החוג לפיסיקה (541) - מסלול פיסיקה ומדעי כדור הארץ בהתמחות א.א.א במסלול דו-חוגי
קורסי המסלול
תואר בוגר
פיסיקה ומדעי כדור הארץ בהתמחות א.א.א במסלול דו-חוגי (6020)
שנה א'
לימודי חובה קורסי חובה בפיסיקה
76222
קורס ממוחשב בבטיחות - שנה א'
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 0 ש"ש: 0 סוג: הדרכה סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
הדרכה א א'
הדרכה ב ב'
חומר הקורס והמבדק באתר הקורס
77101
מכניקה ויחסות פרטית
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 7 ש"ש: 98 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 14:00 15:45 פלדמן ב' א' פרופ ראם סרי, פרופ ראם סרי, פרופ ראם סרי
שעור א ד 13:00 14:45 פלדמן ב' א' פרופ ראם סרי, פרופ ראם סרי, פרופ ראם סרי
שעור א ה 14:00 16:45 פלדמן ב' א' פרופ ראם סרי, פרופ ראם סרי, פרופ ראם סרי
שעור ב א 12:00 13:45 פלדמן א' א' ד"ר ירון ברומברג, ד"ר ירון ברומברג, ד"ר ירון ברומברג
שעור ב ג 8:00 9:45 פלדמן ב' א' ד"ר ירון ברומברג, ד"ר ירון ברומברג, ד"ר ירון ברומברג
שעור ב ה 12:00 13:45 פלדמן ב' א' ד"ר ירון ברומברג, ד"ר ירון ברומברג, ד"ר ירון ברומברג
תרגיל א ב 16:00 17:45 שפרינצק 115 א' מר עודד רוזוליו
תרגיל ב ד 19:00 20:45 שפרינצק 214 א' מר עודד רוזוליו
תרגיל ג ד 15:00 16:45 מתמטיקה 2 א' ד"ר יונתן אנהאורי
תרגיל ד ד 8:00 9:45 שפרינצק 115 א' גב נויה דימנשטיין
תרגיל ה ב 10:00 11:45 שפרינצק 215 א' גב נויה דימנשטיין
כולל השלמות במתמטיקה שאינן מקנות נ"ז. מומלץ רקע במתמטיקה ופיסיקה ברמה של 5 יחידות בגרות. שעור א לתלפיות פיסיקה ביולוגיה ואחרים. שעור א' יתחיל בתחילת הסמסטר (30.10.16) ויינתן במשך 12 שבועות, מבחן לתלמידי תלפיות ייערך ב- 20.1.2017 . שעור ב' לתכנית המשולבת פיסיקה-כימיה ואחרים. תרגיל א' לתכנית המשולבת פיסיקה-כימיה ואחרים, תרגיל ב' לפיסיקה ומדעי החיים, תרגיל ה' לתלפיות. .
77102
חשמל ומגנטיות
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 8:00 9:45 פלדמן א' ב' ד"ר יורם בורק, ד"ר יורם בורק
שעור א ה 12:00 13:45 פלדמן א' ב' ד"ר יורם בורק, ד"ר יורם בורק
שעור ב א 12:00 13:45 פלדמן א' ב' ד"ר אילון שרמן, ד"ר אילון שרמן
שעור ב ג 12:00 13:45 פלדמן א' ב' ד"ר אילון שרמן, ד"ר אילון שרמן
תרגיל א ד 13:00 14:45 אולם לוין ב' מר נמרוד שחם
תרגיל ב ד 8:00 9:45 שפרינצק 217 ב' מר טל אגרנוב
תרגיל ג ד 15:00 16:45 קפלן ב' מר טל אגרנוב
תרגיל ד ב 10:00 11:45 שפרינצק 27 ב' מר נמרוד שחם
תרגיל ה ב 10:00 11:45 שפרינצק 115 ב' מר יוסף קפלן
בוחן אמצע יתקיים ביום שישי 19.5.17. קבוצת שעור ב' לתלפיות, לתכנית המשולבת פיסיקה-כימיה, הנדסה, פיסיקה ביולוגיה ואחרים. קבוצת תרגיל ג' להנדסה ואחרים. קבוצת תרגיל ד' לתכנית המשולבת פיסיקה-כימיה ואחרים. קב' תרגיל ה' לתלפיות בלבד.
77159
מעבדה בפיסיקה א - חלקית
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: מעבדה

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ומעבדה א א 9:00 11:45 ביתן 9 ב' ד"ר עדי וקנין
שעור ומעבדה ב ה 8:00 10:45 ביתן 9 ב'
מיועד לתלמידי פיסיקה במסלולים חד חוגי או דו-חוגי. אחראי ד"ר עדי וקנין.
80114
מתמטיקה שימושית (1)
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:00 15:45 קנדה א' פרופ רות לורנס-נאימרק, פרופ רות לורנס-נאימרק, פרופ רות לורנס-נאימרק
שעור א ב 12:00 13:45 קפלן א' פרופ רות לורנס-נאימרק, פרופ רות לורנס-נאימרק, פרופ רות לורנס-נאימרק
שעור א ג 12:00 12:45 קפלן א' פרופ רות לורנס-נאימרק, פרופ רות לורנס-נאימרק, פרופ רות לורנס-נאימרק
שעור ב ב 8:00 9:45 קפלן א' ד"ר מוריה סיגרון, ד"ר מוריה סיגרון, ד"ר מוריה סיגרון
שעור ב ה 8:00 8:45 קפלן א' ד"ר מוריה סיגרון, ד"ר מוריה סיגרון, ד"ר מוריה סיגרון
שעור ב ה 12:00 13:45 קפלן א' ד"ר מוריה סיגרון, ד"ר מוריה סיגרון, ד"ר מוריה סיגרון
תרגיל א א 16:00 16:45 רוטברג א' מר אליק עולמי
תרגיל ב ד 17:00 17:45 שפרינצק 116 א' מר נדב עמיר
תרגיל ג ג 18:00 18:45 שפרינצק 217 א' גב חנה גלזנר
תרגיל ד ב 12:00 12:45 אודיטוריום הנדסה א' מר נדב עמיר
תרגיל ד ב 12:00 12:45 אודיטוריום הנדסה א' מר נדב עמיר
תרגיל ה ג 16:00 16:45 שפרינצק 214 א' גב חנה גלזנר
תרגיל ו ד 15:00 15:45 אודיטוריום הנדסה א' מר נדב עמיר
תרגיל ו ד 15:00 15:45 אודיטוריום הנדסה א' מר נדב עמיר
תרגיל ז ב 18:00 18:45 שפרינצק 29 א' מר אליק עולמי
בימי ראשון יתקיים תיגבור של שעתיים נוספות בין השעות 8:15-9:45 באולם קפלן קבוצת תרגיל ג' לתלפיות ואחרים. לתלמידי הנדסת חשמל ומחשבים מומלץ להירשם לשעור א' ותרגיל ג'.
