החוג לפיסיקה (541) - מסלול תכנית תלפיות- פיסיקה חד חוגי עם חטיבה במדעי המחשב
קורסי המסלול
האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע