החוג לפיסיקה (541) - מסלול תכנית תלפיות פיסיקה - שנה א'
קורסי המסלול
תואר בוגר
תכנית תלפיות פיסיקה - שנה א' (2055)
שנה א'
לימודי חובה
76222 קורס ממוחשב בבטיחות - שנה א' Computarized Safety Course
החוג הנותן: פיסיקה 0 נ"ז 0 ש"ש הדרכה סמסטר א' או ב'
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
הדרכה א א'
הדרכה ב ב'
חומר הקורס והמבדק באתר הקורס
76412 הכרת משאבי הספרייה לתלמידי החוג לפיסיקה - קורס מתוקשב INFORMATION & LIBRARY RESOURCES FOR PHYS. STUD.
החוג הנותן: פיסיקה 0 נ"ז 0 ש"ש הדרכה סמסטר א' או ב'
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
הדרכה א א'
הדרכה ב ב'
77101 מכניקה ויחסות פרטית MECHANICS AND SPECIAL RELATIVITY
החוג הנותן: פיסיקה 7 נ"ז 98 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 14:00 15:45 פלדמן ב' א' פרופ גיא רון, פרופ גיא רון, פרופ גיא רון
שעור א ד 13:00 14:45 פלדמן ב' א' פרופ גיא רון, פרופ גיא רון, פרופ גיא רון
שעור א ה 14:00 16:45 פלדמן ב' א' פרופ גיא רון, פרופ גיא רון, פרופ גיא רון
שעור ב א 12:00 13:45 לוין 8 א' פרופ ראם סרי, פרופ ראם סרי, פרופ ראם סרי
שעור ב ג 8:00 9:45 פלדמן ב' א' פרופ ראם סרי, פרופ ראם סרי, פרופ ראם סרי
שעור ב ה 12:00 13:45 פלדמן א' א' פרופ ראם סרי, פרופ ראם סרי, פרופ ראם סרי
שעור ג א 12:00 13:45 פלדמן א' א' פרופ יהודה הופמן, פרופ יהודה הופמן, פרופ יהודה הופמן
שעור ג ג 8:00 9:45 מתמטיקה 2 א' פרופ יהודה הופמן, פרופ יהודה הופמן, פרופ יהודה הופמן
שעור ג ה 12:00 13:45 פלדמן ב' א' פרופ יהודה הופמן, פרופ יהודה הופמן, פרופ יהודה הופמן
תרגיל א ב 16:00 17:45 קפלן א' מר אלעד שטיינברג
תרגיל ב ד 19:00 20:45 שפרינצק 214 א' גב נויה דימנשטיין
תרגיל ג ד 15:00 16:45 לוי 06 א' מר אלעד שטיינברג
תרגיל ד ד 8:00 9:45 שפרינצק 115 א' גב מור ניצן
תרגיל ה ב 10:00 11:45 לוין 8 א' מר אופק בירנהולץ
תרגיל ו ד 13:00 14:45 לוין 8 א' מר אופק בירנהולץ
תרגיל ז ג 18:00 19:45 A100 א' מר דורון גרוסמן
תרגיל ז ג 18:00 19:45 A100 א' מר דורון גרוסמן
כולל השלמות במתמטיקה שאינן מקנות נ"ז. מומלץ רקע במתמטיקה ופיסיקה ברמה של 5 יחידות בגרות. שעור א לתלפיות פיסיקה ביולוגיה ואחרים. שעור א' יתחיל בתחילת הסמסטר (26.10.14) ויינתן במשך 12 שבועות, כך שיסתיים שבועיים לפני תום הסמסטר. שעור ב' למדעים מדוייקים ואחרים.שיעור ג' לתלמידי הנדסה. תרגיל א' למדעים מדוייקים ואחרים, תרגיל ב' לפיסיקה ומדעי החיים, תרגיל ה' לתלפיות. קבוצות תרגיל ו',ז' לתלמידי הנדסה ופיסיקה יישומית.
77102 חשמל ומגנטיות ELECTRICITY AND MAGNETISM
החוג הנותן: פיסיקה 6 נ"ז 84 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 8:00 9:45 פלדמן א' ב' ד"ר יורם בורק, ד"ר יורם בורק
שעור א ה 12:00 13:45 פלדמן א' ב' ד"ר יורם בורק, ד"ר יורם בורק
שעור ב א 12:00 13:45 פלדמן א' ב' ד"ר אילון שרמן, ד"ר אילון שרמן
שעור ב ג 12:00 13:45 פלדמן א' ב' ד"ר אילון שרמן, ד"ר אילון שרמן
תרגיל א ד 13:00 14:45 שפרינצק 215 ב' מר אליה פרנקין
תרגיל ב ד 8:00 9:45 שפרינצק 217 ב' מר נמרוד שחם
תרגיל ג ד 15:00 16:45 קפלן ב' מר נמרוד שחם
תרגיל ד ב 10:00 11:45 שפרינצק 214 ב' מר ניר מנדלקר
תרגיל ה ג 10:00 11:45 שפרינצק 217 ב' מר ניר מנדלקר
קבוצת שעור ב' לתלפיות, מדעים מדוייקים' הנדסה, פיסיקה ביולוגיה ואחרים. קבוצת תרגיל ג' להנדסה ואחרים. קבוצת תרגיל ד' למדעים מדוייקים ואחרים. קב' תרגי ה' לתלפיות בלבד.
77103 מעבדה בפיסיקה א PHYSICS LAB I
החוג הנותן: פיסיקה 6 נ"ז 84 ש"ש מעבדה קורס שנתי
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה א א 14:00 16:45 ביתן 9 שנתי ד"ר עדי וקנין
מעבדה ב ב 14:00 16:45 ביתן 9 שנתי פרופ חגי איזנברג
מעבדה ג ד 15:00 17:45 ביתן 9 שנתי פרופ חגי איזנברג, ד"ר עדי וקנין
מעבדה ג' לתלפיות בלבד. פרופ' חגי אייזנברג- אחראי סמ' א', ד"ר עדי וקנין- אחראי סמ' ב'. קבוצה ד' תיפתח רק במידת הצורך. יש עבודה בחומרים רדיו-אקטיביים-נשים בהריון יהיו פטורות מניסוי זה.
80114 מתמטיקה שימושית (1) Mathematical Methods I
החוג הנותן: פיסיקה 6 נ"ז 84 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:00 15:45 קנדה א' פרופ רז קופרמן, פרופ רז קופרמן, פרופ רז קופרמן
שעור א ב 12:00 13:45 קפלן א' פרופ רז קופרמן, פרופ רז קופרמן, פרופ רז קופרמן
שעור א ג 12:00 12:45 קפלן א' פרופ רז קופרמן, פרופ רז קופרמן, פרופ רז קופרמן
שעור ב ב 8:00 9:45 קפלן א' ד"ר מוריה סיגרון, ד"ר מוריה סיגרון, ד"ר מוריה סיגרון
שעור ב ה 8:00 8:45 קנדה א' ד"ר מוריה סיגרון, ד"ר מוריה סיגרון, ד"ר מוריה סיגרון
שעור ב ה 12:00 13:45 קפלן א' ד"ר מוריה סיגרון, ד"ר מוריה סיגרון, ד"ר מוריה סיגרון
תרגיל א א 16:00 16:45 מתמטיקה 2 א' מר עמית סולומון
תרגיל ב ד 17:00 17:45 מתמטיקה 110 א' מר חיים אבן זהר
תרגיל ג ג 18:00 18:45 שפרינצק 217 א' גב חנה גלזנר
תרגיל ד ב 12:00 12:45 לוי 06 א' גב חנה גלזנר
תרגיל ה ג 16:00 16:45 שפרינצק 214 א' גב חנה גלזנר
תרגיל ו ד 15:00 15:45 לוי 07 א' מר חיים אבן זהר
תרגיל ז ב 18:00 18:45 שפרינצק 29 א' מר עמית סולומון
קבוצת תרגיל ג' לתלפיות ואחרים.
80157 מתמטיקה שימושית (2) Mathematical Methods II
החוג הנותן: פיסיקה 6 נ"ז 84 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:00 15:45 קנדה ב' ד"ר יוסי שמאי, ד"ר יוסי שמאי
שעור א ג 8:00 9:45 קפלן ב' ד"ר יוסי שמאי, ד"ר יוסי שמאי
שעור ב ב 12:00 13:45 קפלן ב' ד"ר מרים בנק, ד"ר מרים בנק
שעור ב ד 13:00 14:45 קנדה ב' ד"ר מרים בנק, ד"ר מרים בנק
תרגיל א ב 12:00 13:45 לוי 06 ב' גב חנה גלזנר
תרגיל ב ג 16:00 17:45 לוי 214 ב' מר עמית סולומון
תרגיל ג ב 14:00 15:45 לוי 07 ב' מר נדב עמיר
תרגיל ד א 18:00 19:45 שפרינצק 117 ב' מר עמית סולומון
תרגיל ה ד 17:00 18:45 שפרינצק 115 ב' גב שרה טוקצ'ינסקי
תרגיל ו ג 14:00 15:45 רוטברג ב' מר נדב עמיר
קבוצת תרגיל ו' לתלפיות ואחרים.
לימודי חובה לימודי תלפיות
67108 מבוא למדעי המחשב לתלמידי תלפיות INTRODUCTION TO COMPUTER SCIENCE FOR TALPIOT STU
החוג הנותן: פיסיקה 6 נ"ז 84 ש"ש שעור, תרגיל ומעבדה סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א 12:00 13:45 כימיה 7 א' מר נדב רפופורט, מר נדב רפופורט
שעור א 15:00 15:45 פלדמן ב' א' מר נדב רפופורט, מר נדב רפופורט
תרגיל ג 16:00 17:45 לוי 06 א' מר נדב רפופורט
מעבדה א' מר נדב רפופורט
הקורס מיועד לתלמידי תלפיות שממשיכים לימודים במדעי המחשב
80131 חשבון אינפיניטסימלי (1) INFINITESIMAL CALCULUS (1)
החוג הנותן: פיסיקה 7 נ"ז 98 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 10:00 11:45 קנדה א' פרופ צליל סלע, פרופ צליל סלע, פרופ צליל סלע
שעור א ג 10:00 11:45 אודיטוריום הנדסה א' פרופ צליל סלע, פרופ צליל סלע, פרופ צליל סלע
שעור א ג 10:00 11:45 אודיטוריום הנדסה א' פרופ צליל סלע, פרופ צליל סלע, פרופ צליל סלע
שעור א ה 10:00 11:45 אודיטוריום הנדסה א' פרופ צליל סלע, פרופ צליל סלע, פרופ צליל סלע
שעור א ה 10:00 11:45 אודיטוריום הנדסה א' פרופ צליל סלע, פרופ צליל סלע, פרופ צליל סלע
שעור ב א 10:00 11:45 כימיה 7 א' פרופ מיכאל הוכמן, פרופ מיכאל הוכמן, פרופ מיכאל הוכמן
שעור ב ד 10:00 11:45 מתמטיקה 2 א' פרופ מיכאל הוכמן, פרופ מיכאל הוכמן, פרופ מיכאל הוכמן
שעור ב ה 10:00 11:45 פלדמן ב' א' פרופ מיכאל הוכמן, פרופ מיכאל הוכמן, פרופ מיכאל הוכמן
שעור ג א 10:00 11:45 לוי 06 א' פרופ רון ליבנה, פרופ רון ליבנה, פרופ רון ליבנה
שעור ג ד 8:00 9:45 לוי 07 א' פרופ רון ליבנה, פרופ רון ליבנה, פרופ רון ליבנה
שעור ג ה 10:00 11:45 לוין 8 א' פרופ רון ליבנה, פרופ רון ליבנה, פרופ רון ליבנה
תרגיל א א 16:00 17:45 שפרינצק 215 א' מר איליה חיותין
תרגיל ב ב 12:00 13:45 פאפיק א' מר איליה חיותין
תרגיל ג ב 14:00 15:45 שפרינצק 115 א' ד"ר איב גודין
תרגיל ד ג 18:00 19:45 שפרינצק 115 א' מר אסף כץ
תרגיל ה א 12:00 13:45 שפרינצק 215 א' מר יאור חפוטה
תרגיל ו ג 12:00 13:45 שפרינצק 115 א' מר אסף כץ
תרגיל ז ב 16:00 17:45 לוי 06 א' מר אור לנדסברג
תרגיל ח א 18:00 19:45 שפרינצק 27 א' מר יאור חפוטה
תרגיל ט ב 12:00 13:45 שפרינצק 117 א' מר אור לנדסברג
בימי חמישי בשעה 10-11 יתקיימו בחנים (חובה) והשלמות שאינן מקנות נ"ז, על פי הצורך ובתיאום מול צוות הקורס. שעה זו משותפת עם קורס 80134 והשימוש בה ע"י שני הקורסים יהיה מתואם. קבוצת שעור ג' תינתן במשך 12 שבועות מתחילת הסמסטר ומיועדת לתלפיות. תרגיל ו' לתלמידי קבוצת שיעור ג' בלבד. תלמידים שירשמו לקבוצת שיעור ותרגיל של תלפיות יהיו כפופים לאילוצים של תלפיות. המבחן לקבוצת תלפיות יערך במועד מוקדם יותר (יום חמישי בשבוע 14 לסמסטר).
