החוג לפיסיקה (541) - מסלול פיסיקה קוגניציה במסלול דו- חוגי
קורסי המסלול
תואר בוגר
פיסיקה קוגניציה במסלול דו- חוגי (2025)
שנה א'
לימודי חובה . לימודי חובה בחוג לפיסיקה. שני הקורסים 06141+06136 חליפיים לקורסים 76639+76627
76222
קורס ממוחשב בבטיחות - שנה א'
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 0 ש"ש: 0 סוג: הדרכה סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
הדרכה א א'
הדרכה ב ב'
חומר הקורס והמבדק באתר הקורס
76412
הכרת משאבי הספרייה לתלמידי החוג לפיסיקה - קורס מתוקשב
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 0 ש"ש: 0 סוג: הדרכה סמסטר: א' או ב'

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
הדרכה א א' גב מלי כהן
הדרכה ב ב' גב מלי כהן
קורס זה הינו תנאי מוקדם להשתתפות בסמינריון בוגר.
77101
מכניקה ויחסות פרטית
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 7 ש"ש: 98 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 14:00 15:45 פלדמן א א' פרופ ניר שביב, פרופ ניר שביב, פרופ ניר שביב
שעור א ד 13:00 14:45 קנדה א' פרופ ניר שביב, פרופ ניר שביב, פרופ ניר שביב
שעור א ה 14:00 15:45 קפלן א' פרופ ניר שביב, פרופ ניר שביב, פרופ ניר שביב
שעור ב א 12:00 13:45 פלדמן ב ב' ד"ר אורלי גנת, ד"ר אורלי גנת
שעור ב ג 12:00 13:45 רוטברג ב' ד"ר אורלי גנת, ד"ר אורלי גנת
שעור ב ה 12:00 13:45 כימיה 7 ב' ד"ר אורלי גנת, ד"ר אורלי גנת
שעור ג ג 16:00 18:45 פלדמן ב א' ד"ר חורחה פלסיו, ד"ר חורחה פלסיו
שעור ג ה 14:00 16:45 פלדמן א א' ד"ר חורחה פלסיו, ד"ר חורחה פלסיו
תרגיל א ב 16:00 17:45 שפרינצק 115 א' מר שחר סימון
תרגיל ב א 12:00 13:45 שפרינצק 27 א' מר איתי קרן
תרגיל ג ד 15:00 16:45 שפרינצק 115 א' מר סער בק
תרגיל ד ד 8:00 9:45 שפרינצק 115 א' מר שחר סימון
תרגיל ה ב 10:00 11:45 שפרינצק 116 א' מר סער בק
תרגיל ו ד 15:00 16:45 שפרינצק 29 ב' מר איתי קרן
שיעור ב' בסמ' ב' פתוח רק לנכשלים בסמ' א'. הקורס כולל השלמות במתמטיקה שאינן מקנות נ"ז. מומלץ רקע במתמטיקה ופיסיקה ברמה של 5 יחידות בגרות. תרגיל ב' וה' מומלץ לתכנית המשולבת פיסיקה-כימיה ואחרים, תרגיל א' לתלפיות. תרג א לחוג ‎520‏. תרגיל א מיועד לתלפיות. שעור ג לחוג ‎520‏. שיעור ג' עבור תלפיות בלבד.
77102
חשמל ומגנטיות
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 8:00 9:45 פלדמן א ב' פרופ ניר ברנע, פרופ ניר ברנע
שעור א ה 12:00 13:45 פלדמן א ב' פרופ ניר ברנע, פרופ ניר ברנע
שעור ב א 12:00 13:45 פלדמן א ב' ד"ר מיכאל משה, ד"ר מיכאל משה
שעור ב ג 12:00 13:45 פלדמן א ב' ד"ר מיכאל משה, ד"ר מיכאל משה
שעור ג א 9:00 11:45 ב' ד"ר מיכאל אסף, ד"ר מיכאל אסף, ד"ר מיכאל אסף
שעור ג ג 9:00 11:45 ב' ד"ר מיכאל אסף, ד"ר מיכאל אסף, ד"ר מיכאל אסף
שעור ג ה 9:00 11:45 ב' ד"ר מיכאל אסף, ד"ר מיכאל אסף, ד"ר מיכאל אסף
תרגיל א ד 13:00 14:45 אולם לוין ב' מר רונן וייס
תרגיל ב ה 14:00 15:45 לוי 06 ב' מר יוסף קפלן
תרגיל ג ד 15:00 16:45 מתמטיקה 2 ב' מר יוסף קפלן
תרגיל ד ב 14:00 15:45 שפרינצק 29 ב' מר סער בק
תרגיל ה ג 10:00 11:45 מתמטיקה 110 ב' מר רונן וייס
תרגיל ו ב 12:00 13:45 ב' מר איתי קרן, מר איתי קרן
תרגיל ו ד 12:00 13:45 ב' מר איתי קרן, מר איתי קרן
תרגיל ז ג 15:00 16:45 ב' מר איתי ליניאל, מר איתי ליניאל
תרגיל ז ה 15:00 16:45 ב' מר איתי ליניאל, מר איתי ליניאל
קבוצת שעור ב' לתכנית המשולבת פיסיקה-כימיה, פיסיקה ביולוגיה ואחרים. קבוצת שיעור א' לתלפיות ואחרים. קב' תרגיל ב' לתלפיות בלבד. שיעור ג' מיועד לתלמידים שנכשלו/לא למדו את הקורס בסמ' ב'. בשבוע של ה-27.9.2020 יתקיימו השיעורים והתרגילים החל מיום ג'. תרג ב לחוג ‎520‏. תלפיות.
77159
מעבדה בפיסיקה א - חלקית
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: מעבדה

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ומעבדה א א 9:00 11:45 ביתן 9 ב'
שעור ומעבדה ב ד 10:00 12:45 ביתן 9 ב'
שעור ומעבדה ג ד 14:00 16:45 ביתן 9 ב'
שעור ומעבדה ד ה 8:00 10:45 ביתן 9 ב'
קבוצה א' וב' לתלפיות בלבד. מיועד לתלמידי פיסיקה במסלולים חד חוגי או דו-חוגי. אחראי פרופ' עדי וקנין. שומ א לחוג ‎520‏. שומ ב לחוג ‎520‏.
80114
מתמטיקה שימושית (1)
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:00 15:45 אודיטוריום הנדסה א' ד"ר מרים בנק, ד"ר מרים בנק, ד"ר מרים בנק
שעור א א 14:00 15:45 אודיטוריום הנדסה א' ד"ר מרים בנק, ד"ר מרים בנק, ד"ר מרים בנק
שעור א א 18:00 18:45 קנדה א' ד"ר מרים בנק, ד"ר מרים בנק, ד"ר מרים בנק
שעור א ב 12:00 13:45 פלדמן א א' ד"ר מרים בנק, ד"ר מרים בנק, ד"ר מרים בנק
שעור ב ב 8:00 9:45 קפלן א' ד"ר מוריה סיגרון, ד"ר מוריה סיגרון, ד"ר מוריה סיגרון
שעור ב ה 8:00 8:45 קפלן א' ד"ר מוריה סיגרון, ד"ר מוריה סיגרון, ד"ר מוריה סיגרון
שעור ב ה 12:00 13:45 קפלן א' ד"ר מוריה סיגרון, ד"ר מוריה סיגרון, ד"ר מוריה סיגרון
תרגיל א א 16:00 16:45 רוטברג א' מר בנימין בכנר
תרגיל ב ד 17:00 17:45 שפרינצק 215 א' גב עדי ולר-וייזר
תרגיל ג ב 12:00 12:45 שפרינצק 27 א' מר בנימין בכנר
תרגיל ד ג 16:00 16:45 אודיטוריום הנדסה א' גב עדי ולר-וייזר
תרגיל ד ג 16:00 16:45 אודיטוריום הנדסה א' גב עדי ולר-וייזר
תרגיל ה ד 15:00 15:45 רוטברג א' מר בנימין בכנר
תרגיל ו ג 8:00 9:45 פלדמן ב א'
שיעור א' מיועד לתלמיד התכנית פיסיקה-כימיה. שיעור ב' מומלץ לתלמידי פיסיקה במסלול החד-חוגי ולתלמידי תלפיות. שיעור ב' מיועד לתלמידי הנדסת חשמל ומחשבים ולתלמידי המסלול פיסיקה-מדעי המחשב. קבוצת תרגיל ו' מיועדת לתלפיות בלבד. תרגיל ה' יום ד' 4/12/19 יתקיים בכיתה שפרינצק 114 ביום 24/11/19 תרגיל א' יתקיים בכיתה C220 ביום 22/12/19 תרגיל א' יתקיים בכיתה C220 ביום 26/1/20 תרגיל א' יתקיים בכיתה C220
80152
אלגברה לינארית לפיסיקאים
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 10:00 11:45 קפלן ב' ד"ר איב גודין, ד"ר איב גודין
שעור א ד 10:00 11:45 פלדמן א ב' ד"ר איב גודין, ד"ר איב גודין
תרגיל א ג 14:00 15:45 רוטברג ב' מר אריאל דייויס
תרגיל ב ג 16:00 17:45 שפרינצק 215 ב' מר אריאל דייויס
תרגיל ג ד 13:00 14:45 לוי 06 ב' מר מיכאל צ'פמן
תרגיל ד ה 10:00 11:45 לוי 06 ב' מר אלעד קוזלוב
תרגיל ה ג 16:00 17:45 שפרינצק 28 ב' מר נעם קולודנר
תרגיל ד' מיועד לתלמידי התכנית למדעים מדוייקים ואחרים. במהלך הסמסטר יתקיימו 3 בחנים. התאריכים יתואמו על ידי צוות הקורס.
80155
סדנה באנליזה מתמטית למדעים מדוייקים
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: סדנה סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סדנה א ג 8:00 9:45 שפרינצק 214 א' ד"ר אבגניה זוכוביצקי, ד"ר אבגניה זוכוביצקי
סדנה א ה 11:00 11:45 מתמטיקה 110 א' ד"ר אבגניה זוכוביצקי, ד"ר אבגניה זוכוביצקי
80157
מתמטיקה שימושית (2)
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:00 15:45 קפלן ב' ד"ר מרים בנק, ד"ר מרים בנק
שעור א ג 8:00 9:45 קפלן ב' ד"ר מרים בנק, ד"ר מרים בנק
שעור ב ב 12:00 13:45 קפלן ב' פרופ רות לורנס-נאימרק, פרופ רות לורנס-נאימרק
שעור ב ד 13:00 14:45 קנדה ב' פרופ רות לורנס-נאימרק, פרופ רות לורנס-נאימרק
תרגיל א ב 12:00 13:45 לוי 06 ב' מר מתן טל
תרגיל ב ג 16:00 17:45 שפרינצק 29 ב' מר בנימין אקרמן
תרגיל ג ב 14:00 15:45 שפרינצק 114 ב' מר מתן טל
תרגיל ד ד 17:00 18:45 שפרינצק 115 ב' מר בנימין אקרמן
תרגיל ה א 18:00 19:45 שפרינצק 115 ב' מר בנימין בכנר
שיעור ב' ותרגיל ה' מומלץ לתלפיות ואחרים. לתלמידי הנדסת חשמל ומחשבים מומלץ להירשם לשעור א'.
לימודי חובה מדעי הקוגניציה
6115
תהליכים קוגניטיביים למדעי הקוגניציה
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה שוטפת

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ותרגיל א ג 14:00 16:45 כימיה 7 א' ד"ר מורן סלע
*הקורס מקביל לקורס מס' 51539. על התלמידים להיבחן בקורס אליו הם רשומים.
6130
פייתון הלכה למעשה
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינת בית


סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 13:00 14:45 חוות מחשבים רוח ב' מר ניצן גיא
השיעור יתקיים בקמפוס הר הצופים, כיתה 2717 מדעי הרוח. חלק מהשיעורים יתקיימו בחוות המחשבים של מדעי הרוח, כיתה 6. הודעה תצא לתלמידים בסמוך לשיעור. דרישה מוקדמת לקורס: קורס מספר 06141 "תכנות מונחה עצמים". קורס 6130 מחליף את הקורס 6136 בשנת תש"פ. קורס זה ילמד כקורס בחירה לתלמידי המסלול קוגניציה- מדעי המחשב 3021 ויספר תחת החוג למדעי הקוגניציה.
6141
תכנות מונחה עצמים ב-Python
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 12:00 13:45 חוות מחשבים חברה א' ד"ר אריה שלזינגר
תרגיל א ב 14:00 14:45 חוות מחשבים חברה א' ד"ר אריה שלזינגר
השיעור והתרגיל יתקיימו בחות המחשבים מדעי החברה, כיתה 9. *** תרגיל רשות ללא נזי"ם יינתן במעבדה. קיימת חובת הגשת תרגילים. הקורס אינו פתוח לתלמידי ביה"ס להנדסה.
6145
פיזיולוגיה של התנהגות
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 11:00 13:45 לוי 07 א' ד"ר גלית לנדסהוט
* אינו פתוח למי שלומד קורס 51106 הקורס יתקיים בקמפוס ספרא. בימים 29/10 ו 17/12 השיעור יתקיים במתמטיקה 110
לימודי חובה מדעי הקוגניציה שנים א-ב.
15420
מח ונפש במבט קוגניטיבי
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 14:00 16:45 6837 רוח -1 ב' פרופ אורון שגריר
דרישת קדם. הקורס 15101 'מבוא לתורת ההגיון' או הקורס 06122 'מבוא ללוגיקה למדעי הקוגניציה'. קורס זה הוא קורס חליפי לקורס 6110 'יסודות פילוסופיים'
לימודי חובת בחירה קורסי בסיס בהסתברות וסטטיסטיקה יש ללמוד בשנים א-ב יש לבחור אחד מבין הקורסים תלמידים שהחוג השני שלהם הוא סטטיסטיקה/כלכלה/מדעי החיים/פסיכולוגיה ילמדו את קורסי הסטטיסטיקה הניתנים בחוגם.
51102
חשיבה סטטיסטית בפסיכולוגיה א
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: קורס שנתי סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:00 11:45 טבע 1 א' ד"ר יהונתן פרצוב
תרגיל א א 15:00 15:45 2203 חבר א' מר דורון אטיאס
תרגיל ב א 16:00 16:45 2112 חבר א' מר אשר שטראוס
תרגיל ג ג 16:00 16:45 2206 חבר א' מר יוסף אלישביץ
תרגיל ד ג 12:00 12:45 2303 חבר א' גב הגר כהן
תרגיל ה ג 9:00 9:45 2202 חבר א' מר שניר ברזילאי
תרגיל ו א 16:00 16:45 2202 חבר א' מר אלעד זלוטניק
תרגיל ז ג 14:00 14:45 2202 חבר א' גב לואיז טויטו
תרגיל ח א 15:00 15:45 2304 חבר א' גב אוריה לנקרי
במקרה ובו לאור הנחיות משרד הבריאות לא תתאפשר בחינה בכיתה, תתקיים בחינה מקוונת. קבוצה ד' פתוחה לתלמידי פסיכוביולוגיה בלבד. קבוצות ב' + ו' - תינתן עדיפות לסטודנטים מהפקולטה למשפטים ומקוגניציה. תלמידים המשלבים פסיכולוגיה עם החוגים הבאים: כלכלה, סטטיסטיקה, אינטרנט וחברה זכאים לפטור בקורס זה. עם זאת המחלקה ממליצה לא לממש את הפטור אלא ללמוד את הקורס על מנת שלא ליצור פערים בשנה ב' בשל הבדלים בתכנים בין קורסי הסטטיסטיקה במחלקות השונות. מי שבוחר לממש את הפטור ישלים את נקודות הזכות מלימודי הבחירה בפסיכולוגיה
52220
יסודות ההסתברות
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:00 11:45 טבע 2 ב' ד"ר אסף שריג, ד"ר אסף שריג
שעור א ג 8:00 9:45 טבע 2 ב' ד"ר אסף שריג, ד"ר אסף שריג
תרגיל א ג 14:00 15:45 2110 חבר ב' מר יואל פרנקל
תרגיל ב ג 16:00 17:45 2203 חבר ב' גב טלי שפירו
תרגיל ג ג 14:00 15:45 2112 חבר ב' מר משה פירו
במקרה ובו לאור הנחיות משרד הבריאות לא תתאפשר בחינה בכיתה, תתקיים בחינה מקוונת.
80420
תורת ההסתברות (1)
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 15:00 15:45 קפלן א' פרופ אורי גוראל-גורביץ, פרופ אורי גוראל-גורביץ
שעור א ה 10:00 11:45 כימיה 7 א' פרופ אורי גוראל-גורביץ, פרופ אורי גוראל-גורביץ
תרגיל א ג 10:00 10:45 רוטברג א' מר חגי לבנר
תרגיל ב ג 14:00 14:45 קפלן א' מר חגי לבנר
תרגיל ג ה 9:00 9:45 לוי 06 א' מר חגי לבנר
קורסי בחירה קורסי בחירה בחוג לפיסיקה:
77153
רעיונות יסוד בפיסיקה מודרנית
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 14:00 15:45 פלדמן א ב' פרופ אבישי דקל
קורסי בחירה מדעי הקוגניציה קורסי בחירה שנים א-ג. במהלך התואר יש ללמוד 12 נ"ז קורסי בחירה
51537
תהליכים פסיכוביולוגיים
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 14:00 16:45 טבע 1 ב' ד"ר שיר אציל
דרישה מוקדמת: קורס יסודות ביולוגיים (6145/51106). מומלץ ללמוד בשנה א'. במקרה ובו לאור הנחיות משרד הבריאות לא תתאפשר בחינה בכיתה, תיבחנה חלופות מקוונות
שנה ב'
לימודי חובה . לימודי חובה בחוג לפיסיקה. שני הקורסים 06141+06136 חליפיים לקורסים 76627+76639 .
76223
קורס ממוחשב בבטיחות - שנה ב
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 0 ש"ש: 0 סוג: הדרכה סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
הדרכה א א'
הדרכה ב ב'
76412
הכרת משאבי הספרייה לתלמידי החוג לפיסיקה - קורס מתוקשב
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 0 ש"ש: 0 סוג: הדרכה סמסטר: א' או ב'

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
הדרכה א א' גב מלי כהן
הדרכה ב ב' גב מלי כהן
קורס זה הינו תנאי מוקדם להשתתפות בסמינריון בוגר.
77152
פיסיקה תרמית
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 11:00 11:45 קפלן א' ד"ר מיכאל אסף, ד"ר מיכאל אסף
שעור א א 18:00 19:45 קפלן א' ד"ר מיכאל אסף, ד"ר מיכאל אסף
תרגיל א ג 14:00 14:45 סילברמן ראשל א' מר פיני זילבר
תרגיל ב ג 15:00 15:45 קנדה עליון א' מר פיני זילבר
תרגיל ג ה 11:00 11:45 שפרינצק 217 א' מר פיני זילבר
קבוצות תרגיל א' לתלפיות ואחרים.
77303
מכניקה אנליטית
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:00 15:45 פלדמן א א' פרופ ברק קול, פרופ ברק קול
שעור א ה 12:00 13:45 מתמטיקה 2 א' פרופ ברק קול, פרופ ברק קול
תרגיל א א 12:00 13:45 שפרינצק 117 א' מר אליהו אנגלברג
תרגיל ב ג 12:00 13:45 שפרינצק 117 א' מר אליהו אנגלברג
תרגיל ג ד 13:00 14:45 מתמטיקה 110 א' מר גדי מינץ
תרגיל ד ד 10:00 11:45 סילברמן ראשל א' מר גדי מינץ
תרגיל ב לתכנית המשולבת פיסיקה-כימיה ואחרים. קבוצת תרגיל א' לתלפיות ואחרים.
77305
גלים ואופטיקה
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:00 10:45 קפלן א' ד"ר ירון ברומברג, ד"ר ירון ברומברג
שעור א ג 8:00 9:45 פלדמן א א' ד"ר ירון ברומברג, ד"ר ירון ברומברג
תרגיל א ב 18:00 19:45 שפרינצק 215 א' מר יואב רומח
תרגיל ב ג 12:00 13:45 שפרינצק 27 א' מר יואב רומח
תרגיל ג ד 15:00 16:45 שפרינצק 201 א' גב אילה גליק מגיד
תרגיל ד א 16:00 17:45 מתמטיקה 110 א' גב אילה גליק מגיד
תרגיל ג' לתכנית המשולבת פיסיקה-כימיה ואחרים. תרגיל א לתלפיות.לא ניתן להירשם לקורס זה ללא תנאי קדם תרג א לחוג ‎520‏. תלפיות.
77318
תורת הקוונטים (1)
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:00 11:45 פלדמן א ב' פרופ חגי איזנברג, פרופ חגי איזנברג
שעור א ג 16:00 17:45 פלדמן א ב' פרופ חגי איזנברג, פרופ חגי איזנברג
תרגיל א א 14:00 15:45 שפרינצק 217 ב' מר טוביה גפן
תרגיל ב ב 16:00 17:45 שפרינצק 29 ב' מר טוביה גפן
תרגיל ג ד 13:00 14:45 שפרינצק 117 ב' מר נועם חי
תרגיל ד ה 11:00 12:45 שפרינצק 26 ב' מר נועם חי
תרגיל א לפיסיקה-קוגניציה ואחרים, תרגיל ב לתלפיות ואחרים, תרגיל ג לתכנית המשולבת פיסיקה-כימיה ואחרים.
77335
מעבדה ב'1 -גלים, מערכות דינאמיות ותכונות חומרים
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: מעבדה סמסטר: א' סוג הבחינה: מעבדה


סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה א ב 8:00 10:45 אודיטוריום בנין מעבדות א' פרופ ערן שרון
מעבדה ב ב 15:00 17:45 אודיטוריום בנין מעבדות א' פרופ ערן שרון
מעבדה ד ד 16:00 18:45 אודיטוריום בנין מעבדות א' פרופ ערן שרון
מעבדה ה ה 14:00 16:45 אודיטוריום בנין מעבדות א' פרופ ערן שרון
קבוצה א' תלפיות.קבוצה ב' מומלצת לתכנית המשולבת:פיסיקה-כימיה. פרופ' ערן שרון- אחראי.
77336
מעבדה ב'2 -גלים, מערכות דינאמיות ותכונות חומרים
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: מעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: מעבדה


סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה א ב 8:00 10:45 אודיטוריום בנין מעבדות ב' פרופ ערן שרון
מעבדה ב ב 15:00 17:45 אודיטוריום בנין מעבדות ב' פרופ ערן שרון
מעבדה ד ד 16:00 18:45 אודיטוריום בנין מעבדות ב' פרופ ערן שרון
מעבדה ה ה 14:00 16:45 אודיטוריום בנין מעבדות ב' פרופ ערן שרון
מעבדה ו ה 10:00 12:45 אודיטוריום בנין מעבדות ב' פרופ ערן שרון
פרופ' ערן שרון - אחראי
לימודי חובה מדעי הקוגניציה
6112
מבוא לחקר השפה
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינת בית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 10:00 11:45 סילברמן ראשל ב' ד"ר עמרי אבנד, ד"ר עמרי אבנד, פרופ ענבל ארנון, פרופ ענבל ארנון
שעור א ה 14:00 15:45 2713 רוח ב' ד"ר עמרי אבנד, ד"ר עמרי אבנד, פרופ ענבל ארנון, פרופ ענבל ארנון
תרגיל א ב 8:00 9:45 שפרינצק 116 ב' מר דני בקמן
תרגיל ב ב 12:00 13:45 שפרינצק 29 ב' מר דני בקמן
תרגיל ג א 16:00 17:45 שפרינצק 201 ב' מר אמיר אפרתי
תרגיל ד ג 8:00 9:45 ב' מר אמיר אפרתי
*התרגיל יינתן פעם בשבועיים. קבוצות תרגיל א',ג' ו-ב' יתקיים בקמפוס ספרא. תרגיל ד' יתקיים בקמפוס הר הצופים, מדעי הרוח כיתה 2603
6120
סמינריון חוגי בקוגניציה
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: סמינריון סמסטר: קורס שנתי סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון א ב 16:00 17:45 C220 א' פרופ יוסף גרודזינסקי, ד"ר ערן אלדר
סמינריון א ב 16:00 17:45 C220 א' פרופ יוסף גרודזינסקי, ד"ר ערן אלדר
סמינריון א ב 17:00 18:45 2717 רוח ב' פרופ יוסף גרודזינסקי, ד"ר ערן אלדר
הקורס יתקיים בקמפוס ספרא בסמסטר א' ובקמפוס הר הצופים בסמסטר ב'
6122
מבוא ללוגיקה למדעי הקוגניציה
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 8:00 9:45 מתמטיקה 2 א' ד"ר אליעזר זילברפניג, ד"ר אליעזר זילברפניג
שעור א ה 12:00 13:45 אולם לוין א' ד"ר אליעזר זילברפניג, ד"ר אליעזר זילברפניג
תרגיל א ב 15:00 16:45 2802 רוח א' מר שלמה דנציגר
תרגיל ב ב 12:00 13:45 שפרינצק 117 א' גב תמר מלינוביץ
תרגיל ג ב 10:00 11:45 שפרינצק 101 א' מר שלמה דנציגר
תרגיל ד ב 10:00 11:45 שפרינצק 115 א' גב תמר מלינוביץ
*אינו פתוח לתלמידים שלמדו קורסים מס' 15101 או 15102. השיעורים ותרגיל ב+ג+ד יתקיימו בקמפוס א. ספרא תרגיל א יתקיים בהר הצופים
6125
נוירואנטומיה תפקודית למדעי הקוגניציה
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 16:00 18:45 לוי 07 א' ד"ר נעמי חביב, ד"ר אביב מצר
תרגיל א ד 14:00 15:45 א' מר אור יזהר
תרגיל ב ד 14:00 15:45 שפרינצק 25 א' מר אור יזהר
תרגיל ג ה 14:00 15:45 B221 א' מר אור יזהר
תרגיל ג ה 14:00 15:45 B221 א' מר אור יזהר
התרגיל יתקיים פעם בשבועיים, תרגיל א בקמפוס הר הצופים, כיתה 2202, תרגיל ב ותרגיל ג בקמפוס ספרא. *דרישה מוקדמת: קורס מס' 06145 או 51106. אינו פתוח לתלמידים שלמדו קורס 51778. השיעור יתקיים בקמפוס ספרא.
6128
מבוא למדעי המוח הקוגנטיביים
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה חלקית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 13:00 15:45 אילת ב' ד"ר אילת לנדאו, מר נעם שורץ, מר יארוסלב פסין
**תכני הקורס חופפים חלקית לתכני הקורס יסודות הנוירופסיכולוגיה(51404) מטלות הקורס כוללות השתתפות בשלוש שעות ניסוי במעבדות המחקר באוניברסיטה. בעקבות שעות הניסוי, תלמידים יגישו מטלה המסתמכות על ספרות בנושאי המחקר בו השתתפו. במהלך הסמסטר יתקיימו ארבעה בחנים בקמפוס הר-הצופים, בשעה 18:30 בתאריכים הבאים: 21.4.2020 26.5.2020 9.6.2020 30.6.2020
6132
שיטות מחקר בקוגניציה
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: פרויקט

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 9:00 11:45 שפרינצק 215 א' גב טל נהרי
תרגיל א ג 14:00 15:45 חוות מחשבים א' גב גבריאל מרמור
תרגיל ב א 14:00 15:45 שפרינצק 203 א' גב גבריאל מרמור
תרגיל ג א 14:00 15:45 שפרינצק 29 א' מר דני בקמן
השעור והתרגיל יתקיימו בקמפוס אדמונד ספרא. התרגיל יתקיים בחוות המחשבים בניין שפרינצק כיתה מספר 1 וכיתה מספר 4
לימודי חובה . מדעי הקוגניציה שנים א-ב הקורס 15420 יחליף הקורס 6110 בשנת הלימודים תשע"ט
15420
מח ונפש במבט קוגניטיבי
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 14:00 16:45 6837 רוח -1 ב' פרופ אורון שגריר
דרישת קדם. הקורס 15101 'מבוא לתורת ההגיון' או הקורס 06122 'מבוא ללוגיקה למדעי הקוגניציה'. קורס זה הוא קורס חליפי לקורס 6110 'יסודות פילוסופיים'
לימודי חובת בחירה קורסי בסיס בהסתברות וסטטיסטיקה יש ללמוד בשנים א-ב יש לבחור אחד מבין הקורסים תלמידים שהחוג השני שלהם הוא סטטיסטיקה/כלכלה/מדעי החיים/פסיכולוגיה ילמדו את קורסי הסטטיסטיקה הניתנים בחוגם.
51102
חשיבה סטטיסטית בפסיכולוגיה א
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: קורס שנתי סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:00 11:45 טבע 1 א' ד"ר יהונתן פרצוב
תרגיל א א 15:00 15:45 2203 חבר א' מר דורון אטיאס
תרגיל ב א 16:00 16:45 2112 חבר א' מר אשר שטראוס
תרגיל ג ג 16:00 16:45 2206 חבר א' מר יוסף אלישביץ
תרגיל ד ג 12:00 12:45 2303 חבר א' גב הגר כהן
תרגיל ה ג 9:00 9:45 2202 חבר א' מר שניר ברזילאי
תרגיל ו א 16:00 16:45 2202 חבר א' מר אלעד זלוטניק
תרגיל ז ג 14:00 14:45 2202 חבר א' גב לואיז טויטו
תרגיל ח א 15:00 15:45 2304 חבר א' גב אוריה לנקרי
במקרה ובו לאור הנחיות משרד הבריאות לא תתאפשר בחינה בכיתה, תתקיים בחינה מקוונת. קבוצה ד' פתוחה לתלמידי פסיכוביולוגיה בלבד. קבוצות ב' + ו' - תינתן עדיפות לסטודנטים מהפקולטה למשפטים ומקוגניציה. תלמידים המשלבים פסיכולוגיה עם החוגים הבאים: כלכלה, סטטיסטיקה, אינטרנט וחברה זכאים לפטור בקורס זה. עם זאת המחלקה ממליצה לא לממש את הפטור אלא ללמוד את הקורס על מנת שלא ליצור פערים בשנה ב' בשל הבדלים בתכנים בין קורסי הסטטיסטיקה במחלקות השונות. מי שבוחר לממש את הפטור ישלים את נקודות הזכות מלימודי הבחירה בפסיכולוגיה
52220
יסודות ההסתברות
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:00 11:45 טבע 2 ב' ד"ר אסף שריג, ד"ר אסף שריג
שעור א ג 8:00 9:45 טבע 2 ב' ד"ר אסף שריג, ד"ר אסף שריג
תרגיל א ג 14:00 15:45 2110 חבר ב' מר יואל פרנקל
תרגיל ב ג 16:00 17:45 2203 חבר ב' גב טלי שפירו
תרגיל ג ג 14:00 15:45 2112 חבר ב' מר משה פירו
במקרה ובו לאור הנחיות משרד הבריאות לא תתאפשר בחינה בכיתה, תתקיים בחינה מקוונת.
80420
תורת ההסתברות (1)
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 15:00 15:45 קפלן א' פרופ אורי גוראל-גורביץ, פרופ אורי גוראל-גורביץ
שעור א ה 10:00 11:45 כימיה 7 א' פרופ אורי גוראל-גורביץ, פרופ אורי גוראל-גורביץ
תרגיל א ג 10:00 10:45 רוטברג א' מר חגי לבנר
תרגיל ב ג 14:00 14:45 קפלן א' מר חגי לבנר
תרגיל ג ה 9:00 9:45 לוי 06 א' מר חגי לבנר
קורסי בחירה קורסי בחירה בחוג לפיסיקה:
77153
רעיונות יסוד בפיסיקה מודרנית
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 14:00 15:45 פלדמן א ב' פרופ אבישי דקל
77313
משוואות של פיסיקה מתמטית
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 10:00 11:45 מתמטיקה 2 א' ד"ר מיכאל משה, ד"ר מיכאל משה
שעור א ה 9:00 10:45 פלדמן א א' ד"ר מיכאל משה, ד"ר מיכאל משה
תרגיל א ג 15:00 16:45 קנדה א' מר אהד וילק
תרגיל ב ד 10:00 11:45 שפרינצק 217 א' מר אהד וילק
תרגיל ג ד 15:00 16:45 מתמטיקה 110 א' מר דניאל כהן
תרגיל ד ה 14:00 15:45 שפרינצק 115 א' מר דניאל כהן
תרגיל א או ד לתכנית המשולבת פיסיקה-כימיה ואחרים. תרגיל א לתלפיות ואחרים. במסלולי פיסיקה מתמטיקה בהם הקורס אינו חובה, ייחשב קורס זה כקורס בחירה במתמטיקה או כקורס בחירה בפיסיקה, אך לא בשניהם.
77315
מבוא לפיסיקה חישובית
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 16:00 17:45 שפרינצק 26 ב' ד"ר שמעון עצידה, ד"ר שמעון עצידה
שעור א ה 14:00 14:45 שפרינצק 26 ב' ד"ר שמעון עצידה, ד"ר שמעון עצידה
תרגיל א ה 15:00 15:45 חוות מחשבים ב' ד"ר שמעון עצידה
פתוח לתלמידי מוסמך ודוקטור. מומלץ לכל תלמידי פיסיקה
77401
חשמל אנליטי
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 12:00 13:45 סילברמן 502 ב' פרופ מקסים חודאס, פרופ מקסים חודאס
שעור א ג 14:00 15:45 קפלן ב' פרופ מקסים חודאס, פרופ מקסים חודאס
תרגיל א ג 9:00 9:45 שפרינצק 215 ב' מר אליהו אנגלברג
תרגיל ב ג 18:00 18:45 שפרינצק 115 ב' מר אליהו אנגלברג
תרגיל א לתכנית המשולבת פיסיקה-כימיה ולאחרים. תרגיל ב' לתלפיות ואחרים.
77412
שיטות קירוב ושיערוך בבעיות פיסיקליות
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 10:00 11:45 שפרינצק 214 ב' פרופ נדב כ"ץ
מיועד לתלמידי שנה ב ו-ג.
77606
תורת הרצף
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 9:00 11:45 לוי 07 ב' פרופ ניר שביב
תרגיל א ה 9:00 9:45 מתמטיקה 110 ב' גב הודליה טבול
פתוח לתלמידי שנה ב.
קורסי בחירה מדעי הקוגניציה קורסי בחירה שנים א-ג. במהלך התואר יש ללמוד 12 נ"ז מכלל קורסי הבחירה של החוג
51537
תהליכים פסיכוביולוגיים
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 14:00 16:45 טבע 1 ב' ד"ר שיר אציל
דרישה מוקדמת: קורס יסודות ביולוגיים (6145/51106). מומלץ ללמוד בשנה א'. במקרה ובו לאור הנחיות משרד הבריאות לא תתאפשר בחינה בכיתה, תיבחנה חלופות מקוונות
קורסי בחירה מדעי הקוגניציה קורסי בחירה שנים ב-ג. במהלך התואר יש ללמוד 12 נ"ז מכלל קורסי הבחירה של החוג
6111
חישוב ומשמעות
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 9:00 10:45 שפרינצק 203 ב' ד"ר עמרי אבנד
דרישת קדם: רקע בסיסי בתכנות ויכולת חשיבה מתמטית. ניתן להתייעץ עם מרצה הקורס
6821
הוכחות למציאות אלוהים
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 16:00 17:45 2720 רוח ב' ד"ר אליעזר זילברפניג
מומלץ ללמוד קורס בלוגיקה לפני ההרשמה לקורס
36602
פונולוגיה ב'
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 14:00 15:45 מנדל 521 ב' גב הדס יברכיהו
*דרישה מוקדמת: קורס מס' 10801 "מבוא לבלשנות" וקורס 10821 פונולוגיה א'.
36603
משמעות והקשר
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ותרגיל א ב 10:00 11:45 מנדל 521 א' ד"ר עינת רובינשטיין, ד"ר עינת רובינשטיין
שעור ותרגיל א ה 10:00 11:45 מנדל 521 א' ד"ר עינת רובינשטיין, ד"ר עינת רובינשטיין
* הקורס יתקיים בבניין מנדל בחדר 521.
36604
תאוריה תחבירית
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה שוטפת

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ותרגיל א ג 10:00 11:45 2502 רוח ב' ד"ר נורה בונה, ד"ר נורה בונה
שעור ותרגיל א ה 10:00 11:45 2502 רוח ב' ד"ר נורה בונה, ד"ר נורה בונה
*הקורס יתקיים בבניין מנדל בחדר 521.
51201
תהליכים חברתיים
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 2.5 ש"ש: 35 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 14:00 15:45 טבע 2 א' ד"ר טלי קליימן
תרגיל א ה 9:00 9:45 2304 חבר א' גב כנרת אנדוולט
תרגיל ב ה 12:00 12:45 2304 חבר א' גב כנרת אנדוולט
תרגיל ג ה 13:00 13:45 2304 חבר א' גב כנרת אנדוולט
תרגיל ד ה 14:00 14:45 2304 חבר א' גב כנרת אנדוולט
תרגיל ה ג 11:00 11:45 3305 חבר א' גב נועם מרקוביץ
תרגיל ו ג 12:00 12:45 3305 חבר א' גב נועם מרקוביץ
תרגיל ז ד 14:00 14:45 3613ב' חבר א' גב נועם מרקוביץ
תרגיל ח ד 15:00 15:45 3613ב' חבר א' גב נועם מרקוביץ
ניתן ללמוד משנה ב'. דרישה מוקדמת: מילוי חובות הקורס השתתפות בניסויים ( 51110) התרגול יתקיים אחת לשבועיים החל מהשבוע השני של הסמסטר בקבוצת תרגול א' תינתן עדיפות לתלמידי קוגניציה. קבוצת תרגול ו' מיועדת לתלמידי פסיכוביולוגיה בלבד
51202
תהליכים התפתחותיים
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 12:00 13:45 טבע 1 א' ד"ר אבי בנוזיו
ניתן ללמוד משנה ב'
51404
יסודות הנוירופסיכולוגיה
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 15:00 16:45 טבע 1 ב' ד"ר קרין ישפה
ניתן ללמוד משנה ב'. במקרה בו לאור הנחיות משרד הבריאות לא תתאפשר בחינה בכיתה, תתקיים בחינה מקוונת. דרישה מוקדמת: יסודות ביולוגיים (51106 / 6145) תכני הקורס חופפים בחלקם לקורס מבוא למדעי המח הקוגניטיביים (06128) הקורס מתבסס על חומר הנלמד בתהליכים קוגנטיביים (51539/6115), לכן מומלץ ללמוד קורס זה לאחריו.
51415
המוח החברתי
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 10:00 11:45 2303 חבר א' ד"ר ענת פרי
דרישות מוקדמות: יסודות ביולוגיים (51106/6145); תהליכים קוגניטיביים (51539/6115)
51631
תורשה וסביבה במוח החברתי
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 15:00 16:45 1701 חבר א' ד"ר שלמה ישראל
הקורס נלמד בשפה האנגלית
72368
מבוא לאבולוציה
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 9:00 11:45 רוטברג ב' פרופ יהוא מורן
תרגיל א ד 8:00 8:45 שפרינצק 201 ב' גב דינה פייגה אניס
תרגיל ב ד 17:00 17:45 שפרינצק 116 ב' מר אריה פרידריך
תרגיל ג ד 13:00 13:45 שפרינצק 27 ב' גב יעל חזן
תרגיל ד ב 15:00 15:45 שפרינצק 25 ב' גב יעל חזן
תרגיל ה ד 14:00 14:45 שפרינצק 25 ב' מר אריה פרידריך
תרגיל ו ה 14:00 14:45 שפרינצק 27 ב' גב דינה פייגה אניס
תרגיל ז ב 14:00 14:45 שפרינצק 25 ב' גב יעל חזן
תרגיל ח ג 13:00 13:45 שפרינצק 203 ב' מר אריה פרידריך
ביום רביעי 10/6/20 יתקיים השיעור באופן חד פעמי באודיטוריום בקר, בניין מדעי המוח
שנה ג'
לימודי חובה לימודי חובה בחוג לפיסיקה: שני הקורסים 06141+06136 חליפים לקורסים 76639+76628
76224
קורס ממוחשב בבטיחות - שנה ג'
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 0 ש"ש: סוג: הדרכה סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
הדרכה א א'
הדרכה ב ב'
77307
מבוא לפיסיקה סטטיסטית
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 8:00