80152
אלגברה לינארית לפיסיקאים
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:00 11:45 רוטברג א' ד"ר איב גודין, ד"ר איב גודין
שעור א ג 10:00 11:45 מתמטיקה 2 א' ד"ר איב גודין, ד"ר איב גודין
תרגיל א ג 14:00 15:45 קפלן א' מר אור בן-ארי טישלר
תרגיל ב א 16:00 17:45 שפרינצק 115 א' מר צביקה לקרץ
תרגיל ג ב 18:00 19:45 מתמטיקה 2 א' מר צביקה לקרץ
תרגיל א למדעים מדוייקים ואחרים. תרגיל ג' להנדסה ואחרים.
80155
סדנה באנליזה מתמטית למדעים מדוייקים
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: סדנה סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סדנה א ב 16:00 17:45 מתמטיקה 110 ב' ד"ר אבגניה זוכוביצקי, ד"ר אבגניה זוכוביצקי
סדנה א ד 10:00 10:45 קנדה עליון ב' ד"ר אבגניה זוכוביצקי, ד"ר אבגניה זוכוביצקי
80157
מתמטיקה שימושית (2)
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:00 15:45 קנדה ב' פרופ רות לורנס-נאימרק, פרופ רות לורנס-נאימרק
שעור א ג 8:00 9:45 קפלן ב' פרופ רות לורנס-נאימרק, פרופ רות לורנס-נאימרק
שעור ב ב 12:00 13:45 קפלן ב' ד"ר מרים בנק, ד"ר מרים בנק
שעור ב ד 13:00 14:45 קנדה ב' ד"ר מרים בנק, ד"ר מרים בנק
תרגיל א ב 12:00 13:45 לוי 06 ב' גב חנה גלזנר
תרגיל ב ג 16:00 17:45 שפרינצק 29 ב' מר יורי לבובסקי
תרגיל ג ב 14:00 15:45 לוי 07 ב' גב חנה גלזנר
תרגיל ד א 18:00 19:45 שפרינצק 117 ב' מר שי אברה
תרגיל ה ד 17:00 18:45 שפרינצק 115 ב' מר שי אברה
תרגיל ו ה 12:00 13:45 מתמטיקה 110 ב' מר יורי לבובסקי
קבוצת תרגיל ו' לתלפיות ואחרים. לתלמידי הנדסת חשמל ומחשבים מומלץ להירשם לשעור א'.
לימודי חובה קורסי חובה במדעי כדור הארץ
68104
מבוא למדעי הים
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 10:00 11:45 כדור הארץ 109 ב' פרופ חזי גילדור
תרגיל א ג 12:00 12:45 כדור הארץ 109 ב' גב הדר ברמן, גב אורטל סבה, גב ישראלה מוסן
68105
מבוא לתורת האקלים
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 10:00 11:45 כדור הארץ 109 א' פרופ אלון אנגרט, פרופ אלון אנגרט
שעור א ג 11:00 11:45 כדור הארץ 109 א' פרופ אלון אנגרט, פרופ אלון אנגרט
תרגיל א ג 10:00 10:45 כדור הארץ 109 א' גב מצדה צברי, גב מאיה בר-טוב, מר יונתן גבעון
קבוצת תרגיל בימי ג' בין השעות 10:00 עד 11:00 תתקיים גם באולם כדה"א 101
76415
הכרת משאבי הספרייה לתלמידי החוג למדעי כדור הארץ - קורס מתוקשב
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 0 ש"ש: 0 סוג: הדרכה סמסטר: א' או ב'

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
הדרכה א א' גב מלי כהן
הדרכה ב ב' גב מלי כהן
קורס זה הינו תנאי מוקדם להשתתפות בסמינריון בוגר.
לימודי חובת בחירה 4 נ"ז קורסי תכנות
76628
תכנות מתמטי ב MATLAB למדעי כדור הארץ
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 14:00 15:45 ח'מחשבים ב' ד"ר רועי כנעני
שעור ב ה 10:00 11:45 ח'מחשבים ב' ד"ר רועי כנעני
תרגיל א ה 16:00 16:45 ח'מחשבים ב' ד"ר רועי כנעני
תרגיל ב ה 12:00 12:45 ח'מחשבים ב' ד"ר רועי כנעני
דרישת קדם: קורס תכנות. תרגיל רשות ללא נזי"ם יינתן במעבדה. עקב בעייות אפשריות של מקום במעבדה, ייתכנו שינויים בזמני התרגול בתאום עם התלמידים. קיימת חובת הגשת תרגילים. פתוח לכולם, מלבד תלמידי ביה"ס להנדסה.
76634
פייתון למדעי כדור הארץ
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 12:00 13:45 ח'מחשבים א' גב הילה מושיוב
שעור ב ה 16:00 17:45 ח'מחשבים א' גב הילה מושיוב
תרגיל א ה 14:00 14:45 ח'מחשבים א' גב הילה מושיוב
תרגיל ב ה 18:00 18:45 ח'מחשבים א' גב הילה מושיוב
תרגיל רשות ללא נזי"ם יינתן במעבדה. עקב בעייות אפשריות של מקום במעבדה, ייתכנו שינויים בזמני התרגול בתאום עם התלמידים. פתוח לכולם, מלבד תלמידי ביה"ס להנדסה. קיימת חובת הגשת תרגילים.
76641
תכנות סי++ ומטלאב
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: קורס שנתי סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 16:00 17:45 ח'מחשבים שנתי מר גד קסיר
שעור ב ג 16:00 17:45 ח'מחשבים שנתי מר גד קסיר
שעור ג ה 16:00 17:45 ח'מחשבים שנתי מר גד קסיר
תרגיל א א 18:00 18:45 ח'מחשבים שנתי מר גד קסיר
תרגיל ב ג 18:00 18:45 ח'מחשבים שנתי מר גד קסיר
תרגיל ג ה 18:00 18:45 ח'מחשבים שנתי מר גד קסיר
תרגיל רשות ללא נזי"ם יינתן במעבדה. עקב בעייות אפשריות של מקום במעבדה, ייתכנו שינויים בזמני התרגול בתאום עם התלמידים. פתוח לכולם, מלבד תלמידי ביה"ס להנדסה. קיימת חובת הגשת תרגילים.
שנה ב'
לימודי חובה קורסי חובה בפיסיקה. אם יש צורך, אפשר לדחות את 77303 ואת 77318 לשנה ג' או רק את 77318, אבל שימו לב ש-77303 הוא תנאי קדם ל-77318.
76223
קורס ממוחשב בבטיחות - שנה ב
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 0 ש"ש: 0 סוג: הדרכה סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
הדרכה א א'
הדרכה ב ב'
76412
הכרת משאבי הספרייה לתלמידי החוג לפיסיקה - קורס מתוקשב
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 0 ש"ש: 0 סוג: הדרכה סמסטר: א' או ב'

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
הדרכה א א' גב מלי כהן
הדרכה ב ב' גב מלי כהן
קורס זה הינו תנאי מוקדם להשתתפות בסמינריון בוגר.
77152
פיסיקה תרמית
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 11:00 11:45 קפלן א' ד"ר מיכאל אסף, ד"ר מיכאל אסף
שעור א א 18:00 19:45 קפלן א' ד"ר מיכאל אסף, ד"ר מיכאל אסף
תרגיל א ג 14:00 14:45 רוטברג א' מר סיון גינזבורג
תרגיל ב ג 15:00 15:45 שפרינצק 116 א' מר סיון גינזבורג
תרגיל ג ב 10:00 10:45 שפרינצק 114 א' מר סיון גינזבורג
תרגיל ד ד 9:00 9:45 שפרינצק 215 א' מר סיון גינזבורג
תרגיל ד' להנדסה ואחרים. קבוצת תרגיל ב' לתלפיות ואחרים.
77303
מכניקה אנליטית
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:00 15:45 פלדמן א' א' פרופ ברק קול, פרופ ברק קול
שעור א ה 12:00 13:45 מתמטיקה 2 א' פרופ ברק קול, פרופ ברק קול
תרגיל א א 12:00 13:45 שפרינצק 26 א' מר נמרוד שחם
תרגיל ב ג 12:00 13:45 שפרינצק 28 א' מר נמרוד שחם
תרגיל ג ד 13:00 14:45 מתמטיקה 110 א' מר גדי מינץ
תרגיל ד ד 9:00 10:45 שפרינצק 102 א' מר גדי מינץ
תרגיל ד לתכנית המשולבת פיסיקה-כימיה ואחרים. קבוצת תרגיל ג' לתלפיות .
77305
גלים ואופטיקה
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:00 10:45 קפלן א' פרופ נדב כ"ץ, פרופ נדב כ"ץ
שעור א ג 8:00 9:45 פלדמן א' א' פרופ נדב כ"ץ, פרופ נדב כ"ץ
תרגיל א ב 18:00 19:45 שפרינצק 215 א' מר אלישע סבטיצקי
תרגיל ב ג 12:00 13:45 שפרינצק 214 א' מר אלישע סבטיצקי
תרגיל ג ד 15:00 16:45 שפרינצק 201 א' מר דמיטרי פרפורניק
תרגיל ד א 16:00 17:45 מתמטיקה 110 א' מר דמיטרי פרפורניק
תרגיל ג' לתכנית המשולבת פיסיקה-כימיה ואחרים. תרגיל ד לתלפיות.
77318
תורת הקוונטים (1)
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:00 11:45 פלדמן א' ב' פרופ חגי איזנברג, פרופ חגי איזנברג
שעור א ג 16:00 17:45 פלדמן א' ב' פרופ חגי איזנברג, פרופ חגי איזנברג
תרגיל א ד 13:00 14:45 שפרינצק 117 ב' מר טוביה גפן
תרגיל ב ב 16:00 17:45 שפרינצק 215 ב' מר נפתלי סמית
תרגיל ג ה 12:00 13:45 שפרינצק 29 ב' מר נפתלי סמית
תרגיל ד ה 11:00 12:45 שפרינצק 116 ב' מר טוביה גפן
תרגיל א לתכנית המשולבת פיסיקה-כימיה ולאחרים, תרגיל ד לתלפיות ואחרים.
77367
מעבדה בפיסיקה ב חלקית
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: מעבדה

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ומעבדה א ב 8:00 10:45 אודיטוריום בנין מעבדות ב' פרופ ערן שרון
שעור ומעבדה ב ד 16:00 18:45 אודיטוריום בנין מעבדות ב' פרופ ערן שרון
שעור ומעבדה ג ה 14:00 16:45 אודיטוריום בנין מעבדות א' פרופ ערן שרון
שעור ומעבדה ד ה 14:00 16:45 אודיטוריום בנין מעבדות ב' פרופ ערן שרון
שעור ומעבדה ה ד 8:00 10:45 אודיטוריום בנין מעבדות ב' פרופ ערן שרון
שעור ומעבדה ו ה 8:00 10:45 אודיטוריום בנין מעבדות ב' פרופ ערן שרון
שעור ומעבדה ז ב 15:00 17:45 אודיטוריום בנין מעבדות ב' פרופ ערן שרון
80312
הסתברות ושימושיה
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 16:00 17:45 פלדמן א' ב' ד"ר בוריס ביגון
תרגיל א ב 11:00 11:45 שפרינצק 29 ב' מר אור לנדסברג
תרגיל ב ב 18:00 18:45 שפרינצק 29 ב' מר אור לנדסברג
לימודי חובה אקלים אטמוספרה ואוקיאנוגרפיה.
69322
כימיה כללית לתלמידי פיסיקה
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 12:00 12:45 שפרינצק 26 ב' ד"ר לירז חי, ד"ר לירז חי
שעור א ג 12:00 13:45 שפרינצק 28 ב' ד"ר לירז חי, ד"ר לירז חי
תרגיל ב ד 14:00 14:45 לוי 06 ב' מר ניר גנוניאן
חובת הגשת תרגילים.
76415
הכרת משאבי הספרייה לתלמידי החוג למדעי כדור הארץ - קורס מתוקשב
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 0 ש"ש: 0 סוג: הדרכה סמסטר: א' או ב'

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
הדרכה א א' גב מלי כהן
הדרכה ב ב' גב מלי כהן
קורס זה הינו תנאי מוקדם להשתתפות בסמינריון בוגר.
82301
דינמיקה של אטמוספרה
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 14:00 15:45 כדור הארץ 102 א' פרופ נתן פלדור, פרופ נתן פלדור
שעור א ד 15:00 15:45 כדור הארץ 102 א' פרופ נתן פלדור, פרופ נתן פלדור
תרגיל א ד 16:00 16:45 כדור הארץ 102 א' גב הדר ברמן
בחינות מחצית שמשקל כל אחת מהם הוא 20% מהציון הסופי. תאריכי הבחינות 7/12/2016 ו-11/1/2017.
82814
פיסיקת העננים והגשם
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 12:00 13:45 כדור הארץ 102 ב' פרופ דניאל רוזנפלד, פרופ דניאל רוזנפלד
שעור א ב 13:00 13:45 כדור הארץ 101 ב' פרופ דניאל רוזנפלד, פרופ דניאל רוזנפלד
תרגיל א ב 14:00 14:45 כדור הארץ 101 ב' פרופ דניאל רוזנפלד, מר יונתן גבעון
לימודי חובת בחירה . בחירה במדעי כדור-הארץ שנים ב'-ג'. יש לבחור 36 נקודות. שימו לב לדרישות קדם של כל קורס המופיעים ברשימה.
40458
קלימטולוגיה סינופטית של מזרח הים-התיכון וישראל
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור וסמינריון סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור וסמינריון א ד 12:00 14:45 2301 חבר א' פרופ אורי דיין
קורס מ"א הפתוח לתלמידי ב"א שנה ג'. ; פתוח כסמינר לתלמידי מוסמך בלבד; הקורס יתקיים ברצף בין השעות 12:30-14:30
68127
כדור הארץ הדינמי
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:00 11:45 כדור הארץ 109 א' ד"ר רון שער, ד"ר רון שער
שעור א ב 12:00 12:45 כדור הארץ 109 א' ד"ר רון שער, ד"ר רון שער
תרגיל א ב 13:00 13:45 כדור הארץ 109 א' מר משה ארמון
תרגיל ב ב 13:00 13:45 כדור הארץ 102 א' גב מיכל בן-ישראל, גב נטלי ניאגו
68140
גאולוגיה בנגב
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 1.5 ש"ש: 21 סוג: סיור-מחנה סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סיור-מחנה א ב ב' מר משה ארמון, מר משה ארמון, מר משה ארמון, פרופ ארי מטמון, פרופ ארי מטמון, פרופ ארי מטמון, מר שלומי ויינר, מר שלומי ויינר, מר שלומי ויינר, גב נטלי ניאגו, גב נטלי ניאגו, גב נטלי ניאגו, ד"ר רון שער, ד"ר רון שער, ד"ר רון שער
סיור-מחנה א ג ב' מר משה ארמון, מר משה ארמון, מר משה ארמון, פרופ ארי מטמון, פרופ ארי מטמון, פרופ ארי מטמון, מר שלומי ויינר, מר שלומי ויינר, מר שלומי ויינר, גב נטלי ניאגו, גב נטלי ניאגו, גב נטלי ניאגו, ד"ר רון שער, ד"ר רון שער, ד"ר רון שער
סיור-מחנה א ד ב' מר משה ארמון, מר משה ארמון, מר משה ארמון, פרופ ארי מטמון, פרופ ארי מטמון, פרופ ארי מטמון, מר שלומי ויינר, מר שלומי ויינר, מר שלומי ויינר, גב נטלי ניאגו, גב נטלי ניאגו, גב נטלי ניאגו, ד"ר רון שער, ד"ר רון שער, ד"ר רון שער
שלושה ימי סיור בין התאריכים 27/2/2017- 1/3/2017. לכל הסיורים יש להצטייד במשקפי מגן ולמלא אחר כל דרישות הבטיחות.
70102
מבוא לפלאונטולוגיה
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 8:00 9:45 כדור הארץ 102 א' ד"ר רבקה רבינוביץ
מעבדה א ב 12:00 12:45 כדור הארץ 103 א' ד"ר רבקה רבינוביץ, גב יעל לשנו, גב דותן שקד-גלבנד
82304
מערכות מזג אוויר ברחבים הבינוניים
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:00 12:45 כדור הארץ 126 א' ד"ר חיים גרפינקל, ד"ר חיים גרפינקל
שעור א ג 13:00 13:45 כדור הארץ 103 א' ד"ר חיים גרפינקל, ד"ר חיים גרפינקל
תרגיל א ג 14:00 14:45 כדור הארץ 103 א' מר יונתן גבעון
מומלץ ללמוד במקביל קורס מס' 82311.
82309
מעברי קרינה באטמוספירה
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 9:00 11:45 כדור הארץ 125 ב' פרופ קרן הספל, פרופ קרן הספל
שעור א ג 12:00 12:45 כדור הארץ 125 ב' פרופ קרן הספל, פרופ קרן הספל
תרגיל א ג 13:00 13:45 כדור הארץ 125 ב' גב מצדה צברי
82314
תרומדינמיקה של האטמוספירה והאוקיאנוסים
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:00 11:45 כדור הארץ 101 א' פרופ קרן הספל, פרופ קרן הספל
שעור א ג 13:00 13:45 כדור הארץ 125 א' פרופ קרן הספל, פרופ קרן הספל
תרגיל א ג 14:00 14:45 כדור הארץ 125 א' גב מאיה בר-טוב
82508
שינויים אקלימיים
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 8:00 8:45 כדור הארץ 125 ב' פרופ דניאל רוזנפלד
תרגיל א ג 9:00 9:45 כדור הארץ 125 ב' פרופ דניאל רוזנפלד, גב מאיה בר-טוב
82510
פיסיקה של שכבת הגבול
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 16:00 16:45 כדור הארץ 101 ב' פרופ אלכסנדר חיין, פרופ אלכסנדר חיין
שעור א ג 8:00 9:45 כדור הארץ 101 ב' פרופ אלכסנדר חיין, פרופ אלכסנדר חיין
תרגיל א א 17:00 17:45 כדור הארץ 101 ב' מר יעקב שפונד
82515
מבוא למטאורולוגיה טרופית
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:00 11:45 כדור הארץ 101 ב' ד"ר אורי אדם, ד"ר אורי אדם
שעור א ה 8:00 8:45 כדור הארץ 101 ב' ד"ר אורי אדם, ד"ר אורי אדם
תרגיל א ה 9:00 9:45 כדור הארץ 101 ב' גב מאיה בר-טוב
82519
מחקר עצמאי לתלמידי בוגר באקלים אטמוספרה אוקיאנוגרפיה
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: עבודה מעשית סמסטר: ב' סוג הבחינה: פרויקט

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
עבודה מעשית א ב' פרופ נתן פלדור, ד"ר חיים גרפינקל
הרשמה באישור יו"ר החוג.
