החוג למדעי המחשב (521) - מסלול מדעי המחשב ועיצוב, תכנית משולבת עם האקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל
קורסי המסלול
תואר בוגר
מדעי המחשב ועיצוב, תכנית משולבת עם האקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל (3022)
שנה א'
לימודי חובה
67100
הכרת המערכת
החוג הנותן: מדעי המחשב נ"ז: 0 ש"ש: 0 סוג: הדרכה סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
הדרכה א א' מר אביב יעיש
הדרכה ב ב' מר אביב יעיש
קורס זה יש ללמוד במקביל לקורס 67101 מבוא למדעי המחשב. חומר הקורס והבחינה באתר המודל, יש להירשם לקורס במערכת הרישום וללמוד אותו דרך המודל.
67101
מבוא למדעי המחשב
החוג הנותן: מדעי המחשב נ"ז: 7 ש"ש: 98 סוג: שעור, תרגיל ומעבדה סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 12 14 כימיה 7 א' פרופ אביב זהר, פרופ אביב זהר, פרופ ג'פרי רוזנשיין, פרופ ג'פרי רוזנשיין
שעור א ה 13 14 כימיה 7 א' פרופ אביב זהר, פרופ אביב זהר, פרופ ג'פרי רוזנשיין, פרופ ג'פרי רוזנשיין
שעור ב א 14 16 כימיה 7 א' פרופ אביב זהר, פרופ אביב זהר, פרופ ג'פרי רוזנשיין, פרופ ג'פרי רוזנשיין
שעור ב ה 14 15 כימיה 7 א' פרופ אביב זהר, פרופ אביב זהר, פרופ ג'פרי רוזנשיין, פרופ ג'פרי רוזנשיין
שעור ג ב 12 15 כימיה 7 ב' ד"ר אריה שלזינגר
תרגיל א ד 15 17 שפרינצק 217 א' גב ספיר שאבי
תרגיל ב ד 17 19 B221 א' מר ינון קפלן
תרגיל ב ד 17 19 B221 א' מר ינון קפלן
תרגיל ג ב 18 20 B220 א' מר ינון קפלן
תרגיל ג ב 18 20 B220 א' מר ינון קפלן
תרגיל ד ב 12 14 B221 א' גב רוני רזניק
תרגיל ד ב 12 14 B221 א' גב רוני רזניק
תרגיל ה ב 14 16 כימיה 7 א' גב רוני רזניק
תרגיל ו ב 8 10 לוי 06 א' מר עידן רפאלי
תרגיל ז ג 10 12 שפרינצק 27 א' מר עידן רפאלי
תרגיל ח ג 12 14 B221 א' מר אלישע קיפניס
תרגיל ח ג 12 14 B221 א' מר אלישע קיפניס
תרגיל ט ד 13 15 פלדמן ב א' מר אלישע קיפניס
תרגיל טו ב 17 19 פלדמן ב ב' מר זיו בן אהרון, מר גיא אמיר
תרגיל טז ד 16 18 C320 ב' גב עדי קוגן
תרגיל טז ד 16 18 C320 ב' גב עדי קוגן
תרגיל י ג 16 18 שפרינצק 215 א' גב ספיר שאבי
תרגיל יא ג 12 14 C320 א' מר מתן לוי
תרגיל יא ג 12 14 C320 א' מר מתן לוי
תרגיל יב ד 13 15 פלדמן ב ב' גב עדי קוגן
תרגיל יג ג 14 16 פלדמן ב א' מר מתן לוי
תרגיל יד ג 12 14 לוי 07 ב' מר זיו בן אהרון
תרגיל יז ד 16 18 אולם ח ב' מר גיא אמיר
תרגיל יח ב 8 10 שפרינצק 213 א' גב ספיר שאבי
תרגיל יט ב 12 14 שפרינצק 213 א' מר עידן רפאלי
מעבדה א א 14 16 C500 א'
מעבדה א א 14 16 C500 א'
מעבדה ב א 14 16 B500 א'
מעבדה ג א 14 16 C400 א'
מעבדה ג א 14 16 C400 א'
מעבדה ד א 14 16 A100 (מייקרוסופט) (חדר שקט) א'
מעבדה ד א 14 16 A100 (מייקרוסופט) (חדר שקט) א'
מעבדה ה א 16 18 C400 א'
מעבדה ה א 16 18 C400 א'
מעבדה ו א 16 18 A500 א'
מעבדה ז א 16 18 C500 א'
מעבדה ז א 16 18 C500 א'
מעבדה ח א 16 18 B500 א'
מעבדה ט ב 16 18 C500 א'
מעבדה ט ב 16 18 C500 א'
מעבדה טו ב 9 11 B210 א'
מעבדה טו ב 9 11 B210 א'
מעבדה טז ב 9 11 B500 א'
מעבדה י ב 16 18 A500 א'
מעבדה יא ב 16 18 A210 א'
מעבדה יא ב 16 18 A210 א'
מעבדה יב ב 16 18 B410 א'
מעבדה יב ב 16 18 B410 א'
מעבדה יג ב 9 11 A310 א'
מעבדה יג ב 9 11 A310 א'
מעבדה יד ב 9 11 A500 א'
מעבדה יז ד 14 16 A210 א'
מעבדה יז ד 14 16 A210 א'
מעבדה יח ד 14 16 C400 א'
מעבדה יח ד 14 16 C400 א'
מעבדה יט ד 14 16 A500 א'
מעבדה כ ד 14 16 B210 א'
מעבדה כ ד 14 16 B210 א'
מעבדה כא ג 15 17 C400 א'
מעבדה כא ג 15 17 C400 א'
מעבדה כב ג 15 17 A310 א'
מעבדה כב ג 15 17 A310 א'
מעבדה כג ג 15 17 A210 א'
מעבדה כג ג 15 17 A210 א'
מעבדה כד ג 15 17 C500 א'
מעבדה כד ג 15 17 C500 א'
מעבדה כה ה 11 13 C500 א'
מעבדה כה ה 11 13 C500 א'
מעבדה כו ה 11 13 B210 א'
מעבדה כו ה 11 13 B210 א'
מעבדה כז ה 11 13 A310 א'
מעבדה כז ה 11 13 A310 א'
מעבדה כח ה 11 13 C400 א'
מעבדה כח ה 11 13 C400 א'
מעבדה כט ה 12 14 A500 א'
מעבדה ל A210 ב'
מעבדה ל A210 ב'
מעבדה לא א 14 16 B410 א'
מעבדה לא א 14 16 B410 א'
מעבדה לב א 16 18 A410 א'
מעבדה לב א 16 18 A410 א'
מעבדה לג ב 16 18 C400 א'
מעבדה לג ב 16 18 C400 א'
מעבדה לד B210 א'
מעבדה לד B210 א'
שיעור ג' מומלץ להנדסה ואחרים. שיעור א' מומלץ לביולוגיה חישובית. תרגיל א' או ח' מומלצים לביולוגיה חישובית. תרגיל מומלצים ו' להנדסה ואחרים. ההמלצה היא בגלל אילוצי מערכת שעות, אין שוני בין הנלמד בשיעורים/תרגילים. אם לא ניתן יהיה לערוך את המבחן בכיתות, אז המבחן יתקיים מהבית במועד שרשום בשנתון. הקושי של המבחן יהיה דומה למבחנים קודמים, אך יתכנו שינויים בהרכב השאלות בהתאם לנסיבות.
