החוג לפיסיקה (541) - מסלול סביבה פיסיקה במסלול דו-חוגי
קורסי המסלול
תואר בוגר
סביבה פיסיקה במסלול דו-חוגי (8034)
שנה א'
לימודי חובה לימודי חובה בחוג לפיסיקה
76222
קורס ממוחשב בבטיחות - שנה א'
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 0 ש"ש: 0 סוג: הדרכה סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
הדרכה א א'
הדרכה ב ב'
חומר הקורס והמבדק באתר הקורס
76412
הכרת משאבי הספרייה לתלמידי החוג לפיסיקה - קורס מתוקשב
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 0 ש"ש: 0 סוג: הדרכה סמסטר: א' או ב'

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
הדרכה א א' גב מלי כהן
הדרכה ב ב' גב מלי כהן
קורס זה הינו תנאי מוקדם להשתתפות בסמינריון בוגר.
77101
מכניקה ויחסות פרטית
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 7 ש"ש: 98 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 14:00 15:45 פלדמן ב' א' פרופ ראם סרי, פרופ ראם סרי, פרופ ראם סרי
שעור א ד 13:00 14:45 פלדמן ב' א' פרופ ראם סרי, פרופ ראם סרי, פרופ ראם סרי
שעור א ה 14:00 16:45 פלדמן ב' א' פרופ ראם סרי, פרופ ראם סרי, פרופ ראם סרי
שעור ב א 12:00 13:45 פלדמן א' א' ד"ר ירון ברומברג, ד"ר ירון ברומברג, ד"ר ירון ברומברג
שעור ב ג 8:00 9:45 פלדמן ב' א' ד"ר ירון ברומברג, ד"ר ירון ברומברג, ד"ר ירון ברומברג
שעור ב ה 12:00 13:45 פלדמן ב' א' ד"ר ירון ברומברג, ד"ר ירון ברומברג, ד"ר ירון ברומברג
תרגיל א ב 16:00 17:45 שפרינצק 115 א' מר עודד רוזוליו
תרגיל ב ד 19:00 20:45 שפרינצק 214 א' מר עודד רוזוליו
תרגיל ג ד 15:00 16:45 מתמטיקה 2 א' ד"ר יונתן אנהאורי
תרגיל ד ד 8:00 9:45 שפרינצק 115 א' גב נויה דימנשטיין
תרגיל ה ב 10:00 11:45 שפרינצק 215 א' גב נויה דימנשטיין
כולל השלמות במתמטיקה שאינן מקנות נ"ז. מומלץ רקע במתמטיקה ופיסיקה ברמה של 5 יחידות בגרות. שעור א לתלפיות פיסיקה ביולוגיה ואחרים. שעור א' יתחיל בתחילת הסמסטר (30.10.16) ויינתן במשך 12 שבועות, מבחן לתלמידי תלפיות ייערך ב- 20.1.2017 . שעור ב' לתכנית המשולבת פיסיקה-כימיה ואחרים. תרגיל א' לתכנית המשולבת פיסיקה-כימיה ואחרים, תרגיל ב' לפיסיקה ומדעי החיים, תרגיל ה' לתלפיות. .
77102
חשמל ומגנטיות
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 8:00 9:45 פלדמן א' ב' ד"ר יורם בורק, ד"ר יורם בורק
שעור א ה 12:00 13:45 פלדמן א' ב' ד"ר יורם בורק, ד"ר יורם בורק
שעור ב א 12:00 13:45 פלדמן א' ב' ד"ר אילון שרמן, ד"ר אילון שרמן
שעור ב ג 12:00 13:45 פלדמן א' ב' ד"ר אילון שרמן, ד"ר אילון שרמן
תרגיל א ד 13:00 14:45 אולם לוין ב' מר נמרוד שחם
תרגיל ב ד 8:00 9:45 שפרינצק 217 ב' מר טל אגרנוב
תרגיל ג ד 15:00 16:45 קפלן ב' מר טל אגרנוב
תרגיל ד ב 10:00 11:45 שפרינצק 27 ב' מר נמרוד שחם
תרגיל ה ב 10:00 11:45 שפרינצק 115 ב' מר יוסף קפלן
בוחן אמצע יתקיים ביום שישי 19.5.17. קבוצת שעור ב' לתלפיות, לתכנית המשולבת פיסיקה-כימיה, הנדסה, פיסיקה ביולוגיה ואחרים. קבוצת תרגיל ג' להנדסה ואחרים. קבוצת תרגיל ד' לתכנית המשולבת פיסיקה-כימיה ואחרים. קב' תרגיל ה' לתלפיות בלבד.
77159
מעבדה בפיסיקה א - חלקית
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: מעבדה

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ומעבדה א א 9:00 11:45 ביתן 9 ב' ד"ר עדי וקנין
שעור ומעבדה ב ה 8:00 10:45 ביתן 9 ב'
מיועד לתלמידי פיסיקה במסלולים חד חוגי או דו-חוגי. אחראי ד"ר עדי וקנין.
80114
מתמטיקה שימושית (1)
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:00 15:45 קנדה א' פרופ רות לורנס-נאימרק, פרופ רות לורנס-נאימרק, פרופ רות לורנס-נאימרק
שעור א ב 12:00 13:45 קפלן א' פרופ רות לורנס-נאימרק, פרופ רות לורנס-נאימרק, פרופ רות לורנס-נאימרק
שעור א ג 12:00 12:45 קפלן א' פרופ רות לורנס-נאימרק, פרופ רות לורנס-נאימרק, פרופ רות לורנס-נאימרק
שעור ב ב 8:00 9:45 קפלן א' ד"ר מוריה סיגרון, ד"ר מוריה סיגרון, ד"ר מוריה סיגרון
שעור ב ה 8:00 8:45 קפלן א' ד"ר מוריה סיגרון, ד"ר מוריה סיגרון, ד"ר מוריה סיגרון
שעור ב ה 12:00 13:45 קפלן א' ד"ר מוריה סיגרון, ד"ר מוריה סיגרון, ד"ר מוריה סיגרון
תרגיל א א 16:00 16:45 רוטברג א' מר אליק עולמי
תרגיל ב ד 17:00 17:45 שפרינצק 116 א' מר נדב עמיר
תרגיל ג ג 18:00 18:45 שפרינצק 217 א' גב חנה גלזנר
תרגיל ד ב 12:00 12:45 אודיטוריום הנדסה א' מר נדב עמיר
תרגיל ד ב 12:00 12:45 אודיטוריום הנדסה א' מר נדב עמיר
תרגיל ה ג 16:00 16:45 שפרינצק 214 א' גב חנה גלזנר
תרגיל ו ד 15:00 15:45 אודיטוריום הנדסה א' מר נדב עמיר
תרגיל ו ד 15:00 15:45 אודיטוריום הנדסה א' מר נדב עמיר
תרגיל ז ב 18:00 18:45 שפרינצק 29 א' מר אליק עולמי
בימי ראשון יתקיים תיגבור של שעתיים נוספות בין השעות 8:15-9:45 באולם קפלן קבוצת תרגיל ג' לתלפיות ואחרים. לתלמידי הנדסת חשמל ומחשבים מומלץ להירשם לשעור א' ותרגיל ג'.
80152
אלגברה לינארית לפיסיקאים
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:00 11:45 רוטברג א' ד"ר איב גודין, ד"ר איב גודין
שעור א ג 10:00 11:45 מתמטיקה 2 א' ד"ר איב גודין, ד"ר איב גודין
תרגיל א ג 14:00 15:45 קפלן א' מר אור בן-ארי טישלר
תרגיל ב א 16:00 17:45 שפרינצק 115 א' מר צביקה לקרץ
תרגיל ג ב 18:00 19:45 מתמטיקה 2 א' מר צביקה לקרץ
תרגיל א למדעים מדוייקים ואחרים. תרגיל ג' להנדסה ואחרים.
80155
סדנה באנליזה מתמטית למדעים מדוייקים
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: סדנה סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סדנה א ב 16:00 17:45 מתמטיקה 110 ב' ד"ר אבגניה זוכוביצקי, ד"ר אבגניה זוכוביצקי
סדנה א ד 10:00 10:45 קנדה עליון ב' ד"ר אבגניה זוכוביצקי, ד"ר אבגניה זוכוביצקי
80157
מתמטיקה שימושית (2)
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:00 15:45 קנדה ב' פרופ רות לורנס-נאימרק, פרופ רות לורנס-נאימרק
שעור א ג 8:00 9:45 קפלן ב' פרופ רות לורנס-נאימרק, פרופ רות לורנס-נאימרק
שעור ב ב 12:00 13:45 קפלן ב' ד"ר מרים בנק, ד"ר מרים בנק
שעור ב ד 13:00 14:45 קנדה ב' ד"ר מרים בנק, ד"ר מרים בנק
תרגיל א ב 12:00 13:45 לוי 06 ב' גב חנה גלזנר
תרגיל ב ג 16:00 17:45 שפרינצק 29 ב' מר יורי לבובסקי
תרגיל ג ב 14:00 15:45 לוי 07 ב' גב חנה גלזנר
תרגיל ד א 18:00 19:45 שפרינצק 117 ב' מר שי אברה
תרגיל ה ד 17:00 18:45 שפרינצק 115 ב' מר שי אברה
תרגיל ו ה 12:00 13:45 מתמטיקה 110 ב' מר יורי לבובסקי
קבוצת תרגיל ו' לתלפיות ואחרים. לתלמידי הנדסת חשמל ומחשבים מומלץ להירשם לשעור א'.
לימודי חובה קורסי חובה בסביבה
68105
מבוא לתורת האקלים
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 10:00 11:45 כדור הארץ 109 א' פרופ אלון אנגרט, פרופ אלון אנגרט
שעור א ג 11:00 11:45 כדור הארץ 109 א' פרופ אלון אנגרט, פרופ אלון אנגרט
תרגיל א ג 10:00 10:45 כדור הארץ 109 א' גב מצדה צברי, גב מאיה בר-טוב, מר יונתן גבעון
קבוצת תרגיל בימי ג' בין השעות 10:00 עד 11:00 תתקיים גם באולם כדה"א 101
68127
כדור הארץ הדינמי
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:00 11:45 כדור הארץ 109 א' ד"ר רון שער, ד"ר רון שער
שעור א ב 12:00 12:45 כדור הארץ 109 א' ד"ר רון שער, ד"ר רון שער
תרגיל א ב 13:00 13:45 כדור הארץ 109 א' מר משה ארמון
תרגיל ב ב 13:00 13:45 כדור הארץ 102 א' גב מיכל בן-ישראל, גב נטלי ניאגו
72160
מבוא לביולוגיה לתלמידי מדעים
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 16:00 17:45 פלדמן א' א' פרופ ניר קרן, פרופ עודד ליבנה
תרגיל א ג 16:00 16:45 שפרינצק 116 א' מר חנן שופמן
תרגיל ב ד 15:00 15:45 שפרינצק 215 א' מר חנן שופמן
תרגיל ג ד 16:00 16:45 שפרינצק 215 א' מר חנן שופמן
תרגיל ד ד 12:00 12:45 שפרינצק 117 א' גב מור כהן
תרגיל ה ה 11:00 11:45 שפרינצק 101 א' גב מור כהן
הקורס מיועד לתלמידי הפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע , יחד עם מסלולים ייחודיים במכון למדעי החיים
76641
תכנות סי++ ומטלאב
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: קורס שנתי סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 16:00 17:45 ח'מחשבים שנתי מר גד קסיר
שעור ב ג 16:00 17:45 ח'מחשבים שנתי מר גד קסיר
שעור ג ה 16:00 17:45 ח'מחשבים שנתי מר גד קסיר
תרגיל א א 18:00 18:45 ח'מחשבים שנתי מר גד קסיר
תרגיל ב ג 18:00 18:45 ח'מחשבים שנתי מר גד קסיר
תרגיל ג ה 18:00 18:45 ח'מחשבים שנתי מר גד קסיר
תרגיל רשות ללא נזי"ם יינתן במעבדה. עקב בעייות אפשריות של מקום במעבדה, ייתכנו שינויים בזמני התרגול בתאום עם התלמידים. פתוח לכולם, מלבד תלמידי ביה"ס להנדסה. קיימת חובת הגשת תרגילים.
89105
סיור גאולוגי לתלמידי סביבה
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 1 ש"ש: 14 סוג: סיור-מחנה סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סיור-מחנה א ב א' פרופ עודד נבון, פרופ עודד נבון, פרופ עודד נבון
סיור-מחנה א ג 17:00 18:45 א' פרופ עודד נבון, פרופ עודד נבון, פרופ עודד נבון
סיור-מחנה א ה א' פרופ עודד נבון, פרופ עודד נבון, פרופ עודד נבון
הקורס מורכב משיעור הכנה 20.12.2016 בין השעות 17:00-19:00 אולם ג' 126.+ שני ימי סיור: הראשון, יום ה' 29.12.2016 והשני, יום ב' 2.1.2017 . חובה להשתתף בשיעור הכנה+ימי הסיור. פרטים בעניין ימי הסיור ימסרו במפגש הכנה על ידי מורה הקורס. לתלמידי סביבה למעט תלמידים בשילוב מדעי כדור הארץ יש לקורס דרישת קדם 68127 כדור הארץ הדינמי. לתלמידים שאינם תלמידים בחוג למדעי הסביבה ולאחר קבלת אישור ממורה הקורס יש דרישת קדם לאחד משני הקורסים הבאים: 68127 או 70572. הקורס סגור למי שלמד את הקורסים הבאים: 70135, 68127, 68140, 70326.
89110
נושאי סביבה נבחרים
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: סיור-מחנה סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה שוטפת

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סיור-מחנה א ב 7:00 17:45 ב' פרופ יהודה אנזל, פרופ יהודה אנזל, פרופ יהודה אנזל, פרופ יהודה אנזל, גב לאורה ביחיו, גב לאורה ביחיו, גב לאורה ביחיו, גב לאורה ביחיו
סיור-מחנה א ד 8:00 16:45 ב' פרופ יהודה אנזל, פרופ יהודה אנזל, פרופ יהודה אנזל, פרופ יהודה אנזל, גב לאורה ביחיו, גב לאורה ביחיו, גב לאורה ביחיו, גב לאורה ביחיו
סיור-מחנה א ה 7:00 17:45 ב' פרופ יהודה אנזל, פרופ יהודה אנזל, פרופ יהודה אנזל, פרופ יהודה אנזל, גב לאורה ביחיו, גב לאורה ביחיו, גב לאורה ביחיו, גב לאורה ביחיו
סיור-מחנה א ה 16:00 16:45 כדור הארץ 102 ב' פרופ יהודה אנזל, פרופ יהודה אנזל, פרופ יהודה אנזל, פרופ יהודה אנזל, גב לאורה ביחיו, גב לאורה ביחיו, גב לאורה ביחיו, גב לאורה ביחיו
האוניברסיטה העברית בירושלים הפקולטה למדעי הטבע – החוג למדעי הסביבה שיעור הכנה לימי סיור: יום ה' 2.3.2017 בשעה 16:00. השיעור ינתן במכון למדעי כדור הארץ . שלושה ימי סיור: 1) יום ד' 15.3.2017 למט"ש שורק יציאה בשעה 08:00 . 2) יום ה' 27.4.2017 לרמת חובב יציאה בשעה 07:00 . 3) נחל קישון ויער הכרמל יום ב' 22.5.2017. יציאה בשעה 07:00 . הנכם מתבקשים להגיע רבע שעה קודם ליציאה לסיור. האוטובוס ימתין לכם בכניסה הראשית לקמפוס ליד הכספומט.
89309
מבוא למדעי הסביבה מצומצם
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:00 15:45 כדור הארץ 102 א' פרופ אלון אנגרט
תרגיל א ג 17:00 17:45 כדור הארץ 102 א' פרופ אלון אנגרט, גב ניבי קסלר
לימודי חובת בחירה סביבה: עליך לבחור קורס אחד
69107
מבוא לכימיה
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 7 ש"ש: 98 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 14:00 15:45 קפלן א' פרופ דניאל הריז, פרופ דניאל הריז, פרופ דניאל הריז
שעור א ג 13:00 13:45 קפלן א' פרופ דניאל הריז, פרופ דניאל הריז, פרופ דניאל הריז
שעור א ד 10:00 11:45 קפלן א' פרופ דניאל הריז, פרופ דניאל הריז, פרופ דניאל הריז
תרגיל א ב 12:00 13:45 סילברמן 502 א' מר ליאור עשור
תרגיל ב ד 15:00 16:45 שפרינצק 26 א' מר רועי דן
תרגיל ג ה 14:00 15:45 שפרינצק 29 א' מר ליאור עשור
קבוצת תרגיל א' לתלמידי התכנית המשולבת: מדעי הכימיה והביולוגיה.קבוצת תרגיל ב' לתלמידי התכנית המשולבת: כימיה - פיסיקה ואחרים. שיעור יום ד' בתאריכים 9/11/16 ו 23/11/16 יתקיימו באולם לוין.
69174
כימיה כללית לתלמידי ביולוגיה
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 10:00 11:45 קנדה א' פרופ רועי שנהר, פרופ רועי שנהר
שעור א ד 18:00 19:45 קנדה א' פרופ רועי שנהר, פרופ רועי שנהר
תרגיל א ב 12:00 13:45 שפרינצק 25 א' גב נעה להב
תרגיל ב ה 14:00 15:45 שפרינצק 214 א' מר בן שפירו
תרגיל ג א 16:00 17:45 שפרינצק 217 א' מר בן שפירו
תרגיל ד ב 15:00 16:45 שפרינצק 26 א' גב נעה להב
תרגיל ה א 14:00 15:45 שפרינצק 27 א' מר ישי אלבק
תרגיל ו ה 16:00 17:45 שפרינצק 214 א' מר ישי אלבק
קבוצת תרגיל ב' לביולוגיה חישובית ואחרים. קבוצת תרגיל ג' לפסיכוביולוגיה.
שנה ב'
לימודי חובה לימודי חובה בחוג לפיסיקה
76223
קורס ממוחשב בבטיחות - שנה ב
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 0 ש"ש: 0 סוג: הדרכה סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
הדרכה א א'
הדרכה ב ב'
77152
פיסיקה תרמית
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 11:00 11:45 קפלן א' ד"ר מיכאל אסף, ד"ר מיכאל אסף
שעור א א 18:00 19:45 קפלן א' ד"ר מיכאל אסף, ד"ר מיכאל אסף
תרגיל א ג 14:00 14:45 רוטברג א' מר סיון גינזבורג
תרגיל ב ג 15:00 15:45 שפרינצק 116 א' מר סיון גינזבורג
תרגיל ג ב 10:00 10:45 שפרינצק 114 א' מר סיון גינזבורג
תרגיל ד ד 9:00 9:45 שפרינצק 215 א' מר סיון גינזבורג
תרגיל ד' להנדסה ואחרים. קבוצת תרגיל ב' לתלפיות ואחרים.
77302
מעבדה בפיסיקה ב
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: קורס שנתי סוג הבחינה: מעבדה

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ומעבדה א ב 8:00 10:45 אודיטוריום בנין מעבדות שנתי פרופ ערן שרון
שעור ומעבדה ב ד 16:00 18:45 אודיטוריום בנין מעבדות שנתי פרופ ערן שרון
שעור ומעבדה ג ה 14:00 16:45 אודיטוריום בנין מעבדות שנתי פרופ ערן שרון
שעור ומעבדה ד ד 8:00 10:45 אודיטוריום בנין מעבדות שנתי פרופ ערן שרון
שעור ומעבדה ה ב 15:00 17:45 אודיטוריום בנין מעבדות שנתי פרופ ערן שרון
שעור ומעבדה ו ה 8:00 10:45 אודיטוריום בנין מעבדות שנתי פרופ ערן שרון
שעור ומעבדה ז ב 8:00 10:45 אודיטוריום בנין מעבדות ב'
שעור ומעבדה ז ד 8:00 10:45 אודיטוריום בנין מעבדות א'
שעור ומעבדה ח ב 8:00 10:45 אודיטוריום בנין מעבדות א'
שעור ומעבדה ח ד 8:00 10:45 אודיטוריום בנין מעבדות ב'
פרופ' ערן שרון- אחראי. קבוצות ז' ו ח' מיועדות לתלמידי תלפיות בלבד!
77303
מכניקה אנליטית
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:00 15:45 פלדמן א' א' פרופ ברק קול, פרופ ברק קול
שעור א ה 12:00 13:45 מתמטיקה 2 א' פרופ ברק קול, פרופ ברק קול
תרגיל א א 12:00 13:45 שפרינצק 26 א' מר נמרוד שחם
תרגיל ב ג 12:00 13:45 שפרינצק 28 א' מר נמרוד שחם
תרגיל ג ד 13:00 14:45 מתמטיקה 110 א' מר גדי מינץ
תרגיל ד ד 9:00 10:45 שפרינצק 102 א' מר גדי מינץ
תרגיל ד לתכנית המשולבת פיסיקה-כימיה ואחרים. קבוצת תרגיל ג' לתלפיות .
77305
גלים ואופטיקה
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:00 10:45 קפלן א' פרופ נדב כ"ץ, פרופ נדב כ"ץ
שעור א ג 8:00 9:45 פלדמן א' א' פרופ נדב כ"ץ, פרופ נדב כ"ץ
תרגיל א ב 18:00 19:45 שפרינצק 215 א' מר אלישע סבטיצקי
תרגיל ב ג 12:00 13:45 שפרינצק 214 א' מר אלישע סבטיצקי
תרגיל ג ד 15:00 16:45 שפרינצק 201 א' מר דמיטרי פרפורניק
תרגיל ד א 16:00 17:45 מתמטיקה 110 א' מר דמיטרי פרפורניק
תרגיל ג' לתכנית המשולבת פיסיקה-כימיה ואחרים. תרגיל ד לתלפיות.
77318
תורת הקוונטים (1)
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:00 11:45 פלדמן א' ב' פרופ חגי איזנברג, פרופ חגי איזנברג
שעור א ג 16:00 17:45 פלדמן א' ב' פרופ חגי איזנברג, פרופ חגי איזנברג
תרגיל א ד 13:00 14:45 שפרינצק 117 ב' מר טוביה גפן
תרגיל ב ב 16:00 17:45 שפרינצק 215 ב' מר נפתלי סמית
תרגיל ג ה 12:00 13:45 שפרינצק 29 ב' מר נפתלי סמית
תרגיל ד ה 11:00 12:45 שפרינצק 116 ב' מר טוביה גפן
תרגיל א לתכנית המשולבת פיסיקה-כימיה ולאחרים, תרגיל ד לתלפיות ואחרים.
80312
הסתברות ושימושיה
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 16:00 17:45 פלדמן א' ב' ד"ר בוריס ביגון
תרגיל א ב 11:00 11:45 שפרינצק 29 ב' מר אור לנדסברג
תרגיל ב ב 18:00 18:45 שפרינצק 29 ב' מר אור לנדסברג
לימודי חובה לימודי חובה בסביבה. לידיעתכם: 89301 שם הקורס היה עד תשע"ו סיור לימודי לאגן הכנרת והחל משנת הלימודים תשע"ז שם הקורס הוחלף לסיור לימודי בניתוח סביבתי ותוכן הקורס נשאר כפי שהיה.
68104
מבוא למדעי הים
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 10:00 11:45 כדור הארץ 109 ב' פרופ חזי גילדור
תרגיל א ג 12:00 12:45 כדור הארץ 109 ב' גב הדר ברמן, גב אורטל סבה, גב ישראלה מוסן
68105
מבוא לתורת האקלים
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 10:00 11:45 כדור הארץ 109 א' פרופ אלון אנגרט, פרופ אלון אנגרט
שעור א ג 11:00 11:45 כדור הארץ 109 א' פרופ אלון אנגרט, פרופ אלון אנגרט
תרגיל א ג 10:00 10:45 כדור הארץ 109 א' גב מצדה צברי, גב מאיה בר-טוב, מר יונתן גבעון
קבוצת תרגיל בימי ג' בין השעות 10:00 עד 11:00 תתקיים גם באולם כדה"א 101
76412
הכרת משאבי הספרייה לתלמידי החוג לפיסיקה - קורס מתוקשב
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 0 ש"ש: 0 סוג: הדרכה סמסטר: א' או ב'

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
הדרכה א א' גב מלי כהן
הדרכה ב ב' גב מלי כהן
קורס זה הינו תנאי מוקדם להשתתפות בסמינריון בוגר.
76641
תכנות סי++ ומטלאב
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: קורס שנתי סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 16:00 17:45 ח'מחשבים שנתי מר גד קסיר
שעור ב ג 16:00 17:45 ח'מחשבים שנתי מר גד קסיר
שעור ג ה 16:00 17:45 ח'מחשבים שנתי מר גד קסיר
תרגיל א א 18:00 18:45 ח'מחשבים שנתי מר גד קסיר
תרגיל ב ג 18:00 18:45 ח'מחשבים שנתי מר גד קסיר
תרגיל ג ה 18:00 18:45 ח'מחשבים שנתי מר גד קסיר
תרגיל רשות ללא נזי"ם יינתן במעבדה. עקב בעייות אפשריות של מקום במעבדה, ייתכנו שינויים בזמני התרגול בתאום עם התלמידים. פתוח לכולם, מלבד תלמידי ביה"ס להנדסה. קיימת חובת הגשת תרגילים.
89305
החיידקים בסביבתם הטבעית
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 16:00 17:45 סילברמן 508 א' פרופ אהרון אורן
פתוח לכל תלמידי הפקולטה פרט ללומדים קורסים מס' 72335 או 72342.
89703
מחזורים ביוגאוכימים ומערכת האקלים
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:00 16:45 כדור הארץ 109 ב' פרופ אלון אנגרט
לידיעתכם: חלק מהפעמים השעה השלישית תנוצל לתרגול.
לימודי חובה מדעי הסביבה: חובה לבחור קורס אחד מהרשימה. לידיעתכם: לקורס 72107 דרוש ידע בסטטיסטיקה ניתן לבחור יותר מקורס אחד.
72107
מבוא לאקולוגיה וביולוגיה של אוכלוסיות
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 14:00 15:45 רוטברג א' פרופ אמציה גנין, פרופ אמציה גנין, ד"ר דרור הבלנה, ד"ר דרור הבלנה
שעור א ג 10:00 11:45 קפלן א' פרופ אמציה גנין, פרופ אמציה גנין, ד"ר דרור הבלנה, ד"ר דרור הבלנה
תרגיל א א 13:00 13:45 שפרינצק 116 א' מר מיכאל קלוז'ני
תרגיל ב א 18:00 18:45 שפרינצק 114 א' מר מיכאל קלוז'ני
תרגיל ג א 16:00 16:45 שפרינצק 213 א' גב שיר עדי סינגר
תרגיל ד ג 15:00 15:45 סילברמן 506 א' גב שיר עדי סינגר
תרגיל ה ג 16:00 16:45 סילברמן 506 א' מר יוגב הרץ
תרגיל ו ד 16:00 16:45 שפרינצק 202 א' מר יוגב הרץ
דרישה מוקדמת: "מבוא לסטטיסטיקה והסתברות" (72301), או כל קורס בסיסי אחר בסטטיסטיקה. תרגיל א' לביולוגיה חישובית ואחרים.
72334
מבוא למדעי הצמח
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 12:00 12:45 אודיטוריום הנדסה א' פרופ יוסף הירשברג, פרופ יוסף הירשברג, פרופ אורן אוסטרזצר, פרופ אורן אוסטרזצר
שעור א א 12:00 12:45 אודיטוריום הנדסה א' פרופ יוסף הירשברג, פרופ יוסף הירשברג, פרופ אורן אוסטרזצר, פרופ אורן אוסטרזצר
שעור א ה 8:00 9:45 אודיטוריום הנדסה א' פרופ יוסף הירשברג, פרופ יוסף הירשברג, פרופ אורן אוסטרזצר, פרופ אורן אוסטרזצר
שעור א ה 8:00 9:45 אודיטוריום הנדסה א' פרופ יוסף הירשברג, פרופ יוסף הירשברג, פרופ אורן אוסטרזצר, פרופ אורן אוסטרזצר
מעבדה א ה 12:00 15:45 א' מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, גב מיכל זמודזיאק, גב מיכל זמודזיאק, גב מיכל זמודזיאק, גב מיכל זמודזיאק, גב מיכל זמודזיאק
מעבדה א ה 12:00 15:45 א' מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, גב מיכל זמודזיאק, גב מיכל זמודזיאק, גב מיכל זמודזיאק, גב מיכל זמודזיאק, גב מיכל זמודזיאק
מעבדה א ה 12:00 15:45 א' מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, גב מיכל זמודזיאק, גב מיכל זמודזיאק, גב מיכל זמודזיאק, גב מיכל זמודזיאק, גב מיכל זמודזיאק
מעבדה א ה 12:00 15:45 א' מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, גב מיכל זמודזיאק, גב מיכל זמודזיאק, גב מיכל זמודזיאק, גב מיכל זמודזיאק, גב מיכל זמודזיאק
מעבדה א ה 12:00 15:45 א' מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, גב מיכל זמודזיאק, גב מיכל זמודזיאק, גב מיכל זמודזיאק, גב מיכל זמודזיאק, גב מיכל זמודזיאק
מעבדה ב ד 12:00 15:45 א' מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס
מעבדה ב ד 12:00 15:45 א' מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס
מעבדה ב ד 12:00 15:45 א' מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס
מעבדה ב ד 12:00 15:45 א' מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס
מעבדה ב ד 12:00 15:45 א' מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס
מעבדה ג ד 12:00 15:45 א' מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר בנימין שמר, מר בנימין שמר, מר בנימין שמר, מר בנימין שמר, מר בנימין שמר
מעבדה ג ד 12:00 15:45 א' מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר בנימין שמר, מר בנימין שמר, מר בנימין שמר, מר בנימין שמר, מר בנימין שמר
מעבדה ג ד 12:00 15:45 א' מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר בנימין שמר, מר בנימין שמר, מר בנימין שמר, מר בנימין שמר, מר בנימין שמר
מעבדה ג ד 12:00 15:45 א' מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר בנימין שמר, מר בנימין שמר, מר בנימין שמר, מר בנימין שמר, מר בנימין שמר
מעבדה ג ד 12:00 15:45 א' מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר בנימין שמר, מר בנימין שמר, מר בנימין שמר, מר בנימין שמר, מר בנימין שמר
מעבדה ד ד 12:00 15:45 אודיטוריום בנין מעבדות א' מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר עומר פרח, מר עומר פרח, מר עומר פרח, מר עומר פרח, מר עומר פרח
מעבדה ד ד 12:00 15:45 א' מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר עומר פרח, מר עומר פרח, מר עומר פרח, מר עומר פרח, מר עומר פרח
מעבדה ד ד 12:00 15:45 א' מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר עומר פרח, מר עומר פרח, מר עומר פרח, מר עומר פרח, מר עומר פרח
מעבדה ד ד 12:00 15:45 א' מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר עומר פרח, מר עומר פרח, מר עומר פרח, מר עומר פרח, מר עומר פרח
מעבדה ד ד 12:00 15:45 א' מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר עומר פרח, מר עומר פרח, מר עומר פרח, מר עומר פרח, מר עומר פרח
מעבדה ה ד 12:00 15:45 אודיטוריום בנין מעבדות א' מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר יורי דאחיא, מר יורי דאחיא, מר יורי דאחיא, מר יורי דאחיא, מר יורי דאחיא
מעבדה ה ד 12:00 15:45 א' מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר יורי דאחיא, מר יורי דאחיא, מר יורי דאחיא, מר יורי דאחיא, מר יורי דאחיא
מעבדה ה ד 12:00 15:45 א' מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר יורי דאחיא, מר יורי דאחיא, מר יורי דאחיא, מר יורי דאחיא, מר יורי דאחיא
מעבדה ה ד 12:00 15:45 א' מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר יורי דאחיא, מר יורי דאחיא, מר יורי דאחיא, מר יורי דאחיא, מר יורי דאחיא
מעבדה ה ד 12:00 15:45 א' מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר יורי דאחיא, מר יורי דאחיא, מר יורי דאחיא, מר יורי דאחיא, מר יורי דאחיא
מעבדה ו ד 12:00 15:45 א' מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר נדב אורן, מר נדב אורן, מר נדב אורן, מר נדב אורן, מר נדב אורן
מעבדה ו ד 12:00 15:45 אודיטוריום בנין מעבדות א' מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר נדב אורן, מר נדב אורן, מר נדב אורן, מר נדב אורן, מר נדב אורן
מעבדה ו ד 12:00 15:45 א' מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר נדב אורן, מר נדב אורן, מר נדב אורן, מר נדב אורן, מר נדב אורן
מעבדה ו ד 12:00 15:45 א' מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר נדב אורן, מר נדב אורן, מר נדב אורן, מר נדב אורן, מר נדב אורן
מעבדה ו ד 12:00 15:45 א' מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר נדב אורן, מר נדב אורן, מר נדב אורן, מר נדב אורן, מר נדב אורן
מעבדה ז ה 12:00 15:45 א' מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר בנימין שמר, מר בנימין שמר, מר בנימין שמר, מר בנימין שמר, מר בנימין שמר
מעבדה ז ה 12:00 15:45 א' מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר בנימין שמר, מר בנימין שמר, מר בנימין שמר, מר בנימין שמר, מר בנימין שמר
מעבדה ז ה 12:00 15:45 א' מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר בנימין שמר, מר בנימין שמר, מר בנימין שמר, מר בנימין שמר, מר בנימין שמר
מעבדה ז ה 12:00 15:45 א' מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר בנימין שמר, מר בנימין שמר, מר בנימין שמר, מר בנימין שמר, מר בנימין שמר
מעבדה ז ה 12:00 15:45 א' מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר בנימין שמר, מר בנימין שמר, מר בנימין שמר, מר בנימין שמר, מר בנימין שמר
מעבדה ח ה 12:00 15:45 א' מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר עומר פרח, מר עומר פרח, מר עומר פרח, מר עומר פרח, מר עומר פרח
מעבדה ח ה 12:00 15:45 א' מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר עומר פרח, מר עומר פרח, מר עומר פרח, מר עומר פרח, מר עומר פרח
מעבדה ח ה 12:00 15:45 א' מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר עומר פרח, מר עומר פרח, מר עומר פרח, מר עומר פרח, מר עומר פרח
מעבדה ח ה 12:00 15:45 א' מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר עומר פרח, מר עומר פרח, מר עומר פרח, מר עומר פרח, מר עומר פרח
מעבדה ח ה 12:00 15:45 א' מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר עומר פרח, מר עומר פרח, מר עומר פרח, מר עומר פרח, מר עומר פרח
מעבדה ט ה 12:00 15:45 א' מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר יורי דאחיא, מר יורי דאחיא, מר יורי דאחיא, מר יורי דאחיא, מר יורי דאחיא
מעבדה ט ה 12:00 15:45 א' מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר יורי דאחיא, מר יורי דאחיא, מר יורי דאחיא, מר יורי דאחיא, מר יורי דאחיא
מעבדה ט ה 12:00 15:45 א' מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר יורי דאחיא, מר יורי דאחיא, מר יורי דאחיא, מר יורי דאחיא, מר יורי דאחיא
מעבדה ט ה 12:00 15:45 א' מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר יורי דאחיא, מר יורי דאחיא, מר יורי דאחיא, מר יורי דאחיא, מר יורי דאחיא
מעבדה ט ה 12:00 15:45 א' מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר יורי דאחיא, מר יורי דאחיא, מר יורי דאחיא, מר יורי דאחיא, מר יורי דאחיא
מעבדה י ה 12:00 15:45 א' מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר נדב אורן, מר נדב אורן, מר נדב אורן, מר נדב אורן, מר נדב אורן
מעבדה י ה 12:00 15:45 א' מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר נדב אורן, מר נדב אורן, מר נדב אורן, מר נדב אורן, מר נדב אורן
מעבדה י ה 12:00 15:45 א' מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר נדב אורן, מר נדב אורן, מר נדב אורן, מר נדב אורן, מר נדב אורן
מעבדה י ה 12:00 15:45 א' מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר נדב אורן, מר נדב אורן, מר נדב אורן, מר נדב אורן, מר נדב אורן
מעבדה י ה 12:00 15:45 א' מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר גד וייס, מר נדב אורן, מר נדב אורן, מר נדב אורן, מר נדב אורן, מר נדב אורן
בקורס יינתנו: 5 מעבדות ו 2 סיורים - חצאי ימים- פירוט יינתן על ידי מורי הקורס
לימודי חובה מדעי הסביבה: יש לבחור קורס אחד מהרשימה. ניתן לבחור את שני הקורסים. לידיעתכם: 89301 שם הקורס היה עד תשע"ו סיור לימודי לאגן הכנרת והחל משנת הלימודים תשע"ז שם הקורס הוחלף למחנה לימודי בניתוח סביבתי ותוכן הקורס נשאר כפי שהיה. מי שיבחרו קורס 89301 להשלמת נ"ז ישלמו את הוצאות הלינה ומי שיבחרו בקורס 89400 להשלמת נ"ז ישלמו את הוצאות הלינה וארוחות בוקר. מי שיבחרו קורס 89400 כקורס חובה ישלמו עבור שתי ארוחות בוקר .
89301
מחנה לימודי בניתוח סביבתי
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: מחנה לימוד סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מחנה לימוד א ג ב' פרופ סיימון עמנואל, פרופ סיימון עמנואל, פרופ סיימון עמנואל, גב לאורה ביחיו, גב לאורה ביחיו, גב לאורה ביחיו
מחנה לימוד א ד ב' פרופ סיימון עמנואל, פרופ סיימון עמנואל, פרופ סיימון עמנואל, גב לאורה ביחיו, גב לאורה ביחיו, גב לאורה ביחיו
מחנה לימוד א ד 13:00 14:45 כדור הארץ 109 ב' פרופ סיימון עמנואל, פרופ סיימון עמנואל, פרופ סיימון עמנואל, גב לאורה ביחיו, גב לאורה ביחיו, גב לאורה ביחיו
מחנה לימוד א ד 13:00 14:45 כדור הארץ 109 ב' פרופ סיימון עמנואל, פרופ סיימון עמנואל, פרופ סיימון עמנואל, גב לאורה ביחיו, גב לאורה ביחיו, גב לאורה ביחיו
מחנה לימוד א ד 13:00 14:45 כדור הארץ 109 ב' פרופ סיימון עמנואל, פרופ סיימון עמנואל, פרופ סיימון עמנואל, גב לאורה ביחיו, גב לאורה ביחיו, גב לאורה ביחיו
מחנה לימוד א ד 13:00 14:45 כדור הארץ 109 ב' פרופ סיימון עמנואל, פרופ סיימון עמנואל, פרופ סיימון עמנואל, גב לאורה ביחיו, גב לאורה ביחיו, גב לאורה ביחיו
מחנה לימוד א ד 13:00 14:45 כדור הארץ 109 ב' פרופ סיימון עמנואל, פרופ סיימון עמנואל, פרופ סיימון עמנואל, גב לאורה ביחיו, גב לאורה ביחיו, גב לאורה ביחיו
מחנה לימוד א ד 13:00 14:45 כדור הארץ 109 ב' פרופ סיימון עמנואל, פרופ סיימון עמנואל, פרופ סיימון עמנואל, גב לאורה ביחיו, גב לאורה ביחיו, גב לאורה ביחיו
מחנה לימוד א ה ב' פרופ סיימון עמנואל, פרופ סיימון עמנואל, פרופ סיימון עמנואל, גב לאורה ביחיו, גב לאורה ביחיו, גב לאורה ביחיו
שעת יציאה לסיורים 06:45 מהכניסה הראשית לקמפוס אדמונד י. ספרא על יד הכספומט. לינה בחקוק בלב. לינה בחדר לשלושה 130 ש"ח לילה. תוספת לארוחת בוקר 40 ש"ח לארוחה. תוספת לארוחת ערב 55 ש"ח לארוחה. ארוחת הערב על בסיס 2 מנות בשרית, לארוחה מגוונת יותר, יש תוספת תשלום בהתאם לבקשה. תוספת לארוחה ארוזה 40 ש"ח לארוחה. ארוחה ארוזה כוללת: שתי לחמניות, פרי, חטיף ובקבוק מים מינרלים קטן. החוג יממן את הוצאות הלינה עבור תלמידי החוג שהקורס מוגדר כקורס חובה בשנתון. תלמידים שהקורס עבורם בחירת חובה יממנו את הוצאות הלינה. תלמידים מחוגים אחרים שקבלו אשור להצטרף לקורס ישאו בהוצאות לינה ועליהם לשלם ישירות לחקוק בלב עם הגעתכם למקום. אין חובה להזמין ארוחות אלא אם אתם מעוניינים ומודיעים למזכירות החוג מבעוד מועד.
89400
מחנה לימודי לים המלח
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: מחנה לימוד סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מחנה לימוד א ב ב' מר בנימין שמר, מר בנימין שמר, מר בנימין שמר, פרופ חיים גבירצמן, מר בנימין שמר, פרופ חיים גבירצמן, פרופ חיים גבירצמן
מחנה לימוד א ב 14:00 15:45 כדור הארץ 109 ב' מר בנימין שמר, מר בנימין שמר, מר בנימין שמר, פרופ חיים גבירצמן, מר בנימין שמר, פרופ חיים גבירצמן, פרופ חיים גבירצמן
מחנה לימוד א ב 14:00 15:45 כדור הארץ 109 ב' מר בנימין שמר, מר בנימין שמר, מר בנימין שמר, פרופ חיים גבירצמן, מר בנימין שמר, פרופ חיים גבירצמן, פרופ חיים גבירצמן
מחנה לימוד א ב 14:00 15:45 כדור הארץ 109 ב' מר בנימין שמר, מר בנימין שמר, מר בנימין שמר, פרופ חיים גבירצמן, מר בנימין שמר, פרופ חיים גבירצמן, פרופ חיים גבירצמן
מחנה לימוד א ב 14:00 15:45 כדור הארץ 109 ב' מר בנימין שמר, מר בנימין שמר, מר בנימין שמר, פרופ חיים גבירצמן, מר בנימין שמר, פרופ חיים גבירצמן, פרופ חיים גבירצמן
מחנה לימוד א ג ב' מר בנימין שמר, מר בנימין שמר, מר בנימין שמר, פרופ חיים גבירצמן, מר בנימין שמר, פרופ חיים גבירצמן, פרופ חיים גבירצמן
מחנה לימוד א ד ב' מר בנימין שמר, מר בנימין שמר, מר בנימין שמר, פרופ חיים גבירצמן, מר בנימין שמר, פרופ חיים גבירצמן, פרופ חיים גבירצמן
שני שיעורי הכנה בסמסטר א', 10 ו- 17 לינואר יום ג' בין השעות 15:00-17:00 באולם ג' 102במכון למדעי כדור הארץ שלושה ימי סיור 6-8 למרץ 2017 . הנכם מתבקשים להגיע בשעה 06:45 לכניסה הראשית לקמפוס על יד הכספומט / ארבעה שיעורים להצגת עבודות סמינריוניות התאריכים יקבעו בהמשך. כל תלמידי הקורס ישאו בהוצאות לינה וארוחות בוקר לאדם בחדר אירוח סטודנטים ע"פ 4 בחדר 140 ₪ ע"פ 3 בחדר 155 ₪ חדר סינגל (יחיד ) 375 ₪ המחיר לאדם כולל א. בוקר ללילה אחד. תוספת א. ערב בשרית (בופה) 57 ₪ לאדם. צהריים ארוזה (בגט שניצל+פרי+בקבוק אישי) 31 ₪ התשלום ביום הראשון במשרד הקבלה באכסניית עין גדי.
קורסי בחירה מדעי הסביבה יש לבחור3-4 נ"ז בשנים ב' /ג'
40111
מבוא לגאוגרפיה סביבתית
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 2.5 ש"ש: 35 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 8:00 9:45 3401 חבר ב'