החוג לפיסיקה (541) - מסלול מדעי-החיים פיסיקה במסלול דו-חוגי (ביופיסיקה)
קורסי המסלול
תואר בוגר
מדעי-החיים פיסיקה במסלול דו-חוגי (ביופיסיקה) (4022)
שנה א'
לימודי חובה לימודי חובה בחוג לפיסיקה
76222 קורס ממוחשב בבטיחות - שנה א' Computarized Safety Course
החוג הנותן: פיסיקה 0 נ"ז 0 ש"ש הדרכה סמסטר א' או ב'
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
הדרכה א א'
הדרכה ב ב'
חומר הקורס והמבדק באתר הקורס
77101 מכניקה ויחסות פרטית MECHANICS AND SPECIAL RELATIVITY
החוג הנותן: פיסיקה 7 נ"ז 98 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 14:00 15:45 פלדמן ב' א' פרופ גיא רון, פרופ גיא רון, פרופ גיא רון
שעור א ד 13:00 14:45 פלדמן ב' א' פרופ גיא רון, פרופ גיא רון, פרופ גיא רון
שעור א ה 14:00 16:45 פלדמן ב' א' פרופ גיא רון, פרופ גיא רון, פרופ גיא רון
שעור ב א 12:00 13:45 לוין 8 א' פרופ ראם סרי, פרופ ראם סרי, פרופ ראם סרי
שעור ב ג 8:00 9:45 פלדמן ב' א' פרופ ראם סרי, פרופ ראם סרי, פרופ ראם סרי
שעור ב ה 12:00 13:45 פלדמן א' א' פרופ ראם סרי, פרופ ראם סרי, פרופ ראם סרי
שעור ג א 12:00 13:45 פלדמן א' א' פרופ יהודה הופמן, פרופ יהודה הופמן, פרופ יהודה הופמן
שעור ג ג 8:00 9:45 מתמטיקה 2 א' פרופ יהודה הופמן, פרופ יהודה הופמן, פרופ יהודה הופמן
שעור ג ה 12:00 13:45 פלדמן ב' א' פרופ יהודה הופמן, פרופ יהודה הופמן, פרופ יהודה הופמן
תרגיל א ב 16:00 17:45 קפלן א' מר אלעד שטיינברג
תרגיל ב ד 19:00 20:45 שפרינצק 214 א' גב נויה דימנשטיין
תרגיל ג ד 15:00 16:45 לוי 06 א' מר אלעד שטיינברג
תרגיל ד ד 8:00 9:45 שפרינצק 115 א' גב מור ניצן
תרגיל ה ב 10:00 11:45 לוין 8 א' מר אופק בירנהולץ
תרגיל ו ד 13:00 14:45 לוין 8 א' מר אופק בירנהולץ
תרגיל ז ג 18:00 19:45 A100 א' מר דורון גרוסמן
תרגיל ז ג 18:00 19:45 A100 א' מר דורון גרוסמן
כולל השלמות במתמטיקה שאינן מקנות נ"ז. מומלץ רקע במתמטיקה ופיסיקה ברמה של 5 יחידות בגרות. שעור א לתלפיות פיסיקה ביולוגיה ואחרים. שעור א' יתחיל בתחילת הסמסטר (26.10.14) ויינתן במשך 12 שבועות, כך שיסתיים שבועיים לפני תום הסמסטר. שעור ב' למדעים מדוייקים ואחרים.שיעור ג' לתלמידי הנדסה. תרגיל א' למדעים מדוייקים ואחרים, תרגיל ב' לפיסיקה ומדעי החיים, תרגיל ה' לתלפיות. קבוצות תרגיל ו',ז' לתלמידי הנדסה ופיסיקה יישומית.
77102 חשמל ומגנטיות ELECTRICITY AND MAGNETISM
החוג הנותן: פיסיקה 6 נ"ז 84 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 8:00 9:45 פלדמן א' ב' ד"ר יורם בורק, ד"ר יורם בורק
שעור א ה 12:00 13:45 פלדמן א' ב' ד"ר יורם בורק, ד"ר יורם בורק
שעור ב א 12:00 13:45 פלדמן א' ב' ד"ר אילון שרמן, ד"ר אילון שרמן
שעור ב ג 12:00 13:45 פלדמן א' ב' ד"ר אילון שרמן, ד"ר אילון שרמן
תרגיל א ד 13:00 14:45 שפרינצק 215 ב' מר אליה פרנקין
תרגיל ב ד 8:00 9:45 שפרינצק 217 ב' מר נמרוד שחם
תרגיל ג ד 15:00 16:45 קפלן ב' מר נמרוד שחם
תרגיל ד ב 10:00 11:45 שפרינצק 214 ב' מר ניר מנדלקר
תרגיל ה ג 10:00 11:45 שפרינצק 217 ב' מר ניר מנדלקר
קבוצת שעור ב' לתלפיות, מדעים מדוייקים' הנדסה, פיסיקה ביולוגיה ואחרים. קבוצת תרגיל ג' להנדסה ואחרים. קבוצת תרגיל ד' למדעים מדוייקים ואחרים. קב' תרגי ה' לתלפיות בלבד.
80114 מתמטיקה שימושית (1) Mathematical Methods I
החוג הנותן: פיסיקה 6 נ"ז 84 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:00 15:45 קנדה א' פרופ רז קופרמן, פרופ רז קופרמן, פרופ רז קופרמן
שעור א ב 12:00 13:45 קפלן א' פרופ רז קופרמן, פרופ רז קופרמן, פרופ רז קופרמן
שעור א ג 12:00 12:45 קפלן א' פרופ רז קופרמן, פרופ רז קופרמן, פרופ רז קופרמן
שעור ב ב 8:00 9:45 קפלן א' ד"ר מוריה סיגרון, ד"ר מוריה סיגרון, ד"ר מוריה סיגרון
שעור ב ה 8:00 8:45 קנדה א' ד"ר מוריה סיגרון, ד"ר מוריה סיגרון, ד"ר מוריה סיגרון
שעור ב ה 12:00 13:45 קפלן א' ד"ר מוריה סיגרון, ד"ר מוריה סיגרון, ד"ר מוריה סיגרון
תרגיל א א 16:00 16:45 מתמטיקה 2 א' מר עמית סולומון
תרגיל ב ד 17:00 17:45 מתמטיקה 110 א' מר חיים אבן זהר
תרגיל ג ג 18:00 18:45 שפרינצק 217 א' גב חנה גלזנר
תרגיל ד ב 12:00 12:45 לוי 06 א' גב חנה גלזנר
תרגיל ה ג 16:00 16:45 שפרינצק 214 א' גב חנה גלזנר
תרגיל ו ד 15:00 15:45 לוי 07 א' מר חיים אבן זהר
תרגיל ז ב 18:00 18:45 שפרינצק 29 א' מר עמית סולומון
קבוצת תרגיל ג' לתלפיות ואחרים.
80152 אלגברה לינארית לפיסיקאים LINEAR ALGEBRA FOR PHYSICISTS
החוג הנותן: פיסיקה 6 נ"ז 84 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א 10:00 11:45 רוטברג א' ד"ר איב גודין, ד"ר איב גודין
שעור ג 10:00 11:45 רוטברג א' ד"ר איב גודין, ד"ר איב גודין
תרגיל א ג 14:00 15:45 קפלן א' מר דוד אל חי בן עזרא
תרגיל ב א 16:00 17:45 לוין 8 א' מר אסף חורב
תרגיל ג ב 18:00 19:45 מתמטיקה 2 א' מר דוד אל חי בן עזרא
תרגיל א למדעים מדוייקים ואחרים. תרגיל ג' להנדסה ואחרים.
80157 מתמטיקה שימושית (2) Mathematical Methods II
החוג הנותן: פיסיקה 6 נ"ז 84 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:00 15:45 קנדה ב' ד"ר יוסי שמאי, ד"ר יוסי שמאי
שעור א ג 8:00 9:45 קפלן ב' ד"ר יוסי שמאי, ד"ר יוסי שמאי
שעור ב ב 12:00 13:45 קפלן ב' ד"ר מרים בנק, ד"ר מרים בנק
שעור ב ד 13:00 14:45 קנדה ב' ד"ר מרים בנק, ד"ר מרים בנק
תרגיל א ב 12:00 13:45 לוי 06 ב' גב חנה גלזנר
תרגיל ב ג 16:00 17:45 לוי 214 ב' מר עמית סולומון
תרגיל ג ב 14:00 15:45 לוי 07 ב' מר נדב עמיר
תרגיל ד א 18:00 19:45 שפרינצק 117 ב' מר עמית סולומון
תרגיל ה ד 17:00 18:45 שפרינצק 115 ב' גב שרה טוקצ'ינסקי
תרגיל ו ג 14:00 15:45 רוטברג ב' מר נדב עמיר
קבוצת תרגיל ו' לתלפיות ואחרים.
80177 חשבון אינפיניטסימלי לתלמידי הנדסה ומדעים Calculus for Engineering and science students
החוג הנותן: פיסיקה 7 נ"ז 98 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א 10:00 11:45 כימיה 7 ב' ד"ר איב גודין, ד"ר איב גודין, ד"ר איב גודין
שעור ב 10:00 11:45 כימיה 7 ב' ד"ר איב גודין, ד"ר איב גודין, ד"ר איב גודין
שעור ה 11:00 11:45 קנדה ב' ד"ר איב גודין, ד"ר איב גודין, ד"ר איב גודין
תרגיל א ג 10:00 11:45 רוטברג ב' מר אמתי יובל
תרגיל ב ה 8:00 9:45 לוי 06 ב' מר אורי ברזנר
תרגיל ג א 18:00 19:45 שפרינצק 214 ב' מר אילן כרפס
תרגיל ד ג 16:00 17:45 לוי 06 ב' מר מורן כהן
לימודי חובה לימודי חובה בחוג למדעי החיים
69166 כימיה אורגנית לתלמידי ביולוגיה ORGANIC CHEMISTRY FOR BIOLOGY STUDENTS
החוג הנותן: פיסיקה 5 נ"ז 70 ש"ש שעור ותרגיל קורס שנתי סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ב 8:00 9:45 קנדה א' פרופ אסף פרידלר, פרופ אסף פרידלר, פרופ אסף פרידלר, פרופ אסף פרידלר, פרופ אסף פרידלר, פרופ אסף פרידלר
שעור ב 13:00 13:45 קנדה ב' פרופ אסף פרידלר, פרופ אסף פרידלר, פרופ אסף פרידלר, פרופ אסף פרידלר, פרופ אסף פרידלר, פרופ אסף פרידלר
שעור ג 8:00 9:45 קנדה א' פרופ אסף פרידלר, פרופ אסף פרידלר, פרופ אסף פרידלר, פרופ אסף פרידלר, פרופ אסף פרידלר, פרופ אסף פרידלר
שעור ד 8:00 9:45 קנדה ב' פרופ אסף פרידלר, פרופ אסף פרידלר, פרופ אסף פרידלר, פרופ אסף פרידלר, פרופ אסף פרידלר, פרופ אסף פרידלר
שעור ה 8:00 9:45 קנדה ב' פרופ אסף פרידלר, פרופ אסף פרידלר, פרופ אסף פרידלר, פרופ אסף פרידלר, פרופ אסף פרידלר, פרופ אסף פרידלר
שעור ה 9:00 9:45 קנדה א' פרופ אסף פרידלר, פרופ אסף פרידלר, פרופ אסף פרידלר, פרופ אסף פרידלר, פרופ אסף פרידלר, פרופ אסף פרידלר
תרגיל א א 16:00 18:45 שפרינצק 215 ב' גב הדר רפאלי, גב הדר רפאלי
תרגיל א ב 18:00 20:45 שפרינצק 27 א' גב הדר רפאלי, גב הדר רפאלי
תרגיל ב ג 16:00 18:45 לוי 208 ב' מר אוהד סולומון, מר אוהד סולומון
תרגיל ב ג 18:00 20:45 שפרינצק 28 א' מר אוהד סולומון, מר אוהד סולומון
תרגיל ג ד 17:00 19:45 שפרינצק 214 ב' גב הדר רפאלי, גב הדר רפאלי
תרגיל ג ה 16:00 18:45 שפרינצק 217 א' גב הדר רפאלי, גב הדר רפאלי
תרגיל ד ב 15:00 17:45 פלדמן ב' ב' מר אוהד סולומון, מר אוהד סולומון
תרגיל ד ב 16:00 18:45 מתמטיקה 110 א' מר אוהד סולומון, מר אוהד סולומון
תרגיל ה א 14:00 16:45 לוי 06 א' מר יאיר רזווג, מר יאיר רזווג
תרגיל ה ה 15:00 17:45 לוי 07 ב' מר יאיר רזווג, מר יאיר רזווג
תרגיל ו ג 16:00 18:45 פאפיק ב' מר יאיר רזווג, מר יאיר רזווג
תרגיל ו ג 18:00 20:45 שפרינצק 29 א' מר יאיר רזווג, מר יאיר רזווג
הקורס יחל בשבוע התשיעי של סמסטר א', בתאריך 22.12.14 ויסתיים בשבוע השלישי של סמסטר ב', בתאריך 19.3.15. קבוצת תרגיל א' לביולוגיה חישובית ואחרים. קבוצת תרגיל ב' לפסיכוביולוגיה.
69174 כימיה כללית לתלמידי ביולוגיה GENERAL CHEMISTRY FOR BIOLOGY STUDENTS
החוג הנותן: פיסיקה 6 נ"ז 84 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: מבחן ממוחשב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ד 10:00 11:45 קנדה א' פרופ רועי שנהר, פרופ רועי שנהר
שעור ה 10:00 11:45 קנדה א' פרופ רועי שנהר, פרופ רועי שנהר
תרגיל א ב 12:00 13:45 שפרינצק 215 א' מר בן שפירו
תרגיל ב ה 14:00 15:45 שפרינצק 214 א' מר בן שפירו
תרגיל ג א 16:00 17:45 שפרינצק 217 א' גב נעה להב
תרגיל ד ב 15:00 16:45 שפרינצק 26 א' מר ישי אלבק
תרגיל ה א 14:00 15:45 שפרינצק 27 א' גב נעה להב
תרגיל ו ה 14:00 15:45 פלדמן א' א' מר ישי אלבק
קבוצת תרגיל ב' לביולוגיה חישובית ואחרים. קבוצת תרגיל ג' לפסיכוביולוגיה.
72155 מבוא לגנטיקה GENERAL GENETICS A
החוג הנותן: פיסיקה 5 נ"ז 70 ש"ש שעור, תרגיל ומעבדה סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ג 8:00 9:45 קנדה ב' ד"ר שגיב שיפמן, ד"ר שגיב שיפמן, ד"ר אלון זסלבר, ד"ר אלון זסלבר
שעור ה 12:00 12:45 קנדה ב' ד"ר שגיב שיפמן, ד"ר שגיב שיפמן, ד"ר אלון זסלבר, ד"ר אלון זסלבר
תרגיל א ה 13:00 13:45 לוי 07 ב' גב נטע נודל, גב רעות סולימן, גב שחר שוחט
תרגיל ב ב 11:00 11:45 שפרינצק 116 ב' גב נטע נודל, גב רעות סולימן, גב שחר שוחט
תרגיל ג ג 13:00 13:45 שפרינצק 217 ב' גב נטע נודל, גב רעות סולימן, גב שחר שוחט
תרגיל ד ד 16:00 16:45 שפרינצק 117 ב' גב נטע נודל, גב רעות סולימן, גב שחר שוחט
תרגיל ה ג 12:00 12:45 שפרינצק 116 ב' גב נטע נודל, גב רעות סולימן, גב שחר שוחט
תרגיל ו ג 14:00 14:45 שפרינצק 214 ב' גב נטע נודל, גב רעות סולימן, גב שחר שוחט
תרגיל ז ד 13:00 13:45 שפרינצק 217 ב' גב נטע נודל, גב רעות סולימן, גב שחר שוחט
תרגיל ח ד 16:00 16:45 שפרינצק 214 ב' גב נטע נודל, גב רעות סולימן, גב שחר שוחט
מעבדה א ב 8:00 10:45 בנין מעבדות ב' מר דוד גוכמן, גב עלוה בירן, מר דן סרני, גב נטע הרמן, מר נדב יאיון, גב אורלי דרעי, מר איתי צפוני, גב כרמל ברוורמן-גרוס, מר ישי אביאור, מר מתן ידגר, גב אושרת שטנגל
מעבדה ב ד 12:00 14:45 בנין מעבדות ב' מר דוד גוכמן, גב עלוה בירן, מר דן סרני, גב נטע הרמן, מר נדב יאיון, גב כרמל ברוורמן-גרוס, מר ישי אביאור, גב אורלי דרעי, מר איתי צפוני, מר מתן ידגר, גב אושרת שטנגל
המעבדה תינתן פעם בשבועיים. המעבדה מיועדת לתלמידי מדעי-החיים בלבד. תלמידים אחרים יכולים להרשם לקורס מס' 72156. קבוצת תרגיל ח' לתכנית משולבת במדעי הכימיה ומדעי החיים. קבוצת מעבדה ב' לביולוגיה חישובית ולתכנית משולבת במדעי הכימיה והחיים ואחרים. קבוצת תרגיל ב' ומעבדה א' לפסיכוביולוגיה אחרים.
72160 מבוא לביולוגיה לתלמידי מדעים Biology basic
החוג הנותן: פיסיקה 3 נ"ז 42 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ותרגיל ג 18:00 19:45 פלדמן ב' א' פרופ ניר קרן, פרופ ניר קרן, מר חנן שופמן, מר חנן שופמן
שעור ותרגיל ד 18:00 18:45 פלדמן ב' א' פרופ ניר קרן, פרופ ניר קרן, מר חנן שופמן, מר חנן שופמן
הקורס מיועד לתלמידי הפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע שאינם תלמידי מדעי החיים.
שנה ב'
לימודי חובה לימודי חובה בחוג לפיסיקה
76223 קורס ממוחשב בבטיחות - שנה ב COMPUTAIZED SAFETY COURSE
החוג הנותן: פיסיקה 0 נ"ז 0 ש"ש הדרכה סמסטר א' או ב'
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
הדרכה א א'
הדרכה ב ב'
77302 מעבדה בפיסיקה ב PHYSICS LAB II
החוג הנותן: פיסיקה 6 נ"ז 84 ש"ש מעבדה קורס שנתי
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה א ב 8:00 10:45 בנין מעבדות שנתי פרופ ג'אי פינברג
מעבדה ב ד 16:00 18:45 בנין מעבדות שנתי פרופ ג'אי פינברג
מעבדה ג ה 14:00 16:45 בנין מעבדות שנתי פרופ ג'אי פינברג
מעבדה ד ד 8:00 10:45 בנין מעבדות שנתי
מעבדה ה ה 8:00 10:45 בנין מעבדות שנתי
מעבדה ו ב 15:00 17:45 בנין מעבדות שנתי
מעבדה ז א 15:00 17:45 בנין מעבדות שנתי
פרופ' ג'איי פיינברג - אחראי.
77303 מכניקה אנליטית ANALYTICAL MECHANICS
החוג הנותן: פיסיקה 5 נ"ז 70 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ב 14:00 14:45 רוטברג א' פרופ ברק קול, פרופ ברק קול
שעור ה 12:00 13:45 מתמטיקה 2 א' פרופ ברק קול, פרופ ברק קול
תרגיל א א 12:00 13:45 לוי 06 א' מר נמרוד שחם
תרגיל ב ג 12:00 13:45 שפרינצק 28 א' מר נמרוד שחם
תרגיל ג ד 13:00 14:45 שפרינצק 117 א' מר פז בנימיני
תרגיל ד ד 9:00 10:45 שפרינצק 102 א' מר פז בנימיני
תרגיל ד למדעים מדוייקים ואחרים. קבוצת תרגיל ג' לתלפיות ואחרים.
77305 גלים ואופטיקה WAVES AND OPTICS
החוג הנותן: פיסיקה 5 נ"ז 70 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א 10:00 10:45 פלדמן א' א' פרופ נדב כ"ץ, פרופ נדב כ"ץ
שעור ג 8:00 9:45 פלדמן א' א' פרופ נדב כ"ץ, פרופ נדב כ"ץ
תרגיל א ב 18:00 19:45 שפרינצק 215 א' מר משה חרץ
תרגיל ב ג 12:00 13:45 שפרינצק 217 א' מר אברהם קליין
תרגיל ג ד 15:00 16:45 לוין 8 א' מר משה חרץ
תרגיל ד א 16:00 17:45 מתמטיקה 110 א' מר אברהם קליין
תרגיל ג' למדעים מדוייקים ואחרים. תרגיל ד לתלפיות ואחרים.
77313 משוואות של פיסיקה מתמטית EQUATIONS OF MATHEMATICAL PHYSICS
החוג הנותן: פיסיקה 6 נ"ז 84 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ג 10:00 11:45 כימיה 7 א' פרופ עמירם לויתן, פרופ עמירם לויתן
שעור ה 9:00 10:45 מתמטיקה 2 א' פרופ עמירם לויתן, פרופ עמירם לויתן
תרגיל א א 18:00 19:45 שפרינצק 29 א' מר הלל אהרוני
תרגיל ב ב 8:00 9:45 שפרינצק 117 א' מר הלל אהרוני
תרגיל ג ה 14:00 15:45 שפרינצק 201 א' מר משה מיכאל
תרגיל ד ב 15:00 16:45 לוי 07 א' מר משה מיכאל
תרגיל א למדעים מדוייקים ואחרים. תרגיל ד להנדסה ואחרים. תרגיל ג לתלפיות. במסלולי פיסיקה מתמטיקה בהם הקורס אינו חובה למסלול ייחשב קורס זה כקורס בחירה במתמטיקה או כקורס בחירה בפיסיקה, אך לא בשניהם.
77318 תורת הקוונטים (1) QUANTUM THEORY I
החוג הנותן: פיסיקה 6 נ"ז 84 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א 10:00 11:45 פלדמן א' ב' פרופ חגי איזנברג, פרופ חגי איזנברג
שעור ג 16:00 17:45 קפלן ב' פרופ חגי איזנברג, פרופ חגי איזנברג
תרגיל א ד 13:00 14:45 שפרינצק 117 ב' מר אלעד שטיינברג
תרגיל ב ב 16:00 17:45 שפרינצק 215 ב' מר פז בנימיני
תרגיל ג ה 12:00 13:45 שפרינצק 29 ב' מר אלעד שטיינברג
תרגיל ד ה 11:00 12:45 שפרינצק 116 ב' מר פז בנימיני
תרגיל א למדעים מדוייקים ואחרים. תרגיל ד לתלפיות.
80312 הסתברות ושימושיה PROBABILITY THEORY AND APPLICATIONS
החוג הנותן: פיסיקה 3 נ"ז 42 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א 16:00 17:45 פלדמן א' ב' פרופ יונתן ברויאר
תרגיל א ב 11:00 11:45 שפרינצק 215 ב' מר גל שחף
תרגיל ב ב 16:00 16:45 שפרינצק 27 ב' מר גל שחף
תרגיל ג ב 19:00 19:45 שפרינצק 117 ב' מר גל שחף
תרגיל ד ד 11:00 11:45 לוין 8 ב' מר גל שחף
לימודי חובה לימודי חובה בחוג למדעי החיים
69123 כימיה פיסיקלית לתלמידי ביולוגיה PHYSICAL CHEMISTRY FOR BIOLOGY STUDENTS
החוג הנותן: פיסיקה 5 נ"ז 70 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א 12:00 13:45 קפלן ב' ד"ר דניאל סטראסר, ד"ר דניאל סטראסר
שעור ב 14:00 14:45 פלדמן א' ב' ד"ר דניאל סטראסר, ד"ר דניאל סטראסר
תרגיל א ד 19:00 20:45 שפרינצק 115 ב' גב עפרה פאוסט
תרגיל ב ג 16:00 17:45 לוי 07 ב' גב עפרה פאוסט
תרגיל ג ב 18:00 19:45 שפרינצק 217 ב' גב ליאת זילברברג
תרגיל ד ד 17:00 18:45 שפרינצק 27 ב' גב ליאת זילברברג
חובה להגיש תרגילים. קבוצת תרגיל א' לביולוגיה חישובית ואחרים. .
72121 ביוכימיה של התא לתלמידי מדעי החיים BIOCHEMISTRY OF THE CELL
החוג הנותן: פיסיקה 6 נ"ז 84 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א 10:00 11:45 קנדה ב' פרופ עודד ליבנה, פרופ עודד ליבנה, פרופ עודד ליבנה, ד"ר תומר רביד, ד"ר תומר רביד, ד"ר תומר רביד, פרופ שמעון שולדינר, פרופ שמעון שולדינר, פרופ שמעון שולדינר
שעור ד 8:00 9:45 קנדה ב' פרופ עודד ליבנה, פרופ עודד ליבנה, פרופ עודד ליבנה, ד"ר תומר רביד, ד"ר תומר רביד, ד"ר תומר רביד, פרופ שמעון שולדינר, פרופ שמעון שולדינר, פרופ שמעון שולדינר
שעור ה 8:00 9:45 קנדה ב' פרופ עודד ליבנה, פרופ עודד ליבנה, פרופ עודד ליבנה, ד"ר תומר רביד, ד"ר תומר רביד, ד"ר תומר רביד, פרופ שמעון שולדינר, פרופ שמעון שולדינר, פרופ שמעון שולדינר
תרגיל א ב 8:00 9:45 סילברמן 508 ב' גב דנה יפה, גב ענת קרפ, מר יונתן שוסטר, גב נופר אדינגר, גב נינה וינוגרד, גב אורלי אברהם, מר אלעד אסיה
תרגיל ב ב 13:00 14:45 שפרינצק 28 ב' גב דנה יפה, גב ענת קרפ, מר יונתן שוסטר, גב נופר אדינגר, גב אורלי אברהם, גב נינה וינוגרד, מר אלעד אסיה
תרגיל ג ב 16:00 17:45 סילברמן 504 ב' גב דנה יפה, גב ענת קרפ, מר יונתן שוסטר, גב נופר אדינגר, גב נינה וינוגרד, גב אורלי אברהם, מר אלעד אסיה
תרגיל ד ב 10:00 11:45 סילברמן 502 ב' גב דנה יפה, גב ענת קרפ, מר יונתן שוסטר, גב נופר אדינגר, גב נינה וינוגרד, גב אורלי אברהם, מר אלעד אסיה
תרגיל ה ד 17:00 18:45 סילברמן 508 ב' גב דנה יפה, גב ענת קרפ, מר יונתן שוסטר, גב נופר אדינגר, גב נינה וינוגרד, גב אורלי אברהם, מר אלעד אסיה
תרגיל ו ה 15:00 16:45 סילברמן 506 ב' גב דנה יפה, גב ענת קרפ, מר יונתן שוסטר, גב נופר אדינגר, גב נינה וינוגרד, גב אורלי אברהם, מר אלעד אסיה
תרגיל ז ד 13:00 14:45 סילברמן 508 ב' גב דנה יפה, גב ענת קרפ, מר יונתן שוסטר, גב נופר אדינגר, גב נינה וינוגרד, גב אורלי אברהם, מר אלעד אסיה
תרגיל ח ב 18:00 19:45 סילברמן 506 ב' גב דנה יפה, גב ענת קרפ, מר יונתן שוסטר, גב נופר אדינגר, גב נינה וינוגרד
תרגיל ט ג 14:00 15:45 סילברמן 502 ב' גב דנה יפה, גב דנה יפה, מר יונתן שוסטר, גב ענת קרפ, גב ענת קרפ, מר יונתן שוסטר, גב נופר אדינגר, גב נופר אדינגר, גב נינה וינוגרד, גב נינה וינוגרד
תרגיל ט ג 14:00 15:45 סילברמן 508 ב' גב דנה יפה, גב דנה יפה, מר יונתן שוסטר, גב ענת קרפ, גב ענת קרפ, מר יונתן שוסטר, גב נופר אדינגר, גב נופר אדינגר, גב נינה וינוגרד, גב נינה וינוגרד
יינתן ב-9 השבועות האחרונים של הסמסטר, לאחר סיום הקורס "כימיה אורגנית". בקורס יתקיימו 3 בחנים בימי שלישי. כל הבחנים יתקיימו בשעה 19:00. מועדי הבחנים : 28.4.15, 19.5.15, 2.6.15 . ד"מ: סיום בהצלחה של קורסים בכימיה כללית וכימיה אורגנית. ייתכנו שינויים במועדי התרגילים בשל גודל הקבוצות ומספר התלמידים בקבוצה. הודעה תפורסם לקראת פתיחת סמסטר ב'
72332 מבוא לביולוגיה מולקולרית INTRODUCTION TO MOLECULAR BIOLOGY
החוג הנותן: פיסיקה 5 נ"ז 70 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ד 8:00 10:45 כימיה 7 א' ד"ר סבסטיאן קדנר, פרופ דוד אנגלברג
תרגיל א א 12:00 13:45 סילברמן 508 א' גב מור חנן, מר שאול מזן, מר נוה אבנטל, מר אוריה בקנשטיין, מר יונה בינסטוק
תרגיל ב א 14:00 15:45 מתמטיקה 110 א' גב מור חנן, מר שאול מזן, מר נוה אבנטל, מר אוריה בקנשטיין, מר יונה בינסטוק
תרגיל ג ב 12:00 13:45 סילברמן 502 א' גב מור חנן, מר שאול מזן, מר נוה אבנטל, מר אוריה בקנשטיין, מר יונה בינסטוק
תרגיל ד ב 14:00 15:45 סילברמן 506 א' גב מור חנן, מר שאול מזן, מר נוה אבנטל, מר אוריה בקנשטיין, מר יונה בינסטוק
תרגיל ה א 10:00 11:45 סילברמן ראשל א' גב מור חנן, מר שאול מזן, מר נוה אבנטל, מר אוריה בקנשטיין, מר יונה בינסטוק
תרגיל ו ד 13:00 14:45 סילברמן 506 א' גב מור חנן, מר שאול מזן, מר נוה אבנטל, מר אוריה בקנשטיין, מר יונה בינסטוק
הנוכחות בתרגילים הינה חובה. קבוצת תרגיל א' לפסיכוביולוגיה ואחרים. קבוצת תרגיל ד לביולוגיה חישובית ואחרים. קבוצת תרגיל ה' למדעי הכימיה והביולוגיה. קבוצת תרגיל ו' לכימיה תרופתית. חלקו של ד"ר קדנר בקורס יינתן באנגלית.
