החוג לפיסיקה (541) - מסלול מדעי המחשב פיסיקה - מסלול דו-חוגי
קורסי המסלול
תואר בוגר
מדעי המחשב פיסיקה - מסלול דו-חוגי (8015)
שנה א'
לימודי חובה קורסי חובה במדעי המחשב
67100
הכרת המערכת
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 0 ש"ש: 0 סוג: הדרכה סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
הדרכה א א' מר אביב יעיש
הדרכה ב ב' מר אביב יעיש
קורס זה יש ללמוד במקביל לקורס 67101 מבוא למדעי המחשב. חומר הקורס והבחינה באתר המודל, יש להירשם לקורס במערכת הרישום וללמוד אותו דרך המודל.
67101
מבוא למדעי המחשב
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 7 ש"ש: 98 סוג: שעור, תרגיל ומעבדה סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 12:00 13:45 כימיה 7 א' פרופ אביב זהר, פרופ אביב זהר, פרופ ג'פרי רוזנשיין, פרופ ג'פרי רוזנשיין
שעור א ה 13:00 13:45 כימיה 7 א' פרופ אביב זהר, פרופ אביב זהר, פרופ ג'פרי רוזנשיין, פרופ ג'פרי רוזנשיין
שעור ב א 14:00 15:45 כימיה 7 א' פרופ אביב זהר, פרופ אביב זהר, פרופ ג'פרי רוזנשיין, פרופ ג'פרי רוזנשיין
שעור ב ה 14:00 14:45 כימיה 7 א' פרופ אביב זהר, פרופ אביב זהר, פרופ ג'פרי רוזנשיין, פרופ ג'פרי רוזנשיין
שעור ג ב 12:00 14:45 כימיה 7 ב' ד"ר אריה שלזינגר
תרגיל א ד 15:00 16:45 שפרינצק 217 א' גב ספיר שאבי
תרגיל ב ד 17:00 18:45 B221 א' מר ינון קפלן
תרגיל ב ד 17:00 18:45 B221 א' מר ינון קפלן
תרגיל ג ב 18:00 19:45 B220 א' מר ינון קפלן
תרגיל ג ב 18:00 19:45 B220 א' מר ינון קפלן
תרגיל ד ב 12:00 13:45 B221 א' גב רוני רזניק
תרגיל ד ב 12:00 13:45 B221 א' גב רוני רזניק
תרגיל ה ב 14:00 15:45 כימיה 7 א' גב רוני רזניק
תרגיל ו ב 8:00 9:45 לוי 06 א' מר עידן רפאלי
תרגיל ז ג 10:00 11:45 שפרינצק 27 א' מר עידן רפאלי
תרגיל ח ג 12:00 13:45 B221 א' מר אלישע קיפניס
תרגיל ח ג 12:00 13:45 B221 א' מר אלישע קיפניס
תרגיל ט ד 13:00 14:45 פלדמן ב א' מר אלישע קיפניס
תרגיל טו ב 17:00 18:45 פלדמן ב ב' מר זיו בן אהרון, מר גיא אמיר
תרגיל טז ד 16:00 17:45 C320 ב' גב עדי קוגן
תרגיל טז ד 16:00 17:45 C320 ב' גב עדי קוגן
תרגיל י ג 16:00 17:45 שפרינצק 215 א' גב ספיר שאבי
תרגיל יא ג 12:00 13:45 C320 א' מר מתן לוי
תרגיל יא ג 12:00 13:45 C320 א' מר מתן לוי
תרגיל יב ד 13:00 14:45 פלדמן ב ב' גב עדי קוגן
תרגיל יג ג 14:00 15:45 פלדמן ב א' מר מתן לוי
תרגיל יד ג 12:00 13:45 לוי 07 ב' מר זיו בן אהרון
תרגיל יז ד 16:00 17:45 אולם ח ב' מר גיא אמיר
תרגיל יח ב 8:00 9:45 שפרינצק 213 א' גב ספיר שאבי
