החוג למדעי החיים (570) - מסלול פסיכוביולוגיה
קורסי המסלול
תואר בוגר
פסיכוביולוגיה (4024)
שנה א'
לימודי חובה פסיכולוגיה: לימודי חובה שנה א'
51101
מבוא לפסיכולוגיה
החוג הנותן: מדעי החיים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 10:00 11:45 טבע 1 א' פרופ רן חסין
51102
חשיבה סטטיסטית בפסיכולוגיה א
החוג הנותן: מדעי החיים נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: קורס שנתי סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:00 11:45 טבע 1 א' ד"ר יהונתן פרצוב
תרגיל א א 15:00 15:45 2203 חבר א' מר דורון אטיאס
תרגיל ב א 16:00 16:45 2112 חבר א' מר אשר שטראוס
תרגיל ג ג 16:00 16:45 2206 חבר א' מר יוסף אלישביץ
תרגיל ד ג 12:00 12:45 2303 חבר א' גב הגר כהן
תרגיל ה ג 9:00 9:45 2202 חבר א' מר שניר ברזילאי
תרגיל ו א 16:00 16:45 2202 חבר א' מר אלעד זלוטניק
תרגיל ז ג 14:00 14:45 2202 חבר א' גב לואיז טויטו
תרגיל ח א 15:00 15:45 2304 חבר א' גב אוריה לנקרי
במקרה ובו לאור הנחיות משרד הבריאות לא תתאפשר בחינה בכיתה, תתקיים בחינה מקוונת. קבוצה ד' פתוחה לתלמידי פסיכוביולוגיה בלבד. קבוצות ב' + ו' - תינתן עדיפות לסטודנטים מהפקולטה למשפטים ומקוגניציה. תלמידים המשלבים פסיכולוגיה עם החוגים הבאים: כלכלה, סטטיסטיקה, אינטרנט וחברה זכאים לפטור בקורס זה. עם זאת המחלקה ממליצה לא לממש את הפטור אלא ללמוד את הקורס על מנת שלא ליצור פערים בשנה ב' בשל הבדלים בתכנים בין קורסי הסטטיסטיקה במחלקות השונות. מי שבוחר לממש את הפטור ישלים את נקודות הזכות מלימודי הבחירה בפסיכולוגיה
51106
יסודות ביולוגיים של התנהגות
החוג הנותן: מדעי החיים נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 12:00 14:45 טבע 1 א' פרופ רז ירמיה
תרגיל א ד 13:00 13:45 2110 חבר א' גב הודיה ורדיגר
תרגיל ב ה 10:00 10:45 1709 חבר א' גב הגר גולדנברג
תרגיל ג ג 13:00 13:45 2303 חבר א' גב לאה סנפירי
תרגיל ד ג 12:00 12:45 2112 חבר א' גב לאה סנפירי
תרגיל ה ה 11:00 11:45 1709 חבר א' גב הגר גולדנברג
תרגיל ו ה 14:00 14:45 2202 חבר א' גב הודיה ורדיגר
תרגיל ז ג 12:00 12:45 1707 חבר א' גב הודיה ורדיגר
תרגיל ח א 9:00 9:45 2203 חבר א' גב הגר גולדנברג
הקורס חובה בכל צרוף חוגי. קבוצה ג' מיועדת לתלמידי פסיכוביולוגיה בלבד. בקבוצה א' תינתן עדיפות לתלמידי קוגניציה. בקבוצות ד'+ז' תינתן עדיפות לתלמידי משפטים. השיעור יתקיים בין השעות 14.45-12.15 קבוצת תרגול ח' תקיים את המפגש הראשון בשבוע השני ללימודים
51109
הכירו את המדע: מח והתנהגות לתלמידי פסיכוביולוגיה
החוג הנותן: מדעי החיים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: קורס שנתי סוג הבחינה: עבודה שוטפת

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 14:00 15:45 2112 חבר א' ד"ר שיר אציל, ד"ר שיר אציל
שעור א ג 16:00 17:45 2110 חבר ב' ד"ר שיר אציל, ד"ר שיר אציל
