החוג לשמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים (726) - מסלול חטיבת שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים בשילוב מדעי בעלי חיים
קורסי המסלול
תואר בוגר
חטיבת שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים בשילוב מדעי בעלי חיים (2618)
שנה א'
לימודי חובה להלן טבלת קורסי חובה המדגימה מהלך אופטימאלי של לימודים בחוג. חריגה מרצף לימודים מומלץ המתפרס על פני שישה סמסטרים, עלולה לשבש את מהלך הלימודים הסדיר ואף להיות כרוכה בהוצאות נוספות
71004
מבוא לזאולוגיה
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ב 9:15 12:00 יק"א 20 א' ד"ר חיים סיון
מעבדה א ב 14:15 17:00 מעב' 18 א' ד"ר חיים סיון, גב הילה ברזילי, גב רוני תדמור, מר טל לוי, גב סבטלנה פרברוב, מר גלעד ימין, גב יעל שיק, מר עומר ברששת, מר אורן הדיה, מר יואב בוניפיל, מר שניר עזריה, גב סיגל ריינר, גב איריס אופיר, מר שחר גנץ
מעבדה ב ב 17:15 20:00 מעב' 18 א' גב רוני תדמור, גב הילה ברזילי, מר טל לוי, גב סבטלנה פרברוב, מר גלעד ימין, גב יעל שיק, מר יואב בוניפיל, מר אורן הדיה, מר שניר עזריה, גב סיגל ריינר, גב איריס אופיר, מר עומר ברששת, מר שחר גנץ
שימו לב!זמני המעבדות יהיו ברוטציה בין הקבוצות , המעבדה תחל מהשבוע השני ללימודים שעור לחוג 718,794. מעב א לחוג 718,794. מעב ב לחוג 718,794.
71060
פיזיקה למדעי החיים
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ב 11:15 13:00 אולם 11 ב' ד"ר צבי קלברמן, ד"ר צבי קלברמן
שעור ה 11:15 13:00 אולם 11 ב' ד"ר צבי קלברמן, ד"ר צבי קלברמן
תרגיל א ה 14:15 16:00 חדר 101 ב' מר מתן רהב
תרגיל ב ה 14:15 16:00 יק"א 19 ב' מר חגי כוחיי
תרגיל ג ה 14:15 16:00 חדר 8 ב' מר משה שכנר
תרגיל ד ג 11:15 13:00 חדר 8 ב' מר חגי כוחיי
תרגיל ה ב 15:15 17:00 יק"א 20 ב' מר משה שכנר
שעור לחוג 712,718,794,795. תרג א לחוג 718,794. תרג ב לחוג 718,794. תרג ג לחוג 712. תרג ד לחוג 712. תרג ה לחוג 712,795.
71066
עקרונות בכימיה אורגנית א'
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 14:15 17:00 אולם 11 א' ד"ר יצחק בילקיס, ד"ר יצחק בילקיס
שעור א ג 15:15 17:00 אולם 20 א' ד"ר יצחק בילקיס, ד"ר יצחק בילקיס
שעור ב ד 14:15 17:00 אולם 20 א' ד"ר יצחק בילקיס, ד"ר יצחק בילקיס
שעור ב ה 12:15 14:00 אולם 20 א' ד"ר יצחק בילקיס, ד"ר יצחק בילקיס
תרגיל א ג 13:15 15:00 חדר 3114 א' ד"ר יצחק בילקיס, גב שלומית גיא
תרגיל ב ג 13:15 15:00 יק"א 20 א' גב כרמית גינסין, ד"ר יצחק בילקיס
תרגיל ג ג 17:15 19:00 חדר 106 א' גב סיגל רוזנביט
תרגיל ד ג 17:15 19:00 חדר 104 א' גב כרמית גינסין
תרגיל ה ב 17:15 19:00 חדר 104 א' גב סיגל רוזנביט
תרגיל ו ב 17:15 19:00 יק"א 20 א' גב כרמית גינסין
תרגיל ז ב 17:15 19:00 חדר 106 א' גב שלומית גיא
תרגיל ח ב 10:15 12:00 חדר 104 א' גב שלומית גיא
תרגיל ט ב 10:15 12:00 חדר 4 א' גב סיגל רוזנביט
תרגיל י ה 14:15 16:00 חדר 1 א' גב שלומית גיא
תרגיל יא ה 14:15 16:00 חדר 10 א' גב כרמית גינסין
תרגיל יב ה 14:15 16:00 חדר 104 א' גב סיגל רוזנביט
הקורס ינתן החל מהשבוע השביעי לסמסטר. שעור א לחוג 710,715,716,722,791,792,793,795. שעור ב לחוג 712,718,794. תרג א לחוג 710. תרג ב לחוג 710. תרג ג לחוג 715. תרג ד לחוג 791,792,795. תרג ה לחוג 722,793. תרג ו לחוג 722,791. תרג ז לחוג 716. תרג ח לחוג 712. תרג ט לחוג 712. תרג י לחוג 718. תרג יא לחוג 718. תרג יב לחוג 718,794.
71067
עקרונות בכימיה אורגנית ב'
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור, תרגיל ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 11:15 13:00 אולם 20 ב' ד"ר יצחק בילקיס
שעור ב ד 10:15 12:00 אולם 20 ב' ד"ר יצחק בילקיס
תרגיל א ה 11:15 12:00 חדר 2 ב' גב שלומית גיא
תרגיל ב ה 11:15 12:00 חדר 5 ב' גב כרמית גינסין
תרגיל ג ג 10:15 11:00 חדר 104 ב' גב כרמית גינסין
תרגיל ד ד 15:15 16:00 חדר 2 ב' גב שלומית גיא
תרגיל ה ב 13:15 14:00 חדר 101 ב' גב סיגל רוזנביט
תרגיל ו ג 10:15 11:00 חדר 4 ב' גב שלומית גיא
תרגיל ז ד 12:15 13:00 חדר 109 ב' גב סיגל רוזנביט
תרגיל ח ג 13:15 14:00 חדר 103 ב' גב כרמית גינסין
תרגיל ט ג 13:15 14:00 חדר 5 ב' גב סיגל רוזנביט
תרגיל י ג 16:15 17:00 חדר 2 ב' גב שלומית גיא
תרגיל יא ג 16:15 17:00 חדר 108 ב' גב סיגל רוזנביט
תרגיל יב ג 16:15 17:00 חדר 4 ב' גב כרמית גינסין
מעבדה א א 15:15 18:00 מ' 201 ב' מר אורן לוינגר, גב תום אלמוג
מעבדה ב א 15:15 18:00 מ' 201 ב' גב אלנה מרגוליס, מר אורן לוינגר
מעבדה ג ב 8:15 11:00 מ' 201 ב' גב אורית דיאמנט-מרגוליס, מר אורן לוינגר
מעבדה ד ב 8:15 11:00 מ' 201 ב' מר אורן לוינגר, גב אורית דיאמנט-מרגוליס
מעבדה ה ב 14:15 17:00 מ' 201 ב' מר אורן לוינגר, גב אורית דיאמנט-מרגוליס
מעבדה ו ב 14:15 17:00 מ' 201 ב' מר אורן לוינגר, גב אורית דיאמנט-מרגוליס
מעבדה ז ג 11:15 14:00 מ' 201 ב' גב אלנה מרגוליס, מר אורן לוינגר
מעבדה ח ג 11:15 14:00 מ' 201 ב' גב תום אלמוג, גב אלנה מרגוליס
מעבדה ט ג 16:15 19:00 מ' 201 ב' גב אלנה מרגוליס, גב תום אלמוג
מעבדה טו ה 8:15 11:00 מ' 201 ב' גב אורית דיאמנט-מרגוליס, גב אלנה מרגוליס
מעבדה טז ה 8:15 11:00 מ' 201 ב' גב אורית דיאמנט-מרגוליס, גב אלנה מרגוליס
מעבדה י ג 16:15 19:00 מ' 201 ב' גב תום אלמוג, גב אלנה מרגוליס
מעבדה יא ד 10:15 13:00 מ' 201 ב' מר אורן לוינגר, גב אלנה מרגוליס
מעבדה יב ד 10:15 13:00 מ' 201 ב' מר אורן לוינגר, גב אלנה מרגוליס
מעבדה יג ד 15:15 18:00 מ' 201 ב' גב אלנה מרגוליס, גב תום אלמוג
מעבדה יד ד 15:15 18:00 מ' 201 ב' גב אלנה מרגוליס, מר אורן לוינגר
המעבדות יחלו בשבוע החמישי שעור א לחוג 710,715,716,722,791,792,793. שעור ב לחוג 712,718,794,795. תרג א לחוג 710. תרג ב לחוג 710. תרג ג לחוג 722. תרג ד לחוג 715,792. תרג ה לחוג 722. תרג ו לחוג 712,722. תרג ז לחוג 716,722,793. תרג ח לחוג 712,791. תרג ט לחוג 712. תרג י לחוג 718,795. תרג יא לחוג 718. תרג יב לחוג 718,794. מעב א לחוג 718,795. מעב ב לחוג 712. מעב ג לחוג 718,791. מעב ד לחוג 718. מעב ה לחוג 722,793. מעב ו לחוג 722. מעב ז לחוג 710. מעב ח לחוג 710. מעב ט לחוג 712,794. מעב י לחוג 712. מעב יא לחוג 710,715. מעב יב לחוג 715,792. מעב יג לחוג 716. מעב יד לחוג 712,716. מעב טו לחוג 710,718. מעב טז לחוג 710,718.
71071
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 12:15 14:00 אולם 15 א' מר צבי פריסמן, מר צבי פריסמן
שעור א ה 8:15 10:00 אולם 15 א' מר צבי פריסמן, מר צבי פריסמן
שעור ב ג 8:15 10:00 חדר 8 א' ד"ר עדו זינגר, ד"ר עדו זינגר
שעור ב ד 8:15 10:00 חדר 10 א' ד"ר עדו זינגר, ד"ר עדו זינגר
תרגיל א ה 11:15 12:00 חדר 4 א' מר גיל פלג
תרגיל ב ה 12:15 13:00 חדר 4 א' מר גיל פלג
תרגיל ג א 15:15 16:00 חדר 9 א' מר גיל פלג
תרגיל ד א 16:15 17:00 חדר 9 א' מר גיל פלג
. ינתן שיעור עזר נוסף לתלמידים המתקשים בחומר על ידי מר גיל פלג על פי הפירוט הבא: לחוג 710+715+791+792 יום ה' בין השעות 10-11 בחדר 9 . לחוג 718+794 יום א' בין השעות 14-15 בחדר 10. שעור א לחוג 710,715,791,792. שעור ב לחוג 718,794. תרג א לחוג 710,715,791,792. תרג ב לחוג 710,715. תרג ג לחוג 718,794. תרג ד לחוג 718.
71073
מעבדה בעקרונות הכימיה
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: מעבדה סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה א א 9:15 12:00 מ' 210 א' גב מאיה משה, גב אוקסנה-כץ אופנסיבה, גב ילנה גוטמן, מר אמיר ברוס
מעבדה ב א 17:15 20:00 מ' 210 א' גב אוקסנה-כץ אופנסיבה, גב ילנה גוטמן, מר אמיר ברוס, גב שולמית אידיז'קובסקי, גב תום אלמוג, גב יונית מסטיץ
מעבדה ג ב 8:15 11:00 מ' 210 א' גב מאיה משה, גב אוקסנה-כץ אופנסיבה, מר אמיר ברוס, גב רחלי בוחניק
מעבדה ד ב 12:15 15:00 מ' 210 א' גב מאיה משה, גב אוקסנה-כץ אופנסיבה, מר אמיר ברוס, גב רחלי בוחניק
מעבדה ה ג 11:15 14:00 מ' 210 א' ד"ר מרב פיכמן, גב מאיה משה, גב אוקסנה-כץ אופנסיבה, מר אמיר ברוס, גב רחלי בוחניק
מעבדה ו ג 15:15 18:00 מ' 210 א' גב אוקסנה-כץ אופנסיבה, מר אמיר ברוס, גב שולמית אידיז'קובסקי, גב רחלי בוחניק
מעבדה ז ד 15:15 18:00 מ' 210 א' גב אוקסנה-כץ אופנסיבה, גב ילנה גוטמן, מר אמיר ברוס, גב שולמית אידיז'קובסקי
מעבדה ח א 14:15 17:00 מ' 210 א' גב אוקסנה-כץ אופנסיבה, מר אמיר ברוס
.המעבדה תחל בשבוע שישי של הסמסטר. מעב א לחוג 718,794,795. מעב ב לחוג 710,722. מעב ג לחוג 710,722. מעב ד לחוג 712. מעב ה לחוג 715,791,792. מעב ו לחוג 712,718,794. מעב ז לחוג 716,722,793. מעב ח לחוג 710,712,715.
71074
עקרונות הכימיה
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 7 ש"ש: 98 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 12:15 14:00 אולם 11 א' ד"ר מרב פיכמן, ד"ר מרב פיכמן
שעור א ד 10:15 13:00 אולם 11 א' ד"ר מרב פיכמן, ד"ר מרב פיכמן
שעור ב ב 11:15 13:00 אולם 11 א' ד"ר מרב פיכמן, ד"ר מרב פיכמן
שעור ב ג 8:15 11:00 אולם 11 א' ד"ר מרב פיכמן, ד"ר מרב פיכמן
תרגיל א ג 13:15 15:00 חדר 103 א' ד"ר מרב פיכמן, גב יונית מסטיץ
תרגיל ב ג 13:15 15:00 חדר 109 א' גב יעל טל, ד"ר מרב פיכמן
תרגיל ג ה 14:15 16:00 חדר 102 א' מר אורן לוינגר, ד"ר מרב פיכמן
תרגיל ד ג 11:15 13:00 חדר 8 א' גב יונית מסטיץ
תרגיל ה ג 11:15 13:00 חדר 103 א' גב יעל טל
תרגיל ו ג 11:15 13:00 חדר 101 א' מר אורן לוינגר
תרגיל ז ד 8:15 10:00 חדר 9 א' גב יעל טל
תרגיל ח ד 8:15 10:00 חדר 104 א' מר יותם נדב
תרגיל ט ד 8:15 10:00 יק"א 19 א' ד"ר מרב פיכמן, מר אושר דהן
תרגיל י ה 14:15 16:00 יק"א 19 א' גב יעל טל
תרגיל יא ה 13:15 15:00 חדר 4 א' מר אושר דהן
תרגיל יב ה 13:15 15:00 חדר 101 א' מר יותם נדב
שעור א לחוג 712,718,794. שעור ב לחוג 710,715,716,722,791,792,793,795. תרג א לחוג 712. תרג ב לחוג 712. תרג ג לחוג 712. תרג ד לחוג 718. תרג ה לחוג 718. תרג ו לחוג 718,794. תרג ז לחוג 710. תרג ח לחוג 710,791. תרג ט לחוג 715,792. תרג י לחוג 716. תרג יא לחוג 722,793,795.
71078
ביולוגיה של התא
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 3.5 ש"ש: 49 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 8:15 11:00 אולם 11 א' ד"ר מנחם מושליון, ד"ר אסף מוסקונה
שעור ב ד 10:15 13:00 אולם 20 א' ד"ר מנחם מושליון, ד"ר אסף מוסקונה
תרגיל א ד 13:15 14:00 אולם 20 א' מר יוסי שטרן
תרגיל ב ה 17:15 18:00 אולם 20 א' מר בעז ניגן
.תרגיל ינתן אחת לשבועיים החל מהשבוע השני לסמסטר שעור א לחוג 712,718,794. שעור ב לחוג 710,715,716,722,791,792,793,795. תרג א לחוג 712,718,794. תרג ב לחוג 710,715,716,722,791,792,793.
71080
ביוכימיה
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 11:15 13:00 אולם זימן א' פרופ אורן פרוי, פרופ אורן פרוי, ד"ר אורן שינברג, ד"ר אורן שינברג
שעור א ה 12:15 14:00 אולם זימן א' פרופ אורן פרוי, פרופ אורן פרוי, ד"ר אורן שינברג, ד"ר אורן שינברג
שעור ב א 9:15 11:00 אולם 20 ב' ד"ר מרב פיכמן, ד"ר מרב פיכמן, ד"ר אורן שינברג, ד"ר אורן שינברג
שעור ב ד 13:15 15:00 אולם 20 ב' ד"ר מרב פיכמן, ד"ר מרב פיכמן, ד"ר אורן שינברג, ד"ר אורן שינברג
תרגיל א א 15:15 18:00 חדר 5 א' פרופ אורן פרוי, מר יוני גנזר, גב הדס בר-ימין
תרגיל ב א 15:15 18:00 חדר 106 א' ד"ר אורן שינברג, גב מעין דדון, גב עינב מלאך
תרגיל ג ד 11:15 14:00 יק"א 20 א' גב הדס בר-ימין
תרגיל ד ג 17:15 20:00 חדר 4 א' גב מעין דדון
תרגיל ה א 11:15 14:00 מקלט ב' מר יוני גנזר, גב מעין דדון
תרגיל ו א 11:15 14:00 חדר 3114 ב' מר יוני גנזר, גב מעין דדון, גב עינב מלאך
תרגיל ז ב 16:15 19:00 חדר 4 ב' מר יוני גנזר, גב הדס רבינוביץ
תרגיל ח ד 15:15 18:00 חדר 10 ב' מר יוני גנזר, גב סיגל רוזנביט, גב מעין דדון
תרגיל ט ד 15:15 18:00 חדר 5 ב' מר יוני גנזר, גב מעין דדון, גב הדס רבינוביץ
תרגיל י ב 16:15 19:00 חדר 103 ב' גב מעין דדון, גב הדס רבינוביץ
שיעור א' בסמסטר א' לתלמידי שנה ב', יתפרסם לו"ז במודל על כל מועדי המעבדות והתרגילים שיתקיימו לסירוגין במקביל זו לזו . בתרגולים ה+ו ינתן חדר 103, לתרגיל ז+י' ינתן חדר 1 לתרגיל ח+ ט חדר 109 שעור א לחוג 712,722,793. שעור ב לחוג 710,715,716,718,791,792,794,795. תרג א לחוג 712. תרג ב לחוג 712,793. תרג ג לחוג 712,722. תרג ד לחוג 722. תרג ה לחוג 710,795. תרג ו לחוג 710,791. תרג ז לחוג 715,792. תרג ח לחוג 718. תרג ט לחוג 718,794. תרג י לחוג 716.
71081
מעבדה בביוכימיה
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 15:15 17:00 אולם 15 א' ד"ר מיכל האן
שעור ב ב 16:15 18:00 אולם 11 ב' ד"ר מיכל האן
מעבדה א ג 15:15 19:00 מעב' 21 א' גב יעל ילין, גב חיה דרורה אסף, גב אורלי ספיבק פוקס, גב שימרית בר-אל
מעבדה ב ג 15:15 19:00 מעב' 21 א' גב יעל ילין, גב אורלי ספיבק פוקס, גב שימרית בר-אל, גב חיה דרורה אסף
מעבדה ג א 15:15 19:00 מעב' 21 א' גב שימרית בר-אל, גב יעל ילין
מעבדה ד א 15:15 19:00 מעב' 21 א' גב יעל ילין, גב חיה דרורה אסף
מעבדה ה א 11:15 15:00 מעב' 21 ב' גב ניצן כהן אמין, גב יעל ילין, גב אורלי ספיבק פוקס, גב יונית מסטיץ
מעבדה ו א 11:15 15:00 מעב' 21 ב' גב ניצן כהן אמין, גב יעל ילין, גב אורלי ספיבק פוקס, גב יונית מסטיץ
מעבדה ז ה 8:15 12:00 מעב' 22 ב' גב ניצן כהן אמין, גב יעל ילין, גב אורלי ספיבק פוקס, גב יונית מסטיץ
מעבדה ח ד 15:15 19:00 מעב' 21 ב' גב ניצן כהן אמין, גב יעל ילין, גב אורלי ספיבק פוקס, גב יונית מסטיץ
מעבדה ט ד 15:15 19:00 מעב' 21 ב' גב ניצן כהן אמין, גב יעל ילין, גב אורלי ספיבק פוקס, גב יונית מסטיץ
מעבדה י ה 16:15 20:00 מעב' 21 ב' גב יעל ילין, גב ניצן כהן אמין
שיעור א' בסמסטר א' לתלמידי שנה ב', שיעור ב' בסמסטר ב' לתלמידי שנה א' תינתן הרצאה על שיטות מעבדה בביוכימיה שלוש פעמים במהלך הסמסטר , תאריכים ימסרו בהמשך על ידי המרצה. יתפרסם לו"ז במודל על כל מועדי המעבדות והתרגילים שיתקיימו לסירוגין במקביל זו לזו שעור א לחוג 712,722,793. שעור ב לחוג 710,715,716,718,791,792,794,795. מעב א לחוג 712. מעב ב לחוג 712. מעב ג לחוג 712,722,793. מעב ד לחוג 722. מעב ה לחוג 710,795. מעב ו לחוג 710,791. מעב ז לחוג 715,792. מעב ח לחוג 718. מעב ט לחוג 718,794.
71501
מבוא לאנטומולוגיה
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ב 13:15 15:00 אולם 20 ב' פרופ בועז יובל
71530
אקולוגיה כללית
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א 16:15 18:00 אולם 20 ב' ד"ר יעל מנדליק
71703
סטטיסטיקה תיאורית וגיליון אלקטרוני
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 1 ש"ש: 14 סוג: תרגיל סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
תרגיל א א 19:15 21:00 כתת מחשב 16 א' ד"ר דיצה בורשטיין
תרגיל ב א 19:15 21:00 כתת מחשב 16 ב' ד"ר דיצה בורשטיין
הקורס נלמד באופן עצמאי בעזרת סירטונים ושיעורי בית שיועלו באתר המודל, בימי ראשון יתקיימו : א- עזרה נקודתית למי שזקוק. ב, בחינה מול מחשב , הרישום לבחינה מתאפשר בכל מהלך הסמסטר ויש להרשם אליה מראש. *מי שמיתקשה יוכל לקבל עזרה בנושא נקודתי ביומי ראשון בכיתת המחשב . *הציון יהיה עובר / נכשל .
71817
מעבדה בהיסטולוגיה
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: מעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה א א 11:15 15:00 מע' 110 ב' ד"ר יוסי ווין, פרופ אהרון פרידמן, מר תומר קרמר, גב נעמה מזרחי, גב הילה ברזילי, גב ליאן הולנדר, גב סבטלנה פרברוב, גב סיגל ריינר, גב דוראל מדינה, ד"ר לירון דישון, מר שחר גנץ
מעבדה ב ג 9:15 13:00 מע' 110 ב' ד"ר יוסי ווין, פרופ אהרון פרידמן, מר תומר קרמר, גב נעמה מזרחי, גב הילה ברזילי, גב ליאן הולנדר, גב סבטלנה פרברוב, גב סיגל ריינר, גב דוראל מדינה, ד"ר לירון דישון, מר שחר גנץ
הקורס מוגבל ל-100 תלמידים. מעב א לחוג 718,794. מעב ב לחוג 718,794.
71821
תחומי ידע ועשייה במדעי בעלי חיים
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 1 ש"ש: 14 סוג: שעור סמסטר: ב'

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ה 13:15 14:00 אולם 15 ב' פרופ זהבה אוני
שעור לחוג 718,794.
שנה ב'
לימודי חובה להלן טבלת קורסי חובה המדגימה מהלך אופטימאלי של לימודים בחוג. חריגה מרצף לימודים מומלץ המתפרס על פני שישה סמסטרים, עלולה לשבש את מהלך הלימודים הסדיר ואף להיות כרוכה בהוצאות נוספות
71012
יסודות הגנטיקה
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 11:15 13:00 אולם 20 א' פרופ דני זמיר, פרופ דני זמיר, פרופ נעמי אורי, פרופ נעמי אורי
שעור א ד 8:15 10:00 אולם 20 א' פרופ דני זמיר, פרופ דני זמיר, פרופ נעמי אורי, פרופ נעמי אורי
שעור ב א 13:15 15:00 אולם זימן א' פרופ נעמי אורי, פרופ דני זמיר, פרופ נעמי אורי, פרופ דני זמיר
שעור ב ד 14:15 16:00 אולם 11 א' פרופ נעמי אורי, פרופ דני זמיר, פרופ נעמי אורי, פרופ דני זמיר
תרגיל א ד 11:15 12:00 חדר 104 א' פרופ דני זמיר, מר יואב יחיא
תרגיל ב ה 11:15 12:00 יק"א 19 א' פרופ נעמי אורי, מר עמית הר-און
תרגיל ג ה 11:15 12:00 אולם 11 א' מר בן הרפזי
תרגיל ד ה 11:15 12:00 חדר 104 א' מר עידו שורץ
תרגיל ה ד 9:15 10:00 חדר 4 א'
תרגיל ו ד 14:15 15:00 חדר 101 א' מר עודד פרי טל
תרגיל ז ד 14:15 15:00 חדר 109 א' מר הראל בכר
תרגיל ח ד 14:15 15:00 חדר 103 א' גב בת-חן גרשטין
תרגיל ט ה 14:15 15:00 חדר 106 א' מר עמית הר-און
תרגיל י ד 11:15 12:00 חדר 10 א'
תרגיל יא ד 10:15 11:00 חדר 9 א' גב שירי גולדנטל
תרגיל יב ד 10:15 11:00 חדר 1 א' מר יואב יחיא
שעור א לחוג 710,715,718,791,792,794,795. שעור ב לחוג 712,722,793. תרג א לחוג 718,794. תרג ב לחוג 712. תרג ג לחוג 712,722. תרג ד לחוג 712. תרג ה לחוג 722,793,795. תרג ו לחוג 710,715,791,792. תרג ז לחוג 710,715,791. תרג ח לחוג 710. תרג ט לחוג 712. תרג י לחוג 718. תרג יא לחוג 718. תרג יב לחוג 722,793.
71019
מבוא לכלכלה
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 13:15 15:00 אולם זימן א' מר עפר ברונר
שעור ב ד 17:15 19:00 אולם 20 ב' מר עפר ברונר
תלמידי חוג 717 אינם רשאים ללמוד קורס זה. שעור א לחוג 710,715,718,791,792,794. שעור ב לחוג 716,722,793.
71043
יסודות הסטטיסטיקה ותכנון ניסויים
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 8:15 10:00 אולם 20 א' ד"ר דיצה בורשטיין, ד"ר דיצה בורשטיין
שעור א ג 8:15 10:00 אולם 20 א' ד"ר דיצה בורשטיין, ד"ר דיצה בורשטיין
שעור ב ג 8:15 10:00 אולם 20 ב' ד"ר דיצה בורשטיין, ד"ר דיצה בורשטיין
שעור ב ד 8:15 10:00 אולם 20 ב' ד"ר דיצה בורשטיין, ד"ר דיצה בורשטיין
תרגיל א ה 11:15 12:00 חדר 1 א' גב תרין הרפז, ד"ר דיצה בורשטיין
תרגיל ב ד 12:15 13:00 חדר 5 א' גב רעות שביט, ד"ר דיצה בורשטיין
תרגיל ג ד 12:15 13:00 חדר 102 א' מר אהוד לנדאו, ד"ר דיצה בורשטיין
תרגיל ד ד 10:15 11:00 חדר 104 א' גב נורית אליאש, ד"ר דיצה בורשטיין
תרגיל ה ה 11:15 12:00 חדר 101 ב' גב נורית אליאש
תרגיל ו ה 11:15 12:00 חדר 104 ב' מר אהוד לנדאו
תרגיל ז ה 12:15 13:00 חדר 4 ב' גב נורית אליאש
תרגיל ח ד 13:15 14:00 חדר 5 ב' גב רעות שביט
תרגיל ט ד 12:15 13:00 חדר 10 ב' מר אהוד לנדאו
תרגיל י ד 11:15 12:00 חדר 10 ב' גב תרין הרפז
תרגיל יא ד 11:15 12:00 חדר 4 ב' גב רעות שביט
תרגיל יב ה 12:15 13:00 חדר 5 ב' גב תרין הרפז
שיעור א' מיועד לתלמידי שנה ב' 718+729+794ושיעור ב' מיועד לשנה א' בחוגים 712+722+793 ו שנה ב' לחוגים 710+715+791+792+716 שעור א לחוג 718,729,794. שעור ב לחוג 710,712,715,716,722,791,792,793. תרג א לחוג 718. תרג ב לחוג 718. תרג ג לחוג 718,794. תרג ד לחוג 729. תרג ה לחוג 710,791. תרג ו לחוג 710,791. תרג ז לחוג 715,792. תרג ח לחוג 712. תרג ט לחוג 712. תרג י לחוג 722,793. תרג יא לחוג 722. תרג יב לחוג 716.
71056
מיקרוביולוגיה כללית
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א 12:15 14:00 אולם 20 ב' פרופ אדוארד יורקביץ, ד"ר יעל הלמן
מעבדה א ד 10:15 14:00 מע' 3 ב' פרופ אדוארד יורקביץ, גב דריה פלדמן, גב נעמה גולן, מר איגור קביאטקובסקי, מר נעם לוי
מעבדה ב ד 15:15 19:00 מע' 3 ב' ד"ר יעל הלמן, מר איגור קביאטקובסקי, מר נעם לוי, גב ענבל הרולד
מעבדה ג ה 10:15 14:00 מע' 3 ב' גב נעמה גולן, מר נעם לוי, גב יעל אלמוג, גב ענבל הרולד
מעבדה ד ד 10:15 14:00 מע' 3 ב' גב מרגריטה פטרנקו, מר איגור קביאטקובסקי, גב יעל אלמוג
מעבדה ה ד 15:15 19:00 מע' 3 ב' מר איגור קביאטקובסקי, גב דריה פלדמן, גב יעל אלמוג, גב ענבל הרולד
מעבדה ו ה 10:15 14:00 מע' 3 ב' מר איגור קביאטקובסקי, גב נעמה גולן, גב מרגריטה פטרנקו, גב דריה פלדמן
מעבדה ז ה 15:15 19:00 מע' 3 ב' גב דריה פלדמן, מר איגור קביאטקובסקי, גב מרגריטה פטרנקו, גב ענבל הרולד
יתכנו שינויים בקבוצות מעבדה, הרישום הסופי יקבע על מזכירות הוראה בהתאם להתאמה בין מספר התלמידים לתפוסת המעבדה. קבוצה א,ב,ג,ז מחזור א' ישתתפו במעבדה בשבעת השבועות הראשונים ללימודים קבוצה ,ד,ה,ו מחזור ב' יתקיים בשבעת השבועות האחרונים של הסמסטר , הודעה על כך תצא בנפרד. השיעור יועבר במעגל סגור גם לכיתה 9 בניין קנדי לי שעור לחוג 710,712,715,716,718,722,791,792,793,794,795. מעב א לחוג 716,718. מעב ב לחוג 718. מעב ג לחוג 712,722. מעב ד לחוג 715,718,791,792. מעב ה לחוג 710,718,722,793,794,795. מעב ו לחוג 712. מעב ז לחוג 710.
71065
מבוא לביולוגיה מולקולרית
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ג 12:15 14:00 אולם 20 א' פרופ אלכסנדר ויינשטיין, פרופ שי מורין
תרגיל א ג 14:15 15:00 יק"א 19 א' פרופ אלכסנדר ויינשטיין, פרופ שי מורין
תרגיל ב ג 14:15 15:00 חדר 9 א' פרופ שי מורין, פרופ אלכסנדר ויינשטיין
תרגיל ג ג 14:15 15:00 ח"ס בע"ח א'
תרגיל ד ג 14:15 15:00 אולם 11 א'
תרגיל ה ג 14:15 15:00 חדר 2 א'
תרגיל ו ג 14:15 15:00 חדר 1 א'
השיעור יועבר במעגל סגור לחדר 9 בניין קנדי לי הרשמה לקורס לתלמידי מוסמך ודוקטור באישור המרצה בלבד.
71070
גאולוגיה סביבתית
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ותרגיל ג 10:15 12:00 חדר 2 ב' ד"ר לרי גבר
תלמידי חוג 716 אינם רשאים ללמוד קורס זה. יתקיימו סיורים בתאום מול מרצה.
71091
גנטיקה של בעלי חיים וטיפוח חיות משק
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ב 10:15 12:00 חדר 10 ב' ד"ר ליאור דוד
תרגיל א ב 13:15 14:00 חדר 10 ב' גב רוני תדמור, מר טל לוי
תרגיל ב ב 12:15 13:00 חדר 10 ב' מר טל לוי, גב רוני תדמור
71251
מבוא להיסטוריה ולפילוסופיה של המדע
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 15:15 17:00 אולם 20 א' מר נתנאל קופפר
שעור ב ב 15:15 17:00 אולם 15 ב' מר נתנאל קופפר
שעור א לחוג 710,712,715,716,729,791,792,795. שעור ב לחוג 710,715,718,722,791,792,793,794.
71801
פיזיולוגיה של בעלי-חיים
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 7.5 ש"ש: 105 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ב 10:15 13:00 אולם זימן א' ד"ר יוסי ווין, ד"ר יוסי ווין, פרופ אורנה הלוי-פינס, פרופ אורנה הלוי-פינס, ד"ר איתי סרוגו, ד"ר איתי סרוגו, ד"ר דביר מינץ, ד"ר דביר מינץ
שעור ה 8:15 11:00 אולם זימן א' ד"ר יוסי ווין, ד"ר יוסי ווין, פרופ אורנה הלוי-פינס, פרופ אורנה הלוי-פינס, ד"ר איתי סרוגו, ד"ר איתי סרוגו, ד"ר דביר מינץ, ד"ר דביר מינץ
מעבדה א ה 12:15 15:00 מע' 110 א' פרופ אורנה הלוי-פינס, מר רוני יעיר, גב ליאן הולנדר, מר ארטיום ארטמונוב
מעבדה ב ה 12:15 15:00 מע' 110 א' ד"ר יוסי ווין, מר רוני יעיר, גב ליאן הולנדר, מר ארטיום ארטמונוב
תתקיים רוטציה בין שתי המעבדות ,במחצית הסמסטר תהיה החלפה בין הקבוצות .
71810
אנדוקרינולוגיה כללית
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א 14:15 16:00 חדר 10 ב' ד"ר אייל קליפר
שעור לחוג 718,794.
71839
עקרונות התזונה של חיות המשק
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א 10:15 12:00 חדר 8 ב' ד"ר סמיר מבגיש, ד"ר סמיר מבגיש, ד"ר נורית ארגוב-ארגמן, ד"ר נורית ארגוב-ארגמן, פרופ זהבה אוני, פרופ זהבה אוני
שעור ב 8:15 10:00 חדר 8 ב' ד"ר סמיר מבגיש, ד"ר סמיר מבגיש, ד"ר נורית ארגוב-ארגמן, ד"ר נורית ארגוב-ארגמן, פרופ זהבה אוני, פרופ זהבה אוני
71844
יסודות תורת המחלות
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ג 8:15 10:00 חדר 9 ב' ד"ר אלון לוי
מעבדה ג 13:15 15:00 מעב' 18 ב' גב בת חן כהן, גב יעל שיק, מר ארטיום ארטמונוב, גב שירה חלד
מעבדה פעם בשבועיים.
71910
אקולוגיה של צמחים
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א 16:15 18:00 חדר 3114 ב' פרופ חיים קיגל, גב הגר ורד לשנר
מעבדה א 18:15 19:00 חדר 3114 ב' פרופ חיים קיגל, גב הגר ורד לשנר
יתקיימו שלושה סיורים בתאום מול המרצה . מספר המשתתפים מוגבל -25
לימודי חובת בחירה מרשימה זו תוכל להשלים את צבירת הנ"ז עד סוף התואר
71092
מבוא לאבולוציה
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 2.5 ש"ש: 35 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ד 9:15 11:00 חדר 106 ב' ד"ר ליאור דוד
תרגיל ד 11:15 12:00 חדר 106 ב' גב רוני תדמור
שעור לחוג 726,722,721,718,715,712,710. תרג לחוג 726,722,721,718,715,712,710. שעור לחוג 710,712,715,718,721,722,726,791. תרג לחוג 710,712,715,718,721,722,726,791.
71259
תרגיל סמינריוני
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: קורס שנתי סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור שנתי פרופ אורנה הלוי-פינס
לרישום קורס זה עליך לפנות למזכירות.
71260
תרגיל מחקר
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 8 ש"ש: 112 סוג: שעור סמסטר: קורס שנתי סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור שנתי פרופ בועז יובל, ד"ר יעל חפץ
לרישום קורס זה עליך לפנות למזכירות
71303
עשבים רעים והדברתם
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 3.5 ש"ש: 49 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ה 9:15 11:00 חדר 3114 ב' ד"ר צבי פלג
מעבדה ה 11:15 14:00 מ' 101 ב' ד"ר צבי פלג, מר מאור מצרפי, מר אייל פרנקל
71403
ביולוגיה של העץ
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א 14:15 16:00 חדר 9 ב' ד"ר ז'וזה גרינצוויג, ד"ר ז'וזה גרינצוויג, ד"ר אלון סמך, ד"ר אלון סמך, ד"ר סמדר הרפז-סעד, ד"ר סמדר הרפז-סעד
שעור ג 15:15 17:00 חדר 10 ב' ד"ר ז'וזה גרינצוויג, ד"ר ז'וזה גרינצוויג, ד"ר אלון סמך, ד"ר אלון סמך, ד"ר סמדר הרפז-סעד, ד"ר סמדר הרפז-סעד
71424
הכרת צמחי-נוי א'
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 3.5 ש"ש: 49 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ומעבדה ד 10:15 13:00 חדר 2 ב' ד"ר יצחק בירן
כולל סיור.
71460
יעראות
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ותרגיל ג 13:15 15:00 חדר 3114 ב' פרופ גבריאל שילר, ד"ר רקפת דוד שורץ
דרישה מקדימה: מומלץ 71403 וגם 71456 יתקימו שני סיורים-תירגולים ביער בנושא של דילולים ומדידות עצים בהקף של שש שעות כל אחד. התירגולים יתקימו בימי שישי בתיאום עם המרצה
71515
מבוא לניהול אוכלוסיות מזיקים
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א 9:15 11:00 חדר 10 א' פרופ שי מורין
. חובת בחירה לכל תלמידי חטיבה 7101.
71608
מטאורולוגיה וזיהום אויר
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ד 11:15 13:00 חדר 6 א' ד"ר ערן טס
תרגיל ד 15:15 16:00 חדר 6 א' ד"ר ערן טס, מר יואב רובין
כולל סיור
71609
כימיה של הסביבה
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ה 10:15 12:00 מי תהום ב' פרופ בנימין חפץ
71619
יסודות המטאורולוגיה החקלאית
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ב 12:15 14:00 חדר 5 ב' ד"ר ערן טס
תרגיל ג 12:15 13:00 יק"א 19 ב' ד"ר ערן טס, מר יואב רובין
כולל סיור
71733
ניהול השיווק
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ד 11:15 14:00 חדר 9 א' פרופ אמיר היימן
שעור לחוג 710,715,717,718,722,729,795.
71813
גידול בקר לבשר
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ג 16:15 20:00 ח"ס בע"ח ב' גב רחל גבריאלי, ד"ר אריה ברוש
יינתנו סיור אחד בתאום מול המרצה,
71814
גידול צאן
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 3.5 ש"ש: 49 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א 9:15 11:00 חדר 10 ב' ד"ר סמיר מבגיש
מעבדה א 11:15 12:00 חדר 10 ב' ד"ר סמיר מבגיש, גב איריס אופיר
כולל סיור
וגם קורסי בחירה לתלמידים המעוניינים במסלול יערנות. חלק מהקורסים מתאימים לשנה ג'.
71303
עשבים רעים והדברתם
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 3.5 ש"ש: 49 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ה 9:15 11:00 חדר 3114 ב' ד"ר צבי פלג
מעבדה ה 11:15 14:00 מ' 101 ב' ד"ר צבי פלג, מר מאור מצרפי, מר אייל פרנקל
71403
ביולוגיה של העץ
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א 14:15 16:00 חדר 9 ב' ד"ר ז'וזה גרינצוויג, ד"ר ז'וזה גרינצוויג, ד"ר אלון סמך, ד"ר אלון סמך, ד"ר סמדר הרפז-סעד, ד"ר סמדר הרפז-סעד
שעור ג 15:15 17:00 חדר 10 ב' ד"ר ז'וזה גרינצוויג, ד"ר ז'וזה גרינצוויג, ד"ר אלון סמך, ד"ר אלון סמך, ד"ר סמדר הרפז-סעד, ד"ר סמדר הרפז-סעד
71424
הכרת צמחי-נוי א'
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 3.5 ש"ש: 49 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ומעבדה ד 10:15 13:00 חדר 2 ב' ד"ר יצחק בירן
כולל סיור.
71456
גידול והכרה של עצי יער
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 3.5 ש"ש: 49 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ד 9:15 12:00 חדר 3114 א' ד"ר דוד ברנד
כולל שני ימי סיור בימי שישי.מעבדה בתיאום עם המרצה.
71460
יעראות
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ותרגיל ג 13:15 15:00 חדר 3114 ב' פרופ גבריאל שילר, ד"ר רקפת דוד שורץ
דרישה מקדימה: מומלץ 71403 וגם 71456 יתקימו שני סיורים-תירגולים ביער בנושא של דילולים ומדידות עצים בהקף של שש שעות כל אחד. התירגולים יתקימו בימי שישי בתיאום עם המרצה
71527
אנטמולוגיה של היער
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ד 13:15 15:00 חדר 3114 א' פרופ צבי מנדל
71602
דישון ופוריות הקרקע
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ה 9:15 11:00 יק"א 19 א' ד"ר משה שנקר
מעבדה ה 11:15 13:00 מע' 4 א' גב מאיה אנה גולדשטיין, מר דוד ילין
71733
ניהול השיווק
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ד 11:15 14:00 חדר 9 א' פרופ אמיר היימן
שעור לחוג 710,715,717,718,722,729,795.
שנה ג'
לימודי חובה להלן טבלת קורסי חובה המדגימה מהלך אופטימאלי של לימודים בחוג. חריגה מרצף לימודים מומלץ המתפרס על פני שישה סמסטרים, עלולה לשבש את מהלך הלימודים הסדיר ואף להיות כרוכה בהוצאות נוספות
71082
ניהול משולב של שטחים פתוחים
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ה 11:15 13:00 אתרוג א' ד"ר יעל מנדליק
תרגיל ה 13:15 14:00 אתרוג א' גב תמר צ'פרזרו
מספר משתתפים מוגבל ל-30. יתקיימו שני סיורים בתאום עם המרצה, נוכחות חובה!
71083
מערכות מרעה טבעי
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ותרגיל ב' ד"ר זלמן הנקין, ד"ר זלמן הנקין, פרופ אבי פרבולוצקי, פרופ אבי פרבולוצקי, ד"ר יוג'ין אונגר, ד"ר יוג'ין אונגר, ד"ר איריס שינבאום, ד"ר איריס שינבאום
שעור ותרגיל ד 8:15 10:00 חדר 103 ב' ד"ר זלמן הנקין, ד"ר זלמן הנקין, פרופ אבי פרבולוצקי, פרופ אבי פרבולוצקי, ד"ר יוג'ין אונגר, ד"ר יוג'ין אונגר, ד"ר איריס שינבאום, ד"ר איריס שינבאום
כולל סיורים
71148
מבוא לכלכלת משאבי טבע וסביבה
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 14:15 17:00 א' ד"ר עידו קן
שעור ב ב 14:15 17:00 ח"ס מל"ח ב' ד"ר עידו קן
תלמידי חוג 717 אינם רשאים ללמוד קורס זה. פתוח לתלמידי בוגר במגמת שטחים פתוחים .הקורס יועבר בשידור חי לקמפוס גבעת רם-כיתת סילברמן 502 וקמפוס הר הצופים כיתה 3401. בסמסטר ב' הקורס יינתן בשפה האנגלית במקלט של לימודי חוץ ואינו משודר לירושלים.
71341
מדיניות שמירת שטחים פתוחים - תיכנון וחקיקה
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ב 18:15 20:00 חדר 1 א' מר מנחם זלוצקי, גב נעמה רינגל
חובה לתלמידי החטיבה 7101 פרט לחוג 716, כולל סיור בתאום עם המורה.
71342
מבוא למערכות מידע גאוגרפיות (GIS)
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 3.5 ש"ש: 49 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 8:15 10:00 חדר 10 א' ד"ר יפית כהן
תרגיל א ג 10:15 12:00 כתת מחשב 18 א' גב שני בנסל
תרגיל ב ג 12:15 14:00 כתת מחשב 18 א' גב שני בנסל
השתתפות בסדנה והצגת פרויקטים חובה. מספר המשתתפים מוגבל עדיפות לתלמידי תוכנית שמירת טבע ושטחים פתוחים וחטיבת איכות הסביבה. השתתפות בתרגילים חובה (הבחינה: %65 והתרגילים: %35 מהציון)
71344
אקולוגיה של שמירת טבע
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 3.5 ש"ש: 49 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ד 16:15 18:00 חדר 106 ב' ד"ר יהושע שקדי
תרגיל ד 18:15 19:00 כתת מחשב 16 ב' ד"ר יהושע שקדי
בנוסף יום סיור. מספר משתתפים מוגבל ל 22 . עדיפות לתלמידי תוכנית שמירת טבע ושטחים פתוחים וחטיבת איכות הסביבה
71345
סדנת מבוא לשמירת טבע ושטחים פתוחים
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 1 ש"ש: 14 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א 16:15 18:00 חדר 1 ב' ד"ר ז'וזה גרינצוויג
הסדנה תינתן במחצית השנייה של הסמסטר החל מ 10.5.15 שעתיים כל מפגש.
71803
רבייה השוואתית
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ב 8:15 10:00 חדר 2 א' פרופ ישראל רוזנבוים, ד"ר צבי רוט
מעבדה א ב 10:15 13:00 מעב' 11 א' פרופ ישראל רוזנבוים, מר אורי פורמן, גב אליסה קומסקי, גב דוראל מדינה, ד"ר לירון דישון
מעבדה ב ב 10:15 13:00 מעב' 12 א' ד"ר צבי רוט, מר אורי פורמן, גב אליסה קומסקי, גב דוראל מדינה, ד"ר לירון דישון
מעבדה פעם בשבועיים.המעבדה תחל בשבוע השלישי ללימודים .
71804
מבוא לאמבריולוגיה
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א 14:15 16:00 אולם 11 א' ד"ר דלית סלע-דוננפלד
שעור לחוג 718,794.
71807
פרוסמינר במדעי בעלי-חיים
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 1 ש"ש: 14 סוג: מטלה סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א 12:15 14:00 יק"א 20 א' ד"ר סמיר מבגיש
הפרוסמינר כולל הדרכה מקוונת על היכרות משאבי הספריה.
71811
אימונולוגיה כללית
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ה 8:15 11:00 אולם 20 א' פרופ אהרון פרידמן
שעור לחוג 718.שימו לב, לא יתקיימו שיעורים בתאריכים הבאים: 6/11, 20/11, 27/11, 8/1, ו- 22/1 ובמקומם ינתנו שיעורי השלמה בימי שישי בתאריכים הבאים 14/11, 5/12 ו- 12/12. ו 16.1.15 באולם אריוביץ. שעור לחוג 712,718,722,791,792,793,794,795.
71833
ביוקלימטולוגיה של חיות הבית
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ד 10:15 12:00 יק"א 19 א' ד"ר מיכאל קם
71838
זואוגאוגרפיה של חולייתנים בישראל
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ג 10:15 13:00 יק"א 20 ב' ד"ר גילה כחילה-ברגל
מספר משתתפים מוגבל ל-50. מיועד לתלמידי שנה ג'. עדיפות לתלמידי חוג 726 וחוג 716 בחטיבת איכות הסביבה. כולל סיורים
71852
אקולוגיה מיקרוביאלית במערכות מידגה
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ה 15:15 17:00 חדר 8 א' פרופ יאפ ואן-ריין
כולל סיורים
71854
סמינריון במדעי בעלי חיים
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 1 ש"ש: 14 סוג: סמינריון סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון ד 13:15 15:00 חדר 10 ב' ד"ר סמיר מבגיש
הנוכחות בסמינריון בתאום מול המרצה
לימודי חובת בחירה מרשימה זו תוכל להשלים את צבירת הנ"ז עד סוף התואר
71092
מבוא לאבולוציה
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 2.5 ש"ש: 35 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ד 9:15 11:00 חדר 106 ב' ד"ר ליאור דוד
תרגיל ד 11:15 12:00 חדר 106 ב' גב רוני תדמור
שעור לחוג 726,722,721,718,715,712,710. תרג לחוג 726,722,721,718,715,712,710. שעור לחוג 710,712,715,718,721,722,726,791. תרג לחוג 710,712,715,718,721,722,726,791.
71259
תרגיל סמינריוני
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: קורס שנתי סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור שנתי פרופ אורנה הלוי-פינס
לרישום קורס זה עליך לפנות למזכירות.
71260
תרגיל מחקר
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 8 ש"ש: 112 סוג: שעור סמסטר: קורס שנתי סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור שנתי פרופ בועז יובל, ד"ר יעל חפץ
לרישום קורס זה עליך לפנות למזכירות
71303
עשבים רעים והדברתם
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 3.5 ש"ש: 49 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ה 9:15 11:00 חדר 3114 ב' ד"ר צבי פלג
מעבדה ה 11:15 14:00 מ' 101 ב' ד"ר צבי פלג, מר מאור מצרפי, מר אייל פרנקל
71403
ביולוגיה של העץ
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקום<