החוג לאמירים - תכנית מצטיינים - מדעי הטבע (555) - מסלול תכנית מצטיינים - אמירים טבע
קורסי המסלול
תואר בוגר
תכנית מצטיינים - אמירים טבע (9025)
שנה א'
לימודי חובה
76246
סדנא במדע בסיסי לתלמידי אמירים
החוג הנותן: אמירים - תכנית מצטיינים - מדעי הטבע נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: השתתפות פעילה


סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 18:00 19:45 ב' ד"ר אורן רם
הקורס יתקיים בשנה זו החל מהשעה 18:30 - התכנסות, ההרצאות יחלו בשעה 19:00. הנוכחות בקורס הינה חובה! בשנה ג' יש להגיש פרוייקט
שנה ב'
לימודי חובה
76246
סדנא במדע בסיסי לתלמידי אמירים
החוג הנותן: אמירים - תכנית מצטיינים - מדעי הטבע נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: השתתפות פעילה


סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 18:00 19:45 ב' ד"ר אורן רם
הקורס יתקיים בשנה זו החל מהשעה 18:30 - התכנסות, ההרצאות יחלו בשעה 19:00. הנוכחות בקורס הינה חובה! בשנה ג' יש להגיש פרוייקט
שנה ג'
לימודי חובה
76246
סדנא במדע בסיסי לתלמידי אמירים
החוג הנותן: אמירים - תכנית מצטיינים - מדעי הטבע נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: השתתפות פעילה


סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 18:00 19:45 ב' ד"ר אורן רם
הקורס יתקיים בשנה זו החל מהשעה 18:30 - התכנסות, ההרצאות יחלו בשעה 19:00. הנוכחות בקורס הינה חובה! בשנה ג' יש להגיש פרוייקט