החוג לאמירים תכנית למצטיינים – מחשבים (523) - מסלול תכנית מצטיינים - אמירים מחשבים
קורסי המסלול
תואר בוגר
תכנית מצטיינים - אמירים מחשבים (9020)
שנה א'
לימודי חובה
68100
סדנא לתלמידי אמירים
החוג הנותן: אמירים תכנית למצטיינים – מחשבים נ"ז: 0 ש"ש: 0 סוג: סדנה סמסטר: ב' סוג הבחינה: השתתפות פעילה


סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סדנה א ב' פרופ רענן פטאל, פרופ עמי ויזל
שנה ב'
לימודי חובה
68100
סדנא לתלמידי אמירים
החוג הנותן: אמירים תכנית למצטיינים – מחשבים נ"ז: 0 ש"ש: 0 סוג: סדנה סמסטר: ב' סוג הבחינה: השתתפות פעילה


סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סדנה א ב' פרופ רענן פטאל, פרופ עמי ויזל
שנה ג'
לימודי חובה
67579
סמינר מבוא למחקר במדעי המחשב ובהנדסה
החוג הנותן: אמירים תכנית למצטיינים – מחשבים נ"ז: 1 ש"ש: 14 סוג: סמינריון סמסטר: א' סוג הבחינה: השתתפות פעילה

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון א א 15 16 אולם לוין א' פרופ דפנה וינשל
רישום לקורס לתלמידי תואר בוגר מצטיינים יהיה ע"י זימון ממורה הקורס. תלמידים לתואר מוסמך שלמדו את הקורס במסגרת הבוגר יהיו פטורים מדרישת ההשתתפות בקורס, וישלימו את הנ"ז החסרה מקורסי הבחירה.
67865
כלים מתמטיים במדעי המחשב
החוג הנותן: אמירים תכנית למצטיינים – מחשבים נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 13 16 שפרינצק 115 א' פרופ נתן ליניאל
שעור א ד 10 11 שפרינצק 117 א' פרופ נתן ליניאל
תרגיל א ד 9 10 אולם לוין א' מר מיכאל סימקין
ארבע פעמים במהלך הסמסטר יתקיים בוחן לאחר התירגול. סטודנטים מצטיינים לתואר ראשון יוכלו להגיש בקשה להירשם לקורס ישירות למורה במייל: nati@cs.huji.ac.il ציון סופי בקורס יהיה מורכב מבחנים שיערכו במהלך הסמסטר ובחינה סופית. בימי ד' בשעה 10-11 יתקיימו בחנים (חובה) ושעה זו אינה מקנה נ"ז. הבחנים בימי ד' יתקיימו בנוסף לכיתה שפרינצק 214 גם בכיתה שפרינצק 116
לימודי חובת בחירה יש לבחור לפחות קורס 1 מרשימה זו במהלך התואר.
67297
סמינר בממשק אדם מחשב
החוג הנותן: אמירים תכנית למצטיינים – מחשבים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: סמינריון סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה שוטפת

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון א ג 15 17 C400 ב' פרופ עמית צורן
סמינריון א ג 15 17 C400 ב' פרופ עמית צורן
קורס מוסמך הפתוח לתלמידי שנה ג. לתשומת לבכם, ייתכן והקורס יילמד בשפה האנגלית.
67512
ראייה ממוחשבת - סמינריון
החוג הנותן: אמירים תכנית למצטיינים – מחשבים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: סמינריון סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה שוטפת

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון א א 10 12 B500 ב' פרופ מיכאל וורמן, פרופ שמואל פלג, גב ענבר הוברמן
הסמינר יתקיים בחדר בחדר C400.
67618
סמינר מתקדם בלמידה
החוג הנותן: אמירים תכנית למצטיינים – מחשבים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: סמינריון סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה שוטפת

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון א ה 10 12 C220 א' ד"ר עמית דניאלי, פרופ שי שלו-שוורץ
סמינריון א ה 10 12 C220 א' ד"ר עמית דניאלי, פרופ שי שלו-שוורץ
קורס מוסמך הפתוח לתלמידי שנה ג. לתשומת לבכם, ייתכן והקורס יילמד בשפה האנגלית. הקורס פתוח לתלמידי שנה ג *באישור המרצה*.
67619
סמינר מתקדם בלמידה 2
החוג הנותן: אמירים תכנית למצטיינים – מחשבים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: סמינריון סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה שוטפת

