החוג לפיסיקה (541) - מסלול פיסיקה מחשב במסלול דו חוגי
קורסי המסלול
תואר בוגר
פיסיקה מחשב במסלול דו חוגי (8015)
שנה א'
לימודי חובה קורסי חובה במדעי המחשב
67101
מבוא למדעי המחשב
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 7 ש"ש: 98 סוג: שעור, תרגיל ומעבדה סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 12:00 13:45 כימיה 7 א' פרופ נעם ניסן, פרופ נעם ניסן, ד"ר אביב זהר, ד"ר אביב זהר
שעור א ה 13:00 13:45 אודיטוריום הנדסה א' פרופ נעם ניסן, פרופ נעם ניסן, ד"ר אביב זהר, ד"ר אביב זהר
שעור א ה 13:00 13:45 אודיטוריום הנדסה א' פרופ נעם ניסן, פרופ נעם ניסן, ד"ר אביב זהר, ד"ר אביב זהר
שעור ב א 14:00 15:45 כימיה 7 א' ד"ר אביב זהר, ד"ר אביב זהר, פרופ נעם ניסן, פרופ נעם ניסן
שעור ב ה 12:00 12:45 אודיטוריום הנדסה א' ד"ר אביב זהר, ד"ר אביב זהר, פרופ נעם ניסן, פרופ נעם ניסן
שעור ב ה 12:00 12:45 אודיטוריום הנדסה א' ד"ר אביב זהר, ד"ר אביב זהר, פרופ נעם ניסן, פרופ נעם ניסן
שעור ג ב 12:00 14:45 מתמטיקה 110 ב' פרופ יובל רבני
תרגיל א ד 15:00 16:45 שפרינצק 217 א' מר איל גרין
תרגיל ב ד 17:00 18:45 מתמטיקה 110 א' מר איל גרין
תרגיל ג ב 18:00 19:45 שפרינצק 115 א' גב אילת בלס
תרגיל ד ב 12:00 13:45 שפרינצק 217 א' גב אילת בלס
תרגיל ה ב 14:00 15:45 שפרינצק 214 א' מר איל גרין
תרגיל ו ב 8:00 9:45 שפרינצק 214 א' מר גבריאל פיאלקוף
תרגיל ז ג 10:00 11:45 שפרינצק 116 א' מר אהד דן
תרגיל ח ג 12:00 13:45 כימיה 7 א' מר אהד דן
תרגיל ט ד 13:00 14:45 שפרינצק 26 א' מר גבריאל פיאלקוף
תרגיל י ג 16:00 17:45 שפרינצק 213 א' מר גיא אייל
תרגיל יא ד 13:00 14:45 שפרינצק 26 ב' מר אהד דן
מעבדה א א'
מעבדה ב ב'
שיעור ב' להנדסה ואחרים. שיעור א' לביולוגיה חישובית. תרגיל א' או ח' מומלצים לביולוגיה חישובית. תרגיל ו' להנדסה ואחרים.
67109
מבני נתונים
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 12:00 13:45 קנדה ב' פרופ מיכאל בן-אור, פרופ גיא קינדלר
שעור ב ב 12:00 13:45 קנדה ב' פרופ מיכאל בן-אור, פרופ גיא קינדלר
תרגיל א ב 16:00 17:45 שפרינצק 115 ב' גב רוני רזניק
תרגיל ב ג 10:00 11:45 אודיטוריום הנדסה ב' גב רחל פארן-מינקוב
תרגיל ב ג 10:00 11:45 אודיטוריום הנדסה ב' גב רחל פארן-מינקוב
תרגיל ג ד 13:00 14:45 B220 ב' מר רביד כהן
תרגיל ג ד 13:00 14:45 B220 ב' מר רביד כהן
תרגיל ד ב 14:00 15:45 קפלן ב' גב רוני רזניק
תרגיל ה ג 12:00 13:45 אודיטוריום הנדסה ב' גב רחל פארן-מינקוב
תרגיל ה ג 12:00 13:45 אודיטוריום הנדסה ב' גב רחל פארן-מינקוב
תרגיל ו ד 15:00 16:45 B220 ב' מר רביד כהן
תרגיל ו ד 15:00 16:45 B220 ב' מר רביד כהן
תרגיל ז א 14:00 15:45 שפרינצק 117 ב' מר זיו תירם-רגב
תרגיל ח א 16:00 17:45 שפרינצק 28 ב' מר זיו תירם-רגב
שיעור א' לביולוגיה חישובית. שעור ב' לתלפיות והנדסה. תרגיל א' לתלפיות ואחרים. תרגיל ב' , ג' או ו' לביולוגיה חישובית ואחרים. דרישות קדם: לפחות אחד מן הקורסים אינפי 1 או מתמטיקה דיסקרטית (ורצוי שניהם).
67125
מבוא לתכנות מונחה עצמים
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור, תרגיל ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 16:00 17:45 קנדה ב' גב שולמית עג'מי
שעור ב ה 15:00 16:45 קנדה ב' גב שולמית עג'מי
תרגיל א ד 17:00 17:45 שפרינצק 28 ב' גב קרן אשחר
תרגיל ב ד 16:00 16:45 שפרינצק 115 ב' גב קרן אשחר
תרגיל ג ב 18:00 18:45 שפרינצק 115 ב' מר דוד אריאל
תרגיל ד ד 14:00 14:45 שפרינצק 217 ב' גב קרן אשחר
תרגיל ה ב 16:00 16:45 שפרינצק 25 ב' מר דוד אריאל
תרגיל ו ב 15:00 15:45 מתמטיקה 110 ב' מר דוד אריאל
תרגיל ז ג 14:00 14:45 שפרינצק 115 ב' גב קרן אשחר
תרגיל ח ג 16:00 16:45 שפרינצק 215 ב' מר דוד אריאל
מעבדה א ב'
שעור א' להנדסה ואחרים. שעור א' ותרגיל ב', ג' או ד' לביולוגיה חישובית, תלפיות ואחרים. קב' תרג' ג' לתלפיות ואחרים.
76416
הכרת משאבי הספריה לתלמידי ביה"ס להנדסה - קורס מתוקשב
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 0 ש"ש: 0 סוג: הדרכה סמסטר: א' או ב'

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
הדרכה א א' גב מלי כהן
הדרכה ב ב' גב מלי כהן
קורס זה הינו תנאי מוקדם להשתתפות בסמינריון בוגר.
80187
מתמטיקה דיסקרטית לתלמידי הנדסה ומדעים
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 14:00 14:45 מתמטיקה 2 א' ד"ר נועה ניצן, ד"ר נועה ניצן
שעור א ג 8:00 9:45 מתמטיקה 2 א' ד"ר נועה ניצן, ד"ר נועה ניצן
תרגיל א ה 11:00 11:45 שפרינצק 217 א' גב רות מלכא
תרגיל ב ג 13:00 13:45 לוי 07 א' גב רות מלכא
תרגיל ג ב 15:00 15:45 מתמטיקה 2 א' גב רות מלכא
תלמידי הנדסה ומדעי המחשב שקורס זה מופיע בתכנית הלימודים שלהם רשאים לקחת במקומו את הקורס מתמטיקה דיסקרטית (80181).
לימודי חובה קורסי חובה בחוג לפיסיקה
76222
קורס ממוחשב בבטיחות - שנה א'
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 0 ש"ש: 0 סוג: הדרכה סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
הדרכה א א'
הדרכה ב ב'
חומר הקורס והמבדק באתר הקורס
77101
מכניקה ויחסות פרטית
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 7 ש"ש: 98 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 14:00 15:45 פלדמן ב' א' פרופ ראם סרי, פרופ ראם סרי, פרופ ראם סרי
שעור א ד 13:00 14:45 פלדמן ב' א' פרופ ראם סרי, פרופ ראם סרי, פרופ ראם סרי
שעור א ה 14:00 16:45 פלדמן ב' א' פרופ ראם סרי, פרופ ראם סרי, פרופ ראם סרי
שעור ב א 12:00 13:45 פלדמן א' א' ד"ר ירון ברומברג, ד"ר ירון ברומברג, ד"ר ירון ברומברג
שעור ב ג 8:00 9:45 פלדמן ב' א' ד"ר ירון ברומברג, ד"ר ירון ברומברג, ד"ר ירון ברומברג
שעור ב ה 12:00 13:45 פלדמן ב' א' ד"ר ירון ברומברג, ד"ר ירון ברומברג, ד"ר ירון ברומברג
תרגיל א ב 16:00 17:45 שפרינצק 115 א' מר עודד רוזוליו
תרגיל ב ד 19:00 20:45 שפרינצק 214 א' מר עודד רוזוליו
תרגיל ג ד 15:00 16:45 מתמטיקה 2 א' ד"ר יונתן אנהאורי
תרגיל ד ד 8:00 9:45 שפרינצק 115 א' גב נויה דימנשטיין
תרגיל ה ב 10:00 11:45 שפרינצק 215 א' גב נויה דימנשטיין
כולל השלמות במתמטיקה שאינן מקנות נ"ז. מומלץ רקע במתמטיקה ופיסיקה ברמה של 5 יחידות בגרות. שעור א לתלפיות פיסיקה ביולוגיה ואחרים. שעור א' יתחיל בתחילת הסמסטר (30.10.16) ויינתן במשך 12 שבועות, מבחן לתלמידי תלפיות ייערך ב- 20.1.2017 . שעור ב' לתכנית המשולבת פיסיקה-כימיה ואחרים. תרגיל א' לתכנית המשולבת פיסיקה-כימיה ואחרים, תרגיל ב' לפיסיקה ומדעי החיים, תרגיל ה' לתלפיות. .
