החוג לפיסיקה (541) - מסלול תכנית תלפיות
קורסי המסלול
תואר בוגר
תכנית תלפיות (2055)
שנה א'
לימודי חובה לימודי חובה בפיסיקה לתלמידי תלפיות בשנה א':
76222
קורס ממוחשב בבטיחות - שנה א'
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 0 ש"ש: 0 סוג: הדרכה סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
הדרכה א א'
הדרכה ב ב'
חומר הקורס והמבדק באתר הקורס
76412
הכרת משאבי הספרייה לתלמידי החוג לפיסיקה - קורס מתוקשב
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 0 ש"ש: 0 סוג: הדרכה סמסטר: א' או ב'

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
הדרכה א א' גב מלי כהן
הדרכה ב ב' גב מלי כהן
קורס זה הינו תנאי מוקדם להשתתפות בסמינריון בוגר.
77101
מכניקה ויחסות פרטית
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 7 ש"ש: 98 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 14:00 15:45 פלדמן ב' א' פרופ ראם סרי, פרופ ראם סרי, פרופ ראם סרי
שעור א ד 13:00 14:45 פלדמן ב' א' פרופ ראם סרי, פרופ ראם סרי, פרופ ראם סרי
שעור א ה 14:00 16:45 פלדמן ב' א' פרופ ראם סרי, פרופ ראם סרי, פרופ ראם סרי
שעור ב א 12:00 13:45 פלדמן א' א' ד"ר ירון ברומברג, ד"ר ירון ברומברג, ד"ר ירון ברומברג
שעור ב ג 8:00 9:45 פלדמן ב' א' ד"ר ירון ברומברג, ד"ר ירון ברומברג, ד"ר ירון ברומברג
שעור ב ה 12:00 13:45 פלדמן ב' א' ד"ר ירון ברומברג, ד"ר ירון ברומברג, ד"ר ירון ברומברג
תרגיל א ב 16:00 17:45 שפרינצק 115 א' מר עודד רוזוליו
תרגיל ב ד 19:00 20:45 שפרינצק 214 א' מר עודד רוזוליו
תרגיל ג ד 15:00 16:45 מתמטיקה 2 א' ד"ר יונתן אנהאורי
תרגיל ד ד 8:00 9:45 שפרינצק 115 א' גב נויה דימנשטיין
תרגיל ה ב 10:00 11:45 שפרינצק 215 א' גב נויה דימנשטיין
כולל השלמות במתמטיקה שאינן מקנות נ"ז. מומלץ רקע במתמטיקה ופיסיקה ברמה של 5 יחידות בגרות. שעור א לתלפיות פיסיקה ביולוגיה ואחרים. שעור א' יתחיל בתחילת הסמסטר (30.10.16) ויינתן במשך 12 שבועות, מבחן לתלמידי תלפיות ייערך ב- 20.1.2017 . שעור ב' לתכנית המשולבת פיסיקה-כימיה ואחרים. תרגיל א' לתכנית המשולבת פיסיקה-כימיה ואחרים, תרגיל ב' לפיסיקה ומדעי החיים, תרגיל ה' לתלפיות. .
77102
חשמל ומגנטיות
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 8:00 9:45 פלדמן א' ב' ד"ר יורם בורק, ד"ר יורם בורק
שעור א ה 12:00 13:45 פלדמן א' ב' ד"ר יורם בורק, ד"ר יורם בורק
שעור ב א 12:00 13:45 פלדמן א' ב' ד"ר אילון שרמן, ד"ר אילון שרמן
שעור ב ג 12:00 13:45 פלדמן א' ב' ד"ר אילון שרמן, ד"ר אילון שרמן
תרגיל א ד 13:00 14:45 אולם לוין ב' מר נמרוד שחם
תרגיל ב ד 8:00 9:45 שפרינצק 217 ב' מר טל אגרנוב
תרגיל ג ד 15:00 16:45 קפלן ב' מר טל אגרנוב
תרגיל ד ב 10:00 11:45 שפרינצק 27 ב' מר נמרוד שחם
תרגיל ה ב 10:00 11:45 שפרינצק 115 ב' מר יוסף קפלן
בוחן אמצע יתקיים ביום שישי 19.5.17. קבוצת שעור ב' לתלפיות, לתכנית המשולבת פיסיקה-כימיה, הנדסה, פיסיקה ביולוגיה ואחרים. קבוצת תרגיל ג' להנדסה ואחרים. קבוצת תרגיל ד' לתכנית המשולבת פיסיקה-כימיה ואחרים. קב' תרגיל ה' לתלפיות בלבד.
77103
מעבדה בפיסיקה א
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: קורס שנתי סוג הבחינה: מעבדה

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ומעבדה א א 14:00 16:45 ביתן 9 שנתי ד"ר עדי וקנין
שעור ומעבדה ב ב 14:00 16:45 ביתן 9 שנתי פרופ חגי איזנברג
שעור ומעבדה ג ד 15:00 17:45 ביתן 9 שנתי פרופ חגי איזנברג, ד"ר עדי וקנין
מפגש פתיחה לכל התלמידים במעבדה יתקיים ביום ראשון 30.10.16 בשעה 08:00 עד 10:00 באולם קפלן השתתפות חובה. מעבדה ג' לתלפיות בלבד. ד"ר עדי וקנין- אחראי מעבדה.
80114
מתמטיקה שימושית (1)
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:00 15:45 קנדה א' פרופ רות לורנס-נאימרק, פרופ רות לורנס-נאימרק, פרופ רות לורנס-נאימרק
שעור א ב 12:00 13:45 קפלן א' פרופ רות לורנס-נאימרק, פרופ רות לורנס-נאימרק, פרופ רות לורנס-נאימרק
שעור א ג 12:00 12:45 קפלן א' פרופ רות לורנס-נאימרק, פרופ רות לורנס-נאימרק, פרופ רות לורנס-נאימרק
שעור ב ב 8:00 9:45 קפלן א' ד"ר מוריה סיגרון, ד"ר מוריה סיגרון, ד"ר מוריה סיגרון
שעור ב ה 8:00 8:45 קפלן א' ד"ר מוריה סיגרון, ד"ר מוריה סיגרון, ד"ר מוריה סיגרון
שעור ב ה 12:00 13:45 קפלן א' ד"ר מוריה סיגרון, ד"ר מוריה סיגרון, ד"ר מוריה סיגרון
תרגיל א א 16:00 16:45 רוטברג א' מר אליק עולמי
תרגיל ב ד 17:00 17:45 שפרינצק 116 א' מר נדב עמיר
תרגיל ג ג 18:00 18:45 שפרינצק 217 א' גב חנה גלזנר
תרגיל ד ב 12:00 12:45 אודיטוריום הנדסה א' מר נדב עמיר
תרגיל ד ב 12:00 12:45 אודיטוריום הנדסה א' מר נדב עמיר
תרגיל ה ג 16:00 16:45 שפרינצק 214 א' גב חנה גלזנר
תרגיל ו ד 15:00 15:45 אודיטוריום הנדסה א' מר נדב עמיר
תרגיל ו ד 15:00 15:45 אודיטוריום הנדסה א' מר נדב עמיר
תרגיל ז ב 18:00 18:45 שפרינצק 29 א' מר אליק עולמי
בימי ראשון יתקיים תיגבור של שעתיים נוספות בין השעות 8:15-9:45 באולם קפלן קבוצת תרגיל ג' לתלפיות ואחרים. לתלמידי הנדסת חשמל ומחשבים מומלץ להירשם לשעור א' ותרגיל ג'.
80157
מתמטיקה שימושית (2)
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:00 15:45 קנדה ב' פרופ רות לורנס-נאימרק, פרופ רות לורנס-נאימרק
שעור א ג 8:00 9:45 קפלן ב' פרופ רות לורנס-נאימרק, פרופ רות לורנס-נאימרק
שעור ב ב 12:00 13:45 קפלן ב' ד"ר מרים בנק, ד"ר מרים בנק
שעור ב ד 13:00 14:45 קנדה ב' ד"ר מרים בנק, ד"ר מרים בנק
תרגיל א ב 12:00 13:45 לוי 06 ב' גב חנה גלזנר
תרגיל ב ג 16:00 17:45 שפרינצק 29 ב' מר יורי לבובסקי
תרגיל ג ב 14:00 15:45 לוי 07 ב' גב חנה גלזנר
תרגיל ד א 18:00 19:45 שפרינצק 117 ב' מר שי אברה
תרגיל ה ד 17:00 18:45 שפרינצק 115 ב' מר שי אברה
תרגיל ו ה 12:00 13:45 מתמטיקה 110 ב' מר יורי לבובסקי
קבוצת תרגיל ו' לתלפיות ואחרים. לתלמידי הנדסת חשמל ומחשבים מומלץ להירשם לשעור א'.
לימודי חובה לימודי חובה במתמטיקה לתלמידי תלפיות בשנה א':
80131
חשבון אינפיניטסימלי (1)
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 7 ש"ש: 98 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 10:00 11:45 קנדה א' מר איתמר צביק, מר איתמר צביק, מר איתמר צביק
שעור א ג 10:00 11:45 פלדמן א' א' מר איתמר צביק, מר איתמר צביק, מר איתמר צביק
שעור א ה 10:00 11:45 קנדה א' מר איתמר צביק, מר איתמר צביק, מר איתמר צביק
שעור ב א 10:00 11:45 כימיה 7 א' פרופ יונתן ברויאר, פרופ יונתן ברויאר, פרופ יונתן ברויאר
שעור ב ד 10:00 11:45 פלדמן ב' א' פרופ יונתן ברויאר, פרופ יונתן ברויאר, פרופ יונתן ברויאר
שעור ב ה 10:00 11:45 פלדמן ב' א' פרופ יונתן ברויאר, פרופ יונתן ברויאר, פרופ יונתן ברויאר
שעור ג א 10:00 11:45 לוי 06 א' פרופ רון ליבנה, פרופ רון ליבנה, פרופ רון ליבנה
שעור ג ד 8:00 9:45 לוי 07 א' פרופ רון ליבנה, פרופ רון ליבנה, פרופ רון ליבנה
שעור ג ה 10:00 11:45 שפרינצק 117 א' פרופ רון ליבנה, פרופ רון ליבנה, פרופ רון ליבנה
תרגיל א א 16:00 17:45 פלדמן ב' א' ד"ר איב גודין
תרגיל ב ב 12:00 13:45 קנדה עליון א' גב עדי ולר-וייזר
תרגיל ג ב 14:00 15:45 שפרינצק 117 א' מר אורן בקר
תרגיל ד ג 14:00 15:45 לוי 07 א' מר אורן בקר
תרגיל ה א 12:00 13:45 שפרינצק 215 א' מר אריאל דייויס
תרגיל ו ג 12:00 13:45 לוי 06 א' מר אסף כץ
תרגיל ז ב 16:00 17:45 רוטברג א' ד"ר איב גודין
תרגיל ח א 14:00 15:45 שפרינצק 215 א' גב עדי ולר-וייזר
תרגיל ט ב 12:00 13:45 שפרינצק 117 א' מר יאור חפוטה
תרגיל י ג 16:00 17:45 רוטברג א' מר יאור חפוטה
בימי ה' בשעה 10-11 יתקיימו בחנים (חובה) והשלמות שאינן מקנות נ"ז, על פי הצורך ובתיאום מול צוות הקורס. שעה זו משותפת עם קורס 80134 והשימוש בה ע"י שני הקורסים יהיה מתואם. קבוצת שעור ג' תינתן במשך 12 שבועות מתחילת הסמסטר ומיועדת לתלפיות. תרגיל ו' לתלמידי קבוצת שיעור ג' בלבד. תלמידים שירשמו לקבוצת שיעור ותרגיל של תלפיות יהיו כפופים לאילוצים של תלפיות. המבחן לקבוצת תלפיות יתקיים בתאריך 9/2/17. שעור א' ותרגיל ג' מומלץ לתלמידי ביולוגיה חישובית.
80132
חשבון אינפיניטסימלי (2)
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 7 ש"ש: 98 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:00 11:45 קנדה ב' פרופ יורם לסט, פרופ יורם לסט, פרופ יורם לסט
שעור א ג 14:00 15:45 קנדה ב' פרופ יורם לסט, פרופ יורם לסט, פרופ יורם לסט
שעור א ה 10:00 11:45 אודיטוריום הנדסה ב' פרופ יורם לסט, פרופ יורם לסט, פרופ יורם לסט
שעור א ה 10:00 11:45 אודיטוריום הנדסה ב' פרופ יורם לסט, פרופ יורם לסט, פרופ יורם לסט
תרגיל א ב 16:00 17:45 רוטברג ב' ד"ר איב גודין
תרגיל ב א 16:00 17:45 שפרינצק 117 ב' מר אסף שחר
תרגיל ג ב 12:00 13:45 שפרינצק 117 ב' מר אור בן-ארי טישלר
תרגיל ד ב 8:00 9:45 שפרינצק 215 ב' מר אור בן-ארי טישלר
תרגיל ה א 12:00 13:45 שפרינצק 117 ב' גב עדי ולר-וייזר
בימי חמישי בשעה 10-11 יתקיימו בחנים (חובה) והשלמות שאינן מקנות נ"ז, על פי הצורך ובתיאום מול צוות הקורס. שעה זו משותפת עם קורס 80135 והשימוש בה ע"י שני הקורסים יהיה מתואם. תרגיל ד' לתלפיות ואחרים.
80134
אלגברה ליניארית (1)
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:00 11:45 קנדה א' פרופ איליה ריפס, פרופ איליה ריפס, פרופ איליה ריפס
שעור א ד 10:00 11:45 פלדמן א' א' פרופ איליה ריפס, פרופ איליה ריפס, פרופ איליה ריפס
שעור א ה 10:00 10:45 פלדמן א' א' פרופ איליה ריפס, פרופ איליה ריפס, פרופ איליה ריפס
שעור ב ב 10:00 11:45 פלדמן ב' א' פרופ מיכאל טיומקין, פרופ מיכאל טיומקין, פרופ מיכאל טיומקין
שעור ב ג 10:00 11:45 אודיטוריום הנדסה א' פרופ מיכאל טיומקין, פרופ מיכאל טיומקין, פרופ מיכאל טיומקין
שעור ב ג 10:00 11:45 אודיטוריום הנדסה א' פרופ מיכאל טיומקין, פרופ מיכאל טיומקין, פרופ מיכאל טיומקין
שעור ב ה 10:00 10:45 אודיטוריום הנדסה א' פרופ מיכאל טיומקין, פרופ מיכאל טיומקין, פרופ מיכאל טיומקין
שעור ב ה 10:00 10:45 אודיטוריום הנדסה א' פרופ מיכאל טיומקין, פרופ מיכאל טיומקין, פרופ מיכאל טיומקין
שעור ג ב 12:00 13:45 שפרינצק 214 א' פרופ יבגני סטרחוב, פרופ יבגני סטרחוב, פרופ יבגני סטרחוב
שעור ג ד 10:00 11:45 שפרינצק 117 א' פרופ יבגני סטרחוב, פרופ יבגני סטרחוב, פרופ יבגני סטרחוב
שעור ג ה 9:00 9:45 שפרינצק 215 א' פרופ יבגני סטרחוב, פרופ יבגני סטרחוב, פרופ יבגני סטרחוב
שעור ד ב 12:00 13:45 כימיה 7 א' מר איתמר צביק, מר איתמר צביק, מר איתמר צביק
שעור ד ג 14:00 15:45 מתמטיקה 2 א' מר איתמר צביק, מר איתמר צביק, מר איתמר צביק
שעור ד ה 10:00 10:45 רוטברג א' מר איתמר צביק, מר איתמר צביק, מר איתמר צביק
תרגיל א א 16:00 17:45 לוי 07 א' מר ליאור יאנובסקי
תרגיל ב א 14:00 15:45 רוטברג א' מר ליאור יאנובסקי
תרגיל ג ד 13:00 14:45 שפרינצק 215 א' מר יואל גרינשפון
תרגיל ד ד 17:00 18:45 שפרינצק 215 א' מר יואל גרינשפון
תרגיל ה ה 12:00 13:45 לוי 06 א' מר עמית אופיר
תרגיל ו ג 10:00 11:45 שפרינצק 115 א' מר יאיר חיות
תרגיל ז א 16:00 17:45 קפלן א' מר נעם קולודנר
תרגיל ח ג 16:00 17:45 לוי 07 א' מר מוחמד אבו-ראדי
תרגיל ט ב 16:00 17:45 מתמטיקה 2 א' מר נעם קולודנר
תרגיל י ד 10:00 11:45 שפרינצק 115 א' ד"ר אלכס גורביץ
תרגיל יא ב 10:00 11:45 לוי 06 א' מר עמית אופיר
בימי ה' בשעה 10-11 יתקיימו בחנים (חובה) והשלמות שאינן מקנות נ"ז, על פי הצורך ובתיאום מול צוות הקורס. שעה זו משותפת עם קורס 80131 והשימוש בה ע"י שני הקורסים יהיה מתואם. קבוצת שעור ג' תינתן במשך 12 שבועות מתחילת הסמסטר ומיועדת לתלפיות. קבוצת תרגיל ו' לתלמידי קבוצת שיעור ג' בלבד. תלמידים שירשמו לקבוצת שיעור ותרגיל של תלפיות יהיו כפופים לאילוצים של תלפיות. המבחן לקבוצת תלפיות יתקיים בתאריך 24/1/17. שעור ד' ותרגיל א' מומלץ לביולוגיה חישובית ואחרים. שעור ב' מומלץ לתלמידי הנדסת חשמל ומחשבים ואחרים.
80135
אלגברה ליניארית (2)
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 10:00 11:45 קנדה ב' ד"ר קלואי פרין, ד"ר קלואי פרין, ד"ר קלואי פרין
שעור א ד 10:00 11:45 קנדה ב' ד"ר קלואי פרין, ד"ר קלואי פרין, ד"ר קלואי פרין
שעור א ה 10:00 10:45 כימיה 7 ב' ד"ר קלואי פרין, ד"ר קלואי פרין, ד"ר קלואי פרין
שעור ב ג 10:00 11:45 קפלן ב' מר איתמר צביק, מר איתמר צביק, מר איתמר צביק
שעור ב ד 10:00 11:45 קפלן ב' מר איתמר צביק, מר איתמר צביק, מר איתמר צביק
שעור ב ה 10:00 10:45 אודיטוריום הנדסה ב' מר איתמר צביק, מר איתמר צביק, מר איתמר צביק
שעור ב ה 10:00 10:45 אודיטוריום הנדסה ב' מר איתמר צביק, מר איתמר צביק, מר איתמר צביק
שעור ג ב 10:00 11:45 קפלן ב' ד"ר שאול זמל, ד"ר שאול זמל, ד"ר שאול זמל
שעור ג ד 10:00 11:45 אודיטוריום הנדסה ב' ד"ר שאול זמל, ד"ר שאול זמל, ד"ר שאול זמל
שעור ג ד 10:00 11:45 אודיטוריום הנדסה ב' ד"ר שאול זמל, ד"ר שאול זמל, ד"ר שאול זמל
שעור ג ה 10:00 10:45 קנדה ב' ד"ר שאול זמל, ד"ר שאול זמל, ד"ר שאול זמל
תרגיל א ה 12:00 13:45 רוטברג ב' מר דניאל קלמנוביץ
תרגיל ב ב 12:00 13:45 שפרינצק 115 ב' מר אורי ברזנר
תרגיל ג א 14:00 15:45 לוי 07 ב' מר אמיתי קמבר
תרגיל ד ג 12:00 13:45 מתמטיקה 2 ב' מר אורי ברזנר
תרגיל ה ג 16:00 17:45 שפרינצק 217 ב' מר אמיר אלגום
תרגיל ו ד 15:00 16:45 שפרינצק 101 ב' מר דניאל קלמנוביץ
תרגיל ז ד 13:00 14:45 שפרינצק 215 ב' מר אריאל דייויס
תרגיל ח ה 14:00 15:45 שפרינצק 117 ב' מר אמיר אלגום
תרגיל ט א 18:00 19:45 לוי 07 ב' מר אמיתי קמבר
תרגיל י ג 16:00 17:45 שפרינצק 27 ב' ד"ר אלכס גורביץ
תרגיל יא ב 14:00 15:45 שפרינצק 117 ב' מר אריאל דייויס
בימי חמישי בשעה 10-11 ייתקיימו בחנים (חובה) והשלמות שאינן מקנות נ"ז, על פי הצורך ובתיאום מול צוות הקורס. שעה זו משותפת עם הקורסים 80132 ו-80133. השימוש בה ע"י שלושת הקורסים יהיה מתואם. קב' תרגיל י' לתלפיות. לתלמידי ביולוגיה חישובית מומלץ להירשם לשעור ג' ותרגיל ד'. לתלמידי הנדסת חשמל ומחשבים מומלץ להירשם לשעור א'.
לימודי חובה לימודי חובה במדעי המחשב לתלמידי תלפיות בשנה א':
67108
מבוא למדעי המחשב לתלמידי תלפיות
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור, תרגיל ומעבדה סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 12:00 13:45 כימיה 7 א' גב שלי מחלב, גב שלי מחלב
שעור א ה 13:00 13:45 אודיטוריום הנדסה א' גב שלי מחלב, גב שלי מחלב
שעור א ה 13:00 13:45 אודיטוריום הנדסה א' גב שלי מחלב, גב שלי מחלב
תרגיל א ג 16:00 17:45 לוי 06 א' גב שלי מחלב
מעבדה א א' גב שלי מחלב
הקורס מיועד לתלמידי תלפיות שממשיכים לימודים במדעי המחשב
קורסי בחירה 67109 ו-67125 יידרשו מתלמידים שימשיכו בלימודיהם במסלול מדעי המחשב או במסלול המשולב. 80312 יידרש מתלמידים שימשיכו בלימודיהם במסלול פיסיקה או במסלול המשולב.
67109
מבני נתונים
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 12:00 13:45 קנדה ב' פרופ מיכאל בן-אור, פרופ גיא קינדלר
שעור ב ב 12:00 13:45 קנדה ב' פרופ מיכאל בן-אור, פרופ גיא קינדלר
תרגיל א ב 16:00 17:45 שפרינצק 115 ב' גב רוני רזניק
תרגיל ב ג 10:00 11:45 אודיטוריום הנדסה ב' גב רחל פארן-מינקוב
תרגיל ב ג 10:00 11:45 אודיטוריום הנדסה ב' גב רחל פארן-מינקוב
תרגיל ג ד 13:00 14:45 B220 ב' מר רביד כהן
תרגיל ג ד 13:00 14:45 B220 ב' מר רביד כהן
תרגיל ד ב 14:00 15:45 קפלן ב' גב רוני רזניק
תרגיל ה ג 12:00 13:45 אודיטוריום הנדסה ב' גב רחל פארן-מינקוב
תרגיל ה ג 12:00 13:45 אודיטוריום הנדסה ב' גב רחל פארן-מינקוב
תרגיל ו ד 15:00 16:45 B220 ב' מר רביד כהן
תרגיל ו ד 15:00 16:45 B220 ב' מר רביד כהן
תרגיל ז א 14:00 15:45 שפרינצק 117 ב' מר זיו תירם-רגב
תרגיל ח א 16:00 17:45 שפרינצק 28 ב' מר זיו תירם-רגב
שיעור א' לביולוגיה חישובית. שעור ב' לתלפיות והנדסה. תרגיל א' לתלפיות ואחרים. תרגיל ב' , ג' או ו' לביולוגיה חישובית ואחרים. דרישות קדם: לפחות אחד מן הקורסים אינפי 1 או מתמטיקה דיסקרטית (ורצוי שניהם).
67125
מבוא לתכנות מונחה עצמים
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור, תרגיל ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 16:00 17:45 קנדה ב' גב שולמית עג'מי
שעור ב ה 15:00 16:45 קנדה ב' גב שולמית עג'מי
תרגיל א ד 17:00 17:45 שפרינצק 28 ב' גב קרן אשחר
תרגיל ב ד 16:00 16:45 שפרינצק 115 ב' גב קרן אשחר
תרגיל ג ב 18:00 18:45 שפרינצק 115 ב' מר דוד אריאל
תרגיל ד ד 14:00 14:45 שפרינצק 217 ב' גב קרן אשחר
תרגיל ה ב 16:00 16:45 שפרינצק 25 ב' מר דוד אריאל
תרגיל ו ב 15:00 15:45 מתמטיקה 110 ב' מר דוד אריאל
תרגיל ז ג 14:00 14:45 שפרינצק 115 ב' גב קרן אשחר
תרגיל ח ג 16:00 16:45 שפרינצק 215 ב' מר דוד אריאל
מעבדה א ב'
שעור א' להנדסה ואחרים. שעור א' ותרגיל ב', ג' או ד' לביולוגיה חישובית, תלפיות ואחרים. קב' תרג' ג' לתלפיות ואחרים.
80146
העשרה באלגברה לינארית 1
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 1 ש"ש: 14 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: השתתפות פעילה


סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 16:00 16:45 שפרינצק 102 א' פרופ מיכאל טיומקין
השיעור הראשון יתקיים בשבוע השני של הסמסטר. קורס העשרה זה משלים חומר שקשור לקורס הבסיסי (80134) אך לא נכלל בו. קורס ההעשרה יתקדם בקצב יותר מהיר ומיועד רק לסטודנטים אשר מרגישים שהקורס הרגיל קל בשבילם. למרות שהחומר של הקורס יהיה שימושי בהמשך הלימודים, אף קורס לא יסתמך עליו באופן ישיר. הציון בקורס יהיה מילולי - "עובר" וייקבע על סמך בוחן שיתקיים בשיעור האחרון.
80312
הסתברות ושימושיה
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 16:00 17:45 פלדמן א' ב' ד"ר בוריס ביגון
תרגיל א ב 11:00 11:45 שפרינצק 29 ב' מר אור לנדסברג
תרגיל ב ב 18:00 18:45 שפרינצק 29 ב' מר אור לנדסברג