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון א ה 10 12 ב' ד"ר עמית דניאלי
קורס מוסמך הפתוח לתלמידי שנה ג באישור המרצה. לתשומת לבכם, ייתכן והקורס יילמד בשפה האנגלית.
67621
סמינר סטודנטים בתיאוריה של מדעי המחשב (סמסטר א)
החוג הנותן: אמירים תכנית למצטיינים – מחשבים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: סמינריון סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה שוטפת

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון א ב 18 20 B221 א' פרופ גיא קינדלר
סמינריון א ב 18 20 B221 א' פרופ גיא קינדלר
בימי שני אורך המפגש יהיה שעה אחת בלבד. בנוסף הסטודנטים ידרשו להשתתף בסמינר מחקר בתיאוריה שיתקיים בימי ד' בשעות 10:30-12:00. קורס מוסמך הפתוח לתלמידי שנה ג באישור המרצה. לתשומת לבכם, ייתכן והקורס יילמד בשפה האנגלית.
67695
סמינר באימות פורמלי של למידה עמוקה
החוג הנותן: אמירים תכנית למצטיינים – מחשבים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: סמינריון סמסטר: ב' סוג הבחינה: השתתפות פעילה


סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון א ג 10 12 A410 ב' ד"ר גיא כץ
סמינריון א ג 10 12 A410 ב' ד"ר גיא כץ
67702
סמינר במערכות בטוחות ואבטחת מידע
החוג הנותן: אמירים תכנית למצטיינים – מחשבים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: סמינריון סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה שוטפת


סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון א א 12 14 A500 א' ד"ר יוסי גלעד
נדרש רקע בתקשורת ובקריפטוגרפיה או אבטחת מידע (מהאקדמיה או מהתעשייה)
67717
סמינר מתקדם בהנדסת תכנה
החוג הנותן: אמירים תכנית למצטיינים – מחשבים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: סמינריון סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה שוטפת

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון א ה 14 16 A310 א' פרופ דרור פייטלסון
סמינריון א ה 14 16 A310 א' פרופ דרור פייטלסון
דרישות הקורס: נוכחות והשתתפות פעילה במפגשים והכנת הרצאה.
67811
סמינר בגרפיקה ממוחשבת וצילום חישובי
החוג הנותן: אמירים תכנית למצטיינים – מחשבים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: סמינריון סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה שוטפת

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון א ה 14 16 ב' פרופ דני לישצ'ינסקי
67839
נושאים מתקדמים בראייה ממוחשבת - סמינריון
החוג הנותן: אמירים תכנית למצטיינים – מחשבים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: סמינריון סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה שוטפת

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון א א 10 12 א' פרופ שמואל פלג, פרופ דפנה וינשל
הסמינר יתקיים בחדר C400.
67861
מערכות מבוזרות, רשתות, אבטחת מידע - סמינריון
החוג הנותן: אמירים תכנית למצטיינים – מחשבים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: סמינריון סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: עבודה שוטפת

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון א א 12 14 A310 א' פרופ דוד חי
סמינריון א א 12 14 A310 א' פרופ דוד חי
סמינריון ב א 11 13 A310 ב' פרופ מיכאל שפירא
סמינריון ב א 11 13 A310 ב' פרופ מיכאל שפירא
זמני ההוראה ייקבעו בתיאום עם המרצה.
67866
סמינר ביטקוין ומטבעות קריפטוגרפיים
החוג הנותן: אמירים תכנית למצטיינים – מחשבים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: סמינריון סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה שוטפת

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון א ה 10 12 A410 א' פרופ אביב זהר
סמינריון א ה 10 12 A410 א' פרופ אביב זהר
קורס מוסמך הפתוח לתלמידי שנים ג ו-ד'. רישום לתלמידי בוגר מוגבל ועל בסיס מקום פנוי בלבד. ניתן להירשם ברשימות ההמתנה. לתשומת לבכם, ייתכן והקורס יילמד בשפה האנגלית.
67870
סמינר בעיבוד תמונה רפואית ושימושיה
החוג הנותן: אמירים תכנית למצטיינים – מחשבים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: סמינריון סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה שוטפת

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון א ג 16 18 B500 א' פרופ לאו יוסקוביץ
ללא דרישת קדם, באישור המורה.
67893
סמינריון שיטת צוואר הבקבוק של המידע: יסודות מתמטיים ושימושים ללמידה עמוקה
החוג הנותן: אמירים תכנית למצטיינים – מחשבים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: סמינריון סמסטר: א' סוג הבחינה: השתתפות פעילה

