החוג למדעי הכימיה והביולוגיה (566) - מסלול תכנית משולבת במדעי הכימיה והביולוגיה- בדגש ביולוגיה-שנה ג'
קורסי המסלול
האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע