החוג לאינטרנט וחברה (525) - מסלול אינטרנט וחברה
קורסי המסלול
תואר בוגר
אינטרנט וחברה (3032)
שנה א'
לימודי חובה
47711
רשתות, המונים ושווקים
החוג הנותן: אינטרנט וחברה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 14 16 3204 חבר א' פרופ קתרינה ליגת
תרגיל א ד 14 16 3204 חבר א' מר איתמר וינטר
הקורס יתקיים בהר הצופים
47714
מדיה חדשים וחברה
החוג הנותן: אינטרנט וחברה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינת בית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 12 14 2202 חבר ב' ד"ר ניקולס ג'ון
תרגיל א ג 14 15 2202 חבר ב' גב צליל שרון
הקורס יתקיים בהר הצופים
52220
יסודות ההסתברות
החוג הנותן: אינטרנט וחברה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור, תרגיל ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 10 12 טבע 2 ב' פרופ יאן דולינסקי
שעור ב א 10 12 1701 חבר ב' ד"ר אסף שריג
שעור ג ג 8 10 טבע 4 ב' ד"ר אסף שריג
תרגיל א ג 8 10 3301 חבר ב' גב טלי שפירו
תרגיל ב ד 12 14 3301 חבר ב' מר משה פירו
תרגיל ג ד 8 10 1708 חבר ב' מר אהרן שרבף
תרגיל ד ג 14 16 1709 חבר ב' מר משה פירו
תרגיל ה ה 12 14 2102 חבר ב' מר אהרן שרבף
מעבדה א ג 18 20 2109 חבר ב' מר עדי זיו
מעבדה ב ד 12 14 2102 חבר ב' גב רחל בוצ'וק
מעבדה ג ד 18 20 1708 חבר ב' מר יעקב פריאנטה
מעבדה ד ה 10 12 2109 חבר ב' גב רבקה סאור
יש להירשם לקבוצת שיעור, תרגיל ומעבדה.
57121
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי לכלכלנים א'
החוג הנותן: אינטרנט וחברה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 14 16 טבע 3 א' ד"ר יונתן סטופ, ד"ר יונתן סטופ
שעור א ד 14 16 2110 חבר א' ד"ר יונתן סטופ, ד"ר יונתן סטופ
שעור ב ג 16 18 טבע 3 א' ד"ר יונתן סטופ, ד"ר יונתן סטופ
שעור ב ה 14 16 טבע 3 א' ד"ר יונתן סטופ, ד"ר יונתן סטופ
שעור ג א 12 14 1701 חבר א' ד"ר נועה ניצן, ד"ר נועה ניצן
שעור ג ד 10 12 1701 חבר א' ד"ר נועה ניצן, ד"ר נועה ניצן
תרגיל א א 16 18 2102 חבר א' ד"ר מיכאל ביאלסקי
תרגיל ב א 18 20 2204 חבר א' ד"ר מיכאל ביאלסקי
תרגיל ג ג 8 10 1709 חבר א' ד"ר מיכאל ביאלסקי
תרגיל ד ד 14 16 2203 חבר א' ד"ר מיכאל ביאלסקי
תרגיל ה ד 16 18 1708 חבר א' מר עודד גוטמן
תרגיל ו ב 12 14 1711 חבר א' מר עודד גוטמן
קבוצות תרגיל א' וב' ילמדו בקבוצת שיעור א' קבוצות תרגיל ג' וד' ילמדו בקבוצת שיעור ב' קבוצות תרגיל ה' ו-ו' ילמדו בקבוצת שיעור ג' מקביל לקורסים 57020/57021 שניתנו בשנים קודמות.
57122
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי לכלכלנים ב'
החוג הנותן: אינטרנט וחברה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14 16 1710 חבר ב' ד"ר יונתן סטופ, ד"ר יונתן סטופ
שעור א ג 14 16 1708 חבר ב' ד"ר יונתן סטופ, ד"ר יונתן סטופ
שעור ב א 12 14 1701 חבר ב' ד"ר נועה ניצן, ד"ר נועה ניצן
שעור ב ד 10 12 1701 חבר ב' ד"ר נועה ניצן, ד"ר נועה ניצן
שעור ג ב 12 14 טבע 3 ב' מר עודד גוטמן, מר עודד גוטמן
שעור ג ה 14 16 טבע 3 ב' מר עודד גוטמן, מר עודד גוטמן
תרגיל א ג 8 10 2303 חבר ב' ד"ר יונתן סטופ
תרגיל ב ג 10 12 2204 חבר ב' ד"ר מיכאל ביאלסקי
תרגיל ג ג 12 14 2102 חבר ב' ד"ר מיכאל ביאלסקי
תרגיל ד ד 14 16 2204 חבר ב' ד"ר יונתן סטופ
תרגיל ה ה 8 10 1708 חבר ב' מר עודד גוטמן
תרגיל ו ג 16 18 1710 חבר ב' ד"ר מיכאל ביאלסקי
קבוצות תרגיל א' וב' ילמדו בקבוצת שיעור א' קבוצות תרגיל ג' וד' ילמדו בקבוצת שיעור ב' קבוצות תרגיל ה' ו-ו' ילמדו בקבוצת שיעור ג' מקביל לקורסים 57022/57023 שניתנו בשנים קודמות. דרישה מוקדמת: ציון בקורס חדו"א א' (57121).
74122
הדרכה בשימוש בספרייה - קורס מתוקשב
החוג הנותן: אינטרנט וחברה נ"ז: 0 ש"ש: 0 סוג: הדרכה סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: השתתפות פעילה

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
הדרכה א א'
הדרכה ב ב'
מדעי הרוח, מדעי החברה ומינהל עסקים
לימודי חובה קורסי חובה בשנים א' או ב'
50003
מבוא לתקשורת המונים - חלק א
החוג הנותן: אינטרנט וחברה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14 16 טבע 2 א' פרופ לימור שיפמן
תרגיל א א 16 17 2204 חבר א' גב טלי אהרוני
תרגיל ב א 16 17 1710 חבר א' מר אסף ניסנבוים
תרגיל ג א 18 19 1709 חבר א' גב עידן-רחל עמית-דנחי
תרגיל ד א 16 17 1709 חבר א' גב עידן-רחל עמית-דנחי
תנאי קדם לקורס 50004 "מבוא לתקשורת המונים חלק ב'" שימו לב: השיעור יתקיים בין 14:45-16:15 תרגול א'+ב' יתקיים 16:45-17:30
50425
תולדות המחשבה החברתית
החוג הנותן: אינטרנט וחברה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 14 16 טבע 1 א' ד"ר גד טאוב
קורס מתכנית "אבני פינה"- תחום חברה. הקורס מתקיים בקמפוס הר-הצופים
57107
מבוא לכלכלה א (מיקרו)
החוג הנותן: אינטרנט וחברה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור, תרגיל ומעבדה סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ותרגיל א ב 8 10 טבע 1 א' פרופ אסף זוסמן, פרופ אסף זוסמן
שעור ותרגיל א ד 12 14 טבע 3 א' פרופ אסף זוסמן, פרופ אסף זוסמן
שעור ותרגיל ב א 10 12 1701 חבר א' ד"ר רפאל פרנק, ד"ר רפאל פרנק
שעור ותרגיל ב ה 10 12 1701 חבר א' ד"ר רפאל פרנק, ד"ר רפאל פרנק
שעור ותרגיל ג ג 8 10 טבע 1 א' פרופ אסף זוסמן, פרופ אסף זוסמן
שעור ותרגיל ג ה 8 10 טבע 1 א' פרופ אסף זוסמן, פרופ אסף זוסמן
שעור ותרגיל ד א 18 20 שפרינצק 115 א' ד"ר עופר רז-דרור, ד"ר עופר רז-דרור
שעור ותרגיל ד ד 18 20 שפרינצק 116 א' ד"ר עופר רז-דרור, ד"ר עופר רז-דרור
מעבדה א ב 16 18 טבע 2 א' מר נעם בינשטוק, מר ליאור שבתאי, מר קובי מזרחי, מר טל שאולקר
מעבדה ב ג 12 14 טבע 3 א' מר נעם בינשטוק, מר ליאור שבתאי, מר קובי מזרחי, מר טל שאולקר
מעבדה ג ה 12 14 טבע 2 א' מר נעם בינשטוק, מר ליאור שבתאי, מר קובי מזרחי, מר טל שאולקר
המעבדה (מרכז הלמידה) הינה רשות. בקורס מתקיים מרכז למידה בו המתרגלים עונים על שאלות בנושא חומר הלימוד של הקורס. אנו ממליצים לתכנן את מערכת השעות של הקורסים כך שתוכלו להגיע למרכז הלמידה (לאחד מתוך שלושת המועדים המוצעים). מרכז הלמידה יתקיים במועדים הבאים, החל משבוע הלימודים השני של הסמסטר: ימי ב' בין השעות 16:00-18:00 ימי ג' בין השעות 12:00-14:00 ימי ה' בין השעות 12:00-14:00 מקביל לקורסים 57001, 57002, 57003 שניתנו בשנים קודמות. קבוצה ד' תינתן בקמפוס גבעת רם. קורס מתכנית 'אבני פינה' בתחום החברתי.
57108
מבוא לכלכלה ב (מקרו)
החוג הנותן: אינטרנט וחברה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור, תרגיל ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ותרגיל א א 16 18 טבע 1 ב' ד"ר אלון בנימיני, ד"ר אלון בנימיני
שעור ותרגיל א ד 18 20 טבע 4 ב' ד"ר אלון בנימיני, ד"ר אלון בנימיני
שעור ותרגיל ב ב 14 16 טבע 3 ב' ד"ר איתן רגב, ד"ר איתן רגב
שעור ותרגיל ב ד 14 16 טבע 3 ב' ד"ר איתן רגב, ד"ר איתן רגב
שעור ותרגיל ג ב 8 10 טבע 2 ב' ד"ר יניי שפיצר, ד"ר יניי שפיצר
שעור ותרגיל ג ד 16 18 טבע 2 ב' ד"ר יניי שפיצר, ד"ר יניי שפיצר
מעבדה א ב 16 18 טבע 4 ב' מר נעם בינשטוק, מר ליאור שבתאי, מר קובי מזרחי, גב טל בן שלום
מעבדה ב ג 10 12 1711 חבר ב' מר נעם בינשטוק, מר ליאור שבתאי, מר קובי מזרחי, גב טל בן שלום
מעבדה ג ה 12 14 1708 חבר ב' מר נעם בינשטוק, מר ליאור שבתאי, מר קובי מזרחי, גב טל בן שלום
המעבדה (מרכז הלמידה) הינה רשות.בקורס מתקיים מרכז למידה, בו המתרגלים עונים על שאלות בנושא חומר הלימוד של הקורס. אנו ממליצים לתכנן את מערכת השעות של הקורסים כך שתוכלו להגיע למרכז הלמידה (לאחד מתוך שלושת המועדים המוצעים). מרכז הלמידה יתקיים במועדים הבאים, החל משבוע הלימודים השני של הסמסטר: ימי ב' בין השעות 16:00-18:00 ימי ג' בין השעות 10:00-12:00 ימי ה' בין השעות 10:00-12:00 מקביל לקורסים 57004, 57005, 57006 שניתנו בשנים קודמות. דרישה מוקדמת: ציון בקורס 'מבוא לכלכלה א' (57107).
67100
הכרת המערכת
החוג הנותן: אינטרנט וחברה נ"ז: 0 ש"ש: 0 סוג: הדרכה סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב


סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
הדרכה א א' מר אביב יעיש
הדרכה ב ב' מר אביב יעיש
קורס זה יש ללמוד במקביל לקורס 67101 מבוא למדעי המחשב. חומר הקורס והבחינה באתר המודל, יש להירשם לקורס במערכת הרישום וללמוד אותו דרך המודל.
67101
מבוא למדעי המחשב
החוג הנותן: אינטרנט וחברה נ"ז: 7 ש"ש: 98 סוג: שעור, תרגיל ומעבדה סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 12 14 וייז א' פרופ אביב זהר, פרופ אביב זהר, פרופ ג'פרי רוזנשיין, פרופ ג'פרי רוזנשיין
שעור א א 12 14 וייז א' פרופ אביב זהר, פרופ אביב זהר, פרופ ג'פרי רוזנשיין, פרופ ג'פרי רוזנשיין
שעור א ה 13 14 וייז א' פרופ אביב זהר, פרופ אביב זהר, פרופ ג'פרי רוזנשיין, פרופ ג'פרי רוזנשיין
שעור א ה 13 14 וייז א' פרופ אביב זהר, פרופ אביב זהר, פרופ ג'פרי רוזנשיין, פרופ ג'פרי רוזנשיין
שעור ב א 14 16 וייז א' פרופ אביב זהר, פרופ אביב זהר, פרופ ג'פרי רוזנשיין, פרופ ג'פרי רוזנשיין
שעור ב א 14 16 וייז א' פרופ אביב זהר, פרופ אביב זהר, פרופ ג'פרי רוזנשיין, פרופ ג'פרי רוזנשיין
שעור ב ה 14 15 וייז א' פרופ אביב זהר, פרופ אביב זהר, פרופ ג'פרי רוזנשיין, פרופ ג'פרי רוזנשיין
שעור ב ה 14 15 וייז א' פרופ אביב זהר, פרופ אביב זהר, פרופ ג'פרי רוזנשיין, פרופ ג'פרי רוזנשיין
שעור ג ב 12 15 כימיה 7 ב' ד"ר אריה שלזינגר
תרגיל א ד 15 17 שפרינצק 217 א' מר עידן רפאלי
תרגיל ב ד 17 19 מתמטיקה 110 א' מר עידן רפאלי
תרגיל ג ב 18 20 שפרינצק 115 א' מר גלעד שטרן
תרגיל ד ב 12 14 שפרינצק 217 א' גב רוני רזניק
תרגיל ה ב 14 16 שפרינצק 214 א' מר עמיחי אופנבכר
תרגיל ו ב 8 10 שפרינצק 115 א' גב ספיר שאבי
תרגיל ז ג 10 12 שפרינצק 29 א' גב ספיר שאבי
תרגיל ח ג 12 14 לוי 07 א' גב רוני רזניק
תרגיל ט ד 13 15 קנדה עליון א' מר עמיחי אופנבכר
תרגיל טו ג 15 17 שפרינצק 27 ב' גב ליאור זיו
תרגיל טז ד 16 18 שפרינצק 27 ב' מר איתמר וינטר
תרגיל י ג 16 18 סילברמן ראשל א' מר אמיר קראוזה
תרגיל יא ג 12 14 B221 א' מר גלעד שטרן
תרגיל יא ג 12 14 B221 א' מר גלעד שטרן
תרגיל יב ד 13 15 לוי 07 ב' מר איתמר וינטר
תרגיל יג ג 14 16 פלדמן ב א' מר אמיר קראוזה
תרגיל יד ג 12 14 שפרינצק 115 ב' גב ליאור זיו
תרגיל יז ד 16 18 אולם ז ב' מר זיו תירם-רגב
מעבדה א א'
מעבדה ב ב'
שיעור ב' מומלץ להנדסה ואחרים. שיעור א' מומלץ לביולוגיה חישובית. תרגיל א' או ח' מומלצים לביולוגיה חישובית. תרגיל מומלצים ו' להנדסה ואחרים. ההמלצה היא בגלל אילוצי מערכת שעות, אין שוני בין הנלמד בשיעורים/תרגילים. בימים 13/12 ו 20/12 שעור א' ושיעור ב' ביום ה' יתקיימו באולם פלדמן ב'
שנה ב'
לימודי חובה . קורסי חובה בשנים א' או ב'
50003
מבוא לתקשורת המונים - חלק א
החוג הנותן: אינטרנט וחברה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14 16 טבע 2 א' פרופ לימור שיפמן
תרגיל א א 16 17 2204 חבר א' גב טלי אהרוני
תרגיל ב א 16 17 1710 חבר א' מר אסף ניסנבוים
תרגיל ג א 18 19 1709 חבר א' גב עידן-רחל עמית-דנחי
תרגיל ד א 16 17 1709 חבר א' גב עידן-רחל עמית-דנחי
תנאי קדם לקורס 50004 "מבוא לתקשורת המונים חלק ב'" שימו לב: השיעור יתקיים בין 14:45-16:15 תרגול א'+ב' יתקיים 16:45-17:30
50425
תולדות המחשבה החברתית
החוג הנותן: אינטרנט וחברה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 14 16 טבע 1 א' ד"ר גד טאוב
קורס מתכנית "אבני פינה"- תחום חברה. הקורס מתקיים בקמפוס הר-הצופים
57107
מבוא לכלכלה א (מיקרו)
החוג הנותן: אינטרנט וחברה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור, תרגיל ומעבדה סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ותרגיל א ב 8 10 טבע 1 א' פרופ אסף זוסמן, פרופ אסף זוסמן
שעור ותרגיל א ד 12 14 טבע 3 א' פרופ אסף זוסמן, פרופ אסף זוסמן
שעור ותרגיל ב א 10 12 1701 חבר א' ד"ר רפאל פרנק, ד"ר רפאל פרנק
שעור ותרגיל ב ה 10 12 1701 חבר א' ד"ר רפאל פרנק, ד"ר רפאל פרנק
שעור ותרגיל ג ג 8 10 טבע 1 א' פרופ אסף זוסמן, פרופ אסף זוסמן
שעור ותרגיל ג ה 8 10 טבע 1 א' פרופ אסף זוסמן, פרופ אסף זוסמן
שעור ותרגיל ד א 18 20 שפרינצק 115 א' ד"ר עופר רז-דרור, ד"ר עופר רז-דרור
שעור ותרגיל ד ד 18 20 שפרינצק 116 א' ד"ר עופר רז-דרור, ד"ר עופר רז-דרור
מעבדה א ב 16 18 טבע 2 א' מר נעם בינשטוק, מר ליאור שבתאי, מר קובי מזרחי, מר טל שאולקר
מעבדה ב ג 12 14 טבע 3 א' מר נעם בינשטוק, מר ליאור שבתאי, מר קובי מזרחי, מר טל שאולקר
מעבדה ג ה 12 14 טבע 2 א' מר נעם בינשטוק, מר ליאור שבתאי, מר קובי מזרחי, מר טל שאולקר
המעבדה (מרכז הלמידה) הינה רשות. בקורס מתקיים מרכז למידה בו המתרגלים עונים על שאלות בנושא חומר הלימוד של הקורס. אנו ממליצים לתכנן את מערכת השעות של הקורסים כך שתוכלו להגיע למרכז הלמידה (לאחד מתוך שלושת המועדים המוצעים). מרכז הלמידה יתקיים במועדים הבאים, החל משבוע הלימודים השני של הסמסטר: ימי ב' בין השעות 16:00-18:00 ימי ג' בין השעות 12:00-14:00 ימי ה' בין השעות 12:00-14:00 מקביל לקורסים 57001, 57002, 57003 שניתנו בשנים קודמות. קבוצה ד' תינתן בקמפוס גבעת רם. קורס מתכנית 'אבני פינה' בתחום החברתי.
57108
מבוא לכלכלה ב (מקרו)
החוג הנותן: אינטרנט וחברה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור, תרגיל ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ותרגיל א א 16 18 טבע 1 ב' ד"ר אלון בנימיני, ד"ר אלון בנימיני
שעור ותרגיל א ד 18 20 טבע 4 ב' ד"ר אלון בנימיני, ד"ר אלון בנימיני
שעור ותרגיל ב ב 14 16 טבע 3 ב' ד"ר איתן רגב, ד"ר איתן רגב
שעור ותרגיל ב ד 14 16 טבע 3 ב' ד"ר איתן רגב, ד"ר איתן רגב
שעור ותרגיל ג ב 8 10 טבע 2 ב' ד"ר יניי שפיצר, ד"ר יניי שפיצר
שעור ותרגיל ג ד 16 18 טבע 2 ב' ד"ר יניי שפיצר, ד"ר יניי שפיצר
מעבדה א ב 16 18 טבע 4 ב' מר נעם בינשטוק, מר ליאור שבתאי, מר קובי מזרחי, גב טל בן שלום
מעבדה ב ג 10 12 1711 חבר ב' מר נעם בינשטוק, מר ליאור שבתאי, מר קובי מזרחי, גב טל בן שלום
מעבדה ג ה 12 14 1708 חבר ב' מר נעם בינשטוק, מר ליאור שבתאי, מר קובי מזרחי, גב טל בן שלום
המעבדה (מרכז הלמידה) הינה רשות.בקורס מתקיים מרכז למידה, בו המתרגלים עונים על שאלות בנושא חומר הלימוד של הקורס. אנו ממליצים לתכנן את מערכת השעות של הקורסים כך שתוכלו להגיע למרכז הלמידה (לאחד מתוך שלושת המועדים המוצעים). מרכז הלמידה יתקיים במועדים הבאים, החל משבוע הלימודים השני של הסמסטר: ימי ב' בין השעות 16:00-18:00 ימי ג' בין השעות 10:00-12:00 ימי ה' בין השעות 10:00-12:00 מקביל לקורסים 57004, 57005, 57006 שניתנו בשנים קודמות. דרישה מוקדמת: ציון בקורס 'מבוא לכלכלה א' (57107).
67100
הכרת המערכת
החוג הנותן: אינטרנט וחברה נ"ז: 0 ש"ש: 0 סוג: הדרכה סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב


סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
הדרכה א א' מר אביב יעיש
הדרכה ב ב' מר אביב יעיש
קורס זה יש ללמוד במקביל לקורס 67101 מבוא למדעי המחשב. חומר הקורס והבחינה באתר המודל, יש להירשם לקורס במערכת הרישום וללמוד אותו דרך המודל.
67101
מבוא למדעי המחשב
החוג הנותן: אינטרנט וחברה נ"ז: 7 ש"ש: 98 סוג: שעור, תרגיל ומעבדה סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 12 14 וייז א' פרופ אביב זהר, פרופ אביב זהר, פרופ ג'פרי רוזנשיין, פרופ ג'פרי רוזנשיין
שעור א א 12 14 וייז א' פרופ אביב זהר, פרופ אביב זהר, פרופ ג'פרי רוזנשיין, פרופ ג'פרי רוזנשיין
שעור א ה 13 14 וייז א' פרופ אביב זהר, פרופ אביב זהר, פרופ ג'פרי רוזנשיין, פרופ ג'פרי רוזנשיין
שעור א ה 13 14 וייז א' פרופ אביב זהר, פרופ אביב זהר, פרופ ג'פרי רוזנשיין, פרופ ג'פרי רוזנשיין
שעור ב א 14 16 וייז א' פרופ אביב זהר, פרופ אביב זהר, פרופ ג'פרי רוזנשיין, פרופ ג'פרי רוזנשיין
שעור ב א 14 16 וייז א' פרופ אביב זהר, פרופ אביב זהר, פרופ ג'פרי רוזנשיין, פרופ ג'פרי רוזנשיין
שעור ב ה 14 15 וייז א' פרופ אביב זהר, פרופ אביב זהר, פרופ ג'פרי רוזנשיין, פרופ ג'פרי רוזנשיין
שעור ב ה 14 15 וייז א' פרופ אביב זהר, פרופ אביב זהר, פרופ ג'פרי רוזנשיין, פרופ ג'פרי רוזנשיין
שעור ג ב 12 15 כימיה 7 ב' ד"ר אריה שלזינגר
תרגיל א ד 15 17 שפרינצק 217 א' מר עידן רפאלי
תרגיל ב ד 17 19 מתמטיקה 110 א' מר עידן רפאלי
תרגיל ג ב 18 20 שפרינצק 115 א' מר גלעד שטרן
תרגיל ד ב 12 14 שפרינצק 217 א' גב רוני רזניק
תרגיל ה ב 14 16 שפרינצק 214 א' מר עמיחי אופנבכר
תרגיל ו ב 8 10 שפרינצק 115 א' גב ספיר שאבי
תרגיל ז ג 10 12 שפרינצק 29 א' גב ספיר שאבי
תרגיל ח ג 12 14 לוי 07 א' גב רוני רזניק
תרגיל ט ד 13 15 קנדה עליון א' מר עמיחי אופנבכר
תרגיל טו ג 15 17 שפרינצק 27 ב' גב ליאור זיו
תרגיל טז ד 16 18 שפרינצק 27 ב' מר איתמר וינטר
תרגיל י ג 16 18 סילברמן ראשל א' מר אמיר קראוזה
תרגיל יא ג 12 14 B221 א' מר גלעד שטרן
תרגיל יא ג 12 14 B221 א' מר גלעד שטרן
תרגיל יב ד 13 15 לוי 07 ב' מר איתמר וינטר
תרגיל יג ג 14 16 פלדמן ב א' מר אמיר קראוזה
תרגיל יד ג 12 14 שפרינצק 115 ב' גב ליאור זיו
תרגיל יז ד 16 18 אולם ז ב' מר זיו תירם-רגב
מעבדה א א'
מעבדה ב ב'
שיעור ב' מומלץ להנדסה ואחרים. שיעור א' מומלץ לביולוגיה חישובית. תרגיל א' או ח' מומלצים לביולוגיה חישובית. תרגיל מומלצים ו' להנדסה ואחרים. ההמלצה היא בגלל אילוצי מערכת שעות, אין שוני בין הנלמד בשיעורים/תרגילים. בימים 13/12 ו 20/12 שעור א' ושיעור ב' ביום ה' יתקיימו באולם פלדמן ב'
לימודי חובה . קורסי חובה בשנה ב'
47715
עיצוב ממשק משתמש
החוג הנותן: אינטרנט וחברה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: פרויקט


סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 16 18 3301 חבר א' ד"ר אמנון דקל
תרגיל א ג 18 19 3301 חבר א' מר ארז רזניקוב
47716
בניית יישומי רשת
החוג הנותן: אינטרנט וחברה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: פרויקט


סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 8 10 2206 חבר ב' פרופ גל אלידן
מעבדה א ב'
47717
ניתוח מאגרי מידע מסיביים
החוג הנותן: אינטרנט וחברה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: פרויקט


סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 12 14 2206 חבר ב' ד"ר דפנה שחף
מעבדה א ב'
47718
בניית קהילות באינטרנט
החוג הנותן: אינטרנט וחברה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: סמינריון סמסטר: קורס שנתי סוג הבחינה: עבודה בכתב


סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון ב ב 16 18 3613ב' חבר א' ד"ר ניקולס ג'ון
סמינריון ב ב 16 18 3613ב' חבר א' ד"ר ניקולס ג'ון
סמינריון ב ג 16 18 2303 חבר ב' ד"ר ניקולס ג'ון
סמינריון ב ג 16 18 2303 חבר ב' ד"ר ניקולס ג'ון
50003
מבוא לתקשורת המונים - חלק א
החוג הנותן: אינטרנט וחברה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14 16 טבע 2 א' פרופ לימור שיפמן
תרגיל א א 16 17 2204 חבר א' גב טלי אהרוני
תרגיל ב א 16 17 1710 חבר א' מר אסף ניסנבוים
תרגיל ג א 18 19 1709 חבר א' גב עידן-רחל עמית-דנחי
תרגיל ד א 16 17 1709 חבר א' גב עידן-רחל עמית-דנחי
תנאי קדם לקורס 50004 "מבוא לתקשורת המונים חלק ב'" שימו לב: השיעור יתקיים בין 14:45-16:15 תרגול א'+ב' יתקיים 16:45-17:30
50224
טכנולוגיות תקשורת וחברה: סוגיות היסטוריות
החוג הנותן: אינטרנט וחברה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 12 14 1701 חבר א' פרופ עמית פינצבסקי
50425
תולדות המחשבה החברתית
החוג הנותן: אינטרנט וחברה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 14 16 טבע 1 א' ד"ר גד טאוב
קורס מתכנית "אבני פינה"- תחום חברה. הקורס מתקיים בקמפוס הר-הצופים
52221
עקרונות ויישומים בניתוח סטטיסטי
החוג הנותן: אינטרנט וחברה נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 10 13 טבע 4 א' פרופ מיכה מנדל
שעור ב ד 10 13 טבע 4 א' פרופ מיכה מנדל
תרגיל א ה 8 10 1709 חבר א' מר צבי אלון
תרגיל ב ה 10 12 2304 חבר א' מר צבי אלון
תרגיל ג ה 14 16 3301 חבר א' גב רבקה סאור
תרגיל ד א 10 12 2204 חבר א' מר בן כחילה
תרגיל ה א 12 14 2204 חבר א' מר בן כחילה
דרישה מוקדמת: ציון עובר בקורס 52220. רישום לקבוצת שיעור א' מחייב רישום לתרגיל א', ב' או ג'. רישום לקבוצת שיעור ב' מחייב רישום לתרגיל ד', ה'.
67101
מבוא למדעי המחשב
החוג הנותן: אינטרנט וחברה נ"ז: 7 ש"ש: 98 סוג: שעור, תרגיל ומעבדה סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 12 14 וייז א' פרופ אביב זהר, פרופ אביב זהר, פרופ ג'פרי רוזנשיין, פרופ ג'פרי רוזנשיין
שעור א א 12 14 וייז א' פרופ אביב זהר, פרופ אביב זהר, פרופ ג'פרי רוזנשיין, פרופ ג'פרי רוזנשיין
שעור א ה 13 14 וייז א' פרופ אביב זהר, פרופ אביב זהר, פרופ ג'פרי רוזנשיין, פרופ ג'פרי רוזנשיין
שעור א ה 13 14 וייז א' פרופ אביב זהר, פרופ אביב זהר, פרופ ג'פרי רוזנשיין, פרופ ג'פרי רוזנשיין
שעור ב א 14 16 וייז א' פרופ אביב זהר, פרופ אביב זהר, פרופ ג'פרי רוזנשיין, פרופ ג'פרי רוזנשיין
שעור ב א 14 16 וייז א' פרופ אביב זהר, פרופ אביב זהר, פרופ ג'פרי רוזנשיין, פרופ ג'פרי רוזנשיין
שעור ב ה 14 15 וייז א' פרופ אביב זהר, פרופ אביב זהר, פרופ ג'פרי רוזנשיין, פרופ ג'פרי רוזנשיין
שעור ב ה 14 15 וייז א' פרופ אביב זהר, פרופ אביב זהר, פרופ ג'פרי רוזנשיין, פרופ ג'פרי רוזנשיין
שעור ג ב 12 15 כימיה 7 ב' ד"ר אריה שלזינגר
תרגיל א ד 15 17 שפרינצק 217 א' מר עידן רפאלי
תרגיל ב ד 17 19 מתמטיקה 110 א' מר עידן רפאלי
תרגיל ג ב 18 20 שפרינצק 115 א' מר גלעד שטרן
תרגיל ד ב 12 14 שפרינצק 217 א' גב רוני רזניק
תרגיל ה ב 14 16 שפרינצק 214 א' מר עמיחי אופנבכר
תרגיל ו ב 8 10 שפרינצק 115 א' גב ספיר שאבי
תרגיל ז ג 10 12 שפרינצק 29 א' גב ספיר שאבי
תרגיל ח ג 12 14 לוי 07 א' גב רוני רזניק
תרגיל ט ד 13 15 קנדה עליון א' מר עמיחי אופנבכר
תרגיל טו ג 15 17 שפרינצק 27 ב' גב ליאור זיו
תרגיל טז ד 16 18 שפרינצק 27 ב' מר איתמר וינטר
תרגיל י ג 16 18 סילברמן ראשל א' מר אמיר קראוזה
תרגיל יא ג 12 14 B221 א' מר גלעד שטרן
תרגיל יא ג 12 14 B221 א' מר גלעד שטרן
תרגיל יב ד 13 15 לוי 07 ב' מר איתמר וינטר
תרגיל יג ג 14 16 פלדמן ב א' מר אמיר קראוזה
תרגיל יד ג 12 14 שפרינצק 115 ב' גב ליאור זיו
תרגיל יז ד 16 18 אולם ז ב' מר זיו תירם-רגב
מעבדה א א'
מעבדה ב ב'
שיעור ב' מומלץ להנדסה ואחרים. שיעור א' מומלץ לביולוגיה חישובית. תרגיל א' או ח' מומלצים לביולוגיה חישובית. תרגיל מומלצים ו' להנדסה ואחרים. ההמלצה היא בגלל אילוצי מערכת שעות, אין שוני בין הנלמד בשיעורים/תרגילים. בימים 13/12 ו 20/12 שעור א' ושיעור ב' ביום ה' יתקיימו באולם פלדמן ב'
שנה ג'
קורסי בחירה קורסי בחירה בחוג אינטרנט וחברה. יש ללמוד קורסי בחירה בחוג בסך 8 נ"ז כולל מבואות במדעי החברה.
50046
מרושתים: מדיה חברתיים והשלכותיהם החברתיות, פוליטיות והתרבותיות
החוג הנותן: אינטרנט וחברה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינת בית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 10 12 2206 חבר ב' ד"ר נטע קליגלר-וילנצ'יק
לתלמידי החוג בלבד. קורס בחירה לתלמידי ההדגש בתקשורת פוליטית
50053
משתתפים ברשת: תרבות ההשתתפות ואוריינות תקשורת חדשה
החוג הנותן: אינטרנט וחברה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור וסמינריון סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינת בית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור וסמינריון א ד 10 12 1710 חבר א' ד"ר נטע קליגלר-וילנצ'יק
לתלמידי החוג בלבד. קורס בחירה לתלמידי ההדגש בתקשורת פוליטית
50055
לגדול בעידן הדיגיטלי: ילדים, בני נוער ומדיה חדשים ומסורתיים
החוג הנותן: אינטרנט וחברה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינת בית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 10 12 2204 חבר ב' ד"ר נטע קליגלר-וילנצ'יק
50303
הומור באינטרנט
החוג הנותן: אינטרנט וחברה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור וסמינריון סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור וסמינריון א ב 10 12 5402- תקשורת ב' פרופ לימור שיפמן
52309
תיאוריה סטטיסטית למדעי המחשב
החוג הנותן: אינטרנט וחברה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 13 15 שפרינצק 202 א' פרופ פבל צ'יגנסקי, פרופ פבל צ'יגנסקי
שעור א ה 10 12 שפרינצק 203 א' פרופ פבל צ'יגנסקי, פרופ פבל צ'יגנסקי
הקורס מתקיים בקמפוס אדמונד י.ספרא, גבעת רם.
52324
הסתברות לסטטיסטיקאים
החוג הנותן: אינטרנט וחברה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 16 18 2110 חבר ב' פרופ בנימין יקיר, פרופ בנימין יקיר
שעור א ד 10 11 1708 חבר ב' פרופ בנימין יקיר, פרופ בנימין יקיר
תרגיל א ד 11 12 1708 חבר ב' מר גבריאל הוניג
52411
מבני נתונים ואלגוריתמים
החוג הנותן: אינטרנט וחברה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב


סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 12 14 3301 חבר א' פרופ גל אלידן
תרגיל א ג 14 16 3301 חבר א' מר דניאל בן זקן
תנאי קדם - ציון עובר בקורס 52304 'מבוא לתכנות' או קורס חליפי בכפוף לאישור בכתב מהמרצה.
52414
ניתוח נתונים עם R
החוג הנותן: אינטרנט וחברה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינת בית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 14 16 1701 חבר ב' ד"ר יובל בנימיני
52525
למידה סטטיסטית וניתוח נתונים
החוג הנותן: אינטרנט וחברה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינת בית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 16 18 2102 חבר ב' ד"ר יובל בנימיני, ד"ר יובל בנימיני
שעור א ד 16 17 1708 חבר ב' ד"ר יובל בנימיני, ד"ר יובל בנימיני
תרגיל א ד 17 18 1708 חבר ב' מר בועז רפאל מתן
תלמידים שלמדו את הקורס 52311 'עיבוד נתונים בסטטיסטיקה מודרנית' אינם רשאים ללמוד קורס זה
57516
כלכלה עירונית
החוג הנותן: אינטרנט וחברה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 8 10 3204 חבר א' ד"ר נעמי האוזמן, ד"ר נעמי האוזמן
שעור א ד 8 10 3204 חבר א' ד"ר נעמי האוזמן, ד"ר נעמי האוזמן
ההרצאות יינתנו באנגלית. לא פתוח לתלמידים שהשתתפו בקורס 'כלכלה עירונית' 57515. דרישת קדם: ציון עובר בקורסים מבוא לכלכלה א' וב', תורת המחירים א' וב', מבוא לאקונומטריקה.
57639
כלכלה יישומית
החוג הנותן: אינטרנט וחברה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור סמסטר: קורס שנתי סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 10 12 2304 חבר שנתי ד"ר נעמי האוזמן
ההרצאות יינתנו באנגלית; את העבודות ניתן לכתוב באנגלית או בעברית. דרישה מוקדמת: ציון עובר בקורסים 'תורת המחירים א' וב' (57307, 57308) ו'מבוא לאקונומטריקה' (57322).
67625
מיחשוב בעידן CPTSOP -מיחשוב נייד ממוקד משתמשים
החוג הנותן: אינטרנט וחברה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: פרויקט

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ומעבדה א ד 17 20 B221 ב' ד"ר אמנון דקל
שעור ומעבדה א ד 17 20 B221 ב' ד"ר אמנון דקל
מורה אחראי: פרופ' קירקפטריק
67677
נושאים בגבול כלכלה וחישוב
החוג הנותן: אינטרנט וחברה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה שוטפת

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 16 18 אולם אילת ב' פרופ נעם ניסן, ד"ר משה בביוף
הקורס משתייך לתחום "תיאוריה" בתוכנית המוסמך. הקורס מוסמך הפתוח לתלמידי שנה ג באישור המרצה. לתשומת לבכם, ייתכן והקורס יילמד בשפה האנגלית.
67690
אלגוריתמים לומדים ככלי לעיצוב מוצרים אינטראקטיביים
החוג הנותן: אינטרנט וחברה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה שוטפת

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 18 21 B220 ב' ד"ר מיכאל פינק
שעור א ג 18 21 B220 ב' ד"ר מיכאל פינק
מורה אחראי: פרופ' לישצ'ינסקי ופרופ' תשבי הקורס יתבסס על פרויקטים משותפים עם תלמידי בצלאל דרישת קדם מומלצת: 67829 או 67577. בתאריכים: 19/3/19, 30/4/19 B500.