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון א ג 14 16 B410 א' פרופ נפתלי תשבי
סמינריון א ג 14 16 B410 א' פרופ נפתלי תשבי
67895
אלגוריתמים למחשבי על - סמינר מתקדם
החוג הנותן: אמירים תכנית למצטיינים – מחשבים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: סמינריון סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה שוטפת

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון א ד 15 17 א' פרופ עודד שוורץ
קורס מוסמך הפתוח לתלמידי שנה ג באישור המרצה. לתשומת לבכם, ייתכן והקורס יילמד בשפה האנגלית. הקורס יתקיים בסדרה של 9-10 מפגשים בימי רביעי, בין השעות 15:00-17:45 (תאריכי המפגשים ייקבעו במהלך הסמסטר)
67917
נושאים מתקדמים בקריפטוגרפיה 2
החוג הנותן: אמירים תכנית למצטיינים – מחשבים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: השתתפות פעילה


סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 15 17 A310 א' פרופ גיל שגב
שעור א ב 15 17 A310 א' פרופ גיל שגב
דרישת קדם: 67944 נושאים מתקדמים בקריפטוגרפיה. תלמיד ללא דרישת הקדם יפנו לקבלת אישור המורה. הקורס יתקיים בסדרה של 9-10 מפגשים בימי ב' בשעות 15-18(תאריכי המפגשים ייקבעו במהלך הסמסטר).
67927
סמינריון מחקר בכלכלה וחישוב
החוג הנותן: אמירים תכנית למצטיינים – מחשבים נ"ז: 2 ש"ש: 56 סוג: סמינריון סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: השתתפות פעילה

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון א א 11 13 B221 א' פרופ נעם ניסן, פרופ קתרינה ליגת
סמינריון א א 11 13 B221 א' פרופ נעם ניסן, פרופ קתרינה ליגת
סמינריון ב א 11 13 C220 ב' פרופ נעם ניסן, פרופ קתרינה ליגת
סמינריון ב א 11 13 C220 ב' פרופ נעם ניסן, פרופ קתרינה ליגת
סמינר מחקר מיועד לחוקרים ותלמידי מחקר בתחום. על תלמידי מוסמך ודוקטורט המעוניינים לקבל נקודות זכות עבור השתתפות לפנות למרצה ולקבל אישורו. הסמינר מתקיים בין 11:30 ל13:00 . לא יתקיים מפגש בשבוע העליון,סמינר מחקר מיועד לחוקרים ותלמידי מחקר בתחום. על תלמידי מוסמך ודוקטורט המעוניינים לקבל נקודות זכות עבור השתתפות לפנות למרראשון של השנה ולקבל אישורו. הסמינר מתקיים בין 11:30 ל13:00 . לא יתקיים מפגש בשבוע הראשון של השנה בתאריך 22/3 השיעור יתקיים חד פעמי בכיתה קנדה עליון
וגם יש לבחור לפחות קורס 1 מרשימה זו במהלך התואר. .
67311
מעבדה לפיתוח תוכנה באינטרנט
החוג הנותן: אמירים תכנית למצטיינים – מחשבים נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: מעבדה סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: פרויקט

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה א א' פרופ ארי רפופורט
מעבדה ב ב' פרופ ארי רפופורט
הקורס פתוח לתלמידי שנה ב' ומעלה באישור המרצים. זמני הקורס הסופיים ייקבעו עם המרצה.
67313
מעבדה בתורת משחקים אלגוריתמית
החוג הנותן: אמירים תכנית למצטיינים – מחשבים נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: מעבדה סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: פרויקט

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה א א' פרופ קתרינה ליגת
67601
פרוייקט מחקרי: בקרת תעופה בחרקים
החוג הנותן: אמירים תכנית למצטיינים – מחשבים נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: מעבדה סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: פרויקט

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה ב ב' ד"ר צבי באטוס
קורס מוסמך הפתוח לתלמידי שנה ג. לתשומת לבכם, ייתכן והקורס יילמד בשפה האנגלית.
67613
סדנא ברשתות תקשורת
החוג הנותן: אמירים תכנית למצטיינים – מחשבים נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: מעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: פרויקט

