החוג לכימיה (560) - מסלול חטיבה בכימיה
קורסי המסלול
תואר בוגר
חטיבה בכימיה (5030)
שנה א'
לימודי חובה
69107 מבוא לכימיה INTRODUCTION TO CHEMISTRY
החוג הנותן: כימיה 7 נ"ז 98 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 14:00 15:45 קפלן א' פרופ דניאל הריז, פרופ דניאל הריז, פרופ דניאל הריז
שעור א ג 13:00 13:45 קפלן א' פרופ דניאל הריז, פרופ דניאל הריז, פרופ דניאל הריז
שעור א ד 10:00 11:45 קפלן א' פרופ דניאל הריז, פרופ דניאל הריז, פרופ דניאל הריז
תרגיל א ב 12:00 13:45 לוי 214 א' מר ליאור עשור
תרגיל ב ד 15:00 16:45 שפרינצק 26 א' מר רועי דן
תרגיל ג ד 13:00 14:45 לוי 07 א' מר ליאור עשור
תרגיל ד ה 10:00 11:45 שפרינצק 29 א' מר רועי דן
קבוצת תרגיל ב' למדעים מדוייקים ואחרים. קבוצת תרגיל א' לתוכנית משולבת במדעי הכימיה והחיים ואחרים. קבוצת תרגיל ג' למדעי כדור הארץ ואחרים.
69115 מעבדה - מבוא לכימיה GENERAL CHEMISTRY LAB
החוג הנותן: כימיה 3 נ"ז 42 ש"ש מעבדה סמסטר ב' סוג הבחינה: עבודה שוטפת
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה א ב 14:00 17:45 אודיטוריום בנין מעבדות ב' פרופ גיל שהם
מעבדה ב ג 14:00 17:45 אודיטוריום בנין מעבדות ב' פרופ זאב אייזנשטט
מעבדה ג ה 12:00 15:45 אודיטוריום בנין מעבדות ב' פרופ שלמה מגדסי
קורס המעבדה יכלול תשעה מפגשים מלאים, כולל מפגש הכרות עם המעבדה ושיטות העבודה בה ועוד שמונה ניסויים בכימיה כללית. יתכנו גם מפגשים חלקיים נוספים לפי הצורך. המפגשים יערכו פעם בשבוע ויתפרשו על פני כל הסמסטר. המפגש הראשון יערך בשבוע הראשון של הסמסטר באולם ההרצאות בבניין המעבדות החדש (ברנדמן). על התלמידים להביא אישור על ביצוע מבדק הבטיחות. לתשומת ליבכם, "קורס ממוחשב בבטיחות שנה א" (76222) מהוה תנאי קדם למעבדה זו. חובה לבצע את הקורס לפני תחילתה של המעבדה. כל תלמיד חייב להגיע לכל המפגשים עם נעליים שלמות, חלוק מעבדה ומשקפי מגן. קבוצת מעבדה א' למדעי התרופה ואחרים, קבוצת מעבדה ב' למדעי הכימיה והביולוגיה ואחרים, קבוצת מעבדה ג' למדעי כדור הארץ ואחרים.שימו לב: על מנת שנוכל להערך למעבדה בהתאם לכמות המשתתפים עוד מבעוד מועד אנו ממליצים ומבקשים להרשם אליה עם פתיחת מערכת הרישום בראשית השנה.
69128 כימיה אורגנית א' ORGANIC CHEMISTRY A
החוג הנותן: כימיה 6 נ"ז 84 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 10:00 11:45 מתמטיקה 2 ב' פרופ שלמה יצחייק, פרופ שלמה יצחייק
שעור א ג 12:00 13:45 כימיה 7 ב' פרופ שלמה יצחייק, פרופ שלמה יצחייק
תרגיל א ב 14:00 15:45 B221 ב' גב סיון יורן
תרגיל א ב 14:00 15:45 B221 ב' גב סיון יורן
תרגיל ב ד 13:00 14:45 שפרינצק 214 ב' מר אוהד סולומון
תרגיל ג ה 14:00 15:45 לוי 214 ב' גב סיון יורן
ביום א' 20-18 מתקיימת קבוצת תגבור פתוחה לכל תלמידי הקורס. קב' תרגיל ג' למדעים מדוייקים ואחרים. תרגיל א למדעי הכימיה והביולוגיה ואחרים.
69163 כימיה פיסיקלית א' PHYSICAL CHEMISTRY A
החוג הנותן: כימיה 4 נ"ז 56 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 10:00 11:45 פלדמן ב' ב' פרופ אורי בנין, פרופ אורי בנין
שעור א ד 8:00 8:45 פלדמן ב' ב' פרופ אורי בנין, פרופ אורי בנין
תרגיל א א 16:00 17:45 שפרינצק 29 ב' מר אדם פאוסט
תרגיל ב ב 12:00 13:45 שפרינצק 116 ב' מר אדם פאוסט
תרגיל ג ד 15:00 16:45 שפרינצק 217 ב' מר רועי עשור
תרגיל ד ג 8:00 9:45 שפרינצק 114 ב' מר רועי עשור
כולל השלמות במתמטיקה ופיסיקה שאינן מקנות נ"ז. קבוצת תרגיל ב' למדעים מדוייקים, מדעי החיים כימיה ואחרים.
שנה ב'
לימודי חובת בחירה יש לבחור 3 קורסים מרשימה זו.
69301 כימיה פיסיקלית ב' - תרמודינמיקה א PHYSICAL CHEMISTRY B
החוג הנותן: כימיה 6 נ"ז 84 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 12:00 13:45 רוטברג א' פרופ אורי רביב, פרופ אורי רביב
שעור א ב 12:00 13:45 אודיטוריום הנדסה א' פרופ אורי רביב, פרופ אורי רביב
שעור א ב 12:00 13:45 אודיטוריום הנדסה א' פרופ אורי רביב, פרופ אורי רביב
תרגיל א ב 8:00 9:45 שפרינצק 202 א' גב אביגיל שטרן
תרגיל ב ד 13:00 14:45 מתמטיקה 2 א' מר ליאל ספיר
תרגיל ג ה 10:00 11:45 שפרינצק 214 א' מר ליאל ספיר
קבוצת תרגיל ב' למדעים מדויקים ולמדעי הכימיה והביולוגיה .
69303 כימיה אי אורגנית INORGANIC CHEMISTRY
החוג הנותן: כימיה 6 נ"ז 84 ש"ש שעור וסדנה סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:00 11:45 א' פרופ אבי בינו, פרופ אבי בינו
שעור א ב 10:00 11:45 א' פרופ אבי בינו, פרופ אבי בינו
סדנה א ג 8:00 9:45 שפרינצק 29 א' גב שפרה לנסקי
סדנה ב ד 18:00 19:45 שפרינצק 115 א' מר עודד הלוי
סדנה ג א 14:00 15:45 שפרינצק 115 א' גב שפרה לנסקי
קבוצת תרגיל ב' למדעים מדוייקים ואחרים. קבוצת תרגיל ג למדעי התרופה ואחרים. נוכחות בסדנא חובה.
69304 מעבדה בכימיה אי אורגנית INORGANIC CHEMISTRY LAB
החוג הנותן: כימיה 3 נ"ז 42 ש"ש מעבדה סמסטר ב' סוג הבחינה: עבודה שוטפת
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה א ב 10:00 14:45 ב' ד"ר ליעוז אתגר
מעבדה ב ד 13:00 17:45 ב' ד"ר לירז חי
שמונה עד תשע מעבדות מתחילת הסמסטר. לתשומת ליבכם: "קורס ממוחשב בבטיחות" הינו תנאי קדם למעבדה זו. חובה לבצע את הקורס לפני תחילתה של המעבדה באופן תלוי שנת לימודיו של התלמידה כלהלן: תלמידי שנה ב' יבצעו קורס ממוחשב בבטיחות במעבדה - שנה ב' (76223) תלמידי שנה ג' יבצעו קורס ממוחשב בבטיחות במעבדה - שנה ג' (76224).שימו לב: על מנת שנוכל להערך למעבדה בהתאם לכמות המשתתפים עוד מבעוד מועד אנו ממליצים ומבקשים להרשם אליה מוקדם ככל שניתן בכפוף לדרישות הקדם.
69306 כימיה אורגנית ב' ORGANIC CHEMISTRY B
החוג הנותן: כימיה 6 נ"ז 84 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 10:00 11:45 פלדמן א' א' פרופ דמיטרי גלמן, פרופ דמיטרי גלמן
שעור א ה 8:00 9:45 רוטברג א' פרופ דמיטרי גלמן, פרופ דמיטרי גלמן
תרגיל א ב 14:00 15:45 שפרינצק 29 א' מר אורי סטואין
תרגיל ב ג 14:00 15:45 שפרינצק 217 א' מר אורי סטואין
קבוצת תרגיל א' למדעי הכימיה והביולוגיה ולאחרים.
69311 מבוא לקשר כימי INTRODUCTION TO THE CHEMICAL BOND
החוג הנותן: כימיה 6 נ"ז 84 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 8:00 9:45 שפרינצק 115 ב' פרופ רוני קוזלוב, פרופ רוני קוזלוב
שעור א ד 9:00 10:45 מתמטיקה 2 ב' פרופ רוני קוזלוב, פרופ רוני קוזלוב
תרגיל א ה 12:00 13:45 שפרינצק 114 ב' גב יעל ציטר
תרגיל ב ג 10:00 11:45 שפרינצק 115 ב' מר ברק הירשברג
תרגיל ג ה 10:00 11:45 שפרינצק 29 ב' גב יעל ציטר
קבוצת תרגיל א' למדעים מדוייקים ואחרים. קבוצת תרגיל ב' למדעי הכימיה והביולוגיה.
69313 מעבדה בכימיה פיסיקלית PHYSICAL CHEMISTRY LAB
החוג הנותן: כימיה 4 נ"ז 56 ש"ש מעבדה סמסטר ב' סוג הבחינה: עבודה שוטפת
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה א ג 8:00 11:45 ביתן 4 ב' ד"ר אלעד גרוס
מעבדה ב ג 14:00 17:45 ביתן 4 ב' ד"ר דניאל סטראסר
מעבדה ג א 9:00 12:45 ביתן 4 ב' פרופ מיכה אשר
קבוצת מעבדה ד' לתוכנית משולבת במדעי הכימיה והביולוגיה . לתשומת ליבכם: "קורס ממוחשב בבטיחות" הינו תנאי קדם למעבדה זו. חובה לבצע את הקורס לפני תחילתה של המעבדה באופן תלוי שנת לימודיו של התלמידה כלהלן: תלמידי שנה ב' יבצעו קורס ממוחשב בבטיחות במעבדה - שנה ב' (76223) תלמידי שנה ג' יבצעו קורס ממוחשב בבטיחות במעבדה - שנה ג' (76224) שימו לב: על מנת שנוכל להערך למעבדה בהתאם לכמות המשתתפים עוד מבעוד מועד אנו ממליצים ומבקשים להרשם אליה עם פתיחת מערכת הרישום בראשית השנה. תלמידים שלא עברו את אחד מהקורסים: "כימיה פיסיקלית א'" (69163) או כימיה פיסיקלית ב' - תרמודינמיקה (69301) מתבקשים לפנות לייעוץ (ד"ר אלעד גרוס - יועץ שנה ב': elad.gross@mail.huji.ac.il) לפני הרישום למעבדה זו.
69314 שיטות בכימיה אורגנית ORGANIC CHEMISTRY LAB
החוג הנותן: כימיה 6 נ"ז 84 ש"ש מעבדה סמסטר ב' סוג הבחינה: עבודה שוטפת
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה א א 12:00 17:45 ביתן 1 ב' פרופ סילביו ביאלי
מעבדה ב ד 12:00 17:45 ביתן 1 ב' ד"ר אורי גידרון
לתשומת ליבכם: "קורס ממוחשב בבטיחות" הינו תנאי קדם למעבדה זו. חובה לבצע את הקורס לפני תחילתה של המעבדה באופן תלוי שנת לימודיו של התלמידה כלהלן: תלמידי שנה ב' יבצעו קורס ממוחשב בבטיחות במעבדה - שנה ב' (76223) תלמידי שנה ג' יבצעו קורס ממוחשב בבטיחות במעבדה - שנה ג' (76224).שימו לב: על מנת שנוכל להערך למעבדה בהתאם לכמות המשתתפים עוד מבעוד מועד אנו ממליצים ומבקשים להרשם אליה מוקדם ככל שניתן, בכפוף לדרישות הקדם.
שנה ג'
לימודי חובת בחירה יש לבחור 3 קורסים מרשימה זו.
69301 כימיה פיסיקלית ב' - תרמודינמיקה א PHYSICAL CHEMISTRY B
החוג הנותן: כימיה 6 נ"ז 84 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 12:00 13:45 רוטברג א' פרופ אורי רביב, פרופ אורי רביב
שעור א ב 12:00 13:45 אודיטוריום הנדסה א' פרופ אורי רביב, פרופ אורי רביב
שעור א ב 12:00 13:45 אודיטוריום הנדסה א' פרופ אורי רביב, פרופ אורי רביב
תרגיל א ב 8:00 9:45 שפרינצק 202 א' גב אביגיל שטרן
תרגיל ב ד 13:00 14:45 מתמטיקה 2 א' מר ליאל ספיר
תרגיל ג ה 10:00 11:45 שפרינצק 214 א' מר ליאל ספיר
קבוצת תרגיל ב' למדעים מדויקים ולמדעי הכימיה והביולוגיה .
69303 כימיה אי אורגנית INORGANIC CHEMISTRY
החוג הנותן: כימיה 6 נ"ז 84 ש"ש שעור וסדנה סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:00 11:45 א' פרופ אבי בינו, פרופ אבי בינו
שעור א ב 10:00 11:45 א' פרופ אבי בינו, פרופ אבי בינו
סדנה א ג 8:00 9:45 שפרינצק 29 א' גב שפרה לנסקי
סדנה ב ד 18:00 19:45 שפרינצק 115 א' מר עודד הלוי
סדנה ג א 14:00 15:45 שפרינצק 115 א' גב שפרה לנסקי
קבוצת תרגיל ב' למדעים מדוייקים ואחרים. קבוצת תרגיל ג למדעי התרופה ואחרים. נוכחות בסדנא חובה.
69304 מעבדה בכימיה אי אורגנית INORGANIC CHEMISTRY LAB
החוג הנותן: כימיה 3 נ"ז 42 ש"ש מעבדה סמסטר ב' סוג הבחינה: עבודה שוטפת
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה א ב 10:00 14:45 ב' ד"ר ליעוז אתגר
מעבדה ב ד 13:00 17:45 ב' ד"ר לירז חי
שמונה עד תשע מעבדות מתחילת הסמסטר. לתשומת ליבכם: "קורס ממוחשב בבטיחות" הינו תנאי קדם למעבדה זו. חובה לבצע את הקורס לפני תחילתה של המעבדה באופן תלוי שנת לימודיו של התלמידה כלהלן: תלמידי שנה ב' יבצעו קורס ממוחשב בבטיחות במעבדה - שנה ב' (76223) תלמידי שנה ג' יבצעו קורס ממוחשב בבטיחות במעבדה - שנה ג' (76224).שימו לב: על מנת שנוכל להערך למעבדה בהתאם לכמות המשתתפים עוד מבעוד מועד אנו ממליצים ומבקשים להרשם אליה מוקדם ככל שניתן בכפוף לדרישות הקדם.
69306 כימיה אורגנית ב' ORGANIC CHEMISTRY B
החוג הנותן: כימיה 6 נ"ז 84 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 10:00 11:45 פלדמן א' א' פרופ דמיטרי גלמן, פרופ דמיטרי גלמן
שעור א ה 8:00 9:45 רוטברג א' פרופ דמיטרי גלמן, פרופ דמיטרי גלמן
תרגיל א ב 14:00 15:45 שפרינצק 29 א' מר אורי סטואין
תרגיל ב ג 14:00 15:45 שפרינצק 217 א' מר אורי סטואין
קבוצת תרגיל א' למדעי הכימיה והביולוגיה ולאחרים.
69311 מבוא לקשר כימי INTRODUCTION TO THE CHEMICAL BOND
החוג הנותן: כימיה 6 נ"ז 84 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 8:00 9:45 שפרינצק 115 ב' פרופ רוני קוזלוב, פרופ רוני קוזלוב
שעור א ד 9:00 10:45 מתמטיקה 2 ב' פרופ רוני קוזלוב, פרופ רוני קוזלוב
תרגיל א ה 12:00 13:45 שפרינצק 114 ב' גב יעל ציטר
תרגיל ב ג 10:00 11:45 שפרינצק 115 ב' מר ברק הירשברג
תרגיל ג ה 10:00 11:45 שפרינצק 29 ב' גב יעל ציטר
קבוצת תרגיל א' למדעים מדוייקים ואחרים. קבוצת תרגיל ב' למדעי הכימיה והביולוגיה.
69313 מעבדה בכימיה פיסיקלית PHYSICAL CHEMISTRY LAB
החוג הנותן: כימיה 4 נ"ז 56 ש"ש מעבדה סמסטר ב' סוג הבחינה: עבודה שוטפת
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה א ג 8:00 11:45 ביתן 4 ב' ד"ר אלעד גרוס
מעבדה ב ג 14:00 17:45 ביתן 4 ב' ד"ר דניאל סטראסר
מעבדה ג א 9:00 12:45 ביתן 4 ב' פרופ מיכה אשר
קבוצת מעבדה ד' לתוכנית משולבת במדעי הכימיה והביולוגיה . לתשומת ליבכם: "קורס ממוחשב בבטיחות" הינו תנאי קדם למעבדה זו. חובה לבצע את הקורס לפני תחילתה של המעבדה באופן תלוי שנת לימודיו של התלמידה כלהלן: תלמידי שנה ב' יבצעו קורס ממוחשב בבטיחות במעבדה - שנה ב' (76223) תלמידי שנה ג' יבצעו קורס ממוחשב בבטיחות במעבדה - שנה ג' (76224) שימו לב: על מנת שנוכל להערך למעבדה בהתאם לכמות המשתתפים עוד מבעוד מועד אנו ממליצים ומבקשים להרשם אליה עם פתיחת מערכת הרישום בראשית השנה. תלמידים שלא עברו את אחד מהקורסים: "כימיה פיסיקלית א'" (69163) או כימיה פיסיקלית ב' - תרמודינמיקה (69301) מתבקשים לפנות לייעוץ (ד"ר אלעד גרוס - יועץ שנה ב': elad.gross@mail.huji.ac.il) לפני הרישום למעבדה זו.
69314 שיטות בכימיה אורגנית ORGANIC CHEMISTRY LAB
החוג הנותן: כימיה 6 נ"ז 84 ש"ש מעבדה סמסטר ב' סוג הבחינה: עבודה שוטפת
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה א א 12:00 17:45 ביתן 1 ב' פרופ סילביו ביאלי
מעבדה ב ד 12:00 17:45 ביתן 1 ב' ד"ר אורי גידרון
לתשומת ליבכם: "קורס ממוחשב בבטיחות" הינו תנאי קדם למעבדה זו. חובה לבצע את הקורס לפני תחילתה של המעבדה באופן תלוי שנת לימודיו של התלמידה כלהלן: תלמידי שנה ב' יבצעו קורס ממוחשב בבטיחות במעבדה - שנה ב' (76223) תלמידי שנה ג' יבצעו קורס ממוחשב בבטיחות במעבדה - שנה ג' (76224).שימו לב: על מנת שנוכל להערך למעבדה בהתאם לכמות המשתתפים עוד מבעוד מועד אנו ממליצים ומבקשים להרשם אליה מוקדם ככל שניתן, בכפוף לדרישות הקדם.
קורסי בחירה להשלמת 35 נקודות בכימיה יש לבחור מרשימת קורסי הבחירה בכימיה באישור ראש החוג.
52104 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה לתלמידי כימיה INTRO TO PROBABILITYAND STATISTICS FOR CHEMISTRY
החוג הנותן: כימיה 3 נ"ז 42 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 14:00 15:45 שפרינצק 115 א' מר סער-ג'יימס גרשון
תרגיל א א 10:00 10:45 שפרינצק 215 א' מר צבי אלון
תרגיל ב א 11:00 11:45 שפרינצק 217 א' מר צבי אלון
הקורס יינתן בקמפוס קריית א"י ספרא.
64621 כימיה מדיצינלית של חמרי רפואה MEDICINAL CHEMISTRY - DRUGS & DRUG ACTION
החוג הנותן: כימיה 5 נ"ז 70 ש"ש שעור סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 8:00 10:45 אולם ז' א' ד"ר גליה בלום, ד"ר גליה בלום, פרופ דן גיבסון, פרופ דן גיבסון, פרופ אברהם דומב, פרופ אברהם דומב, ד"ר אילון יבין, ד"ר אילון יבין
שעור א ה 10:00 11:45 אוד' רובין א' ד"ר גליה בלום, ד"ר גליה בלום, פרופ דן גיבסון, פרופ דן גיבסון, פרופ אברהם דומב, פרופ אברהם דומב, ד"ר אילון יבין, ד"ר אילון יבין
פתוח משנה ג' ומעלה. חובת נוכחות כ- 80% מהשיעורים .
64839 כימיה קוונטית ממולקולת המימן ועד לאנזים Quantum Chemistry from Hydrogen to Enzymes
החוג הנותן: כימיה 4 נ"ז 56 ש"ש שעור סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 14:00 17:45 שפרינצק 27 א' פרופ אביטל שורקי
בקורס יעשה שימוש במחשבים בסביבת העבודה לינוקס. חלק מהשעורים יתקיימו בכיתת המחשבים בחוות המחשבים בבנין שפרינצק . מחצית מהשיעורים ינתנו במסגרת של שלוש שעות ומחציתם במסגרת של חמש שעות
69503 אלקטרוכימיה ELECTROCHEMISTRY
החוג הנותן: כימיה 3 נ"ז 42 ש"ש שעור סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 16:00 18:45 שפרינצק 27 ב' פרופ דני מנדלר
קורס מוסמך, פתוח לתלמידי שנה ג', בוגר.
69550 אופקים בכימיה - סמינריון מחקר לתלמידי בוגר SEMINAR RESEARCH FOR BSC STUDENTS
החוג הנותן: כימיה 2 נ"ז 28 ש"ש סמינריון קורס שנתי סוג הבחינה: עבודה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון א ה 11:00 11:45 קזאלי 256 ב' ד"ר דניאל סטראסר, ד"ר דניאל סטראסר
סמינריון א ה 12:00 12:45 שפרינצק 29 א' ד"ר דניאל סטראסר, ד"ר דניאל סטראסר
חובת נוכחות.
69605 כימיה אי אורגנית ג INORGANIC CHEMISTRY C
החוג הנותן: כימיה 2 נ"ז 28 ש"ש שעור סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 12:00 13:45 שפרינצק 215 ב' פרופ אבי בינו
69611 מעבדה בכימיה של חומרים CHEMISTRY OF MATERIALS - LAB
החוג הנותן: כימיה 3 נ"ז 42 ש"ש מעבדה סמסטר ב' סוג הבחינה: עבודה שוטפת
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה א א 12:00 15:45 אודיטוריום בנין מעבדות ב' פרופ שלמה מגדסי
בעקבות מספר המשתתפים מוגבל ורשימת המתנה, לא ניתן יהיה לבטל את המעבדה לאחר שבוע הראשון בסמ' ב'. לתשומת ליבכם: "קורס ממוחשב בבטיחות" הינו תנאי קדם למעבדה זו. תלמידי שנה ג' יבצעו קורס ממוחשב בבטיחות במעבדה - שנה ג' (76224).שימו לב: על מנת שנוכל להערך למעבדה בהתאם לכמות המשתתפים עוד מבעוד מועד אנו ממליצים ומבקשים להרשם אליה מוקדם ככל שניתן בכפוף לעמידה בדרישת הקדם.
69617 כימיה ביולוגית של חומרים BIOLOGICAL CHEMISTRY OF MATERIALS
החוג הנותן: כימיה 5 נ"ז 70 ש"ש שעור סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 10:00 11:45 שפרינצק 214 ב' פרופ איתמר וילנר, פרופ איתמר וילנר
שעור א ד 13:00 15:45 לוי 07 ב' פרופ איתמר וילנר, פרופ איתמר וילנר
69631 מכניקת קוונטים של תהליכים כימיים א QUANTUM MECHANICS OF CHEMICAL PROCESSES A
החוג הנותן: כימיה 6 נ"ז 84 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 14:00 15:45 א' פרופ רוני קוזלוב, פרופ רוני קוזלוב
שעור א ד 16:00 17:45 א' פרופ רוני קוזלוב, פרופ רוני קוזלוב
תרגיל א ה 18:00 19:45 א' מר עמיקם לוי
השיעור יתקיים בבניין אהרונברג חדר 133.
69635 מעבדה מתקדמת בסינתטיקה אורגנית ADVANCED LAB OF ORGANIC SYNTHESIS
החוג הנותן: כימיה 4 נ"ז 56 ש"ש מעבדה סמסטר א' סוג הבחינה: מעבדה
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה א ד 10:00 17:45 א' ד"ר ראאד אבו-רזק, ד"ר נורמן מטאנס
החל מהשבוע ה - 8 לסמסטר, חובה לתלמידים הממשיכים לימודיהם לתואר מוסמך במגמת כימיה אורגנית. מס' המקומות מוגבל. רישום למעבדה זו מותנה באישורו של מנהל המעבדה. לתשומת ליבכם: "קורס ממוחשב בבטיחות - שנה ג' (76224)" הינו תנאי קדם למעבדה זו. חובה לבצע את הקורס לפני תחילתה של המעבדה.
69639 פענוח מבנה מולקולרי בעזרת ספקטרה Molecular structure determination by spectral st
החוג הנותן: כימיה 4 נ"ז 56 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:00 11:45 שפרינצק 215 ב' ד"ר ראאד אבו-רזק, ד"ר ראאד אבו-רזק
שעור א ג 13:00 13:45 שפרינצק 215 ב' ד"ר ראאד אבו-רזק, ד"ר ראאד אבו-רזק
תרגיל א ג 12:00 12:45 שפרינצק 215 ב' גב סוזנה נאטור
69661 גאוכימיה של דלקים פוסיליים GEOCHEMISTRY OF FOSSIL FUELS
החוג הנותן: כימיה 3 נ"ז 42 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 15:00 16:45 כדור הארץ 125 ב' פרופ זאב אייזנשטט, ד"ר אלון עמרני
תרגיל ב ב 17:00 17:45 כדור הארץ 125 ב' מר אלכסנדר משולם, ד"ר אלון עמרני
קורס מוסמך, פתוח לתלמידי שנה ג', בוגר.
69667 כימיה אורגנית ג ORGANIC CHEMISTRY C
החוג הנותן: כימיה 4 נ"ז 56 ש"ש שעור סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 12:00 13:45 שפרינצק 215 ב' פרופ רועי שנהר, פרופ רועי שנהר
שעור א ג 14:00 15:45 שפרינצק 215 ב' פרופ רועי שנהר, פרופ רועי שנהר
קורס מוסמך, פתוח לתלמידי שנה ג'.
69671 תגובות, מנגנונים ומבנה בכימיה אורגנית reactions, mechanisms and structure in organic chemistry
החוג הנותן: כימיה 3 נ"ז 42 ש"ש שעור סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 15:00 17:45 שפרינצק 26 א' פרופ סילביו ביאלי
69674 כימיה פיסיקלית של ננו-חומרים PHYSICAL CHEMISTRY OF NAN0-MATERIALS
החוג הנותן: כימיה 4 נ"ז 56 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 12:00 13:45 שפרינצק 116 א' פרופ אורי בנין, פרופ אורי בנין
שעור א ד 10:00 10:45 שפרינצק 116 א' פרופ אורי בנין, פרופ אורי בנין
תרגיל א ד 11:00 11:45 שפרינצק 116 א' מר עידו הדר
קורס מוסמך, פתוח לתלמידי שנה ג'.
69684 מבוא לתורת הריאקטורים והביוריאקטורים INTRODUCTION TO REACTORS AND BIOREACTORS THEORY
החוג הנותן: כימיה 3 נ"ז 42 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ותרגיל א ב 16:00 18:45 קזאלי 256 ב' פרופ יואל ששון
69692 מבוא לכימיה תעשייתית של תרופות Intro .to Industrial Chemistry of Drugs
החוג הנותן: כימיה 3 נ"ז 42 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 16:00 17:45 שפרינצק 26 ב' פרופ חיים גילון
תרגיל א ד 16:00 16:45 שפרינצק 27 ב' פרופ חיים גילון
69813 תרופות כיראליות CHIRAL DRUGS
החוג הנותן: כימיה 2 נ"ז 28 ש"ש שעור סמסטר ב' סוג הבחינה: עבודה סמינריונית
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 15:00 16:45 כימיה 7 ב' פרופ ישראל אגרנט
השתתפות חובה.
69899 תופעות שטח: מבט פיסיקלי-דינמי SURFACE PHENOMENA
החוג הנותן: כימיה 2 נ"ז 28 ש"ש שעור סמסטר ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 14:00 15:45 שפרינצק 114 ב' פרופ מיכה אשר
קורס מוסמך, פתוח לתלמידי שנה ג', בוגר.
69900 עקרונות מדע הפולימרים PRINCIPLES OF POLYMERS SCIENCE
החוג הנותן: כימיה 3 נ"ז 42 ש"ש שעור סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 8:00 10:45 קזאלי 256 ב' פרופ דניאל כהן
77305 גלים ואופטיקה WAVES AND OPTICS
החוג הנותן: כימיה 5 נ"ז 70 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:00 10:45 פלדמן א' א' פרופ נדב כ"ץ, פרופ נדב כ"ץ
שעור א ג 8:00 9:45 פלדמן א' א' פרופ נדב כ"ץ, פרופ נדב כ"ץ
תרגיל א ב 18:00 19:45 שפרינצק 215 א' מר אלישע סבטיצקי
תרגיל ב ג 12:00 13:45 שפרינצק 217 א' מר אלישע סבטיצקי
תרגיל ג ד 15:00 16:45 שפרינצק 216 א' מר דמיטרי פרפורניק
תרגיל ד א 16:00 17:45 מתמטיקה 110 א' מר דמיטרי פרפורניק
תרגיל ג' לתכנית המשולבת פיסיקה-כימיה ואחרים. תרגיל ד לתלפיות ואחרים.
77605 תורת הקוונטים (2) QUANTUM THEORY II
החוג הנותן: כימיה 7 נ"ז 98 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:00 16:45 מתמטיקה 2 א' פרופ שמואל אליצור, פרופ שמואל אליצור
שעור א ה 8:00 9:45 קפלן א' פרופ שמואל אליצור, פרופ שמואל אליצור
תרגיל א ד 13:00 14:45 שפרינצק 27 א' מר תום דביר
תרגיל ב ב 18:00 19:45 שפרינצק 28 א' מר תום דביר
תרגיל ג ד 15:00 16:45 שפרינצק 214 א' מר תום דביר
תרגיל ב' לתכנית המשולבת פיסיקה-כימיה ואחרים. קבוצת תרגיל ג לתלפיות ואחרים