67109
מבני נתונים
החוג הנותן: מדעי המחשב נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 12 14 כימיה 7 ב' פרופ גיא קינדלר, ד"ר עמית דניאלי
שעור ב ב 12 14 קנדה ב' ד"ר עמית דניאלי, פרופ גיא קינדלר
שעור ג ד 16 18 אודיטוריום הנדסה א' פרופ דורית אהרונוב
שעור ג ד 16 18 אודיטוריום הנדסה א' פרופ דורית אהרונוב
תרגיל א ב 16 18 שפרינצק 115 ב' מר נדב שוויגר
תרגיל ב ג 10 12 שפרינצק 115 ב' מר יובל להב
תרגיל ג ד 13 15 שפרינצק 115 ב' מר אלעד שהם
תרגיל ד ב 14 16 קפלן ב' מר ניצן כהן
תרגיל ה ג 12 14 פלדמן ב ב' מר יובל להב
תרגיל ו ד 15 17 ב' מר אלעד שהם
תרגיל ז א 14 16 אולם לוין ב' מר נדב שוויגר
תרגיל ח א 16 18 שפרינצק 28 ב' מר אורי קלנר
תרגיל ט ג 10 12 C320 א' מר איתי אלון
תרגיל ט ג 10 12 C320 א' מר איתי אלון
תרגיל י ג 14 16 C220 א' גב נועם שנולד
תרגיל י ג 14 16 C220 א' גב נועם שנולד
תרגיל יא ג 14 16 שפרינצק 26 ב' מר אורי קלנר
תרגיל יב ב 12 14 C320 א' מר מיכאל קבנוב
תרגיל יב ב 12 14 C320 א' מר מיכאל קבנוב
תרגיל יג ד 12 14 C400 א' מר גיא שירן
תרגיל יג ד 12 14 C400 א' מר גיא שירן
תרגיל יד ד 10 12 C320 ב' מר ניצן כהן
תרגיל יד ד 10 12 C320 ב' מר ניצן כהן
דרישות קדם: מבוא למדעי המחשב, והקורסים אינפי ומתמטיקה דיסקרטית. שיעור א' ותרגילים א' או ב' מיועדים לביולוגיה חישובית. שיעור ב' מיועד לתלמידי הנדסת חשמל עם התמחות באופטואלקטרוניקה ומיקרואלקטרוניקה. ביום רביעי 13/11/19 שיעור ג' יתקיים באודיטוריום בית צרפת, חד פעמי ביום 24/12/20 תרגול י' יתקיים באודיטוריום בקר בניין מדעי המוח
76416
הכרת משאבי הספריה לתלמידי ביה"ס להנדסה - קורס מתוקשב
החוג הנותן: מדעי המחשב נ"ז: 0 ש"ש: 0 סוג: הדרכה סמסטר: א' או ב'

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
הדרכה א א' גב מלי כהן
הדרכה ב ב' גב מלי כהן
קורס זה הינו תנאי מוקדם להשתתפות בסמינריון בוגר.
80131
חשבון אינפיניטסימלי (1)
החוג הנותן: מדעי המחשב נ"ז: 7 ש"ש: 98 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 10 12 אודיטוריום הנדסה א' ד"ר נועה ניצן, ד"ר נועה ניצן, ד"ר נועה ניצן
שעור א ב 10 12 אודיטוריום הנדסה א' ד"ר נועה ניצן, ד"ר נועה ניצן, ד"ר נועה ניצן
שעור א ג 10 12 אודיטוריום הנדסה א' ד"ר נועה ניצן, ד"ר נועה ניצן, ד"ר נועה ניצן
שעור א ג 10 12 אודיטוריום הנדסה א' ד"ר נועה ניצן, ד"ר נועה ניצן, ד"ר נועה ניצן
שעור א ה 10 12 קפלן א' ד"ר נועה ניצן, ד"ר נועה ניצן, ד"ר נועה ניצן
שעור ב א 10 12 כימיה 7 א' ד"ר איב גודין, ד"ר איב גודין, ד"ר איב גודין
שעור ב ד 10 12 אודיטוריום הנדסה א' ד"ר איב גודין, ד"ר איב גודין, ד"ר איב גודין
שעור ב ד 10 12 אודיטוריום הנדסה א' ד"ר איב גודין, ד"ר איב גודין, ד"ר איב גודין
שעור ב ה 10 12 קנדה א' ד"ר איב גודין, ד"ר איב גודין, ד"ר איב גודין
שעור ג ב 14 16 מתמטיקה 2 א' פרופ תומר שלנק, פרופ תומר שלנק, פרופ תומר שלנק
שעור ג ג 14 16 מתמטיקה 2 א' פרופ תומר שלנק, פרופ תומר שלנק, פרופ תומר שלנק