77102
חשמל ומגנטיות
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 8:00 9:45 פלדמן א' ב' ד"ר יורם בורק, ד"ר יורם בורק
שעור א ה 12:00 13:45 פלדמן א' ב' ד"ר יורם בורק, ד"ר יורם בורק
שעור ב א 12:00 13:45 פלדמן א' ב' ד"ר אילון שרמן, ד"ר אילון שרמן
שעור ב ג 12:00 13:45 פלדמן א' ב' ד"ר אילון שרמן, ד"ר אילון שרמן
תרגיל א ד 13:00 14:45 אולם לוין ב' מר נמרוד שחם
תרגיל ב ד 8:00 9:45 שפרינצק 217 ב' מר טל אגרנוב
תרגיל ג ד 15:00 16:45 קפלן ב' מר טל אגרנוב
תרגיל ד ב 10:00 11:45 שפרינצק 27 ב' מר נמרוד שחם
תרגיל ה ב 10:00 11:45 שפרינצק 115 ב' מר יוסף קפלן
בוחן אמצע יתקיים ביום שישי 19.5.17. קבוצת שעור ב' לתלפיות, לתכנית המשולבת פיסיקה-כימיה, הנדסה, פיסיקה ביולוגיה ואחרים. קבוצת תרגיל ג' להנדסה ואחרים. קבוצת תרגיל ד' לתכנית המשולבת פיסיקה-כימיה ואחרים. קב' תרגיל ה' לתלפיות בלבד.
77125
מעבדה חלקית בפיסיקה א למדעים מדוייקים, מדכה"א, כימיה ומדעי המחשב
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: קורס שנתי סוג הבחינה: מעבדה

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ומעבדה א ה 8:00 10:45 ביתן 9 שנתי ד"ר עדי וקנין
מפגש פתיחה לכל התלמידים במעבדה יתקיים ביום ראשון 30.10.16 בשעה 08:00 עד 10:00 באולם קפלן השתתפות חובה.המעבדה תתקיים לסירוגין. בתחילת השנה יפורסמו מועדי המעבדות. אחראי מעבדה - ד"ר עדי וקנין.
80114
מתמטיקה שימושית (1)
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:00 15:45 קנדה א' פרופ רות לורנס-נאימרק, פרופ רות לורנס-נאימרק, פרופ רות לורנס-נאימרק
שעור א ב 12:00 13:45 קפלן א' פרופ רות לורנס-נאימרק, פרופ רות לורנס-נאימרק, פרופ רות לורנס-נאימרק
שעור א ג 12:00 12:45 קפלן א' פרופ רות לורנס-נאימרק, פרופ רות לורנס-נאימרק, פרופ רות לורנס-נאימרק
שעור ב ב 8:00 9:45 קפלן א' ד"ר מוריה סיגרון, ד"ר מוריה סיגרון, ד"ר מוריה סיגרון
שעור ב ה 8:00 8:45 קפלן א' ד"ר מוריה סיגרון, ד"ר מוריה סיגרון, ד"ר מוריה סיגרון
שעור ב ה 12:00 13:45 קפלן א' ד"ר מוריה סיגרון, ד"ר מוריה סיגרון, ד"ר מוריה סיגרון
תרגיל א א 16:00 16:45 רוטברג א' מר אליק עולמי
תרגיל ב ד 17:00 17:45 שפרינצק 116 א' מר נדב עמיר
תרגיל ג ג 18:00 18:45 שפרינצק 217 א' גב חנה גלזנר
תרגיל ד ב 12:00 12:45 אודיטוריום הנדסה א' מר נדב עמיר
תרגיל ד ב 12:00 12:45 אודיטוריום הנדסה א' מר נדב עמיר
תרגיל ה ג 16:00 16:45 שפרינצק 214 א' גב חנה גלזנר
תרגיל ו ד 15:00 15:45 אודיטוריום הנדסה א' מר נדב עמיר
תרגיל ו ד 15:00 15:45 אודיטוריום הנדסה א' מר נדב עמיר
תרגיל ז ב 18:00 18:45 שפרינצק 29 א' מר אליק עולמי
בימי ראשון יתקיים תיגבור של שעתיים נוספות בין השעות 8:15-9:45 באולם קפלן קבוצת תרגיל ג' לתלפיות ואחרים. לתלמידי הנדסת חשמל ומחשבים מומלץ להירשם לשעור א' ותרגיל ג'.
80152
אלגברה לינארית לפיסיקאים
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:00 11:45 רוטברג א' ד"ר איב גודין, ד"ר איב גודין
שעור א ג 10:00 11:45 מתמטיקה 2 א' ד"ר איב גודין, ד"ר איב גודין
תרגיל א ג 14:00 15:45 קפלן א' מר אור בן-ארי טישלר
תרגיל ב א 16:00 17:45 שפרינצק 115 א' מר צביקה לקרץ
תרגיל ג ב 18:00 19:45 מתמטיקה 2 א' מר צביקה לקרץ
תרגיל א למדעים מדוייקים ואחרים. תרגיל ג' להנדסה ואחרים.
80157
מתמטיקה שימושית (2)
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:00 15:45 קנדה ב' פרופ רות לורנס-נאימרק, פרופ רות לורנס-נאימרק
שעור א ג 8:00 9:45 קפלן ב' פרופ רות לורנס-נאימרק, פרופ רות לורנס-נאימרק
שעור ב ב 12:00 13:45 קפלן ב' ד"ר מרים בנק, ד"ר מרים בנק
שעור ב ד 13:00 14:45 קנדה ב' ד"ר מרים בנק, ד"ר מרים בנק
תרגיל א ב 12:00 13:45 לוי 06 ב' גב חנה גלזנר
תרגיל ב ג 16:00 17:45 שפרינצק 29 ב' מר יורי לבובסקי
תרגיל ג ב 14:00 15:45 לוי 07 ב' גב חנה גלזנר
תרגיל ד א 18:00 19:45 שפרינצק 117 ב' מר שי אברה
תרגיל ה ד 17:00 18:45 שפרינצק 115 ב' מר שי אברה
תרגיל ו ה 12:00 13:45 מתמטיקה 110 ב' מר יורי לבובסקי
קבוצת תרגיל ו' לתלפיות ואחרים. לתלמידי הנדסת חשמל ומחשבים מומלץ להירשם לשעור א'.
80177
חשבון אינפיניטסימלי לתלמידי הנדסה ומדעים
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 7 ש"ש: 98 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:00 11:45 אודיטוריום הנדסה ב' ד"ר איב גודין, ד"ר איב גודין, ד"ר איב גודין
שעור א א 10:00 11:45 אודיטוריום הנדסה ב' ד"ר איב גודין, ד"ר איב גודין, ד"ר איב גודין
שעור א ב 10:00 11:45 אודיטוריום הנדסה ב' ד"ר איב גודין, ד"ר איב גודין, ד"ר איב גודין
שעור א ב 10:00 11:45 אודיטוריום הנדסה ב' ד"ר איב גודין, ד"ר איב גודין, ד"ר איב גודין
שעור א ה 11:00 11:45 פלדמן א' ב' ד"ר איב גודין, ד"ר איב גודין, ד"ר איב גודין
תרגיל א ג 10:00 11:45 שפרינצק 117 ב' מר יואל גרינשפון
תרגיל ב ה 8:00 9:45 לוי 06 ב' מר אורי גבור
תרגיל ג א 18:00 19:45 שפרינצק 203 ב' מר אריאל רפפורט
תרגיל ד ג 16:00 17:45 מתמטיקה 2 ב' מר אורי גבור
קורסי בחירה קורסי בחירה בחוג לפיסיקה:
77153
רעיונות יסוד בפיסיקה מודרנית
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 14:00 15:45 פלדמן א' ב' פרופ אבישי דקל
שנה ב'
לימודי חובה לימודי חובה בחוג לפיסיקה
76223
קורס ממוחשב בבטיחות - שנה ב
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 0 ש"ש: 0 סוג: הדרכה סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
הדרכה א א'
הדרכה ב ב'
77152
פיסיקה תרמית
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 11:00 11:45 קפלן א' ד"ר מיכאל אסף, ד"ר מיכאל אסף
שעור א א 18:00 19:45 קפלן א' ד"ר מיכאל אסף, ד"ר מיכאל אסף
תרגיל א ג 14:00 14:45 רוטברג א' מר סיון גינזבורג
תרגיל ב ג 15:00 15:45 שפרינצק 116 א' מר סיון גינזבורג
תרגיל ג ב 10:00 10:45 שפרינצק 114 א' מר סיון גינזבורג
תרגיל ד ד 9:00 9:45 שפרינצק 215 א' מר סיון גינזבורג
תרגיל ד' להנדסה ואחרים. קבוצת תרגיל ב' לתלפיות ואחרים.
77302
מעבדה בפיסיקה ב
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: קורס שנתי סוג הבחינה: מעבדה

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ומעבדה א ב 8:00 10:45 אודיטוריום בנין מעבדות שנתי פרופ ערן שרון
שעור ומעבדה ב ד 16:00 18:45 אודיטוריום בנין מעבדות שנתי פרופ ערן שרון
שעור ומעבדה ג ה 14:00 16:45 אודיטוריום בנין מעבדות שנתי פרופ ערן שרון
שעור ומעבדה ד ד 8:00 10:45 אודיטוריום בנין מעבדות שנתי פרופ ערן שרון
שעור ומעבדה ה ב 15:00 17:45 אודיטוריום בנין מעבדות שנתי פרופ ערן שרון
שעור ומעבדה ו ה 8:00 10:45 אודיטוריום בנין מעבדות שנתי פרופ ערן שרון
שעור ומעבדה ז ב 8:00 10:45 אודיטוריום בנין מעבדות ב'
שעור ומעבדה ז ד 8:00 10:45 אודיטוריום בנין מעבדות א'
שעור ומעבדה ח ב 8:00 10:45 אודיטוריום בנין מעבדות א'
שעור ומעבדה ח ד 8:00 10:45 אודיטוריום בנין מעבדות ב'
פרופ' ערן שרון- אחראי. קבוצות ז' ו ח' מיועדות לתלמידי תלפיות בלבד!
77303
מכניקה אנליטית
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:00 15:45 פלדמן א' א' פרופ ברק קול, פרופ ברק קול
שעור א ה 12:00 13:45 מתמטיקה 2 א' פרופ ברק קול, פרופ ברק קול
תרגיל א א 12:00 13:45 שפרינצק 26 א' מר נמרוד שחם
תרגיל ב ג 12:00 13:45 שפרינצק 28 א' מר נמרוד שחם
תרגיל ג ד 13:00 14:45 מתמטיקה 110 א' מר גדי מינץ
תרגיל ד ד 9:00 10:45 שפרינצק 102 א' מר גדי מינץ
תרגיל ד לתכנית המשולבת פיסיקה-כימיה ואחרים. קבוצת תרגיל ג' לתלפיות .
77305
גלים ואופטיקה
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:00 10:45 קפלן א' פרופ נדב כ"ץ, פרופ נדב כ"ץ
שעור א ג 8:00 9:45 פלדמן א' א' פרופ נדב כ"ץ, פרופ נדב כ"ץ
תרגיל א ב 18:00 19:45 שפרינצק 215 א' מר אלישע סבטיצקי
תרגיל ב ג 12:00 13:45 שפרינצק 214 א' מר אלישע סבטיצקי
תרגיל ג ד 15:00 16:45 שפרינצק 201 א' מר דמיטרי פרפורניק
תרגיל ד א 16:00 17:45 מתמטיקה 110 א' מר דמיטרי פרפורניק
תרגיל ג' לתכנית המשולבת פיסיקה-כימיה ואחרים. תרגיל ד לתלפיות.
77318
תורת הקוונטים (1)
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:00 11:45 פלדמן א' ב' פרופ חגי איזנברג, פרופ חגי איזנברג
שעור א ג 16:00 17:45 פלדמן א' ב' פרופ חגי איזנברג, פרופ חגי איזנברג
תרגיל א ד 13:00 14:45 שפרינצק 117 ב' מר טוביה גפן
תרגיל ב ב 16:00 17:45 שפרינצק 215 ב' מר נפתלי סמית
תרגיל ג ה 12:00 13:45 שפרינצק 29 ב' מר נפתלי סמית
תרגיל ד ה 11:00 12:45 שפרינצק 116 ב' מר טוביה גפן
תרגיל א לתכנית המשולבת פיסיקה-כימיה ולאחרים, תרגיל ד לתלפיות ואחרים.
80312
הסתברות ושימושיה
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 16:00 17:45 פלדמן א' ב' ד"ר בוריס ביגון
תרגיל א ב 11:00 11:45 שפרינצק 29 ב' מר אור לנדסברג
תרגיל ב ב 18:00 18:45 שפרינצק 29 ב' מר אור לנדסברג
80314
פונקציות מרוכבות ושימושיהן
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 10:00 11:45 כימיה 7 ב' פרופ יבגני סטרחוב, פרופ יבגני סטרחוב
שעור א ד 15:00 15:45 קנדה ב' פרופ יבגני סטרחוב, פרופ יבגני סטרחוב
תרגיל א ה 13:00 13:45 שפרינצק 214 ב' מר דוד אל חי בן עזרא
תרגיל ב ב 15:00 15:45 לוי 06 ב' מר דוד אל חי בן עזרא
תרגיל ג ב 16:00 16:45 לוי 06 ב' מר דוד אל חי בן עזרא
לימודי חובה
67504
אלגוריתמים
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 12:00 13:45 קנדה א' פרופ אלכס סמורודניצקי, פרופ אלכס סמורודניצקי
שעור א ד 16:00 16:45 קנדה א' פרופ אלכס סמורודניצקי, פרופ אלכס סמורודניצקי
שעור ב ב 12:00 13:45 פלדמן א' א' פרופ אלכס סמורודניצקי, פרופ אלכס סמורודניצקי
שעור ב ד 17:00 17:45 קנדה א' פרופ אלכס סמורודניצקי, פרופ אלכס סמורודניצקי
תרגיל א ב 16:00 17:45 שפרינצק 29 א' גב מורן מזרחי
תרגיל ב ב 10:00 11:45 אודיטוריום הנדסה א' גב מורן מזרחי
תרגיל ב ב 10:00 11:45 אודיטוריום הנדסה א' גב מורן מזרחי
תרגיל ג ד 14:00 15:45 שפרינצק 117 א' מר יונתן סומפולינסקי
תרגיל ד ג 12:00 13:45 B220 א' מר שי ויבורסקי
תרגיל ד ג 12:00 13:45 B220 א' מר שי ויבורסקי
תרגיל ה ה 12:00 13:45 B220 א' מר שי ויבורסקי
תרגיל ה ה 12:00 13:45 B220 א' מר שי ויבורסקי
תרגיל ו ג 10:00 11:45 שפרינצק 117 א' מר יונתן סומפולינסקי
תרגיל ז ג 14:00 15:45 שפרינצק 114 א' גב מורן מזרחי, מר שי ויבורסקי, מר יונתן סומפולינסקי
שיעור א', תרגיל ו' או ד' לביולוגיה חישובית ואחרים. קבוצת שעור ב', תרגילים ג,ד להנדסה ואחרים.
67521
מודלים חישוביים, חישוביות וסיבוכיות
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 10:00 11:45 כימיה 7 ב' פרופ אורנה קופרמן, פרופ אורנה קופרמן
שעור א ד 11:00 11:45 כימיה 7 ב' פרופ אורנה קופרמן, פרופ אורנה קופרמן
שעור ב ב 12:00 13:45 כימיה 7 ב' ד"ר עודד שוורץ, ד"ר עודד שוורץ
שעור ב ד 10:00 10:45 כימיה 7 ב' ד"ר עודד שוורץ, ד"ר עודד שוורץ
תרגיל א ג 12:00 13:45 שפרינצק 117 ב' מר עדו שחף
תרגיל ב ג 16:00 17:45 שפרינצק 115 ב' מר עדו שחף
תרגיל ג ד 15:00 16:45 לוי 06 ב' גב מאיה דותן
תרגיל ד ד 8:00 9:45 שפרינצק 215 ב' גב מאיה דותן
תרגיל ה ג 10:00 11:45 B221 ב' מר יונתן מושיוב
תרגיל ה ג 10:00 11:45 B221 ב' מר יונתן מושיוב
תרגיל ו ב 14:00 15:45 שפרינצק 214 ב' מר יהונתן מזרחי
תרגיל ז ג 14:00 15:45 B221 ב' מר יונתן מושיוב
תרגיל ז ג 14:00 15:45 B221 ב' מר יונתן מושיוב
שיעור ותרגול א' מיועדים בין היתר לתלמידי ביולוגיה חישובית. תרגיל א' גם לתלמידי תלפיות. במהלך הסמסטר יתקיימו שני בחנים בנוסף לבחינה הסופית.
