החוג לכימיה (560) - מסלול כימיה והנדסת חומרים מתקדמים בשיתוף עם עזריאלי- מכללה אקדמית להנדסה
קורסי המסלול
תואר בוגר
כימיה והנדסת חומרים מתקדמים בשיתוף עם עזריאלי- מכללה אקדמית להנדסה (5013)
שנה א'
לימודי חובה לתשומת ליבכם: קורס ממוחשב בבטיחות (76222) מהווה דרישת קדם לקורסי מעבדה.
52104
מבוא להסתברות וסטטיסטיקה לתלמידי כימיה
החוג הנותן: כימיה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 14:00 15:45 אולם לוין א' ד"ר לילי תמיר
תרגיל א א 10:00 10:45 B221 א' מר יונתן וודבריג
תרגיל א א 10:00 10:45 B221 א' מר יונתן וודבריג
תרגיל ב א 11:00 11:45 B221 א' מר יונתן וודבריג
תרגיל ב א 11:00 11:45 B221 א' מר יונתן וודבריג
הקורס יינתן בקמפוס קריית א"י ספרא.
69106
כימיה אנליטית א'
החוג הנותן: כימיה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:00 11:45 שפרינצק 115 ב' פרופ עובדיה לב, פרופ עובדיה לב
שעור א ה 11:00 11:45 שפרינצק 115 ב' פרופ עובדיה לב, פרופ עובדיה לב
תרגיל א א 13:00 13:45 שפרינצק 116 ב' מר ברק מנגן
תרגיל ב א 12:00 12:45 שפרינצק 116 ב' מר ברק מנגן
תרגיל ג ה 10:00 10:45 שפרינצק 117 ב' מר ברק מנגן
קבוצת תרגיל ב' לתלמידי התכנית המשולבת: מדעי הכימיה והביולוגיה, קבוצת תרגיל ג' לתלמידי מדעי התרופה - תכנית מצויינות ואחרים.
69107
מבוא לכימיה
החוג הנותן: כימיה נ"ז: 7 ש"ש: 98 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 14:00 15:45 קפלן א' פרופ דניאל הריז, פרופ דניאל הריז, פרופ דניאל הריז
שעור א ג 13:00 13:45 קפלן א' פרופ דניאל הריז, פרופ דניאל הריז, פרופ דניאל הריז
שעור א ד 10:00 11:45 קפלן א' פרופ דניאל הריז, פרופ דניאל הריז, פרופ דניאל הריז
תרגיל א ב 12:00 13:45 סילברמן 502 א' מר ליאור עשור
תרגיל ב ד 15:00 16:45 שפרינצק 26 א' מר רועי דן
תרגיל ג ה 14:00 15:45 שפרינצק 29 א' מר ליאור עשור
קבוצת תרגיל א' לתלמידי התכנית המשולבת: מדעי הכימיה והביולוגיה.קבוצת תרגיל ב' לתלמידי התכנית המשולבת: כימיה - פיסיקה ואחרים. שיעור יום ד' בתאריכים 9/11/16 ו 23/11/16 יתקיימו באולם לוין.
69115
מעבדה - מבוא לכימיה
החוג הנותן: כימיה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: מעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה שוטפת

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה א ב 14:00 17:45 אודיטוריום בנין מעבדות ב' פרופ גיל שהם
מעבדה ב ג 14:00 17:45 אודיטוריום בנין מעבדות ב' פרופ זאב אייזנשטט
מעבדה ג ה 12:00 15:45 אודיטוריום בנין מעבדות ב' פרופ שלמה מגדסי
קורס המעבדה יכלול תשעה מפגשים מלאים, כולל מפגש הכרות עם המעבדה ושיטות העבודה בה ועוד שמונה ניסויים בכימיה כללית. יתכנו גם מפגשים חלקיים נוספים לפי הצורך (המסתכמים בדרך כלל לכשני מפגשים מלאים נוספים). המפגשים יערכו פעם בשבוע ויתפרשו על פני כל הסמסטר כדי לאפשר מרווחים נוחים בין הניסויים. המפגש הראשון יערך בשבוע הראשון של הסמסטר באולם ההרצאות בבניין המעבדות החדש (ברנדמן 017). למפגש הראשון על התלמידים להביא אישור על ביצוע מבדק הבטיחות. לתשומת ליבכם, "קורס ממוחשב בבטיחות שנה א" (76222) מהוה תנאי קדם למעבדה זו. חובה לבצע את הקורס הנ"ל לפני תחילתה של המעבדה. כל תלמיד חייב להגיע לכל המפגשים עם נעליים שלמות, בגדים ארוכים שיכסו את הידיים והרגליים, חלוק מעבדה מלא וארוך ומשקפי מגן תקניות. שלושת קבוצות המעבדה יהיו זהות מבחינת תוכנית המעבדות, אבל לנוחות התלמידים יעשה מאמץ לייצור קבוצות הומוגניות לפי תוכנית הלימודים. בעקרון ייעדנו את קבוצת מעבדה א' לתלמידי מדעי התרופה ואחרים, את קבוצת מעבדה ב' למדעי הכימיה והביולוגיה ואחרים, ואת קבוצת מעבדה ג' למדעי כדור הארץ ואחרים, אבל יתכנו שינויים במערך זה בהתאם ללוחות הזמנים של הקבוצות השונות בכל שנה. תלמידי הכימיה מוזמנים להשתלב בכל אחת מקבוצות המעבדה הללו. שימו לב: על מנת שנוכל להיערך למעבדה בהתאם לכמות המשתתפים עוד מבעוד מועד, אנו ממליצים ומבקשים להירשם אליה מיד עם פתיחת מערכת הרישום בראשית השנה. לתשומת ליבכם: חובה להרשם למעבדה באותה השנה שבה היא מוגדרת חובה לתלמיד. החוג לכימיה לא יבטיח מקומם של תלמידים שלא ילמדו את המעבדה בשנה המתאימה על פי תכנית לימודיהם. במידה וישנו אישור מיוחד לדחייה, יש להציגו בפני החוג לכימיה.
69128
כימיה אורגנית א'
החוג הנותן: כימיה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 10:00 11:45 מתמטיקה 2 ב' פרופ עידית תשובה, פרופ עידית תשובה
שעור א ג 12:00 13:45 כימיה 7 ב' פרופ עידית תשובה, פרופ עידית תשובה
תרגיל א ב 14:00 15:45 B221 ב' גב סיון יורן
תרגיל א ב 14:00 15:45 B221 ב' גב סיון יורן
תרגיל ב ג 16:00 17:45 לוי 07 ב' גב סיון יורן
תרגיל ג ג 16:00 17:45 B221 ב' מר אוהד סולומון, גב מעין בונג'ק
תרגיל ג ג 16:00 17:45 B221 ב' מר אוהד סולומון, גב מעין בונג'ק
קבוצת תרגיל א' לתלמידי התכנית המשולבת: מדעי הכימיה והביולוגיה, ואחרים. קבוצת תרגיל ג' לתלמידי התכנית המשולבת: כימיה - פיסיקה.
69163
כימיה פיסיקלית א'
החוג הנותן: כימיה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 10:00 11:45 פלדמן ב' ב' פרופ אורי בנין, פרופ אורי בנין
שעור א ד 8:00 8:45 פלדמן א' ב' פרופ אורי בנין, פרופ אורי בנין
תרגיל א א 16:00 17:45 שפרינצק 29 ב' מר בן שפירו
תרגיל ב ב 12:00 13:45 שפרינצק 116 ב' מר רועי עשור
תרגיל ג ד 15:00 16:45 שפרינצק 217 ב' מר בן שפירו
תרגיל ד ג 8:00 9:45 שפרינצק 114 ב' מר רועי עשור
כולל השלמות במתמטיקה ופיסיקה שאינן מקנות נ"ז. קבוצת תרגיל ב' למדעי הכימיה והביולוגיה ואחרים. קבוצת תרגיל ג' לתלמידי התכנית המשולבת: כימיה - פיסיקה ואחרים.
76222
קורס ממוחשב בבטיחות - שנה א'
החוג הנותן: כימיה נ"ז: 0 ש"ש: 0 סוג: הדרכה סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
הדרכה א א'
הדרכה ב ב'
חומר הקורס והמבדק באתר הקורס
76413
הכרת משאבי הספרייה לתלמידי החוג לכימיה - קורס מתוקשב
החוג הנותן: כימיה נ"ז: 0 ש"ש: 0 סוג: הדרכה סמסטר: א' או ב'

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
הדרכה א א' גב מלי כהן
הדרכה ב ב' גב מלי כהן
קורס זה הינו תנאי מוקדם להשתתפות בסמינריון בוגר.
77130
פיסיקה כללית - מכניקה לתלמידי כימיה וכדה"א
החוג הנותן: כימיה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 8:00 9:45 פלדמן ב' א' פרופ יהודה וגשל, פרופ יהודה וגשל
שעור א ה 8:00 9:45 פלדמן ב' א' פרופ יהודה וגשל, פרופ יהודה וגשל
תרגיל א ה 10:00 11:45 שפרינצק 115 א' גב לירון יוסף
תרגיל ב א 14:00 15:45 קנדה עליון א' גב לירון יוסף
תרגיל ג ג 10:00 11:45 שפרינצק 26 א' מר נדב בן-שושן
קבוצת תרגיל א למדכה"א ואחרים. תרגיל ב' למדעי הכימיה והביולוגיה ואחרים.
80109
מתמטיקה לתלמידי כימיה וכדה"א (1)
החוג הנותן: כימיה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 8:00 9:45 אודיטוריום הנדסה א' מר שמואל ברגר, מר שמואל ברגר, מר שמואל ברגר
שעור א ג 8:00 9:45 אודיטוריום הנדסה א' מר שמואל ברגר, מר שמואל ברגר, מר שמואל ברגר
שעור א ד 8:00 9:45 קפלן א' מר שמואל ברגר, מר שמואל ברגר, מר שמואל ברגר
שעור א ה 16:00 17:45 קנדה א' מר שמואל ברגר, מר שמואל ברגר, מר שמואל ברגר
תרגיל א א 16:00 17:45 שפרינצק 117 א' גב יסכה חדד
תרגיל ב ב 10:00 11:45 קנדה עליון א' מר יורי לבובסקי
תרגיל ג א 12:00 13:45 שפרינצק 115 א' גב יסכה חדד
קבוצת תרגיל ב' לתכנית משולבת במדעי הכימיה והחיים ואחרים. תרגיל א' למדעי כדור-הארץ ואחרים. בימי ג' בין השעות 8:00 עד 10:00יתקיימו בחנים (חובה) והשלמות שאינן מקנות נ"ז, על פי הצורך ובתיאום מול צוות הקורס.
80110
מתמטיקה לתלמידי כימיה וכדה"א (2)
החוג הנותן: כימיה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:00 15:45 מתמטיקה 2 ב' ד"ר אלכס גורביץ, ד"ר אלכס גורביץ, ד"ר אלכס גורביץ
שעור א ב 8:00 9:45 קנדה ב' ד"ר אלכס גורביץ, ד"ר אלכס גורביץ, ד"ר אלכס גורביץ
שעור א ד 17:00 18:45 כימיה 7 ב' ד"ר אלכס גורביץ, ד"ר אלכס גורביץ, ד"ר אלכס גורביץ
תרגיל א א 16:00 17:45 לוי 07 ב' גב יסכה חדד
תרגיל ב ב 12:00 13:45 לוי 07 ב' גב נעמה איזנר
תרגיל ג ג 8:00 9:45 שפרינצק 217 ב' גב נעמה איזנר
קבוצת תרגיל א' לתכנית משולבת במדעי הכימיה והחיים ואחרים. קבוצת תרגיל ג למדכה"א ואחרים. בימי ב' בין השעות 8:00 עד 10:00 יתקיימו בחנים (חובה) והשלמות שאינן מקנות נ"ז, על פי הצורך ובתיאום מול צוות הקורס.
שנה ב'
לימודי חובה לתשומת ליבכם: קורס ממוחשב בבטיחות לתלמידי שנה ב' (76223) מהווה דרישת קדם לקורסי מעבדה. שימו לב: על מנת שנוכל להערך למעבדות בהתאם לכמות המשתתפים בהן מבעוד מועד אנו ממליצים ומבקשים להרשם אליהן עם פתיחת מערכת הרישום בראשית השנה בכפוף לדרישות הקדם המופיעים כהערה בתחתית המידע אודות קורסי המעבדה. תלמידים שאינם ממלאים אחר דרישות הקדם למעבדה מתבקשים לפנות לייעוץ - ד"ר אלעד גרוס - יועץ שנה ב': elad.gross@mail.huji.ac.il, טרם הרישום למעבדה.
69117
מעבדה בכימיה כללית ואנליטית
החוג הנותן: כימיה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: מעבדה סמסטר: א' סוג הבחינה: מעבדה

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה א א 14:00 17:45 אודיטוריום בנין מעבדות א' פרופ גיל שהם, פרופ גיל שהם
מעבדה א ד 13:00 16:45 אודיטוריום בנין מעבדות א' פרופ גיל שהם, פרופ גיל שהם
קורס המעבדה יכלול כ-22 מפגשים מלאים, כולל מפגש הכרות עם המעבדה ושיטות העבודה בה, עשרה ניסויים בכימיה אנליטית, שני ניסויים מיוחדים ופרויקט סיום מתקדם. יתכנו גם מפגשים חלקיים נוספים לאורך הסמסטר לפי הצורך. המפגשים יערכו פעמיים בשבוע ויתפרשו על פני כל הסמסטר כדי לאפשר מרווחים נוחים ככל האפשר בין הניסויים. המפגש הראשון יערך בשבוע הראשון של הסמסטר באולם ההרצאות בבניין המעבדות החדש (ברנדמן 017). למפגש הראשון על התלמידים להביא אישור על ביצוע מבדק הבטיחות. לתשומת ליבכם, "קורס ממוחשב בבטיחות שנה ב" (76223) מהוה תנאי קדם למעבדה זו. חובה לבצע את הקורס לפני תחילתה של המעבדה. כנהוג במעבדות הכימיה השונות, כל תלמיד חייב להגיע לכל המפגשים עם נעליים שלמות, בגדים ארוכים שיכסו את הידיים והרגליים, חלוק מעבדה מלא וארוך ומשקפי מגן תקניות.
69303
כימיה אי אורגנית
החוג הנותן: כימיה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור וסדנה סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:00 11:45 מתמטיקה 2 א' פרופ אבי בינו, פרופ אבי בינו
שעור א ב 10:00 11:45 קפלן א' פרופ אבי בינו, פרופ אבי בינו
סדנה א ג 8:00 9:45 שפרינצק 26 א' גב לאה פינק
סדנה ב ד 18:00 19:45 שפרינצק 115 א' גב לאה פינק
סדנה ג ב 18:00 19:45 לוי 06 א' גב שפרה לנסקי
קבוצת תרגיל ב' לתלמידי התכנית המשולבת: פיסיקה - כימיה ולתלמידי מדעי התרופה - מסלול מצויינות. לתשומת ליבכם: נוכחות בסדנא חובה.
69304
מעבדה בכימיה אי אורגנית
החוג הנותן: כימיה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: מעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה שוטפת

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה א ב 10:00 14:45 ב' ד"ר ליעוז אתגר
מעבדה ב ד 13:00 17:45 ב' ד"ר לירז חי
שמונה עד תשע מעבדות מתחילת הסמסטר. לתשומת ליבכם: "קורס ממוחשב בבטיחות" הינו תנאי קדם למעבדה זו. חובה לבצע את הקורס לפני תחילתה של המעבדה באופן תלוי שנת לימודיו של התלמיד כלהלן: תלמידי שנה ב' יבצעו קורס ממוחשב בבטיחות במעבדה - שנה ב' (76223) תלמידי שנה ג' יבצעו קורס ממוחשב בבטיחות במעבדה - שנה ג' (76224).שימו לב: על מנת שנוכל להערך למעבדה בהתאם לכמות המשתתפים עוד מבעוד מועד אנו ממליצים ומבקשים להרשם אליה מוקדם ככל שניתן בכפוף לדרישות הקדם. לתשומת ליבכם: חובה להרשם למעבדה באותה השנה שבה היא מוגדרת חובה לתלמיד. החוג לכימיה לא יבטיח מקומם של תלמידים שלא ילמדו את המעבדה בשנה המתאימה על פי תכנית לימודיהם. במידה וישנו אישור מיוחד לדחייה, יש להציגו בפני החוג לכימיה. תלמידים שלא ילמדו במעבדה בשנה המתאימה ללא אישור, לא יוכלו לעלות לשנה ב' בחוג.
69306
כימיה אורגנית ב'
החוג הנותן: כימיה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 10:00 11:45 לוי 07 א' ד"ר אורי גידרון , ד"ר אורי גידרון
שעור א ה 8:00 9:45 אולם לוין א' ד"ר אורי גידרון , ד"ר אורי גידרון
תרגיל א ב 14:00 15:45 שפרינצק 29 א' מר אורי שלו
תרגיל ב ד 10:00 11:45 שפרינצק 27 א' מר אורי שלו
קבוצת תרגיל א' לתלמידי התכנית המשולבת: מדעי הכימיה והביולוגיה ואחרים, קבוצת תרגיל ב' לתלמידי התכנית המשולבת: כימיה - פיסיקה.
69321
שיטות בכימיה אורגנית לתלמידי כימיה ביולוגיה
החוג הנותן: כימיה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: מעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה שוטפת

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה א ה 8:00 13:45 ב' פרופ דמיטרי גלמן
שימו לב: תלמידים שלא קיבלו ציון עובר קורס כימיה אורגנית א' (69128) ירשמו לקורס זה אך השתתפותם במעבדה זו תהיה מותנית ברישום חוזר לקורס: "כימיה אורגנית א'" (69128) וכן בקבלת ציון עובר במועד א' בקורס: " כימיה אורגנית ב'" (69306). לתשומת ליבכם: "קורס ממוחשב בבטיחות" הינו תנאי קדם למעבדה זו. חובה לבצע את הקורס לפני תחילתה של המעבדה. תלמידי שנה ב' יבצעו קורס ממוחשב בבטיחות במעבדה – שנה ב' (76223). לתשומת ליבכם: חובה להרשם למעבדה באותה השנה שבה היא מוגדרת חובה לתלמיד. החוג לכימיה לא יבטיח מקומם של תלמידים שלא ילמדו את המעבדה בשנה המתאימה על פי תכנית לימודיהם. במידה וישנו אישור מיוחד לדחייה, יש להציגו בפני החוג לכימיה.
76223
קורס ממוחשב בבטיחות - שנה ב
החוג הנותן: כימיה נ"ז: 0 ש"ש: 0 סוג: הדרכה סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
הדרכה א א'
הדרכה ב ב'
77131
פיסיקה כללית - גלים וחשמל לתלמידי כימיה וכדה"א
החוג הנותן: כימיה נ"ז: 7 ש"ש: 98 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 9:00 11:45 פלדמן ב' ב' פרופ עמרי גת, פרופ עמרי גת
שעור א ה 8:00 9:45 מתמטיקה 2 ב' פרופ עמרי גת, פרופ עמרי גת
תרגיל א ג 14:00 15:45 לוי 07 ב' מר דמיטרי פרפורניק
תרגיל ב ד 15:00 16:45 פלדמן ב' ב' מר דמיטרי פרפורניק
קבוצת תרגיל ב' למדעי הכימיה ואחרים.
80325
אלגברה לכימאים
החוג הנותן: כימיה נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 12:00 14:45 שפרינצק 217 א' ד"ר איב גודין
תרגיל א ה 12:00 13:45 מתמטיקה 110 א' מר עומר שכטר
שנה ג'
לימודי חובה
69301
כימיה פיסיקלית ב' - תרמודינמיקה א
החוג הנותן: כימיה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 12:00 13:45 רוטברג א' פרופ נועם אגמון, פרופ נועם אגמון
שעור א ב 12:00 13:45 רוטברג א' פרופ נועם אגמון, פרופ נועם אגמון
תרגיל א ב 8:00 9:45 שפרינצק 202 א' גב אביגיל שטרן
תרגיל ב ד 13:00 14:45 מתמטיקה 2 א' מר איתם ארנון
תרגיל ג ה 10:00 11:45 שפרינצק 116 א' גב אביגיל שטרן
קבוצת תרגיל ב' לתלמידי התכנית המשולבת: פיסיקה - כימיה ולתלמידי התכנית המשולבת: מדעי הכימיה והביולוגיה.
69313
מעבדה בכימיה פיסיקלית
החוג הנותן: כימיה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: מעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה שוטפת

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה א ג 8:00 11:45 ביתן 4 ב' פרופ מיכה אשר
מעבדה ב ג 14:00 17:45 ביתן 4 ב' ד"ר אלעד גרוס
מעבדה ג א 9:00 12:45 ביתן 4 ב' ד"ר דניאל סטראסר
קבוצת מעבדה ג' לתוכנית משולבת במדעי הכימיה והביולוגיה . לתשומת ליבכם: "קורס ממוחשב בבטיחות" הינו תנאי קדם למעבדה זו. חובה לבצע את הקורס לפני תחילתה של המעבדה באופן תלוי שנת לימודיו של התלמיד כלהלן: תלמידי שנה ב' יבצעו קורס ממוחשב בבטיחות במעבדה - שנה ב' (76223) תלמידי שנה ג' יבצעו קורס ממוחשב בבטיחות במעבדה - שנה ג' (76224) שימו לב: תלמידים שלא קיבלו ציון עובר בקורס כימיה פיסיקלית א' (69163) ירשמו לקורס זה אך השתתפותם במעבדה זו תהיה מותנית ברישום חוזר לקורס: "כימיה פיסיקלית א'" (69163) וכן בקבלת ציון עובר במועד א' בקורס: " כימיה פיסיקלית ב'" (69301). לתשומת ליבכם: "קורס ממוחשב בבטיחות" הינו תנאי קדם למעבדה זו. חובה לבצע את הקורס לפני תחילתה של המעבדה באופן תלוי שנת לימודיו של התלמיד כלהלן: תלמידי שנה ב' יבצעו קורס ממוחשב בבטיחות במעבדה – שנה ב' (76223) תלמידי שנה ג' יבצעו קורס ממוחשב בבטיחות במעבדה – שנה ג' (76224). לתשומת ליבכם: חובה להרשם למעבדה באותה השנה שבה היא מוגדרת חובה לתלמיד. החוג לכימיה לא יבטיח מקומם של תלמידים שלא ילמדו את המעבדה בשנה המתאימה על פי תכנית לימודיהם. במידה וישנו אישור מיוחד לדחייה, יש להציגו בפני החוג לכימיה. לתשומת ליבכם: חובה להרשם למעבדה באותה השנה שבה היא מוגדרת חובה לתלמיד. החוג לכימיה לא יבטיח מקומם של תלמידים שלא ילמדו את המעבדה בשנה המתאימה על פי תכנית לימודיהם. במידה וישנו אישור מיוחד לדחייה, יש להציגו בפני החוג לכימיה.
69503
אלקטרוכימיה
החוג הנותן: כימיה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 16:00 18:45 שפרינצק 201 א' פרופ דני מנדלר
69639
פענוח מבנה מולקולרי בעזרת ספקטרה
החוג הנותן: כימיה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:00 11:45 שפרינצק 215 ב' פרופ ראאד אבו-רזק, פרופ ראאד אבו-רזק
שעור א ג 13:00 13:45 שפרינצק 214 ב' פרופ ראאד אבו-רזק, פרופ ראאד אבו-רזק
תרגיל א ד 11:00 11:45 שפרינצק 27 ב' מר אחמד זערור
72120
ביוכימיה של התא
החוג הנותן: כימיה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:00 15:45 סילברמן ראשל א' פרופ ישעיהו ארקין, פרופ ישעיהו ארקין
שעור א ב 10:00 11:45 סילברמן ראשל א' פרופ ישעיהו ארקין, פרופ ישעיהו ארקין
תרגיל א ה 10:00 11:45 סילברמן 504 א' גב אסתר פלדבלום
תרגיל ב א 10:00 11:45 סילברמן 506 א' גב דנה יפה
תרגיל ג ב 16:00 17:45 סילברמן ראשל א' מר עודד רימון
תרגיל ד ה 14:00 15:45 סילברמן 504 א' גב אסתר פלדבלום
קבוצת תרגיל א+ב- ביולוגיה חישוביות ואחרים (שנה ב') קבוצת תרגיל ב' לפסיכוביולוגיה ואחרים קבוצת תרגיל ג' למדעי הכימיה והביולוגיה ואחרים. דרישות מקדימות: סיום בהצלחה של קורסים בכימיה כללית וכימיה אורגנית קורס חליפי לקורס 72121- שלא מתקיים השנה
76224
קורס ממוחשב בבטיחות - שנה ג'
החוג הנותן: כימיה נ"ז: 0 ש"ש: סוג: הדרכה סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
הדרכה א א'
הדרכה ב ב'