תרגיל יט ב 12:00 13:45 שפרינצק 213 א' מר עידן רפאלי
מעבדה א א 14:00 15:45 C500 א'
מעבדה א א 14:00 15:45 C500 א'
מעבדה ב א 14:00 15:45 B500 א'
מעבדה ג א 14:00 15:45 C400 א'
מעבדה ג א 14:00 15:45 C400 א'
מעבדה ד א 14:00 15:45 A100 (מייקרוסופט) (חדר שקט) א'
מעבדה ד א 14:00 15:45 A100 (מייקרוסופט) (חדר שקט) א'
מעבדה ה א 16:00 17:45 C400 א'
מעבדה ה א 16:00 17:45 C400 א'
מעבדה ו א 16:00 17:45 A500 א'
מעבדה ז א 16:00 17:45 C500 א'
מעבדה ז א 16:00 17:45 C500 א'
מעבדה ח א 16:00 17:45 B500 א'
מעבדה ט ב 16:00 17:45 C500 א'
מעבדה ט ב 16:00 17:45 C500 א'
מעבדה טו ב 9:00 10:45 B210 א'
מעבדה טו ב 9:00 10:45 B210 א'
מעבדה טז ב 9:00 10:45 B500 א'
מעבדה י ב 16:00 17:45 A500 א'
מעבדה יא ב 16:00 17:45 A210 א'
מעבדה יא ב 16:00 17:45 A210 א'
מעבדה יב ב 16:00 17:45 B410 א'
מעבדה יב ב 16:00 17:45 B410 א'
מעבדה יג ב 9:00 10:45 A310 א'
מעבדה יג ב 9:00 10:45 A310 א'
מעבדה יד ב 9:00 10:45 A500 א'
מעבדה יז ד 14:00 15:45 A210 א'
מעבדה יז ד 14:00 15:45 A210 א'
מעבדה יח ד 14:00 15:45 C400 א'
מעבדה יח ד 14:00 15:45 C400 א'
מעבדה יט ד 14:00 15:45 A500 א'
מעבדה כ ד 14:00 15:45 B210 א'
מעבדה כ ד 14:00 15:45 B210 א'
מעבדה כא ג 15:00 16:45 C400 א'
מעבדה כא ג 15:00 16:45 C400 א'
מעבדה כב ג 15:00 16:45 A310 א'
מעבדה כב ג 15:00 16:45 A310 א'
מעבדה כג ג 15:00 16:45 A210 א'
מעבדה כג ג 15:00 16:45 A210 א'
מעבדה כד ג 15:00 16:45 C500 א'
מעבדה כד ג 15:00 16:45 C500 א'
מעבדה כה ה 11:00 12:45 C500 א'
מעבדה כה ה 11:00 12:45 C500 א'
מעבדה כו ה 11:00 12:45 B210 א'
מעבדה כו ה 11:00 12:45 B210 א'
מעבדה כז ה 11:00 12:45 A310 א'
מעבדה כז ה 11:00 12:45 A310 א'
מעבדה כח ה 11:00 12:45 C400 א'
מעבדה כח ה 11:00 12:45 C400 א'
מעבדה כט ה 12:00 13:45 A500 א'
מעבדה ל A210 ב'
מעבדה ל A210 ב'
מעבדה לא א 14:00 15:45 B410 א'
מעבדה לא א 14:00 15:45 B410 א'
מעבדה לב א 16:00 17:45 A410 א'
מעבדה לב א 16:00 17:45 A410 א'
מעבדה לג ב 16:00 17:45 C400 א'
מעבדה לג ב 16:00 17:45 C400 א'
מעבדה לד B210 א'
מעבדה לד B210 א'
שיעור ג' מומלץ להנדסה ואחרים. שיעור א' מומלץ לביולוגיה חישובית. תרגיל א' או ח' מומלצים לביולוגיה חישובית. תרגיל מומלצים ו' להנדסה ואחרים. ההמלצה היא בגלל אילוצי מערכת שעות, אין שוני בין הנלמד בשיעורים/תרגילים. אם לא ניתן יהיה לערוך את המבחן בכיתות, אז המבחן יתקיים מהבית במועד שרשום בשנתון. הקושי של המבחן יהיה דומה למבחנים קודמים, אך יתכנו שינויים בהרכב השאלות בהתאם לנסיבות.
67109
מבני נתונים
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 12:00 13:45 כימיה 7 ב' פרופ גיא קינדלר, ד"ר עמית דניאלי
שעור ב ב 12:00 13:45 קנדה ב' ד"ר עמית דניאלי, פרופ גיא קינדלר
שעור ג ד 16:00 17:45 אודיטוריום הנדסה א' פרופ דורית אהרונוב
שעור ג ד 16:00 17:45 אודיטוריום הנדסה א' פרופ דורית אהרונוב
תרגיל א ב 16:00 17:45 שפרינצק 115 ב' מר נדב שוויגר
תרגיל ב ג 10:00 11:45 שפרינצק 115 ב' מר יובל להב
תרגיל ג ד 13:00 14:45 שפרינצק 115 ב' מר אלעד שהם
תרגיל ד ב 14:00 15:45 קפלן ב' מר ניצן כהן
תרגיל ה ג 12:00 13:45 פלדמן ב ב' מר יובל להב
תרגיל ו ד 15:00 16:45 ב' מר אלעד שהם
תרגיל ז א 14:00 15:45 אולם לוין ב' מר נדב שוויגר
תרגיל ח א 16:00 17:45 שפרינצק 28 ב' מר אורי קלנר
תרגיל ט ג 10:00 11:45 C320 א' מר איתי אלון
תרגיל ט ג 10:00 11:45 C320 א' מר איתי אלון
תרגיל י ג 14:00 15:45 C220 א' גב נועם שנולד
תרגיל י ג 14:00 15:45 C220 א' גב נועם שנולד
תרגיל יא ג 14:00 15:45 שפרינצק 26 ב' מר אורי קלנר
תרגיל יב ב 12:00 13:45 C320 א' מר מיכאל קבנוב
תרגיל יב ב 12:00 13:45 C320 א' מר מיכאל קבנוב
תרגיל יג ד 12:00 13:45 C400 א' מר גיא שירן
תרגיל יג ד 12:00 13:45 C400 א' מר גיא שירן
תרגיל יד ד 10:00 11:45 C320 ב' מר ניצן כהן
תרגיל יד ד 10:00 11:45 C320 ב' מר ניצן כהן
דרישות קדם: מבוא למדעי המחשב, והקורסים אינפי ומתמטיקה דיסקרטית. שיעור א' ותרגילים א' או ב' מיועדים לביולוגיה חישובית. שיעור ב' מיועד לתלמידי הנדסת חשמל עם התמחות באופטואלקטרוניקה ומיקרואלקטרוניקה. ביום רביעי 13/11/19 שיעור ג' יתקיים באודיטוריום בית צרפת, חד פעמי ביום 24/12/20 תרגול י' יתקיים באודיטוריום בקר בניין מדעי המוח
76416
הכרת משאבי הספריה לתלמידי ביה"ס להנדסה - קורס מתוקשב
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 0 ש"ש: 0 סוג: הדרכה סמסטר: א' או ב'

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
הדרכה א א' גב מלי כהן
הדרכה ב ב' גב מלי כהן
קורס זה הינו תנאי מוקדם להשתתפות בסמינריון בוגר.