72336 מבוא לפיסיולוגיה INTRODUCTION TO PHYSIOLOGY
החוג הנותן: פיסיקה 5 נ"ז 70 ש"ש שעור, תרגיל ומעבדה סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א 16:00 17:45 כימיה 7 א' פרופ עידן שגב, פרופ עידן שגב, ד"ר עדי מזרחי, ד"ר עדי מזרחי
שעור ג 8:00 9:45 כימיה 7 א' פרופ עידן שגב, פרופ עידן שגב, ד"ר עדי מזרחי, ד"ר עדי מזרחי
תרגיל א א 13:00 13:45 סילברמן 504 א' מר אורן אמסלם, מר ויטלי לרנר, גב ענת שפיר
תרגיל ב ה 9:00 9:45 סילברמן 506 א' מר אורן אמסלם, מר ויטלי לרנר, גב ענת שפיר
תרגיל ד ב 16:00 16:45 סילברמן 506 א' מר אורן אמסלם, מר ויטלי לרנר, גב ענת שפיר
תרגיל ה ד 11:00 11:45 סילברמן 506 א' מר אורן אמסלם, מר ויטלי לרנר, גב ענת שפיר
תרגיל ו א 18:00 18:45 סילברמן 502 א' מר אורן אמסלם, מר ויטלי לרנר, גב ענת שפיר
תרגיל ז ה 12:00 12:45 סילברמן 504 א' מר אורן אמסלם, מר ויטלי לרנר, גב ענת שפיר
תרגיל ח ה 13:00 13:45 סילברמן 504 א' מר אורן אמסלם, מר ויטלי לרנר, גב ענת שפיר
מעבדה א ב 12:00 16:45 בנין מעבדות א' מר עידו מאור, מר ויטלי לרנר, מר אסף זילברטל, מר חננאל ביק, מר ניסים פרץ, מר שחר ברבש, גב ליז איזקסון
מעבדה ב ג 12:00 16:45 בנין מעבדות א' מר עידו מאור, מר ויטלי לרנר, מר אסף זילברטל, מר חננאל ביק, מר ניסים פרץ, מר שחר ברבש, גב ליז איזקסון
מעבדה ג ג 12:00 16:45 בנין מעבדות א' מר עידו מאור, מר ויטלי לרנר, מר אסף זילברטל, מר חננאל ביק, מר ניסים פרץ, מר שחר ברבש, גב ליז איזקסון
מעבדה ד ג 12:00 16:45 בנין מעבדות א' מר עידו מאור, מר ויטלי לרנר, מר אסף זילברטל, מר חננאל ביק, מר ניסים פרץ, מר שחר ברבש, גב ליז איזקסון
מעבדה ה ד 11:00 15:45 בנין מעבדות א' מר עידו מאור, מר ויטלי לרנר, מר אסף זילברטל, מר חננאל ביק, מר ניסים פרץ, מר שחר ברבש, גב ליז איזקסון
מעבדה ו ד 11:00 15:45 בנין מעבדות א' מר עידו מאור, מר ויטלי לרנר, מר אסף זילברטל, מר חננאל ביק, מר ניסים פרץ, מר שחר ברבש, גב ליז איזקסון
מעבדה ז ה 12:00 16:45 בנין מעבדות א' מר עידו מאור, מר ויטלי לרנר, מר אסף זילברטל, מר חננאל ביק, מר ניסים פרץ, מר שחר ברבש, גב ליז איזקסון
מעבדה ח ה 12:00 16:45 בנין מעבדות א' מר עידו מאור, מר ויטלי לרנר, מר אסף זילברטל, מר חננאל ביק, מר ניסים פרץ, מר שחר ברבש, גב ליז איזקסון
מעבדה ט ה 12:00 16:45 בנין מעבדות א' מר עידו מאור, מר ויטלי לרנר, מר אסף זילברטל, מר חננאל ביק, מר ניסים פרץ, מר שחר ברבש, גב ליז איזקסון
המעבדה תינתן במשך 4 שבועות. השעור כולל השלמות שאינן מקנות נ"ז. תרגיל א' לביולוגיה חישובית ואחרים. תרגיל ו' לפסיכוביולוגיה ואחרים. תרגיל ה' למדעי הכימיה והביולוגיה ולאחרים. קב' מעבדה ד' לביולוגיה חישובית ואחרים. קבוצת מעבדה ב לתלמידי מדעי הכימיה והביולוגיה. קבוצת מעבדה ז' לפסיכוביולוגיה ואחרים.
76414 הכרת משאבי הספרייה לתלמידי החוג למדעי החיים - קורס מתוקשב INFORMATION & LIBRARY RESOURCES FOR LIFE SCIEN.
החוג הנותן: פיסיקה 0 נ"ז 0 ש"ש הדרכה סמסטר א' או ב'
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
הדרכה א א'
הדרכה ב ב'
לימודי חובת בחירה עליך לבחור אחד מהקורסים הבאים:
72107 מבוא לאקולוגיה ולביולוגיה של אוכלוסיות INTRO. TO ECOLOGY & POPULATION BIOLOGY
החוג הנותן: פיסיקה 5 נ"ז 70 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ב 14:00 15:45 קפלן א' פרופ אמציה גנין, פרופ אמציה גנין, ד"ר דרור הבלנה, ד"ר דרור הבלנה
שעור ג 10:00 11:45 קפלן א' פרופ אמציה גנין, פרופ אמציה גנין, ד"ר דרור הבלנה, ד"ר דרור הבלנה
תרגיל א א 13:00 13:45 שפרינצק 116 א' מר מיכאל קלוז'ני, גב דורין ארד
תרגיל ב א 18:00 18:45 שפרינצק 114 א' מר מיכאל קלוז'ני, גב דורין ארד
תרגיל ד ג 15:00 15:45 סילברמן 506 א' מר מיכאל קלוז'ני, גב דורין ארד
תרגיל ז ד 16:00 16:45 שפרינצק 202 א' מר מיכאל קלוז'ני, גב דורין ארד
דרישה מוקדמת: "מבוא לסטטיסטיקה והסתברות" (72301), או כל קורס בסיסי אחר בסטטיסטיקה. תרגיל א' לביולוגיה חישובית ואחרים.
72368 מבוא לאבולוציה -
החוג הנותן: פיסיקה 4 נ"ז 56 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ד 8:00 10:45 כימיה 7 ב' ד"ר יהוא מורן
תרגיל א ד 11:00 11:45 סילברמן 502 ב' מר יואב טל, גב נטע דור, מר רון חן, מר גדעון סמט, גב מיכל שמש
תרגיל ב ד 17:00 17:45 שפרינצק 101 ב' מר יואב טל, גב נטע דור, מר רון חן, מר גדעון סמט, גב מיכל שמש
תרגיל ג ג 16:00 16:45 שפרינצק 101 ב' מר יואב טל, גב נטע דור, מר רון חן, מר גדעון סמט, גב מיכל שמש
תרגיל ד ד 11:00 11:45 שפרינצק 28 ב' מר יואב טל, גב נטע דור, מר רון חן, מר גדעון סמט, גב מיכל שמש
תרגיל ה ב 15:00 15:45 שפרינצק 116 ב' מר יואב טל, גב נטע דור, מר רון חן, מר גדעון סמט, גב מיכל שמש
תרגיל ו ב 14:00 14:45 שפרינצק 216 ב' מר יואב טל, גב נטע דור, מר רון חן, מר גדעון סמט, גב מיכל שמש
תרגיל ז ד 14:00 14:45 שפרינצק 116 ב' מר יואב טל, גב נטע דור, מר רון חן, מר גדעון סמט, גב מיכל שמש
תרגיל ח ד 11:00 11:45 שפרינצק 202 ב' מר יואב טל, גב נטע דור, מר רון חן, מר גדעון סמט, גב מיכל שמש
תרגיל ט ד 11:00 11:45 שפרינצק 214 ב' מר יואב טל, גב נטע דור, מר רון חן, מר גדעון סמט, גב מיכל שמש
שנה ג'
לימודי חובה לימודי חובה בחוג לפיסיקה
76224 קורס ממוחשב בבטיחות - שנה ג' COMPUTAIZED SAFETY COURSE
החוג הנותן: פיסיקה 0 נ"ז ש"ש הדרכה סמסטר א' או ב'
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
הדרכה א א'
הדרכה ב ב'
76641 תכנות סי++ ומטלאב C++ PROGRAMMING AND MATLAB
החוג הנותן: פיסיקה 4 נ"ז 56 ש"ש שעור ותרגיל קורס שנתי סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 16:00 17:45 ח'מחשבים שנתי מר גד קסיר
שעור ב ג 16:00 17:45 ח'מחשבים שנתי מר גד קסיר
שעור ג ה 16:00 17:45 ח'מחשבים שנתי מר גד קסיר
תרגיל א א 18:00 18:45 ח'מחשבים שנתי מר גד קסיר
תרגיל ב ג 18:00 18:45 ח'מחשבים שנתי מר גד קסיר
תרגיל ג ה 18:00 18:45 ח'מחשבים שנתי מר גד קסיר
תרגיל רשות ללא נזי"ם יינתן במעבדה. עקב בעייות אפשריות של מקום במעבדה, ייתכנו שינויים בזמני התרגול בתאום עם התלמידים. פתוח לכולם, מלבד תלמידי ביה"ס להנדסה. קיימת חובת הגשת תרגילים.
77307 מבוא לפיסיקה סטטיסטית INTRO. TO STATISTICAL PHYSICS
החוג הנותן: פיסיקה 4 נ"ז 56 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ג 8:00 9:45 רוטברג א' פרופ עמי גלזנר, פרופ עמי גלזנר
שעור ד 8:00 8:45 רוטברג א' פרופ עמי גלזנר, פרופ עמי גלזנר
תרגיל א ב 9:00 9:45 שפרינצק 28 א' מר אמיר וייסביין
תרגיל ב ד 10:00 10:45 שפרינצק 214 א' מר אמיר וייסביין
תרגיל ג ה 11:00 11:45 שפרינצק 26 א' מר אמיר וייסביין
תרגיל ג' למדעים מדוייקים ואחרים. קבוצת תרגיל ב' לתלפיות ואחרים
77605 תורת הקוונטים (2) QUANTUM THEORY II
החוג הנותן: פיסיקה 7 נ"ז 98 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א 14:00 16:45 רוטברג א' ד"ר אלכס רצקר, ד"ר אלכס רצקר
שעור ה 8:00 9:45 קפלן א' ד"ר אלכס רצקר, ד"ר אלכס רצקר
תרגיל א ד 13:00 14:45 פאפיק א' מר תום דביר
תרגיל ב ב 18:00 19:45 שפרינצק 28 א' מר תום דביר
תרגיל ג ד 15:00 16:45 שפרינצק 214 א' מר תום דביר
תרגיל ב למדעים מדוייקים ואחרים. קבוצת תרגיל ג לתלפיות ואחרים
77662 ביופיסיקה Biophysics
החוג הנותן: פיסיקה 3 נ"ז 42 ש"ש שעור סמסטר ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ב 8:00 9:45 שפרינצק 101 ב' פרופ נטלי בלבן, פרופ נטלי בלבן, ד"ר עדי וקנין, ד"ר עדי וקנין, ד"ר אילון שרמן, ד"ר אילון שרמן
שעור ד 8:00 8:45 שפרינצק 101 ב' פרופ נטלי בלבן, פרופ נטלי בלבן, ד"ר עדי וקנין, ד"ר עדי וקנין, ד"ר אילון שרמן, ד"ר אילון שרמן
לימודי חובה לימודי חובה בחוג למדעי החיים
72334 מבוא למדעי הצמח INTRODUCTION TO PLANT SCIENCE
החוג הנותן: פיסיקה 5 נ"ז 70 ש"ש שעור ומעבדה סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א 12:00 12:45 סילברמן ראשל א' פרופ יוסף הירשברג, פרופ יוסף הירשברג, ד"ר אורן אוסטרזצר, ד"ר אורן אוסטרזצר
שעור ה 8:00 9:45 לוין 8 א' פרופ יוסף הירשברג, פרופ יוסף הירשברג, ד"ר אורן אוסטרזצר, ד"ר אורן אוסטרזצר
מעבדה א ה 12:00 15:45 בנין מעבדות א' ד"ר אורן אוסטרזצר, גב קורין בסט, גב נועה פלבסקי, מר חגי רענן, מר גד וייס
מעבדה ב ד 13:00 16:45 בנין מעבדות א' ד"ר אורן אוסטרזצר, גב קורין בסט, גב נועה פלבסקי, מר חגי רענן, מר גד וייס
מעבדה ג ד 11:00 14:45 בנין מעבדות א' ד"ר אורן אוסטרזצר, גב קורין בסט, גב נועה פלבסקי, מר חגי רענן, מר גד וייס
72335 מבוא למיקרוביולוגיה INTRODUCTION TO MICROBIOLOGY
החוג הנותן: פיסיקה 5 נ"ז 70 ש"ש שעור ומעבדה קורס שנתי סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ב 8:00 9:45 כימיה 7 א' פרופ דוד יוגב, פרופ דוד יוגב, פרופ עמוס פנט, פרופ עמוס פנט, פרופ איתן יפה-נוף, פרופ איתן יפה-נוף, פרופ אהרון אורן, פרופ אהרון אורן
שעור ה 10:00 11:45 קפלן א' פרופ דוד יוגב, פרופ דוד יוגב, פרופ עמוס פנט, פרופ עמוס פנט, פרופ איתן יפה-נוף, פרופ איתן יפה-נוף, פרופ אהרון אורן, פרופ אהרון אורן
מעבדה א ד 16:00 18:45 עין כרם ב' פרופ סיגל בן-יהודה, מר יואב באומן, גב סועאד עבד אל האדי, מר ברוך הרצוג, גב נעמה קצוביץ', מר אלירן קדוש, מר סהיב עאבדין , גב דנה קומיסרוב, מר עפר סטמפלר
מעבדה ב ד 16:00 18:45 עין כרם ב' פרופ סיגל בן-יהודה, מר יואב באומן, גב סועאד עבד אל האדי, מר ברוך הרצוג, גב דנה קומיסרוב, גב נעמה קצוביץ', מר אלירן קדוש, מר סהיב עאבדין , מר עפר סטמפלר
מעבדה ד ד 16:00 18:45 עין כרם ב' פרופ סיגל בן-יהודה, גב נעמה קצוביץ', גב דנה קומיסרוב, מר ברוך הרצוג, מר יואב באומן, גב סועאד עבד אל האדי, מר אלירן קדוש, מר סהיב עאבדין , מר עפר סטמפלר
מעבדה ה ב 16:00 18:45 עין כרם ב' פרופ סיגל בן-יהודה, גב נעמה קצוביץ', גב דנה קומיסרוב, מר ברוך הרצוג, מר יואב באומן, גב סועאד עבד אל האדי, מר אלירן קדוש, מר סהיב עאבדין , מר עפר סטמפלר
מעבדה ח ב 16:00 18:45 עין כרם ב' פרופ סיגל בן-יהודה, גב נעמה קצוביץ', גב דנה קומיסרוב, מר ברוך הרצוג, מר יואב באומן, גב סועאד עבד אל האדי, מר אלירן קדוש, מר סהיב עאבדין , מר עפר סטמפלר
ההרצאות תינתנה בסמסטר א והמעבדה בסמסטר ב'. המעבדה תתקיים בעין-כרם
לימודי חובת בחירה יש לבחור אחד מהקורסים הבאים. ניתן לבצע את הפרויקט בחוג לפיסיקה או במדעי החיים.
77508 מעבדה בפיסיקה ג PHYSICS LAB 3
החוג הנותן: פיסיקה 6 נ"ז 84 ש"ש מעבדה סמסטר א' או ב'
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה א א 10:00 13:45 ביתן 0 א' פרופ נטלי בלבן, פרופ נטלי בלבן, פרופ יהודה גולדשטיין, פרופ יהודה גולדשטיין, פרופ זאב גלברסון, פרופ זאב גלברסון, ד"ר אילון שרמן, ד"ר אילון שרמן
מעבדה א ג 10:00 13:45 ביתן 0 א' פרופ נטלי בלבן, פרופ נטלי בלבן, פרופ יהודה גולדשטיין, פרופ יהודה גולדשטיין, פרופ זאב גלברסון, פרופ זאב גלברסון, ד"ר אילון שרמן, ד"ר אילון שרמן
מעבדה ב ב 14:00 17:45 ביתן 0 א'
מעבדה ב ה 14:00 17:45 ביתן 0 א'
מעבדה ג א 10:00 13:45 ביתן 0 ב' פרופ נטלי בלבן, פרופ נטלי בלבן, פרופ יהודה גולדשטיין, פרופ יהודה גולדשטיין, פרופ זאב גלברסון, פרופ זאב גלברסון, פרופ נדב כ"ץ, פרופ נדב כ"ץ, פרופ עודד מילוא, פרופ עודד מילוא
מעבדה ג ג 10:00 13:45 ביתן 0 ב' פרופ נטלי בלבן, פרופ נטלי בלבן, פרופ יהודה גולדשטיין, פרופ יהודה גולדשטיין, פרופ זאב גלברסון, פרופ זאב גלברסון, פרופ נדב כ"ץ, פרופ נדב כ"ץ, פרופ עודד מילוא, פרופ עודד מילוא
מעבדה ד ב 14:00 17:45 ביתן 0 ב'
מעבדה ד ה 14:00 17:45 ביתן 0 ב'
פרופ' זאב גלברסון - אחראי.
77635 פרוייקט מחקרי Research Project
החוג הנותן: פיסיקה 6 נ"ז 84 ש"ש מטלה סמסטר א' או ב' סוג הבחינה: פרויקט
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מטלה ב' ד"ר ינון אשכנזי, ד"ר ינון אשכנזי, פרופ עודד מילוא, פרופ עודד מילוא, ד"ר אילון שרמן, ד"ר אילון שרמן, ד"ר אלכס רצקר, ד"ר אלכס רצקר, פרופ ערן שרון, פרופ ערן שרון, פרופ גיא רון, פרופ גיא רון, ד"ר מיכאל אסף, ד"ר מיכאל אסף, פרופ אריה ציגלר, פרופ אריה ציגלר, ד"ר אמנון בוקסבוים, ד"ר אמנון בוקסבוים, פרופ דניאל הריז, פרופ דניאל הריז, ד"ר ניר בר-גיל, ד"ר ניר בר-גיל, ד"ר יורם בורק, ד"ר יורם בורק, פרופ נדב כ"ץ, פרופ נדב כ"ץ
מטלה א' ד"ר ינון אשכנזי, ד"ר ינון אשכנזי, פרופ עודד מילוא, פרופ עודד מילוא, ד"ר אילון שרמן, ד"ר אילון שרמן, ד"ר אלכס רצקר, ד"ר אלכס רצקר, פרופ ערן שרון, פרופ ערן שרון, פרופ גיא רון, פרופ גיא רון, ד"ר מיכאל אסף, ד"ר מיכאל אסף, פרופ אריה ציגלר, פרופ אריה ציגלר, ד"ר אמנון בוקסבוים, ד"ר אמנון בוקסבוים, פרופ דניאל הריז, פרופ דניאל הריז, ד"ר ניר בר-גיל, ד"ר ניר בר-גיל, ד"ר יורם בורק, ד"ר יורם בורק, פרופ נדב כ"ץ, פרופ נדב כ"ץ
לתלמידי שנה ג'. פרויקט תיאורטי/ניסיוני בהנחיית מרצים מהחוג. השתתפות באישור יו"ר החוג לאחר התקשרות עם מנחה והגשת תקציר.
וגם יש לבחור 10 נ"ז מהקורסים הבאים:
72320 ביולוגיה התפתחותית: מתא בודד לעובר ולאורגניזם DEVELOPMENTAL BIOLOGY
החוג הנותן: פיסיקה 5 נ"ז 70 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א 10:00 11:45 רוטברג ב' ד"ר נסים בן-אריה, ד"ר נסים בן-אריה, ד"ר אורי גת, ד"ר אורי גת
שעור ה 10:00 11:45 רוטברג ב' ד"ר נסים בן-אריה, ד"ר נסים בן-אריה, ד"ר אורי גת, ד"ר אורי גת
תרגיל א ג 12:00 12:45 סילברמן 504 ב' גב קארין לוי, גב גבריאלה שרה מורנו קופרשטיין
תרגיל ב א 13:00 13:45 סילברמן 508 ב' גב קארין לוי, גב גבריאלה שרה מורנו קופרשטיין
תרגיל ג ד 15:00 15:45 סילברמן 508 ב' גב קארין לוי, גב גבריאלה שרה מורנו קופרשטיין
הקורס ניתן בשנה זו (תשע"ה) לתלמידי שנה ב'-ג' לבוגר. לתשומת ליבכם, הוא לא ינתן בשנה הבאה (תשע"ו). אנא הערכותכם בהתאם.
72339 ביוכימיה מורחב BIOCHEMISTRY : ADVANCED LEVEL
החוג הנותן: פיסיקה 6 נ"ז 84 ש"ש שעור, תרגיל ומעבדה סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ב 14:00 15:45 סילברמן ראשל ב' פרופ דפנה אטלס, פרופ דפנה אטלס, ד"ר עמיחי צתרי, ד"ר עמיחי צתרי, ד"ר דנה רייכמן, ד"ר דנה רייכמן
שעור ד 11:00 11:45 סילברמן ראשל ב' פרופ דפנה אטלס, פרופ דפנה אטלס, ד"ר עמיחי צתרי, ד"ר עמיחי צתרי, ד"ר דנה רייכמן, ד"ר דנה רייכמן
תרגיל א ב 10:00 10:45 סילברמן 506 ב' גב דפנה מרדכי, גב אנה נודלר
תרגיל ב ג 13:00 13:45 סילברמן 504 ב' גב דפנה מרדכי, גב אנה נודלר
תרגיל ג ג 9:00 9:45 סילברמן 502 ב' גב דפנה מרדכי, גב אנה נודלר
מעבדה א א 16:00 19:45 בנין מעבדות ב' גב נוית מושייף, גב סמדר טבנקין
מעבדה ב ב 16:00 19:45 בנין מעבדות ב' גב נוית מושייף, גב סמדר טבנקין
דפנה אטלס - מרכזת. קבוצת תרגיל א למדעי הכימיה והביולוגיה ואחרים. המעבדה תתקיים במשך 7 שבועות החל מהשבוע השני של הסמסטר.
72342 מיקרוביולוגיה מורחב MICROBIOLOGY:ADVANCED LEVEL
החוג הנותן: פיסיקה 5 נ"ז 70 ש"ש שעור סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א 14:00 15:45 פלדמן ב' ב' פרופ צ'רלס יפה, פרופ צ'רלס יפה, פרופ צ'רלס יפה, פרופ אלברט טרבלוס, פרופ אלברט טרבלוס, פרופ אלברט טרבלוס, פרופ חיים רוזן, פרופ חיים רוזן, פרופ חיים רוזן, פרופ מיכל בניאש, פרופ מיכל בניאש, פרופ מיכל בניאש
שעור ב 16:00 17:45 פלדמן א' ב' פרופ צ'רלס יפה, פרופ צ'רלס יפה, פרופ צ'רלס יפה, פרופ אלברט טרבלוס, פרופ אלברט טרבלוס, פרופ אלברט טרבלוס, פרופ חיים רוזן, פרופ חיים רוזן, פרופ חיים רוזן, פרופ מיכל בניאש, פרופ מיכל בניאש, פרופ מיכל בניאש
שעור ה 8:00 9:45 לוין 8 ב' פרופ צ'רלס יפה, פרופ צ'רלס יפה, פרופ צ'רלס יפה, פרופ אלברט טרבלוס, פרופ אלברט טרבלוס, פרופ אלברט טרבלוס, פרופ חיים רוזן, פרופ חיים רוזן, פרופ חיים רוזן, פרופ מיכל בניאש, פרופ מיכל בניאש, פרופ מיכל בניאש
דרישה מוקדמת קורס "מבוא למיקרוביולוגיה" (72335 או דומים לו). נוכחות חובה.
