החוג למדעי החיים (570) - מסלול פסיכוביולוגיה
קורסי המסלול
תואר בוגר
פסיכוביולוגיה (4024)
שנה א'
לימודי חובה פסיכולוגיה: לימודי חובה שנה א'
51002
חשיבה סטטיסטית בפסיכולוגיה חלק ב
החוג הנותן: מדעי החיים נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב


סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:00 11:45 ב' ד"ר יהונתן פרצוב
תרגיל א א 12:00 12:45 1709 חבר ב' גב אוריה לנקרי
תרגיל ב א 15:00 15:45 2112 חבר ב' גב עאישה מסלמאני
תרגיל ג א 16:00 16:45 2206 חבר ב' גב הילה סורקה
תרגיל ד א 16:00 16:45 1707 חבר ב' מר אלעד זלוטניק
תרגיל ה ג 12:00 12:45 2202 חבר ב' מר דורון אטיאס
תרגיל ו ה 12:00 12:45 2202 חבר ב' גב לואיז טויטו
תרגיל ז ג 13:00 13:45 2112 חבר ב' מר שניר ברזילאי
תרגיל ח ג 9:00 9:45 ב' גב הגר כהן
יש ללמוד יחד עם קורס 51102 בסמסטר א' *** בקבוצת תרגול ב' תינתן עדיפות לתלמידי משפטים *** בקבוצת תרגול ד' תינתן עדיפות לתלמידי קוגניציה *** קבוצת תרגול ה' פתוחה לתלמידי פסיכביולוגיה בלבד *** בקבוצת תרגול ה' תינתן עדיפות לתלמידי מדעי המחשב *** בקבוצת תרגול ז' תינתן עדיפות לתלמידי ביולוגיה *** תלמידים המשלבים פסיכולוגיה עם החוגים הבאים: כלכלה, סטטיסטיקה, אינטרנט וחברה זכאים לפטור בקורס זה. עם זאת המחלקה ממליצה לא לממש את הפטור אלא ללמוד את הקורס על מנת שלא ליצור פערים בשנה ב' בשל הבדלים בתכנים בין קורסי הסטטיסטיקה במחלקות השונות. מי שבוחר לממש את הפטור ישלים את נקודות הזכות מלימודי הבחירה בפסיכולוגיה
51101
מבוא לפסיכולוגיה
החוג הנותן: מדעי החיים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה שוטפת

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 10:00 11:45 טבע 1 א' פרופ רן חסין
51102
חשיבה סטטיסטית בפסיכולוגיה חלק א'
החוג הנותן: מדעי החיים נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:00 11:45 טבע 1 א' ד"ר יהונתן פרצוב
תרגיל א א 15:00 15:45 טבע 4 א' גב אוריה לנקרי
תרגיל ב א 15:00 15:45 1701 חבר א' גב עאישה מסלמאני
תרגיל ג א 16:00 16:45 2110 חבר א' גב הילה סורקה
תרגיל ד א 16:00 16:45 טבע 4 א' מר אלעד זלוטניק
תרגיל ה ג 12:00 12:45 טבע 2 א' מר דורון אטיאס
תרגיל ו ה 12:00 12:45 1701 חבר א' גב לואיז טויטו
תרגיל ז ג 13:00 13:45 טבע 3 א' מר שניר ברזילאי
תרגיל ח ג 9:00 9:45 2109 חבר א' גב הגר כהן
*** אם הנחיות משרד הבריאות יאפשרו, הבחינה תתקיים בקמפוס *** יש ללמוד יחד עם קורס 51002 בסמסטר ב' *** הקורס יחל בשעה 10:15 עד 11:45 *** בקבוצת תרגול ב' תינתן עדיפות לתלמידי משפטים *** בקבוצת תרגול ד' תינתן עדיפות לתלמידי קוגניציה *** קבוצת תרגול ה' פתוחה לתלמידי פסיכביולוגיה בלבד *** בקבוצת תרגול ה' תינתן עדיפות לתלמידי מדעי המחשב *** בקבוצת תרגול ז' תינתן עדיפות לתלמידי ביולוגיה *** תלמידים המשלבים פסיכולוגיה עם החוגים הבאים: כלכלה, סטטיסטיקה, אינטרנט וחברה זכאים לפטור בקורס זה. עם זאת המחלקה ממליצה לא לממש את הפטור אלא ללמוד את הקורס על מנת שלא ליצור פערים בשנה ב' בשל הבדלים בתכנים בין קורסי הסטטיסטיקה במחלקות השונות. מי שבוחר לממש את הפטור ישלים את נקודות הזכות מלימודי הבחירה בפסיכולוגיה
51106
יסודות ביולוגיים של התנהגות
החוג הנותן: מדעי החיים נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 12:00 14:45 טבע 1 א' פרופ רז ירמיה
תרגיל א ג 12:00 12:45 טבע 3 א' גב לאה סנפירי
תרגיל ב ג 12:00 12:45 טבע 4 א' גב הגר גולדנברג
תרגיל ג ג 13:00 13:45 טבע 2 א' גב לאה סנפירי
תרגיל ד ג 13:00 13:45 טבע 4 א' גב הגר גולדנברג
תרגיל ה ג 14:00 14:45 טבע 3 א' מר אלעד רובינסון
תרגיל ו ד 12:00 12:45 טבע 2 א' גב הודיה ורדיגר
תרגיל ז ד 13:00 13:45 טבע 2 א' גב הודיה ורדיגר
תרגיל ח ד 12:00 12:45 2109 חבר א' מר אלעד רובינסון
*** אם הנחיות משרד הבריאות יאפשרו, תתקיים בחינה בקמפוס*** הקורס חובה בכל צרוף חוגי *** קבוצה ג' מיועדת לתלמידי פסיכוביולוגיה בלבד *** בקבוצות ב', ד', ו' תינתן עדיפות לתלמידי משפטים. בקבוצות א', ו', ז' תינתן עדיפות לתלמידי קוגניציה *** השיעור יתקיים בין השעות 14.45-12.15
51109
הכירו את המדע: מח והתנהגות לתלמידי פסיכוביולוגיה
החוג הנותן: מדעי החיים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: קורס שנתי סוג הבחינה: עבודה שוטפת

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 14:00 15:45 טבע 4 א' ד"ר שיר אציל, ד"ר שיר אציל
שעור א ג 16:00 17:45 2110 חבר ב' ד"ר שיר אציל, ד"ר שיר אציל
מיועד לתלמידי התכנית בפסיכוביולוגיה בלבד הקורס יתקיים פעם בשבועיים
51110
השתתפות בניסויים
החוג הנותן: מדעי החיים נ"ז: 0 ש"ש: 0 סוג: מטלה סמסטר: קורס שנתי סוג הבחינה: השתתפות פעילה

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מטלה א שנתי
תלמידי שנה א' מחויבים בהשתתפות ב-10 שעות של ניסויים. בפרט, יש לצבור 40 נקודות קרדיט של השתתפות בניסויים. כל נקודה שקולה לרבע שעת השתתפות בניסוי. חובה זו היא תנאי מעבר לשנה ב', ולכן יש להקפיד ולסיים את ההשתתפות בניסויים עד תום שנה א'. ניתן להשתתף גם בניסויים המוצעים במסגרת חוגים אחרים (כמו מנהל עסקים וחינוך), עד למקסימום של שעה אחת. כלומר, 9 מתוך 10 שעות ההשתתפות בניסויים חייבות להיות במסגרת הניסויים הנערכים במחלקה לפסיכולוגיה. . ההרשמה תהיה דרך האתר https://huji.sona-systems.com/Default.aspx?ReturnUrl=/
51503
אישיות
החוג הנותן: מדעי החיים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 10:00 11:45 טבע 2 ב' ד"ר שלמה ישראל
מומלץ ללמוד בשנה א'
51537
תהליכים פסיכוביולוגיים
החוג הנותן: מדעי החיים נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 14:00 16:45 טבע 1 ב' ד"ר שיר אציל
דרישה מוקדמת: קורס יסודות ביולוגיים (6145/51106). מומלץ ללמוד בשנה א'.
51539
תהליכים קוגניטיביים
החוג הנותן: מדעי החיים נ"ז: 2.5 ש"ש: 35 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 14:00 15:45 טבע 1 ב' ד"ר ענת פרי
תרגיל א א 12:00 12:45 2302 חבר ב' גב שיר מזרחי-לקן
תרגיל ב א 13:00 13:45 2303 חבר ב' גב שיר מזרחי-לקן
תרגיל ג ב 9:00 9:45 2303 חבר ב' גב נועה גור
תרגיל ד ב 13:00 13:45 שפרינצק 27 ב' גב נועה גור
תרגיל ה ב 10:00 10:45 1706 חבר ב' גב נועה גור
תרגיל ו ג 16:00 16:45 2202 חבר ב' גב נועה גור
תרגיל ז ג 16:00 16:45 2112 חבר ב' גב שיר מזרחי-לקן
תרגיל ח א 14:00 14:45 1709 חבר ב' גב שיר מזרחי-לקן
מומלץ ללמוד בשנה א'. תלמידי פסיכולוגיה וקוגניציה מחויבים לקחת תהליכים קוגניטיביים בקוגניציה (פטורים מקורס זה בפסיכולוגיה). תלמידים אלו יחוייבו בהשלמת נ"ז מקורסי בחירה בפסיכולוגיה. תלמידים אלו חייבים להיבחן בקורס אליו הם רשומים. התרגול יתקיים אחת לשבועיים החל מהשבוע השני של הסמסטר קבוצה ד' מיועדת לתלמידי פסיכוביולוגיה בלבד
74122
הדרכה בשימוש בספרייה - קורס מתוקשב
החוג הנותן: מדעי החיים נ"ז: 0 ש"ש: 0 סוג: הדרכה סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: השתתפות פעילה

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
הדרכה א א'
הדרכה ב ב'
מדעי הרוח, מדעי החברה ומינהל עסקים
לימודי חובה מדעי החיים: לימודי יסוד, חובה שנה א'.
69166
כימיה אורגנית לתלמידי ביולוגיה
החוג הנותן: מדעי החיים נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 9:00 9:45 קנדה ב' ד"ר יורי טולצ'ינסקי, ד"ר יורי טולצ'ינסקי
שעור א ה 8:00 9:45 קנדה ב' ד"ר יורי טולצ'ינסקי, ד"ר יורי טולצ'ינסקי
תרגיל א א 16:00 17:45 לוי 07 ב'
תרגיל ב ד 16:00 17:45 שפרינצק 28 ב'
תרגיל ג ד 17:00 18:45 רוטברג ב'
תרגיל ד ב 15:00 16:45 שפרינצק 26 ב'
תרגיל ה ה 15:00 16:45 אולם לוין ב'
תרגיל ו ג 16:00 17:45 לוי 07 ב'
קבוצות תרגיל א' ו -ה' לתלמידי התכנית לביולוגיה חישובית ואחרים.
69174
כימיה כללית לתלמידי ביולוגיה
החוג הנותן: מדעי החיים נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בקמפוס

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 16:00 17:45 כימיה 7 א' פרופ רועי שנהר, פרופ רועי שנהר
שעור א ד 10:00 11:45 כימיה 7 א' פרופ רועי שנהר, פרופ רועי שנהר
תרגיל א ב 12:00 13:45 שפרינצק 117 א' גב דנה גרינהוז
תרגיל ב ה 14:00 15:45 מתמטיקה 2 א' גב יעל ברוך
תרגיל ג ה 8:00 9:45 אולם לוין א' גב יעל ברוך
תרגיל ד ב 15:00 16:45 לוי 06 א' גב דנה גרינהוז
תרגיל ה א 14:00 15:45 פלדמן א א' גב נגה ארן
תרגיל ו ה 8:00 9:45 מתמטיקה 2 א' גב נגה ארן
קבוצת תרגיל ג' וה' מיועדים לביולוגיה חישובית. קבוצת תרגיל ג' לפסיכוביולוגיה.
72155
מבוא לגנטיקה
החוג הנותן: מדעי החיים נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור, תרגיל ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 8:00 9:45 קנדה ב' ד"ר יונתן צור, ד"ר יונתן צור, ד"ר מיכל רבני, ד"ר מיכל רבני
שעור א ה 12:00 12:45 קנדה ב' ד"ר יונתן צור, ד"ר יונתן צור, ד"ר מיכל רבני, ד"ר מיכל רבני
תרגיל א ב 12:00 12:45 שפרינצק 27 ב'
תרגיל ב ב 12:00 12:45 שפרינצק 213 ב'
תרגיל ג ג 12:00 12:45 מתמטיקה 110 ב'
תרגיל ד ג 13:00 13:45 שפרינצק 114 ב'
תרגיל ה ג 14:00 14:45 סילברמן 504 ב'
תרגיל ו ה 13:00 13:45 סילברמן 508 ב'
תרגיל ז ה 13:00 13:45 שפרינצק 26 ב'
תרגיל ח ה 14:00 14:45 סילברמן 508 ב'
מעבדה א ב 8:00 10:45 אודיטוריום בנין מעבדות ב'
מעבדה ב ב 8:00 10:45 ב'
מעבדה ג ב 8:00 10:45 ב'
מעבדה ד ב 8:00 10:45 ב'
מעבדה ה ב 8:00 10:45 ב'
מעבדה ו ב 8:00 10:45 ב'
מעבדה ז ב 8:00 10:45 ב'
מעבדה ח ב 8:00 10:45 ב'
מעבדה ט ב 8:00 10:45 ב'
מעבדה טו ד 12:00 14:45 ב'
מעבדה טז ד 12:00 14:45 ב'
מעבדה י ב 8:00 10:45 ב'
מעבדה יא ב 8:00 10:45 ב'
מעבדה יג ד 12:00 14:45 ב'
מעבדה יד ד 12:00 14:45 ב'
מעבדה יז ד 12:00 14:45 ב'
מעבדה יח ד 12:00 14:45 ב'
מעבדה יט ד 12:00 14:45 ב'
מעבדה כ ד 12:00 14:45 ב'
מעבדה כא ד 12:00 14:45 ב'
מעבדה כב ד 12:00 14:45 ב'
מעבדה כג ד 12:00 14:45 ב'
המעבדה תינתן פעם בשבועיים- סה"כ 6 שבועות (מתוכם 1 שעה תרגיל כיתתי)- לו"ז מפורט יינתן על ידי מתרגלי הקורס בתחילת המעבדות. המעבדה מיועדת לתלמידי מדעי-החיים בלבד. תלמידים אחרים יכולים להרשם לקורס מס' 72156. סה"כ תרגולים- 14 (תרגול אחרון לאחר סיום הסמסטר). מסלול כימיה ביולוגיה= מעבדות של יום ד' תרגיל ט' מסלול פסיכוביולוגיה- עדיפות למעבדות של יום ב' מסלול ביולוגיה קוגניציה- עדיפות למעבדות יום ב'
72160
מבוא לביולוגיה לתלמידי מדעים
החוג הנותן: מדעי החיים נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 16:00 17:45 פלדמן א א' פרופ מיכאל ברנדיס
תרגיל א ג 16:00 16:45 שפרינצק 116 א' גב שני קנדל
תרגיל ב ד 15:00 15:45 שפרינצק 117 א' גב שני קנדל
תרגיל ג ה 13:00 13:45 סילברמן 502 א' גב שני קנדל
תרגיל ד ה 11:00 11:45 סילברמן 502 א' גב שני קנדל
תרגיל ו ב 15:00 15:45 שפרינצק 115 א' גב שני קנדל
הקורס מיועד לתלמידי הפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע , יחד עם מסלולים ייחודיים במכון למדעי החיים- במידה וסטודנט עובר למסלול אחר יהיה עליו לבדוק האם יש צורך בחובות נוספים תרגיל א' או ב' מיועדים לביולוגיה חישובית
76222
קורס ממוחשב בבטיחות - שנה א'
החוג הנותן: מדעי החיים נ"ז: 0 ש"ש: 0 סוג: הדרכה סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
הדרכה א א'
הדרכה ב ב'
חומר הקורס והמבדק באתר הקורס
77133
מכניקה וזורמים למדעים
החוג הנותן: מדעי החיים נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב


סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 18:00 18:45 פלדמן א א' פרופ יצחק טוכמן, פרופ יצחק טוכמן
שעור א ד 13:00 14:45 פלדמן א א' פרופ יצחק טוכמן, פרופ יצחק טוכמן
שעור ב ב 8:00 9:45 פלדמן א א' ד"ר ראובן פרל, ד"ר ראובן פרל
שעור ב ד 14:00 14:45 פלדמן ב א' ד"ר ראובן פרל, ד"ר ראובן פרל
שעור ג ג 10:00 11:45 פלדמן ב א' ד"ר אמיר ארז, ד"ר אמיר ארז
שעור ג ד 15:00 15:45 פלדמן ב א' ד"ר אמיר ארז, ד"ר אמיר ארז
תרגיל א א 12:00 13:45 שפרינצק 213 א' מר פז אור
תרגיל ב ב 10:00 11:45 סילברמן 502 א' מר ברק רום
תרגיל ג ב 12:00 13:45 שפרינצק 26 א' מר פז אור
תרגיל ד ג 14:00 15:45 שפרינצק 29 א' מר גלעד הירשפלד
תרגיל ה ד 15:00 16:45 C320 א' מר גלעד הירשפלד
תרגיל ה ד 15:00 16:45 C320 א' מר גלעד הירשפלד
תרגיל ו ד 15:00 16:45 שפרינצק 25 א' מר אור חוסטצקי
תרגיל ז ג 8:00 9:45 סילברמן 504 א' מר מאמון ספדי
תרגיל ח ד 13:00 14:45 מתמטיקה 2 א' מר ברק רום
תרגיל ט ד 13:00 14:45 שפרינצק 29 א' מר מאמון ספדי
תרגיל י ג 15:00 16:45 א' מר אור חוסטצקי
מיועד לתלמידי מדעי החיים, רוקחות ומדעים ביו-רפואיים.שיעור ב למדעים ביו רפואיים בלבד.שיעור ג לרוקחות בלבד. תרגילים א'-ד' מיועדים למדעי החיים. תרגילים ה'- ו' מיועדים למדעים ביו רפואיים בלבד. תרגילים ז'-ט' מיועדים לרוקחות.לפני תחילת הקורס מומלץ לרענן את הידיעות בחשבון אינפיניטסימלי (נגזרות ואינטגרלים) לפי הרמה הנלמדת לבגרות של 3 יחידות מתמטיקה או יותר. שעור א לחוג ‎570‏. תרג א לחוג ‎570‏. תרג ב לחוג ‎570‏. תרג ג לחוג ‎570‏. תרג ד לחוג ‎570‏.
77134
חשמל, מגנטיות וגלים למדעים
החוג הנותן: מדעי החיים נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:00 14:45 פלדמן א ב' פרופ דורון גזית
שעור א ג 10:00 11:45 כימיה 7 ב' פרופ דורון גזית
שעור ב ה 10:00 12:45 סילברמן ראשל ב' פרופ ניר בר-גיל
שעור ג ד 15:00 17:45 פלדמן א ב' פרופ אמיר סער
תרגיל א א 18:00 19:45 מתמטיקה 110 ב' מר יותם וקנין
תרגיל ב ד 15:00 16:45 רוטברג ב' מר אליסף כהן
תרגיל ג ה 10:00 11:45 לוי 07 ב' מר יותם וקנין
תרגיל ד ה 10:00 11:45 קנדה עליון ב' מר אלי לאידרשניידר
תרגיל ה ב 14:00 15:45 שפרינצק 117 ב' מר אלי לאידרשניידר
תרגיל ו ב 14:00 15:45 רוטברג ב' מר נדב בן-שושן
תרגיל ז א 14:00 15:45 שפרינצק 117 ב' מר מאמון ספדי
תרגיל ח ד 10:00 11:45 שפרינצק 28 ב' מר אליסף כהן
תרגיל ט ד 10:00 11:45 סילברמן 508 ב' מר מאמון ספדי
תרגיל י ב 16:00 17:45 ב' מר נדב בן-שושן
מיועד לתלמידי מדעי החיים, רוקחות ומדעים ביו-רפואיים. שיעור ב מיועד למדעים ביו רפואיים בלבד. שיעור ג לרוקחות בלבד. תרגילים א'-ד' מיועדים למדעי החיים. תרגילים ה'- ו' מיועדים למדעים ביו רפואיים בלבד. תרגילים ז'-ט' מיועדים לרוקחות תרג א לחוג ‎570‏. תרג ב לחוג ‎570‏. תרג ג לחוג ‎570‏. תרג ד לחוג ‎570‏.
80125
מתמטיקה למדעים 1
החוג הנותן: מדעי החיים נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:00 11:45 פלדמן ב א' מר אורי רוזנשטיין, מר אורי רוזנשטיין
שעור א ד 8:00 8:45 פלדמן ב א' מר אורי רוזנשטיין, מר אורי רוזנשטיין
שעור ב ג 8:00 9:45 מתמטיקה 2 א' מר אביגדור בר-יודא, מר אביגדור בר-יודא
שעור ב ה 10:00 10:45 אולם לוין א' מר אביגדור בר-יודא, מר אביגדור בר-יודא
תרגיל א ד 8:00 8:45 א'
תרגיל ב ה 10:00 10:45 א'
קבוצות שעור א תרגילים א' וב', לרוקחות ואחרים. קבוצת שעור א' - לתלמידי ביולוגיה-סביבה. קבוצת שעור ב - לביולוגים, פסיכוביולוגיה ואחרים. קבוצת שעור א' מיועדת לתלמידים החייבים ללמוד את הקורס חדו"א בסיסי ואחרים. תרגיל ו' מיועד לפסיכוביולוגיה.
קורסי בחירה קורס בחירה לשנים א או ב'
72131
אתגרים בגנטיקה
החוג הנותן: מדעי החיים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 13:00 14:45 סילברמן 504 ב' פרופ נסים בנבניסטי
תרגיל א ד 15:00 16:45 סילברמן 504 ב' מר גל קלייטמן-בלקסטין
הקורס מתקיים פעם בשבועיים. קורס בחירה לתלמידים מצטיינים - ההרשמה היא ברשימת המתנה, עד שבועיים אחרי תחילת הסמסטר א' מוגבל ל 30 תלמידים
שנה ב'
לימודי חובה פסיכולוגיה: לימודי חובה שנה ב'.
51103
שימושי מחשב R
החוג הנותן: מדעי החיים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן בית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 16:00 17:45 א' מר ולנטין ונצק
שעור ב ב 13:00 14:45 א' ד"ר עופר אליאור
שעור ג ב 15:00 16:45 א' ד"ר עופר אליאור
שעור ד ב 17:00 18:45 א' ד"ר עופר אליאור
שעור ה ד 14:00 15:45 א' מר ולנטין ונצק
שעור ו ד 16:00 17:45 א' מר ולנטין ונצק
שעור ז ה 10:00 11:45 א' ד"ר עופר אליאור
שעור ח ה 14:00 15:45 א' ד"ר עופר אליאור
תרגיל א א 14:00 14:45 א' מר ולנטין ונצק
תרגיל ב א 15:00 15:45 א' מר ולנטין ונצק
תרגיל ג א 18:00 18:45 א' מר ולנטין ונצק
תרגיל ד א 19:00 19:45 א' מר ולנטין ונצק
תרגיל ה ד 19:00 19:45 א' מר ולנטין ונצק
תרגיל ו ד 18:00 18:45 א' מר ולנטין ונצק
תרגיל ז ה 12:00 12:45 א' ד"ר עופר אליאור
תרגיל ח ה 13:00 13:45 א' ד"ר עופר אליאור
קבוצת שיעור ג' מיועדת בעדיפות לתלמידי פסיכוביולוגיה ***