החוג לכימיה (560) - מסלול סביבה כימיה במסלול דו-חוגי
קורסי המסלול
תואר בוגר
סביבה כימיה במסלול דו-חוגי (8033)
שנה א'
לימודי חובה לימודי חובה בכימיה. לתשומת ליבכם: קורס ממוחשב בבטיחות (76222) מהווה דרישת קדם לקורסי מעבדה.
69106 כימיה אנליטית א' ANALYTICAL CHEMISTRY A
החוג הנותן: כימיה 4 נ"ז 56 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:00 11:45 שפרינצק 115 ב' פרופ עובדיה לב, פרופ עובדיה לב
שעור א ה 11:00 11:45 שפרינצק 115 ב' פרופ עובדיה לב, פרופ עובדיה לב
תרגיל א א 13:00 13:45 שפרינצק 116 ב' מר משה בורשטיין
תרגיל ב א 12:00 12:45 שפרינצק 116 ב' מר משה בורשטיין
תרגיל ג ה 10:00 10:45 שפרינצק 117 ב' מר משה בורשטיין
קבוצת תרגיל ב לתוכנית משולבת כימיה וביולוגיה. תרגיל ג למדעי התרופה ואחרים.
69107 מבוא לכימיה INTRODUCTION TO CHEMISTRY
החוג הנותן: כימיה 7 נ"ז 98 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 14:00 15:45 קפלן א' פרופ דניאל הריז, פרופ דניאל הריז, פרופ דניאל הריז
שעור א ג 13:00 13:45 קפלן א' פרופ דניאל הריז, פרופ דניאל הריז, פרופ דניאל הריז
שעור א ד 10:00 11:45 קפלן א' פרופ דניאל הריז, פרופ דניאל הריז, פרופ דניאל הריז
תרגיל א ב 12:00 13:45 לוי 214 א' מר ליאור עשור
תרגיל ב ד 15:00 16:45 שפרינצק 26 א' מר רועי דן
תרגיל ג ד 13:00 14:45 לוי 07 א' מר ליאור עשור
תרגיל ד ה 10:00 11:45 שפרינצק 29 א' מר רועי דן
קבוצת תרגיל ב' למדעים מדוייקים ואחרים. קבוצת תרגיל א' לתוכנית משולבת במדעי הכימיה והחיים ואחרים. קבוצת תרגיל ג' למדעי כדור הארץ ואחרים.
69115 מעבדה - מבוא לכימיה GENERAL CHEMISTRY LAB
החוג הנותן: כימיה 3 נ"ז 42 ש"ש מעבדה סמסטר ב' סוג הבחינה: עבודה שוטפת
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה א ב 14:00 17:45 אודיטוריום בנין מעבדות ב' פרופ גיל שהם
מעבדה ב ג 14:00 17:45 אודיטוריום בנין מעבדות ב' פרופ זאב אייזנשטט
מעבדה ג ה 12:00 15:45 אודיטוריום בנין מעבדות ב' פרופ שלמה מגדסי
קורס המעבדה יכלול תשעה מפגשים מלאים, כולל מפגש הכרות עם המעבדה ושיטות העבודה בה ועוד שמונה ניסויים בכימיה כללית. יתכנו גם מפגשים חלקיים נוספים לפי הצורך. המפגשים יערכו פעם בשבוע ויתפרשו על פני כל הסמסטר. המפגש הראשון יערך בשבוע הראשון של הסמסטר באולם ההרצאות בבניין המעבדות החדש (ברנדמן). על התלמידים להביא אישור על ביצוע מבדק הבטיחות. לתשומת ליבכם, "קורס ממוחשב בבטיחות שנה א" (76222) מהוה תנאי קדם למעבדה זו. חובה לבצע את הקורס לפני תחילתה של המעבדה. כל תלמיד חייב להגיע לכל המפגשים עם נעליים שלמות, חלוק מעבדה ומשקפי מגן. קבוצת מעבדה א' למדעי התרופה ואחרים, קבוצת מעבדה ב' למדעי הכימיה והביולוגיה ואחרים, קבוצת מעבדה ג' למדעי כדור הארץ ואחרים.שימו לב: על מנת שנוכל להערך למעבדה בהתאם לכמות המשתתפים עוד מבעוד מועד אנו ממליצים ומבקשים להרשם אליה עם פתיחת מערכת הרישום בראשית השנה.
69128 כימיה אורגנית א' ORGANIC CHEMISTRY A
החוג הנותן: כימיה 6 נ"ז 84 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 10:00 11:45 מתמטיקה 2 ב' פרופ שלמה יצחייק, פרופ שלמה יצחייק
שעור א ג 12:00 13:45 כימיה 7 ב' פרופ שלמה יצחייק, פרופ שלמה יצחייק
תרגיל א ב 14:00 15:45 B221 ב' גב סיון יורן
תרגיל א ב 14:00 15:45 B221 ב' גב סיון יורן
תרגיל ב ד 13:00 14:45 שפרינצק 214 ב' מר אוהד סולומון
תרגיל ג ה 14:00 15:45 לוי 214 ב' גב סיון יורן
ביום א' 20-18 מתקיימת קבוצת תגבור פתוחה לכל תלמידי הקורס. קב' תרגיל ג' למדעים מדוייקים ואחרים. תרגיל א למדעי הכימיה והביולוגיה ואחרים.
69163 כימיה פיסיקלית א' PHYSICAL CHEMISTRY A
החוג הנותן: כימיה 4 נ"ז 56 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 10:00 11:45 פלדמן ב' ב' פרופ אורי בנין, פרופ אורי בנין
שעור א ד 8:00 8:45 פלדמן ב' ב' פרופ אורי בנין, פרופ אורי בנין
תרגיל א א 16:00 17:45 שפרינצק 29 ב' מר אדם פאוסט
תרגיל ב ב 12:00 13:45 שפרינצק 116 ב' מר אדם פאוסט
תרגיל ג ד 15:00 16:45 שפרינצק 217 ב' מר רועי עשור
תרגיל ד ג 8:00 9:45 שפרינצק 114 ב' מר רועי עשור
כולל השלמות במתמטיקה ופיסיקה שאינן מקנות נ"ז. קבוצת תרגיל ב' למדעים מדוייקים, מדעי החיים כימיה ואחרים.
76222 קורס ממוחשב בבטיחות - שנה א' Computarized Safety Course
החוג הנותן: כימיה 0 נ"ז 0 ש"ש הדרכה סמסטר א' או ב'
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
הדרכה א א'
הדרכה ב ב'
חומר הקורס והמבדק באתר הקורס
77130 פיסיקה כללית - מכניקה לתלמידי כימיה וכדה"א GENERAL PHYS.- MECHANICS FOR CHEM.& EARTH STUD.