72343 פיסיולוגיה מורחב PHYSIOLOGY: ADVANCED LEVEL
החוג הנותן: פיסיקה 5 נ"ז 70 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א 16:00 17:45 סילברמן ראשל ב' ד"ר מיקי לונדון, ד"ר מיקי לונדון, פרופ ישראל נלקן, פרופ ישראל נלקן
שעור ג 16:00 17:45 סילברמן ראשל ב' ד"ר מיקי לונדון, ד"ר מיקי לונדון, פרופ ישראל נלקן, פרופ ישראל נלקן
תרגיל ב ג 15:00 15:45 סילברמן 506 ב' גב שי-לי יציב-שנק
תרגיל ג ד 15:00 15:45 סילברמן 506 ב' גב שי-לי יציב-שנק
קבוצת תרגיל א' לפסיכוביולוגיה ואחרים. מומלץ ללמוד בשנה ב', כדי למנוע התנגשויות עם סמינריון בוגר.
72345 גנטיקה מורחב TOPICS IN CLASSICAL AND MOLECULAR GENETICS
החוג הנותן: פיסיקה 5 נ"ז 70 ש"ש שעור ומעבדה סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ג 10:00 11:45 סילברמן ראשל ב' ד"ר מיכל גולדברג, ד"ר יהודה צפתי
מעבדה א ג 12:00 14:45 בנין מעבדות ב' גב איילה גולד, גב נעם צואלה, גב הדס שגב, גב שירה שטראוס, מר מנסור אוסמה, מר בנימין קפא, מר אורי קרניאל
מעבדה ב ג 12:00 14:45 בנין מעבדות ב' גב איילה גולד, גב נעם צואלה, גב הדס שגב, גב שירה שטראוס, מר מנסור אוסמה, מר בנימין קפא, מר אורי קרניאל
מעבדה ג ג 12:00 14:45 בנין מעבדות ב' גב איילה גולד, גב נעם צואלה, גב הדס שגב, גב שירה שטראוס, מר מנסור אוסמה, מר בנימין קפא, מר אורי קרניאל
מעבדה ד ג 12:00 14:45 בנין מעבדות ב' גב איילה גולד, גב נעם צואלה, גב הדס שגב, גב שירה שטראוס, מר מנסור אוסמה, מר בנימין קפא, מר אורי קרניאל
מעבדה ה ה 12:00 14:45 בנין מעבדות ב' גב איילה גולד, גב נעם צואלה, גב הדס שגב, גב שירה שטראוס, מר מנסור אוסמה, מר בנימין קפא, מר אורי קרניאל
מעבדה ו ה 12:00 14:45 בנין מעבדות ב' גב איילה גולד, גב נעם צואלה, גב הדס שגב, גב שירה שטראוס, מר מנסור אוסמה, מר בנימין קפא, מר אורי קרניאל
מוגבל ל- 112 תלמידים
72346 מדעי הצמח מורחב PLANT PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY
החוג הנותן: פיסיקה 5 נ"ז 70 ש"ש שעור ומעבדה סמסטר ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ב 12:00 13:45 סילברמן 502 ב' פרופ רחל נחושתאי, ד"ר רחל גרין
מעבדה ה 10:00 15:45 בנין מעבדות ב' גב ליאת בר איל, מר חיים טרבס, גב שני גפן-טרבס, מר יצחק קדם, גב עלא כרמי
המעבדה פעם בשבועיים.
72350 תורשת האדם HUMAN GENETICS
החוג הנותן: פיסיקה 3 נ"ז 42 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ה 12:00 13:45 סילברמן ראשל א' פרופ בת שבע כרם, פרופ נסים בנבניסטי, ד"ר רחל אייגס
תרגיל א ה 11:00 11:45 סילברמן 502 א' מר אורי וייסביין
תרגיל ב ה 14:00 14:45 סילברמן 508 א' מר אורי וייסביין
הקורס מוגבל ל-80 משתתפים.
72369 נוירוביולוגיה ומדעי המח INTRODUCTION TO NEUROBIOLOGY
החוג הנותן: פיסיקה 5 נ"ז 70 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א 12:00 13:45 רוטברג ב' פרופ יוסף ירום, פרופ יוסף ירום, ד"ר יונתן לוינשטיין, ד"ר יונתן לוינשטיין, פרופ עידן שגב, פרופ עידן שגב
שעור ד 13:00 14:45 פלדמן א' ב' פרופ יוסף ירום, פרופ יוסף ירום, ד"ר יונתן לוינשטיין, ד"ר יונתן לוינשטיין, פרופ עידן שגב, פרופ עידן שגב
תרגיל א ב 18:00 18:45 סילברמן 502 ב' מר חננאל ביק, מר אורן אמסלם, גב ליז איזקסון
תרגיל ב ג 15:00 15:45 שפרינצק 116 ב' מר חננאל ביק, מר אורן אמסלם, גב ליז איזקסון
תרגיל ג ד 10:00 10:45 סילברמן 502 ב' מר חננאל ביק, מר אורן אמסלם, גב ליז איזקסון
תרגיל ד ד 9:00 9:45 סילברמן 502 ב' מר חננאל ביק, מר אורן אמסלם, גב ליז איזקסון
במהלך הקורס תינתן פגישת מעבדה בת 4 שעות, ויתבצעו 6 תירגולים, בנוסף ינתנו מאמר או שניים לקריאה עם בוחן קצר. בבחינה ייכלל גם חומר המעבדה. תרגיל א' לביולוגיה חישובית ואחרים.
72373 ביולוגיה של התא מורחב CELL BIOLOGY
החוג הנותן: פיסיקה 5 נ"ז 70 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ג 14:00 15:45 סילברמן ראשל ב' ד"ר בנימין ארואטי, ד"ר בנימין ארואטי, ד"ר אמיר עדן, ד"ר אמיר עדן, ד"ר דן קגנוביץ, ד"ר דן קגנוביץ, ד"ר אמנון בוקסבוים, ד"ר אמנון בוקסבוים
שעור ד 16:00 17:45 סילברמן ראשל ב' ד"ר בנימין ארואטי, ד"ר בנימין ארואטי, ד"ר אמיר עדן, ד"ר אמיר עדן, ד"ר דן קגנוביץ, ד"ר דן קגנוביץ, ד"ר אמנון בוקסבוים, ד"ר אמנון בוקסבוים
תרגיל א א 12:00 13:45 סילברמן 502 ב' גב איילת-חן ורדיגר
תרגיל ב ג 12:00 13:45 סילברמן ראשל ב' גב איילת-חן ורדיגר
התרגיל פעם בשבועיים. קבוצת תרגיל א' לפסיכוביולוגיה ואחרים. קבוצת תרגיל ב למדעי הכימיה והביולוגיה ואחרים.
72604 אקולוגיה מורחב ECOLOGY - ADVANCED LEVEL
החוג הנותן: פיסיקה 3 נ"ז 42 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ב 10:00 11:45 קנדה עליון ב' פרופ רן נתן, פרופ רן נתן
שעור ה 12:00 13:45 סילברמן ראשל ב' פרופ רן נתן, פרופ רן נתן
תרגיל א ד 16:00 16:45 שפרינצק 102 ב' מר ניב דה-מלאך, מר רון אפרת
תרגיל ב ד 15:00 15:45 שפרינצק 216 ב' מר ניב דה-מלאך, מר רון אפרת
המפגש הראשון של הקורס יתקיים ב 13 באפריל 2015, לאחר חופשת פסח
72633 נושאים מרכזיים בנוירוביולוגיה TOPICS IN NEUROBIOLOGY
החוג הנותן: פיסיקה 4 נ"ז 56 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א 10:00 11:45 סילברמן 504 א' פרופ אהוד זהרי, פרופ אהוד זהרי, ד"ר עדי מזרחי, ד"ר עדי מזרחי
שעור ד 9:00 9:45 סילברמן 504 א' פרופ אהוד זהרי, פרופ אהוד זהרי, ד"ר עדי מזרחי, ד"ר עדי מזרחי
תרגיל ג 12:00 12:45 סילברמן 504 א' גב נעמי קרליבך
תרגיל ב' לביולוגיה חישובית ואחרים.
72665 אימונולוגיה IMMUNOLOGY