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה א ב' מר גיל בלוך, מר גיל בלוך
מעבדה א ג 10 12 C500 ב' מר גיל בלוך, מר גיל בלוך
מעבדה א ג 10 12 C500 ב' מר גיל בלוך, מר גיל בלוך
דרישת קדם לקורס זה: "מבוא לרשתות תקשורת" (67594). שיעורים פרונטלים יתקיימו אחת לכמה שבועות (עם פרסום תרגילים תכנותיים). הקורס שייך לאשכול "מערכות מחשב" במוסמך.קורס מוסמך הפתוח לתלמידי שנה ג. לתשומת לבכם, ייתכן והקורס יילמד בשפה האנגלית. מורה אחראי: פרופ' דוד חי.
67614
מעבדה בעיבוד תמונות
החוג הנותן: אמירים תכנית למצטיינים – מחשבים נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: מעבדה סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: פרויקט

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה א א' פרופ רענן פטאל
מעבדה ב ב' פרופ רענן פטאל
זמני ההוראה ייקבעו בתיאום עם המרצה.
67660
מעבדה בעבוד תמונה רפואית ושימושיה
החוג הנותן: אמירים תכנית למצטיינים – מחשבים נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: מעבדה סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: פרויקט

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה ב ב' פרופ לאו יוסקוביץ
זמני ההוראה ייקבעו בתיאום עם המרצה.
67733
מתאוריה למעשה - מעבדה
החוג הנותן: אמירים תכנית למצטיינים – מחשבים נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: מעבדה סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: פרויקט

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה א ב' פרופ נתן ליניאל
מעבדה ג ב' פרופ אורנה קופרמן
מעבדה ו ב' פרופ אורנה קופרמן
מעבדה ט ב' פרופ מיכאל בן-אור
מעבדה י ב' פרופ אלכס סמורודניצקי
זמני ההוראה ייקבעו בתיאום עם המרצים. פתוח לתלמידי שנה ג מצטיינים באישור המרצה.
67734
מעבדה במסדי נתונים מודרניים
החוג הנותן: אמירים תכנית למצטיינים – מחשבים נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: מעבדה סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: פרויקט

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה א א' פרופ שרה כהן
מעבדה ב ב' פרופ שרה כהן
זמני ההוראה הסופיים ייקבעו בתיאום עם המרצה.
67819
מעבדה בלמידה עמוקה שימושית
החוג הנותן: אמירים תכנית למצטיינים – מחשבים נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: מעבדה סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: פרויקט


סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה א א' ד"ר ידיד חשן
מעבדה ב ב' ד"ר ידיד חשן
ההרמה לקורס באישור המורה
67834
מעבדה בהוראת מדעי המחשב
החוג הנותן: אמירים תכנית למצטיינים – מחשבים נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: מעבדה סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: פרויקט

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה ב ב' פרופ נעם ניסן
זמני ההוראה ייקבעו בתיאום עם המרצה. התלמיד יגיש פרוייקט בהיקף של 5 נ"ז.
67836
מעבדה בבלשנות חישובית
החוג הנותן: אמירים תכנית למצטיינים – מחשבים נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: מעבדה סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: פרויקט

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה א א' פרופ ארי רפופורט, ד"ר עמרי אבנד
מעבדה ב ב' פרופ ארי רפופורט
מעבדה ד ב' מר רועי שוורץ
זמני ההוראה ייקבוע בתיאום עם המרצה. פתוח לתלמידי שנה ג באישור המרצה.
67841
מעבדה בחישוב בסביבות חברתיות
החוג הנותן: אמירים תכנית למצטיינים – מחשבים נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: מעבדה סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: פרויקט

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה א א' פרופ אביב זהר
הרשמה לקורס בתיאום עם המרצה. זמני ההוראה הסופיים ייקבעו בתיאום עם המרצה
67843
ראייה ממוחשבת - מעבדה
החוג הנותן: אמירים תכנית למצטיינים – מחשבים נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: מעבדה סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: פרויקט

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה א א' פרופ שמואל פלג
מעבדה ב ב' פרופ שמואל פלג
מעבדה ג א' פרופ רענן פטאל
מעבדה ד ב' פרופ רענן פטאל
זמני ההוראה ייקבעו בתיאום עם המרצה.
67844
מעבדה בתקשורת מחשבים
החוג הנותן: אמירים תכנית למצטיינים – מחשבים נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: מעבדה סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: פרויקט

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה ב ב' פרופ מיכאל שפירא
המעבדה תתקיים ב A410, בניין הנדסה (רוטברג)
67845
מערכות מקביליות ומבוזרות - מעבדה
החוג הנותן: אמירים תכנית למצטיינים – מחשבים נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: מעבדה סמסטר: קורס שנתי סוג הבחינה: פרויקט

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה א ב 12 17 שנתי פרופ אמנון ברק
הרשמה למעבדה באישור המרצה. פתוח לתלמידי שנה ג מצטיינים. זמני ההוראה ייקבעו בתיאום עם המרצה.
67846
מעבדה במערכות מחשב והנדסת תוכנה
החוג הנותן: אמירים תכנית למצטיינים – מחשבים נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: מעבדה סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: פרויקט

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה א א' פרופ דרור פייטלסון
זמני ההוראה ייקבעו בתיאום עם המרצה.
67848
מעבדה במערכות בטוחות ואבטחת מידע
החוג הנותן: אמירים תכנית למצטיינים – מחשבים נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: מעבדה סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: פרויקט


סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה א א' ד"ר יוסי גלעד
מעבדה ב ב' ד"ר יוסי גלעד
יש לפנות אל מורה הקורס לקבלת אישור לפני הרישום למעבדה.
67860
אימות פורמלי של מערכות לומדות
החוג הנותן: אמירים תכנית למצטיינים – מחשבים נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: מעבדה סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: מעבדה

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה א א' ד"ר גיא כץ
מעבדה ב ב' ד"ר גיא כץ
67874
בינה מלאכותית - מעבדה
החוג הנותן: אמירים תכנית למצטיינים – מחשבים נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: מעבדה סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: פרויקט

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה א א' פרופ ג'פרי רוזנשיין
מעבדה ב ב' פרופ ג'פרי רוזנשיין
זמני ההוראה הסופיים ייקבעו בתיאום עם המרצה. פתוח לתלמידי שנה ג מצטיינים באישור המרצה.
67879
מעבדה במציאויות העתיד – מדע וטכנולוגיות חכמות לאמנות ועיצוב חדשניים
החוג הנותן: אמירים תכנית למצטיינים – מחשבים נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: מעבדה סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: פרויקט


סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה א א' פרופ יאיר ברטל
מעבדה ב ב' פרופ יאיר ברטל
67888
מעבדה בעיבוד אותות ואופטימיזציה
החוג הנותן: אמירים תכנית למצטיינים – מחשבים נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: מעבדה סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: פרויקט

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה ב ב' פרופ עמי ויזל
67896
אלגוריתמים למחשבי על - סדנה
החוג הנותן: אמירים תכנית למצטיינים – מחשבים נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: סדנה סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: פרויקט

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סדנה ב ד 14 19 A310 ב' פרופ עודד שוורץ
סדנה ב ד 14 19 A310 ב' פרופ עודד שוורץ
67897
מעבדה בגרפיקה וצילום חישובי
החוג הנותן: אמירים תכנית למצטיינים – מחשבים נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: מעבדה סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: פרויקט

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה א א' פרופ דני לישצ'ינסקי
מעבדה ב ב' פרופ דני לישצ'ינסקי
פתוח לתלמידי שנה ג מצטיינים. זמני ההוראה הסופיים ייקבעו בתיאום עם המרצה.
67898
למידה חישובית סטטיסטית - מעבדה
החוג הנותן: אמירים תכנית למצטיינים – מחשבים נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: מעבדה סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: פרויקט

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה ד ב' פרופ שי שלו-שוורץ
זמני ההוראה הסופיים ייקבעו בתיאום עם המרצה.
67977
מעבדת עיצוב וייצור דיגיטליים
החוג הנותן: אמירים תכנית למצטיינים – מחשבים נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: מעבדה סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: פרויקט

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה א א' פרופ עמית צורן
מעבדה ב ב' פרופ עמית צורן
67979
שימושים של למידה חישובית - מעבדה
החוג הנותן: אמירים תכנית למצטיינים – מחשבים נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: מעבדה סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: פרויקט

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה א א' פרופ דפנה וינשל
67981
מעבדה במדע המידע
החוג הנותן: אמירים תכנית למצטיינים – מחשבים נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: מעבדה סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: פרויקט

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה ב ב' פרופ דפנה שחף
רישום לקורס מותנה באישור המרצה: dafna.shahaf@mail.huji.ac.il
76551
מעבדה בביולוגיה חישובית
החוג הנותן: אמירים תכנית למצטיינים – מחשבים נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: מעבדה סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: פרויקט

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה א א' פרופ תומי קפלן
מעבדה ז ב' ד"ר ברק רווה
מעבדה ח ב' ד"ר מורן יסעור