שעור ג ה 10 12 מתמטיקה 2 א' פרופ תומר שלנק, פרופ תומר שלנק, פרופ תומר שלנק
שעור ד א 10 12 קפלן ב' פרופ רז קופרמן, פרופ רז קופרמן, פרופ רז קופרמן
שעור ד ג 14 16 כימיה 7 ב' פרופ רז קופרמן, פרופ רז קופרמן, פרופ רז קופרמן
שעור ד ה 10 12 קפלן ב' פרופ רז קופרמן, פרופ רז קופרמן, פרופ רז קופרמן
תרגיל א א 16 18 קנדה א' מר איתי אלפרן
תרגיל ב ב 12 14 שפרינצק 115 א' גב יעל הכהן
תרגיל ג ב 14 16 רוטברג א' מר אריה דויטש
תרגיל ד ג 14 16 לוי 06 א' מר אייל זליג
תרגיל ה א 12 14 שפרינצק 215 א' מר איתי אלפרן
תרגיל ו ג 12 14 לוי 06 א' מר דוד זיסלמן
תרגיל ז ב 16 18 כימיה 7 א' גב יעל הכהן
תרגיל ח א 14 16 שפרינצק 215 א' מר אור יער
תרגיל ט ב 12 14 שפרינצק 29 א' מר אריה דויטש
תרגיל טו ב 10 12 שפרינצק 215 ב' מר אריה דויטש
תרגיל י ג 16 18 B220 א' מר דוד זיסלמן
תרגיל י ג 16 18 B220 א' מר דוד זיסלמן
תרגיל יא ב 14 16 שפרינצק 115 א' מר אור יער
תרגיל יב ד 14 16 שפרינצק 101 א' מר אייל זליג
תרגיל יג א 12 14 שפרינצק 217 ב' מר דניאל אופנר, מר אריה דויטש
תרגיל יד א 16 18 מתמטיקה 110 ב' מר דניאל אופנר, מר אריה דויטש
בימי ה' בשעה 10-11 יתקיימו בחנים (חובה) והשלמות שאינן מקנות נ"ז, על פי הצורך ובתיאום מול צוות הקורס. שעה זו משותפת עם קורס 80134 והשימוש בה ע"י שני הקורסים יהיה מתואם. שעור ב' מומלץ לתלמידי המסלול מדעי המחשב-קוגניציה ולתלמידי המסלול מתמטיקה-קוגניציה. שיעור ב' תרגיל ו' מומלץ לתלמידי תלפיות ואחרים. תלמידים הלומדים ביחד עם תלמידי תלפיות יהיו כפופים לאילוצי תכנית תלפיות. שיעור ג' מומלץ לתלמידי ביולוגיה חישובית. רק תלמידים שיתחילו את לימודיהם בסמסטר ב' רשאים להירשם לקבוצת שיעור ד' וקבוצות תרגול י"ג, י"ד, ט"ו ביום ב' 23/12 תרגול ב' יתקיים בלוי 06
80133
חשבון אינפיניטסימלי 2 לתלמידי מדעי המחשב
החוג הנותן: מדעי המחשב נ"ז: 7 ש"ש: 98 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10 12 קנדה ב' ד"ר איב גודין, ד"ר איב גודין, ד"ר איב גודין
שעור א ג 16 18 קנדה ב' ד"ר איב גודין, ד"ר איב גודין, ד"ר איב גודין
שעור א ה 10 12 קנדה ב' ד"ר איב גודין, ד"ר איב גודין, ד"ר איב גודין
שעור ב ב 10 12 לוי 07 א' ד"ר אלכס גורביץ, ד"ר אלכס גורביץ, ד"ר אלכס גורביץ
שעור ב ג 10 12 לוי 06 א' ד"ר אלכס גורביץ, ד"ר אלכס גורביץ, ד"ר אלכס גורביץ
שעור ב ה 10 12 לוי 06 א' ד"ר אלכס גורביץ, ד"ר אלכס גורביץ, ד"ר אלכס גורביץ
תרגיל א ב 12 14 רוטברג ב' מר נתנאל לוי
תרגיל ב א 12 14 אולם לוין ב' מר נחי אברהם
תרגיל ג ב 16 18 סילברמן ראשל ב' מר ניר הלפרין
תרגיל ד ג 12 14 קנדה ב' מר דוד זיסלמן
תרגיל ה א 14 16 רוטברג ב' גב יעל הכהן
תרגיל ו ג 12 14 שפרינצק 217 ב' מר נתנאל לוי
תרגיל ז ב 16 18 שפרינצק 217 א' מר אור שלום
תרגיל ח ד 14 16 שפרינצק 116 א' מר אור שלום
בימי חמישי בשעה 10-11 יתקיימו בחנים (חובה) והשלמות שאינן מקנות נ"ז, על פי הצורך ובתיאום מול צוות הקורס. שעה זו משותפת עם קורס 80135 והשימוש בה ע"י שני הקורסים יהיה מתואם. לתלמידי ביולוגיה חישובית מומלץ להירשם לקבוצת תרגיל ד'.