67808
מערכות הפעלה
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 12:00 13:45 אודיטוריום הנדסה ב' פרופ דוד חי
שעור א א 12:00 13:45 אודיטוריום הנדסה ב' פרופ דוד חי
תרגיל א ב 10:00 11:45 שפרינצק 117 ב' מר נתנאל זכאי, מר טל אורנשטיין
תרגיל ב ב 16:00 17:45 שפרינצק 117 ב' מר נתנאל זכאי, מר טל אורנשטיין
תרגיל ג ד 13:00 14:45 שפרינצק 115 ב' מר נתנאל זכאי, מר טל אורנשטיין
תרגיל ד ד 10:00 11:45 B221 ב' מר נתנאל זכאי, מר טל אורנשטיין
תרגיל ד ד 10:00 11:45 B221 ב' מר נתנאל זכאי, מר טל אורנשטיין
תרגיל ה ה 10:00 11:45 אולם לוין ב' מר נתנאל זכאי, מר טל אורנשטיין
תרגיל א' לביולוגיה חישובית ואחרים. תרגיל ג לתלפיות ואחרים. דרישת קדם: 67316 או 67321. במהלך הסמסטר יתקיימו ראיונות על תרגילי הבית. שני השיעורים הראשונים (5/03 + 19/03 יתקיים בכימיה 7)
67925
סדנה במערכות חישוב מ-NAND ל-TETRIS
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 12:00 14:45 כימיה 7 א' מר מיכאל דורון
מעבדה א א' מר מיכאל דורון
מורה אחראי: פרופ' דפנה וינשל.
76416
הכרת משאבי הספריה לתלמידי ביה"ס להנדסה - קורס מתוקשב
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 0 ש"ש: 0 סוג: הדרכה סמסטר: א' או ב'

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
הדרכה א א' גב מלי כהן
הדרכה ב ב' גב מלי כהן
קורס זה הינו תנאי מוקדם להשתתפות בסמינריון בוגר.
לימודי חובת בחירה יש לבחור לפחות קורס 1 מרשימה זו. לקורס הקיץ נרשם בדיעבד מי שלמד את הקורס בקיץ 2016.
67316
סדנת תכנות (C)
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 12:00 13:45 אודיטוריום הנדסה א' מר ערן מרום, מר ערן מרום
שעור א ג 12:00 13:45 אודיטוריום הנדסה א' מר ערן מרום, מר ערן מרום
שעור א ה 15:00 15:45 אודיטוריום הנדסה א' מר ערן מרום, מר ערן מרום
שעור א ה 15:00 15:45 אודיטוריום הנדסה א' מר ערן מרום, מר ערן מרום
תרגיל א ד 18:00 18:45 שפרינצק 24 א' מר יוני שר
תרגיל ב ד 11:00 11:45 שפרינצק 26 א' מר יוני שר
תרגיל ג ה 16:00 16:45 שפרינצק 115 א' מר יוני שר
יינתן במחצית הראשונה של הסמסטר. תרגיל ב' לביולוגיה חישובית. תרגיל ב' לתלפיות ואחרים.