מיועד לתלמידי התכנית בפסיכוביולוגיה בלבד הקורס יתקיים פעם בשבועיים
51503
אישיות
החוג הנותן: מדעי החיים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 10:00 11:45 טבע 2 ב' ד"ר שלמה ישראל, גב יעל מילגרם
מומלץ ללמוד בשנה א' במקרה בו לאור הנחיות משרד הבריאות לא תתאפשר בחינה בכיתה, תתקיים בחינה מקוונת
51537
תהליכים פסיכוביולוגיים
החוג הנותן: מדעי החיים נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 14:00 16:45 טבע 1 ב' ד"ר שיר אציל
דרישה מוקדמת: קורס יסודות ביולוגיים (6145/51106). מומלץ ללמוד בשנה א'. במקרה ובו לאור הנחיות משרד הבריאות לא תתאפשר בחינה בכיתה, תיבחנה חלופות מקוונות
51539
תהליכים קוגניטיביים
החוג הנותן: מדעי החיים נ"ז: 2.5 ש"ש: 35 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 14:00 15:45 טבע 1 ב' ד"ר ענת פרי
תרגיל א ג 16:00 16:45 2302 חבר ב' גב נועה גור
תרגיל ב ב 10:00 10:45 2303 חבר ב' גב נועה גור
תרגיל ג ב 11:00 11:45 2303 חבר ב' גב נועה גור
תרגיל ד ב 13:00 13:45 שפרינצק 27 ב' גב נועה גור
תרגיל ה א 12:00 12:45 1706 חבר ב' גב שיר מזרחי-לקן
תרגיל ו א 13:00 13:45 1706 חבר ב' גב שיר מזרחי-לקן
תרגיל ז א 14:00 14:45 1706 חבר ב' גב שיר מזרחי-לקן
תרגיל ח ג 11:00 11:45 1709 חבר ב' גב שיר מזרחי-לקן
מומלץ ללמוד בשנה א'. במקרה ובו לאור הנחיות משרד הבריאות לא תתאפשר בחינה בכיתה, תיבחנה חלופות מקוונות. תלמידי פסיכולוגיה וקוגניציה מחויבים לקחת תהליכים קוגניטיביים בקוגניציה (פטורים מקורס זה בפסיכולוגיה). תלמידים אלו יחוייבו בהשלמת נ"ז מקורסי בחירה בפסיכולוגיה. תלמידים אלו חייבים להיבחן בקורס אליו הם רשומים. התרגול יתקיים אחת לשבועיים החל מהשבוע השני של הסמסטר קבוצה ד' מיועדת לתלמידי פסיכוביולוגיה בלבד
74122
הדרכה בשימוש בספרייה - קורס מתוקשב
החוג הנותן: מדעי החיים נ"ז: 0 ש"ש: 0 סוג: הדרכה סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: השתתפות פעילה

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
הדרכה א א'
הדרכה ב ב'
מדעי הרוח, מדעי החברה ומינהל עסקים
לימודי חובה מדעי החיים: לימודי יסוד, חובה שנה א'.
69166
כימיה אורגנית לתלמידי ביולוגיה
החוג הנותן: מדעי החיים נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 9:00 9:45 קנדה ב' ד"ר יורי טולצ'ינסקי, ד"ר יורי טולצ'ינסקי
שעור א ה 8:00 9:45 קנדה ב' ד"ר יורי טולצ'ינסקי, ד"ר יורי טולצ'ינסקי
תרגיל א א 16:00 17:45 לוי 07 ב' מר אוהד סולומון
תרגיל ב ד 16:00 17:45 שפרינצק 28 ב' גב מאי שמיר
תרגיל ג ד 17:00 18:45 רוטברג ב' מר גיא מאיר
תרגיל ד ב 15:00 16:45 שפרינצק 26 ב' מר אוהד סולומון
תרגיל ה ה 15:00 16:45 אולם לוין ב' מר גיא מאיר
תרגיל ו ג 16:00 17:45 לוי 07 ב' גב מאי שמיר
קבוצות תרגיל ג' ו - ד' לתלמידי התכנית לביולוגיה חישובית ואחרים.
69174
כימיה כללית לתלמידי ביולוגיה
החוג הנותן: מדעי החיים נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בקמפוס

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 16:00 17:45 כימיה 7 א' פרופ רועי שנהר, פרופ רועי שנהר
שעור א ד 10:00 11:45 כימיה 7 א' פרופ רועי שנהר, פרופ רועי שנהר
תרגיל א ב 12:00 13:45 שפרינצק 26 א' גב דנה גרינהוז
תרגיל ב ה 14:00 15:45 רוטברג א' גב נגה ארן
תרגיל ג ה 8:00 9:45 מתמטיקה 110 א' גב נגה ארן
תרגיל ד ב 15:00 16:45 שפרינצק 26 א' גב דנה גרינהוז
תרגיל ה א 14:00 15:45 B221 א' גב דנה גרינהוז
תרגיל ה א 14:00 15:45 B221 א' גב דנה גרינהוז
תרגיל ו ה 8:00 9:45 שפרינצק 27 א' מר עפר בורג
קבוצת תרגיל ג' וה' מיועדים לביולוגיה חישובית. קבוצת תרגיל ג' לפסיכוביולוגיה. במועדים 1/12/19, 15/12/19, 22/1/2/19 ימי ראשון בשעות 8-10 יתקיימו שיעורי השלמה באולם כימיה 7
72155
מבוא לגנטיקה
החוג הנותן: מדעי החיים נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור, תרגיל ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 8:00 9:45 קנדה ב' ד"ר יונתן צור, ד"ר יונתן צור, ד"ר מיכל רבני, ד"ר מיכל רבני
שעור א ה 12:00 12:45 קנדה ב' ד"ר יונתן צור, ד"ר יונתן צור, ד"ר מיכל רבני, ד"ר מיכל רבני
תרגיל א ב 12:00 12:45 שפרינצק 27 ב' מר מתן לוטם, גב תכלת גולדברג
תרגיל ב ב 12:00 12:45 שפרינצק 213 ב' מר מתן לוטם, גב נטע הרמן
תרגיל ג ג 12:00 12:45 מתמטיקה 110 ב' מר מתן לוטם
תרגיל ד ג 13:00 13:45 שפרינצק 114 ב' מר מתן לוטם
תרגיל ה ג 14:00 14:45 סילברמן 504 ב' גב תכלת גולדברג, מר מתן לוטם
תרגיל ו ה 13:00 13:45 סילברמן 508 ב' גב תכלת גולדברג, מר מתן לוטם
תרגיל ז ה 13:00 13:45 שפרינצק 26 ב' גב נטע הרמן, מר מתן לוטם
תרגיל ח ה 14:00 14:45 סילברמן 508 ב' גב נטע הרמן, מר מתן לוטם
מעבדה א ב 8:00 10:45 אודיטוריום בנין מעבדות ב' גב רוני זקן-גלילי, גב חייקי חרר
מעבדה ב ב 8:00 10:45 ב' גב רוני זקן-גלילי, גב אביטל בן-משה
מעבדה ג ב 8:00 10:45 ב' גב רוני זקן-גלילי, גב שיר חוטר
מעבדה ד ב 8:00 10:45 ב' גב רוני זקן-גלילי, מר אמיר חדאד
מעבדה ה ב 8:00 10:45 ב' גב רוני זקן-גלילי, גב רני פלק
מעבדה ו ב 8:00 10:45 ב' גב רוני זקן-גלילי, גב רני פלק, מר ישראל רפפורט
מעבדה ז ב 8:00 10:45 ב' גב רוני זקן-גלילי, גב טל מקוב-בואניש
מעבדה ח ב 8:00 10:45 ב' גב רוני זקן-גלילי, גב חייקי חרר
מעבדה ט ב 8:00 10:45 ב' גב רוני זקן-גלילי, מר ישראל רפפורט
מעבדה טו ד 12:00 14:45 ב' גב רוני זקן-גלילי
מעבדה טז ד 12:00 14:45 ב' גב רוני זקן-גלילי, גב שיר חוטר
מעבדה י ב 8:00 10:45 ב' גב רוני זקן-גלילי
