החוג לכלכלה סביבה וניהול וביוטכנולוגיה (795) - מסלול כלכלת סביבה וניהול וביוטכנולוגיה בחקלאות
קורסי המסלול
תואר בוגר
כלכלת סביבה וניהול וביוטכנולוגיה בחקלאות (9510)
שנה א'
לימודי חובה להלן טבלת קורסי חובה המדגימה מהלך אופטימאלי של לימודים בחוג. חריגה מרצף לימודים מומלץ המתפרס על פני שישה סמסטרים, עלולה לשבש את מהלך הלימודים הסדיר ואף להיות כרוכה בהוצאות נוספות
71029
סדנת מבוא לביוטכנולוגיה
החוג הנותן: כלכלה סביבה וניהול וביוטכנולוגיה נ"ז: 1 ש"ש: 14 סוג: סדנה סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סדנה א ה 14:15 16:00 חדר 104 א' ד"ר מרגנית לוי
הסדנה תינתן אחת לשבועיים החל מהשבוע השני מתאריך 25/10/18 סדנה לחוג 795,794,793,792,791. סדנה א לחוג ‎791‏,‎792‏,‎793‏,‎794‏,‎795‏.
71061
פיזיקה למדעי החקלאות א'
החוג הנותן: כלכלה סביבה וניהול וביוטכנולוגיה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 13:15 15:00 אולם זימן א' מר איתי בראלי
שעור ב ג 9:15 11:00 אולם זימן א' מר איתי בראלי
תרגיל א ג 13:15 14:00 חדר 8 א' מר הראל בבלי
תרגיל ב ג 13:15 14:00 חדר 10 א' מר מיכאל צ'סניצקי
תרגיל ג ד 13:15 14:00 חדר 108 א' מר אייזק קרימר
תרגיל ד ג 12:15 13:00 חדר 104 א' מר אייזק קרימר
תרגיל ה ג 12:15 13:00 חדר 2 א' מר הראל בבלי
תרגיל ו ג 11:15 12:00 חדר 9 א' מר מיכאל צ'סניצקי
תרג ג לחוג ‎715‏,‎792‏,‎795‏. תרג ד לחוג ‎712‏. תרג ה לחוג ‎718‏. תרג ו לחוג ‎712‏,‎718‏,‎794‏. שעור א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎791‏,‎792‏,‎795‏. תרג א לחוג ‎710‏,‎791‏,‎792‏. תרג ב לחוג ‎710‏,‎791‏,‎792‏. שעור ב לחוג ‎712‏,‎718‏,‎794‏.
71062
פיזיקה למדעי החקלאות ב'
החוג הנותן: כלכלה סביבה וניהול וביוטכנולוגיה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 10:15 12:00 אולם זימן ב' מר איתי בראלי
שעור ב א 12:15 14:00 חדר 10 ב' מר איתי בראלי
תרגיל א ד 13:15 14:00 חדר 5 ב' מר אייזק קרימר
תרגיל ב ד 13:15 14:00 חדר 108 ב' מר מיכאל צ'סניצקי
תרגיל ג ה 15:15 16:00 חדר 10 ב' מר דביר הוכמן
תרגיל ד ה 14:15 15:00 חדר 5 ב' מר מיכאל צ'סניצקי
תרגיל ה ה 14:15 15:00 חדר 104 ב' מר אייזק קרימר
תרגיל ו ד 13:15 14:00 חדר 106 ב' מר דביר הוכמן
תרג ג לחוג ‎718‏,‎794‏. תרג ד לחוג ‎718‏,‎794‏. תרג ו לחוג ‎715‏,‎792‏. תרג ה לחוג ‎710‏. שעור א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎791‏,‎792‏,‎795‏. שעור ב לחוג ‎718‏,‎794‏. תרג א לחוג ‎710‏,‎791‏. תרג ב לחוג ‎710‏,‎795‏.
71066
עקרונות בכימיה אורגנית א'
החוג הנותן: כלכלה סביבה וניהול וביוטכנולוגיה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 15:15 17:00 אולם 11 א' ד"ר אלי רוכלין, ד"ר אלי רוכלין
שעור א ג 11:15 13:00 אולם 11 א' ד"ר אלי רוכלין, ד"ר אלי רוכלין
שעור ב א 11:15 13:00 אולם 15 א' ד"ר אלי רוכלין, ד"ר אלי רוכלין
שעור ב ג 13:15 15:00 אולם 11 א' ד"ר אלי רוכלין, ד"ר אלי רוכלין
תרגיל א ה 11:15 13:00 חדר 103 א' גב עינת ראוכבך, ד"ר אלי רוכלין
תרגיל ב ה 9:15 11:00 חדר 8 א' גב טל שטרן באואר
תרגיל ג ד 13:15 15:00 אתרוג א' גב טל שטרן באואר
תרגיל ד ב 13:15 15:00 חדר 104 א' גב שלומית גיא
תרגיל ה ה 13:15 15:00 חדר 106 א' גב עינת ראוכבך
תרגיל ו ה 11:15 13:00 חדר 106 א' גב שלומית גיא
תרגיל ז ד 15:15 17:00 מי תהום א' גב עינת ראוכבך
תרגיל ח ד 15:15 17:00 חדר 102 א' גב שלומית גיא
תרגיל ט ד 13:15 15:00 חדר 3 א' גב טל שטרן באואר
תרגיל י ה 11:15 13:00 חדר 1 א' גב טל שטרן באואר
תרגיל יא ד 13:15 15:00 חדר 5 א' גב שלומית גיא
תרגיל יב ד 15:15 17:00 מקלט א' גב עינת ראוכבך
הקורס ינתן החל מהשבוע השביעי לסמסטר. תרג ו לחוג ‎716‏. שעור ב לחוג ‎712‏,‎718‏,‎794‏,‎795‏. תרג יב לחוג ‎712‏. תרג ז לחוג ‎712‏. תרג ח לחוג ‎712‏. תרג ט לחוג ‎718‏,‎794‏. תרג י לחוג ‎715‏,‎792‏. תרג יא לחוג ‎718‏. שעור א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎722‏,‎791‏,‎792‏,‎793‏,‎795‏. תרג א לחוג ‎710‏,‎791‏. תרג ב לחוג ‎710‏. תרג ג לחוג ‎710‏. תרג ד לחוג ‎722‏,‎793‏,‎795‏. תרג ה לחוג ‎722‏.
