החוג למתמטיקה (530) - מסלול מתמטיקה במגמת הוראה
קורסי המסלול
תואר בוגר
מתמטיקה במגמת הוראה (1020)
שנה א'
לימודי חובה
76411
הכרת משאבי הספרייה לתלמידי החוג למתמטיקה - קורס מתוקשב
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 0 ש"ש: 0 סוג: הדרכה סמסטר: א' או ב'

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
הדרכה א א' גב מלי כהן
הדרכה ב ב' גב מלי כהן
קורס זה הינו תנאי מוקדם להשתתפות בסמינריון בוגר.
80131
חשבון אינפיניטסימלי (1)
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 7 ש"ש: 98 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 10:00 11:45 קנדה א' מר איתמר צביק, מר איתמר צביק, מר איתמר צביק
שעור א ג 10:00 11:45 פלדמן א' א' מר איתמר צביק, מר איתמר צביק, מר איתמר צביק
שעור א ה 10:00 11:45 קנדה א' מר איתמר צביק, מר איתמר צביק, מר איתמר צביק
שעור ב א 10:00 11:45 כימיה 7 א' פרופ יונתן ברויאר, פרופ יונתן ברויאר, פרופ יונתן ברויאר
שעור ב ד 10:00 11:45 פלדמן ב' א' פרופ יונתן ברויאר, פרופ יונתן ברויאר, פרופ יונתן ברויאר
שעור ב ה 10:00 11:45 פלדמן ב' א' פרופ יונתן ברויאר, פרופ יונתן ברויאר, פרופ יונתן ברויאר
שעור ג א 10:00 11:45 לוי 06 א' פרופ רון ליבנה, פרופ רון ליבנה, פרופ רון ליבנה
שעור ג ד 8:00 9:45 לוי 07 א' פרופ רון ליבנה, פרופ רון ליבנה, פרופ רון ליבנה
שעור ג ה 10:00 11:45 שפרינצק 117 א' פרופ רון ליבנה, פרופ רון ליבנה, פרופ רון ליבנה
תרגיל א א 16:00 17:45 פלדמן ב' א' ד"ר איב גודין
תרגיל ב ב 12:00 13:45 קנדה עליון א' גב עדי ולר-וייזר
תרגיל ג ב 14:00 15:45 שפרינצק 117 א' מר אורן בקר
תרגיל ד ג 14:00 15:45 לוי 07 א' מר אורן בקר
תרגיל ה א 12:00 13:45 שפרינצק 215 א' מר אריאל דייויס
תרגיל ו ג 12:00 13:45 לוי 06 א' מר אסף כץ
תרגיל ז ב 16:00 17:45 רוטברג א' ד"ר איב גודין
תרגיל ח א 14:00 15:45 שפרינצק 215 א' גב עדי ולר-וייזר
תרגיל ט ב 12:00 13:45 שפרינצק 117 א' מר יאור חפוטה
תרגיל י ג 16:00 17:45 רוטברג א' מר יאור חפוטה
בימי ה' בשעה 10-11 יתקיימו בחנים (חובה) והשלמות שאינן מקנות נ"ז, על פי הצורך ובתיאום מול צוות הקורס. שעה זו משותפת עם קורס 80134 והשימוש בה ע"י שני הקורסים יהיה מתואם. קבוצת שעור ג' תינתן במשך 12 שבועות מתחילת הסמסטר ומיועדת לתלפיות. תרגיל ו' לתלמידי קבוצת שיעור ג' בלבד. תלמידים שירשמו לקבוצת שיעור ותרגיל של תלפיות יהיו כפופים לאילוצים של תלפיות. המבחן לקבוצת תלפיות יתקיים בתאריך 9/2/17. שעור א' ותרגיל ג' מומלץ לתלמידי ביולוגיה חישובית.
80132
חשבון אינפיניטסימלי (2)
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 7 ש"ש: 98 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:00 11:45 קנדה ב' פרופ יורם לסט, פרופ יורם לסט, פרופ יורם לסט
שעור א ג 14:00 15:45 קנדה ב' פרופ יורם לסט, פרופ יורם לסט, פרופ יורם לסט
שעור א ה 10:00 11:45 אודיטוריום הנדסה ב' פרופ יורם לסט, פרופ יורם לסט, פרופ יורם לסט
שעור א ה 10:00 11:45 אודיטוריום הנדסה ב' פרופ יורם לסט, פרופ יורם לסט, פרופ יורם לסט
תרגיל א ב 16:00 17:45 רוטברג ב' ד"ר איב גודין
תרגיל ב א 16:00 17:45 שפרינצק 117 ב' מר אסף שחר
תרגיל ג ב 12:00 13:45 שפרינצק 117 ב' מר אור בן-ארי טישלר
תרגיל ד ב 8:00 9:45 שפרינצק 215 ב' מר אור בן-ארי טישלר
תרגיל ה א 12:00 13:45 שפרינצק 117 ב' גב עדי ולר-וייזר
בימי חמישי בשעה 10-11 יתקיימו בחנים (חובה) והשלמות שאינן מקנות נ"ז, על פי הצורך ובתיאום מול צוות הקורס. שעה זו משותפת עם קורס 80135 והשימוש בה ע"י שני הקורסים יהיה מתואם. תרגיל ד' לתלפיות ואחרים.
80134
אלגברה ליניארית (1)
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:00 11:45 קנדה א' פרופ איליה ריפס, פרופ איליה ריפס, פרופ איליה ריפס
שעור א ד 10:00 11:45 פלדמן א' א' פרופ איליה ריפס, פרופ איליה ריפס, פרופ איליה ריפס
שעור א ה 10:00 10:45 פלדמן א' א' פרופ איליה ריפס, פרופ איליה ריפס, פרופ איליה ריפס
שעור ב ב 10:00 11:45 פלדמן ב' א' פרופ מיכאל טיומקין, פרופ מיכאל טיומקין, פרופ מיכאל טיומקין
שעור ב ג 10:00 11:45 אודיטוריום הנדסה א' פרופ מיכאל טיומקין, פרופ מיכאל טיומקין, פרופ מיכאל טיומקין
שעור ב ג 10:00 11:45 אודיטוריום הנדסה א' פרופ מיכאל טיומקין, פרופ מיכאל טיומקין, פרופ מיכאל טיומקין
שעור ב ה 10:00 10:45 אודיטוריום הנדסה א' פרופ מיכאל טיומקין, פרופ מיכאל טיומקין, פרופ מיכאל טיומקין
שעור ב ה 10:00 10:45 אודיטוריום הנדסה א' פרופ מיכאל טיומקין, פרופ מיכאל טיומקין, פרופ מיכאל טיומקין
שעור ג ב 12:00 13:45 שפרינצק 214 א' פרופ יבגני סטרחוב, פרופ יבגני סטרחוב, פרופ יבגני סטרחוב
שעור ג ד 10:00 11:45 שפרינצק 117 א' פרופ יבגני סטרחוב, פרופ יבגני סטרחוב, פרופ יבגני סטרחוב
שעור ג ה 9:00 9:45 שפרינצק 215 א' פרופ יבגני סטרחוב, פרופ יבגני סטרחוב, פרופ יבגני סטרחוב
שעור ד ב 12:00 13:45 כימיה 7 א' מר איתמר צביק, מר איתמר צביק, מר איתמר צביק
שעור ד ג 14:00 15:45 מתמטיקה 2 א' מר איתמר צביק, מר איתמר צביק, מר איתמר צביק
שעור ד ה 10:00 10:45 רוטברג א' מר איתמר צביק, מר איתמר צביק, מר איתמר צביק
תרגיל א א 16:00 17:45 לוי 07 א' מר ליאור יאנובסקי
תרגיל ב א 14:00 15:45 רוטברג א' מר ליאור יאנובסקי
תרגיל ג ד 13:00 14:45 שפרינצק 215 א' מר יואל גרינשפון
תרגיל ד ד 17:00 18:45 שפרינצק 215 א' מר יואל גרינשפון
תרגיל ה ה 12:00 13:45 לוי 06 א' מר עמית אופיר
תרגיל ו ג 10:00 11:45 שפרינצק 115 א' מר יאיר חיות
תרגיל ז א 16:00 17:45 קפלן א' מר נעם קולודנר
תרגיל ח ג 16:00 17:45 לוי 07 א' מר מוחמד אבו-ראדי
תרגיל ט ב 16:00 17:45 מתמטיקה 2 א' מר נעם קולודנר
תרגיל י ד 10:00 11:45 שפרינצק 115 א' ד"ר אלכס גורביץ
תרגיל יא ב 10:00 11:45 לוי 06 א' מר עמית אופיר
בימי ה' בשעה 10-11 יתקיימו בחנים (חובה) והשלמות שאינן מקנות נ"ז, על פי הצורך ובתיאום מול צוות הקורס. שעה זו משותפת עם קורס 80131 והשימוש בה ע"י שני הקורסים יהיה מתואם. קבוצת שעור ג' תינתן במשך 12 שבועות מתחילת הסמסטר ומיועדת לתלפיות. קבוצת תרגיל ו' לתלמידי קבוצת שיעור ג' בלבד. תלמידים שירשמו לקבוצת שיעור ותרגיל של תלפיות יהיו כפופים לאילוצים של תלפיות. המבחן לקבוצת תלפיות יתקיים בתאריך 24/1/17. שעור ד' ותרגיל א' מומלץ לביולוגיה חישובית ואחרים. שעור ב' מומלץ לתלמידי הנדסת חשמל ומחשבים ואחרים.
80135
אלגברה ליניארית (2)
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 10:00 11:45 קנדה ב' ד"ר קלואי פרין, ד"ר קלואי פרין, ד"ר קלואי פרין
שעור א ד 10:00 11:45 קנדה ב' ד"ר קלואי פרין, ד"ר קלואי פרין, ד"ר קלואי פרין
שעור א ה 10:00 10:45 כימיה 7 ב' ד"ר קלואי פרין, ד"ר קלואי פרין, ד"ר קלואי פרין
שעור ב ג 10:00 11:45 קפלן ב' מר איתמר צביק, מר איתמר צביק, מר איתמר צביק
שעור ב ד 10:00 11:45 קפלן ב' מר איתמר צביק, מר איתמר צביק, מר איתמר צביק
שעור ב ה 10:00 10:45 אודיטוריום הנדסה ב' מר איתמר צביק, מר איתמר צביק, מר איתמר צביק
שעור ב ה 10:00 10:45 אודיטוריום הנדסה ב' מר איתמר צביק, מר איתמר צביק, מר איתמר צביק
שעור ג ב 10:00 11:45 קפלן ב' ד"ר שאול זמל, ד"ר שאול זמל, ד"ר שאול זמל
שעור ג ד 10:00 11:45 אודיטוריום הנדסה ב' ד"ר שאול זמל, ד"ר שאול זמל, ד"ר שאול זמל
שעור ג ד 10:00 11:45 אודיטוריום הנדסה ב' ד"ר שאול זמל, ד"ר שאול זמל, ד"ר שאול זמל
שעור ג ה 10:00 10:45 קנדה ב' ד"ר שאול זמל, ד"ר שאול זמל, ד"ר שאול זמל
תרגיל א ה 12:00 13:45 רוטברג ב' מר דניאל קלמנוביץ
תרגיל ב ב 12:00 13:45 שפרינצק 115 ב' מר אורי ברזנר
תרגיל ג א 14:00 15:45 לוי 07 ב' מר אמיתי קמבר
תרגיל ד ג 12:00 13:45 מתמטיקה 2 ב' מר אורי ברזנר
תרגיל ה ג 16:00 17:45 שפרינצק 217 ב' מר אמיר אלגום
תרגיל ו ד 15:00 16:45 שפרינצק 101 ב' מר דניאל קלמנוביץ
תרגיל ז ד 13:00 14:45 שפרינצק 215 ב' מר אריאל דייויס
תרגיל ח ה 14:00 15:45 שפרינצק 117 ב' מר אמיר אלגום
תרגיל ט א 18:00 19:45 לוי 07 ב' מר אמיתי קמבר
תרגיל י ג 16:00 17:45 שפרינצק 27 ב' ד"ר אלכס גורביץ
תרגיל יא ב 14:00 15:45 שפרינצק 117 ב' מר אריאל דייויס
בימי חמישי בשעה 10-11 ייתקיימו בחנים (חובה) והשלמות שאינן מקנות נ"ז, על פי הצורך ובתיאום מול צוות הקורס. שעה זו משותפת עם הקורסים 80132 ו-80133. השימוש בה ע"י שלושת הקורסים יהיה מתואם. קב' תרגיל י' לתלפיות. לתלמידי ביולוגיה חישובית מומלץ להירשם לשעור ג' ותרגיל ד'. לתלמידי הנדסת חשמל ומחשבים מומלץ להירשם לשעור א'.
לימודי חובת בחירה עליך ללמוד בשנים א' עד ג' את אחד הקורסים הבאים:
67101
מבוא למדעי המחשב
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 7 ש"ש: 98 סוג: שעור, תרגיל ומעבדה סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 12:00 13:45 כימיה 7 א' פרופ נעם ניסן, פרופ נעם ניסן, ד"ר אביב זהר, ד"ר אביב זהר
שעור א ה 13:00 13:45 אודיטוריום הנדסה א' פרופ נעם ניסן, פרופ נעם ניסן, ד"ר אביב זהר, ד"ר אביב זהר
שעור א ה 13:00 13:45 אודיטוריום הנדסה א' פרופ נעם ניסן, פרופ נעם ניסן, ד"ר אביב זהר, ד"ר אביב זהר
שעור ב א 14:00 15:45 כימיה 7 א' ד"ר אביב זהר, ד"ר אביב זהר, פרופ נעם ניסן, פרופ נעם ניסן
שעור ב ה 12:00 12:45 אודיטוריום הנדסה א' ד"ר אביב זהר, ד"ר אביב זהר, פרופ נעם ניסן, פרופ נעם ניסן
שעור ב ה 12:00 12:45 אודיטוריום הנדסה א' ד"ר אביב זהר, ד"ר אביב זהר, פרופ נעם ניסן, פרופ נעם ניסן
שעור ג ב 12:00 14:45 מתמטיקה 110 ב' פרופ יובל רבני
תרגיל א ד 15:00 16:45 שפרינצק 217 א' מר איל גרין
תרגיל ב ד 17:00 18:45 מתמטיקה 110 א' מר איל גרין
תרגיל ג ב 18:00 19:45 שפרינצק 115 א' גב אילת בלס
תרגיל ד ב 12:00 13:45 שפרינצק 217 א' גב אילת בלס
תרגיל ה ב 14:00 15:45 שפרינצק 214 א' מר איל גרין
תרגיל ו ב 8:00 9:45 שפרינצק 214 א' מר גבריאל פיאלקוף
תרגיל ז ג 10:00 11:45 שפרינצק 116 א' מר אהד דן
תרגיל ח ג 12:00 13:45 כימיה 7 א' מר אהד דן
תרגיל ט ד 13:00 14:45 שפרינצק 26 א' מר גבריאל פיאלקוף
תרגיל י ג 16:00 17:45 שפרינצק 213 א' מר גיא אייל
תרגיל יא ד 13:00 14:45 שפרינצק 26 ב' מר אהד דן
מעבדה א א'
מעבדה ב ב'
שיעור ב' להנדסה ואחרים. שיעור א' לביולוגיה חישובית. תרגיל א' או ח' מומלצים לביולוגיה חישובית. תרגיל ו' להנדסה ואחרים.