67321
קורס קיץ - סדנת תכנות (C)
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: קורס קיץ סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 10:00 14:45 אודיטוריום הנדסה קיץ מר דני ברש, מר דני ברש, מר דני ברש, מר דני ברש, מר דני ברש
שעור א ב 10:00 14:45 אודיטוריום הנדסה קיץ מר דני ברש, מר דני ברש, מר דני ברש, מר דני ברש, מר דני ברש
שעור א ב 10:00 14:45 אודיטוריום הנדסה קיץ מר דני ברש, מר דני ברש, מר דני ברש, מר דני ברש, מר דני ברש
שעור א ב 10:00 14:45 אודיטוריום הנדסה קיץ מר דני ברש, מר דני ברש, מר דני ברש, מר דני ברש, מר דני ברש
שעור א ג 10:00 14:45 אודיטוריום הנדסה קיץ מר דני ברש, מר דני ברש, מר דני ברש, מר דני ברש, מר דני ברש
שעור א ג 10:00 14:45 אודיטוריום הנדסה קיץ מר דני ברש, מר דני ברש, מר דני ברש, מר דני ברש, מר דני ברש
שעור א ד 10:00 14:45 אודיטוריום הנדסה קיץ מר דני ברש, מר דני ברש, מר דני ברש, מר דני ברש, מר דני ברש
שעור א ד 10:00 14:45 אודיטוריום הנדסה קיץ מר דני ברש, מר דני ברש, מר דני ברש, מר דני ברש, מר דני ברש
שעור א ד 10:00 14:45 קיץ מר דני ברש, מר דני ברש, מר דני ברש, מר דני ברש, מר דני ברש
שעור א ה 10:00 14:45 אודיטוריום הנדסה קיץ מר דני ברש, מר דני ברש, מר דני ברש, מר דני ברש, מר דני ברש
שעור א ה 10:00 14:45 אודיטוריום הנדסה קיץ מר דני ברש, מר דני ברש, מר דני ברש, מר דני ברש, מר דני ברש
תרגיל א ב 15:00 15:45 אודיטוריום הנדסה קיץ מר יוני שר, מר יוני שר
תרגיל א ב 15:00 15:45 אודיטוריום הנדסה קיץ מר יוני שר, מר יוני שר
תרגיל א ב 15:00 17:45 אודיטוריום הנדסה קיץ מר יוני שר, מר יוני שר
תרגיל א ב 15:00 17:45 אודיטוריום הנדסה קיץ מר יוני שר, מר יוני שר
תרגיל ב ד 14:00 14:45 אודיטוריום הנדסה קיץ מר יוני שר, מר יוני שר
תרגיל ב ד 14:00 14:45 אודיטוריום הנדסה קיץ מר יוני שר, מר יוני שר
תרגיל ב ד 15:00 15:45 אודיטוריום הנדסה קיץ מר יוני שר, מר יוני שר
תרגיל ב ד 15:00 15:45 אודיטוריום הנדסה קיץ מר יוני שר, מר יוני שר
הבחינה תתקיים ב 02/09/2016 בשעה 10:00 באודיטוריום. מועד ב יתקיים עם מועד א של קורס 67316.
וגם יש לבחור לפחות קורס 1 מרשימה זו. לקורס הקיץ נרשם בדיעבד מי שלמד את הקורס בקיץ 2016.
67317
סדנת תכנות (++C)
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 12:00 13:45 אודיטוריום הנדסה א' מר ערן מרום, מר ערן מרום
שעור א ג 12:00 13:45 אודיטוריום הנדסה א' מר ערן מרום, מר ערן מרום
שעור א ה 15:00 15:45 אודיטוריום הנדסה א' מר ערן מרום, מר ערן מרום
שעור א ה 15:00 15:45 אודיטוריום הנדסה א' מר ערן מרום, מר ערן מרום
תרגיל א ד 18:00 18:45 שפרינצק 24 א' מר יוני שר
תרגיל ב ד 11:00 11:45 שפרינצק 26 א' מר יוני שר
תרגיל ג ה 16:00 16:45 שפרינצק 115 א' מר יוני שר
יינתן במחצית השנייה של הסמסטר. תרגיל ב' לביולוגיה חישובית. תרגיל ב' לתלפיות ואחרים.
67322
קורס קיץ - סדנת תכנות (++C)
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: קורס קיץ סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 10:00 12:45 אודיטוריום הנדסה קיץ מר יוני שר, מר יוני שר, מר יוני שר, מר יוני שר, מר יוני שר, מר יוני שר, מר יוני שר, מר יוני שר
שעור א ב 10:00 12:45 אודיטוריום הנדסה קיץ מר יוני שר, מר יוני שר, מר יוני שר, מר יוני שר, מר יוני שר, מר יוני שר, מר יוני שר, מר יוני שר
שעור א ב 10:00 12:45 אודיטוריום הנדסה קיץ מר יוני שר, מר יוני שר, מר יוני שר, מר יוני שר, מר יוני שר, מר יוני שר, מר יוני שר, מר יוני שר
שעור א ב 10:00 12:45 אודיטוריום הנדסה קיץ מר יוני שר, מר יוני שר, מר יוני שר, מר יוני שר, מר יוני שר, מר יוני שר, מר יוני שר, מר יוני שר
שעור א ב 10:00 12:45 אודיטוריום הנדסה קיץ מר יוני שר, מר יוני שר, מר יוני שר, מר יוני שר, מר יוני שר, מר יוני שר, מר יוני שר, מר יוני שר<