71067
עקרונות בכימיה אורגנית ב'
החוג הנותן: כלכלה סביבה וניהול וביוטכנולוגיה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור, תרגיל ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 8:15 10:00 אולם אריוביץ 20 ב' ד"ר צבי חיוקה
שעור ב ג 8:15 10:00 אולם אריוביץ 20 ב' ד"ר צבי חיוקה
תרגיל א ב 13:15 14:00 חדר 1 ב' ד"ר צבי חיוקה, גב ספיר נחום טויזר
תרגיל ב א 13:15 14:00 חדר 1 ב' ד"ר צבי חיוקה, גב טל שטרן באואר
תרגיל ג א 13:15 14:00 חדר 5 ב' מר איתן מרגוליס
תרגיל ד ד 14:15 15:00 חדר 2 ב' גב טל שטרן באואר
תרגיל ה ב 12:15 13:00 חדר 101 ב' גב ספיר נחום טויזר
תרגיל ו ב 12:15 13:00 חדר 103 ב' מר איתן מרגוליס
תרגיל ז ב 12:15 13:00 חדר 10 ב' גב טל שטרן באואר
תרגיל ח ה 13:15 14:00 חדר 106 ב' גב ספיר נחום טויזר
תרגיל ט ה 14:15 15:00 חדר 106 ב' גב ספיר נחום טויזר
תרגיל י א 14:15 15:00 חדר 109 ב' גב טל שטרן באואר
תרגיל יא ב 16:15 17:00 חדר 101 ב' מר איתן מרגוליס
תרגיל יב ב 17:15 18:00 חדר 109 ב' מר איתן מרגוליס
תרגיל יג ה 15:15 16:00 חדר 9 ב' מר איתן מרגוליס
מעבדה א ג 14:15 17:00 מע' 210 ב' ד"ר צבי חיוקה, מר ארז ישראלי, גב ניצן דובובסקי
מעבדה ב ד 10:15 13:00 מע' 210 ב' גב אבישג יהודה, מר אורן לוינגר
מעבדה ג ד 10:15 13:00 מע' 210 ב' גב אבישג יהודה, מר אורן לוינגר
מעבדה ד ה 14:15 17:00 מע' 210 ב' גב רחלי בוחניק, גב אבישג יהודה
מעבדה ה ג 10:15 13:00 מע' 210 ב' מר ארז ישראלי, מר אורן לוינגר
מעבדה ו ד 13:15 16:00 מע' 210 ב' גב אבישג יהודה, מר אורן לוינגר
מעבדה ח ג 14:15 17:00 מע' 210 ב' גב ניצן דובובסקי, מר אורן לוינגר
מעבדה ט ד 13:15 16:00 מע' 210 ב' מר אורן לוינגר, גב אבישג יהודה
מעבדה טו ב 9:15 12:00 מע' 210 ב' מר ארז ישראלי, גב רחלי בוחניק
מעבדה י א 9:15 12:00 מע' 210 ב' מר ארז ישראלי, גב רחלי בוחניק
מעבדה יא א 14:15 17:00 מע' 210 ב' מר אורן לוינגר, גב אבישג יהודה
מעבדה יב ב 14:15 17:00 מע' 210 ב' מר ארז ישראלי, גב רחלי בוחניק
מעבדה יג ב 14:15 17:00 מע' 210 ב' מר ארז ישראלי, גב רחלי בוחניק
מעבדה יד ב 9:15 12:00 מע' 210 ב' גב רחלי בוחניק, גב ניצן דובובסקי
המעבדות יחלו בשבוע שלישי שעור ב לחוג ‎712‏,‎718‏,‎794‏,‎795‏. תרג ז לחוג ‎712‏. מעב ז לחוג ‎718‏. תרג ח לחוג ‎722‏,‎793‏. תרג ט לחוג ‎722‏. תרג י לחוג ‎718‏,‎795‏. תרג יא לחוג ‎718‏. תרג יב לחוג ‎718‏,‎794‏. מעב ח לחוג ‎718‏. מעב ט לחוג ‎716‏. מעב י לחוג ‎722‏,‎793‏. מעב יא לחוג ‎722‏. מעב טו לחוג ‎712‏. מעב יב לחוג ‎712‏. מעב יג לחוג ‎712‏. מעב יד לחוג ‎712‏. תרג יג לחוג ‎716‏. שעור א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎722‏,‎791‏,‎792‏,‎793‏. תרג א לחוג ‎710‏. תרג ב לחוג ‎710‏. תרג ג לחוג ‎710‏,‎791‏. תרג ד לחוג ‎715‏,‎792‏. תרג ה לחוג ‎712‏. תרג ו לחוג ‎712‏. מעב א לחוג ‎710‏,‎791‏. מעב ב לחוג ‎710‏,‎795‏. מעב ג לחוג ‎710‏. מעב ד לחוג ‎715‏,‎792‏. מעב ה לחוג ‎718‏,‎794‏. מעב ו לחוג ‎718‏,‎794‏.
71073
מעבדה בעקרונות הכימיה
החוג הנותן: כלכלה סביבה וניהול וביוטכנולוגיה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: מעבדה סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה א א 15:15 18:00 מע' 201 א' גב נסטסיה אדלר בערק, גב נור אבו אחמד, גב דיאנה אבו חלקה, גב רוני סידס, ד"ר מרב פיכמן
מעבדה ב ג 14:15 17:00 מע' 201 א' גב לירון נלגס, גב נסטסיה אדלר בערק, גב נור אבו אחמד, גב רוני סידס, ד"ר מרב פיכמן
מעבדה ג ד 15:15 18:00 מע' 210 א' גב נסטסיה אדלר בערק, גב ליאור פרי, גב נור אבו אחמד, גב נטלי בן עבו, ד"ר מרב פיכמן
מעבדה ד ב 14:15 17:00 מע' 201 א' גב נור אבו אחמד, גב דיאנה אבו חלקה, גב נסטסיה אדלר בערק, מר ירון בן שושן, ד"ר מרב פיכמן
מעבדה ה ד 15:15 18:00 מע' 201 א' גב ליאור פרי, גב דיאנה אבו חלקה, גב נטלי בן עבו, גב רוני סידס
מעבדה ו ג 16:15 19:00 מע' 201 א' גב לירון נלגס, גב נור אבו אחמד, גב דיאנה אבו חלקה, גב רוני סידס
מעבדה ז ב 14:15 17:00 מע' 201 א' גב לירון נלגס, גב ליאור פרי, גב נור אבו אחמד, גב נטלי בן עבו
מעבדה ח א 8:15 11:00 מע' 201 א' גב לירון נלגס, גב ליאור פרי, גב נור אבו אחמד, גב נטלי בן עבו, גב רוני סידס, ד"ר מרב פיכמן
.המעבדה תחל בשבוע חמישי של הסמסטר. מעב ז לחוג ‎712‏,‎795‏. מעב א לחוג ‎718‏,‎794‏. מעב ב לחוג ‎715‏,‎792‏. מעב ג לחוג ‎710‏,‎791‏. מעב ד לחוג ‎712‏. מעב ה לחוג ‎710‏. מעב ו לחוג ‎718‏,‎722‏,‎793‏. מעב ח לחוג ‎716‏,‎722‏,‎793‏.
71074
עקרונות הכימיה
החוג הנותן: כלכלה סביבה וניהול וביוטכנולוגיה נ"ז: 7 ש"ש: 98 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 13:15 15:00 אולם 11 א' ד"ר מרב פיכמן, ד"ר מרב פיכמן
שעור א ד 9:15 12:00 אולם 11 א' ד"ר מרב פיכמן, ד"ר מרב פיכמן
שעור ב א 11:15 13:00 אולם 11 א' ד"ר מרב פיכמן, ד"ר מרב פיכמן
שעור ב ג 8:15 11:00 אולם 11 א' ד"ר מרב פיכמן, ד"ר מרב פיכמן
תרגיל א ד 13:15 15:00 חדר 8 א' ד"ר מרב פיכמן, מר אורן לוינגר
תרגיל ב ד 13:15 15:00 חדר 6 א' גב טלי גלזר
תרגיל ג ה 13:15 15:00 חדר 102 א' מר ירון בן שושן
תרגיל ד ד 15:15 17:00 חדר 106 א' מר אורן לוינגר
תרגיל ה ד 15:15 17:00 חדר 3 א' מר ירון בן שושן
תרגיל ז ה 9:15 11:00 מקלט א' גב יעל טל
תרגיל ח ה 11:15 13:00 מקלט א' גב יעל טל
תרגיל ט ה 13:15 15:00 חדר 6 א' גב יעל טל, ד"ר מרב פיכמן
תרגיל י ד 10:15 12:00 חדר 104 א' גב טלי גלזר
תרגיל יא ד 11:15 13:00 חדר 3 א' גב יעל טל
תרגיל יב ד 9:15 11:00 חדר 103 א' גב יעל טל
שיעור ב' ביום שלישי בתאריך 30.10.18 מבוטל בעקבות בחירות , שיעור השלמה ינתן בתאריך 29.10.18 בחדר 11 תרג יב לחוג ‎722‏,‎793‏. שעור א לחוג ‎712‏,‎718‏,‎794‏,‎795‏. תרג א לחוג ‎712‏,‎795‏. תרג ב לחוג ‎712‏. תרג ג לחוג ‎712‏. תרג ד לחוג ‎718‏,‎794‏. תרג ה לחוג ‎718‏. שעור ב לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎722‏,‎791‏,‎792‏,‎793‏. תרג ז לחוג ‎710‏. תרג ח לחוג ‎710‏,‎791‏. תרג ט לחוג ‎716‏. תרג י לחוג ‎715‏,‎792‏. תרג יא לחוג ‎722‏.
71078
ביולוגיה של התא
החוג הנותן: כלכלה סביבה וניהול וביוטכנולוגיה נ"ז: 3.5 ש"ש: 49 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 8:15 11:00 אולם אריוביץ 20 א' פרופ מנחם מושליון, ד"ר אסף מוסקונה
שעור ב ב 8:15 11:00 אולם אריוביץ 20 א' פרופ מנחם מושליון, ד"ר אסף מוסקונה
תרגיל א ה 16:15 17:00 אולם אריוביץ 20 א' ד"ר אסף מוסקונה, גב עדי יערן, גב יעל גרונוולד, מר טל בן שלום, מר עודד פרי טל
תרגיל ב ה 15:15 16:00 אולם אריוביץ 20 א' גב עדי יערן, גב יעל גרונוולד, מר טל בן שלום, מר עודד פרי טל, פרופ מנחם מושליון
תרגיל ינתן אחת לשבועיים החל מהשבוע השני לסמסטר. לא יתקיים שיעור לקבוצה ב' ב 29.11.18 - שיעור השלמה ינתן ב 4.11.18 בין השעות 13-16 באולם זימן תרג א לחוג ‎710‏,‎712‏,‎715‏,‎716‏,‎717‏,‎718‏,‎722‏,‎791‏,‎792‏,‎793‏,‎794‏,‎795‏. שעור א לחוג ‎712‏,‎717‏,‎718‏,‎794‏,‎795‏. שעור ב לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎717‏,‎722‏,‎791‏,‎792‏,‎793‏.
71079
ביוכימיה למדעי החקלאות
החוג הנותן: כלכלה סביבה וניהול וביוטכנולוגיה נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:15 12:00 אולם אריוביץ 20 ב' פרופ חגי אבליוביץ, פרופ חגי אבליוביץ, ד"ר מרב פיכמן, ד"ר מרב פיכמן
שעור א ד 8:15 10:00 אולם אריוביץ 20 ב' פרופ חגי אבליוביץ, פרופ חגי אבליוביץ, ד"ר מרב פיכמן, ד"ר מרב פיכמן
תרגיל א א 15:15 18:00 יק"א 20 ב' פרופ חגי אבליוביץ, גב שלי גריס-פישהיימר, מר ארז ישראלי
תרגיל ב א 15:15 18:00 חדר 106 ב' ד"ר מרב פיכמן, גב שלי גריס-פישהיימר, גב מעיין פרייברג
תרגיל ג ה 15:15 18:00 יק"א 20 ב' גב שלי גריס-פישהיימר
תרגיל ד ג 14:15 17:00 חדר 1 ב' גב שלי גריס-פישהיימר, גב מעיין פרייברג
תרגיל ה ג 14:15 17:00 חדר 106 ב' גב שלי גריס-פישהיימר
תרגיל ו ד 15:15 18:00 חדר 1 ב' גב מעיין פרייברג, מר ארז ישראלי
תרגיל ז ד 10:15 13:00 חדר 101 ב' גב מעיין פרייברג
קיימת חפיפה מובנית בין התרגיל בביוכימיה 71079+מעבדה בביוכימיה 71081 , התרגיל והמעבדה יתקיימו לסירוגין . תרג א לחוג ‎710‏. תרג ב לחוג ‎710‏,‎795‏. תרג ג לחוג ‎710‏,‎791‏. תרג ד לחוג ‎715‏,‎792‏. תרג ה לחוג ‎718‏. תרג ו לחוג ‎718‏,‎794‏. תרג ז לחוג ‎716‏.
71081
מעבדה בביוכימיה
החוג הנותן: כלכלה סביבה וניהול וביוטכנולוגיה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: מעבדה סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: מעבדה

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה א א 15:15 19:00 מע' 21 א' ד"ר מיכל האן, גב ליאור פרי, גב עדי לוי בן שבת, גב רוני סידס, גב רחלי בוחניק
מעבדה ב א 15:15 19:00 מע' 21 א' גב לירון נלגס, גב רחלי בוחניק
מעבדה ג ב 16:15 20:00 מע' 21 א' גב ליאור פרי, גב רוני סידס, גב לירון נלגס, גב רחלי בוחניק
מעבדה ד ב 16:15 20:00 מע' 21 א' גב ליאור פרי, גב עדי לוי בן שבת, גב רוני סידס, גב לירון נלגס
מעבדה ה א 15:15 19:00 מע' 21 ב' גב טלי גלזר, גב עדי לוי בן שבת, גב דיאנה אבו חלקה, מר שי שמש
מעבדה ו א 15:15 19:00 מע' 21 ב' גב ילנה סימונובסקי, מר שי שמש
מעבדה ז ה 15:15 19:00 מע' 21 ב' מר שי שמש, גב יונית מסטיץ
מעבדה ח ה 8:15 12:00 מע' 21 ב' גב טלי גלזר, גב דיאנה אבו חלקה, גב עדי לוי בן שבת, מר שי שמש
מעבדה ט ה 16:15 20:00 מע' 21 ב' מר שי שמש, גב יונית מסטיץ, גב דיאנה אבו חלקה, גב טלי גלזר
מעבדה י ד 15:15 19:00 מע' 21 ב' גב רוני לוטן, גב ילנה סימונובסקי, מר שי שמש
קיימת חפיפה מובנת בין מעבדה בביוכימיה ותרגיל בביוכימיה . התרגיל והמעבדה יתקיימו לסירוגין שבוע שבוע בתאום מול המרצה. מעב א לחוג ‎712‏. מעב ב לחוג ‎712‏. מעב ג לחוג ‎712‏,‎722‏. מעב ד לחוג ‎722‏,‎793‏. מעב ה לחוג ‎710‏. מעב ו לחוג ‎710‏,‎795‏. מעב ז לחוג ‎710‏,‎791‏. מעב ח לחוג ‎715‏,‎792‏. מעב ט לחוג ‎718‏. מעב י לחוג ‎718‏,‎794‏.
71709
מבוא לכלכלה א'
החוג הנותן: כלכלה סביבה וניהול וביוטכנולוגיה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 8:15 11:00 חדר 104 א' מר עפר ברונר
תרגיל א ג 11:15 12:00 חדר 104 א' מר עפר ברונר
71710
מבוא לכלכלה ב'
החוג הנותן: כלכלה סביבה וניהול וביוטכנולוגיה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 14:15 16:00 יק"א 20 ב' מר עפר ברונר, מר עפר ברונר
שעור א ב 16:15 17:00 יק"א 20 ב' מר עפר ברונר, מר עפר ברונר
תרגיל א ב 17:15 18:00 יק"א 20 ב' מר עפר ברונר
71740
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א' (מורחב)
החוג הנותן: כלכלה סביבה וניהול וביוטכנולוגיה נ"ז: 7 ש"ש: 98 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 13:15 16:00 חדר 10 א' ד"ר אנה גורביץ, ד"ר אנה גורביץ
שעור א ד 8:15 10:00 חדר 10 א' ד"ר אנה גורביץ, ד"ר אנה גורביץ
תרגיל ב ד 14:15 16:00 חדר 2 א' ד"ר אנה גורביץ
תרג ב לחוג ‎717‏,‎729‏,‎795‏. שעור א לחוג ‎717‏,‎729‏,‎795‏.
71745
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב' (מורחב)
החוג הנותן: כלכלה סביבה וניהול וביוטכנולוגיה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 12:15 14:00 יק"א 20 ב' ד"ר אנה גורביץ, ד"ר אנה גורביץ
שעור א ד 14:15 15:00 יק"א 19 ב' ד"ר אנה גורביץ, ד"ר אנה גורביץ
תרגיל ב ד 15:15 16:00 יק"א 19 ב' ד"ר אנה גורביץ
תרגיל ג ד 16:15 17:00 יק"א 19 ב' ד"ר אנה גורביץ
תרג ג לחוג ‎729‏. שעור א לחוג ‎717‏,‎729‏,‎795‏. תרג ב לחוג ‎717‏,‎795‏.
שנה ב'
לימודי חובה להלן טבלת קורסי חובה המדגימה מהלך אופטימאלי של לימודים בחוג. חריגה מרצף לימודים מומלץ המתפרס על פני שישה סמסטרים, עלולה לשבש את מהלך הלימודים הסדיר ואף להיות כרוכה בהוצאות נוספות
71012
יסודות הגנטיקה
החוג הנותן: כלכלה סביבה וניהול וביוטכנולוגיה נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 13:15 15:00 אולם אריוביץ 20 א' ד"ר עידן עפרוני, ד"ר עידן עפרוני, פרופ נעמי אורי, פרופ נעמי אורי
שעור א ג 8:15 10:00 אולם אריוביץ 20 א' ד"ר עידן עפרוני, ד"ר עידן עפרוני, פרופ נעמי אורי, פרופ נעמי אורי
תרגיל א ד 12:15 13:00 חדר 108 א' מר עידן סבאג
תרגיל ב ג 10:15 11:00 אולם אריוביץ 20 א' ד"ר עידן עפרוני, מר איתי כהן
תרגיל ג ג 12:15 13:00 חדר 3 א' מר אלון ישראלי
תרגיל ד ג 11:15 12:00 חדר 106 א' גב נטע קובץ
תרגיל ה ה 13:15 14:00 חדר 104 א' מר איתי כהן, פרופ נעמי אורי
תרגיל ו ד 11:15 12:00 חדר 101 א' מר עידן סבאג
תרגיל ז ד 11:15 12:00 חדר 8 א' מר עידן סבאג
תרגיל ח ה 13:15 14:00 חדר 103 א' מר אלון ישראלי
תרגיל ט ג 12:15 13:00 חדר 101 א' גב נטע קובץ
תרגיל י ג 11:15 12:00 חדר 3 א' גב נטע קובץ
השיעור יינתן במעגל סגור ויועבר מאולם איריוביץ לחדר 9 בניין קנדי לי שעור א לחוג ‎710‏,‎712‏,‎715‏,‎718‏,‎722‏,‎791‏,‎792‏,‎793‏,‎794‏,‎795‏. תרג א לחוג ‎718‏,‎794‏. תרג ב לחוג ‎712‏,‎795‏. תרג ג לחוג ‎710‏,‎791‏. תרג ד לחוג ‎712‏. תרג ה לחוג ‎722‏,‎793‏. תרג ו לחוג ‎715‏,‎792‏. תרג ז לחוג ‎718‏. תרג י לחוג ‎712‏. תרג ח לחוג ‎722‏. תרג ט לחוג ‎710‏.
71034
גנטיקה מולקולרית
החוג הנותן: כלכלה סביבה וניהול וביוטכנולוגיה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 10:15 12:00 אולם זימן ב' פרופ אלון סמך, ד"ר אסף מוסקונה
תרגיל א ה 12:15 13:00 חדר 3114 ב' פרופ אלון סמך, מר גיל זימרן
תרגיל ב ה 12:15 13:00 חדר 2 ב' ד"ר אסף מוסקונה, גב ילנה סטרלין
תרגיל ד ד 14:15 15:00 חדר 104 ב' גב ילנה סטרלין
קורס ברמת בוגר - שהינו חובה לתלמיד שלא למד את הקורס בתואר ראשון
71044
ביולוגיה של הצמח
החוג הנותן: כלכלה סביבה וניהול וביוטכנולוגיה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 10:15 12:00 אולם אריוביץ 20 ב' פרופ נעמי אורי
שעור לחוג 712,717,718,722,793,794,795.
71056
מיקרוביולוגיה כללית
החוג הנותן: כלכלה סביבה וניהול וביוטכנולוגיה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 12:15 14:00 אולם אריוביץ 20 ב' פרופ אדוארד יורקביץ, ד"ר נדב קשטן, ד"ר יונתן פרידמן
שעור ב ב 12:15 14:00 אולם זימן ב' ד"ר נדב קשטן, ד"ר יונתן פרידמן, פרופ אדוארד יורקביץ
מעבדה א ד 10:15 14:00 מע' 3 ב' ד"ר נדב קשטן, גב איה בריל, גב ענבל הרולד, גב דריה פלדמן, גב נעמה שטרצר
מעבדה ב ד 15:15 19:00 מע' 3 ב' ד"ר יונתן פרידמן, גב איה בריל, גב דריה פלדמן, גב יעל בלו, מר ניתאי מרוז
מעבדה ג ה 10:15 14:00 מע' 3 ב' פרופ אדוארד יורקביץ, גב דריה פלדמן, גב נעמה שטרצר, מר ניתאי מרוז, גב ענבל פולין
מעבדה ד ד 10:15 14:00 מע' 3 ב' ד"ר נדב קשטן, גב ענבל הרולד, גב דריה פלדמן, גב נעמה שטרצר
מעבדה ה ד 15:15 19:00 מע' 3 ב' ד"ר יונתן פרידמן, גב דריה פלדמן, גב איה בריל, גב יעל בלו, מר ניתאי מרוז
מעבדה ו ה 10:15 14:00 מע' 3 ב' פרופ אדוארד יורקביץ, גב ענבל הרולד, גב דריה פלדמן, גב ענבל פולין
יתכנו שינויים בקבוצות מעבדה הרישום הסופי יקבע על ידי מזכירות הוראה בהתאם להתאמה בין מספר התלמידים לתפוסת המעבדה ( הודעה על כך תצא בנפרד). קבוצה א,ב,ג, מחזור א' ישתתפו במעבדה בשבעת השבועות הראשונים לסמסטר קבוצות , ד' ה' ו' מחזור ב' יתקיים בשבעת השבועות האחרונים של הסמסטר . שעור ב לחוג ‎715‏,‎716‏,‎722‏,‎793‏. שעור א לחוג ‎710‏,‎712‏,‎718‏,‎791‏,‎792‏,‎794‏,‎795‏. מעב א לחוג ‎715‏,‎716‏,‎718‏,‎792‏. מעב ב לחוג ‎710‏,‎712‏. מעב ג לחוג ‎722‏,‎793‏. מעב ד לחוג ‎718‏,‎794‏. מעב ה לחוג ‎710‏,‎791‏. מעב ו לחוג ‎712‏.
71065
מבוא לביולוגיה מולקולרית
החוג הנותן: כלכלה סביבה וניהול וביוטכנולוגיה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 12:15 14:00 אולם אריוביץ 20 א' פרופ אלכסנדר ויינשטיין, פרופ שי מורין
שעור ב ד 12:15 14:00 אולם אריוביץ 20 א' פרופ אלכסנדר ויינשטיין, פרופ שי מורין
תרגיל א ג 14:15 15:00 אולם אריוביץ 20 א' פרופ אלכסנדר ויינשטיין, מר שירן בן-זאב
תרגיל ב ג 14:15 15:00 חדר 8 א' פרופ שי מורין, גב יסמין רביד
תרגיל ג ג 14:15 15:00 יק"א 19 א' גב ריטה שוכמכר
תרגיל ד ד 14:15 15:00 חדר 9 א' פרופ אלכסנדר ויינשטיין, מר אלעד שרון
תרגיל ה ד 14:15 15:00 אולם אריוביץ 20 א' גב אלה תדמור, פרופ שי מורין
רישום תלמידי מוסמך ודוקטור באישור המרצה בלבד. תרג ה לחוג ‎710‏,‎715‏,‎791‏,‎792‏. תרג ו לחוג ‎710‏,‎715‏,‎791‏,‎792‏. שעור א לחוג ‎712‏,‎718‏,‎722‏,‎793‏,‎794‏,‎795‏. שעור ב לחוג ‎710‏,‎715‏,‎791‏,‎792‏. תרג א לחוג ‎712‏,‎718‏,‎722‏,‎793‏,‎794‏,‎795‏. תרג ב לחוג ‎712‏,‎718‏,‎722‏,‎793‏,‎794‏,‎795‏. תרג ג לחוג ‎712‏,‎718‏,‎722‏,‎793‏,‎794‏,‎795‏. תרג ד לחוג ‎710‏,‎715‏,‎791‏,‎792‏.
71184
הנדסה גנטית
החוג הנותן: כלכלה סביבה וניהול וביוטכנולוגיה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 10:15 12:00 חדר 3114 ב' פרופ ברטה סיוון-לבבי, פרופ חנוך זוסנק, ד"ר שילה רוזנווסר
תרגיל א ג 12:15 13:00 חדר 3114 ב' פרופ ברטה סיוון-לבבי, ד"ר מיכל שפילמן
תרגיל ב ג 12:15 13:00 חדר 103 ב' מר אלישע הנדל, ד"ר שילה רוזנווסר
71207
מרעיון למוצר - ביוטכנולוגיה בישראל
החוג הנותן: כלכלה סביבה וניהול וביוטכנולוגיה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: קורס שנתי סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 17:15 19:00 חדר 108 שנתי מר עמיחי ברון, ד"ר גד ריזנפלד
השיעור יחל מהשבוע השני ללימודים , המפגשים בסמסטר ב' יתקיימו רק בתאום עם המרצה שימו לב, אחד המפגשים יתקיים ביום שישי בתאריך *** . שעור א לחוג ‎791‏,‎792‏,‎793‏,‎794‏,‎795‏.
71212
פרוסמינר בביוטכנולוגיה
החוג הנותן: כלכלה סביבה וניהול וביוטכנולוגיה נ"ז: 0 ש"ש: 28 סוג: סמינריון סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון א ה 8:15 10:00 חדר 2 ב' ד"ר עידו כרמל
הפרוסמינר כולל הדרכה מקוונת על הכרת משאבי הספריה.
71723
מבוא לסטטיסטיקה ועיבוד נתונים א'
החוג הנותן: כלכלה סביבה וניהול וביוטכנולוגיה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 10:15 13:00 יק"א 20 א' ד"ר דיצה בורשטיין
תרגיל א ד 16:15 17:00 חדר 101 א' ד"ר דיצה בורשטיין, ד"ר הדס דון-יחיא
מבחן ביניים יתקיים בתאריך 21/1/2018 בין השעות 8-10 בכיתות מחשב 16+18
71724
מבוא לסטטיסטיקה ועיבוד נתונים ב'
החוג הנותן: כלכלה סביבה וניהול וביוטכנולוגיה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 9:15 12:00 יק"א 19 ב' ד"ר דיצה בורשטיין
תרגיל א ב 9:15 10:00 חדר 108 ב' ד"ר דיצה בורשטיין, ד"ר הדס דון-יחיא
71732
תורת הצרכן
החוג הנותן: כלכלה סביבה וניהול וביוטכנולוגיה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ותרגיל א א 14:15 15:00 חדר 2 א' ד"ר אוהד רוה, ד"ר אוהד רוה
שעור ותרגיל א ד 13:15 16:00 חדר 102 א' ד"ר אוהד רוה, ד"ר אוהד רוה
דרישה מוקדמת לקורס 71732 : לתלמידי חוג 717: ציון ממוצע 70 לפחות בארבעת הקורסים 71745,71740,71710,71709 ובלבד שבכל אחד מארבעת הקורסים קיבל לפחות ציון 60.
71736
מאקרו כלכלה
החוג הנותן: כלכלה סביבה וניהול וביוטכנולוגיה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:15 16:00 חדר 108 ב' ד"ר אוהד רוה, ד"ר אוהד רוה
שעור א ג 17:15 19:00 חדר 9 ב' ד"ר אוהד רוה, ד"ר אוהד רוה
71737
תורת היצרן
החוג הנותן: כלכלה סביבה וניהול וביוטכנולוגיה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ותרגיל א ב 14:15 17:00 אולם זימן ב' פרופ עליזה פליישר, פרופ עליזה פליישר
שעור ותרגיל א ב 17:15 18:00 אולם זימן ב' פרופ עליזה פליישר, פרופ עליזה פליישר
שעור לחוג 795,729,717.
71747
אלגברה ליניארית א'
החוג הנותן: כלכלה סביבה וניהול וביוטכנולוגיה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:15 12:00 חדר 9 א' ד"ר גוני אורשן
תרגיל א א 12:15 13:00 חדר 9 א' ד"ר גוני אורשן
תרג א לחוג ‎717‏,‎795‏. תרג ב לחוג ‎717‏,‎795‏.
71751
יסודות החשבונאות והתמחיר
החוג הנותן: כלכלה סביבה וניהול וביוטכנולוגיה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 15:15 19:00 אולם 15 א' מר רונן זינגר
71752
יסודות המימון
החוג הנותן: כלכלה סביבה וניהול וביוטכנולוגיה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 9:15 11:00 חדר 8 א' גב ביאטה איטיו שוורץ
תרגיל א ב 11:15 13:00 חדר 8 א' גב ביאטה איטיו שוורץ
71808
מבוא לביולוגיה של בעלי-חיים
החוג הנותן: כלכלה סביבה וניהול וביוטכנולוגיה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 13:15 15:00 אולם אריוביץ 20 ב' ד"ר נורית ארגוב-ארגמן
תלמידי חוג 718 אינם רשאים ללמוד קורס זה.
לימודי חובת בחירה יש לבחור לפחות 2 קורסים מרשימה זו בשנים ב', ג'. מתכנית ביוטכנולוגיה (לתלמידים שהחלו בשנת תשע"ז).
71017
תכנות מתמטי במאטלב
החוג הנותן: כלכלה סביבה וניהול וביוטכנולוגיה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 17:15 20:00 כתת מחשב 16 ב' ד"ר דוד דיין
תרגיל א ד 20:15 21:00 כתת מחשב 16 ב' ד"ר דוד דיין
הגשת תרגילים היא חובה. התרגול הינו תרגיל רשות לל נ"ז
71216
אנליזות מתקדמות בביואינפורמטיקה
החוג הנותן: כלכלה סביבה וניהול וביוטכנולוגיה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 17:15 18:00 כתת מחשב 18 ב' גב ענבר פלשקס
תרגיל א א 18:15 19:00 כתת מחשב 18 ב' גב ענבר פלשקס
71217
מבוא לביוטכנולוגיה - קניין רוחני, חוק, אסטרטגיה וניהול
החוג הנותן: כלכלה סביבה וניהול וביוטכנולוגיה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 8:15 10:00 חדר 5 ב' עו"ד אבישי לוי
שעור א לחוג ‎791‏,‎792‏,‎793‏,‎794‏,‎795‏.
71218
מעבדה בנוירוביוטכנולוגיה: המאפיין והמבקר את ההתנהגות המינית
החוג הנותן: כלכלה סביבה וניהול וביוטכנולוגיה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: סדנה סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה שוטפת

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סדנה א א 8:15 16:00 יק"א 14 ב' ד"ר יונתן בוחבוט, ד"ר יונתן בוחבוט, ד"ר יונתן בוחבוט, ד"ר יונתן בוחבוט, ד"ר עמליה גוטהילף שלום, ד"ר עמליה גוטהילף שלום, ד"ר עמליה גוטהילף שלום, ד"ר עמליה גוטהילף שלום
סדנה א ב 8:15 16:00 יק"א 14 ב' ד"ר יונתן בוחבוט, ד"ר יונתן בוחבוט, ד"ר יונתן בוחבוט, ד"ר יונתן בוחבוט, ד"ר עמליה גוטהילף שלום, ד"ר עמליה גוטהילף שלום, ד"ר עמליה גוטהילף שלום, ד"ר עמליה גוטהילף שלום
סדנה א ג 8:15 16:00 יק"א 14 ב' ד"ר יונתן בוחבוט, ד"ר יונתן בוחבוט, ד"ר יונתן בוחבוט, ד"ר יונתן בוחבוט, ד"ר עמליה גוטהילף שלום, ד"ר עמליה גוטהילף שלום, ד"ר עמליה גוטהילף שלום, ד"ר עמליה גוטהילף שלום
סדנה א ד 8:15 12:00 יק"א 14 ב' ד"ר יונתן בוחבוט, ד"ר יונתן בוחבוט, ד"ר יונתן בוחבוט, ד"ר יונתן בוחבוט, ד"ר עמליה גוטהילף שלום, ד"ר עמליה גוטהילף שלום, ד"ר עמליה גוטהילף שלום, ד"ר עמליה גוטהילף שלום
מוגבל ל-30 סטודנטים.
71342
מבוא למערכות מידע גאוגרפיות (GIS)
החוג הנותן: כלכלה סביבה וניהול וביוטכנולוגיה נ"ז: 3.5 ש"ש: 49 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 8:15 10:00 חדר 8 א' ד"ר יפית כהן
תרגיל א ג 13:15 15:00 כתת מחשב 16 א' ד"ר יפית כהן, מר ניצן גרף
תרגיל ב ג 15:15 17:00 כתת מחשב 16 א' מר ניצן גרף
73552
ביו-יזמות וניהול במדעי החיים - מבוא
החוג הנותן: כלכלה סביבה וניהול וביוטכנולוגיה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 10:15 12:00 יק"א 19 א' ד"ר אילנה הרלב
מיועד לתלמידי בוגר שנה ג' , ולתלמידי מוסמך ודוקטור מכל החוגים.
וגם יש להשלים את מכסת הנ"ז מרשימה זו בשנים ב', ג'.
71260
תרגיל מחקר
החוג הנותן: כלכלה סביבה וניהול וביוטכנולוגיה נ"ז: 8 ש"ש: 112 סוג: שעור סמסטר: קורס שנתי סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א שנתי פרופ שחל עבו, פרופ יעל מישאל, פרופ בנימין חפץ, ד"ר אסף מוסקונה, פרופ ז'וזה גרינצוויג, פרופ אלכסנדר ויינשטיין, פרופ שי מורין, ד"ר נמרוד שוורץ
לרישום קורס זה עליך לפנות למזכירות
71702
כלכלת משאבי טבע
החוג הנותן: כלכלה סביבה וניהול וביוטכנולוגיה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 13:15 16:00 9 א ב' ד"ר עידו קן
71705
כלכלת איכות הסביבה
החוג הנותן: כלכלה סביבה וניהול וביוטכנולוגיה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 14:15 17:00 חדר 1 ב' פרופ ניר בקר
השיעור ינתן ב10 מפגשים ומידי פעם יוארך עד השעה 18:00 בתאום עם המרצה
71719
שיווק תוצרת חקלאית
החוג הנותן: כלכלה סביבה וניהול וביוטכנולוגיה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 17:15 20:00 יק"א 19 א' ד"ר יעל קחל
71720
מבוא לחקר שווקים
החוג הנותן: כלכלה סביבה וניהול וביוטכנולוגיה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 18:15 21:00 חדר 109 ב' גב אלונה רון-שניר
71721
כלכלת החקלאות הישראלית
החוג הנותן: כלכלה סביבה וניהול וביוטכנולוגיה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 13:15 16:00 חדר 8 ב' פרופ ישראל פינקלשטיין
71726
התנהגות צרכנים
החוג הנותן: כלכלה סביבה וניהול וביוטכנולוגיה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 13:15 16:00 חדר 101 ב' פרופ אייל ארט
71734
תכנון חקלאי
החוג הנותן: כלכלה סביבה וניהול וביוטכנולוגיה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:15 13:00 חדר 101 ב' ד"ר עידו קן
71741
מבוא לסוציולוגיה
החוג הנותן: כלכלה סביבה וניהול וביוטכנולוגיה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 17:15 19:00 חדר 108 ב' ד"ר מיכל אסא-ענבר
השיעור ללא צילום!
71753
משפט אזרחי - חקלאי
החוג הנותן: כלכלה סביבה וניהול וביוטכנולוגיה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 17:15 19:00 חדר 104 א' עו"ד איתן גת
71764
כלכלת תיירות
החוג הנותן: כלכלה סביבה וניהול וביוטכנולוגיה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:15 13:00 חדר 104 ב' פרופ עליזה פליישר
71766
מערכות מידע בניהול
החוג הנותן: כלכלה סביבה וניהול וביוטכנולוגיה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 15:15 18:00 יק"א 20 א' פרופ נאוה חרובי
מספר משתתפים מוגבל, שעור לחוג 717,729. שעור לחוג 717,729.
71772
ניתוח דוחות כספיים
החוג הנותן: כלכלה סביבה וניהול וביוטכנולוגיה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 11:15 14:00 יק"א 20 ב' מר רונן זינגר
שנה ג'
לימודי חובה להלן טבלת קורסי חובה המדגימה מהלך אופטימאלי של לימודים בחוג. חריגה מרצף לימודים מומלץ המתפרס על פני שישה סמסטרים, עלולה לשבש את מהלך הלימודים הסדיר ואף להיות כרוכה בהוצאות נוספות
71204
שיטות בסיסיות בביולוגיה מולקולרית
החוג הנותן: כלכלה סביבה וניהול וביוטכנולוגיה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ומעבדה א ה 14:15 18:00 יק"א 14 א' פרופ אלכסנדר ויינשטיין, מר עודד סקליטר
תינתן במשך 7 שבועות במחצית הראשונה של הסמסטר מיועד לתלמידי החוגים 794,793,792,791,795
71209
מעבדה באימונולוגיה
החוג הנותן: כלכלה סביבה וניהול וביוטכנולוגיה נ"ז: 1.5 ש"ש: 21 סוג: מעבדה סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה א א 9:15 14:00 יק"א 14 א' ד"ר ענב בר-שירה, ד"ר ענב בר-שירה, ד"ר ענב בר-שירה, ד"ר ענב בר-שירה, גב אורי לוברני, גב אורי לוברני, גב אורי לוברני, גב אורי לוברני
מעבדה א ב 9:15 14:00 יק"א 14 א' ד"ר ענב בר-שירה, ד"ר ענב בר-שירה, ד"ר ענב בר-שירה, ד"ר ענב בר-שירה, גב אורי לוברני, גב אורי לוברני, גב אורי לוברני, גב אורי לוברני
מעבדה א ג 9:15 14:00 יק"א 14 א' ד"ר ענב בר-שירה, ד"ר ענב בר-שירה, ד"ר ענב בר-שירה, ד"ר ענב בר-שירה, גב אורי לוברני, גב אורי לוברני, גב אורי לוברני, גב אורי לוברני
מעבדה א ד 9:15 15:00 יק"א 14 א' ד"ר ענב בר-שירה, ד"ר ענב בר-שירה, ד"ר ענב בר-שירה, ד"ר ענב בר-שירה, גב אורי לוברני, גב אורי לוברני, גב אורי לוברני, גב אורי לוברני
המעבדה תינתן במרוכז בתום הסמסטר.מיועד לתלמידי החוגים 794,793,792,791 , 795, בלבד
71211
שיטות הפרדה למקרו ומיקרומולקולות
החוג הנותן: כלכלה סביבה וניהול וביוטכנולוגיה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: קורס שנתי סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:15 12:00 חדר 3 א' פרופ זהר כרם, פרופ אורנה הלוי-פינס
מעבדה א ה 9:15 13:00 יק"א 14 ב' פרופ זהר כרם, פרופ אורנה הלוי-פינס, גב ילנה גוטמן, גב ספיר נחום טויזר, גב נוי שדות
המעבדה תינתן בשבועות 1-7 בסמסטר ב'.
71213
תרביות רקמה ותאים
החוג הנותן: כלכלה סביבה וניהול וביוטכנולוגיה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 14:15 17:00 חדר 101 א' ד"ר שרון שלזינגר, ד"ר אסנת ינאי
מעבדה א ב 14:15 17:00 יק"א 14 א' ד"ר שרון שלזינגר, ד"ר אסנת ינאי, גב בר קלינסקי, גב מרינה פרונסקייך, גב כרמית שטראוס
מיועד לתלמידי החוגים 794,793,792,791 , 795 בלבד.
71214
סמינריון בביוטכנולוגיה
החוג הנותן: כלכלה סביבה וניהול וביוטכנולוגיה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: סמינריון סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון א ה 9:15 11:00 חדר 106 א' ד"ר מרגנית לוי
מיועד לתלמידי החוגים 794,793,792,791 ,795 , בלבד
71215
פרמנטציה בתעשייה הביו-פרמצבטית
החוג הנותן: כלכלה סביבה וניהול וביוטכנולוגיה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 17:15 19:00 חדר 10 א' מר משה לנדסברג
שעור לחוג 795,794,793,792,791. השיעור הראשון יחל ב6.11.18 יום ג'
71219
מעבדה במיקרוביולוגיה יישומית
החוג הנותן: כלכלה סביבה וניהול וביוטכנולוגיה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: מעבדה סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה א ה 14:15 18:00 מע' 3 א' פרופ חגי אבליוביץ, ד"ר שי קובו, מר איתן מרגוליס, גב מארינה דרוסייקיס
תינתן במשך 7 שבועות במחצית השניה של הסמסטר, משך כל מפגש 4 שעות. מיועד לתלמידי החוגים 794,793,792,791 ,795 , בלבד תינתן מעבדה ביק"א 14 בתיאום עם אורית אדלבוים
71251
מבוא להיסטוריה ולפילוסופיה של המדע
החוג הנותן: כלכלה סביבה וניהול וביוטכנולוגיה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 15:15 17:00 אולם 11 א' מר נתנאל קופפר
שעור ב ב 16:15 18:00 אולם אריוביץ 20 ב' מר נתנאל קופפר
שעור א לחוג ‎710‏,‎712‏,‎715‏,‎716‏,‎729‏,‎791‏,‎792‏,‎794‏. שעור ב לחוג ‎718‏,‎722‏,‎793‏,‎795‏.
71437
ביואינפורמטיקה וביוכימיה מבנית
החוג הנותן: כלכלה סביבה וניהול וביוטכנולוגיה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: השתתפות פעילה

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 12:15 14:00 חדר 2 ב' פרופ מאשה ניב
תרגיל א ב 14:15 15:00 כתת מחשב 16 ב' פרופ מאשה ניב, מר ירון בן שושן
תרגיל ב ב 15:15 16:00 כתת מחשב 16 ב' מר ירון בן שושן
71476
היבטים מולקולרים בביוטכנולוגיה של מזון
החוג הנותן: כלכלה סביבה וניהול וביוטכנולוגיה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 10:15 12:00 חדר 101 ב' פרופ חגי אבליוביץ
71708
מבוא לאקונומטריקה
החוג הנותן: כלכלה סביבה וניהול וביוטכנולוגיה נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 10:15 13:00 יק"א 20 א' ד"ר זיו בר-שירה, ד"ר זיו בר-שירה
שעור א ג 14:15 15:00 יק"א 20 א' ד"ר זיו בר-שירה, ד"ר זיו בר-שירה
תרגיל א ג 15:15 16:00 יק"א 20 א' ד"ר זיו בר-שירה
71733
ניהול השיווק
החוג הנותן: כלכלה סביבה וניהול וביוטכנולוגיה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 9:15 12:00 יק"א 19 א' פרופ אמיר היימן
שעור לחוג 710,715,717,718,722,729,795.
71742
תורת הרווחה
החוג הנותן: כלכלה סביבה וניהול וביוטכנולוגיה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ותרגיל א ב 9:15 10:00 יק"א 20 א' פרופ ישראל פינקלשטיין, פרופ ישראל פינקלשטיין
שעור ותרגיל א ב 10:15 13:00 יק"א 20 א' פרופ ישראל פינקלשטיין, פרופ ישראל פינקלשטיין
71811
אימונולוגיה כללית
החוג הנותן: כלכלה סביבה וניהול וביוטכנולוגיה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 14:15 15:00 אולם זימן א' ד"ר ארז מילס, ד"ר ארז מילס, ד"ר אלון לוי, ד"ר אלון לוי
שעור א ה 12:15 14:00 אולם זימן א' ד"ר ארז מילס, ד"ר ארז מילס, ד"ר אלון לוי, ד"ר אלון לוי
שעור א לחוג ‎712‏,‎718‏,‎791‏,‎792‏,‎793‏,‎794‏,‎795‏.
לימודי חובת בחירה יש לבחור לפחות 2 קורסים מרשימה זו בשנים ב', ג'. מתכנית ביוטכנולוגיה (לתלמידים שהחלו בשנת תשע"ז).
71017
תכנות מתמטי במאטלב
החוג הנותן: כלכלה סביבה וניהול וביוטכנולוגיה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 17:15 20:00 כתת מחשב 16 ב' ד"ר דוד דיין
תרגיל א ד 20:15 21:00 כתת מחשב 16 ב' ד"ר דוד דיין
הגשת תרגילים היא חובה. התרגול הינו תרגיל רשות לל נ"ז
71216
אנליזות מתקדמות בביואינפורמטיקה
החוג הנותן: כלכלה סביבה וניהול וביוטכנולוגיה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 17:15 18:00 כתת מחשב 18 ב' גב ענבר פלשקס
תרגיל א א 18:15 19:00 כתת מחשב 18 ב' גב ענבר פלשקס
71217
מבוא לביוטכנולוגיה - קניין רוחני, חוק, אסטרטגיה וניהול
החוג הנותן: כלכלה סביבה וניהול וביוטכנולוגיה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 8:15 10:00 חדר 5 ב' עו"ד אבישי לוי
שעור א לחוג ‎791‏,‎792‏,‎793‏,‎794‏,‎795‏.
71218
מעבדה בנוירוביוטכנולוגיה: המאפיין והמבקר את ההתנהגות המינית
החוג הנותן: כלכלה סביבה וניהול וביוטכנולוגיה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: סדנה סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה שוטפת

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סדנה א א 8:15 16:00 יק"א 14 ב' ד"ר יונתן בוחבוט, ד"ר יונתן בוחבוט, ד"ר יונתן בוחבוט, ד"ר יונתן בוחבוט, ד"ר עמליה גוטהילף שלום, ד"ר עמליה גוטהילף שלום, ד"ר עמליה גוטהילף שלום, ד"ר עמליה גוטהילף שלום
סדנה א ב 8:15 16:00 יק"א 14 ב' ד"ר יונתן בוחבוט, ד"ר יונתן בוחבוט, ד"ר יונתן בוחבוט, ד"ר יונתן בוחבוט, ד"ר עמליה גוטהילף שלום, ד"ר עמליה גוטהילף שלום, ד"ר עמליה גוטהילף שלום, ד"ר עמליה גוטהילף שלום
סדנה א ג 8:15 16:00 יק"א 14 ב' ד"ר יונתן בוחבוט, ד"ר יונתן בוחבוט, ד"ר יונתן בוחבוט, ד"ר יונתן בוחבוט, ד"ר עמליה גוטהילף שלום, ד"ר עמליה גוטהילף שלום, ד"ר עמליה גוטהילף שלום, ד"ר עמליה גוטהילף שלום
סדנה א ד 8:15 12:00 יק"א 14 ב' ד"ר יונתן בוחבוט, ד"ר יונתן בוחבוט, ד"ר יונתן בוחבוט, ד"ר יונתן בוחבוט, ד"ר עמליה גוטהילף שלום, ד"ר עמליה גוטהילף שלום, ד"ר עמליה גוטהילף שלום, ד"ר עמליה גוטהילף שלום
מוגבל ל-30 סטודנטים.
71342
מבוא למערכות מידע גאוגרפיות (GIS)
החוג הנותן: כלכלה סביבה וניהול וביוטכנולוגיה נ"ז: 3.5 ש"ש: 49 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 8:15 10:00 חדר 8 א' ד"ר יפית כהן
תרגיל א ג 13:15 15:00 כתת מחשב 16 א' ד"ר יפית כהן, מר ניצן גרף
תרגיל ב ג 15:15 17:00 כתת מחשב 16 א' מר ניצן גרף
73552
ביו-יזמות וניהול במדעי החיים - מבוא
החוג הנותן: כלכלה סביבה וניהול וביוטכנולוגיה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 10:15 12:00 יק"א 19 א' ד"ר אילנה הרלב
מיועד לתלמידי בוגר שנה ג' , ולתלמידי מוסמך ודוקטור מכל החוגים.
וגם יש להשלים את מכסת הנ"ז מרשימה זו בשנים ב', ג'.
71260
תרגיל מחקר
החוג הנותן: כלכלה סביבה וניהול וביוטכנולוגיה נ"ז: 8 ש"ש: 112 סוג: שעור סמסטר: קורס שנתי סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א שנתי פרופ שחל עבו, פרופ יעל מישאל, פרופ בנימין חפץ, ד"ר אסף מוסקונה, פרופ ז'וזה גרינצוויג, פרופ אלכסנדר ויינשטיין, פרופ שי מורין, ד"ר נמרוד שוורץ
לרישום קורס זה עליך לפנות למזכירות
71702
כלכלת משאבי טבע
החוג הנותן: כלכלה סביבה וניהול וביוטכנולוגיה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 13:15 16:00 9 א ב' ד"ר עידו קן
71705
כלכלת איכות הסביבה
החוג הנותן: כלכלה סביבה וניהול וביוטכנולוגיה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 14:15 17:00 חדר 1 ב' פרופ ניר בקר
השיעור ינתן ב10 מפגשים ומידי פעם יוארך עד השעה 18:00 בתאום עם המרצה
71719
שיווק תוצרת חקלאית
החוג הנותן: כלכלה סביבה וניהול וביוטכנולוגיה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 17:15 20:00 יק"א 19 א' ד"ר יעל קחל
71720
מבוא לחקר שווקים
החוג הנותן: כלכלה סביבה וניהול וביוטכנולוגיה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 18:15 21:00 חדר 109 ב' גב אלונה רון-שניר
71721
כלכלת החקלאות הישראלית
החוג הנותן: כלכלה סביבה וניהול וביוטכנולוגיה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 13:15 16:00 חדר 8 ב' פרופ ישראל פינקל