החוג הנותן: כימיה 6 נ"ז 84 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 8:00 9:45 פלדמן ב' א' פרופ יהודה וגשל, פרופ יהודה וגשל
שעור א ה 8:00 9:45 פלדמן ב' א' פרופ יהודה וגשל, פרופ יהודה וגשל
תרגיל א ה 10:00 11:45 שפרינצק 115 א' מר דניאל לוזון
תרגיל ב א 14:00 15:45 קנדה עליון א' מר דניאל לוזון
קבוצת תרגיל א למדכה"א ואחרים. תרגיל ב' למדעי הכימיה והביולוגיה ואחרים.
77131 פיסיקה כללית - גלים וחשמל לתלמידי כימיה וכדה"א GENERAL PHYS.-WAVES & ELEC. FOR CHEM.& EART STU
החוג הנותן: כימיה 7 נ"ז 98 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 9:00 11:45 פלדמן ב' ב' פרופ איתן קצב, פרופ איתן קצב
שעור א ה 8:00 9:45 כימיה 7 ב' פרופ איתן קצב, פרופ איתן קצב
תרגיל א ג 14:00 15:45 לוי 07 ב' מר דניאל לוזון
תרגיל ג ד 15:00 16:45 פלדמן ב' ב' מר דניאל לוזון
קבוצת תרגיל ב' למדעי הכימיה ואחרים.
80109 מתמטיקה לתלמידי כימיה וכדה"א (1) MATHEMATICS FOR CHEMISTRY STUDENTS 1
החוג הנותן: כימיה 6 נ"ז 84 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 8:00 9:45 קנדה א' מר איתמר צביק, מר איתמר צביק, מר איתמר צביק
שעור א ד 8:00 9:45 קפלן א' מר איתמר צביק, מר איתמר צביק, מר איתמר צביק
שעור א ה 16:00 17:45 אודיטוריום הנדסה א' מר איתמר צביק, מר איתמר צביק, מר איתמר צביק
שעור א ה 16:00 17:45 אודיטוריום הנדסה א' מר איתמר צביק, מר איתמר צביק, מר איתמר צביק
תרגיל א א 16:00 17:45 שפרינצק 117 א' מר אלעד לוי
תרגיל ב ב 10:00 11:45 קנדה עליון א' מר אלעד לוי
תרגיל ג א 12:00 13:45 שפרינצק 115 א' מר לטיף אליעז
קבוצת תרגיל ב' לתכנית משולבת במדעי הכימיה והחיים ואחרים. תרגיל א' למדעי כדור-הארץ ואחרים. בימי ה' בין השעות 16:00 עד 17:30 יתקיימו בחנים (חובה) והשלמות שאינן מקנות נ"ז, על פי הצורך ובתיאום מול צוות הקורס. החל מיום 22/12/15 שיעור יום ג' בין השעות 8:00 עד 10:00 יתקיים באולם כדה"א 109
80110 מתמטיקה לתלמידי כימיה וכדה"א (2) MATHEMATICS FOR CHEMISTRY STUDENTS 2
החוג הנותן: כימיה 6 נ"ז 84 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר ב' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:00 15:45 מתמטיקה 2 ב' ד"ר אלכס גורביץ, ד"ר אלכס גורביץ, ד"ר אלכס גורביץ
שעור א ב 8:00 9:45 קנדה ב' ד"ר אלכס גורביץ, ד"ר אלכס גורביץ, ד"ר אלכס גורביץ
שעור א ד 17:00 18:45 כימיה 7 ב' ד"ר אלכס גורביץ, ד"ר אלכס גורביץ, ד"ר אלכס גורביץ
תרגיל א א 16:00 17:45 לוי 07 ב' מר אמיתי קמבר
תרגיל ב ב 12:00 13:45 לוי 07 ב' מר אמיתי קמבר
תרגיל ג ג 8:00 9:45 שפרינצק 217 ב' מר לטיף אליעז
קבוצת תרגיל א' לתכנית משולבת במדעי הכימיה והחיים ואחרים. קבוצת תרגיל ג למדכה"א ואחרים. בימי ב' בין השעות 8:00 עד 10:00 יתקיימו בחנים (חובה) והשלמות שאינן מקנות נ"ז, על פי הצורך ובתיאום מול צוות הקורס.
לימודי חובה לימודי חובה בסביבה
68127 כדור הארץ הדינמי THE DYNAMIC EARTH
החוג הנותן: כימיה 4 נ"ז 56 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 12:00 13:45 כדור הארץ 109 א' פרופ ארי מטמון, פרופ ארי מטמון
שעור א ב 12:00 12:45 כדור הארץ 109 א' פרופ ארי מטמון, פרופ ארי מטמון
תרגיל א ב 13:00 13:45 כדור הארץ 109 א' מר משה ארמון, גב מיכל בן-ישראל, גב נטלי ניאגו
89105 סיור גאולוגי לתלמידי סביבה GEOLOGICAL FIELD TRIP FOR ENV STUDENTS
החוג הנותן: כימיה 1 נ"ז 14 ש"ש סיור-מחנה סמסטר א' סוג הבחינה: עבודה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סיור-מחנה א א 17:00 18:45 כדור הארץ 125 א' פרופ יגאל אראל, פרופ יגאל אראל, פרופ יגאל אראל
סיור-מחנה א ה א' פרופ יגאל אראל, פרופ יגאל אראל, פרופ יגאל אראל
סיור-מחנה א ו א' פרופ יגאל אראל, פרופ יגאל אראל, פרופ יגאל אראל
הקורס מורכב משני ימי סיור- 14-15 לינואר 2016. . הרצאת הכנה: 10.1.2016 בשעות 17-19. השיעור ינתן במכון למדעי כדור הארץ באולם 125. חובה להשתתף בשיעור הכנה+ימי הסיור. פרטים בעניין ימי הסיור ימסרו במפגש הכנה על ידי פרופ' יגאל אראל.
89110 נושאי סביבה נבחרים SELECTED ENVORONMENTAL TOPICS
החוג הנותן: כימיה 2 נ"ז 28 ש"ש סיור-מחנה סמסטר ב' סוג הבחינה: עבודה שוטפת
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סיור-מחנה א ב ב' פרופ יהודה אנזל, פרופ יהודה אנזל, פרופ יהודה אנזל, פרופ יהודה אנזל
סיור-מחנה א ד ב' פרופ יהודה אנזל, פרופ יהודה אנזל, פרופ יהודה אנזל, פרופ יהודה אנזל
סיור-מחנה א ה ב' פרופ יהודה אנזל, פרופ יהודה אנזל, פרופ יהודה אנזל, פרופ יהודה אנזל
סיור-מחנה א ה 10:00 11:45 כדור הארץ 109 ב' פרופ יהודה אנזל, פרופ יהודה אנזל, פרופ יהודה אנזל, פרופ יהודה אנזל
האוניברסיטה העברית בירושלים הפקולטה למדעי הטבע – החוג למדעי הסביבה שיעור הכנה לימי סיור: 03.03.16 יום חמישי, בין השעות 10:00-10:45 . השיעור ינתן במכון למדעי כדור הארץ מועדי הסיורים: 31.3.16 – יום חמישי - מאגר אוג קדרון ומט"ש שורק יציאה בשעה 08:00 . 16.05.16 – יום שני - נאות חובב יציאה בשעה 07:00 . 1.6.2016 - יום רביעי - נחל קישון ויער הכרמל יציאה בשעה 07:00 . הנכם מתבקשים להגיע רבע שעה קודם ליציאה לסיור. האוטובוס ימתין לכם בכניסה הראשית לקמפוס ליד הכספומט.
89309 מבוא למדעי הסביבה מצומצם INTRODUCTION TO ENVIORONMENTAL SCIENCES
החוג הנותן: כימיה 3 נ"ז 42 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 18:00 19:45 כדור הארץ 102 ב' פרופ יגאל אראל
תרגיל א ג 20:00 20:45 כדור הארץ 102 ב' פרופ יגאל אראל
לידיעתכם, הקורס יתחיל בשעה 18:30 ולא כפי שמופיע בשנתון
לימודי חובת בחירה מדעי הסביבה: יש לבחור קורס אחד.
72153 מבוא לביולוגיה של התא לתלמידי ביולוגיה Introduction to Cell Biology
החוג הנותן: כימיה 3 נ"ז 42 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 10:00 11:45 קנדה א' פרופ בנימין ארואטי, פרופ בנימין ארואטי, פרופ אורן אוסטרזצר, פרופ אורן אוסטרזצר
שעור א ה 13:00 13:45 קנדה א' פרופ בנימין ארואטי, פרופ בנימין ארואטי, פרופ אורן אוסטרזצר, פרופ אורן אוסטרזצר
תרגיל א א 12:00 12:45 שפרינצק 214 א' גב מאיה מורן
תרגיל ב ד 13:00 13:45 לוי 06 א' מר דניאל בבלי
תרגיל ג ד 12:00 12:45 שפרינצק 27 א' גב גבריאלה שרה מורנו-קופרשטיין
תרגיל ד ה 12:00 12:45 לוי 07 א' גב מאיה מורן
תרגיל ה ג 16:00 16:45 שפרינצק 117 א' מר אפרים קאסה
תרגיל ו ד 12:00 12:45 לוי 07 א' מר דניאל בבלי
תרגיל ז ד 12:00 12:45 שפרינצק 26 א' גב מאיה מורן
בקורס יתקיים תרגיל רשות ללא נ"ז
72160 מבוא לביולוגיה לתלמידי מדעים Biology basic
החוג הנותן: כימיה 3 נ"ז 42 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 18:00 19:45 פלדמן ב' א' פרופ ניר קרן
תרגיל א ד 17:00 17:45 שפרינצק 101 א' מר חנן שופמן
תרגיל ב ד 18:00 18:45 שפרינצק 101 א' מר חנן שופמן
תרגיל ג ה 16:00 16:45 שפרינצק 24 א' מר חנן שופמן
הקורס מיועד לתלמידי הפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע שאינם תלמידי מדעי החיים.
וגם יש לבחור קורס 1 מרשימה זו בשנים א',ב',ג'.
76608 תכנות בשפת פייתון INTRODUCTION TO PROGRAMMING IN PYTHON
החוג הנותן: כימיה 3 נ"ז 42 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 9:00 11:45 ח'מחשבים א' ד"ר דוד דיין
שעור ב ב 9:00 11:45 ח'מחשבים ב' ד"ר דוד דיין
שעור ג ג 9:00 11:45 ח'מחשבים ב' גב רחל שוקרון
תרגיל א ב 12:00 12:45 ח'מחשבים א' ד"ר דוד דיין
תרגיל ב ב 12:00 12:45 ח'מחשבים ב' ד"ר דוד דיין
תרגיל ג ג 12:00 12:45 ח'מחשבים ב' גב רחל שוקרון
תרגיל רשות ללא נזי"ם יינתן במעבדה. עקב בעייות אפשריות של מקום במעבדה, ייתכנו שינויים בזמני התרגול בתאום עם התלמידים. קיימת חובת הגשת תרגילים. פתוח לכולם, מלבד תלמידי ביה"ס להנדסה.
וגם מדעי הסביבה: עליכם לבחור קורס אחד . לקורס חובה בשנה ב' 72107 מבוא לאקולוגיה ולביולוגיה של אוכלוסיות מתבקש ידע בסטטיסטיקה.
52104 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה לתלמידי כימיה INTRO TO PROBABILITYAND STATISTICS FOR CHEMISTRY
החוג הנותן: כימיה 3 נ"ז 42 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 14:00 15:45 שפרינצק 115 א' מר סער-ג'יימס גרשון
תרגיל א א 10:00 10:45 שפרינצק 215 א' מר צבי אלון
תרגיל ב א 11:00 11:45 שפרינצק 217 א' מר צבי אלון
הקורס יינתן בקמפוס קריית א"י ספרא.
72301 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה Introduction to probability and statistics
החוג הנותן: כימיה 4 נ"ז 56 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 11:00 12:45 קנדה ב' פרופ אריאל דרבסי, פרופ אריאל דרבסי, ד"ר לירן כרמל, ד"ר לירן כרמל
שעור א ד 11:00 11:45 פלדמן א' ב' פרופ אריאל דרבסי, פרופ אריאל דרבסי, ד"ר לירן כרמל, ד"ר לירן כרמל
תרגיל א ב 10:00 10:45 שפרינצק 116 ב' גב שירן בר
תרגיל ב ה 14:00 14:45 סילברמן 506 ב' גב שירן בר
תרגיל ג ב 15:00 15:45 לוי 214 ב' מר אייל יצקוביץ
תרגיל ד ג 12:00 12:45 סילברמן 506 ב' מר אייל יצקוביץ
תרגיל ה ד 10:00 10:45 שפרינצק 116 ב' מר רותם רוח
תרגיל ו ד 14:00 14:45 שפרינצק 27 ב' מר רותם רוח
תרגיל ז ד 15:00 15:45 שפרינצק 214 ב' מר רותם רוח
תרגיל ח ג 13:00 13:45 שפרינצק 213 ב' מר אייל יצקוביץ
יתקיימו 4 בחנים במהלך הקורס. הבחנים יתקיימו באולמות פלדמן א' מתמטיקה 2 ורוטברג בימי ד' בין השעות 11:00 עד 12:00 (בשעות השיעור) במועד 15/6 הבוחן יתקיים באולמות קנדה, קנדה עליון ורוטברג. מועדי הבחנים: 16/3 6/4 25/5 15/6
שנה ב'
לימודי חובה לימודי חובה בכימיה. לתשומת ליבכם: קורס ממוחשב בבטיחות (76223) מהווה דרישת קדם לקורסי מעבדה.שימו לב למועד הרישום לקורסי מעבדה: שימו לב: על מנת שנוכל להערך למעבדות בהתאם לכמות המשתתפים בהן עוד מבעוד מועד אנו ממליצים ומבקשים להרשם אליהן עם פתיחת מערכת הרישום בראשית השנה בכפוף לדרישות הקדם אליהן. תלמידים שלא עברו את אחד מהקורסים: "כימיה פיסיקלית א'" (69163) או כימיה פיסיקלית ב' - תרמודינמיקה (69301) מתבקשים לפנות לייעוץ (ד"ר אלעד גרוס - יועץ שנה ב': elad.gross@mail.huji.ac.il) לפני הרישום למעבדה זו.
69301 כימיה פיסיקלית ב' - תרמודינמיקה א PHYSICAL CHEMISTRY B
החוג הנותן: כימיה 6 נ"ז 84 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 12:00 13:45 רוטברג א' פרופ אורי רביב, פרופ אורי רביב
שעור א ב 12:00 13:45 אודיטוריום הנדסה א' פרופ אורי רביב, פרופ אורי רביב
שעור א ב 12:00 13:45 אודיטוריום הנדסה א' פרופ אורי רביב, פרופ אורי רביב
תרגיל א ב 8:00 9:45 שפרינצק 202 א' גב אביגיל שטרן
תרגיל ב ד 13:00 14:45 מתמטיקה 2 א' מר ליאל ספיר
תרגיל ג ה 10:00 11:45 שפרינצק 214 א' מר ליאל ספיר
קבוצת תרגיל ב' למדעים מדויקים ולמדעי הכימיה והביולוגיה .
69303 כימיה אי אורגנית INORGANIC CHEMISTRY
החוג הנותן: כימיה 6 נ"ז 84 ש"ש שעור וסדנה סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:00 11:45 א' פרופ אבי בינו, פרופ אבי בינו
שעור א ב 10:00 11:45 א' פרופ אבי בינו, פרופ אבי בינו
סדנה א ג 8:00 9:45 שפרינצק 29 א' גב שפרה לנסקי
סדנה ב ד 18:00 19:45 שפרינצק 115 א' מר עודד הלוי
סדנה ג א 14:00 15:45 שפרינצק 115 א' גב שפרה לנסקי
קבוצת תרגיל ב' למדעים מדוייקים ואחרים. קבוצת תרגיל ג למדעי התרופה ואחרים. נוכחות בסדנא חובה.
69304 מעבדה בכימיה אי אורגנית INORGANIC CHEMISTRY LAB
החוג הנותן: כימיה 3 נ"ז 42 ש"ש מעבדה סמסטר ב' סוג הבחינה: עבודה שוטפת
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה א ב 10:00 14:45 ב' ד"ר ליעוז אתגר
מעבדה ב ד 13:00 17:45 ב' ד"ר לירז חי
שמונה עד תשע מעבדות מתחילת הסמסטר. לתשומת ליבכם: "קורס ממוחשב בבטיחות" הינו תנאי קדם למעבדה זו. חובה לבצע את הקורס לפני תחילתה של המעבדה באופן תלוי שנת לימודיו של התלמידה כלהלן: תלמידי שנה ב' יבצעו קורס ממוחשב בבטיחות במעבדה - שנה ב' (76223) תלמידי שנה ג' יבצעו קורס ממוחשב בבטיחות במעבדה - שנה ג' (76224).שימו לב: על מנת שנוכל להערך למעבדה בהתאם לכמות המשתתפים עוד מבעוד מועד אנו ממליצים ומבקשים להרשם אליה מוקדם ככל שניתן בכפוף לדרישות הקדם.
69306 כימיה אורגנית ב' ORGANIC CHEMISTRY B
החוג הנותן: כימיה 6 נ"ז 84 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 10:00 11:45 פלדמן א' א' פרופ דמיטרי גלמן, פרופ דמיטרי גלמן
שעור א ה 8:00 9:45 רוטברג א' פרופ דמיטרי גלמן, פרופ דמיטרי גלמן
תרגיל א ב 14:00 15:45 שפרינצק 29 א' מר אורי סטואין
תרגיל ב ג 14:00 15:45 שפרינצק 217 א' מר אורי סטואין
קבוצת תרגיל א' למדעי הכימיה והביולוגיה ולאחרים.
69311 מבוא לקשר כימי INTRODUCTION TO THE CHEMICAL BOND
החוג הנותן: כימיה 6 נ"ז 84 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 8:00 9:45 שפרינצק 115 ב' פרופ רוני קוזלוב, פרופ רוני קוזלוב
שעור א ד 9:00 10:45 מתמטיקה 2 ב' פרופ רוני קוזלוב, פרופ רוני קוזלוב
תרגיל א ה 12:00 13:45 שפרינצק 114 ב' גב יעל ציטר
תרגיל ב ג 10:00 11:45 שפרינצק 115 ב' מר ברק הירשברג
תרגיל ג ה 10:00 11:45 שפרינצק 29 ב' גב יעל ציטר
קבוצת תרגיל א' למדעים מדוייקים ואחרים. קבוצת תרגיל ב' למדעי הכימיה והביולוגיה.
69313 מעבדה בכימיה פיסיקלית PHYSICAL CHEMISTRY LAB
החוג הנותן: כימיה 4 נ"ז 56 ש"ש מעבדה סמסטר ב' סוג הבחינה: עבודה שוטפת
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה א ג 8:00 11:45 ביתן 4 ב' ד"ר אלעד גרוס
מעבדה ב ג 14:00 17:45 ביתן 4 ב' ד"ר דניאל סטראסר
מעבדה ג א 9:00 12:45 ביתן 4 ב' פרופ מיכה אשר
קבוצת מעבדה ד' לתוכנית משולבת במדעי הכימיה והביולוגיה . לתשומת ליבכם: "קורס ממוחשב בבטיחות" הינו תנאי קדם למעבדה זו. חובה לבצע את הקורס לפני תחילתה של המעבדה באופן תלוי שנת לימודיו של התלמידה כלהלן: תלמידי שנה ב' יבצעו קורס ממוחשב בבטיחות במעבדה - שנה ב' (76223) תלמידי שנה ג' יבצעו קורס ממוחשב בבטיחות במעבדה - שנה ג' (76224) שימו לב: על מנת שנוכל להערך למעבדה בהתאם לכמות המשתתפים עוד מבעוד מועד אנו ממליצים ומבקשים להרשם אליה עם פתיחת מערכת הרישום בראשית השנה. תלמידים שלא עברו את אחד מהקורסים: "כימיה פיסיקלית א'" (69163) או כימיה פיסיקלית ב' - תרמודינמיקה (69301) מתבקשים לפנות לייעוץ (ד"ר אלעד גרוס - יועץ שנה ב': elad.gross@mail.huji.ac.il) לפני הרישום למעבדה זו.
69314 שיטות בכימיה אורגנית ORGANIC CHEMISTRY LAB
החוג הנותן: כימיה 6 נ"ז 84 ש"ש מעבדה סמסטר ב' סוג הבחינה: עבודה שוטפת
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה א א 12:00 17:45 ביתן 1 ב' פרופ סילביו ביאלי
מעבדה ב ד 12:00 17:45 ביתן 1 ב' ד"ר אורי גידרון
לתשומת ליבכם: "קורס ממוחשב בבטיחות" הינו תנאי קדם למעבדה זו. חובה לבצע את הקורס לפני תחילתה של המעבדה באופן תלוי שנת לימודיו של התלמידה כלהלן: תלמידי שנה ב' יבצעו קורס ממוחשב בבטיחות במעבדה - שנה ב' (76223) תלמידי שנה ג' יבצעו קורס ממוחשב בבטיחות במעבדה - שנה ג' (76224).שימו לב: על מנת שנוכל להערך למעבדה בהתאם לכמות המשתתפים עוד מבעוד מועד אנו ממליצים ומבקשים להרשם אליה מוקדם ככל שניתן, בכפוף לדרישות הקדם.
76223 קורס ממוחשב בבטיחות - שנה ב COMPUTAIZED SAFETY COURSE
החוג הנותן: כימיה 0 נ"ז 0 ש"ש הדרכה סמסטר א' או ב'
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
הדרכה א א'
הדרכה ב ב'
80325 אלגברה לכימאים Algebra for Chemistry students
החוג הנותן: כימיה 5 נ"ז 70 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 15:00 15:45 רוטברג א' ד"ר איב גודין, ד"ר איב גודין
שעור א ה 12:00 13:45 מתמטיקה 2 א' ד"ר איב גודין, ד"ר איב גודין
תרגיל א ד 16:00 17:45 רוטברג א' מר ליאור יאנובסקי
לימודי חובה לימודי חובה בסביבה: ידע בסטטיסטיקה מתבקש לקורס חובה 72107 מבוא לאקולוגיה ולביולויגיה של אוכלוסיות.
68104 מבוא למדעי הים INTRODUCTION TO OCEANOGRAPHY
החוג הנותן: כימיה 3 נ"ז 42 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר ב' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 10:00 11:45 כדור הארץ 109 ב' פרופ חזי גילדור
תרגיל א ב 13:00 13:45 כדור הארץ 102 ב' גב יעל אמיתי, גב הדר ברמן
תרגיל ב ב 13:00 13:45 כדור הארץ 109 ב' גב אורטל סבה
68105 מבוא לתורת האקלים INTRODUCTION TO CLIMATE
החוג הנותן: כימיה 4 נ"ז 56 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 10:00 11:45 כדור הארץ 109 א' פרופ אלון אנגרט, פרופ אלון אנגרט
שעור א ג 11:00 11:45 כדור הארץ 109 א' פרופ אלון אנגרט, פרופ אלון אנגרט
תרגיל א ג 10:00 10:45 כדור הארץ 109 א' מר אסף ציפורי
תרגיל ב ג 10:00 10:45 כדור הארץ 125 א' גב מצדה צברי
68127 כדור הארץ הדינמי THE DYNAMIC EARTH
החוג הנותן: כימיה 4 נ"ז 56 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 12:00 13:45 כדור הארץ 109 א' פרופ ארי מטמון, פרופ ארי מטמון
שעור א ב 12:00 12:45 כדור הארץ 109 א' פרופ ארי מטמון, פרופ ארי מטמון
תרגיל א ב 13:00 13:45 כדור הארץ 109 א' מר משה ארמון, גב מיכל בן-ישראל, גב נטלי ניאגו
76413 הכרת משאבי הספרייה לתלמידי החוג לכימיה - קורס מתוקשב INFORMATION & LIBRARY RESOURCES FOR CHEM. STUD.
החוג הנותן: כימיה 0 נ"ז 0 ש"ש הדרכה סמסטר א' או ב'
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
הדרכה א א' גב מלי כהן
הדרכה ב ב' גב מלי כהן
89105 סיור גאולוגי לתלמידי סביבה GEOLOGICAL FIELD TRIP FOR ENV STUDENTS
החוג הנותן: כימיה 1 נ"ז 14 ש"ש סיור-מחנה סמסטר א' סוג הבחינה: עבודה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סיור-מחנה א א 17:00 18:45 כדור הארץ 125 א' פרופ יגאל אראל, פרופ יגאל אראל, פרופ יגאל אראל
סיור-מחנה א ה א' פרופ יגאל אראל, פרופ יגאל אראל, פרופ יגאל אראל
סיור-מחנה א ו א' פרופ יגאל אראל, פרופ יגאל אראל, פרופ יגאל אראל
הקורס מורכב משני ימי סיור- 14-15 לינואר 2016. . הרצאת הכנה: 10.1.2016 בשעות 17-19. השיעור ינתן במכון למדעי כדור הארץ באולם 125. חובה להשתתף בשיעור הכנה+ימי הסיור. פרטים בעניין ימי הסיור ימסרו במפגש הכנה על ידי פרופ' יגאל אראל.
89110 נושאי סביבה נבחרים SELECTED ENVORONMENTAL TOPICS
החוג הנותן: כימיה 2 נ"ז 28 ש"ש סיור-מחנה סמסטר ב' סוג הבחינה: עבודה שוטפת
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סיור-מחנה א ב ב' פרופ יהודה אנזל, פרופ יהודה אנזל, פרופ יהודה אנזל, פרופ יהודה אנזל
סיור-מחנה א ד ב' פרופ יהודה אנזל, פרופ יהודה אנזל, פרופ יהודה אנזל, פרופ יהודה אנזל
סיור-מחנה א ה ב' פרופ יהודה אנזל, פרופ יהודה אנזל, פרופ יהודה אנזל, פרופ יהודה אנזל
סיור-מחנה א ה 10:00 11:45 כדור הארץ 109 ב' פרופ יהודה אנזל, פרופ יהודה אנזל, פרופ יהודה אנזל, פרופ יהודה אנזל
האוניברסיטה העברית בירושלים הפקולטה למדעי הטבע – החוג למדעי הסביבה שיעור הכנה לימי סיור: 03.03.16 יום חמישי, בין השעות 10:00-10:45 . השיעור ינתן במכון למדעי כדור הארץ מועדי הסיורים: 31.3.16 – יום חמישי - מאגר אוג קדרון ומט"ש שורק יציאה בשעה 08:00 . 16.05.16 – יום שני - נאות חובב יציאה בשעה 07:00 . 1.6.2016 - יום רביעי - נחל קישון ויער הכרמל יציאה בשעה 07:00 . הנכם מתבקשים להגיע רבע שעה קודם ליציאה לסיור. האוטובוס ימתין לכם בכניסה הראשית לקמפוס ליד הכספומט.
89305 החיידקים בסביבתם הטבעית BACTERIA IN THEIR NATURAL ENVIRONMENT
החוג הנותן: כימיה 2 נ"ז 28 ש"ש שעור סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 16:00 17:45 סילברמן 508 א' פרופ אהרון אורן
פתוח לכל תלמידי הפקולטה פרט ללומדים קורסים מס' 72335 או 72342.
89703 מחזורים ביוגאוכימים ומערכת האקלים Biogeochemical cycles and the climate system
החוג הנותן: כימיה 3 נ"ז 42 ש"ש שעור סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:00 16:45 כדור הארץ 109 ב' פרופ אלון אנגרט
לידיעתכם: חלק מהפעמים השעה השלישית תנוצל לתרגול.
לימודי חובת בחירה מדעי הסביבה: יש לבחור קורס אחד מהרשימה. לקורס 72107 מתבקש ידע בסטטיסטיקה. ניתן לבחור יותר מקורס אחד.
70506 גאוכימיה אורגנית סביבתית Environmental Organic Chemistry
החוג הנותן: כימיה 4 נ"ז 56 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינת בית
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 10:00 11:45 כדור הארץ 101 א' ד"ר אלון עמרני, ד"ר אלון עמרני
שעור א ה 13:00 13:45 א' ד"ר אלון עמרני, ד"ר אלון עמרני
תרגיל א ה 14:00 14:45 כדור הארץ 101 א' גב לבנא שאוור
לתשומת לבכם: בקורס נעשה שימוש בחומרים המופיעים ברשימת גורמי הסיכון באתר הקורס. הקורס פתוח לתלמידי מוסמך.
72107 מבוא לאקולוגיה ולביולוגיה של אוכלוסיות INTRO. TO ECOLOGY & POPULATION BIOLOGY
החוג הנותן: כימיה 5 נ"ז 70 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 14:00 15:45 רוטברג א' פרופ אמציה גנין, פרופ אמציה גנין, ד"ר דרור הבלנה, ד"ר דרור הבלנה
שעור א ג 10:00 11:45 קפלן א' פרופ אמציה גנין, פרופ אמציה גנין, ד"ר דרור הבלנה, ד"ר דרור הבלנה
תרגיל א א 13:00 13:45 שפרינצק 116 א' מר מיכאל קלוז'ני, גב דורין ארד, מר רון אפרת
תרגיל ב א 18:00 18:45 שפרינצק 114 א' מר מיכאל קלוז'ני, גב דורין ארד, מר רון אפרת
תרגיל ג א 16:00 16:45 שפרינצק 213 א' מר מיכאל קלוז'ני, גב דורין ארד, מר רון אפרת
תרגיל ד ג 15:00 15:45 סילברמן 506 א' מר מיכאל קלוז'ני, גב דורין ארד, מר רון אפרת
תרגיל ה ג 16:00 16:45 סילברמן 506 א' מר מיכאל קלוז'ני, גב דורין ארד, מר רון אפרת
תרגיל ו ד 16:00 16:45 שפרינצק 202 א' מר מיכאל קלוז'ני, גב דורין ארד, מר רון אפרת
דרישה מוקדמת: "מבוא לסטטיסטיקה והסתברות" (72301), או כל קורס בסיסי אחר בסטטיסטיקה. תרגיל א' לביולוגיה חישובית ואחרים.
72120 ביוכימיה של התא BIOCHEMISTRY OF THE CELL
החוג הנותן: כימיה 6 נ"ז 84 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:00 15:45 סילברמן ראשל א' פרופ ישעיהו ארקין, פרופ ישעיהו ארקין
שעור א ב 10:00 11:45 סילברמן ראשל א' פרופ ישעיהו ארקין, פרופ ישעיהו ארקין
תרגיל א ה 10:00 11:45 סילברמן 504 א' מר רשף מינץ, גב אסתר פלדבלום
תרגיל ב א 10:00 11:45 סילברמן 506 א' מר רשף מינץ, גב אסתר פלדבלום
תרגיל ג ב 16:00 17:45 סילברמן 504 א' מר רשף מינץ, גב אסתר פלדבלום
תרגיל ד ה 14:00 15:45 סילברמן 504 א' מר רשף מינץ, גב אסתר פלדבלום
קבוצת תרגיל א+ב- ביולוגיה חישוביות ואחרים (שנה ב') קבוצת תרגיל ב' לפסיכוביולוגיה ואחרים קבוצת תרגיל ג' למדעי הכימיה והביולוגיה ואחרים. דרישות מקדימות: סיום בהצלחה של קורסים בכימיה כללית וכימיה אורגנית. קורס חליפי - 72121-ביוכימיה של התא לתלמידי ביולוגיה
וגם יש לבחור לפחות קורס 1 מרשימה זו במהלך התואר.
76608 תכנות בשפת פייתון INTRODUCTION TO PROGRAMMING IN PYTHON
החוג הנותן: כימיה 3 נ"ז 42 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 9:00 11:45 ח'מחשבים א' ד"ר דוד דיין
שעור ב ב 9:00 11:45 ח'מחשבים ב' ד"ר דוד דיין
שעור ג ג 9:00 11:45 ח'מחשבים ב' גב רחל שוקרון
תרגיל א ב 12:00 12:45 ח'מחשבים א' ד"ר דוד דיין
תרגיל ב ב 12:00 12:45 ח'מחשבים ב' ד"ר דוד דיין
תרגיל ג ג 12:00 12:45 ח'מחשבים ב' גב רחל שוקרון
תרגיל רשות ללא נזי"ם יינתן במעבדה. עקב בעייות אפשריות של מקום במעבדה, ייתכנו שינויים בזמני התרגול בתאום עם התלמידים. קיימת חובת הגשת תרגילים. פתוח לכולם, מלבד תלמידי ביה"ס להנדסה.
וגם מדעי הסביבה: יש לבחור אחד משני הקורסים: קורס 89301 מיועד לשנה ב' וקורס 89400 לשנה ג'. ניתן ללמוד את שני הקורסים.
89301 סיור לימודי לאגן הכנרת Field Camp For Environmental Study Of ecosystem
החוג הנותן: כימיה 3 נ"ז 42 ש"ש סיור-מחנה סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סיור-מחנה א ב ב' ד"ר סיימון עמנואל, ד"ר סיימון עמנואל, ד"ר סיימון עמנואל, ד"ר סיימון עמנואל, ד"ר סיימון עמנואל, ד"ר סיימון עמנואל, ד"ר סיימון עמנואל, ד"ר סיימון עמנואל, ד"ר סיימון עמנואל
סיור-מחנה א ג ב' ד"ר סיימון עמנואל, ד"ר סיימון עמנואל, ד"ר סיימון עמנואל, ד"ר סיימון עמנואל, ד"ר סיימון עמנואל, ד"ר סיימון עמנואל, ד"ר סיימון עמנואל, ד"ר סיימון עמנואל, ד"ר סיימון עמנואל
סיור-מחנה א ד ב' ד"ר סיימון עמנואל, ד"ר סיימון עמנואל, ד"ר סיימון עמנואל, ד"ר סיימון עמנואל, ד"ר סיימון עמנואל, ד"ר סיימון עמנואל, ד"ר סיימון עמנואל, ד"ר סיימון עמנואל, ד"ר סיימון עמנואל
סיור-מחנה א ה 16:00 17:45 כדור הארץ 102 ב' ד"ר סיימון עמנואל, ד"ר סיימון עמנואל, ד"ר סיימון עמנואל, ד"ר סיימון עמנואל, ד"ר סיימון עמנואל, ד"ר סיימון עמנואל, ד"ר סיימון עמנואל, ד"ר סיימון עמנואל, ד"ר סיימון עמנואל
סיור-מחנה א ה 16:00 17:45 כדור הארץ 102 ב' ד"ר סיימון עמנואל, ד"ר סיימון עמנואל, ד"ר סיימון עמנואל, ד"ר סיימון עמנואל, ד"ר סיימון עמנואל, ד"ר סיימון עמנואל, ד"ר סיימון עמנואל, ד"ר סיימון עמנואל, ד"ר סיימון עמנואל
סיור-מחנה א ה 16:00 17:45 כדור הארץ 102 ב' ד"ר סיימון עמנואל, ד"ר סיימון עמנואל, ד"ר סיימון עמנואל, ד"ר סיימון עמנואל, ד"ר סיימון עמנואל, ד"ר סיימון עמנואל, ד"ר סיימון עמנואל, ד"ר סיימון עמנואל, ד"ר סיימון עמנואל
סיור-מחנה א ה 16:00 17:45 כדור הארץ 102 ב' ד"ר סיימון עמנואל, ד"ר סיימון עמנואל, ד"ר סיימון עמנואל, ד"ר סיימון עמנואל, ד"ר סיימון עמנואל, ד"ר סיימון עמנואל, ד"ר סיימון עמנואל, ד"ר סיימון עמנואל, ד"ר סיימון עמנואל
סיור-מחנה א ה 16:00 17:45 כדור הארץ 102 ב' ד"ר סיימון עמנואל, ד"ר סיימון עמנואל, ד"ר סיימון עמנואל, ד"ר סיימון עמנואל, ד"ר סיימון עמנואל, ד"ר סיימון עמנואל, ד"ר סיימון עמנואל, ד"ר סיימון עמנואל, ד"ר סיימון עמנואל
סיור-מחנה א ה 16:00 17:45 כדור הארץ 102 ב' ד"ר סיימון עמנואל, ד"ר סיימון עמנואל, ד"ר סיימון עמנואל, ד"ר סיימון עמנואל, ד"ר סיימון עמנואל, ד"ר סיימון עמנואל, ד"ר סיימון עמנואל, ד"ר סיימון עמנואל, ד"ר סיימון עמנואל
סיור לימודי לאגן הכנרת 21-23 למרץ 2016. שעת יציאה לסיורים 06:45 מהכניסה הראשית לקמפוס אדמונד י. ספרא על יד הכספומט.
וגם מדעי הסביבה: יש לבחור קורס אחד
52104 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה לתלמידי כימיה INTRO TO PROBABILITYAND STATISTICS FOR CHEMISTRY
החוג הנותן: כימיה 3 נ"ז 42 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 14:00 15:45 שפרינצק 115 א' מר סער-ג'יימס גרשון
תרגיל א א 10:00 10:45 שפרינצק 215 א' מר צבי אלון
תרגיל ב א 11:00 11:45 שפרינצק 217 א' מר צבי אלון
הקורס יינתן בקמפוס קריית א"י ספרא.
72301 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה Introduction to probability and statistics
החוג הנותן: כימיה 4 נ"ז 56 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 11:00 12:45 קנדה ב' פרופ אריאל דרבסי, פרופ אריאל דרבסי, ד"ר לירן כרמל, ד"ר לירן כרמל
שעור א ד 11:00 11:45 פלדמן א' ב' פרופ אריאל דרבסי, פרופ אריאל דרבסי, ד"ר לירן כרמל, ד"ר לירן כרמל
תרגיל א ב 10:00 10:45 שפרינצק 116 ב' גב שירן בר
תרגיל ב ה 14:00 14:45 סילברמן 506 ב' גב שירן בר
תרגיל ג ב 15:00 15:45 לוי 214 ב' מר אייל יצקוביץ
תרגיל ד ג 12:00 12:45 סילברמן 506 ב' מר אייל יצקוביץ
תרגיל ה ד 10:00 10:45 שפרינצק 116 ב' מר רותם רוח
תרגיל ו ד 14:00 14:45 שפרינצק 27 ב' מר רותם רוח
תרגיל ז ד 15:00 15:45 שפרינצק 214 ב' מר רותם רוח
תרגיל ח ג 13:00 13:45 שפרינצק 213 ב' מר אייל יצקוביץ
יתקיימו 4 בחנים במהלך הקורס. הבחנים יתקיימו באולמות פלדמן א' מתמטיקה 2 ורוטברג בימי ד' בין השעות 11:00 עד 12:00 (בשעות השיעור) במועד 15/6 הבוחן יתקיים באולמות קנדה, קנדה עליון ורוטברג. מועדי הבחנים: 16/3 6/4 25/5 15/6
וגם מדעי הסביבה: יש לבחור קורס אחד.
72153 מבוא לביולוגיה של התא לתלמידי ביולוגיה Introduction to Cell Biology
החוג הנותן: כימיה 3 נ"ז 42 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 10:00 11:45 קנדה א' פרופ בנימין ארואטי, פרופ בנימין ארואטי, פרופ אורן אוסטרזצר, פרופ אורן אוסטרזצר
שעור א ה 13:00 13:45 קנדה א' פרופ בנימין ארואטי, פרופ בנימין ארואטי, פרופ אורן אוסטרזצר, פרופ אורן אוסטרזצר
תרגיל א א 12:00 12:45 שפרינצק 214 א' גב מאיה מורן
תרגיל ב ד 13:00 13:45 לוי 06 א' מר דניאל בבלי
תרגיל ג ד 12:00 12:45 שפרינצק 27 א' גב גבריאלה שרה מורנו-קופרשטיין
תרגיל ד ה 12:00 12:45 לוי 07 א' גב מאיה מורן
תרגיל ה ג 16:00 16:45 שפרינצק 117 א' מר אפרים קאסה
תרגיל ו ד 12:00 12:45 לוי 07 א' מר דניאל בבלי
תרגיל ז ד 12:00 12:45 שפרינצק 26 א' גב מאיה מורן
בקורס יתקיים תרגיל רשות ללא נ"ז
72160 מבוא לביולוגיה לתלמידי מדעים Biology basic
החוג הנותן: כימיה 3 נ"ז 42 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 18:00 19:45 פלדמן ב' א' פרופ ניר קרן
תרגיל א ד 17:00 17:45 שפרינצק 101 א' מר חנן שופמן
תרגיל ב ד 18:00 18:45 שפרינצק 101 א' מר חנן שופמן
תרגיל ג ה 16:00 16:45 שפרינצק 24 א' מר חנן שופמן
הקורס מיועד לתלמידי הפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע שאינם תלמידי מדעי החיים.
קורסי בחירה מדעי סביבה לימודי חובה: 28, בחירת חובה 7, לימודי בחירה 14, לימודי חובה 28, בחירת חובה 8, לימודי בחירה 13, לימודי חובה 28, בחירת חובה 9, לימודי בחירה 12 . 49 נ"ז + 3-4 נ"ז קורס סטטיסטיקה. 3 נ"ז מתכנית אבני פינה.
40111 מבוא לגאוגרפיה סביבתית INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL GEOGRAPHY
החוג הנותן: כימיה 2.5 נ"ז 35 ש"ש שעור סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 8:00 9:45 2102 חבר ב' פרופ ערן פייטלסון
כולל יום סיור
40481 איכות הסביבה: פנים רבות לה THE ENVIRONMENT: A MULTIFACETED PROBLEM
החוג הנותן: כימיה 2 נ"ז 28 ש"ש שעור סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 16:00 17:45 טבע 2 ב' פרופ איתי פישהנדלר
קורס אשכול עירוני-חברתי-סביבתי; תלמידי שנה ג' בגאוגרפיה, אינם רשאים ללמוד קורס זה ולתלמידים מחוץ לחוג ללא הגבלת שנה לתואר (בהתאם להנחיות חוג האם).
70350 הידרולוגיה של מי תהום GROUNDWATER HYDROLOGY
החוג הנותן: כימיה 3 נ"ז 42 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:00 15:45 כדור הארץ 125 א' ד"ר סיימון עמנואל
תרגיל א ד 15:00 15:45 כדור הארץ 125 א' מר אלעד לבנון
70425 עיצוב הנוף INTRODUCTION TO GEOMORPHOLOGY
החוג הנותן: כימיה 4 נ"ז 56 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג ב' פרופ יהודה אנזל
שעור א ג 16:00 17:45 כדור הארץ 125 ב' פרופ יהודה אנזל
שעור א ו ב' פרופ יהודה אנזל
תרגיל א ג 18:00 18:45 כדור הארץ 125 ב' גב מיכל בן-ישראל, מר אלעד דנטה
בנוסף 2 ימי סיור בתאריכים 1/4/2016 ו- 24/5/2016. יש להצטייד במשקפי מגן לכל הסיורים ולמלא אחר כל דרישות הבטיחות.
70511 מבוא ל-G.I.S Introduction to G.I.S
החוג הנותן: כימיה 3 נ"ז 42 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 9:00 10:45 ח'מחשבים א' מר עדי בן-נון
תרגיל א ב 15:00 15:45 ח'מחשבים א' מר אלעד דנטה, מר שלומי ויינר
הקורס פתוח לתלמידי תואר שני. מועד א' בקורס יתקיים ב-25/1/2015 בכיתה 4 בחווה בשפרינצק.
72126 מבוא לביולוגיה של האורגניזם (מצומצם) -Introduction to Biology and Evolution of Organisms
החוג הנותן: כימיה 2 נ"ז 28 ש"ש שעור סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 16:00 17:45 קפלן א' פרופ אריאל צ'יפמן
72334 מבוא למדעי הצמח INTRODUCTION TO PLANT SCIENCE
החוג הנותן: כימיה 5 נ"ז 70 ש"ש שעור ומעבדה סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 12:00 12:45 אודיטוריום הנדסה א' פרופ יוסף הירשברג, פרופ יוסף הירשברג, פרופ אורן אוסטרזצר, פרופ אורן אוסטרזצר
שעור א א 12:00 12:45 אודיטוריום הנדסה א' פרופ יוסף הירשברג, פרופ יוסף הירשברג, פרופ אורן אוסטרזצר, פרופ אורן אוסטרזצר
שעור