80132 חשבון אינפיניטסימלי (2) INFINITESIMAL CALCULUS (2)
החוג הנותן: פיסיקה 7 נ"ז 98 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א 10:00 11:45 פלדמן ב' ב' ד"ר דן מנגובי, ד"ר דן מנגובי, ד"ר דן מנגובי
שעור ד 8:00 9:45 רוטברג ב' ד"ר דן מנגובי, ד"ר דן מנגובי, ד"ר דן מנגובי
שעור ה 10:00 11:45 אודיטוריום הנדסה ב' ד"ר דן מנגובי, ד"ר דן מנגובי, ד"ר דן מנגובי
שעור ה 10:00 11:45 אודיטוריום הנדסה ב' ד"ר דן מנגובי, ד"ר דן מנגובי, ד"ר דן מנגובי
תרגיל א ב 16:00 17:45 רוטברג ב' מר יאור חפוטה
תרגיל ב א 16:00 17:45 שפרינצק 117 ב' מר ערן אסף
תרגיל ג ב 12:00 13:45 שפרינצק 115 ב' מר קונסטנטין גולובב
תרגיל ד ב 8:00 9:45 שפרינצק 215 ב' מר לטיף אליעז
בימי חמישי בשעה 10-11 יתקיימו בחנים (חובה) והשלמות שאינן מקנות נ"ז, על פי הצורך ובתיאום מול צוות הקורס. שעה זו משותפת עם קורס 80135 והשימוש בה ע"י שני הקורסים יהיה מתואם. תרגיל ד' לתלפיות ואחרים.
80134 אלגברה ליניארית (1) LINEAR ALGEBRA (1)
החוג הנותן: פיסיקה 6 נ"ז 84 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 10:00 11:45 קנדה א' פרופ איליה ריפס, פרופ איליה ריפס, פרופ איליה ריפס
שעור א ד 10:00 11:45 פלדמן א' א' פרופ איליה ריפס, פרופ איליה ריפס, פרופ איליה ריפס
שעור א ה 10:00 10:45 א' פרופ איליה ריפס, פרופ איליה ריפס, פרופ איליה ריפס
שעור ב ב 10:00 11:45 מתמטיקה 2 א' פרופ יבגני סטרחוב, פרופ יבגני סטרחוב, פרופ יבגני סטרחוב
שעור ב ג 10:00 11:45 מתמטיקה 2 א' פרופ יבגני סטרחוב, פרופ יבגני סטרחוב, פרופ יבגני סטרחוב
שעור ב ה 10:00 10:45 א' פרופ יבגני סטרחוב, פרופ יבגני סטרחוב, פרופ יבגני סטרחוב
שעור ג ב 12:00 13:45 שפרינצק 115 א' מר איתמר צביק, מר איתמר צביק, מר איתמר צביק
שעור ג ד 10:00 11:45 שפרינצק 117 א' מר איתמר צביק, מר איתמר צביק, מר איתמר צביק
שעור ג ה 9:00 9:45 שפרינצק 214 א' מר איתמר צביק, מר איתמר צביק, מר איתמר צביק
שעור ד ג 14:00 15:45 כימיה 7 א' מר שמואל ברגר, מר שמואל ברגר, מר שמואל ברגר
שעור ד ד 8:00 9:45 לוין 8 א' מר שמואל ברגר, מר שמואל ברגר, מר שמואל ברגר
שעור ד ה 10:00 10:45 א' מר שמואל ברגר, מר שמואל ברגר, מר שמואל ברגר
תרגיל א א 16:00 17:45 לוי 07 א' מר שי אברה
תרגיל ב א 14:00 15:45 שפרינצק 215 א' מר אוהד דרוקר
תרגיל ג ב 8:00 9:45 פאפיק א' גב עדינה כהן הילברון
תרגיל ד ד 17:00 18:45 פאפיק א' מר פבל גיטרמן
תרגיל ה ה 12:00 13:45 לוי 06 א' מר שי אברה
תרגיל ו ג 10:00 11:45 פאפיק א' גב עדינה כהן הילברון
תרגיל ז א 16:00 17:45 קפלן א' מר אוהד דרוקר
תרגיל ח ג 16:00 17:45 לוי 07 א' מר אמיר אלגום
תרגיל ט ב 16:00 17:45 לוין 8 א' מר אמיר אלגום
בימי חמישי בשעה 10-11 יתקיימו בחנים (חובה) והשלמות שאינן מקנות נ"ז, על פי הצורך ובתיאום מול צוות הקורס. שעה זו משותפת עם קורס 80131 והשימוש בה ע"י שני הקורסים יהיה מתואם. קבוצת שעור ג' תינתן במשך 12 שבועות מתחילת הסמסטר ומיועדת לתלפיות. קבוצת תרגיל ו' לתלמידי קבוצת שיעור ג' בלבד. תלמידים שירשמו לקבוצת שיעור ותרגיל של תלפיות יהיו כפופים לאילוצים של תלפיות. המבחן לקבוצת תלפיות יערך במועד מוקדם יותר (יום שלישי בשבוע 13 לסמסטר).
80135 אלגברה ליניארית (2) LINEAR ALGEBRA (2)
החוג הנותן: פיסיקה 6 נ"ז 84 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 10:00 11:45 קנדה ב' ד"ר קלואי פרין, ד"ר קלואי פרין, ד"ר קלואי פרין
שעור א ד 10:00 11:45 פלדמן א' ב' ד"ר קלואי פרין, ד"ר קלואי פרין, ד"ר קלואי פרין
שעור א ה 10:00 10:45 ב' ד"ר קלואי פרין, ד"ר קלואי פרין, ד"ר קלואי פרין
שעור ב ג 8:00 9:45 פלדמן א' ב' פרופ עזריאל לוי, פרופ עזריאל לוי, פרופ עזריאל לוי
שעור ב ה 8:00 9:45 קפלן ב' פרופ עזריאל לוי, פרופ עזריאל לוי, פרופ עזריאל לוי
שעור ב ה 10:00 10:45 ב' פרופ עזריאל לוי, פרופ עזריאל לוי, פרופ עזריאל לוי
שעור ג ב 10:00 11:45 קפלן ב' מר איתמר צביק, מר איתמר צביק, מר איתמר צביק
שעור ג ד 10:00 11:45 קפלן ב' מר איתמר צביק, מר איתמר צביק, מר איתמר צביק
שעור ג ה 10:00 10:45 ב' מר איתמר צביק, מר איתמר צביק, מר איתמר צביק
תרגיל א ה 12:00 13:45 שפרינצק 115 ב' מר אסף חורב
תרגיל ב ב 12:00 13:45 שפרינצק 217 ב' מר יתיר הלוי
תרגיל ג א 14:00 15:45 לוי 07 ב' מר תום גילת
תרגיל ד ג 12:00 13:45 קנדה עליון ב' מר יתיר הלוי
תרגיל ה ג 16:00 17:45 שפרינצק 117 ב' מר אריאל רפפורט
תרגיל ו ג 8:00 9:45 שפרינצק 117 ב' מר אריאל רפפורט
תרגיל ז ג 14:00 15:45 לוי 208 ב' מר שי אברה
תרגיל ח ה 14:00 15:45 שפרינצק 115 ב' מר אסף חורב
תרגיל ט א 18:00 19:45 רוטברג ב' מר פבל גיטרמן
תרגיל י ג 16:00 17:45 שפרינצק 29 ב' מר תום גילת
בימי חמישי בשעה 10-11 ייתקיימו בחנים (חובה) והשלמות שאינן מקנות נ"ז, על פי הצורך ובתיאום מול צוות הקורס. שעה זו משותפת עם הקורסים 80132 ו-80133. השימוש בה ע"י שלושת הקורסים יהיה מתואם. קב' תרגיל י' לתלפיות.
קורסי בחירה הקורסים מיועדים לחניכים המעוניינים להמשיך במסלול 2058 פיסיקה-מחשבים ומסלול 2052 פיסיקה-מתמטיקה-מחשב.
67109 מבני נתונים DATA STRUCTURES
החוג הנותן: פיסיקה 4 נ"ז 56 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 12:00 13:45 קנדה ב' פרופ דורית אהרונוב
שעור ב ב 14:00 15:45 קנדה ב' פרופ דורית אהרונוב
תרגיל א ב 16:00 17:45 אודיטוריום הנדסה ב' גב מיכל מושקוביץ
תרגיל א ב 16:00 17:45 אודיטוריום הנדסה ב' גב מיכל מושקוביץ
תרגיל ב ג 10:00 11:45 אודיטוריום הנדסה ב' מר מאור גנץ
תרגיל ב ג 10:00 11:45 אודיטוריום הנדסה ב' מר מאור גנץ
תרגיל ג ד 13:00 14:45 אודיטוריום הנדסה ב' מר גיא אבני
תרגיל ג ד 13:00 14:45 אודיטוריום הנדסה ב' מר גיא אבני
תרגיל ד ב 14:00 15:45 A100 ב' גב מיכל מושקוביץ
תרגיל ד ב 14:00 15:45 A100 ב' גב מיכל מושקוביץ
תרגיל ה ג 12:00 13:45 אודיטוריום הנדסה ב' מר מאור גנץ
תרגיל ה ג 12:00 13:45 אודיטוריום הנדסה ב' מר מאור גנץ
תרגיל ו ד 15:00 16:45 אודיטוריום הנדסה ב' מר גיא אבני
תרגיל ו ד 15:00 16:45 אודיטוריום הנדסה ב' מר גיא אבני
שעור ב' לתלפיות והנדסה. תרגיל א' לתלפיות ואחרים. תרגיל ד' לביולוגיה חישובית ואחרים. דרישות קדם: לפחות אחד מן הקורסים אינפי 1 או מתמטיקה דיסקרטית (ורצוי שניהם).
67125 מבוא לתכנות מונחה עצמים INTRODUCTION TO OBJECT ORIENTED
החוג הנותן: פיסיקה 4 נ"ז 56 ש"ש שעור, תרגיל ומעבדה סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 16:00 17:45 קנדה ב' מר רועי שוורץ, מר דן ניראל
שעור ב ה 15:00 16:45 קנדה ב' מר רועי שוורץ, מר דן ניראל
תרגיל א ד 17:00 17:45 שפרינצק 114 ב' מר אלי פקר, מר שי פלצ'י
תרגיל ב ד 16:00 16:45 שפרינצק 115 ב' מר שי פלצ'י, מר אלי פקר
תרגיל ג ב 18:00 18:45 שפרינצק 115 ב' מר שי פלצ'י, מר אלי פקר
תרגיל ד ד 14:00 14:45 שפרינצק 217 ב' מר שי פלצ'י, מר אלי פקר
תרגיל ה ב 16:00 16:45 שפרינצק 213 ב' מר שי פלצ'י, מר אלי פקר
תרגיל ו ב 15:00 15:45 שפרינצק 201 ב' מר אלי פקר, מר שי פלצ'י
תרגיל ז ג 14:00 14:45 שפרינצק 115 ב' מר אלי פקר, מר שי פלצ'י
תרגיל ח ג 16:00 16:45 שפרינצק 215 ב' מר אלי פקר, מר שי פלצ'י
מעבדה ב'
שעור א' להנדסה ואחרים. שעור ב' לביולוגיה חישובית, תלפיות ואחרים. קב' תרג' ג' לתלפיות ואחרים.
80312 הסתברות ושימושיה PROBABILITY THEORY AND APPLICATIONS
החוג הנותן: פיסיקה 3 נ"ז 42 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א 16:00 17:45 פלדמן א' ב' פרופ יונתן ברויאר
תרגיל א ב 11:00 11:45 שפרינצק 215 ב' מר גל שחף
תרגיל ב ב 16:00 16:45 שפרינצק 27 ב' מר גל שחף
תרגיל ג ב 19:00 19:45 שפרינצק 117 ב' מר גל שחף
תרגיל ד ד 11:00 11:45 לוין 8 ב' מר גל שחף