80134
אלגברה ליניארית (1)
החוג הנותן: מדעי המחשב נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10 12 קנדה א' ד"ר אורי פרזנצ'בסקי, ד"ר אורי פרזנצ'בסקי, ד"ר אורי פרזנצ'בסקי
שעור א ד 10 12 פלדמן ב א' ד"ר אורי פרזנצ'בסקי, ד"ר אורי פרזנצ'בסקי, ד"ר אורי פרזנצ'בסקי
שעור א ה 10 11 פלדמן ב א' ד"ר אורי פרזנצ'בסקי, ד"ר אורי פרזנצ'בסקי, ד"ר אורי פרזנצ'בסקי
שעור ב ב 10 12 קנדה א' מר איתמר צביק, מר איתמר צביק, מר איתמר צביק
שעור ב ג 10 12 כימיה 7 א' מר איתמר צביק, מר איתמר צביק, מר איתמר צביק
שעור ב ה 10 11 אודיטוריום הנדסה א' מר איתמר צביק, מר איתמר צביק, מר איתמר צביק
שעור ב ה 10 11 אודיטוריום הנדסה א' מר איתמר צביק, מר איתמר צביק, מר איתמר צביק
שעור ג א 16 18 מתמטיקה 2 א' מר פבל גיטרמן, מר פבל גיטרמן, מר פבל גיטרמן
שעור ג ד 15 17 מתמטיקה 2 א' מר פבל גיטרמן, מר פבל גיטרמן, מר פבל גיטרמן
שעור ג ה 10 11 מתמטיקה 2 א' מר פבל גיטרמן, מר פבל גיטרמן, מר פבל גיטרמן
שעור ד ג 10 12 אולם לוין ב' ד"ר אלכס גורביץ, ד"ר אלכס גורביץ, ד"ר אלכס גורביץ
שעור ד ד 10 12 מתמטיקה 2 ב' ד"ר אלכס גורביץ, ד"ר אלכס גורביץ, ד"ר אלכס גורביץ
שעור ד ה 10 11 מתמטיקה 2 ב' ד"ר אלכס גורביץ, ד"ר אלכס גורביץ, ד"ר אלכס גורביץ
תרגיל א א 14 16 שפרינצק 217 א' מר מוחמד אבו-ראדי
תרגיל ב ד 13 15 רוטברג א' מר נעם קולודנר
תרגיל ג ד 15 17 שפרינצק 214 א' מר נעם קולודנר
תרגיל ד ה 12 14 שפרינצק 115 א' ד"ר גילי שול-גנץ
תרגיל ה ג 12 14 פלדמן א א' מר צור פלוטניקוב
תרגיל ו א 12 14 רוטברג א' מר צור פלוטניקוב
תרגיל ז ג 16 18 לוי 06 א' מר מוחמד אבו-ראדי
תרגיל ח ב 16 18 מתמטיקה 2 א' מר אמיר בכר
תרגיל ט ד 10 12 לוי 06 א' מר אלעד קוזלוב
תרגיל י ב 12 14 רוטברג א' מר אמיר בכר
תרגיל יא א 14 16 שפרינצק 215 ב' מר גבע ישפה
תרגיל יב ב 14 16 קנדה עליון ב' מר אור רז
תרגיל יג ג 16 18 שפרינצק 26 ב' מר דניאל קלמנוביץ
בימי ה' בשעה 10-11 יתקיימו בחנים (חובה) והשלמות שאינן מקנות נ"ז, על פי הצורך ובתיאום מול צוות הקורס. שעה זו משותפת עם קורס 80131 והשימוש בה ע"י שני הקורסים יהיה מתואם. שיעור ב' ותרגיל ה' מומלץ לתלמידי תלפיות ואחרים. תלמידים הלומדים ביחד עם תלמידי תלפיות יהיו כפופים לאילוצי תכנית תלפיות. ביום 2/1/219 תרגיל י' יתקיים בכיתה שפרינצק 116 תרגיל ב' יתקיים ביום 4/12/19 בכיתה קנדה עליון ביום 12/1/20 שיעור ג' בשעות 16-18 יתקיים בסילברמן ראשל שעור ג' מומלץ לתלמידי המסלול מדעי המחשב-קוגניציה ולתלמידי המסלול מתמטיקה-קוגניציה. תרגיל י"ב מומלץ לביולוגיה חישובית ואחרים. רק תלמידים שיתחילו את לימודיהם בסמסטר ב' רשאים להירשם לקבוצת שיעור ד' וקבוצות תרגול י"ב ו-י"ג.
80135
אלגברה ליניארית (2)
החוג הנותן: מדעי המחשב נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14 16 כימיה 7 ב' ד"ר אלכס גורביץ, ד"ר אלכס גורביץ, ד"ר אלכס גורביץ, מר איתמר צביק, מר איתמר צביק, מר איתמר צביק
שעור א ב 10 12 כימיה 7 ב' ד"ר אלכס גורביץ, ד"ר אלכס גורביץ, ד"ר אלכס גורביץ, מר איתמר צביק, מר איתמר צביק, מר איתמר צביק
שעור א ה 10 11 כימיה 7 ב' ד"ר אלכס גורביץ, ד"ר אלכס גורביץ, ד"ר אלכס גורביץ, מר איתמר צביק, מר איתמר צביק, מר איתמר צביק
שעור ב ג 10 12 קפלן ב' מר פבל גיטרמן, מר פבל גיטרמן, מר פבל גיטרמן, מר איתמר צביק, מר איתמר צביק, מר איתמר צביק
שעור ב ד 10 12 קפלן ב' מר פבל גיטרמן, מר פבל גיטרמן, מר פבל גיטרמן, מר איתמר צביק, מר איתמר צביק, מר איתמר צביק
שעור ב ה 10 11 קנדה ב' מר פבל גיטרמן, מר פבל גיטרמן, מר פבל גיטרמן, מר איתמר צביק, מר איתמר צביק, מר איתמר צביק
שעור ג א 10 12 אולם לוין א' ד"ר קלואי פרין, ד"ר קלואי פרין, ד"ר קלואי פרין
שעור ג ד 10 12 אולם לוין א' ד"ר קלואי פרין, ד"ר קלואי פרין, ד"ר קלואי פרין
שעור ג ה 10 11 קפלן א' ד"ר קלואי פרין, ד"ר קלואי פרין, ד"ר קלואי פרין
תרגיל א ה 12 14 רוטברג ב' ד"ר גילי שול-גנץ
תרגיל ב ב 12 14 שפרינצק 115 ב' מר אור לנדסברג
תרגיל ג א 14 16 לוי 07 ב' מר חגי לבנר
תרגיל ד ג 12 14 מתמטיקה 2 ב' מר אופק לוי
תרגיל ה ג 16 18 שפרינצק 217 ב' מר אופק לוי
תרגיל ו ב 16 18 שפרינצק 117 ב' מר חגי לבנר
תרגיל ז ד 15 17 פלדמן ב ב' מר צבי שם טוב
תרגיל ח ב 14 16 שפרינצק 215 ב' מר אור לנדסברג
תרגיל ט ב 14 16 שפרינצק 29 א' מר דניאל וייסמן
תרגיל י ג 14 16 שפרינצק 215 א' מר אריאל דייויס
תרגיל יא ד 13 15 לוי 06 א' מר דניאל וייסמן
בימי חמישי בשעה 10-11 ייתקיימו בחנים (חובה) והשלמות שאינן מקנות נ"ז, על פי הצורך ובתיאום מול צוות הקורס. שעה זו משותפת עם הקורסים 80132 ו-80133. השימוש בה ע"י שלושת הקורסים יהיה מתואם. שיעור ב' ותרגיל ו' מומלץ לתלמידי תלפיות. שעור ב' מומלץ לתלמידי המסלול מדעי המחשב-קוגניציה ולתלמידי המסלול מתמטיקה-קוגניציה. לתלמידי ביולוגיה חישובית מומלץ להירשם לשעור ד' ותרגיל ט'.
