החוג לפיסיקה (541) - מסלול פיסיקה קוגניציה במסלול דו- חוגי
קורסי המסלול
תואר בוגר
פיסיקה קוגניציה במסלול דו- חוגי (2025)
שנה א'
לימודי חובה לימודי חובה בחוג לפיסיקה: שני הקורסים 06141+06136חליפים לקורס 76641
76222
קורס ממוחשב בבטיחות - שנה א'
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 0 ש"ש: 0 סוג: הדרכה סמסטר: א' או ב'

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
הדרכה א א'
הדרכה ב ב'
חומר הקורס והמבדק באתר הקורס
76412
הכרת משאבי הספרייה לתלמידי החוג לפיסיקה - קורס מתוקשב
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 0 ש"ש: 0 סוג: הדרכה סמסטר: א' או ב'

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
הדרכה א א'
הדרכה ב ב'
76641
תכנות סי++ ומטלאב
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: קורס שנתי סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 16:00 17:45 ח'מחשבים שנתי מר גד קסיר
שעור ב ג 16:00 17:45 ח'מחשבים שנתי מר גד קסיר
שעור ג ה 16:00 17:45 ח'מחשבים שנתי מר גד קסיר
תרגיל א א 18:00 18:45 ח'מחשבים שנתי מר גד קסיר
תרגיל ב ג 18:00 18:45 ח'מחשבים שנתי מר גד קסיר
תרגיל ג ה 18:00 18:45 ח'מחשבים שנתי מר גד קסיר
תרגיל רשות ללא נזי"ם יינתן במעבדה. עקב בעייות אפשריות של מקום במעבדה, ייתכנו שינויים בזמני התרגול בתאום עם התלמידים. פתוח לכולם, מלבד תלמידי ביה"ס להנדסה. קיימת חובת הגשת תרגילים.
77101
מכניקה ויחסות פרטית
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 7 ש"ש: 98 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 14:00 15:45 פלדמן ב' א' פרופ גיא רון, פרופ גיא רון, פרופ גיא רון
שעור א ד 13:00 14:45 פלדמן ב' א' פרופ גיא רון, פרופ גיא רון, פרופ גיא רון
שעור א ה 14:00 16:45 פלדמן ב' א' פרופ גיא רון, פרופ גיא רון, פרופ גיא רון
שעור ב א 12:00 13:45 לוין 8 א' פרופ ראם סרי, פרופ ראם סרי, פרופ ראם סרי
שעור ב ג 8:00 9:45 פלדמן ב' א' פרופ ראם סרי, פרופ ראם סרי, פרופ ראם סרי
שעור ב ה 12:00 13:45 פלדמן א' א' פרופ ראם סרי, פרופ ראם סרי, פרופ ראם סרי
שעור ג א 12:00 13:45 פלדמן א' א' פרופ יהודה הופמן, פרופ יהודה הופמן, פרופ יהודה הופמן
שעור ג ג 8:00 9:45 מתמטיקה 2 א' פרופ יהודה הופמן, פרופ יהודה הופמן, פרופ יהודה הופמן
שעור ג ה 12:00 13:45 פלדמן ב' א' פרופ יהודה הופמן, פרופ יהודה הופמן, פרופ יהודה הופמן
תרגיל א ב 16:00 17:45 קפלן א' מר אלעד שטיינברג
תרגיל ב ד 19:00 20:45 שפרינצק 214 א' גב נויה דימנשטיין
תרגיל ג ד 15:00 16:45 לוי 06 א' מר אלעד שטיינברג
תרגיל ד ד 8:00 9:45 שפרינצק 115 א' גב מור ניצן
תרגיל ה ב 10:00 11:45 לוין 8 א' מר אופק בירנהולץ
תרגיל ו ד 13:00 14:45 לוין 8 א' מר אופק בירנהולץ
תרגיל ז ג 18:00 19:45 A100 א' מר דורון גרוסמן
תרגיל ז ג 18:00 19:45 A100 א' מר דורון גרוסמן
כולל השלמות במתמטיקה שאינן מקנות נ"ז. מומלץ רקע במתמטיקה ופיסיקה ברמה של 5 יחידות בגרות. שעור א לתלפיות פיסיקה ביולוגיה ואחרים. שעור א' יתחיל בתחילת הסמסטר (26.10.14) ויינתן במשך 12 שבועות, כך שיסתיים שבועיים לפני תום הסמסטר. שעור ב' למדעים מדוייקים ואחרים.שיעור ג' לתלמידי הנדסה. תרגיל א' למדעים מדוייקים ואחרים, תרגיל ב' לפיסיקה ומדעי החיים, תרגיל ה' לתלפיות. קבוצות תרגיל ו',ז' לתלמידי הנדסה ופיסיקה יישומית.
77102
חשמל ומגנטיות
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 8:00 9:45 פלדמן א' ב' ד"ר יורם בורק, ד"ר יורם בורק
שעור א ה 12:00 13:45 פלדמן א' ב' ד"ר יורם בורק, ד"ר יורם בורק
שעור ב א 12:00 13:45 פלדמן א' ב' ד"ר אילון שרמן, ד"ר אילון שרמן
שעור ב ג 12:00 13:45 פלדמן א' ב' ד"ר אילון שרמן, ד"ר אילון שרמן
תרגיל א ד 13:00 14:45 שפרינצק 215 ב' מר אליה פרנקין
תרגיל ב ד 8:00 9:45 שפרינצק 217 ב' מר נמרוד שחם
תרגיל ג ד 15:00 16:45 קפלן ב' מר נמרוד שחם
תרגיל ד ב 10:00 11:45 שפרינצק 214 ב' מר ניר מנדלקר
תרגיל ה ג 10:00 11:45 שפרינצק 217 ב' מר ניר מנדלקר
קבוצת שעור ב' לתלפיות, מדעים מדוייקים' הנדסה, פיסיקה ביולוגיה ואחרים. קבוצת תרגיל ג' להנדסה ואחרים. קבוצת תרגיל ד' למדעים מדוייקים ואחרים. קב' תרגי ה' לתלפיות בלבד.
77159
מעבדה בפיסיקה א - חלקית
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: מעבדה סמסטר: ב'

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה א א 9:00 11:45 ביתן 9 ב'
מעבדה ב ה 8:00 10:45 ביתן 9 ב'
מיועד לתלמידי פיסיקה במסלולים חד חוגי או דו-חוגי. אחראי ד"ר עדי וקנין. במהלך סמסטר ב' תינתן השלמת מעבדה
80114
מתמטיקה שימושית (1)
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:00 15:45 קנדה א' פרופ רז קופרמן, פרופ רז קופרמן, פרופ רז קופרמן
שעור א ב 12:00 13:45 קפלן א' פרופ רז קופרמן, פרופ רז קופרמן, פרופ רז קופרמן
שעור א ג 12:00 12:45 קפלן א' פרופ רז קופרמן, פרופ רז קופרמן, פרופ רז קופרמן
שעור ב ב 8:00 9:45 קפלן א' ד"ר מוריה סיגרון, ד"ר מוריה סיגרון, ד"ר מוריה סיגרון
שעור ב ה 8:00 8:45 קנדה א' ד"ר מוריה סיגרון, ד"ר מוריה סיגרון, ד"ר מוריה סיגרון
שעור ב ה 12:00 13:45 קפלן א' ד"ר מוריה סיגרון, ד"ר מוריה סיגרון, ד"ר מוריה סיגרון
תרגיל א א 16:00 16:45 מתמטיקה 2 א' מר עמית סולומון
תרגיל ב ד 17:00 17:45 מתמטיקה 110 א' מר חיים אבן זהר
תרגיל ג ג 18:00 18:45 שפרינצק 217 א' גב חנה גלזנר
תרגיל ד ב 12:00 12:45 לוי 06 א' גב חנה גלזנר
תרגיל ה ג 16:00 16:45 שפרינצק 214 א' גב חנה גלזנר
תרגיל ו ד 15:00 15:45 לוי 07 א' מר חיים אבן זהר
תרגיל ז ב 18:00 18:45 שפרינצק 29 א' מר עמית סולומון
קבוצת תרגיל ג' לתלפיות ואחרים.