80181
מתמטיקה דיסקרטית
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 12:00 13:45 קנדה א' ד"ר אורית רז, ד"ר אורית רז
שעור א ג 12:00 13:45 כימיה 7 א' ד"ר אורית רז, ד"ר אורית רז
שעור ב א 14:00 15:45 קנדה א' ד"ר בוריס ביגון, ד"ר בוריס ביגון
שעור ב ג 8:00 9:45 קנדה א' ד"ר בוריס ביגון, ד"ר בוריס ביגון
שעור ג ג 16:00 17:45 קפלן א' ד"ר אלכס גורביץ, ד"ר אלכס גורביץ
שעור ג ד 13:00 14:45 כימיה 7 א' ד"ר אלכס גורביץ, ד"ר אלכס גורביץ
שעור ד ב 10:00 11:45 שפרינצק 115 ב' מר אורי ברזנר, מר אורי ברזנר
שעור ד ג 12:00 13:45 שפרינצק 115 ב' מר אורי ברזנר, מר אורי ברזנר
תרגיל א ד 14:00 14:45 שפרינצק 215 א' מר דניאל קלמנוביץ
תרגיל ב ד 15:00 15:45 לוי 06 א' מר משה וויט
תרגיל ג א 12:00 12:45 קנדה עליון א' גב חיה זילברמן
תרגיל ד ד 13:00 13:45 שפרינצק 215 א' מר דניאל קלמנוביץ
תרגיל ה ה 9:00 9:45 שפרינצק 214 א' גב חיה זילברמן
תרגיל ו ה 12:00 12:45 שפרינצק 214 א' גב נוי סופר
תרגיל ז ה 13:00 13:45 C320 א' מר דניאל קלמנוביץ
תרגיל ז ה 13:00 13:45 C320 א' מר דניאל קלמנוביץ
תרגיל ח ב 9:00 9:45 שפרינצק 214 א' גב נוי סופר
תרגיל ט ד 16:00 16:45 לוי 06 א' מר משה וויט
תרגיל טו ה 12:00 12:45 C320 א' מר דניאל קלמנוביץ
תרגיל טו ה 12:00 12:45 C320 א' מר דניאל קלמנוביץ
תרגיל י א 13:00 13:45 שפרינצק 28 א' גב נוי סופר
תרגיל יא ג 15:00 15:45 פלדמן ב ב' מר מיכאל סימקין
תרגיל יב ד 16:00 16:45 שפרינצק 215 ב' מר מיכאל סימקין
תרגיל יג ד 9:00 9:45 שפרינצק 214 ב' מר מיכאל סימקין
תרגיל יד ה 9:00 9:45 B221 א' גב נוי סופר
תרגיל יד ה 9:00 9:45 B221 א' גב נוי סופר
שיעור ב' מומלץ לתלמידי המסלול מדעי המחשב-קוגניציה וגם לתלמידי המסלול מתמטיקה-קוגניציה. שיעור ב' מיועד לתלמידי החוג להנדסה (583). תרגיל ט' מומלץ לתלמידי תיכון ליד"ה. תרגיל טו מיועד לתלמידי חבצלות (חוג 127) בסמסטר א'. מומלץ ללמוד את הקורס בסמסטר א'. תלמידי ביולוגיה חישובית לומדים את הקורס בסמסטר ב'.
לימודי חובה קורסי חובה בחוג לפיסיקה
76222
קורס ממוחשב בבטיחות - שנה א'
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 0 ש"ש: 0 סוג: הדרכה סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
הדרכה א א'
הדרכה ב ב'
חומר הקורס והמבדק באתר הקורס
77101
מכניקה ויחסות פרטית
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 7 ש"ש: 98 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 14:00 15:45 פלדמן א א' פרופ ניר שביב, פרופ ניר שביב, פרופ ניר שביב
שעור א ד 13:00 14:45 קנדה א' פרופ ניר שביב, פרופ ניר שביב, פרופ ניר שביב
שעור א ה 14:00 15:45 קפלן א' פרופ ניר שביב, פרופ ניר שביב, פרופ ניר שביב
שעור ב א 12:00 13:45 פלדמן ב ב' ד"ר אורלי גנת, ד"ר אורלי גנת
שעור ב ג 12:00 13:45 רוטברג ב' ד"ר אורלי גנת, ד"ר אורלי גנת
שעור ב ה 12:00 13:45 כימיה 7 ב' ד"ר אורלי גנת, ד"ר אורלי גנת
שעור ג ג 16:00 18:45 פלדמן ב א' ד"ר חורחה פלסיו, ד"ר חורחה פלסיו
שעור ג ה 14:00 16:45 פלדמן א א' ד"ר חורחה פלסיו, ד"ר חורחה פלסיו
תרגיל א ב 16:00 17:45 שפרינצק 115 א' מר שחר סימון
תרגיל ב א 12:00 13:45 שפרינצק 27 א' מר איתי קרן
תרגיל ג ד 15:00 16:45 שפרינצק 115 א' מר סער בק
תרגיל ד ד 8:00 9:45 שפרינצק 115 א' מר שחר סימון
תרגיל ה ב 10:00 11:45 שפרינצק 116 א' מר סער בק
תרגיל ו ד 15:00 16:45 שפרינצק 29 ב' מר איתי קרן
שיעור ב' בסמ' ב' פתוח רק לנכשלים בסמ' א'. הקורס כולל השלמות במתמטיקה שאינן מקנות נ"ז. מומלץ רקע במתמטיקה ופיסיקה ברמה של 5 יחידות בגרות. תרגיל ב' וה' מומלץ לתכנית המשולבת פיסיקה-כימיה ואחרים, תרגיל א' לתלפיות. תרג א לחוג ‎520‏. תרגיל א מיועד לתלפיות. שעור ג לחוג ‎520‏. שיעור ג' עבור תלפיות בלבד.
77102
חשמל ומגנטיות
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 8:00 9:45 פלדמן א ב' פרופ ניר ברנע, פרופ ניר ברנע
שעור א ה 12:00 13:45 פלדמן א ב' פרופ ניר ברנע, פרופ ניר ברנע
שעור ב א 12:00 13:45 פלדמן א ב' ד"ר מיכאל משה, ד"ר מיכאל משה
שעור ב ג 12:00 13:45 פלדמן א ב' ד"ר מיכאל משה, ד"ר מיכאל משה
שעור ג א 9:00 11:45 ב' ד"ר מיכאל אסף, ד"ר מיכאל אסף, ד"ר מיכאל אסף
שעור ג ג 9:00 11:45 ב' ד"ר מיכאל אסף, ד"ר מיכאל אסף, ד"ר מיכאל אסף
שעור ג ה 9:00 11:45 ב' ד"ר מיכאל אסף, ד"ר מיכאל אסף, ד"ר מיכאל אסף
תרגיל א ד 13:00 14:45 אולם לוין ב' מר רונן וייס
תרגיל ב ה 14:00 15:45 לוי 06 ב' מר יוסף קפלן
תרגיל ג ד 15:00 16:45 מתמטיקה 2 ב' מר יוסף קפלן
תרגיל ד ב 14:00 15:45 שפרינצק 29 ב' מר סער בק
תרגיל ה ג 10:00 11:45 מתמטיקה 110 ב' מר רונן וייס
תרגיל ו ב 12:00 13:45 ב' מר איתי קרן, מר איתי קרן
תרגיל ו ד 12:00 13:45 ב' מר איתי קרן, מר איתי קרן
תרגיל ז ג 15:00 16:45 ב' מר איתי ליניאל, מר איתי ליניאל
תרגיל ז ה 15:00 16:45 ב' מר איתי ליניאל, מר איתי ליניאל
קבוצת שעור ב' לתכנית המשולבת פיסיקה-כימיה, פיסיקה ביולוגיה ואחרים. קבוצת שיעור א' לתלפיות ואחרים. קב' תרגיל ב' לתלפיות בלבד. שיעור ג' מיועד לתלמידים שנכשלו/לא למדו את הקורס בסמ' ב'. בשבוע של ה-27.9.2020 יתקיימו השיעורים והתרגילים החל מיום ג'. תרג ב לחוג ‎520‏. תלפיות.
77125
מעבדה חלקית בפיסיקה א למדעים מדוייקים, מדכה"א, כימיה ומדעי המחשב
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: קורס שנתי סוג הבחינה: מעבדה

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ומעבדה א ה 8:00 10:45 ביתן 9 שנתי פרופ עדי וקנין
שעור ומעבדה ב ה 8:00 10:45 ביתן 9 שנתי פרופ עדי וקנין
תלמידי מדעי המחשב יש לבחור קבוצה ב'. נוכחות חובה בכל המעבדות, הגעה לקבוצה רק ע"פ הרישום, בתחילת השנה יפורסמו מועדי המעבדות. אחראי מעבדה - פרופ' עדי וקנין.