מעבדה יא ב 8:00 10:45 ב' גב רוני זקן-גלילי, מר אמיר חדאד
מעבדה יג ד 12:00 14:45 ב' גב רוני זקן-גלילי, מר אמיר חדאד
מעבדה יד ד 12:00 14:45 ב' גב רוני זקן-גלילי, גב אביטל בן-משה
מעבדה יז ד 12:00 14:45 ב' גב רוני זקן-גלילי, גב טל מקוב-בואניש
מעבדה יח ד 12:00 14:45 ב' גב רוני זקן-גלילי, מר ישראל רפפורט
מעבדה יט ד 12:00 14:45 ב' גב רוני זקן-גלילי, גב שיר חוטר
מעבדה כ ד 12:00 14:45 ב' גב רוני זקן-גלילי, גב טל מקוב-בואניש
מעבדה כא ד 12:00 14:45 ב' גב רוני זקן-גלילי, גב חייקי חרר
מעבדה כב ד 12:00 14:45 ב' גב רוני זקן-גלילי, גב רני פלק
מעבדה כג ד 12:00 14:45 ב' גב רוני זקן-גלילי, גב אביטל בן-משה
המעבדה תינתן פעם בשבועיים- סה"כ 6 שבועות (מתוכם 1 שעה תרגיל כיתתי)- לו"ז מפורט יינתן על ידי מתרגלי הקורס בתחילת המעבדות. המעבדה מיועדת לתלמידי מדעי-החיים בלבד. תלמידים אחרים יכולים להרשם לקורס מס' 72156. סה"כ תרגולים- 14 (תרגול אחרון לאחר סיום הסמסטר). מסלול כימיה ביולוגיה= מעבדות של יום ד' תרגיל ט' מסלול ביולוגיה חישובית- מעבדות של יום ב' מסלול פסיכוביולוגיה- עדיפות למעבדות של יום ב' מסלול ביולוגיה קוגניציה- עדיפות למעבדות יום ב'
72160
מבוא לביולוגיה לתלמידי מדעים
החוג הנותן: מדעי החיים נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 16:00 17:45 פלדמן א א' פרופ מיכאל ברנדיס
תרגיל א ג 16:00 16:45 שפרינצק 116 א' מר יהל כהן
תרגיל ב ד 15:00 15:45 שפרינצק 215 א' מר יהל כהן
תרגיל ג ה 13:00 13:45 סילברמן 502 א' מר יהל כהן
תרגיל ד ה 11:00 11:45 סילברמן 502 א' מר יהל כהן
הקורס מיועד לתלמידי הפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע , יחד עם מסלולים ייחודיים במכון למדעי החיים- במידה וסטודנט עובר למסלול אחר יהיה עליו לבדוק האם יש צורך בחובות נוספים תרגיל א' או ב' מיועדים לביולוגיה חישובית
76222
קורס ממוחשב בבטיחות - שנה א'
החוג הנותן: מדעי החיים נ"ז: 0 ש"ש: 0 סוג: הדרכה סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
הדרכה א א'
הדרכה ב ב'
חומר הקורס והמבדק באתר הקורס
77148
פיסיקה כללית - מכניקה לתלמידי ביולוגיה
החוג הנותן: מדעי החיים נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 18:00 19:45 פלדמן א א' פרופ אלדד בטלהיים, פרופ אלדד בטלהיים
שעור א ד 13:00 14:45 פלדמן א א' פרופ אלדד בטלהיים, פרופ אלדד בטלהיים
תרגיל א ב 10:00 11:45 שפרינצק 215 א' מר ברק רום
תרגיל ב ג 14:00 15:45 שפרינצק 114 א' מר ברק רום
תרגיל ג ב 12:00 13:45 שפרינצק 214 א' מר מאור סיבוני
תרגיל ד ה 16:00 17:45 שפרינצק 115 א' מר מאור סיבוני
כולל השלמות שאינן מקנות נ"ז.
77304
פיסיקה כללית - חשמל ואופטיקה לתלמידי ביולוגיה
החוג הנותן: מדעי החיים נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:00 15:45 פלדמן א ב' פרופ דורון גזית, פרופ דורון גזית
שעור א ג 10:00 11:45 פלדמן א ב' פרופ דורון גזית, פרופ דורון גזית
תרגיל א ה 10:00 11:45 סילברמן 504 ב' מר יותם וקנין
תרגיל ב ד 15:00 16:45 אולם לוין ב' מר יותם וקנין
תרגיל ג א 18:00 19:45 אולם לוין ב' מר אליסף כהן
תרגיל ד ה 10:00 11:45 קנדה עליון ב' מר אליסף כהן
קבוצת תרגילים א ו- ד' לפסיכוביולוגיה ואחרים. כולל השלמות שאינן מקנות נ"ז.
80125
מתמטיקה למדעים 1
החוג הנותן: מדעי החיים נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:00 11:45 פלדמן ב א' מר שמואל ברגר, מר שמואל ברגר
שעור א ד 8:00 8:45 פלדמן ב א' מר שמואל ברגר, מר שמואל ברגר
שעור ב ג 8:00 9:45 מתמטיקה 2 א' מר אביגדור בר-יודא, מר אביגדור בר-יודא
שעור ב ה 10:00 10:45 אולם לוין א' מר אביגדור בר-יודא, מר אביגדור בר-יודא
תרגיל א ד 9:00 9:45 שפרינצק 117 א' מר ברק אוחנה
תרגיל ב א 16:00 16:45 שפרינצק 116 א' מר גיל ליבנה
תרגיל ג ה 8:00 8:45 שפרינצק 217 א' מר גיל ליבנה
תרגיל ד א 12:00 12:45 לוי 06 א' מר גיל ליבנה
תרגיל ה ד 9:00 9:45 לוי 07 א' מר גיל ליבנה
תרגיל ו ב 11:00 11:45 מתמטיקה 110 א' מר ברק אוחנה
קבוצות שעור א תרגילים א' וב', לרוקחות ואחרים. קבוצת שעור א' - לתלמידי ביולוגיה-סביבה. קבוצת שעור ב - לביולוגים, פסיכוביולוגיה ואחרים. קבוצת שעור א' מיועדת לתלמידים החייבים ללמוד את הקורס חדו"א בסיסי ואחרים. תרגיל א' מיועד לפסיכוביולוגיה.
קורסי בחירה קורס בחירה לשנים א או ב'
72131
אתגרים בגנטיקה
החוג הנותן: מדעי החיים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 13:00 14:45 סילברמן ראשל ב' פרופ נסים בנבניסטי
תרגיל א ד 15:00 16:45 סילברמן ראשל ב' מר חן עצמון
הקורס מתקיים פעם בשבועיים. קורס בחירה לתלמידים מצטיינים - ההרשמה היא ברשימת המתנה, עד שבועיים אחרי תחילת הסמסטר א' מוגבל ל 30 תלמידים
שנה ב'
לימודי חובה פסיכולוגיה: לימודי חובה שנה ב'.
51103
שימושי מחשב R
החוג הנותן: מדעי החיים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 14:00 15:45 חוות מחשבים רוח א' ד"ר לאה בורובוי
שעור ב ד 16:00 17:45 חוות מחשבים רוח א' ד"ר לאה בורובוי
שעור ג ד 10:00 11:45 חוות מחשבים רוח א' ד"ר לאה בורובוי
שעור ד ד 14:00 15:45 חוות מחשבים רוח א' ד"ר עופר אליאור
שעור ה ב 15:00 16:45 חוות מחשבים חברה א' ד"ר עופר אליאור
שעור ו ב 17:00 18:45 חוות מחשבים חברה א' ד"ר עופר אליאור
תרגיל א ב 14:00 14:45 חוות מחשבים חברה א' ד"ר עופר אליאור
תרגיל ב ד 13:00 13:45 חוות מחשבים רוח א' ד"ר עופר אליאור
תרגיל ג ב 19:00 19:45 חוות מחשבים חברה א' ד"ר עופר אליאור
תרגיל ד ד 19:00 19:45 חוות מחשבים רוח א' ד"ר לאה בורובוי
תרגיל ה ד 20:00 20:45 חוות מחשבים רוח א' ד"ר לאה בורובוי
תרגיל ו ד 18:00 18:45 חוות מחשבים רוח א' ד"ר לאה בורובוי
תרגיל ז א 12:00 13:45 חוות מחשבים רוח א' מר אשר שטראוס
תרגיל ח ג 12:00 13:45 חוות מחשבים חברה א' מר אשר שטראוס
קבוצה ה' מיועדת בעדיפות לתלמידי פסיכוביולוגיה. בקבוצה ב' תינתן עדיפות קוגניציה. בקורס מתקיים תרגיל רשות ללא נ"ז (קבוצות א-ו) וכן קבוצות תגבור ללא נ"ז (קבוצות ז-ח) יש להירשם לקבוצה תגבור אך אין חובת נוכחות. ישנה חובת הגשת תרגילים בקורס הקורס חובה בכל צרוף חוגי. חובה ללמוד במקביל עם קורס 51307.
51301
פסיכולוגיה ניסויית ושיטות מחקר
החוג הנותן: מדעי החיים נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 14:00 15:45 טבע 2 ב' ד"ר אייל קלנטרוף
תרגיל א ג 12:00 13:45 1706 חבר ב' מר דורון אטיאס
תרגיל ב א 10:00 11:45 3201 חבר ב' גב שחף לשם
תרגיל ג א 12:00 13:45 1707 חבר ב' גב שחף לשם
תרגיל ד ג 16:00 17:45 1709 חבר ב' מר דורון אטיאס
תרגיל ה א 14:00 15:45 1707 חבר ב' גב שחף לשם
תרגיל ו ד 10:00 11:45 1707 חבר ב' מר רן ליטמן
תרגיל ז ד 12:00 13:45 1707 חבר ב' מר רן ליטמן
במקרה ובו לאור הנחיות משרד הבריאות לא תתאפשר בחינה בכיתה, תיבחנה חלופות מקוונות. דרישה מוקדמת: קורס 51108 או 51103 (שימוש במחשב) וקורס 51307 (שיטות סטט' ) קבוצה ד' תינתן עדיפות לתלמידי פסיכוביולוגיה
51307
שיטות סטטיסטיות במחקר פסיכולוגי (ב"א)
החוג הנותן: מדעי החיים נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 13:00 14:45 1701 חבר א' ד"ר יובל הרט
שעור ב ד 10:00 11:45 1701 חבר א' ד"ר יובל הרט
תרגיל א ג 13:00 13:45 2202 חבר א' מר מתן שקד
תרגיל ב ה 10:00 10:45 1707 חבר א' מר אלדד קהא
תרגיל ג ה 11:00 11:45 1707 חבר א' מר אלדד קהא
תרגיל ד ג 12:00 12:45 2202 חבר א' מר מתן שקד
תרגיל ה א 12:00 12:45 1707 חבר א' גב נועה כהן-עייק
תרגיל ו א 13:00 13:45 1707 חבר א' גב נועה כהן-עייק
תרגיל ז ג 9:00 9:45 1711 חבר א' מר גל חן
תרגיל ח ג 16:00 16:45 1711 חבר א' מר גל חן
תרגיל ט ב 11:00 11:45 1707 חבר א' מר אלדד קהא
תרגיל י ד 9:00 9:45 2202 חבר א' מר מתן שקד
דרישה מוקדמת: קורס 51102 "חשיבה סטט' בפסיכולוגיה". חובה ללמוד במקביל עם קורס 51103. בשיעור א' תינתן עדיפות לתלמידי פסיכוביולוגיה, משפטים וחינוך קבוצת תרגול א' לתלמידי פסיכוביולוגיה בלבד. הלומדים בשיעור א' (בימי שני) מתבקשים להירשם לקבוצת תרגול ב', ג', ד', י'. הלומדים בשיעור ב' (ימי רביעי) מתבקשים להירשם לקבוצות תרגול ה', ו', ז', ח', ט' (בכל בעיה נא לפנות למזכירות המחלקה)
51531
סמינריון מודרך בפסיכוביולוגיה
החוג הנותן: מדעי החיים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: סמינריון סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון א ג 10:00 11:45 2305 חבר א' פרופ רז ירמיה
מיועד לתלמידי התכנית בפסיכוביולוגיה בלבד בסמסטר ב' יש לקחת הקורס 72539 במדעי הטבע כהמשך לקורס זה ציון סופי לשני הקורסים יינתן רק על סמך מילוי החובות של שני הקורסים
לימודי חובה חובה כל קורסי היסוד במהלך התואר
51201
תהליכים חברתיים
החוג הנותן: מדעי החיים נ"ז: 2.5 ש"ש: 35 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 14:00 15:45 טבע 2 א' ד"ר טלי קליימן
תרגיל א ה 9:00 9:45 2304 חבר א' גב כנרת אנדוולט
תרגיל ב ה 12:00 12:45 2304 חבר א' גב כנרת אנדוולט
תרגיל ג ה 13:00 13:45 2304 חבר א' גב כנרת אנדוולט
תרגיל ד ה 14:00 14:45 2304 חבר א' גב כנרת אנדוולט
תרגיל ה ג 11:00 11:45 3305 חבר א' גב נועם מרקוביץ
תרגיל ו ג 12:00 12:45 3305 חבר א' גב נועם מרקוביץ
תרגיל ז ד 14:00 14:45 3613ב' חבר א' גב נועם מרקוביץ
תרגיל ח ד 15:00 15:45 3613ב' חבר א' גב נועם מרקוביץ
ניתן ללמוד משנה ב'. דרישה מוקדמת: מילוי חובות הקורס השתתפות בניסויים ( 51110) התרגול יתקיים אחת לשבועיים החל מהשבוע השני של הסמסטר בקבוצת תרגול א' תינתן עדיפות לתלמידי קוגניציה. קבוצת תרגול ו' מיועדת לתלמידי פסיכוביולוגיה בלבד
51202
תהליכים התפתחותיים
החוג הנותן: מדעי החיים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 12:00 13:45 טבע 1 א' ד"ר אבי בנוזיו
ניתן ללמוד משנה ב'
51404
יסודות הנוירופסיכולוגיה
החוג הנותן: מדעי החיים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 15:00 16:45 טבע 1 ב' ד"ר קרין ישפה
ניתן ללמוד משנה ב'. במקרה בו לאור הנחיות משרד הבריאות לא תתאפשר בחינה בכיתה, תתקיים בחינה מקוונת. דרישה מוקדמת: יסודות ביולוגיים (51106 / 6145) תכני הקורס חופפים בחלקם לקורס מבוא למדעי המח הקוגניטיביים (06128) הקורס מתבסס על חומר הנלמד בתהליכים קוגנטיביים (51539/6115), לכן מומלץ ללמוד קורס זה לאחריו.
51503
אישיות
החוג הנותן: מדעי החיים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 10:00 11:45 טבע 2 ב' ד"ר שלמה ישראל, גב יעל מילגרם
מומלץ ללמוד בשנה א' במקרה בו לאור הנחיות משרד הבריאות לא תתאפשר בחינה בכיתה, תתקיים בחינה מקוונת
51537
תהליכים פסיכוביולוגיים
החוג הנותן: מדעי החיים נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 14:00 16:45 טבע 1 ב' ד"ר שיר אציל
דרישה מוקדמת: קורס יסודות ביולוגיים (6145/51106). מומלץ ללמוד בשנה א'. במקרה ובו לאור הנחיות משרד הבריאות לא תתאפשר בחינה בכיתה, תיבחנה חלופות מקוונות
51539
תהליכים קוגניטיביים
החוג הנותן: מדעי החיים נ"ז: 2.5 ש"ש: 35 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 14:00 15:45 טבע 1 ב' ד"ר ענת פרי
תרגיל א ג 16:00 16:45 2302 חבר ב' גב נועה גור
תרגיל ב ב 10:00 10:45 2303 חבר ב' גב נועה גור
תרגיל ג ב 11:00 11:45 2303 חבר ב' גב נועה גור
תרגיל ד ב 13:00 13:45 שפרינצק 27 ב' גב נועה גור
תרגיל ה