80181
מתמטיקה דיסקרטית
החוג הנותן: מדעי המחשב נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 12 14 קנדה א' ד"ר אורית רז, ד"ר אורית רז
שעור א ג 12 14 כימיה 7 א' ד"ר אורית רז, ד"ר אורית רז
שעור ב א 14 16 קנדה א' ד"ר בוריס ביגון, ד"ר בוריס ביגון
שעור ב ג 8 10 קנדה א' ד"ר בוריס ביגון, ד"ר בוריס ביגון
שעור ג ג 16 18 קפלן א' ד"ר אלכס גורביץ, ד"ר אלכס גורביץ
שעור ג ד 13 15 כימיה 7 א' ד"ר אלכס גורביץ, ד"ר אלכס גורביץ
שעור ד ב 10 12 שפרינצק 115 ב' מר אורי ברזנר, מר אורי ברזנר
שעור ד ג 12 14 שפרינצק 115 ב' מר אורי ברזנר, מר אורי ברזנר
תרגיל א ד 14 15 שפרינצק 215 א' מר דניאל קלמנוביץ
תרגיל ב ד 15 16 לוי 06 א' מר משה וויט
תרגיל ג א 12 13 קנדה עליון א' גב חיה זילברמן
תרגיל ד ד 13 14 שפרינצק 215 א' מר דניאל קלמנוביץ
תרגיל ה ה 9 10 שפרינצק 214 א' גב חיה זילברמן
תרגיל ו ה 12 13 שפרינצק 214 א' גב נוי סופר
תרגיל ז ה 13 14 C320 א' מר דניאל קלמנוביץ
תרגיל ז ה 13 14 C320 א' מר דניאל קלמנוביץ
תרגיל ח ב 9 10 שפרינצק 214 א' גב נוי סופר
תרגיל ט ד 16 17 לוי 06 א' מר משה וויט
תרגיל טו ה 12 13 C320 א' מר דניאל קלמנוביץ
תרגיל טו ה 12 13 C320 א' מר דניאל קלמנוביץ
תרגיל י א 13 14 שפרינצק 28 א' גב נוי סופר
תרגיל יא ג 15 16 פלדמן ב ב' מר מיכאל סימקין
תרגיל יב ד 16 17 שפרינצק 215 ב' מר מיכאל סימקין
תרגיל יג ד 9 10 שפרינצק 214 ב' מר מיכאל סימקין
תרגיל יד ה 9 10 B221 א' גב נוי סופר
תרגיל יד ה 9 10 B221 א' גב נוי סופר
שיעור ב' מומלץ לתלמידי המסלול מדעי המחשב-קוגניציה וגם לתלמידי המסלול מתמטיקה-קוגניציה. שיעור ב' מיועד לתלמידי החוג להנדסה (583). תרגיל ט' מומלץ לתלמידי תיכון ליד"ה. תרגיל טו מיועד לתלמידי חבצלות (חוג 127) בסמסטר א'. מומלץ ללמוד את הקורס בסמסטר א'. תלמידי ביולוגיה חישובית לומדים את הקורס בסמסטר ב'.