82609
סמינריון בוגר באקלים אטמוספרה אוקיאנוגרפיה
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: סמינריון סמסטר: קורס שנתי סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון א ג 10:00 11:45 כדור הארץ 125 ב' ד"ר חגית-פנינה אפק, ד"ר חגית-פנינה אפק
סמינריון א ד 11:00 11:45 כדור הארץ 102 א' ד"ר חגית-פנינה אפק, ד"ר חגית-פנינה אפק
ההשתתפות חובה.
82657
כימיה אטמוספירית
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 12:00 13:45 כדור הארץ 125 ב' ד"ר חגית-פנינה אפק
82850
עקרונות של חישה מרחוק של האטמוספרה, האוקיאנוסים והקרקע
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 9:00 11:45 כדור הארץ 125 א' פרופ קרן הספל
84540
פלאוקיאנוגרפיה ושינויים גלובליים
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: קורס שנתי סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 16:00 18:45 כדור הארץ 126 ב' פרופ יאיר רוזנטל, פרופ יאיר רוזנטל, פרופ יאיר רוזנטל, פרופ יאיר רוזנטל, פרופ יאיר רוזנטל, פרופ יונתן ארז
שעור א ב 10:00 11:45 כדור הארץ 126 א' פרופ יאיר רוזנטל, פרופ יאיר רוזנטל, פרופ יאיר רוזנטל, פרופ יאיר רוזנטל, פרופ יאיר רוזנטל, פרופ יונתן ארז
שעור א ב 16:00 18:45 כדור הארץ 126 ב' פרופ יאיר רוזנטל, פרופ יאיר רוזנטל, פרופ יאיר רוזנטל, פרופ יאיר רוזנטל, פרופ יאיר רוזנטל, פרופ יונתן ארז
שעור א ג 17:00 18:45 כדור הארץ 126 ב' פרופ יאיר רוזנטל, פרופ יאיר רוזנטל, פרופ יאיר רוזנטל, פרופ יאיר רוזנטל, פרופ יאיר רוזנטל, פרופ יונתן ארז
שעור א ד 17:00 19:45 כדור הארץ 126 ב' פרופ יאיר רוזנטל, פרופ יאיר רוזנטל, פרופ יאיר רוזנטל, פרופ יאיר רוזנטל, פרופ יאיר רוזנטל, פרופ יונתן ארז
שעור א ה 9:00 10:45 כדור הארץ 125 ב' פרופ יאיר רוזנטל, פרופ יאיר רוזנטל, פרופ יאיר רוזנטל, פרופ יאיר רוזנטל, פרופ יאיר רוזנטל, פרופ יונתן ארז
הקורס יתקיים בסמסטר א' בהדרכתו של פרופ' יונתן ארז החל מה-18/12/2016 - 27/1/2017 בימי שני בין השעות 10-12 ובתאריך ה-27/2/2017 בין השעות 9-11 באולם 126. חלקו השני של הקורס יתקיים בסמסטר ב' יועבר במרוכז על ידי פרופ' יאיר רוזנטל החל מהתאריכים 5/3/2017 ועד לתאריך ה-9/3/2017 .יום א' ה-5/3/2017 בין השעות 16-19 אולם 126, יום ב' ה-6/3/2017 בין השעות 16-19אולם 126, יום ג' ה-7/3/2017 בין השעות 17-19 אולם 126, ,יום ד' 8/3/2017 בין השעות 17-19 אולם 126, יום ה' 9/3/2017 בין השעות9-11 אולם 126.
84865
מבוא לאוקיינוגרפיה מעשית
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: מחנה לימוד סמסטר: ב' סוג הבחינה: פרויקט

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מחנה לימוד א ד 11:00 12:45 כדור הארץ 101 ב' פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, ד"ר עדי טורפשטיין, ד"ר עדי טורפשטיין, ד"ר עדי טורפשטיין, גב אורטל סבה, גב אורטל סבה, גב אורטל סבה
מחנה לימוד א ד 11:00 12:45 כדור הארץ 101 ב' פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, ד"ר עדי טורפשטיין, ד"ר עדי טורפשטיין, ד"ר עדי טורפשטיין, גב אורטל סבה, גב אורטל סבה, גב אורטל סבה
מחנה לימוד א ה ב' פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, ד"ר עדי טורפשטיין, ד"ר עדי טורפשטיין, ד"ר עדי טורפשטיין, גב אורטל סבה, גב אורטל סבה, גב אורטל סבה
מחנה לימוד א ה ב' פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, ד"ר עדי טורפשטיין, ד"ר עדי טורפשטיין, ד"ר עדי טורפשטיין, גב אורטל סבה, גב אורטל סבה, גב אורטל סבה
מחנה לימוד א ו ב' פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, ד"ר עדי טורפשטיין, ד"ר עדי טורפשטיין, ד"ר עדי טורפשטיין, גב אורטל סבה, גב אורטל סבה, גב אורטל סבה
מחנה לימוד א ו ב' פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, ד"ר עדי טורפשטיין, ד"ר עדי טורפשטיין, ד"ר עדי טורפשטיין, גב אורטל סבה, גב אורטל סבה, גב אורטל סבה
בתחילת הסמסטר יתקיימו מספר מפגשים (כ-6 מפגשים ) בימי רביעי בין השעות 11-13 באולם 101 ולאחר מכן יציאה ל-3 ימי מחנה באילת בין התאריכים 19-21/4/2017. מטלת הקורס הגשת פרוייקט+דו"ח+מצגת. הלינה במכון הבינאוניברסיטאי, התלמידים אחראים להוצאות הכלכלה ונסיעות לאילת. תלמידים המעוניינים להגיע ב-18/4/2017 בערב באילת יוכלו ללון במכון הבינאוניברסיטאי. התלמידים מתבקשים להודיע למזכירת החוג. ב-19/4/2017 יש להגיע לכיתת הלימוד במכון הבינאוניברסיטאי בשעה 8:00 בבוקר.
