החוג למדעי החיים (570) - מסלול פסיכוביולוגיה
קורסי המסלול
תואר בוגר
פסיכוביולוגיה (4024)
שנה א'
לימודי חובה פסיכולוגיה: לימודי חובה שנה א'
51002
חשיבה סטטיסטית בפסיכולוגיה חלק ב
החוג הנותן: מדעי החיים נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:00 11:45 טבע 1 ב' פרופ יהונתן פרצוב
תרגיל א א 12:00 12:45 1709 חברה ב' מר אלעד זלוטניק
תרגיל ב ג 13:00 13:45 2112 חברה ב' מר דורון אטיאס
תרגיל ג א 16:00 16:45 2206 חברה ב' גב הילה סורקה
תרגיל ד א 16:00 16:45 1707 חברה ב' גב עאישה מסלמאני
תרגיל ה ג 12:00 12:45 2202 חברה ב' גב לואיז טויטו
תרגיל ו ג 12:00 12:45 1706 חברה ב' מר שניר ברזילאי
תרגיל ז ג 13:00 13:45 1706 חברה ב' גב אוריה לנקרי
תרגיל ח ה 12:00 12:45 2202 חברה ב' גב הגר כהן
51102 בסמסטר א' *** הקורס חובה בכל צירוף חוגי *** ה *** בקבוצות ג+ד' תינתן עדיפות לתלמידי משפטים ולתלמידי קוגניציה-פסיכולוגיה *** קבוצה ה' מיועדת לתלמידי פסיכוביולוגיה בלבד *** בקבוצות ו'+ז' תינתן עדיפות לתלמידי קרימינולוגיה *** בקבוצה ח' תינתן עדיפות לתלמידי עבודה סוציאלית *** הקלטות השיעורים יופיעו במודל לאחר כל שיעור.
51101
מבוא לפסיכולוגיה
החוג הנותן: מדעי החיים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 10:00 11:45 טבע 1 א' פרופ רן חסין
הקלטות השיעורים יופיעו במודל לאחר כל שיעור
51102
חשיבה סטטיסטית בפסיכולוגיה חלק א'
החוג הנותן: מדעי החיים נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:00 11:45 טבע 1 א' פרופ יהונתן פרצוב
תרגיל א א 15:00 15:45 1709 חברה א' מר אלעד זלוטניק
תרגיל ב ג 13:00 13:45 2112 חברה א' מר דורון אטיאס
תרגיל ג א 16:00 16:45 2206 חברה א' גב הילה סורקה
תרגיל ד א 16:00 16:45 1707 חברה א' גב עאישה מסלמאני
תרגיל ה ג 12:00 12:45 2202 חברה א' גב לואיז טויטו
תרגיל ו ג 12:00 12:45 3305 חברה א' מר שניר ברזילאי
תרגיל ז ג 13:00 13:45 2202 חברה א' גב אוריה לנקרי
תרגיל ח ה 12:00 12:45 2206 חברה א' גב הגר כהן
51002 בסמסטר ב' *** הקורס חובה בכל צרוף חוגי*** הקורס יחל בשעה 10:15 עד 11:45 *** בקבוצות ג+ד' תינתן עדיפות לתלמידי משפטים ולתלמידי קוגניציה-פסיכולוגיה *** קבוצה ה' מיועדת לתלמידי פסיכוביולוגיה בלבד *** בקבוצות ו'+ז' תינתן עדיפות לתלמידי קרימינולוגיה *** בקבוצה ח' תינתן עדיפות לתלמידי עבודה סוציאלית *** הקלטות השיעורים יופיעו במודל לאחר כל שיעור
51106
יסודות ביולוגיים של התנהגות
החוג הנותן: מדעי החיים נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 12:00 14:45 טבע 1 א' פרופ רז ירמיה
תרגיל א ג 12:00 12:45 2302 חברה א' גב הגר גולדנברג
תרגיל ב ג 12:00 12:45 2305 חברה א' מר אייל דינור
תרגיל ג ג 13:00 13:45 2304 חברה א' גב לאה סנפירי
תרגיל ד ג 13:00 13:45 2302 חברה א' גב הגר גולדנברג
תרגיל ה ג 14:00 14:45 2302 חברה א' גב לאה סנפירי
תרגיל ו ד 12:00 12:45 1707 חברה א' מר אלעד רובינסון
תרגיל ז ד 13:00 13:45 1707 חברה א' מר אלעד רובינסון
הקורס חובה בכל צרוף חוגי *** השיעור יתקיים בין השעות 14.45-12.15 *** בקבוצה א' תינתן עדיפות לתלמידי קוגניציה *** בקבוצה ב' תינתן עדיפות לתלמידי עבודה סוציאלית *** קבוצה ג' לתלמידי פסיכוביולוגיה בלבד *** בקבוצה ד' תינתן עדיפות לתלמידי קרימינולוגיה *** בקבוצה ה' תינתן עדיפות לתלמידי חינוך *** בקבוצה ז' תינתן עדיפות לתלמידי משפטים *** הקלטות השיעורים יופיעו במודל לאחר כל שיעור.
51109
הכירו את המדע: מח והתנהגות לתלמידי פסיכוביולוגיה
החוג הנותן: מדעי החיים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: קורס שנתי סוג הבחינה: עבודה שוטפת

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 14:00 15:45 2202 חברה א' ד"ר שיר אציל, ד"ר שיר אציל
שעור א ג 16:00 17:45 1706 חברה ב' ד"ר שיר אציל, ד"ר שיר אציל
מיועד לתלמידי התכנית בפסיכוביולוגיה בלבד הקורס יתקיים פעם בשבועיים
51110
השתתפות בניסויים
החוג הנותן: מדעי החיים נ"ז: 0 ש"ש: 0 סוג: מטלה סמסטר: קורס שנתי סוג הבחינה: השתתפות פעילה

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מטלה א שנתי
תלמידי שנה א' מחויבים בהשתתפות ב-10 שעות של ניסויים. יש לצבור 40 נקודות קרדיט של השתתפות בניסויים. כל נקודה שקולה לרבע שעת השתתפות בניסוי *** חובה זו היא תנאי מעבר לשנה ב', ולכן יש להקפיד ולסיים את ההשתתפות בניסויים עד תום שנה א' *** ניתן להשתתף גם בניסויים המוצעים במסגרת חוגים אחרים (כמו מנהל עסקים וחינוך), עד למקסימום של שעה אחת. כלומר, 9 מתוך 10 שעות ההשתתפות בניסויים חייבות להיות במסגרת הניסויים הנערכים במחלקה לפסיכולוגיה *** ההרשמה תהיה דרך האתר https://huji.sona-systems.com/Default.aspx?ReturnUrl=/
51503
אישיות
החוג הנותן: מדעי החיים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן בית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 10:00 11:45 טבע 2 ב' ד"ר שלמה ישראל
מומלץ ללמוד בשנה א' *** הקלטות השיעורים יופיעו במודל לאחר כל שיעור.
51537
תהליכים פסיכוביולוגיים
החוג הנותן: מדעי החיים נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 14:00 16:45 טבע 1 ב' ד"ר שיר אציל
דרישה מוקדמת: קורס יסודות ביולוגיים (6145/51106). מומלץ ללמוד בשנה א'.
51539
תהליכים קוגניטיביים
החוג הנותן: מדעי החיים נ"ז: 2.5 ש"ש: 35 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 14:00 15:45 טבע 2 ב' ד"ר ענת פרי
תרגיל א ג 12:00 12:45 2206 חברה ב' מר יועד בן-אדיבה
תרגיל ב א 13:00 13:45 1706 חברה ב' גב נועה גור
תרגיל ג ב 9:00 9:45 1706 חברה ב' גב נועה גור
תרגיל ד ב 13:00 13:45 שפרינצק 27 ב' גב נועה גור
תרגיל ה ב 10:00 10:45 1706 חברה ב' גב נועה גור
תרגיל ו ה 13:00 13:45 1706 חברה ב' מר יועד בן-אדיבה
תרגיל ז ד 12:00 12:45 2206 חברה ב' מר יועד בן-אדיבה
תרגיל ח ד 13:00 13:45 2206 חברה ב' מר יועד בן-אדיבה
מומלץ ללמוד בשנה א'. *** תלמידי פסיכולוגיה וקוגניציה מחויבים לקחת תהליכים קוגניטיביים בקוגניציה (פטורים מקורס זה בפסיכולוגיה). תלמידים אלו יחוייבו בהשלמת נ"ז מקורסי בחירה בפסיכולוגיה. תלמידים אלו חייבים להיבחן בקורס אליו הם רשומים *** התרגול יתקיים אחת לשבועיים החל מהשבוע השני של הסמסטר *** קבוצה ד' מיועדת לתלמידי פסיכוביולוגיה בלבד ותתקיים בקמפוס גבעת רם
74122
הדרכה בשימוש בספרייה - קורס מתוקשב
החוג הנותן: מדעי החיים נ"ז: 0 ש"ש: 0 סוג: הדרכה סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: השתתפות פעילה

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
הדרכה א א'
הדרכה ב ב'
מדעי הרוח, מדעי החברה ומינהל עסקים
לימודי חובה מדעי החיים: לימודי יסוד, חובה שנה א'.
69166
כימיה אורגנית לתלמידי ביולוגיה
החוג הנותן: מדעי החיים נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 9:00 9:45 קנדה ב' פרופ אסף פרידלר, פרופ אסף פרידלר
שעור א ה 8:00 9:45 קנדה ב' פרופ אסף פרידלר, פרופ אסף פרידלר
תרגיל א א 16:00 17:45 מתמטיקה 110 ב' גב דנה גרינהוז
תרגיל ב ד 16:00 17:45 לוי 07 ב' גב מאי שמיר
תרגיל ג ד 17:00 18:45 רוטברג ב' גב דנה גרינהוז
תרגיל ד ב 15:00 16:45 B221 ב' מר דרור בן אבא
תרגיל ד ב 15:00 16:45 B221 ב' מר דרור בן אבא
תרגיל ה ה 15:00 16:45 רוטברג ב' גב מאי שמיר
תרגיל ו ג 16:00 17:45 לוי 07 ב' מר דרור בן אבא
קבוצות תרגיל א' לתלמידי התכנית לביולוגיה חישובית ואחרים. קבוצת תרגיל ה' לתלמידי התכנית לביולוגיה חישובית בלבד.
69174
כימיה כללית לתלמידי ביולוגיה
החוג הנותן: מדעי החיים נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב – תאריכים גמישים

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 16:00 17:45 כימיה 7 א' פרופ רועי שנהר, פרופ רועי שנהר
שעור א ד 10:00 11:45 כימיה 7 א' פרופ רועי שנהר, פרופ רועי שנהר
תרגיל א ב 12:00 13:45 שפרינצק 117 א' גב דנה גרינהוז
תרגיל ב ה 14:00 15:45 שפרינצק 115 א' גב יעל ברוך
תרגיל ג ה 8:00 9:45 אולם לוין א' גב יעל ברוך
תרגיל ד ב 15:00 16:45 לוי 06 א' גב דנה גרינהוז
תרגיל ה א 14:00 15:45 פלדמן א א' מר דניאל בעז
תרגיל ו ה 11:00 12:45 לוי 07 א' מר דניאל בעז
קבוצת תרגיל ג' וה' מיועדים לביולוגיה חישובית. קבוצת תרגיל ג' לפסיכוביולוגיה.
72155
מבוא לגנטיקה
החוג הנותן: מדעי החיים נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור, תרגיל ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 8:00 9:45 קנדה ב' ד"ר יונתן צור, ד"ר יונתן צור, ד"ר מיכל רבני, ד"ר מיכל רבני
שעור א ה 12:00 12:45 קנדה ב' ד"ר יונתן צור, ד"ר יונתן צור, ד"ר מיכל רבני, ד"ר מיכל רבני
תרגיל א ב 12:00 12:45 שפרינצק 27 ב' מר אמיר חדאד
תרגיל ב ב 12:00 12:45 סילברמן 504 ב' מר אסא שרמן
תרגיל ג ג 12:00 12:45 סילברמן 508 ב' מר אמיר חדאד
תרגיל ד ג 13:00 13:45 סילברמן 504 ב' מר אסא שרמן
תרגיל ה ג 14:00 14:45 סילברמן 504 ב' מר אסא שרמן
תרגיל ו ה 13:00 13:45 סילברמן 508 ב' מר אמיר חדאד
תרגיל ז ה 13:00 13:45 סילברמן 502 ב' גב רני פלק
תרגיל ח ה 14:00 14:45 סילברמן 508 ב' מר אסא שרמן
תרגיל ט ג 13:00 13:45 סילברמן 508 ב' גב רני פלק
מעבדה א ב 8:00 10:45 אודיטוריום בנין מעבדות ברנדמן ב' מר אריאל פגיס
מעבדה ב ב 8:00 10:45 אודיטוריום בנין מעבדות ברנדמן ב' מר ויסאם זעאתרה
מעבדה ג ב 8:00 10:45 אודיטוריום בנין מעבדות ברנדמן ב' גב שני וקנין
מעבדה ד ב 8:00 10:45 ב' גב טל מקוב-בואניש
מעבדה ה ב 8:00 10:45 ב' מר איתי רוזנברג
מעבדה ו ב 8:00 10:45 ב' גב יובל שלם
מעבדה ז ב 8:00 10:45 ב' מר עידן שיזף
מעבדה ח ב 8:00 10:45 ב' מר אריאל פגיס
מעבדה ט ב 8:00 10:45 ב' מר ויסאם זעאתרה
מעבדה טו ד 12:00 14:45 ב' גב יובל שלם
מעבדה טז ד 12:00 14:45 ב' מר דניאל סגל
מעבדה י ב 8:00 10:45 ב' מר דניאל סגל
מעבדה יא ב 8:00 10:45 ב' מר איתי רוזנברג
מעבדה יג ד 12:00 14:45 ב' מר ויסאם זעאתרה
מעבדה יד ד 12:00 14:45 ב' גב שני וקנין
מעבדה יז ד 12:00 14:45 ב' מר איתי רוזנברג
מעבדה יח ד 12:00 14:45 ב' מר עידן שיזף
מעבדה יט ד 12:00 14:45 ב' גב שני וקנין
מעבדה כ ד 12:00 14:45 ב' מר אריאל פגיס
מעבדה כא ד 12:00 14:45 ב' מר עידן שיזף
מעבדה כב ד 12:00 14:45 ב' גב יובל שלם
מעבדה כג ד 12:00 14:45 ב' מר דניאל סגל
מעבדה כד ד 12:00 14:45 ב' גב טל מקוב-בואניש
המעבדה תינתן פעם בשבועיים- סה"כ 6 שבועות (מתוכם 1 שעה תרגיל כיתתי)- לו"ז מפורט יינתן על ידי מתרגלי הקורס בתחילת המעבדות. המעבדה מיועדת לתלמידי מדעי-החיים בלבד. תלמידים אחרים יכולים להרשם לקורס מס' 72156. סה"כ תרגולים- 14 (תרגול אחרון לאחר סיום הסמסטר). מסלול כימיה ביולוגיה= מעבדות של יום ד' תרגיל ט' מסלול פסיכוביולוגיה- עדיפות למעבדות של יום ב' מסלול ביולוגיה קוגניציה- עדיפות למעבדות יום ב'
72160
מבוא לביולוגיה לתלמידי מדעים
החוג הנותן: מדעי החיים נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בקמפוס

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 16:00 17:45 פלדמן א א' פרופ מיכאל ברנדיס
תרגיל א ג 16:00 16:45 שפרינצק 116 א' גב שני קנדל
תרגיל ב ד 16:00 16:45 שפרינצק 214 א' גב שני קנדל
תרגיל ג ה 13:00 13:45 סילברמן 506 א' גב שני קנדל
תרגיל ו ב 15:00 15:45 שפרינצק 117 א' גב שני קנדל
הקורס מיועד לתלמידי הפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע , יחד עם מסלולים ייחודיים במכון למדעי החיים- במידה וסטודנט עובר למסלול אחר יהיה עליו לבדוק האם יש צורך בחובות נוספים תרגיל א' או ב' מיועדים לביולוגיה חישובית
76222
קורס ממוחשב בבטיחות - שנה א'
החוג הנותן: מדעי החיים נ"ז: 0 ש"ש: 0 סוג: הדרכה סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
הדרכה א א'
הדרכה ב ב'
חומר הקורס והמבדק באתר הקורס
76414
הכרת משאבי הספרייה לתלמידי החוג למדעי החיים - קורס מתוקשב
החוג הנותן: מדעי החיים נ"ז: 0 ש"ש: 0 סוג: הדרכה סמסטר: א' או ב'

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
הדרכה א א' גב יפעת אלבכרי, גב רונית מושל
הדרכה ב ב' גב יפעת אלבכרי, גב רונית מושל
קורס זה הינו תנאי מוקדם להשתתפות בסמינריון בוגר.