לימודי חובת בחירה
67312
סדנת תכנות בשפות C ו- ++C
החוג הנותן: מדעי המחשב נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בקמפוס


סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 12 14 אודיטוריום הנדסה א' גב אביגיל גרינשטיין, גב אביגיל גרינשטיין
שעור א ג 12 14 אודיטוריום הנדסה א' גב אביגיל גרינשטיין, גב אביגיל גרינשטיין
שעור א ה 15 16 אודיטוריום הנדסה א' גב אביגיל גרינשטיין, גב אביגיל גרינשטיין
שעור א ה 15 16 אודיטוריום הנדסה א' גב אביגיל גרינשטיין, גב אביגיל גרינשטיין
תרגיל א ג 14 16 B221 א'
תרגיל א ג 14 16 B221 א'
תרגיל ב ג 14 16 B500 א'
תרגיל ג ג 14 16 C120 אינטל (חדר שקט) א'
תרגיל ג ג 14 16 C120 אינטל (חדר שקט) א'
תרגיל ד ג 14 16 A100 (מייקרוסופט) (חדר שקט) א'
תרגיל ד ג 14 16 A100 (מייקרוסופט) (חדר שקט) א'
תרגיל ה ד 10 12 A100 (מייקרוסופט) (חדר שקט) א'
תרגיל ה ד 10 12 A100 (מייקרוסופט) (חדר שקט) א'
תרגיל ו ד 10 12 שפרינצק 201 א'
תרגיל ז ד 10 12 שפרינצק 202 א'
תרגיל ח ד 10 12 שפרינצק 102 א'
תרגיל ט ד 10 12 שפרינצק 26 א'
תרגיל טו ג 14 16 A500 א'
תרגיל י ד 17 19 C120 אינטל (חדר שקט) א'
תרגיל י ד 17 19 C120 אינטל (חדר שקט) א'
תרגיל יא ד 17 19 C400 א'
תרגיל יא ד 17 19 C400 א'
תרגיל יב ד 17 19 C500 א'
תרגיל יב ד 17 19 C500 א'
תרגיל יג ד 13 15 A100 (מייקרוסופט) (חדר שקט) א'
תרגיל יג ד 13 15 A100 (מייקרוסופט) (חדר שקט) א'
תרגיל יד ג 14 16 שפרינצק 217 א'
הקורס מיועד לתלמידים שלמדו את הקורסים 67101 מבוא למדעי המחשב ו- 67125/6 OOP בתשע"ט. החל מסמסטר ב' תש"פ דרישת מקבילה/קדם לקורס C C++ תהיה מבני נתונים. השעה השנייה של התרגול תהיה מעבדת עזר (חזרה על החומר). ביום 3/12/19 תרגיל י"ד יתקיים בספריית הרמן קומה תחתונה ביום 19/11/19 תרגול י"ד בקורס יתקיים בכיתה B210 ביום 17/12 תרגול י"ד יתקיים בכיתה 215 בית צרפת בימים 19/11/19 ו 31/12/19 תרגול א' יתקיים בשפרינצק 29
67315
סדנת תכנות בשפות C ו- ++C
החוג הנותן: מדעי המחשב נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב בבית


סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 14 16 קנדה ב' ד"ר דינה שניידמן
שעור א ד 9 10 קפלן ב' ד"ר דינה שניידמן
שעור ב ב 12 14 מתמטיקה 2 ב' גב הדס בר
שעור ב ג 11 12 פלדמן ב ב' גב הדס בר
תרגיל א ד 13 15 A210 ב'
תרגיל א ד 13 15 A210 ב'
תרגיל ב ד 13 15 A310 ב'
תרגיל ב ד 13 15 A310 ב'
תרגיל ג ד 13 15 A500 ב'
תרגיל ה ד 15 17 A310 ב'
תרגיל ה ד 15 17 A310 ב'
תרגיל ו ד 15 17 B400 ב'
תרגיל ז ד 15 17 A500 ב'
תרגיל ח ד 15 17 B500 ב'
תרגיל ט ד 16 18 A210 ב'
תרגיל ט ד 16 18 A210 ב'
תרגיל טו ג 14 16 A310 ב'
תרגיל טו ג 14 16 A310 ב'
תרגיל טז ג 14 16 B500 ב'
תרגיל י ד 16 18 A410 ב'