החוג לפיסיקה (541) - מסלול סביבה פיסיקה במסלול דו-חוגי
קורסי המסלול
תואר בוגר
סביבה פיסיקה במסלול דו-חוגי (8034)
שנה א'
לימודי חובה לימודי חובה בחוג לפיסיקה
76222 קורס ממוחשב בבטיחות - שנה א' Computarized Safety Course
החוג הנותן: פיסיקה 0 נ"ז 0 ש"ש הדרכה סמסטר א' או ב'
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
הדרכה א א'
הדרכה ב ב'
חומר הקורס והמבדק באתר הקורס
76412 הכרת משאבי הספרייה לתלמידי החוג לפיסיקה - קורס מתוקשב INFORMATION & LIBRARY RESOURCES FOR PHYS. STUD.
החוג הנותן: פיסיקה 0 נ"ז 0 ש"ש הדרכה סמסטר א' או ב'
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
הדרכה א א'
הדרכה ב ב'
77101 מכניקה ויחסות פרטית MECHANICS AND SPECIAL RELATIVITY
החוג הנותן: פיסיקה 7 נ"ז 98 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 14:00 15:45 פלדמן ב' א' פרופ גיא רון, פרופ גיא רון, פרופ גיא רון
שעור א ד 13:00 14:45 פלדמן ב' א' פרופ גיא רון, פרופ גיא רון, פרופ גיא רון
שעור א ה 14:00 16:45 פלדמן ב' א' פרופ גיא רון, פרופ גיא רון, פרופ גיא רון
שעור ב א 12:00 13:45 לוין 8 א' פרופ ראם סרי, פרופ ראם סרי, פרופ ראם סרי
שעור ב ג 8:00 9:45 פלדמן ב' א' פרופ ראם סרי, פרופ ראם סרי, פרופ ראם סרי
שעור ב ה 12:00 13:45 פלדמן א' א' פרופ ראם סרי, פרופ ראם סרי, פרופ ראם סרי
שעור ג א 12:00 13:45 פלדמן א' א' פרופ יהודה הופמן, פרופ יהודה הופמן, פרופ יהודה הופמן
שעור ג ג 8:00 9:45 מתמטיקה 2 א' פרופ יהודה הופמן, פרופ יהודה הופמן, פרופ יהודה הופמן
שעור ג ה 12:00 13:45 פלדמן ב' א' פרופ יהודה הופמן, פרופ יהודה הופמן, פרופ יהודה הופמן
תרגיל א ב 16:00 17:45 קפלן א' מר אלעד שטיינברג
תרגיל ב ד 19:00 20:45 שפרינצק 214 א' גב נויה דימנשטיין
תרגיל ג ד 15:00 16:45 לוי 06 א' מר אלעד שטיינברג
תרגיל ד ד 8:00 9:45 שפרינצק 115 א' גב מור ניצן
תרגיל ה ב 10:00 11:45 לוין 8 א' מר אופק בירנהולץ
תרגיל ו ד 13:00 14:45 לוין 8 א' מר אופק בירנהולץ
תרגיל ז ג 18:00 19:45 A100 א' מר דורון גרוסמן
תרגיל ז ג 18:00 19:45 A100 א' מר דורון גרוסמן
כולל השלמות במתמטיקה שאינן מקנות נ"ז. מומלץ רקע במתמטיקה ופיסיקה ברמה של 5 יחידות בגרות. שעור א לתלפיות פיסיקה ביולוגיה ואחרים. שעור א' יתחיל בתחילת הסמסטר (26.10.14) ויינתן במשך 12 שבועות, כך שיסתיים שבועיים לפני תום הסמסטר. שעור ב' למדעים מדוייקים ואחרים.שיעור ג' לתלמידי הנדסה. תרגיל א' למדעים מדוייקים ואחרים, תרגיל ב' לפיסיקה ומדעי החיים, תרגיל ה' לתלפיות. קבוצות תרגיל ו',ז' לתלמידי הנדסה ופיסיקה יישומית.
77102 חשמל ומגנטיות ELECTRICITY AND MAGNETISM
החוג הנותן: פיסיקה 6 נ"ז 84 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 8:00 9:45 פלדמן א' ב' ד"ר יורם בורק, ד"ר יורם בורק
שעור א ה 12:00 13:45 פלדמן א' ב' ד"ר יורם בורק, ד"ר יורם בורק
שעור ב א 12:00 13:45 פלדמן א' ב' ד"ר אילון שרמן, ד"ר אילון שרמן
שעור ב ג 12:00 13:45 פלדמן א' ב' ד"ר אילון שרמן, ד"ר אילון שרמן
תרגיל א ד 13:00 14:45 שפרינצק 215 ב' מר אליה פרנקין
תרגיל ב ד 8:00 9:45 שפרינצק 217 ב' מר נמרוד שחם
תרגיל ג ד 15:00 16:45 קפלן ב' מר נמרוד שחם
תרגיל ד ב 10:00 11:45 שפרינצק 214 ב' מר ניר מנדלקר
תרגיל ה ג 10:00 11:45 שפרינצק 217 ב' מר ניר מנדלקר
קבוצת שעור ב' לתלפיות, מדעים מדוייקים' הנדסה, פיסיקה ביולוגיה ואחרים. קבוצת תרגיל ג' להנדסה ואחרים. קבוצת תרגיל ד' למדעים מדוייקים ואחרים. קב' תרגי ה' לתלפיות בלבד.
77159 מעבדה בפיסיקה א - חלקית PHYSICS LAB I (PARTIAL)
החוג הנותן: פיסיקה 3 נ"ז 42 ש"ש מעבדה סמסטר ב'
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה א א 9:00 11:45 ביתן 9 ב'
מעבדה ב ה 8:00 10:45 ביתן 9 ב'
מיועד לתלמידי פיסיקה במסלולים חד חוגי או דו-חוגי. אחראי ד"ר עדי וקנין. במהלך סמסטר ב' תינתן השלמת מעבדה
80114 מתמטיקה שימושית (1) Mathematical Methods I
החוג הנותן: פיסיקה 6 נ"ז 84 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:00 15:45 קנדה א' פרופ רז קופרמן, פרופ רז קופרמן, פרופ רז קופרמן
שעור א ב 12:00 13:45 קפלן א' פרופ רז קופרמן, פרופ רז קופרמן, פרופ רז קופרמן
שעור א ג 12:00 12:45 קפלן א' פרופ רז קופרמן, פרופ רז קופרמן, פרופ רז קופרמן
שעור ב ב 8:00 9:45 קפלן א' ד"ר מוריה סיגרון, ד"ר מוריה סיגרון, ד"ר מוריה סיגרון
שעור ב ה 8:00 8:45 קנדה א' ד"ר מוריה סיגרון, ד"ר מוריה סיגרון, ד"ר מוריה סיגרון
שעור ב ה 12:00 13:45 קפלן א' ד"ר מוריה סיגרון, ד"ר מוריה סיגרון, ד"ר מוריה סיגרון
תרגיל א א 16:00 16:45 מתמטיקה 2 א' מר עמית סולומון
תרגיל ב ד 17:00 17:45 מתמטיקה 110 א' מר חיים אבן זהר
תרגיל ג ג 18:00 18:45 שפרינצק 217 א' גב חנה גלזנר
תרגיל ד ב 12:00 12:45 לוי 06 א' גב חנה גלזנר
תרגיל ה ג 16:00 16:45 שפרינצק 214 א' גב חנה גלזנר
תרגיל ו ד 15:00 15:45 לוי 07 א' מר חיים אבן זהר
תרגיל ז ב 18:00 18:45 שפרינצק 29 א' מר עמית סולומון
קבוצת תרגיל ג' לתלפיות ואחרים.
80152 אלגברה לינארית לפיסיקאים LINEAR ALGEBRA FOR PHYSICISTS
החוג הנותן: פיסיקה 6 נ"ז 84 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א 10:00 11:45 רוטברג א' ד"ר איב גודין, ד"ר איב גודין
שעור ג 10:00 11:45 רוטברג א' ד"ר איב גודין, ד"ר איב גודין
תרגיל א ג 14:00 15:45 קפלן א' מר דוד אל חי בן עזרא
תרגיל ב א 16:00 17:45 לוין 8 א' מר אסף חורב
תרגיל ג ב 18:00 19:45 מתמטיקה 2 א' מר דוד אל חי בן עזרא
תרגיל א למדעים מדוייקים ואחרים. תרגיל ג' להנדסה ואחרים.
80155 סדנה באנליזה מתמטית למדעים מדוייקים ANALYSIS WORKSHOP FOR EXACT SCIENCES
החוג הנותן: פיסיקה 3 נ"ז 42 ש"ש סדנה סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סדנה ב 16:00 17:45 לוי 07 ב' ד"ר אבגניה זוכוביצקי, ד"ר אבגניה זוכוביצקי
סדנה ד 10:00 10:45 קנדה עליון ב' ד"ר אבגניה זוכוביצקי, ד"ר אבגניה זוכוביצקי
80157 מתמטיקה שימושית (2) Mathematical Methods II
החוג הנותן: פיסיקה 6 נ"ז 84 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:00 15:45 קנדה ב' ד"ר יוסי שמאי, ד"ר יוסי שמאי
שעור א ג 8:00 9:45 קפלן ב' ד"ר יוסי שמאי, ד"ר יוסי שמאי
שעור ב ב 12:00 13:45 קפלן ב' ד"ר מרים בנק, ד"ר מרים בנק
שעור ב ד 13:00 14:45 קנדה ב' ד"ר מרים בנק, ד"ר מרים בנק
תרגיל א ב 12:00 13:45 לוי 06 ב' גב חנה גלזנר
תרגיל ב ג 16:00 17:45 לוי 214 ב' מר עמית סולומון
תרגיל ג ב 14:00 15:45 לוי 07 ב' מר נדב עמיר
תרגיל ד א 18:00 19:45 שפרינצק 117 ב' מר עמית סולומון
תרגיל ה ד 17:00 18:45 שפרינצק 115 ב' גב שרה טוקצ'ינסקי
תרגיל ו ג 14:00 15:45 רוטברג ב' מר נדב עמיר
קבוצת תרגיל ו' לתלפיות ואחרים.
לימודי חובה קורסי חובה בסביבה
68105 מבוא לתורת האקלים INTRODUCTION TO CLIMATE
החוג הנותן: פיסיקה 4 נ"ז 56 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ב 10:00 11:45 כדור הארץ 109 א' פרופ אלון אנגרט, פרופ אלון אנגרט
שעור ג 10:00 10:45 כדור הארץ 109 א' פרופ אלון אנגרט, פרופ אלון אנגרט
תרגיל א ג 11:00 11:45 כדור הארץ 109 א' גב מצדה צמח
תרגיל ב ג 11:00 11:45 כדור הארץ 102 א' מר אסף ציפורי
68127 כדור הארץ הדינמי THE DYNAMIC EARTH
החוג הנותן: פיסיקה 4 נ"ז 56 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א 12:00 13:45 כדור הארץ 109 א' פרופ ארי מטמון, פרופ ארי מטמון
שעור ב 12:00 12:45 כדור הארץ 109 א' פרופ ארי מטמון, פרופ ארי מטמון
תרגיל ב 13:00 13:45 כדור הארץ 109 א' מר משה ארמון, גב מיכל בן-ישראל, גב נטע שלו
72160 מבוא לביולוגיה לתלמידי מדעים Biology basic
החוג הנותן: פיסיקה 3 נ"ז 42 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ותרגיל ג 18:00 19:45 פלדמן ב' א' פרופ ניר קרן, פרופ ניר קרן, מר חנן שופמן, מר חנן שופמן
שעור ותרגיל ד 18:00 18:45 פלדמן ב' א' פרופ ניר קרן, פרופ ניר קרן, מר חנן שופמן, מר חנן שופמן
הקורס מיועד לתלמידי הפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע שאינם תלמידי מדעי החיים.
76641 תכנות סי++ ומטלאב C++ PROGRAMMING AND MATLAB
החוג הנותן: פיסיקה 4 נ"ז 56 ש"ש שעור ותרגיל קורס שנתי סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 16:00 17:45 ח'מחשבים שנתי מר גד קסיר
שעור ב ג 16:00 17:45 ח'מחשבים שנתי מר גד קסיר
שעור ג ה 16:00 17:45 ח'מחשבים שנתי מר גד קסיר
תרגיל א א 18:00 18:45 ח'מחשבים שנתי מר גד קסיר
תרגיל ב ג 18:00 18:45 ח'מחשבים שנתי מר גד קסיר
תרגיל ג ה 18:00 18:45 ח'מחשבים שנתי מר גד קסיר
תרגיל רשות ללא נזי"ם יינתן במעבדה. עקב בעייות אפשריות של מקום במעבדה, ייתכנו שינויים בזמני התרגול בתאום עם התלמידים. פתוח לכולם, מלבד תלמידי ביה"ס להנדסה. קיימת חובת הגשת תרגילים.
89105 סיור גאולוגי לתלמידי סביבה GEOLOGICAL FIELD TRIP FOR ENV STUDENTS
החוג הנותן: פיסיקה 1 נ"ז 14 ש"ש סיור-מחנה סמסטר א' סוג הבחינה: עבודה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סיור-מחנה א' פרופ יגאל אראל
הקורס מורכב משני ימי סיור. מועדי הסיור יקבעו בהמשך. שיעור הכנה לימי סיור יקבע בהמשך בין השעות 08:30-10:00 בנין לוי, קומה ב' חדר 214 . חובה להשתתף בשיעור הכנה+ימי הסיור. פרטים בעניין ימי הסיור ימסרו במפגש הכנה על ידי פרופ' יגאל אראל.
89110 נושאי סביבה נבחרים SELECTED ENVORONMENTAL TOPICS
החוג הנותן: פיסיקה 2 נ"ז 28 ש"ש סיור-מחנה סמסטר ב' סוג הבחינה: עבודה שוטפת
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סיור-מחנה ב' פרופ יהודה אנזל
שיעור הכנה לימי סיור: 8.3.15 בין השעות 09:00-10:00 במכון למדעי כדור הארץ באולם ג' 102 (יתכנו שינויים במספר הכיתה). להלן תאריכי הסיורים שנקבעו: 15.3 - סיור למאגר אוג קדרון ולמט"ש שורק / יציאה מהכניסה לקמפוס בשעה 8:00 - שעת חזרה משוערת בשעה 17:00. 12/4 - סיור לנאות חובב. יציאה מהכניסה לקמפוס בשעה 7:00 שעת חזרה משוערת בשעה 18:00. 5/5 - סיור לנחל קישון וליער הכרמל. יציאה מהכניסה לקמפוס בשעה 7:00 שעת חזרה משוערת בשעה 18:00. יש לבוא עם אוכל, מים, כובע, ונעלי הליכה. היציאה לכל הסיורים מהכניסה הראשית לקמפוס על יד הכספומט.
89309 מבוא למדעי הסביבה מצומצם INTRODUCTION TO ENVIORONMENTAL SCIENCES
החוג הנותן: פיסיקה 3 נ"ז 42 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ג 18:00 19:45 כדור הארץ 102 ב' פרופ יגאל אראל
תרגיל א א 18:00 18:45 כדור הארץ 102 ב'
תרגיל ב ג 20:00 20:45 כדור הארץ 102 ב'
לידיעתכם, הקורס יתחיל בשעה 18:30 ולא כפי שמופיע בשנתון.
לימודי חובת בחירה סביבה: עליך לבחור קורס אחד מבין שני הקורסים הבאים:
69107 מבוא לכימיה INTRODUCTION TO CHEMISTRY
החוג הנותן: פיסיקה 7 נ"ז 98 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ב 14:00 15:45 פלדמן א' א' פרופ דניאל הריז, פרופ דניאל הריז, פרופ דניאל הריז
שעור ג 13:00 13:45 פלדמן א' א' פרופ דניאל הריז, פרופ דניאל הריז, פרופ דניאל הריז
שעור ד 10:00 11:45 פלדמן ב' א' פרופ דניאל הריז, פרופ דניאל הריז, פרופ דניאל הריז
תרגיל א ב 12:00 13:45 קנדה עליון א' מר ליאור עשור
תרגיל ב ד 15:00 16:45 שפרינצק 117 א' מר רועי דן
תרגיל ג ד 13:00 14:45 שפרינצק 214 א' מר ליאור עשור
תרגיל ד ה 10:00 11:45 שפרינצק 29 א' מר רועי דן
קבוצת תרגיל ב' למדעים מדוייקים ואחרים. קבוצת תרגיל א' לתוכנית משולבת במדעי הכימיה והחיים ואחרים. קבוצת תרגיל ג' למדעי כדור הארץ ואחרים.
69174 כימיה כללית לתלמידי ביולוגיה GENERAL CHEMISTRY FOR BIOLOGY STUDENTS
החוג הנותן: פיסיקה 6 נ"ז 84 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ד 10:00 11:45 קנדה א' פרופ רועי שנהר, פרופ רועי שנהר
שעור ה 10:00 11:45 קנדה א' פרופ רועי שנהר, פרופ רועי שנהר
תרגיל א ב 12:00 13:45 שפרינצק 215 א' מר בן שפירו
תרגיל ב ה 14:00 15:45 שפרינצק 214 א' מר בן שפירו
תרגיל ג א 16:00 17:45 שפרינצק 217 א' גב נעה להב
תרגיל ד ב 15:00 16:45 שפרינצק 26 א' מר ישי אלבק
תרגיל ה א 14:00 15:45 שפרינצק 27 א' גב נעה להב
תרגיל ו ה 14:00 15:45 פלדמן א' א' מר ישי אלבק
קבוצת תרגיל ב' לביולוגיה חישובית ואחרים. קבוצת תרגיל ג' לפסיכוביולוגיה.
קורסי בחירה קורס בחירה בפיסיקה
77153 רעיונות יסוד בפיסיקה מודרנית Basic Ideas of Modern Physics
החוג הנותן: פיסיקה 2 נ"ז 28 ש"ש שעור סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ה 14:00 15:45 פלדמן א' ב' פרופ אבישי דקל
שנה ב'
לימודי חובה לימודי חובה בחוג לפיסיקה
76223 קורס ממוחשב בבטיחות - שנה ב COMPUTAIZED SAFETY COURSE
החוג הנותן: פיסיקה 0 נ"ז 0 ש"ש הדרכה סמסטר א' או ב'
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
הדרכה א א'
הדרכה ב ב'
77152 פיסיקה תרמית THERMAL PHYSICS
החוג הנותן: פיסיקה 4 נ"ז 56 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א 11:00 11:45 פלדמן א' א' פרופ רונן רפפורט, פרופ רונן רפפורט
שעור ג 14:00 15:45 פלדמן א' א' פרופ רונן רפפורט, פרופ רונן רפפורט
תרגיל א א 14:00 15:45 מתמטיקה 2 א' מר ניר מנדלקר
תרגיל ב א 12:00 13:45 שפרינצק 217 א' מר אלמוג ילינביץ
תרגיל ג ב 10:00 11:45 שפרינצק 24 א' מר ניר מנדלקר
תרגיל ד ד 8:00 9:45 שפרינצק 215 א' מר אלמוג ילינביץ
תרגיל ד' להנדסה ואחרים. קבוצת תרגיל ב' לתלפיות ואחרים
77302 מעבדה בפיסיקה ב PHYSICS LAB II
החוג הנותן: פיסיקה 6 נ"ז 84 ש"ש מעבדה קורס שנתי
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה א ב 8:00 10:45 בנין מעבדות שנתי פרופ ג'אי פינברג
מעבדה ב ד 16:00 18:45 בנין מעבדות שנתי פרופ ג'אי פינברג
מעבדה ג ה 14:00 16:45 בנין מעבדות שנתי פרופ ג'אי פינברג
מעבדה ד ד 8:00 10:45 בנין מעבדות שנתי
מעבדה ה ה 8:00 10:45 בנין מעבדות שנתי
מעבדה ו ב 15:00 17:45 בנין מעבדות שנתי
מעבדה ז א 15:00 17:45 בנין מעבדות שנתי
פרופ' ג'איי פיינברג - אחראי.
77303 מכניקה אנליטית ANALYTICAL MECHANICS
החוג הנותן: פיסיקה 5 נ"ז 70 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ב 14:00 14:45 רוטברג א' פרופ ברק קול, פרופ ברק קול
שעור ה 12:00 13:45 מתמטיקה 2 א' פרופ ברק קול, פרופ ברק קול
תרגיל א א 12:00 13:45 לוי 06 א' מר נמרוד שחם
תרגיל ב ג 12:00 13:45 שפרינצק 28 א' מר נמרוד שחם
תרגיל ג ד 13:00 14:45 שפרינצק 117 א' מר פז בנימיני
תרגיל ד ד 9:00 10:45 שפרינצק 102 א' מר פז בנימיני
תרגיל ד למדעים מדוייקים ואחרים. קבוצת תרגיל ג' לתלפיות ואחרים.
77305 גלים ואופטיקה WAVES AND OPTICS
החוג הנותן: פיסיקה 5 נ"ז 70 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א 10:00 10:45 פלדמן א' א' פרופ נדב כ"ץ, פרופ נדב כ"ץ
שעור ג 8:00 9:45 פלדמן א' א' פרופ נדב כ"ץ, פרופ נדב כ"ץ
תרגיל א ב 18:00 19:45 שפרינצק 215 א' מר משה חרץ
תרגיל ב ג 12:00 13:45 שפרינצק 217 א' מר אברהם קליין
תרגיל ג ד 15:00 16:45 לוין 8 א' מר משה חרץ
תרגיל ד א 16:00 17:45 מתמטיקה 110 א' מר אברהם קליין
תרגיל ג' למדעים מדוייקים ואחרים. תרגיל ד לתלפיות ואחרים.
77318 תורת הקוונטים (1) QUANTUM THEORY I
החוג הנותן: פיסיקה 6 נ"ז 84 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א 10:00 11:45 פלדמן א' ב' פרופ חגי איזנברג, פרופ חגי איזנברג
שעור ג 16:00 17:45 קפלן ב' פרופ חגי איזנברג, פרופ חגי איזנברג
תרגיל א ד 13:00 14:45 שפרינצק 117 ב' מר אלעד שטיינברג
תרגיל ב ב 16:00 17:45 שפרינצק 215 ב' מר פז בנימיני
תרגיל ג ה 12:00 13:45 שפרינצק 29 ב' מר אלעד שטיינברג
תרגיל ד ה 11:00 12:45 שפרינצק 116 ב' מר פז בנימיני
תרגיל א למדעים מדוייקים ואחרים. תרגיל ד לתלפיות.
80312 הסתברות ושימושיה PROBABILITY THEORY AND APPLICATIONS
החוג הנותן: פיסיקה 3 נ"ז 42 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א 16:00 17:45 פלדמן א' ב' פרופ יונתן ברויאר
תרגיל א ב 11:00 11:45 שפרינצק 215 ב' מר גל שחף
תרגיל ב ב 16:00 16:45 שפרינצק 27 ב' מר גל שחף
תרגיל ג ב 19:00 19:45 שפרינצק 117 ב' מר גל שחף
תרגיל ד ד 11:00 11:45 לוין 8 ב' מר גל שחף
לימודי חובה לימודי חובה בסביבה. לידיעתכם לקורס 72107 דרוש ידע בסטטיסטיקה
68104 מבוא למדעי הים INTRODUCTION TO OCEANOGRAPHY
החוג הנותן: פיסיקה 3 נ"ז 42 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר ב' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ג 10:00 11:45 כדור הארץ 109 ב' פרופ חזי גילדור
תרגיל א ב 13:00 13:45 כדור הארץ 109 ב' גב הדר ברמן
תרגיל ב ב 13:00 13:45 כדור הארץ 102 ב' גב יעל אמיתי
68105 מבוא לתורת האקלים INTRODUCTION TO CLIMATE
החוג הנותן: פיסיקה 4 נ"ז 56 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ב 10:00 11:45 כדור הארץ 109 א' פרופ אלון אנגרט, פרופ אלון אנגרט
שעור ג 10:00 10:45 כדור הארץ 109 א' פרופ אלון אנגרט, פרופ אלון אנגרט
תרגיל א ג 11:00 11:45 כדור הארץ 109 א' גב מצדה צמח
תרגיל ב ג 11:00 11:45 כדור הארץ 102 א' מר אסף ציפורי
72107 מבוא לאקולוגיה ולביולוגיה של אוכלוסיות INTRO. TO ECOLOGY & POPULATION BIOLOGY
החוג הנותן: פיסיקה 5 נ"ז 70 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ב 14:00 15:45 קפלן א' פרופ אמציה גנין, פרופ אמציה גנין, ד"ר דרור הבלנה, ד"ר דרור הבלנה
שעור ג 10:00 11:45 קפלן א' פרופ אמציה גנין, פרופ אמציה גנין, ד"ר דרור הבלנה, ד"ר דרור הבלנה
תרגיל א א 13:00 13:45 שפרינצק 116 א' מר מיכאל קלוז'ני, גב דורין ארד
תרגיל ב א 18:00 18:45 שפרינצק 114 א' מר מיכאל קלוז'ני, גב דורין ארד
תרגיל ד ג 15:00 15:45 סילברמן 506 א' מר מיכאל קלוז'ני, גב דורין ארד
תרגיל ז ד 16:00 16:45 שפרינצק 202 א' מר מיכאל קלוז'ני, גב דורין ארד
דרישה מוקדמת: "מבוא לסטטיסטיקה והסתברות" (72301), או כל קורס בסיסי אחר בסטטיסטיקה. תרגיל א' לביולוגיה חישובית ואחרים.
72334 מבוא למדעי הצמח INTRODUCTION TO PLANT SCIENCE
החוג הנותן: פיסיקה 5 נ"ז 70 ש"ש שעור ומעבדה סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א 12:00 12:45 סילברמן ראשל א' פרופ יוסף הירשברג, פרופ יוסף הירשברג, ד"ר אורן אוסטרזצר, ד"ר אורן אוסטרזצר
שעור ה 8:00 9:45 לוין 8 א' פרופ יוסף הירשברג, פרופ יוסף הירשברג, ד"ר אורן אוסטרזצר, ד"ר אורן אוסטרזצר
מעבדה א ה 12:00 15:45 בנין מעבדות א' ד"ר אורן אוסטרזצר, גב קורין בסט, גב נועה פלבסקי, מר חגי רענן, מר גד וייס
מעבדה ב ד 13:00 16:45 בנין מעבדות א' ד"ר אורן אוסטרזצר, גב קורין בסט, גב נועה פלבסקי, מר חגי רענן, מר גד וייס
מעבדה ג ד 11:00 14:45 בנין מעבדות א' ד"ר אורן אוסטרזצר, גב קורין בסט, גב נועה פלבסקי, מר חגי רענן, מר גד וייס
76412 הכרת משאבי הספרייה לתלמידי החוג לפיסיקה - קורס מתוקשב INFORMATION & LIBRARY RESOURCES FOR PHYS. STUD.
החוג הנותן: פיסיקה 0 נ"ז 0 ש"ש הדרכה סמסטר א' או ב'
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
הדרכה א א'
הדרכה ב ב'
76641 תכנות סי++ ומטלאב C++ PROGRAMMING AND MATLAB
החוג הנותן: פיסיקה 4 נ"ז 56 ש"ש שעור ותרגיל קורס שנתי סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 16:00 17:45 ח'מחשבים שנתי מר גד קסיר
שעור ב ג 16:00 17:45 ח'מחשבים שנתי מר גד קסיר
שעור ג ה 16:00 17:45 ח'מחשבים שנתי מר גד קסיר
תרגיל א א 18:00 18:45 ח'מחשבים שנתי מר גד קסיר
תרגיל ב ג 18:00 18:45 ח'מחשבים שנתי מר גד קסיר
תרגיל ג ה 18:00 18:45 ח'מחשבים שנתי מר גד קסיר
תרגיל רשות ללא נזי"ם יינתן במעבדה. עקב בעייות אפשריות של מקום במעבדה, ייתכנו שינויים בזמני התרגול בתאום עם התלמידים. פתוח לכולם, מלבד תלמידי ביה"ס להנדסה. קיימת חובת הגשת תרגילים.
89301 סיור לימודי לאגן הכנרת Lake Kinneret Field Camp
החוג הנותן: פיסיקה 3 נ"ז 42 ש"ש סיור-מחנה סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סיור-מחנה ב 11:00 12:45 כדור הארץ 125 ב' פרופ חיים גבירצמן
שלושה ימי סיור 28-30 לאפריל 2015. הנכם מתבקשים להגיע בשעה 06:45 לכניסה הראשית לקמפוס על יד הכספומט ובשעה 07:00 בדיוק יוצאים לסיור. שלושה שיעורי הכנה בחודש מרץ 2, 9 ו- 16. ימי שני בין השעות 11:00-12:45 בג' 125. ארבעה מפגשים להצגת עבודות סמינריוניות בחודש יוני בתאריכים: 1.6, 8.6,15.6 ו- 22.6 . תלמידים שהקורס עבורם רשות ישאו בהוצאות לינה לאדם בחדר של שלושה 120 ₪ ש"ח ללילה, אדם בחדר לשלושה+ארוחת בוקר 155 ש"ח ללילה, אדם בחדר לשלושה +ארוחות בוקר וערב 210 ש"ח ללילה.עליכם לבצע את התשלום עם הגעתכם ביום הראשון לחקוק בלב במשרד הקבלה. ארוחת הערב על בסיס מנה בשרית אחת, לארוחה מגוונת יותר, יש תוספת תשלום בהתאם לבקשה.
89305 החיידקים בסביבתם הטבעית BACTERIA IN THEIR NATURAL ENVIRONMENT
החוג הנותן: פיסיקה 2 נ"ז 28 ש"ש שעור סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ב 16:00 17:45 סילברמן 508 א' פרופ אהרון אורן
פתוח לכל תלמידי הפקולטה פרט ללומדים קורסים מס' 72335 או 72342.
89703 מחזורים ביוגאוכימים ומערכת האקלים Biogeochemical cycles and the climate system
החוג הנותן: פיסיקה 3 נ"ז 42 ש"ש שעור סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א 14:00 16:45 כדור הארץ 109 ב' פרופ אלון אנגרט
לידיעתכם: חלק מהפעמים השעה השלישית תנוצל לתרגול.
קורסי בחירה סביבה: יש לבחור 9 נ"ז מרשימת הקורסים שלהלן בשנים ב' או ג'.
40111 מבוא לגאוגרפיה סביבתית INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL GEOGRAPHY
החוג הנותן: פיסיקה 2.5 נ"ז 35 ש"ש שעור סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ב 8:00 9:45 1708 חבר ב' פרופ ערן פייטלסון
כולל יום סיור
40481 איכות הסביבה: פנים רבות לה THE ENVIRONMENT: A MULTIFACETED PROBLEM
החוג הנותן: פיסיקה 2 נ"ז 28 ש"ש שעור סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ד 18:00 19:45 טבע 2 ב' ד"ר ניצן לוי
קורס אשכול עירוני-חברתי-סביבתי; תלמידי שנה ג' בגאוגרפיה, אינם רשאים ללמוד קורס זה ולתלמידים מחוץ לחוג ללא הגבלת שנה לתואר (בהתאם להנחיות חוג האם).
69166 כימיה אורגנית לתלמידי ביולוגיה ORGANIC CHEMISTRY FOR BIOLOGY STUDENTS
החוג הנותן: פיסיקה 5 נ"ז 70 ש"ש שעור ותרגיל קורס שנתי סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ב 8:00 9:45 קנדה א' פרופ אסף פרידלר, פרופ אסף פרידלר, פרופ אסף פרידלר, פרופ אסף פרידלר, פרופ אסף פרידלר, פרופ אסף פרידלר
שעור ב 13:00 13:45 קנדה ב' פרופ אסף פרידלר, פרופ אסף פרידלר, פרופ אסף פרידלר, פרופ אסף פרידלר, פרופ אסף פרידלר, פרופ אסף פרידלר
שעור ג 8:00 9:45 קנדה א' פרופ אסף פרידלר, פרופ אסף פרידלר, פרופ אסף פרידלר, פרופ אסף פרידלר, פרופ אסף פרידלר, פרופ אסף פרידלר
שעור ד 8:00 9:45 קנדה ב' פרופ אסף פרידלר, פרופ אסף פרידלר, פרופ אסף פרידלר, פרופ אסף פרידלר, פרופ אסף פרידלר, פרופ אסף פרידלר
שעור ה 8:00 9:45 קנדה ב' פרופ אסף פרידלר, פרופ אסף פרידלר, פרופ אסף פרידלר, פרופ אסף פרידלר, פרופ אסף פרידלר, פרופ אסף פרידלר
שעור ה 9:00 9:45 קנדה א' פרופ אסף פרידלר, פרופ אסף פרידלר, פרופ אסף פרידלר, פרופ אסף פרידלר, פרופ אסף פרידלר, פרופ אסף פרידלר
תרגיל א א 16:00 18:45 שפרינצק 215 ב' גב הדר רפאלי, גב הדר רפאלי
תרגיל א ב 18:00 20:45 שפרינצק 27 א' גב הדר רפאלי, גב הדר רפאלי
תרגיל ב ג 16:00 18:45 לוי 208 ב' מר אוהד סולומון, מר אוהד סולומון
תרגיל ב ג 18:00 20:45 שפרינצק 28 א' מר אוהד סולומון, מר אוהד סולומון
תרגיל ג ד 17:00 19:45 שפרינצק 214 ב' גב הדר רפאלי, גב הדר רפאלי
תרגיל ג ה 16:00 18:45 שפרינצק 217 א' גב הדר רפאלי, גב הדר רפאלי
תרגיל ד ב 15:00 17:45 פלדמן ב' ב' מר אוהד סולומון, מר אוהד סולומון
תרגיל ד ב 16:00 18:45 מתמטיקה 110 א' מר אוהד סולומון, מר אוהד סולומון
תרגיל ה א 14:00 16:45 לוי 06 א' מר יאיר רזווג, מר יאיר רזווג
תרגיל ה ה 15:00 17:45 לוי 07 ב' מר יאיר רזווג, מר יאיר רזווג
תרגיל ו ג 16:00 18:45 פאפיק ב' מר יאיר רזווג, מר יאיר רזווג
תרגיל ו ג 18:00 20:45 שפרינצק 29 א' מר יאיר רזווג, מר יאיר רזווג
הקורס יחל בשבוע התשיעי של סמסטר א', בתאריך 22.12.14 ויסתיים בשבוע השלישי של סמסטר ב', בתאריך 19.3.15. קבוצת תרגיל א' לביולוגיה חישובית ואחרים. קבוצת תרגיל ב' לפסיכוביולוגיה.
69639 פענוח מבנה מולקולרי בעזרת ספקטרה Molecular structure determination by spectral st
החוג הנותן: פיסיקה 4 נ"ז 56 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א 10:00 11:45 שפרינצק 215 ב' ד"ר ראאד אבו-רזק, ד"ר ראאד אבו-רזק
שעור ג 13:00 13:45 שפרינצק 215 ב' ד"ר ראאד אבו-רזק, ד"ר ראאד אבו-רזק
תרגיל ג 12:00 12:45 שפרינצק 215 ב' גב סוזנה נאטור
70350 הידרולוגיה של מי תהום GROUNDWATER HYDROLOGY
החוג הנותן: פיסיקה 3 נ"ז 42 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א 14:00 15:45 כדור הארץ 102 א' ד"ר סיימון עמנואל
תרגיל ד 16:00 16:45 כדור הארץ 125 א' מר אלעד לבנון, מר עוז אמרי
70425 עיצוב הנוף INTRODUCTION TO GEOMORPHOLOGY
החוג הנותן: פיסיקה 4 נ"ז 56 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ד 16:00 17:45 כדור הארץ 102 ב' פרופ יהודה אנזל
תרגיל ד 18:00 18:45 כדור הארץ 102 ב' גב מיכל בן-ישראל, מר אלעד דנטה
בנוסף 2 ימי סיור בתאריכיים 1/5.2015- 13/5/2015. יש להצטייד במשקפי מגן לכל הסיורים ולמלא אחר כל דרישות הבטיחות.
70506 גאוכימיה אורגנית סביבתית Environmental Organic Chemistry
החוג הנותן: פיסיקה 4 נ"ז 56 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ג 10:00 12:45 כדור הארץ 125 ב' ד"ר אלון עמרני
תרגיל ה 8:00 8:45 כדור הארץ 125 ב' ד"ר אלון עמרני, גב לובנה שאוור
לתשומת לבכם: בקורס נעשה שימוש בחומרים המופיעים ברשימת גורמי הסיכון באתר הקורס. הקורס פתוח לתלמידי מוסמך.
70511 מבוא ל-G.I.S Introduction to G.I.S
החוג הנותן: פיסיקה 3 נ"ז 42 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ה 9:00 10:45 ח'מחשבים א' מר עדי בן-נון
תרגיל ב 15:00 15:45 ח'מחשבים א' מר אלעד דנטה, מר יאיר רינת
הקורס פתוח לתלמידי תואר שני.
70515 משאבי המים בישראל WATER RESOURCES OF ISRAEL
החוג הנותן: פיסיקה 3 נ"ז 42 ש"ש שעור סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ב 9:00 11:45 כדור הארץ 125 א' פרופ חיים גבירצמן
70525 מדעי הקרקע SOIL SCIENCES
החוג הנותן: פיסיקה 2 נ"ז 28 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ד 8:00 8:45 כדור הארץ 101 ב' פרופ אלון אנגרט
תרגיל ד 9:00 9:45 כדור הארץ 101 ב' פרופ אלון אנגרט
רצוי קורס מבוא בגאולוגיה. פתוח לתלמידי שנה ג'.
72368 מבוא לאבולוציה -
החוג הנותן: פיסיקה 4 נ"ז 56 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ד 8:00 10:45 כימיה 7 ב' ד"ר יהוא מורן
תרגיל א ד 11:00 11:45 סילברמן 502 ב' מר יואב טל, גב נטע דור, מר רון חן, מר גדעון סמט, גב מיכל שמש
תרגיל ב ד 17:00 17:45 שפרינצק 101 ב' מר יואב טל, גב נטע דור, מר רון חן, מר גדעון סמט, גב מיכל שמש
תרגיל ג ג 16:00 16:45 שפרינצק 101 ב' מר יואב טל, גב נטע דור, מר רון חן, מר גדעון סמט, גב מיכל שמש
תרגיל ד ד 11:00 11:45 שפרינצק 28 ב' מר יואב טל, גב נטע דור, מר רון חן, מר גדעון סמט, גב מיכל שמש
תרגיל ה ב 15:00 15:45 שפרינצק 116 ב' מר יואב טל, גב נטע דור, מר רון חן, מר גדעון סמט, גב מיכל שמש
תרגיל ו ב 14:00 14:45 שפרינצק 216 ב' מר יואב טל, גב נטע דור, מר רון חן, מר גדעון סמט, גב מיכל שמש
תרגיל ז ד 14:00 14:45 שפרינצק 116 ב' מר יואב טל, גב נטע דור, מר רון חן, מר גדעון סמט, גב מיכל שמש
תרגיל ח ד 11:00 11:45 שפרינצק 202 ב' מר יואב טל, גב נטע דור, מר רון חן, מר גדעון סמט, גב מיכל שמש
תרגיל ט ד 11:00 11:45 שפרינצק 214 ב' מר יואב טל, גב נטע דור, מר רון חן, מר גדעון סמט, גב מיכל שמש
72585 התנהגות בעלי-חיים ANIMAL BEHAVIOR
החוג הנותן: פיסיקה 3 נ"ז 42 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ותרגיל ב 15:00 16:45 רוטברג א' פרופ גיא בלוך, פרופ גיא בלוך
שעור ותרגיל ה 15:00 15:45 לוי 07 א' פרופ גיא בלוך, פרופ גיא בלוך
82612 אנרגיה וסביבה Energies and the Environment
החוג הנותן: פיסיקה 2 נ"ז 28 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א 10:00 10:45 כדור הארץ 126 א' פרופ מנחם לוריא
תרגיל א 11:00 11:45 כדור הארץ 126 א' פרופ מנחם לוריא, מר אסף ציפורי
לתלמידי סביבה בלבד חובה הקורס 89309. תלמידי שנים ב' וג' רשאים להירשם לקורס.
82657 כימיה אטמוספירית ATMOSPHERIC CHEMISTRY
החוג הנותן: פיסיקה 2 נ"ז 28 ש"ש שעור סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א 10:00 11:45 כדור הארץ 101 ב' פרופ קרן הספל-ארליך
82850 חישה מרחוק סביבתית ENVIRONMENTAL REMOTE SENSING
החוג הנותן: פיסיקה 3 נ"ז 42 ש"ש שעור סמסטר א' סוג הבחינה: עבודה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ב 10:00 12:45 כדור הארץ 101 א' פרופ קרן הספל-ארליך, גב מצדה צמח
מומלץ השתתפות בשני קורסים במתמטיקה ובשני קורסים בפיסיקה וקורס בסיסי מבוא לתורת האקלים 68106. הקורס פתוח לתלמידי שנה ג'.
84540 פלאוקיאנוגרפיה ושינויים גלובליים PALEOCEANOGRAPHY AND GLOBAL CHANGE
החוג הנותן: פיסיקה 2 נ"ז 28 ש"ש שעור סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ג 15:00 16:45 כדור הארץ 102 ב' פרופ יאיר רוזנטל, פרופ בועז לוז
הקורס יתחיל באפריל תאריך יפורסם בהמשך בימי שלישי בין השעות 15-17. החלק השני יועבר על ידי פרופ' יאיר רוזנטל החל מיום רביעי ה27/5/2015 בין השעות 11-14 אולם 102 יום חמישי ה-28/5/2015 בין השעות 16-18 אולם 101, ביום ראשון 31/5/2015 בין השעות 17-19 אולם 103, ביום שני ב-1/6/2015 בין השעות 17-19 אולם 102 תלמידי מוסמך יכולים להשתתף בקורס.
89312 אקולוגיה של האבקה ECOLOGY OF POLLINATION
החוג הנותן: פיסיקה 3 נ"ז 42 ש"ש שעור סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ה 16:00 17:45 פאפיק א' פרופ אבישי שמידע
בנוסף 2 ימי סיור - חובה . הסיור הראשון יערך בקמפוס מדעי הטבע ביום שישי יתואם בין המרצה לתלמידים בין השעות 09:00-12:00 . והסיור השני בגן הבוטני ביום שישי יתואם בין המרצה לתלמידים בשעה 09:00-12:00 - הכניסה לגן היא מרחוב הרצוג דרך תחנת הדלק של חברת דלק.
89400 סיור לימודי לים המלח DEAD SEA FIELD CAMP
החוג הנותן: פיסיקה 3 נ"ז 42 ש"ש סיור-מחנה סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סיור-מחנה ב 13:00 14:45 כדור הארץ 125 ב' פרופ חיים גבירצמן
שלושה ימי סיור 14-16 באפריל 2015. הנכם מתבקשים להגיע בשעה 06:45 לכניסה הראשית לקמפוס על יד הכספומט ובשעה 07:00 בדיוק יוצאים לסיור. 3 הרצאות הכנה בחודש מרץ בתאריכים 2, 9 ו- 16. ימי שני בין השעות 13:00-14:45בג' 125. שני שיעורים להצגת עבודות סמינריוניות בחודש יוני: 1.6 ו- 8.6. כל תלמידי הקורס ישאו בהוצאות לינה וארוחות בוקר לאדם בחדר לארבעה/חמישה בעלות 164.5 ש"ח ליום . התשלום יתבצע ביום הראשון במשרד הקבלה.
89507 מחקר מודרך לתלמידי סביבה בוגר ומוסמך GUIDED RESEARCH IN ENVIRONMENTAL SCIENCES
החוג הנותן: פיסיקה 3 נ"ז 42 ש"ש הדרכה סמסטר ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מחקר מודרך לתלמידי בוגר שנה ג' ומוסמך 89507 (מחקר מודרך)- ניתן לפנות לכל אחד ממורי התוכנית לנושא מחקר במסגרת קורס .
89509 שפכים, קולחים והשלכות סביבתיות “Wastewater, Treated Wastewater and environmental implications”.
החוג הנותן: פיסיקה 3.5 נ"ז 49 ש"ש שעור סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א 15:00 17:45 כדור הארץ 125 א' ד"ר חורחה טרציצקי
יום סיור יום א' 28.12.14. יציאה בשעה 08:45 מהכניסה הראשית לקמפוס. ביקור באתר המבקרים באינטל קרית גת בין השעות 10:15-10:30 - 12:30 . ביקור במרכז המבקרים והכנסים של איגודן בשפד"ן בין השעות 13:30-15:30 . הקורס לא מיועד לתלמידי מוסמך בתכנית הידרולוגיה. הקורס הוא לא תחליף עבור תלמידי החוג להידרולוגיה שאמורים להשתתף בקורס 71930 בסמסטר ב' בפקולטה לחקלאות ברחובות.
89520 התמודדות מיקרואורגניזמים עם סביבתם INTERREL. BETWEEN MICROORG. & THEIR ENVIRONMENT
החוג הנותן: פיסיקה 2 נ"ז 28 ש"ש סמינריון סמסטר ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון ב' פרופ אהרון קפלן, פרופ ניר קרן
עקב מיעוט המשתתפים הקורס יתנהל בצורה הבאה: 1) על התלמידים הרשומים בקורס ומעוניינים בכך לפנות למורי הקורס פרופ' אהרון קפלן ופרופ' ניר קרן - לאחר סקירת הספרות ומצאו רעיון לעבודה בנושא הקורס. Aaron Kaplan (aaron.kaplan@mail.huji.ac.il); nirkeren@vms.huji.ac.il 2) המורים יאשרו לכם את נושא העבודה וינחו אותכם בהגשת עבודה בהיקף ההולם את היקף הקורס (6-8 מאמרים, כולל מאמרי סקר ועבודות מדעיות מקוריות). 3) בסוף הסמסטר המורים יבדקו את העבודות וינתן לכם ציון .
89540 טיפול בפסולת מוצקה Solid Waste Management
החוג הנותן: פיסיקה 2.5 נ"ז 35 ש"ש שעור סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ד 17:00 18:45 שפרינצק 215 א' מר יואב-משה גואל
יציאה לסיור יום ה' 22.1.15 .
89714 סימביוזה SYMBIOSIS
החוג הנותן: פיסיקה 2 נ"ז 28 ש"ש שעור סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ב 8:00 9:45 סילברמן ראשל ב' ד"ר ונדה רייך
קורסי בחירה להשלמת הנקודות בפיסיקה אפשר לבחור מרשימת הקורסים הבאה:
77153 רעיונות יסוד בפיסיקה מודרנית Basic Ideas of Modern Physics
החוג הנותן: פיסיקה 2 נ"ז 28 ש"ש שעור סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ה 14:00 15:45 פלדמן א' ב' פרופ אבישי דקל
77313 משוואות של פיסיקה מתמטית EQUATIONS OF MATHEMATICAL PHYSICS
החוג הנותן: פיסיקה 6 נ"ז 84 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ג 10:00 11:45 כימיה 7 א' פרופ עמירם לויתן, פרופ עמירם לויתן
שעור ה 9:00 10:45 מתמטיקה 2 א' פרופ עמירם לויתן, פרופ עמירם לויתן
תרגיל א א 18:00 19:45 שפרינצק 29 א' מר הלל אהרוני
תרגיל ב ב 8:00 9:45 שפרינצק 117 א' מר הלל אהרוני
תרגיל ג ה 14:00 15:45 שפרינצק 201 א' מר משה מיכאל
תרגיל ד ב 15:00 16:45 לוי 07 א' מר משה מיכאל
תרגיל א למדעים מדוייקים ואחרים. תרגיל ד להנדסה ואחרים. תרגיל ג לתלפיות. במסלולי פיסיקה מתמטיקה בהם הקורס אינו חובה למסלול ייחשב קורס זה כקורס בחירה במתמטיקה או כקורס בחירה בפיסיקה, אך לא בשניהם.
77315 מבוא לפיסיקה עם מחשב INTRODUCTION TO PHYSICS WITH COMPUTER
החוג הנותן: פיסיקה 4 נ"ז 56 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א 16:00 17:45 שפרינצק 116 ב'