החוג לשמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים (726) - מסלול חטיבת שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים בשילוב אגרואקולוגיה
קורסי המסלול
תואר בוגר
חטיבת שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים בשילוב אגרואקולוגיה (2615)
שנה א'
לימודי חובה להלן טבלת קורסי חובה המדגימה מהלך אופטימאלי של לימודים בחוג. חריגה מרצף לימודים מומלץ המתפרס על פני שישה סמסטרים, עלולה לשבש את מהלך הלימודים הסדיר ואף להיות כרוכה בהוצאות נוספות
71019
מבוא לכלכלה
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ד 13:15 15:00 אולם זימן א' מר עפר ברונר
שעור ב ד 17:15 19:00 אולם 20 ב' מר עפר ברונר
תלמידי חוג 717 אינם רשאים ללמוד קורס זה. שעור א לחוג 710,715,718,791,792,794. שעור ב לחוג 716,722,793.
71048
מבוא למדעי הצמח א'
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ג 9:15 11:00 אולם 11 ב' ד"ר צבי פלג, ד"ר מנחם מושליון
מעבדה א ג 13:15 16:00 מעב' 11 ב' ד"ר צבי פלג, מר איטן פרייס, מר אהוד לנדאו, ד"ר אירית קונסנס, מר רועי שחם
מעבדה ב ד 10:15 13:00 מעב' 11 ב' ד"ר מנחם מושליון, גב טלי מנדל, ד"ר אירית קונסנס, מר רועי שחם, מר דוד יולס
מעבדה ג ד 15:15 18:00 מעב' 11 ב' מר איטן פרייס, מר אהוד לנדאו, גב טלי מנדל, מר דוד יולס
המעבדות ינתנו במקביל גם במעבדה 12 שעור לחוג 710,715,716,791,792. מעב א לחוג 715,716,792. מעב ב לחוג 710,716,791. מעב ג לחוג 710.
71059
פיזיקה למדעי החקלאות
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א 10:15 12:00 אולם 11 א' ד"ר צבי קלברמן, ד"ר צבי קלברמן
שעור ה 13:15 15:00 אולם 11 א' ד"ר צבי קלברמן, ד"ר צבי קלברמן
תרגיל א ד 15:15 17:00 חדר 109 א' מר משה שכנר, מר נערן ברינט, מר דוד ילין
תרגיל ב ד 17:15 19:00 חדר 8 א' גב מאור גבאי, מר נערן ברינט, מר דוד ילין
תרגיל ג ה 15:15 17:00 חדר 9 א' מר מתן רהב, מר דוד ילין, מר נערן ברינט
תרגיל ד ה 15:15 17:00 חדר 4 א' מר משה שכנר, מר דוד ילין, מר נערן ברינט
שעור לחוג 710,715,791,792. תרג א לחוג 710. תרג ב לחוג 710,791. תרג ג לחוג 715,792. תרג ד לחוג 710,715.
71066
עקרונות בכימיה אורגנית א'
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 14:15 17:00 אולם 11 א' ד"ר יצחק בילקיס, ד"ר יצחק בילקיס
שעור א ג 15:15 17:00 אולם 20 א' ד"ר יצחק בילקיס, ד"ר יצחק בילקיס
שעור ב ד 14:15 17:00 אולם 20 א' ד"ר יצחק בילקיס, ד"ר יצחק בילקיס
שעור ב ה 12:15 14:00 אולם 20 א' ד"ר יצחק בילקיס, ד"ר יצחק בילקיס
תרגיל א ג 13:15 15:00 חדר 3114 א' ד"ר יצחק בילקיס, גב שלומית גיא
תרגיל ב ג 13:15 15:00 יק"א 20 א' גב כרמית גינסין, ד"ר יצחק בילקיס
תרגיל ג ג 17:15 19:00 חדר 106 א' גב סיגל רוזנביט
תרגיל ד ג 17:15 19:00 חדר 104 א' גב כרמית גינסין
תרגיל ה ב 17:15 19:00 חדר 104 א' גב סיגל רוזנביט
תרגיל ו ב 17:15 19:00 יק"א 20 א' גב כרמית גינסין
תרגיל ז ב 17:15 19:00 חדר 106 א' גב שלומית גיא
תרגיל ח ב 10:15 12:00 חדר 104 א' גב שלומית גיא
תרגיל ט ב 10:15 12:00 חדר 4 א' גב סיגל רוזנביט
תרגיל י ה 14:15 16:00 חדר 1 א' גב שלומית גיא
תרגיל יא ה 14:15 16:00 חדר 10 א' גב כרמית גינסין
תרגיל יב ה 14:15 16:00 חדר 104 א' גב סיגל רוזנביט
הקורס ינתן החל מהשבוע השביעי לסמסטר. שעור א לחוג 710,715,716,722,791,792,793,795. שעור ב לחוג 712,718,794. תרג א לחוג 710. תרג ב לחוג 710. תרג ג לחוג 715. תרג ד לחוג 791,792,795. תרג ה לחוג 722,793. תרג ו לחוג 722,791. תרג ז לחוג 716. תרג ח לחוג 712. תרג ט לחוג 712. תרג י לחוג 718. תרג יא לחוג 718. תרג יב לחוג 718,794.
71067
עקרונות בכימיה אורגנית ב'
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור, תרגיל ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 11:15 13:00 אולם 20 ב' ד"ר יצחק בילקיס
שעור ב ד 10:15 12:00 אולם 20 ב' ד"ר יצחק בילקיס
תרגיל א ה 11:15 12:00 חדר 2 ב' גב שלומית גיא
תרגיל ב ה 11:15 12:00 חדר 5 ב' גב כרמית גינסין
תרגיל ג ג 10:15 11:00 חדר 104 ב' גב כרמית גינסין
תרגיל ד ד 15:15 16:00 חדר 2 ב' גב שלומית גיא
תרגיל ה ב 13:15 14:00 חדר 101 ב' גב סיגל רוזנביט
תרגיל ו ג 10:15 11:00 חדר 4 ב' גב שלומית גיא
תרגיל ז ד 12:15 13:00 חדר 109 ב' גב סיגל רוזנביט
תרגיל ח ג 13:15 14:00 חדר 103 ב' גב כרמית גינסין
תרגיל ט ג 13:15 14:00 חדר 5 ב' גב סיגל רוזנביט
תרגיל י ג 16:15 17:00 חדר 2 ב' גב שלומית גיא
תרגיל יא ג 16:15 17:00 חדר 108 ב' גב סיגל רוזנביט
תרגיל יב ג 16:15 17:00 חדר 4 ב' גב כרמית גינסין
מעבדה א א 15:15 18:00 מ' 201 ב' מר אורן לוינגר, גב תום אלמוג
מעבדה ב א 15:15 18:00 מ' 201 ב' גב אלנה מרגוליס, מר אורן לוינגר
מעבדה ג ב 8:15 11:00 מ' 201 ב' גב אורית דיאמנט-מרגוליס, מר אורן לוינגר
מעבדה ד ב 8:15 11:00 מ' 201 ב' מר אורן לוינגר, גב אורית דיאמנט-מרגוליס
מעבדה ה ב 14:15 17:00 מ' 201 ב' מר אורן לוינגר, גב אורית דיאמנט-מרגוליס
מעבדה ו ב 14:15 17:00 מ' 201 ב' מר אורן לוינגר, גב אורית דיאמנט-מרגוליס
מעבדה ז ג 11:15 14:00 מ' 201 ב' גב אלנה מרגוליס, מר אורן לוינגר
מעבדה ח ג 11:15 14:00 מ' 201 ב' גב תום אלמוג, גב אלנה מרגוליס
מעבדה ט ג 16:15 19:00 מ' 201 ב' גב אלנה מרגוליס, גב תום אלמוג
מעבדה טו ה 8:15 11:00 מ' 201 ב' גב אורית דיאמנט-מרגוליס, גב אלנה מרגוליס
מעבדה טז ה 8:15 11:00 מ' 201 ב' גב אורית דיאמנט-מרגוליס, גב אלנה מרגוליס
מעבדה י ג 16:15 19:00 מ' 201 ב' גב תום אלמוג, גב אלנה מרגוליס
מעבדה יא ד 10:15 13:00 מ' 201 ב' מר אורן לוינגר, גב אלנה מרגוליס
מעבדה יב ד 10:15 13:00 מ' 201 ב' מר אורן לוינגר, גב אלנה מרגוליס
מעבדה יג ד 15:15 18:00 מ' 201 ב' גב אלנה מרגוליס, גב תום אלמוג
מעבדה יד ד 15:15 18:00 מ' 201 ב' גב אלנה מרגוליס, מר אורן לוינגר
המעבדות יחלו בשבוע החמישי שעור א לחוג 710,715,716,722,791,792,793. שעור ב לחוג 712,718,794,795. תרג א לחוג 710. תרג ב לחוג 710. תרג ג לחוג 722. תרג ד לחוג 715,792. תרג ה לחוג 722. תרג ו לחוג 712,722. תרג ז לחוג 716,722,793. תרג ח לחוג 712,791. תרג ט לחוג 712. תרג י לחוג 718,795. תרג יא לחוג 718. תרג יב לחוג 718,794. מעב א לחוג 718,795. מעב ב לחוג 712. מעב ג לחוג 718,791. מעב ד לחוג 718. מעב ה לחוג 722,793. מעב ו לחוג 722. מעב ז לחוג 710. מעב ח לחוג 710. מעב ט לחוג 712,794. מעב י לחוג 712. מעב יא לחוג 710,715. מעב יב לחוג 715,792. מעב יג לחוג 716. מעב יד לחוג 712,716. מעב טו לחוג 710,718. מעב טז לחוג 710,718.
71071
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 12:15 14:00 אולם 15 א' מר צבי פריסמן, מר צבי פריסמן
שעור א ה 8:15 10:00 אולם 15 א' מר צבי פריסמן, מר צבי פריסמן
שעור ב ג 8:15 10:00 חדר 8 א' ד"ר עדו זינגר, ד"ר עדו זינגר
שעור ב ד 8:15 10:00 חדר 10 א' ד"ר עדו זינגר, ד"ר עדו זינגר
תרגיל א ה 11:15 12:00 חדר 4 א' מר גיל פלג
תרגיל ב ה 12:15 13:00 חדר 4 א' מר גיל פלג
תרגיל ג א 15:15 16:00 חדר 9 א' מר גיל פלג
תרגיל ד א 16:15 17:00 חדר 9 א' מר גיל פלג
. ינתן שיעור עזר נוסף לתלמידים המתקשים בחומר על ידי מר גיל פלג על פי הפירוט הבא: לחוג 710+715+791+792 יום ה' בין השעות 10-11 בחדר 9 . לחוג 718+794 יום א' בין השעות 14-15 בחדר 10. שעור א לחוג 710,715,791,792. שעור ב לחוג 718,794. תרג א לחוג 710,715,791,792. תרג ב לחוג 710,715. תרג ג לחוג 718,794. תרג ד לחוג 718.
71073
מעבדה בעקרונות הכימיה
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: מעבדה סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה א א 9:15 12:00 מ' 210 א' גב מאיה משה, גב אוקסנה-כץ אופנסיבה, גב ילנה גוטמן, מר אמיר ברוס
מעבדה ב א 17:15 20:00 מ' 210 א' גב אוקסנה-כץ אופנסיבה, גב ילנה גוטמן, מר אמיר ברוס, גב שולמית אידיז'קובסקי, גב תום אלמוג, גב יונית מסטיץ
מעבדה ג ב 8:15 11:00 מ' 210 א' גב מאיה משה, גב אוקסנה-כץ אופנסיבה, מר אמיר ברוס, גב רחלי בוחניק
מעבדה ד ב 12:15 15:00 מ' 210 א' גב מאיה משה, גב אוקסנה-כץ אופנסיבה, מר אמיר ברוס, גב רחלי בוחניק
מעבדה ה ג 11:15 14:00 מ' 210 א' ד"ר מרב פיכמן, גב מאיה משה, גב אוקסנה-כץ אופנסיבה, מר אמיר ברוס, גב רחלי בוחניק
מעבדה ו ג 15:15 18:00 מ' 210 א' גב אוקסנה-כץ אופנסיבה, מר אמיר ברוס, גב שולמית אידיז'קובסקי, גב רחלי בוחניק
מעבדה ז ד 15:15 18:00 מ' 210 א' גב אוקסנה-כץ אופנסיבה, גב ילנה גוטמן, מר אמיר ברוס, גב שולמית אידיז'קובסקי
מעבדה ח א 14:15 17:00 מ' 210 א' גב אוקסנה-כץ אופנסיבה, מר אמיר ברוס
.המעבדה תחל בשבוע שישי של הסמסטר. מעב א לחוג 718,794,795. מעב ב לחוג 710,722. מעב ג לחוג 710,722. מעב ד לחוג 712. מעב ה לחוג 715,791,792. מעב ו לחוג 712,718,794. מעב ז לחוג 716,722,793. מעב ח לחוג 710,712,715.
71074
עקרונות הכימיה
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 7 ש"ש: 98 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 12:15 14:00 אולם 11 א' ד"ר מרב פיכמן, ד"ר מרב פיכמן
שעור א ד 10:15 13:00 אולם 11 א' ד"ר מרב פיכמן, ד"ר מרב פיכמן
שעור ב ב 11:15 13:00 אולם 11 א' ד"ר מרב פיכמן, ד"ר מרב פיכמן
שעור ב ג 8:15 11:00 אולם 11 א' ד"ר מרב פיכמן, ד"ר מרב פיכמן
תרגיל א ג 13:15 15:00 חדר 103 א' ד"ר מרב פיכמן, גב יונית מסטיץ
תרגיל ב ג 13:15 15:00 חדר 109 א' גב יעל טל, ד"ר מרב פיכמן
תרגיל ג ה 14:15 16:00 חדר 102 א' מר אורן לוינגר, ד"ר מרב פיכמן
תרגיל ד ג 11:15 13:00 חדר 8 א' גב יונית מסטיץ
תרגיל ה ג 11:15 13:00 חדר 103 א' גב יעל טל
תרגיל ו ג 11:15 13:00 חדר 101 א' מר אורן לוינגר
תרגיל ז ד 8:15 10:00 חדר 9 א' גב יעל טל
תרגיל ח ד 8:15 10:00 חדר 104 א' מר יותם נדב
תרגיל ט ד 8:15 10:00 יק"א 19 א' ד"ר מרב פיכמן, מר אושר דהן
תרגיל י ה 14:15 16:00 יק"א 19 א' גב יעל טל
תרגיל יא ה 13:15 15:00 חדר 4 א' מר אושר דהן
תרגיל יב ה 13:15 15:00 חדר 101 א' מר יותם נדב
שעור א לחוג 712,718,794. שעור ב לחוג 710,715,716,722,791,792,793,795. תרג א לחוג 712. תרג ב לחוג 712. תרג ג לחוג 712. תרג ד לחוג 718. תרג ה לחוג 718. תרג ו לחוג 718,794. תרג ז לחוג 710. תרג ח לחוג 710,791. תרג ט לחוג 715,792. תרג י לחוג 716. תרג יא לחוג 722,793,795.
71078
ביולוגיה של התא
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 3.5 ש"ש: 49 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ה 8:15 11:00 אולם 11 א' ד"ר מנחם מושליון, ד"ר אסף מוסקונה
שעור ב ד 10:15 13:00 אולם 20 א' ד"ר מנחם מושליון, ד"ר אסף מוסקונה
תרגיל א ד 13:15 14:00 אולם 20 א' מר יוסי שטרן
תרגיל ב ה 17:15 18:00 אולם 20 א' מר בעז ניגן
.תרגיל ינתן אחת לשבועיים החל מהשבוע השני לסמסטר שעור א לחוג 712,718,794. שעור ב לחוג 710,715,716,722,791,792,793,795. תרג א לחוג 712,718,794. תרג ב לחוג 710,715,716,722,791,792,793.
71080
ביוכימיה
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 11:15 13:00 אולם זימן א' פרופ אורן פרוי, פרופ אורן פרוי, ד"ר אורן שינברג, ד"ר אורן שינברג
שעור א ה 12:15 14:00 אולם זימן א' פרופ אורן פרוי, פרופ אורן פרוי, ד"ר אורן שינברג, ד"ר אורן שינברג
שעור ב א 9:15 11:00 אולם 20 ב' ד"ר מרב פיכמן, ד"ר מרב פיכמן, ד"ר אורן שינברג, ד"ר אורן שינברג
שעור ב ד 13:15 15:00 אולם 20 ב' ד"ר מרב פיכמן, ד"ר מרב פיכמן, ד"ר אורן שינברג, ד"ר אורן שינברג
תרגיל א א 15:15 18:00 חדר 5 א' פרופ אורן פרוי, מר יוני גנזר, גב הדס בר-ימין
תרגיל ב א 15:15 18:00 חדר 106 א' ד"ר אורן שינברג, גב מעין דדון, גב עינב מלאך
תרגיל ג ד 11:15 14:00 יק"א 20 א' גב הדס בר-ימין
תרגיל ד ג 17:15 20:00 חדר 4 א' גב מעין דדון
תרגיל ה א 11:15 14:00 מקלט ב' מר יוני גנזר, גב מעין דדון
תרגיל ו א 11:15 14:00 חדר 3114 ב' מר יוני גנזר, גב מעין דדון, גב עינב מלאך
תרגיל ז ב 16:15 19:00 חדר 4 ב' מר יוני גנזר, גב הדס רבינוביץ
תרגיל ח ד 15:15 18:00 חדר 10 ב' מר יוני גנזר, גב סיגל רוזנביט, גב מעין דדון
תרגיל ט ד 15:15 18:00 חדר 5 ב' מר יוני גנזר, גב מעין דדון, גב הדס רבינוביץ
תרגיל י ב 16:15 19:00 חדר 103 ב' גב מעין דדון, גב הדס רבינוביץ
שיעור א' בסמסטר א' לתלמידי שנה ב', יתפרסם לו"ז במודל על כל מועדי המעבדות והתרגילים שיתקיימו לסירוגין במקביל זו לזו . בתרגולים ה+ו ינתן חדר 103, לתרגיל ז+י' ינתן חדר 1 לתרגיל ח+ ט חדר 109 שעור א לחוג 712,722,793. שעור ב לחוג 710,715,716,718,791,792,794,795. תרג א לחוג 712. תרג ב לחוג 712,793. תרג ג לחוג 712,722. תרג ד לחוג 722. תרג ה לחוג 710,795. תרג ו לחוג 710,791. תרג ז לחוג 715,792. תרג ח לחוג 718. תרג ט לחוג 718,794. תרג י לחוג 716.
71081
מעבדה בביוכימיה
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 15:15 17:00 אולם 15 א' ד"ר מיכל האן
שעור ב ב 16:15 18:00 אולם 11 ב' ד"ר מיכל האן
מעבדה א ג 15:15 19:00 מעב' 21 א' גב יעל ילין, גב חיה דרורה אסף, גב אורלי ספיבק פוקס, גב שימרית בר-אל
מעבדה ב ג 15:15 19:00 מעב' 21 א' גב יעל ילין, גב אורלי ספיבק פוקס, גב שימרית בר-אל, גב חיה דרורה אסף
מעבדה ג א 15:15 19:00 מעב' 21 א' גב שימרית בר-אל, גב יעל ילין
מעבדה ד א 15:15 19:00 מעב' 21 א' גב יעל ילין, גב חיה דרורה אסף
מעבדה ה א 11:15 15:00 מעב' 21 ב' גב ניצן כהן אמין, גב יעל ילין, גב אורלי ספיבק פוקס, גב יונית מסטיץ
מעבדה ו א 11:15 15:00 מעב' 21 ב' גב ניצן כהן אמין, גב יעל ילין, גב אורלי ספיבק פוקס, גב יונית מסטיץ
מעבדה ז ה 8:15 12:00 מעב' 22 ב' גב ניצן כהן אמין, גב יעל ילין, גב אורלי ספיבק פוקס, גב יונית מסטיץ
מעבדה ח ד 15:15 19:00 מעב' 21 ב' גב ניצן כהן אמין, גב יעל ילין, גב אורלי ספיבק פוקס, גב יונית מסטיץ
מעבדה ט ד 15:15 19:00 מעב' 21 ב' גב ניצן כהן אמין, גב יעל ילין, גב אורלי ספיבק פוקס, גב יונית מסטיץ
מעבדה י ה 16:15 20:00 מעב' 21 ב' גב יעל ילין, גב ניצן כהן אמין
שיעור א' בסמסטר א' לתלמידי שנה ב', שיעור ב' בסמסטר ב' לתלמידי שנה א' תינתן הרצאה על שיטות מעבדה בביוכימיה שלוש פעמים במהלך הסמסטר , תאריכים ימסרו בהמשך על ידי המרצה. יתפרסם לו"ז במודל על כל מועדי המעבדות והתרגילים שיתקיימו לסירוגין במקביל זו לזו שעור א לחוג 712,722,793. שעור ב לחוג 710,715,716,718,791,792,794,795. מעב א לחוג 712. מעב ב לחוג 712. מעב ג לחוג 712,722,793. מעב ד לחוג 722. מעב ה לחוג 710,795. מעב ו לחוג 710,791. מעב ז לחוג 715,792. מעב ח לחוג 718. מעב ט לחוג 718,794.
71501
מבוא לאנטומולוגיה
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ב 13:15 15:00 אולם 20 ב' פרופ בועז יובל
71505
מעבדה באנטומולוגיה
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: מעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה א 12:15 15:00 מע' 3 ב' פרופ שרון שפיר, פרופ בועז יובל, גב טל שפירא, מר דורון צעדה, גב שקד עשת, מר עידן אלייקים
מוגבל לתלמידי שנה א' בלבד. תלמידי 710 יכולים לבחור בין קורס זה לבין 71506
71509
סוגיות מרכזיות באגרואקולוגיה ובריאות הצמח
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 1 ש"ש: 14 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: השתתפות פעילה

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ב 9:15 11:00 חדר 9 א' פרופ שאול בורדמן
הרצאה ראשונה תינתן בשיעור הראשון של תחילת סמסטר לאחר מכן יתקיים משבוע רביעי ועד השבוע העשירי. השתתפות חובה.הקורס מיועד אך ורק לתלמידי שנה א תואר בוגר של החוג לאגרואקולוגיה ובריאות הצמח שעור לחוג 715,792.
71530
אקולוגיה כללית
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א 16:15 18:00 אולם 20 ב' ד"ר יעל מנדליק
71703
סטטיסטיקה תיאורית וגיליון אלקטרוני
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 1 ש"ש: 14 סוג: תרגיל סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
תרגיל א א 19:15 21:00 כתת מחשב 16 א' ד"ר דיצה בורשטיין
תרגיל ב א 19:15 21:00 כתת מחשב 16 ב' ד"ר דיצה בורשטיין
הקורס נלמד באופן עצמאי בעזרת סירטונים ושיעורי בית שיועלו באתר המודל, בימי ראשון יתקיימו : א- עזרה נקודתית למי שזקוק. ב, בחינה מול מחשב , הרישום לבחינה מתאפשר בכל מהלך הסמסטר ויש להרשם אליה מראש. *מי שמיתקשה יוכל לקבל עזרה בנושא נקודתי ביומי ראשון בכיתת המחשב . *הציון יהיה עובר / נכשל .
שנה ב'
לימודי חובה להלן טבלת קורסי חובה המדגימה מהלך אופטימאלי של לימודים בחוג. חריגה מרצף לימודים מומלץ המתפרס על פני שישה סמסטרים, עלולה לשבש את מהלך הלימודים הסדיר ואף להיות כרוכה בהוצאות נוספות
71012
יסודות הגנטיקה
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 11:15 13:00 אולם 20 א' פרופ דני זמיר, פרופ דני זמיר, פרופ נעמי אורי, פרופ נעמי אורי
שעור א ד 8:15 10:00 אולם 20 א' פרופ דני זמיר, פרופ דני זמיר, פרופ נעמי אורי, פרופ נעמי אורי
שעור ב א 13:15 15:00 אולם זימן א' פרופ נעמי אורי, פרופ דני זמיר, פרופ נעמי אורי, פרופ דני זמיר
שעור ב ד 14:15 16:00 אולם 11 א' פרופ נעמי אורי, פרופ דני זמיר, פרופ נעמי אורי, פרופ דני זמיר
תרגיל א ד 11:15 12:00 חדר 104 א' פרופ דני זמיר, מר יואב יחיא
תרגיל ב ה 11:15 12:00 יק"א 19 א' פרופ נעמי אורי, מר עמית הר-און
תרגיל ג ה 11:15 12:00 אולם 11 א' מר בן הרפזי
תרגיל ד ה 11:15 12:00 חדר 104 א' מר עידו שורץ
תרגיל ה ד 9:15 10:00 חדר 4 א'
תרגיל ו ד 14:15 15:00 חדר 101 א' מר עודד פרי טל
תרגיל ז ד 14:15 15:00 חדר 109 א' מר הראל בכר
תרגיל ח ד 14:15 15:00 חדר 103 א' גב בת-חן גרשטין
תרגיל ט ה 14:15 15:00 חדר 106 א' מר עמית הר-און
תרגיל י ד 11:15 12:00 חדר 10 א'
תרגיל יא ד 10:15 11:00 חדר 9 א' גב שירי גולדנטל
תרגיל יב ד 10:15 11:00 חדר 1 א' מר יואב יחיא
שעור א לחוג 710,715,718,791,792,794,795. שעור ב לחוג 712,722,793. תרג א לחוג 718,794. תרג ב לחוג 712. תרג ג לחוג 712,722. תרג ד לחוג 712. תרג ה לחוג 722,793,795. תרג ו לחוג 710,715,791,792. תרג ז לחוג 710,715,791. תרג ח לחוג 710. תרג ט לחוג 712. תרג י לחוג 718. תרג יא לחוג 718. תרג יב לחוג 722,793.
71015
פיזיולוגיה של הצמח
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 7 ש"ש: 98 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ב 10:15 12:00 אולם 20 א' פרופ צח אדם, פרופ צח אדם, פרופ דוד וייס, פרופ דוד וייס, ד"ר מנחם מושליון, ד"ר מנחם מושליון
שעור ג 10:15 12:00 אולם 20 א' פרופ צח אדם, פרופ צח אדם, פרופ דוד וייס, פרופ דוד וייס, ד"ר מנחם מושליון, ד"ר מנחם מושליון
מעבדה א ד 10:15 14:00 מעב' 21 א' פרופ צח אדם, מר זיו עטייה, גב דורית לוי, מר יותם זית, מר מיכאל אינלנדר, מר עידו ניר, גב נעמה טבול, גב יעל גרונוולד, גב מיקה פרבר אורן
מעבדה ב ד 15:15 19:00 מעב' 21 א' פרופ דוד וייס, מר זיו עטייה, גב דורית לוי, מר יותם זית, מר מיכאל אינלנדר, מר עידו ניר, גב נעמה טבול, גב יעל גרונוולד, גב מיקה פרבר אורן
מעבדה ג ה 11:15 15:00 מעב' 21 א' ד"ר מנחם מושליון, מר זיו עטייה, גב דורית לוי, מר יותם זית, מר מיכאל אינלנדר, גב נעמה טבול, גב יעל גרונוולד, גב מיקה פרבר אורן, מר עידו ניר
יינתנו 11 פגישות מעבדה . המעבדות יתקיימו בבניין המעבדות קומה ב' ב - 21+22 שעור לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎791‏,‎792‏. מעב א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎791‏,‎792‏. מעב ב לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎791‏,‎792‏. מעב ג לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎791‏,‎792‏.
71018
יסודות מדע הקרקע
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור, תרגיל ומעבדה סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א 13:15 16:00 אולם 20 א' פרופ בנימין חפץ
תרגיל א ב 8:15 10:00 חדר 108 א' פרופ בנימין חפץ, מר חגי כוחיי
תרגיל ב ב 8:15 10:00 חדר 103 א' מר איתמר שבתאי
תרגיל ג ב 8:15 10:00 יק"א 19 א' גב שני אבנרי
תרגיל ד ג 8:15 10:00 מי תהום א' מר תומר מלחי
תרגיל ה ה 9:15 11:00 חדר 104 א' מר עידו גרדי
תרגיל ו ה 9:15 11:00 חדר 106 א' מר חגי כוחיי
ינתנו מעבדות לסרוגין במקביל לשעות התרגילים , שימו לבהתרגילים יחלו בשעה 9:00 ואילו המעבדות יחלו בשעה 8:00 , שעור לחוג 710,715,716,791,792. תרג א לחוג 710,715,716,791,792. תרג ב לחוג 710,715,716,791,792. תרג ג לחוג 710,715,716,791,792. תרג ד לחוג 710,715,791,792. תרג ה לחוג 710,715,791,792. תרג ו לחוג 710,715,791,792.
71043
יסודות הסטטיסטיקה ותכנון ניסויים
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 8:15 10:00 אולם 20 א' ד"ר דיצה בורשטיין, ד"ר דיצה בורשטיין
שעור א ג 8:15 10:00 אולם 20 א' ד"ר דיצה בורשטיין, ד"ר דיצה בורשטיין
שעור ב ג 8:15 10:00 אולם 20 ב' ד"ר דיצה בורשטיין, ד"ר דיצה בורשטיין
שעור ב ד 8:15 10:00 אולם 20 ב' ד"ר דיצה בורשטיין, ד"ר דיצה בורשטיין
תרגיל א ה 11:15 12:00 חדר 1 א' גב תרין הרפז, ד"ר דיצה בורשטיין
תרגיל ב ד 12:15 13:00 חדר 5 א' גב רעות שביט, ד"ר דיצה בורשטיין
תרגיל ג ד 12:15 13:00 חדר 102 א' מר אהוד לנדאו, ד"ר דיצה בורשטיין
תרגיל ד ד 10:15 11:00 חדר 104 א' גב נורית אליאש, ד"ר דיצה בורשטיין
תרגיל ה ה 11:15 12:00 חדר 101 ב' גב נורית אליאש
תרגיל ו ה 11:15 12:00 חדר 104 ב' מר אהוד לנדאו
תרגיל ז ה 12:15 13:00 חדר 4 ב' גב נורית אליאש
תרגיל ח ד 13:15 14:00 חדר 5 ב' גב רעות שביט
תרגיל ט ד 12:15 13:00 חדר 10 ב' מר אהוד לנדאו
תרגיל י ד 11:15 12:00 חדר 10 ב' גב תרין הרפז
תרגיל יא ד 11:15 12:00 חדר 4 ב' גב רעות שביט
תרגיל יב ה 12:15 13:00 חדר 5 ב' גב תרין הרפז
שיעור א' מיועד לתלמידי שנה ב' 718+729+794ושיעור ב' מיועד לשנה א' בחוגים 712+722+793 ו שנה ב' לחוגים 710+715+791+792+716 שעור א לחוג 718,729,794. שעור ב לחוג 710,712,715,716,722,791,792,793. תרג א לחוג 718. תרג ב לחוג 718. תרג ג לחוג 718,794. תרג ד לחוג 729. תרג ה לחוג 710,791. תרג ו לחוג 710,791. תרג ז לחוג 715,792. תרג ח לחוג 712. תרג ט לחוג 712. תרג י לחוג 722,793. תרג יא לחוג 722. תרג יב לחוג 716.
71049
מבוא למדעי הצמח ב'
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 4.5 ש"ש: 63 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ב 12:15 14:00 אולם 20 א' ד"ר סמדר הרפז-סעד, פרופ חיים קיגל
מעבדה א ג 15:15 18:00 מעב' 11 א' פרופ חיים קיגל, ד"ר אירית קונסנס, מר אושרי מרקוביץ, גב ענת עידן
מעבדה ב ד 10:15 13:00 מעב' 11 א' ד"ר סמדר הרפז-סעד, ד"ר אירית קונסנס, מר אושרי מרקוביץ, מר ישראל אורן, גב ענת עידן
מעבדה ג ד 15:15 18:00 מעב' 11 א' מר ישראל אורן, מר נריה זקצר
מעבדות יחלו בשבוע השני של הקורס (במעבדות 11+12) . ינתנו שתי הרצאות בשבוע הראשון במקום המעבדות הרצאה 1- בתאריך 28/10/2014 יום ג' בין השעות 15-17 בחדר קנדי לי 11 : הרצאה 2 בתאריך 29/10/2014 יום ד' בין השעות 11-13 קנדי לי 11. שעור לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎791‏,‎792‏. מעב א לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎791‏,‎792‏. מעב ב לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎791‏,‎792‏. מעב ג לחוג ‎710‏,‎715‏,‎716‏,‎791‏,‎792‏.
71056
מיקרוביולוגיה כללית
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א 12:15 14:00 אולם 20 ב' פרופ אדוארד יורקביץ, ד"ר יעל הלמן
מעבדה א ד 10:15 14:00 מע' 3 ב' פרופ אדוארד יורקביץ, גב דריה פלדמן, גב נעמה גולן, מר איגור קביאטקובסקי, מר נעם לוי
מעבדה ב ד 15:15 19:00 מע' 3 ב' ד"ר יעל הלמן, מר איגור קביאטקובסקי, מר נעם לוי, גב ענבל הרולד
מעבדה ג ה 10:15 14:00 מע' 3 ב' גב נעמה גולן, מר נעם לוי, גב יעל אלמוג, גב ענבל הרולד
מעבדה ד ד 10:15 14:00 מע' 3 ב' גב מרגריטה פטרנקו, מר איגור קביאטקובסקי, גב יעל אלמוג
מעבדה ה ד 15:15 19:00 מע' 3 ב' מר איגור קביאטקובסקי, גב דריה פלדמן, גב יעל אלמוג, גב ענבל הרולד
מעבדה ו ה 10:15 14:00 מע' 3 ב' מר איגור קביאטקובסקי, גב נעמה גולן, גב מרגריטה פטרנקו, גב דריה פלדמן
מעבדה ז ה 15:15 19:00 מע' 3 ב' גב דריה פלדמן, מר איגור קביאטקובסקי, גב מרגריטה פטרנקו, גב ענבל הרולד
יתכנו שינויים בקבוצות מעבדה, הרישום הסופי יקבע על מזכירות הוראה בהתאם להתאמה בין מספר התלמידים לתפוסת המעבדה. קבוצה א,ב,ג,ז מחזור א' ישתתפו במעבדה בשבעת השבועות הראשונים ללימודים קבוצה ,ד,ה,ו מחזור ב' יתקיים בשבעת השבועות האחרונים של הסמסטר , הודעה על כך תצא בנפרד. השיעור יועבר במעגל סגור גם לכיתה 9 בניין קנדי לי שעור לחוג 710,712,715,716,718,722,791,792,793,794,795. מעב א לחוג 716,718. מעב ב לחוג 718. מעב ג לחוג 712,722. מעב ד לחוג 715,718,791,792. מעב ה לחוג 710,718,722,793,794,795. מעב ו לחוג 712. מעב ז לחוג 710.
71065
מבוא לביולוגיה מולקולרית
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ג 12:15 14:00 אולם 20 א' פרופ אלכסנדר ויינשטיין, פרופ שי מורין
תרגיל א ג 14:15 15:00 יק"א 19 א' פרופ אלכסנדר ויינשטיין, פרופ שי מורין
תרגיל ב ג 14:15 15:00 חדר 9 א' פרופ שי מורין, פרופ אלכסנדר ויינשטיין
תרגיל ג ג 14:15 15:00 ח"ס בע"ח א'
תרגיל ד ג 14:15 15:00 אולם 11 א'
תרגיל ה ג 14:15 15:00 חדר 2 א'
תרגיל ו ג 14:15 15:00 חדר 1 א'
השיעור יועבר במעגל סגור לחדר 9 בניין קנדי לי הרשמה לקורס לתלמידי מוסמך ודוקטור באישור המרצה בלבד.
71070
גאולוגיה סביבתית
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ותרגיל ג 10:15 12:00 חדר 2 ב' ד"ר לרי גבר
תלמידי חוג 716 אינם רשאים ללמוד קורס זה. יתקיימו סיורים בתאום מול מרצה.
71251
מבוא להיסטוריה ולפילוסופיה של המדע
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 15:15 17:00 אולם 20 א' מר נתנאל קופפר
שעור ב ב 15:15 17:00 אולם 15 ב' מר נתנאל קופפר
שעור א לחוג 710,712,715,716,729,791,792,795. שעור ב לחוג 710,715,718,722,791,792,793,794.
71403
ביולוגיה של העץ
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א 14:15 16:00 חדר 9 ב' ד"ר ז'וזה גרינצוויג, ד"ר ז'וזה גרינצוויג, ד"ר אלון סמך, ד"ר אלון סמך, ד"ר סמדר הרפז-סעד, ד"ר סמדר הרפז-סעד
שעור ג 15:15 17:00 חדר 10 ב' ד"ר ז'וזה גרינצוויג, ד"ר ז'וזה גרינצוויג, ד"ר אלון סמך, ד"ר אלון סמך, ד"ר סמדר הרפז-סעד, ד"ר סמדר הרפז-סעד
71500
פרוסמינר באגרואקולוגיה ובריאות הצמח
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 0 ש"ש: 0 סוג: מטלה סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מטלה ה 16:15 18:00 יק"א 20 ב' פרופ שי מורין
הפרוסמינר כולל הדרכה מקוונת על הכרת משאבי הספריה.
71502
מבוא לפיטופתולוגיה
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ב 8:15 10:00 אולם זימן ב' ד"ר מרגנית לוי, פרופ שאול בורדמן, פרופ עודד ירדן, ד"ר שי קובו
מעבדה א ב 10:15 12:00 מע' 3 ב' ד"ר מרגנית לוי, פרופ שאול בורדמן, פרופ עודד ירדן, ד"ר שי קובו, גב הילה שומין, מר עומר ברדה, גב רעות שביט
מעבדה ב ב 13:15 15:00 מע' 3 ב' פרופ שאול בורדמן, ד"ר מרגנית לוי, פרופ עודד ירדן, ד"ר שי קובו, גב הילה שומין, גב רעות שביט, מר רביב האריס
מעבדה ג ב 16:15 18:00 מע' 3 ב' פרופ שאול בורדמן, פרופ עודד ירדן, ד"ר מרגנית לוי, ד"ר שי קובו, מר עומר ברדה, מר רביב האריס
שעור לחוג 792,791,715,710. מעב א לחוג 792,791,715,710. מעב ב לחוג 792,791,715,710. שעור לחוג 710,715,792. מעב א לחוג 710,715,792. מעב ב לחוג 710,715. מעב ג לחוג 710,715.
71510
עקרונות הוירולוגיה
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ג 13:15 15:00 חדר 4 ב' פרופ נור צ'חנובסקי, ד"ר מוניר מוואסי
מיועד גם לתלמידי מוסמך
71808
מבוא לביולוגיה של בעלי-חיים
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ה 14:15 16:00 חדר 10 ב' ד"ר נורית ארגוב-ארגמן
תלמידי חוג 718 אינם רשאים ללמוד קורס זה.
71910
אקולוגיה של צמחים
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א 16:15 18:00 חדר 3114 ב' פרופ חיים קיגל, גב הגר ורד לשנר
מעבדה א 18:15 19:00 חדר 3114 ב' פרופ חיים קיגל, גב הגר ורד לשנר
יתקיימו שלושה סיורים בתאום מול המרצה . מספר המשתתפים מוגבל -25
לימודי חובת בחירה יש לבחור לפחות 7.5 נ"ז מרשימה זו בשנים ב',ג'. חובת בחירה מקורסי התוכנית
71092
מבוא לאבולוציה
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 2.5 ש"ש: 35 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ד 9:15 11:00 חדר 106 ב' ד"ר ליאור דוד
תרגיל ד 11:15 12:00 חדר 106 ב' גב רוני תדמור
שעור לחוג 726,722,721,718,715,712,710. תרג לחוג 726,722,721,718,715,712,710. שעור לחוג 710,712,715,718,721,722,726,791. תרג לחוג 710,712,715,718,721,722,726,791.
71259
תרגיל סמינריוני
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: קורס שנתי סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור שנתי פרופ אורנה הלוי-פינס
לרישום קורס זה עליך לפנות למזכירות.
71260
תרגיל מחקר
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 8 ש"ש: 112 סוג: שעור סמסטר: קורס שנתי סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור שנתי פרופ בועז יובל, ד"ר יעל חפץ
לרישום קורס זה עליך לפנות למזכירות
71303
עשבים רעים והדברתם
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 3.5 ש"ש: 49 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ה 9:15 11:00 חדר 3114 ב' ד"ר צבי פלג
מעבדה ה 11:15 14:00 מ' 101 ב' ד"ר צבי פלג, מר מאור מצרפי, מר אייל פרנקל
71305
פיזיולוגית הייצור של גידולים חקלאיים
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 3.5 ש"ש: 49 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ד 11:15 13:00 חדר 8 ב' פרופ שמואל וולף
מעבדה ד 13:15 16:00 מ' 101 ב' פרופ שמואל וולף, גב נגה גלנץ
71312
אקופיזיולוגיה של צמחים
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ג 8:15 10:00 חדר 3114 א' ד"ר ז'וזה גרינצוויג, פרופ אמנון שורץ
71424
הכרת צמחי-נוי א'
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 3.5 ש"ש: 49 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ומעבדה ד 10:15 13:00 חדר 2 ב' ד"ר יצחק בירן
כולל סיור.
71460
יעראות
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ותרגיל ג 13:15 15:00 חדר 3114 ב' פרופ גבריאל שילר, ד"ר רקפת דוד שורץ
דרישה מקדימה: מומלץ 71403 וגם 71456 יתקימו שני סיורים-תירגולים ביער בנושא של דילולים ומדידות עצים בהקף של שש שעות כל אחד. התירגולים יתקימו בימי שישי בתיאום עם המרצה
71503
ביולוגיה של הקרקע
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א 9:15 11:00 יק"א 20 א' פרופ בועז יובל, ד"ר דרור מינץ, פרופ אדוארד יורקביץ
מומלץ לתלמידי חוגים 716,715 הלומדים בחטיבה 7101
71523
ביולוגיה של דבורת הדבש
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ג 8:15 10:00 יק"א 20 א' פרופ שרון שפיר
מעבדה ג 10:15 13:00 מע' 3 א' גב יעל כץ, מר דורון צעדה
מספר משתתפים מוגבל.
71527
אנטמולוגיה של היער
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ד 13:15 15:00 חדר 3114 א' פרופ צבי מנדל
71602
דישון ופוריות הקרקע
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ה 9:15 11:00 יק"א 19 א' ד"ר משה שנקר
מעבדה ה 11:15 13:00 מע' 4 א' גב מאיה אנה גולדשטיין, מר דוד ילין
71606
טיפול ומיחזור פסולת עירונית וחקלאית
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 1 ש"ש: 14 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ב 16:15 18:00 חדר 9 א' מר דני בית-דין
ינתן בששת השבועות הראשונים , כולל סיור. אין אפשרות לקחת קורס זה במידה ונלמד קורס 71611,
71608
מטאורולוגיה וזיהום אויר
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ד 11:15 13:00 חדר 6 א' ד"ר ערן טס
תרגיל ד 15:15 16:00 חדר 6 א' ד"ר ערן טס, מר יואב רובין
כולל סיור
71609
כימיה של הסביבה
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ה 10:15 12:00 מי תהום ב' פרופ בנימין חפץ
71619
יסודות המטאורולוגיה החקלאית
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ב 12:15 14:00 חדר 5 ב' ד"ר ערן טס
תרגיל ג 12:15 13:00 יק"א 19 ב' ד"ר ערן טס, מר יואב רובין
כולל סיור
71625
משאבי המים של ישראל וניהולם
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ב 13:15 15:00 יק"א 20 א' ד"ר דניאל קורצמן
תרגיל ב 15:15 16:00 יק"א 20 א' ד"ר דניאל קורצמן, מר יונתן גנות
71733
ניהול השיווק
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ד 11:15 14:00 חדר 9 א' פרופ אמיר היימן
שעור לחוג 710,715,717,718,722,729,795.
71813
גידול בקר לבשר
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ג 16:15 20:00 ח"ס בע"ח ב' גב רחל גבריאלי, ד"ר אריה ברוש
יינתנו סיור אחד בתאום מול המרצה,
71814
גידול צאן
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 3.5 ש"ש: 49 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א 9:15 11:00 חדר 10 ב' ד"ר סמיר מבגיש
מעבדה א 11:15 12:00 חדר 10 ב' ד"ר סמיר מבגיש, גב איריס אופיר
כולל סיור
וגם יש לבחור לפחות 10 נ"ז מרשימה זו בשנים ב',ג'. חובת בחירה מקורסי החוג
71117
וירוסים כגורמי מחלות בצמחים
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ב 10:15 12:00 חדר 4 ב' ד"ר משה לפידות
פתוח לתלמידי שנה ג בוגר שעור לחוג 715.
71189
יחסי פונדקאי-טפיל של נמטודות צמחוניות
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ב 12:15 14:00 חדר 1 ב' פרופ יצחק שפיגל, ד"ר סיגל הורוביץ-בראון
71303
עשבים רעים והדברתם
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 3.5 ש"ש: 49 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ה 9:15 11:00 חדר 3114 ב' ד"ר צבי פלג
מעבדה ה 11:15 14:00 מ' 101 ב' ד"ר צבי פלג, מר מאור מצרפי, מר אייל פרנקל
71313
איכות פירות וירקות
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 4.5 ש"ש: 63 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ב 15:15 18:00 חדר 2 ב' פרופ עודד שוסיוב
מעבדה ב 12:15 15:00 מעב' 12 ב' פרופ עודד שוסיוב
מעבדה פעם בשבועיים. דרישה מומלצת:71314 מספר משתתפים מוגבל ל-80 ינתן סיור נוכחות חובה בתאריך :
71446
פיזיולוגיה ופתולוגיה של האיחסון
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 3.5 ש"ש: 49 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ד 8:15 10:00 חדר 105 א' פרופ עקיבא אפלבאום, פרופ אלי פליק, פרופ דב פרוסקי
מעבדה ד 10:15 13:00 מע' 3 א' פרופ עקיבא אפלבאום, פרופ אלי פליק, פרופ דב פרוסקי
מעבדה פעם בשבועיים.יתקיימו שני סיורים בתאום עם המרצה.
71449
יסודות בקרת הפריחה
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ד 10:15 12:00 אולם זימן ב' פרופ דוד וייס
תרגיל ד 12:15 13:00 אולם זימן ב' פרופ דוד וייס, גב מיכל אקרמן
71503
ביולוגיה של הקרקע
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א 9:15 11:00 יק"א 20 א' פרופ בועז יובל, ד"ר דרור מינץ, פרופ אדוארד יורקביץ
מומלץ לתלמידי חוגים 716,715 הלומדים בחטיבה 7101
71507
אבחון גורמי מחלות צמחים
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ב 10:15 12:00 חדר 103 א' ד"ר שולמית מנוליס-ששון, ד"ר לאה צרור
71512
מחלות צמחים והדברתם: עקרונות ויישום שיטות
החוג הנותן: שמירת טבע ומנהל שטחים פתוחים נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ומעבדה סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ד 15:15 18:00 יק"א 19 א' פרופ אברהם גמליאל, פרופ דני שטיינברג
מעבדה ד 15:15 18:00 מע' 3 א' פרופ אברהם גמליאל, פרופ דני שטיינברג
השיעור והמעבדה ינתנו בכל פעם במתכונת שונה בתאום עם המרצה,