77133
מכניקה וזורמים למדעים
החוג הנותן: מדעי החיים נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 18:00 18:45 פלדמן א א' ד"ר אלעד זינגר, ד"ר אלעד זינגר
שעור א ד 13:00 14:45 פלדמן א א' ד"ר אלעד זינגר, ד"ר אלעד זינגר
שעור ב ב 8:00 9:45 פלדמן א א' ד"ר ראובן פרל, ד"ר ראובן פרל
שעור ב ד 14:00 14:45 פלדמן ב א' ד"ר ראובן פרל, ד"ר ראובן פרל
שעור ג ג 10:00 11:45 פלדמן ב א' ד"ר אמיר ארז, ד"ר אמיר ארז
שעור ג ד 15:00 15:45 פלדמן ב א' ד"ר אמיר ארז, ד"ר אמיר ארז
תרגיל א ג 12:00 13:45 שפרינצק 115 א' מר סער בק
תרגיל ב ב 10:00 11:45 שפרינצק 116 א' מר פז אור
תרגיל ג ב 12:00 13:45 שפרינצק 214 א' מר פז אור
תרגיל ד ג 14:00 15:45 B221 א' מר סער בק
תרגיל ד ג 14:00 15:45 B221 א' מר סער בק
תרגיל ה ד 15:00 16:45 לוי 06 א' מר אור חוסטצקי
תרגיל ו ד 15:00 16:45 שפרינצק 115 א' מר שחר אשכנזי
תרגיל ז ג 15:00 16:45 אולם לוין א' מר מאמון ספדי
תרגיל ח ד 13:00 14:45 שפרינצק 27 א' מר אור חוסטצקי
תרגיל ט ד 13:00 14:45 B220 א' מר מאמון ספדי
תרגיל ט ד 13:00 14:45 B220 א' מר מאמון ספדי
תרגיל י ג 15:00 16:45 סילברמן ראשל א' מר שחר אשכנזי
מיועד לתלמידי מדעי החיים, רוקחות ומדעים ביו-רפואיים.שיעור ב למדעים ביו רפואיים בלבד.שיעור ג לרוקחות בלבד. תרגילים א'-ד' מיועדים למדעי החיים. תרגילים ה'- ו' מיועדים למדעים ביו רפואיים בלבד. תרגילים ז'-ט' מיועדים לרוקחות.לפני תחילת הקורס מומלץ לרענן את הידיעות בחשבון אינפיניטסימלי (נגזרות ואינטגרלים) לפי הרמה הנלמדת לבגרות של 3 יחידות מתמטיקה או יותר. ביום 12/1/22 תרגול ה' יתקיים בכיתה C320 שעור א לחוג ‎570‏. תרג א לחוג ‎570‏. תרג ב לחוג ‎570‏. תרג ג לחוג ‎570‏. תרג ד לחוג ‎570‏.
77134
חשמל, מגנטיות וגלים למדעים
החוג הנותן: מדעי החיים נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב – תאריכים גמישים

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:00 14:45 פלדמן א ב' פרופ יצחק טוכמן, פרופ יצחק טוכמן
שעור א ג 10:00 11:45 פלדמן א ב' פרופ יצחק טוכמן, פרופ יצחק טוכמן
שעור ב ה 10:00 12:45 פלדמן ב ב' פרופ עודד מילוא
שעור ג ד 15:00 17:45 פלדמן א ב' פרופ אמיר סער
תרגיל א א 18:00 19:45 מתמטיקה 110 ב' מר ברק רום
תרגיל ב ד 15:00 16:45 שפרינצק 114 ב' מר ברק רום
תרגיל ג ה 10:00 11:45 לוי 07 ב' מר אליסף כהן
תרגיל ד ה 10:00 11:45 קנדה עליון ב' גב יעל כהן
תרגיל ה ב 14:00 15:45 שפרינצק 117 ב' מר אליסף כהן
תרגיל ו ב 14:00 15:45 רוטברג ב' מר עקיבא גרין
תרגיל ז א 14:00 15:45 לוי 06 ב' מר מאמון ספדי
תרגיל ח ד 10:00 11:45 שפרינצק 28 ב' גב יעל כהן
תרגיל ט ד 10:00 11:45 לוי 06 ב' מר מאמון ספדי
תרגיל י ב 16:00 17:45 שפרינצק 114 ב' מר עקיבא גרין
מיועד לתלמידי מדעי החיים, רוקחות ומדעים ביו-רפואיים. שיעור ב מיועד למדעים ביו רפואיים בלבד. שיעור ג לרוקחות בלבד. תרגילים א'-ד' מיועדים למדעי החיים. תרגילים ה'- ו' מיועדים למדעים ביו רפואיים בלבד. תרגילים ז'-ט' מיועדים לרוקחות ביום 9/5/22 תרגול ו' יתקיים חד פעמי באולם ראשל תרג א לחוג ‎570‏. תרג ב לחוג ‎570‏. תרג ג לחוג ‎570‏. תרג ד לחוג ‎570‏.
80125
מתמטיקה למדעים 1
החוג הנותן: מדעי החיים נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:00 11:45 פלדמן ב א' מר שמואל ברגר, מר שמואל ברגר
שעור א ד 8:00 8:45 פלדמן ב א' מר שמואל ברגר, מר שמואל ברגר
שעור ב ג 8:00 9:45 מתמטיקה 2 א' ד"ר אורי רוזנשטיין, ד"ר אורי רוזנשטיין
שעור ב ה 10:00 10:45 אולם לוין א' ד"ר אורי רוזנשטיין, ד"ר אורי רוזנשטיין
תרגיל א ד 9:00 9:45 אולם לוין א' מר בנימין אקרמן
תרגיל ב א 16:00 16:45 שפרינצק 214 א' מר בנימין אקרמן
תרגיל ג ה 8:00 8:45 שפרינצק 214 א' מר מתן טל
תרגיל ד א 12:00 12:45 C320 א' מר מתן טל
תרגיל ד א 12:00 12:45 C320 א' מר מתן טל
תרגיל ה ד 9:00 9:45 שפרינצק 117 א' מר מתן טל
תרגיל ו ב 11:00 11:45 שפרינצק 217 א' מר בנימין אקרמן
קבוצות שעור א תרגילים א' וב', לרוקחות ואחרים. קבוצת שעור א' - לתלמידי ביולוגיה-סביבה. קבוצת שעור ב - לביולוגים, פסיכוביולוגיה ואחרים. קבוצת שעור א' מיועדת לתלמידים החייבים ללמוד את הקורס חדו"א בסיסי ואחרים. תרגיל ו' מיועד לפסיכוביולוגיה. תלמיד שנכשל או שאין לו ציון בקורס זה, רשאי להירשם לקורס 80127.
קורסי בחירה קורס בחירה לשנים א או ב'
72131
אתגרים בגנטיקה
החוג הנותן: מדעי החיים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 13:00 14:45 סילברמן 502 ב' פרופ נסים בנבניסטי
תרגיל א ד 15:00 16:45 סילברמן 502 ב' מר גל קשת
הקורס מתקיים פעם בשבועיים. העדפה לתלמידים מצטיינים - ההרשמה היא ברשימת המתנה, עד שבועיים אחרי תחילת הסמסטר א' מוגבל ל 30 תלמידים
שנה ב'
לימודי חובה פסיכולוגיה: לימודי חובה שנה ב'.
51103
תכנות ב-R למחקר בפסיכולוגיה
החוג הנותן: מדעי החיים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 16:00 17:45 כיתה 2 -חוות רוח א' ד"ר ולנטין ונצק
שעור ב ב 15:00 16:45 כיתה 6 -חוות רוח א' ד"ר עפר אליאור
שעור ג ב 17:00 18:45 כיתה 2 -חוות רוח א' ד"ר עפר אליאור
שעור ד ד 16:00 17:45 כיתה 2 -חוות רוח א' ד"ר ולנטין ונצק
שעור ה ה 10:00 11:45 כיתה 3- חוות רוח א' ד"ר עפר אליאור
שעור ו ה 14:00 15:45 כיתה 3- חוות רוח א' ד"ר עפר אליאור
תרגיל א א 18:00 18:45 כיתה 2 -חוות רוח א' ד"ר ולנטין ונצק
תרגיל ב א 19:00 19:45 כיתה 2 -חוות רוח א' ד"ר ולנטין ונצק
תרגיל ג ד 18:00 18:45 כיתה 2 -חוות רוח א' ד"ר ולנטין ונצק
תרגיל ד ד 19:00 19:45 כיתה 2 -חוות רוח א' ד"ר ולנטין ונצק
תרגיל ה ה 12:00 12:45 כיתה 3- חוות רוח א' ד"ר עפר אליאור
תרגיל ו ה 13:00 13:45 כיתה 3- חוות רוח א' ד"ר עפר אליאור
הקורס יתקיים בזום סינכרוני במועד המפורסם עבור כל קבוצת שיעור וקבוצת תרגול *** הקלטות השיעורים (אחד נבחר של כל מרצה) יפורסמו במהלך השבוע) *** בקורס מתקיים תרגיל רשות ללא נ"ז. ישנה חובת הגשת תרגילים בקורס *** הקורס חובה בכל צרוף חוגי *** חובה ללמוד במקביל עם קורס 51307 *** בקבוצת שיעור ב' תינתן עדיפות לתלמידי פסיכוביולוגיה ***
51301
פסיכולוגיה ניסויית ושיטות מחקר
החוג הנותן: מדעי החיים נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 14:00 15:45 טבע 2 ב' פרופ אייל קלנטרוף
תרגיל א ג 10:00 11:45 1707 חברה ב' גב שירה הבל
תרגיל ב ג 12:00 13:45 1707 חברה ב' גב כנרת אנדוולט
תרגיל ג ב 13:00 14:45 2203 חברה ב' גב הדר נפתלוביץ
תרגיל ד ב 10:00 11:45 2303 חברה ב' גב הדר נפתלוביץ
תרגיל ה ג 16:00 17:45 1707 חברה ב' גב כנרת אנדוולט
תרגיל ו ד 14:00 15:45 1706 חברה ב' גב שיר ברבי
תרגיל ז ד 12:00 13:45 1706 חברה ב' גב שיר ברבי
תרגיל ח ה 10:00 11:45 2112 חברה ב' גב שירה הבל
דרישה מוקדמת: קורס 51307 (שיטות סטט' ) ציון עובר לפחות *** קבוצת תרגול ב' תחל בשעה 12:15 עד 13:45 *** הקלטות השיעורים יופיעו במודל לאחר כל שיעור.
51307
שיטות סטטיסטיות במחקר פסיכולוגי (ב"א)
החוג הנותן: מדעי החיים נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 13:00 14:45 1701 חברה א' ד"ר יובל הרט
שעור ב ד 10:00 11:45 1701 חברה א' ד"ר יובל הרט
תרגיל א ג 16:00 16:45 3305 חברה א' מר עודד ורטהימר
תרגיל ב ג 11:00 11:45 3305 חברה א' גב נועה כהן-עייק
תרגיל ג ג 13:00 13:45 1707 חברה א' מר גל חן
תרגיל ד ג 13:00 13:45 3305 חברה א' מר רועי גוטליק
תרגיל ה ה 9:00 9:45 3305 חברה א' מר עודד ורטהימר
תרגיל ו ה 16:00 16:45 3305 חברה א' מר יותם פדרמן
תרגיל ז ה 12:00 12:45 3304 חברה