80114
מתמטיקה שימושית (1)
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:00 15:45 אודיטוריום הנדסה א' ד"ר מרים בנק, ד"ר מרים בנק, ד"ר מרים בנק
שעור א א 14:00 15:45 אודיטוריום הנדסה א' ד"ר מרים בנק, ד"ר מרים בנק, ד"ר מרים בנק
שעור א א 18:00 18:45 קנדה א' ד"ר מרים בנק, ד"ר מרים בנק, ד"ר מרים בנק
שעור א ב 12:00 13:45 פלדמן א א' ד"ר מרים בנק, ד"ר מרים בנק, ד"ר מרים בנק
שעור ב ב 8:00 9:45 קפלן א' ד"ר מוריה סיגרון, ד"ר מוריה סיגרון, ד"ר מוריה סיגרון
שעור ב ה 8:00 8:45 קפלן א' ד"ר מוריה סיגרון, ד"ר מוריה סיגרון, ד"ר מוריה סיגרון
שעור ב ה 12:00 13:45 קפלן א' ד"ר מוריה סיגרון, ד"ר מוריה סיגרון, ד"ר מוריה סיגרון
תרגיל א א 16:00 16:45 רוטברג א' מר בנימין בכנר
תרגיל ב ד 17:00 17:45 שפרינצק 215 א' גב עדי ולר-וייזר
תרגיל ג ב 12:00 12:45 שפרינצק 27 א' מר בנימין בכנר
תרגיל ד ג 16:00 16:45 אודיטוריום הנדסה א' גב עדי ולר-וייזר
תרגיל ד ג 16:00 16:45 אודיטוריום הנדסה א' גב עדי ולר-וייזר
תרגיל ה ד 15:00 15:45 רוטברג א' מר בנימין בכנר
תרגיל ו ג 8:00 9:45 פלדמן ב א'
שיעור א' מיועד לתלמיד התכנית פיסיקה-כימיה. שיעור ב' מומלץ לתלמידי פיסיקה במסלול החד-חוגי ולתלמידי תלפיות. שיעור ב' מיועד לתלמידי הנדסת חשמל ומחשבים ולתלמידי המסלול פיסיקה-מדעי המחשב. קבוצת תרגיל ו' מיועדת לתלפיות בלבד. תרגיל ה' יום ד' 4/12/19 יתקיים בכיתה שפרינצק 114 ביום 24/11/19 תרגיל א' יתקיים בכיתה C220 ביום 22/12/19 תרגיל א' יתקיים בכיתה C220 ביום 26/1/20 תרגיל א' יתקיים בכיתה C220
80152
אלגברה לינארית לפיסיקאים
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 10:00 11:45 קפלן ב' ד"ר איב גודין, ד"ר איב גודין
שעור א ד 10:00 11:45 פלדמן א ב' ד"ר איב גודין, ד"ר איב גודין
תרגיל א ג 14:00 15:45 רוטברג ב' מר אריאל דייויס
תרגיל ב ג 16:00 17:45 שפרינצק 215 ב' מר אריאל דייויס
תרגיל ג ד 13:00 14:45 לוי 06 ב' מר מיכאל צ'פמן
תרגיל ד ה 10:00 11:45 לוי 06 ב' מר אלעד קוזלוב
תרגיל ה ג 16:00 17:45 שפרינצק 28 ב' מר נעם קולודנר
תרגיל ד' מיועד לתלמידי התכנית למדעים מדוייקים ואחרים. במהלך הסמסטר יתקיימו 3 בחנים. התאריכים יתואמו על ידי צוות הקורס.