76608
תכנות בשפת פייתון
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 9:00 11:45 ח'מחשבים א' גב הילה מושיוב
שעור ב ג 9:00 11:45 ח'מחשבים ב' גב הילה מושיוב
שעור ג ב 9:00 11:45 ח'מחשבים ב' גב הילה מושיוב
תרגיל א ב 12:00 12:45 ח'מחשבים א' גב הילה מושיוב
תרגיל ב ג 12:00 12:45 ח'מחשבים ב' גב הילה מושיוב
תרגיל ג ב 12:00 12:45 ח'מחשבים ב' גב הילה מושיוב
תרגיל רשות ללא נזי"ם יינתן במעבדה. עקב בעייות אפשריות של מקום במעבדה, ייתכנו שינויים בזמני התרגול בתאום עם התלמידים. קיימת חובת הגשת תרגילים. פתוח לכולם, מלבד תלמידי ביה"ס להנדסה.
76641
תכנות סי++ ומטלאב
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: קורס שנתי סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 16:00 17:45 ח'מחשבים שנתי מר גד קסיר
שעור ב ג 16:00 17:45 ח'מחשבים שנתי מר גד קסיר
שעור ג ה 16:00 17:45 ח'מחשבים שנתי מר גד קסיר
תרגיל א א 18:00 18:45 ח'מחשבים שנתי מר גד קסיר
תרגיל ב ג 18:00 18:45 ח'מחשבים שנתי מר גד קסיר
תרגיל ג ה 18:00 18:45 ח'מחשבים שנתי מר גד קסיר
תרגיל רשות ללא נזי"ם יינתן במעבדה. עקב בעייות אפשריות של מקום במעבדה, ייתכנו שינויים בזמני התרגול בתאום עם התלמידים. פתוח לכולם, מלבד תלמידי ביה"ס להנדסה. קיימת חובת הגשת תרגילים.
וגם ניתן לבחור את הקורס 80200 בשנה א' או ב' במסגרת קורסי חובת הבחירה.
80200
תורת הקבוצות
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 12:00 13:45 שפרינצק 115 א' ד"ר איתי קפלן
תרגיל א ג 14:00 14:45 שפרינצק 115 א' מר אסף קרגילה
תרגיל ב ג 11:00 11:45 שפרינצק 215 א' מר אסף קרגילה
תרגיל ג ג 13:00 13:45 שפרינצק 115 א' מר אסף קרגילה
ניתן ללמוד קורס זה בשנה א' היות והוא לא מסתמך על רקע קודם, אולם מדובר בקורס מתקדם יחסית לשאר קורסי שנה א'. לפיכך, לימוד קורס זה בשנה א' מומלץ לתלמידים מצטיינים בלבד.
קורסי בחירה להשלמת הנקודות במתמטיקה אפשר לבחור מרשימת הקורסים הבאה:
80115
תורת המספרים האלמנטרית
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 12:00 13:45 שפרינצק 214 ב' פרופ יעקב ורשבסקי, פרופ יעקב ורשבסקי
שעור א ד 15:00 15:45 שפרינצק 214 ב' פרופ יעקב ורשבסקי, פרופ יעקב ורשבסקי
תרגיל א ב 16:00 16:45 שפרינצק 116 ב' מר עמית אופיר
תרגיל ב ד 14:00 14:45 שפרינצק 25 ב' מר עמית אופיר
80181
מתמטיקה דיסקרטית
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 14:00 15:45 פלדמן א' א' ד"ר אלכס גורביץ, ד"ר אלכס גורביץ
שעור א ג 16:00 17:45 כימיה 7 א' ד"ר אלכס גורביץ, ד"ר אלכס גורביץ
שעור ב ב 16:00 17:45 כימיה 7 א' פרופ ערן נבו, פרופ ערן נבו
שעור ב ג 8:00 9:45 קפלן א' פרופ ערן נבו, פרופ ערן נבו
תרגיל א ד 14:00 14:45 לוי 06 א' מר משה וויט
תרגיל ב ד 15:00 15:45 לוי 07 א' מר משה וויט
תרגיל ג א 12:00 12:45 קנדה עליון א' מר דניאל קלמנוביץ
תרגיל ד ב 15:00 15:45 שפרינצק 114 א' מר משה וויט
תרגיל ה ה 8:00 8:45 שפרינצק 214 א' מר משה וויט
תרגיל ו ה 14:00 14:45 שפרינצק 215 א' מר דניאל קלמנוביץ
שנה ב'
לימודי חובה
76411
הכרת משאבי הספרייה לתלמידי החוג למתמטיקה - קורס מתוקשב
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 0 ש"ש: 0 סוג: הדרכה סמסטר: א' או ב'

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
הדרכה א א' גב מלי כהן
הדרכה ב ב' גב מלי כהן
קורס זה הינו תנאי מוקדם להשתתפות בסמינריון בוגר.
80315
חשבון אינפיניטסימלי מתקדם (1)
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 10:00 11:45 פלדמן א' א' פרופ מיכאל הוכמן, פרופ מיכאל הוכמן
שעור א ד 10:00 11:45 אולם לוין א' פרופ מיכאל הוכמן, פרופ מיכאל הוכמן
תרגיל א ד 14:00 15:45 אולם לוין א' מר אריאל רפפורט
תרגיל ב ג 12:00 13:45 מתמטיקה 110 א' מר אריאל רפפורט
80316
חשבון אינפיניטסימלי מתקדם (2)
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 16:00 17:45 קפלן ב' פרופ נעם ברגר, פרופ נעם ברגר
שעור א ג 12:00 13:45 קנדה ב' פרופ נעם ברגר, פרופ נעם ברגר
תרגיל א א 12:00 13:45 שפרינצק 217 ב' מר אסף כץ
תרגיל ב ג 18:00 19:45 שפרינצק 217 ב' מר אסף כץ
80445
מבנים אלגבריים (1)
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 12:00 13:45 קפלן א' פרופ אלכסנדר לובוצקי, פרופ אלכסנדר לובוצקי
שעור א ג 16:00 17:45 פלדמן א' א' פרופ אלכסנדר לובוצקי, פרופ אלכסנדר לובוצקי
תרגיל א ב 18:00 19:45 שפרינצק 26 א' מר אורי ברזנר
תרגיל ב א 10:00 11:45 שפרינצק 214 א' מר אורי ברזנר
לימודי חובת בחירה יש לבחור לפחות 2 קורסים מרשימה זו בשנים ב',ג'. על התלמידים לבחור צמד אחד מבין הקורסים המיועדים לרוקחים, ביולוגים, רפואנים או כימאים.
77104
פיסיקה כללית (2) לתלמידי רוקחות
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 15:00 17:45 פלדמן א' ב' פרופ אמיר סער
תרגיל א ד 10:00 11:45 לוי 07 ב' מר דניאל כהן
תרגיל ב א 14:00 15:45 לוי 06 ב' מר דניאל כהן
ציון עובר בקורס - 60.
77112
חשמל גלים ואופטיקה לתלמידי מדעים ביו רפואיים
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 9:00 11:45 פלדמן ב' ב' פרופ גיא רון
תרגיל א ב 12:00 12:45 פלדמן ב' ב' מר נדב בן-שושן
תרגיל ב ה 12:00 12:45 שפרינצק 213 ב' מר נדב בן-שושן
77116
פיסיקה כללית (1) לתלמידי רוקחות
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 7 ש"ש: 98 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 10:00 12:45 פלדמן ב' א' ד"ר הדר שטיינברג, ד"ר הדר שטיינברג
שעור א ד 15:00 16:45 פלדמן ב' א' ד"ר הדר שטיינברג, ד"ר הדר שטיינברג
תרגיל א ד 13:00 14:45 שפרינצק 217 א' גב איילת ישר
תרגיל ב ג 8:00 9:45 שפרינצק 117 א' גב איילת ישר
ציון עובר בקורס - 60.
77130
פיסיקה כללית - מכניקה לתלמידי כימיה וכדה"א
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 8:00 9:45 פלדמן ב' א' פרופ יהודה וגשל, פרופ יהודה וגשל
שעור א ה 8:00 9:45 פלדמן ב' א' פרופ יהודה וגשל, פרופ יהודה וגשל
תרגיל א ה 10:00 11:45 שפרינצק 115 א' גב לירון יוסף
תרגיל ב א 14:00 15:45 קנדה עליון א' גב לירון יוסף
תרגיל ג ג 10:00 11:45 שפרינצק 26 א' מר נדב בן-שושן
קבוצת תרגיל א למדכה"א ואחרים. תרגיל ב' למדעי הכימיה והביולוגיה ואחרים.
77131
פיסיקה כללית - גלים וחשמל לתלמידי כימיה וכדה"א
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 7 ש"ש: 98 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 9:00 11:45 פלדמן ב' ב' פרופ עמרי גת, פרופ עמרי גת
שעור א ה 8:00 9:45 מתמטיקה 2 ב' פרופ עמרי גת, פרופ עמרי גת
תרגיל א ג 14:00 15:45 לוי 07 ב' מר דמיטרי פרפורניק
תרגיל ב ד 15:00 16:45 פלדמן ב' ב' מר דמיטרי פרפורניק
קבוצת תרגיל ב' למדעי הכימיה ואחרים.
77148
פיסיקה כללית - מכניקה לתלמידי ביולוגיה
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 18:00 19:45 פלדמן א' א' פרופ יצחק טוכמן, פרופ יצחק טוכמן
שעור א ד 13:00 14:45 פלדמן א' א' פרופ יצחק טוכמן, פרופ יצחק טוכמן
תרגיל א ב 10:00 11:45 מתמטיקה 110 א' מר איתי ליניאל
תרגיל ב ג 14:00 15:45 מתמטיקה 110 א' מר אליהו אנגלברג
תרגיל ג ב 12:00 13:45 שפרינצק 27 א' מר איתי ליניאל
תרגיל ד ג 12:00 13:45 שפרינצק 201 א' מר אליהו אנגלברג
כולל השלמות שאינן מקנות נ"ז.
77188
מכניקה לתלמידי מדעים ביו רפואיים
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 8:00 9:45 פלדמן א' א' ד"ר ראובן פרל, ד"ר ראובן פרל
שעור א ה 8:00 8:45 פלדמן א' א' ד"ר ראובן פרל, ד"ר ראובן פרל
תרגיל א ה 9:00 9:45 שפרינצק 117 א' מר עמית רותם
תרגיל ג ה 9:00 9:45 שפרינצק 217 א' גב תמר פארן
מומלץ לרענן את הידיעות בחשבון אינפיניטסימאלי (נגזרות ואינטגראלים) לפי הרמה הנלמדת לבגרות של 3 יחידות מתמטיקה או יותר.
77304
פיסיקה כללית - חשמל ואופטיקה לתלמידי ביולוגיה
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:00 15:45 פלדמן א' ב' פרופ יצחק טוכמן, פרופ יצחק טוכמן
שעור א ג 10:00 11:45 פלדמן א' ב' פרופ יצחק טוכמן, פרופ יצחק טוכמן
תרגיל א ה 10:00 11:45 שפרינצק 114 ב' מר עודד רוזוליו
תרגיל ב ד 15:00 16:45 שפרינצק 28 ב' מר סיון גינזבורג
תרגיל ג ג 14:00 15:45 אולם לוין ב' מר עודד רוזוליו
תרגיל ד ה 10:00 11:45 שפרינצק 215 ב' מר סיון גינזבורג
קבוצת תרגילים א ו- ד' לפסיכוביולוגיה ואחרים. כולל השלמות שאינן מקנות נ"ז.
וגם יש לבחור לפחות 3 קורסים מרשימה זו. יש ללמוד בשנה ב' ו-ג' 3 מתוך רשימת קורסים זו (יש לשים לב לדרישות קדם) בשנה ג' נוספים 3 קורסים לרשימה:
80200
תורת הקבוצות
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 12:00 13:45 שפרינצק 115 א' ד"ר איתי קפלן
תרגיל א ג 14:00 14:45 שפרינצק 115 א' מר אסף קרגילה
תרגיל ב ג 11:00 11:45 שפרינצק 215 א' מר אסף קרגילה
תרגיל ג ג 13:00 13:45 שפרינצק 115 א' מר אסף קרגילה
ניתן ללמוד קורס זה בשנה א' היות והוא לא מסתמך על רקע קודם, אולם מדובר בקורס מתקדם יחסית לשאר קורסי שנה א'. לפיכך, לימוד קורס זה בשנה א' מומלץ לתלמידים מצטיינים בלבד.
80320
משוואות דיפרנציאליות רגילות
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 12:00 13:45 מתמטיקה 2 ב' פרופ גנאדי לוין, פרופ גנאדי לוין
שעור א ג 10:00 10:45 מתמטיקה 2 ב' פרופ גנאדי לוין, פרופ גנאדי לוין
תרגיל א ב 9:00 9:45 שפרינצק 117 ב' מר יאור חפוטה
תרגיל ב ה 12:00 12:45 שפרינצק 117 ב' מר יאור חפוטה
80420
תורת ההסתברות (1)
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:00 15:45 קפלן א' ד"ר אורי גוראל-גורביץ, ד"ר אורי גוראל-גורביץ
שעור א ב 9:00 9:45 אולם לוין א' ד"ר אורי גוראל-גורביץ, ד"ר אורי גוראל-גורביץ
שעור ב ב 16:00 17:45 קפלן א' פרופ רז קופרמן, פרופ רז קופרמן
שעור ב ג 15:00 15:45 קנדה א' פרופ רז קופרמן, פרופ רז קופרמן
תרגיל א ג 18:00 18:45 פלדמן א' א' מר אמיר אלגום
תרגיל ב ב 8:00 8:45 לוי 07 א' מר אמיר אלגום
תרגיל ג ד 15:00 15:45 קנדה עליון א' מר אורי גבור
תרגיל ד ה 14:00 14:45 לוי 06 א' מר אורי רוזנשטיין
תרגיל ה א 11:00 11:45 שפרינצק 117 א' מר אורי גבור
תרגיל ו ג 15:00 15:45 פלדמן א' א' מר אורי רוזנשטיין
תרגיל ז ג 18:00 18:45 שפרינצק 215 א' מר אורי רוזנשטיין
שיעור א' מיועד לתלמידים במסלול מדעי המחשב-קוגניציה ואחרים. לתלמידי ביולוגיה חישובית והנדסה מומלץ להירשם לשיעור ב'.
80423
מבוא ללוגיקה
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 14:00 15:45 כימיה 7 א' פרופ איליה ריפס, פרופ איליה ריפס
שעור א ה 9:00 9:45 קנדה א' פרופ איליה ריפס, פרופ איליה ריפס
תרגיל א ג 8:00 8:45 שפרינצק 116 א' מר יתיר הלוי
תרגיל ב ג 11:00 11:45 שפרינצק 27 א' מר יתיר הלוי
תרגיל ג ה 8:00 8:45 שפרינצק 215 א' מר יתיר הלוי
80446
מבנים אלגבריים (2)
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 10:00 11:45 לוי 07 ב' פרופ שחר מוזס, פרופ שחר מוזס
שעור א ג 9:00 9:45 פלדמן ב' ב' פרופ שחר מוזס, פרופ שחר מוזס
תרגיל א ד 14:00 14:45 שפרינצק 29 ב' מר יאיר חיות
תרגיל ב ה 10:00 10:45 שפרינצק 28 ב' מר יאיר חיות
80516
מבוא לטופולוגיה
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 14:00 15:45 שפרינצק 115 ב' פרופ צליל סלע, פרופ צליל סלע
שעור א ג 11:00 11:45 מתמטיקה 2 ב' פרופ צליל סלע, פרופ צליל סלע
תרגיל א ג 16:00 16:45 שפרינצק 116 ב' מר גל שחף
תרגיל ב ג 14:00 14:45 פלדמן ב' ב' מר גל שחף
מומלץ כקורס רקע: הקורס תורת הקבוצות (80200).
וגם ניתן ללמוד קורס קריאה במקום קורסים אלה, בתיאום עם מר איתמר צביק tami@math.huji.ac.il יש לבחור בשנה ב' או ג' שניים מבין הקורסים הבאים:
80539
קורס קריאה במתמטיקה 2 נז
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: הדרכה סמסטר: א' סוג הבחינה: השתתפות פעילה

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
הדרכה א ה 18:00 19:45 א' ד"ר קלואי פרין
השתתפות באישור ראש החוג למתמטיקה בלבד. זמני ההוראה הסופיים ייקבעו בתיאום עם המרצה.
80541
קורס קריאה במתמטיקה - 3 נ"ז
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: הדרכה סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
הדרכה א א' ד"ר איתי קפלן
הדרכה ב א' פרופ עמנואל פרג'ון
השתתפות באישור ראש החוג למתמטיקה בלבד. זמני ההוראה הסופיים ייקבעו בתיאום עם המרצה.
80787
קורס קריאה במתמטיקה - 2 נ"ז
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: הדרכה סמסטר: ב'

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
הדרכה א ב' פרופ רות לורנס-נאימרק
הדרכה ב ב' פרופ מתניה בן-ארצי
הדרכה ג ב' פרופ רות לורנס-נאימרק
הדרכה ד ב' פרופ רות לורנס-נאימרק
השתתפות באישור ראש החוג למתמטיקה בלבד.
80789
קורס קריאה במתמטיקה - 3 נ"ז
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: הדרכה סמסטר: ב'

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
הדרכה א ב' פרופ גנאדי לוין
הדרכה ב ב' ד"ר קלואי פרין
הדרכה ג ב' פרופ בנימין ווייס
הדרכה ד ב' פרופ גיל קלעי
השתתפות באישור ראש החוג למתמטיקה בלבד.
וגם עליך לבחור אחד מבין הקורסים הבאים (אם לא מלאת עדיין חובה זו)
67101
מבוא למדעי המחשב
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 7 ש"ש: 98 סוג: שעור, תרגיל ומעבדה סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 12:00 13:45 כימיה 7 א' פרופ נעם ניסן, פרופ נעם ניסן, ד"ר אביב זהר, ד"ר אביב זהר
שעור א ה 13:00 13:45 אודיטוריום הנדסה א' פרופ נעם ניסן, פרופ נעם ניסן, ד"ר אביב זהר, ד"ר אביב זהר
שעור א ה 13:00 13:45 אודיטוריום הנדסה א' פרופ נעם ניסן, פרופ נעם ניסן, ד"ר אביב זהר, ד"ר אביב זהר
שעור ב א 14:00 15:45 כימיה 7 א' ד"ר אביב זהר, ד"ר אביב זהר, פרופ נעם ניסן, פרופ נעם ניסן
שעור ב ה 12:00 12:45 אודיטוריום הנדסה א' ד"ר אביב זהר, ד"ר אביב זהר, פרופ נעם ניסן, פרופ נעם ניסן
שעור ב ה 12:00 12:45 אודיטוריום הנדסה א' ד"ר אביב זהר, ד"ר אביב זהר, פרופ נעם ניסן, פרופ נעם ניסן
שעור ג ב 12:00 14:45 מתמטיקה 110 ב' פרופ יובל רבני
תרגיל א ד 15:00 16:45 שפרינצק 217 א' מר איל גרין
תרגיל ב ד 17:00 18:45 מתמטיקה 110 א' מר איל גרין
תרגיל ג ב 18:00 19:45 שפרינצק 115 א' גב אילת בלס
תרגיל ד ב 12:00 13:45 שפרינצק 217 א' גב אילת בלס
תרגיל ה ב 14:00 15:45 שפרינצק 214 א' מר איל גרין
תרגיל ו ב 8:00 9:45 שפרינצק 214 א' מר גבריאל פיאלקוף
תרגיל ז ג 10:00 11:45 שפרינצק 116 א' מר אהד דן
תרגיל ח ג 12:00 13:45 כימיה 7 א' מר אהד דן
תרגיל ט ד 13:00 14:45 שפרינצק 26 א' מר גבריאל פיאלקוף
תרגיל י ג 16:00 17:45 שפרינצק 213 א' מר גיא אייל
תרגיל יא ד 13:00 14:45 שפרינצק 26 ב' מר אהד דן
מעבדה א א'
מעבדה ב ב'
שיעור ב' להנדסה ואחרים. שיעור א' לביולוגיה חישובית. תרגיל א' או ח' מומלצים לביולוגיה חישובית. תרגיל ו' להנדסה ואחרים.
76641
תכנות סי++ ומטלאב
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: קורס שנתי סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 16:00 17:45 ח'מחשבים שנתי מר גד קסיר
שעור ב ג 16:00 17:45 ח'מחשבים שנתי מר גד קסיר
שעור ג ה 16:00 17:45 ח'מחשבים שנתי מר גד קסיר
תרגיל א א 18:00 18:45 ח'מחשבים שנתי מר גד קסיר
תרגיל ב ג 18:00 18:45 ח'מחשבים שנתי מר גד קסיר
תרגיל ג ה 18:00 18:45 ח'מחשבים שנתי מר גד קסיר
תרגיל רשות ללא נזי"ם יינתן במעבדה. עקב בעייות אפשריות של מקום במעבדה, ייתכנו שינויים בזמני התרגול בתאום עם התלמידים. פתוח לכולם, מלבד תלמידי ביה"ס להנדסה. קיימת חובת הגשת תרגילים.
קורסי בחירה להשלמת הנקודות במתמטיקה יש לבחור מרשימת הקורסים הבאה:
67504
אלגוריתמים
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 12:00 13:45 קנדה א' פרופ אלכס סמורודניצקי, פרופ אלכס סמורודניצקי
שעור א ד 16:00 16:45 קנדה א' פרופ אלכס סמורודניצקי, פרופ אלכס סמורודניצקי
שעור ב ב 12:00 13:45 פלדמן א' א' פרופ אלכס סמורודניצקי, פרופ אלכס סמורודניצקי
שעור ב ד 17:00 17:45 קנדה א' פרופ אלכס סמורודניצקי, פרופ אלכס סמורודניצקי
תרגיל א ב 16:00 17:45 שפרינצק 29 א' גב מורן מזרחי
תרגיל ב ב 10:00 11:45 אודיטוריום הנדסה א' גב מורן מזרחי
תרגיל ב ב 10:00 11:45 אודיטוריום הנדסה א' גב מורן מזרחי
תרגיל ג ד 14:00 15:45 שפרינצק 117 א' מר יונתן סומפולינסקי
תרגיל ד ג 12:00 13:45 B220 א' מר שי ויבורסקי
תרגיל ד ג 12:00 13:45 B220 א' מר שי ויבורסקי
תרגיל ה ה 12:00 13:45 B220 א' מר שי ויבורסקי
תרגיל ה ה 12:00 13:45 B220 א' מר שי ויבורסקי
תרגיל ו ג 10:00 11:45 שפרינצק 117 א' מר יונתן סומפולינסקי
תרגיל ז ג 14:00 15:45 שפרינצק 114 א' גב מורן מזרחי, מר שי ויבורסקי, מר יונתן סומפולינסקי
שיעור א', תרגיל ו' או ד' לביולוגיה חישובית ואחרים. קבוצת שעור ב', תרגילים ג,ד להנדסה ואחרים.
67521
מודלים חישוביים, חישוביות וסיבוכיות
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 10:00 11:45 כימיה 7 ב' פרופ אורנה קופרמן, פרופ אורנה קופרמן
שעור א ד 11:00 11:45 כימיה 7 ב' פרופ אורנה קופרמן, פרופ אורנה קופרמן
שעור ב ב 12:00 13:45 כימיה 7 ב' ד"ר עודד שוורץ, ד"ר עודד שוורץ
שעור ב ד 10:00 10:45 כימיה 7 ב' ד"ר עודד שוורץ, ד"ר עודד שוורץ
תרגיל א ג 12:00 13:45 שפרינצק 117 ב' מר עדו שחף
תרגיל ב ג 16:00 17:45 שפרינצק 115 ב' מר עדו שחף
תרגיל ג ד 15:00 16:45 לוי 06 ב' גב מאיה דותן
תרגיל ד ד 8:00 9:45 שפרינצק 215 ב' גב מאיה דותן
תרגיל ה ג 10:00 11:45 B221 ב' מר יונתן מושיוב
תרגיל ה ג 10:00 11:45 B221 ב' מר יונתן מושיוב
תרגיל ו ב 14:00 15:45 שפרינצק 214 ב' מר יהונתן מזרחי
תרגיל ז ג 14:00 15:45 B221 ב' מר יונתן מושיוב
תרגיל ז ג 14:00 15:45 B221 ב' מר יונתן מושיוב
שיעור ותרגול א' מיועדים בין היתר לתלמידי ביולוגיה חישובית. תרגיל א' גם לתלמידי תלפיות. במהלך הסמסטר יתקיימו שני בחנים בנוסף לבחינה הסופית.
77313
משוואות של פיסיקה מתמטית
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 10:00 11:45 אולם לוין א' פרופ ברוך מאירסון, פרופ ברוך מאירסון
שעור א ה 9:00 10:45 מתמטיקה 2 א' פרופ ברוך מאירסון, פרופ ברוך מאירסון
תרגיל א א 18:00 19:45 שפרינצק 215 א' מר טל אגרנוב
תרגיל ב ד 10:00 11:45 שפרינצק 217 א' מר טל אגרנוב
תרגיל ג ד 15:00 16:45 מתמטיקה 110 א' מר נפתלי סמית
תרגיל ד ב 15:00 16:45 שפרינצק 217 א' מר נפתלי סמית
תרגיל א לתכנית המשולבת פיסיקה-כימיה ואחרים. תרגיל ד להנדסה ואחרים. תרגיל ג לתלפיות. במסלולי פיסיקה מתמטיקה בהם הקורס אינו חובה למסלול ייחשב קורס זה כקורס בחירה במתמטיקה או כקורס בחירה בפיסיקה, אך לא בשניהם.
80424
לוגיקה מתמטית (2)
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 16:00 17:45 שפרינצק 202 ב' ד"ר איתי קפלן
תרגיל א ג 15:00 15:45 שפרינצק 201 ב' מר יתיר הלוי
80428
תורת המשחקים (1)
החוג הנותן: מתמטיקה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:00 15:45 אודיטוריום הנדסה ב' פרופ גיל קלעי
שעור א א 14:00 15:45 אודיטוריום הנדסה ב' פרופ גיל קלעי
תרגיל א ד 15:00 15:45 מתמטיקה 2 ב' מר חגי לבנר
תרגיל ב ה 12:00 12:45 שפרינצק 214 ב' מר חגי לבנר
תרגיל ג ד 15:00 15:45 שפרינצק 117 ב' מר אור שלום
שנה ג'
לימודי חובה
80445