89703
מחזורים ביוגאוכימים ומערכת האקלים
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:00 16:45 כדור הארץ 109 ב' פרופ אלון אנגרט
לידיעתכם: חלק מהפעמים השעה השלישית תנוצל לתרגול.
או 4נקודות קורסי תכנות.
76628
תכנות מתמטי ב MATLAB למדעי כדור הארץ
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 14:00 15:45 ח'מחשבים ב' ד"ר רועי כנעני
שעור ב ה 10:00 11:45 ח'מחשבים ב' ד"ר רועי כנעני
תרגיל א ה 16:00 16:45 ח'מחשבים ב' ד"ר רועי כנעני
תרגיל ב ה 12:00 12:45 ח'מחשבים ב' ד"ר רועי כנעני
דרישת קדם: קורס תכנות. תרגיל רשות ללא נזי"ם יינתן במעבדה. עקב בעייות אפשריות של מקום במעבדה, ייתכנו שינויים בזמני התרגול בתאום עם התלמידים. קיימת חובת הגשת תרגילים. פתוח לכולם, מלבד תלמידי ביה"ס להנדסה.
76634
פייתון למדעי כדור הארץ
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 12:00 13:45 ח'מחשבים א' גב הילה מושיוב
שעור ב ה 16:00 17:45 ח'מחשבים א' גב הילה מושיוב
תרגיל א ה 14:00 14:45 ח'מחשבים א' גב הילה מושיוב
תרגיל ב ה 18:00 18:45 ח'מחשבים א' גב הילה מושיוב
תרגיל רשות ללא נזי"ם יינתן במעבדה. עקב בעייות אפשריות של מקום במעבדה, ייתכנו שינויים בזמני התרגול בתאום עם התלמידים. פתוח לכולם, מלבד תלמידי ביה"ס להנדסה. קיימת חובת הגשת תרגילים.
76641
תכנות סי++ ומטלאב
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: קורס שנתי סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 16:00 17:45 ח'מחשבים שנתי מר גד קסיר
שעור ב ג 16:00 17:45 ח'מחשבים שנתי מר גד קסיר
שעור ג ה 16:00 17:45 ח'מחשבים שנתי מר גד קסיר
תרגיל א א 18:00 18:45 ח'מחשבים שנתי מר גד קסיר
תרגיל ב ג 18:00 18:45 ח'מחשבים שנתי מר גד קסיר
תרגיל ג ה 18:00 18:45 ח'מחשבים שנתי מר גד קסיר
תרגיל רשות ללא נזי"ם יינתן במעבדה. עקב בעייות אפשריות של מקום במעבדה, ייתכנו שינויים בזמני התרגול בתאום עם התלמידים. פתוח לכולם, מלבד תלמידי ביה"ס להנדסה. קיימת חובת הגשת תרגילים.
שנה ג'
לימודי חובה קורסי חובה בפיסיקה
76224
קורס ממוחשב בבטיחות - שנה ג'
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 0 ש"ש: סוג: הדרכה סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
הדרכה א א'
הדרכה ב ב'
77307
מבוא לפיסיקה סטטיסטית
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 8:00 9:45 רוטברג א' פרופ עמי גלזנר, פרופ עמי גלזנר
שעור א ד 8:00 8:45 רוטברג א' פרופ עמי גלזנר, פרופ עמי גלזנר
תרגיל א ב 9:00 9:45 שפרינצק 28 א' מר יוסף קפלן
תרגיל ב ד 9:00 9:45 שפרינצק 114 א' מר יוסף קפלן
תרגיל ג ה 11:00 11:45 שפרינצק 27 א' מר יוסף קפלן
תרגיל ג' לתכנית המשולבת פיסיקה-כימיה ואחרים. קבוצת תרגיל ב' לתלפיות ואחרים
77508
מעבדה בפיסיקה ג
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: מעבדה

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ומעבדה א א 10:00 13:45 ביתן 0 א' פרופ נטלי בלבן, פרופ נטלי בלבן, פרופ יהודה גולדשטיין, פרופ יהודה גולדשטיין, פרופ זאב גלברסון, פרופ זאב גלברסון, ד"ר אילון שרמן, ד"ר אילון שרמן, פרופ גיא רון, פרופ גיא רון
שעור ומעבדה א ג 10:00 13:45 ביתן 0 א' פרופ נטלי בלבן, פרופ נטלי בלבן, פרופ יהודה גולדשטיין, פרופ יהודה גולדשטיין, פרופ זאב גלברסון, פרופ זאב גלברסון, ד"ר אילון שרמן, ד"ר אילון שרמן, פרופ גיא רון, פרופ גיא רון
שעור ומעבדה ב ב 14:00 17:45 ביתן 0 א' פרופ עודד מילוא, פרופ עודד מילוא
שעור ומעבדה ב ה 14:00 17:45 ביתן 0 א' פרופ עודד מילוא, פרופ עודד מילוא
שעור ומעבדה ג א 10:00 13:45 ביתן 0 ב' פרופ נטלי בלבן, פרופ נטלי בלבן, פרופ יהודה גולדשטיין, פרופ יהודה גולדשטיין, פרופ זאב גלברסון, פרופ זאב גלברסון
שעור ומעבדה ג ג 10:00 13:45 ביתן 0 ב' פרופ נטלי בלבן, פרופ נטלי בלבן, פרופ יהודה גולדשטיין, פרופ יהודה גולדשטיין, פרופ זאב גלברסון, פרופ זאב גלברסון
שעור ומעבדה ד ב 14:00 17:45 ביתן 0 ב' פרופ גיא רון, פרופ גיא רון, פרופ עודד מילוא, פרופ עודד מילוא
שעור ומעבדה ד ה 14:00 17:45 ביתן 0 ב' פרופ גיא רון, פרופ גיא רון, פרופ עודד מילוא, פרופ עודד מילוא
מפגש פתיחה סמ' ב': קבוצה ד', יום ב' 27.2.17 בשעה 14:00 עד 15:00 לערך, אולם מתמטיקה 110. קבוצה ג, יום ג' 28.2.17 משעה 10:00 עד 11:00 לערך, אולם מתמטיקה 110. אחראי מעבדה פרופ' גיא רון
לימודי חובת בחירה קורסים במדעי כדור הארץ, יש לבחור 36 נקודות.
40458
קלימטולוגיה סינופטית של מזרח הים-התיכון וישראל
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור וסמינריון סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור וסמינריון א ד 12:00 14:45 2301 חבר א' פרופ אורי דיין
קורס מ"א הפתוח לתלמידי ב"א שנה ג'. ; פתוח כסמינר לתלמידי מוסמך בלבד; הקורס יתקיים ברצף בין השעות 12:30-14:30
68127
כדור הארץ הדינמי
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:00 11:45 כדור הארץ 109 א' ד"ר רון שער, ד"ר רון שער
שעור א ב 12:00 12:45 כדור הארץ 109 א' ד"ר רון שער, ד"ר רון שער
תרגיל א ב 13:00 13:45 כדור הארץ 109 א' מר משה ארמון
תרגיל ב ב 13:00 13:45 כדור הארץ 102 א' גב מיכל בן-ישראל, גב נטלי ניאגו
68140
גאולוגיה בנגב
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 1.5 ש"ש: 21 סוג: סיור-מחנה סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סיור-מחנה א ב ב' מר משה ארמון, מר משה ארמון, מר משה ארמון, פרופ ארי מטמון, פרופ ארי מטמון, פרופ ארי מטמון, מר שלומי ויינר, מר שלומי ויינר, מר שלומי ויינר, גב נטלי ניאגו, גב נטלי ניאגו, גב נטלי ניאגו, ד"ר רון שער, ד"ר רון שער, ד"ר רון שער
סיור-מחנה א ג ב' מר משה ארמון, מר משה ארמון, מר משה ארמון, פרופ ארי מטמון, פרופ ארי מטמון, פרופ ארי מטמון, מר שלומי ויינר, מר שלומי ויינר, מר שלומי ויינר, גב נטלי ניאגו, גב נטלי ניאגו, גב נטלי ניאגו, ד"ר רון שער, ד"ר רון שער, ד"ר רון שער
סיור-מחנה א ד ב' מר משה ארמון, מר משה ארמון, מר משה ארמון, פרופ ארי מטמון, פרופ ארי מטמון, פרופ ארי מטמון, מר שלומי ויינר, מר שלומי ויינר, מר שלומי ויינר, גב נטלי ניאגו, גב נטלי ניאגו, גב נטלי ניאגו, ד"ר רון שער, ד"ר רון שער, ד"ר רון שער
שלושה ימי סיור בין התאריכים 27/2/2017- 1/3/2017. לכל הסיורים יש להצטייד במשקפי מגן ולמלא אחר כל דרישות הבטיחות.
70102
מבוא לפלאונטולוגיה
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 8:00 9:45 כדור הארץ 102 א' ד"ר רבקה רבינוביץ
מעבדה א ב 12:00 12:45 כדור הארץ 103 א' ד"ר רבקה רבינוביץ, גב יעל לשנו, גב דותן שקד-גלבנד
82304
מערכות מזג אוויר ברחבים הבינוניים
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:00 12:45 כדור הארץ 126 א' ד"ר חיים גרפינקל, ד"ר חיים גרפינקל
שעור א ג 13:00 13:45 כדור הארץ 103 א' ד"ר חיים גרפינקל, ד"ר חיים גרפינקל
תרגיל א ג 14:00 14:45 כדור הארץ 103 א' מר יונתן גבעון
מומלץ ללמוד במקביל קורס מס' 82311.
82309
מעברי קרינה באטמוספירה
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 9:00 11:45 כדור הארץ 125 ב' פרופ קרן הספל, פרופ קרן הספל
שעור א ג 12:00 12:45 כדור הארץ 125 ב' פרופ קרן הספל, פרופ קרן הספל
תרגיל א ג 13:00 13:45 כדור הארץ 125 ב' גב מצדה צברי
82314
תרומדינמיקה של האטמוספירה והאוקיאנוסים
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:00 11:45 כדור הארץ 101 א' פרופ קרן הספל, פרופ קרן הספל
שעור א ג 13:00 13:45 כדור הארץ 125 א' פרופ קרן הספל, פרופ קרן הספל
תרגיל א ג 14:00 14:45 כדור הארץ 125 א' גב מאיה בר-טוב
82508
שינויים אקלימיים
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 8:00 8:45 כדור הארץ 125 ב' פרופ דניאל רוזנפלד
תרגיל א ג 9:00 9:45 כדור הארץ 125 ב' פרופ דניאל רוזנפלד, גב מאיה בר-טוב
82510
פיסיקה של שכבת הגבול
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 16:00 16:45 כדור הארץ 101 ב' פרופ אלכסנדר חיין, פרופ אלכסנדר חיין
שעור א ג 8:00 9:45 כדור הארץ 101 ב' פרופ אלכסנדר חיין, פרופ אלכסנדר חיין
תרגיל א א 17:00 17:45 כדור הארץ 101 ב' מר יעקב שפונד
82515
מבוא למטאורולוגיה טרופית
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:00 11:45 כדור הארץ 101 ב' ד"ר אורי אדם, ד"ר אורי אדם
שעור א ה 8:00 8:45 כדור הארץ 101 ב' ד"ר אורי אדם, ד"ר אורי אדם
תרגיל א ה 9:00 9:45 כדור הארץ 101 ב' גב מאיה בר-טוב
82519
מחקר עצמאי לתלמידי בוגר באקלים אטמוספרה אוקיאנוגרפיה
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: עבודה מעשית סמסטר: ב' סוג הבחינה: פרויקט

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
עבודה מעשית א ב' פרופ נתן פלדור, ד"ר חיים גרפינקל
הרשמה באישור יו"ר החוג.
82609
סמינריון בוגר באקלים אטמוספרה אוקיאנוגרפיה
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: סמינריון סמסטר: קורס שנתי סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון א ג 10:00 11:45 כדור הארץ 125 ב' ד"ר חגית-פנינה אפק, ד"ר חגית-פנינה אפק
סמינריון א ד 11:00 11:45 כדור הארץ 102 א' ד"ר חגית-פנינה אפק, ד"ר חגית-פנינה אפק
ההשתתפות חובה.
82657
כימיה אטמוספירית
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 12:00 13:45 כדור הארץ 125 ב' ד"ר חגית-פנינה אפק
82850
עקרונות של חישה מרחוק של האטמוספרה, האוקיאנוסים והקרקע
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 9:00 11:45 כדור הארץ 125 א' פרופ קרן הספל
84540
פלאוקיאנוגרפיה ושינויים גלובליים
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: קורס שנתי סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 16:00 18:45 כדור הארץ 126 ב' פרופ יאיר רוזנטל, פרופ יאיר רוזנטל, פרופ יאיר רוזנטל, פרופ יאיר רוזנטל, פרופ יאיר רוזנטל, פרופ יונתן ארז
שעור א ב 10:00 11:45 כדור הארץ 126 א' פרופ יאיר רוזנטל, פרופ יאיר רוזנטל, פרופ יאיר רוזנטל, פרופ יאיר רוזנטל, פרופ יאיר רוזנטל, פרופ יונתן ארז
שעור א ב 16:00 18:45 כדור הארץ 126 ב' פרופ יאיר רוזנטל, פרופ יאיר רוזנטל, פרופ יאיר רוזנטל, פרופ יאיר רוזנטל, פרופ יאיר רוזנטל, פרופ יונתן ארז
שעור א ג 17:00 18:45 כדור הארץ 126 ב' פרופ יאיר רוזנטל, פרופ יאיר רוזנטל, פרופ יאיר רוזנטל, פרופ יאיר רוזנטל, פרופ יאיר רוזנטל, פרופ יונתן ארז
שעור א ד 17:00 19:45 כדור הארץ 126 ב' פרופ יאיר רוזנטל, פרופ יאיר רוזנטל, פרופ יאיר רוזנטל, פרופ יאיר רוזנטל, פרופ יאיר רוזנטל, פרופ יונתן ארז
שעור א ה 9:00 10:45 כדור הארץ 125 ב' פרופ יאיר רוזנטל, פרופ יאיר רוזנטל, פרופ יאיר רוזנטל, פרופ יאיר רוזנטל, פרופ יאיר רוזנטל, פרופ יונתן ארז
הקורס יתקיים בסמסטר א' בהדרכתו של פרופ' יונתן ארז החל מה-18/12/2016 - 27/1/2017 בימי שני בין השעות 10-12 ובתאריך ה-27/2/2017 בין השעות 9-11 באולם 126. חלקו השני של הקורס יתקיים בסמסטר ב' יועבר במרוכז על ידי פרופ' יאיר רוזנטל החל מהתאריכים 5/3/2017 ועד לתאריך ה-9/3/2017 .יום א' ה-5/3/2017 בין השעות 16-19 אולם 126, יום ב' ה-6/3/2017 בין השעות 16-19אולם 126, יום ג' ה-7/3/2017 בין השעות 17-19 אולם 126, ,יום ד' 8/3/2017 בין השעות 17-19 אולם 126, יום ה' 9/3/2017 בין השעות9-11 אולם 126.
84865
מבוא לאוקיינוגרפיה מעשית
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: מחנה לימוד סמסטר: ב' סוג הבחינה: פרויקט

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מחנה לימוד א ד 11:00 12:45 כדור הארץ 101 ב' פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, ד"ר עדי טורפשטיין, ד"ר עדי טורפשטיין, ד"ר עדי טורפשטיין, גב אורטל סבה, גב אורטל סבה, גב אורטל סבה
מחנה לימוד א ה ב' פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, ד"ר עדי טורפשטיין, ד"ר עדי טורפשטיין, ד"ר עדי טורפשטיין, גב אורטל סבה, גב אורטל סבה, גב אורטל סבה
מחנה לימוד א ו ב' פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, פרופ חזי גילדור, ד"ר עדי טורפשטיין, ד"ר עדי טורפשטיין, ד"ר עדי טורפשטיין, גב אורטל סבה, גב אורטל סבה, גב אורטל סבה
בתחילת הסמסטר יתקיימו מספר מפגשים (כ-6 מפגשים ) בימי רביעי בין השעות 11-13 באולם 101 ולאחר מכן יציאה ל-3 ימי מחנה באילת בין התאריכים 19-21/4/2017. מטלת הקורס הגשת פרוייקט+דו"ח+מצגת. הלינה במכון הבינאוניברסיטאי, התלמידים אחראים להוצאות הכלכלה ונסיעות לאילת. תלמידים המעוניינים להגיע ב-18/4/2017 בערב באילת יוכלו ללון במכון הבינאוניברסיטאי. התלמידים מתבקשים להודיע למזכירת החוג. ב-19/4/2017 יש להגיע לכיתת הלימוד במכון הבינאוניברסיטאי בשעה 8:00 בבוקר.
89703
מחזורים ביוגאוכימים ומערכת האקלים
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:00 16:45 כדור הארץ 109 ב' פרופ אלון אנגרט
לידיעתכם: חלק מהפעמים השעה השלישית תנוצל לתרגול.
קורסי בחירה קורסי בחירה בחוג לפיסיקה:
55772
שימוש במודלים של מדעי הטבע להבנת תופעות חברתיות
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב


סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 15:00 17:45 שפרינצק 203 ב' ד"ר רננה פרס
הקורס יתקיים בספרא.
64890
מבוא לרפואה גרעינית
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב


סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 13:00 14:45 אולם ד' ב' פרופ אייל משעני, ד"ר גלית אבורבא
פתוח לתלמידי שנה ג' רוקחות, כימיה ופיסיקה בוגר ומוסמך ולתלמידי מדעי החיים ומדעים ביו רפואיים משנה ג'. חובת נוכחות 50% . מחליף את הקורס "רדיוכימיה ביורפואית". חובה לתוכנית מדעי התרופה - תכנית המצוינות שנה ג' .
76908
תאוריה של חישוב עצבי א
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 11:00 12:45 מדעי המח ב' פרופ יונתן לוינשטיין