80157
מתמטיקה שימושית (2)
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:00 15:45 קפלן ב' ד"ר מרים בנק, ד"ר מרים בנק
שעור א ג 8:00 9:45 קפלן ב' ד"ר מרים בנק, ד"ר מרים בנק
שעור ב ב 12:00 13:45 קפלן ב' פרופ רות לורנס-נאימרק, פרופ רות לורנס-נאימרק
שעור ב ד 13:00 14:45 קנדה ב' פרופ רות לורנס-נאימרק, פרופ רות לורנס-נאימרק
תרגיל א ב 12:00 13:45 לוי 06 ב' מר מתן טל
תרגיל ב ג 16:00 17:45 שפרינצק 29 ב' מר בנימין אקרמן
תרגיל ג ב 14:00 15:45 שפרינצק 114 ב' מר מתן טל
תרגיל ד ד 17:00 18:45 שפרינצק 115 ב' מר בנימין אקרמן
תרגיל ה א 18:00 19:45 שפרינצק 115 ב' מר בנימין בכנר
שיעור ב' ותרגיל ה' מומלץ לתלפיות ואחרים. לתלמידי הנדסת חשמל ומחשבים מומלץ להירשם לשעור א'.
80177
חשבון אינפיניטסימלי לתלמידי הנדסה ומדעים
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 7 ש"ש: 98 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 10:00 11:45 מתמטיקה 2 א' ד"ר איב גודין, ד"ר איב גודין, ד"ר איב גודין
שעור א ג 10:00 11:45 קפלן א' ד"ר איב גודין, ד"ר איב גודין, ד"ר איב גודין
שעור א ד 8:00 9:45 אודיטוריום הנדסה א' ד"ר איב גודין, ד"ר איב גודין, ד"ר איב גודין
שעור א ד 8:00 9:45 אודיטוריום הנדסה א' ד"ר איב גודין, ד"ר איב גודין, ד"ר איב גודין
תרגיל א א 10:00 11:45 מתמטיקה 110 א' מר בנימין אקרמן
תרגיל ב ג 16:00 17:45 שפרינצק 114 א' מר אור רז
תרגיל ג ג 14:00 15:45 שפרינצק 214 א' מר אור רז
בימי ד' בשעות 8-9 יתקיימו בחנים (חובה) והשלמות שאינן מקנות נ"ז, על פי הצורך ובתיאום מול צוות הקורס.
לימודי חובת בחירה .
67312
סדנת תכנות בשפות C ו- ++C
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בקמפוס


סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 12:00 13:45 אודיטוריום הנדסה א' גב אביגיל גרינשטיין, גב אביגיל גרינשטיין
שעור א ג 12:00 13:45 אודיטוריום הנדסה א' גב אביגיל גרינשטיין, גב אביגיל גרינשטיין
שעור א ה 15:00 15:45 אודיטוריום הנדסה א' גב אביגיל גרינשטיין, גב אביגיל גרינשטיין
שעור א ה 15:00 15:45 אודיטוריום הנדסה א' גב אביגיל גרינשטיין, גב אביגיל גרינשטיין
תרגיל א ג 14:00 15:45 B221 א'
תרגיל א ג 14:00 15:45 B221 א'
תרגיל ב ג 14:00 15:45 B500 א'
תרגיל ג ג 14:00 15:45 C120 אינטל (חדר שקט) א'
תרגיל ג ג 14:00 15:45 C120 אינטל (חדר שקט) א'
תרגיל ד ג 14:00 15:45 A100 (מייקרוסופט) (חדר שקט) א'
תרגיל ד ג 14:00 15:45 A100 (מייקרוסופט) (חדר שקט) א'
תרגיל ה ד 10:00 11:45 A100 (מייקרוסופט) (חדר שקט) א'
תרגיל ה ד 10:00 11:45 A100 (מייקרוסופט) (חדר שקט) א'
תרגיל ו ד 10:00 11:45 שפרינצק 201 א'
תרגיל ז ד 10:00 11:45 שפרינצק 202 א'
תרגיל ח ד 10:00 11:45 שפרינצק 102 א'
תרגיל ט ד 10:00 11:45 שפרינצק 26 א'
תרגיל טו ג 14:00 15:45 A500 א'
תרגיל י ד 17:00 18:45 C120 אינטל (חדר שקט) א'
תרגיל י ד 17:00 18:45 C120 אינטל (חדר שקט) א'
תרגיל יא ד 17:00 18:45 C400 א'
תרגיל יא ד 17:00 18:45 C400 א'
תרגיל יב ד 17:00 18:45 C500 א'
תרגיל יב ד 17:00 18:45 C500 א'
תרגיל יג ד 13:00 14:45