80152
אלגברה לינארית לפיסיקאים
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א 10:00 11:45 רוטברג א' ד"ר איב גודין, ד"ר איב גודין
שעור ג 10:00 11:45 רוטברג א' ד"ר איב גודין, ד"ר איב גודין
תרגיל א ג 14:00 15:45 קפלן א' מר דוד אל חי בן עזרא
תרגיל ב א 16:00 17:45 לוין 8 א' מר אסף חורב
תרגיל ג ב 18:00 19:45 מתמטיקה 2 א' מר דוד אל חי בן עזרא
תרגיל א למדעים מדוייקים ואחרים. תרגיל ג' להנדסה ואחרים.
80155
סדנה באנליזה מתמטית למדעים מדוייקים
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: סדנה סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סדנה ב 16:00 17:45 לוי 07 ב' ד"ר אבגניה זוכוביצקי, ד"ר אבגניה זוכוביצקי
סדנה ד 10:00 10:45 קנדה עליון ב' ד"ר אבגניה זוכוביצקי, ד"ר אבגניה זוכוביצקי
80157
מתמטיקה שימושית (2)
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:00 15:45 קנדה ב' ד"ר יוסי שמאי, ד"ר יוסי שמאי
שעור א ג 8:00 9:45 קפלן ב' ד"ר יוסי שמאי, ד"ר יוסי שמאי
שעור ב ב 12:00 13:45 קפלן ב' ד"ר מרים בנק, ד"ר מרים בנק
שעור ב ד 13:00 14:45 קנדה ב' ד"ר מרים בנק, ד"ר מרים בנק
תרגיל א ב 12:00 13:45 לוי 06 ב' גב חנה גלזנר
תרגיל ב ג 16:00 17:45 לוי 214 ב' מר עמית סולומון
תרגיל ג ב 14:00 15:45 לוי 07 ב' מר נדב עמיר
תרגיל ד א 18:00 19:45 שפרינצק 117 ב' מר עמית סולומון
תרגיל ה ד 17:00 18:45 שפרינצק 115 ב' גב שרה טוקצ'ינסקי
תרגיל ו ג 14:00 15:45 רוטברג ב' מר נדב עמיר
קבוצת תרגיל ו' לתלפיות ואחרים.
לימודי חובה קוגניציה
6115
תהליכים קוגניטיביים למדעי הקוגניציה
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ותרגיל ג 14:00 16:45 2713 רוח א' ד"ר ענת מריל
*מוגבל ל-80 תלמידים. **הקורס מקביל לקורס מס' 51539. על התלמידים להיבחן בקורס אליו הם רשומים.
6136
תכנות מתמטי למדעי הקוגניציה
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 15:00 16:45 חוות מחשבים חברה ב' מר אוהד דן
שעור ב ה 12:00 13:45 חוות מחשבים חברה ב' מר אוהד דן
תרגיל א ג 17:00 17:45 חוות מחשבים חברה ב' מר אוהד דן
תרגיל ב ה 14:00 14:45 חוות מחשבים חברה ב' מר אוהד דן
* קב' א' תינתן בחוות המחשבים בהר-הצופים במדעי החברה. * קב' ב' תינתן בחוות המחשבים בא.ספרא בניין שפרינצק. * דרישה מוקדמת: קורס מס' 06141 "תכנות מונחה עצמים". : תרגיל רשות ללא נזי"ם יינתן במעבדה. קיימת חובת הגשת תרגילים.
6141
תכנות מונחה עצמים ב-Python
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 16:00 17:45 חוות מחשבים חברה א' ד"ר אריה שלזינגר
שעור ב ד 10:00 11:45 ח'מחשבים א' ד"ר אריה שלזינגר
תרגיל א ב 18:00 18:45 חוות מחשבים חברה א' ד"ר אריה שלזינגר
תרגיל ב ד 12:00 12:45 ח'מחשבים א' ד"ר אריה שלזינגר
* קב' א' תינתן בחוות המחשבים בהר-הצופים במדעי החברה . * קב' ב' תינתן בחוות המחשבים בא.ספרא בניין שפרינצק. ***פתוח כקורס בחירה לתלמידים שהחלו לימודיהם לפני תשע"ג. תרגיל רשות ללא נזי"ם יינתן במעבדה. קיימת חובת הגשת תרגילים. הקורס אינו פתוח לתלמידי ביה"ס להנדסה.
6145
פיזיולוגיה של התנהגות
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ה 8:00 9:45 לוי 07 א' ד"ר ענבל גושן
תרגיל א ד 8:00 9:45 שפרינצק 114 א' גב אדר אדמסקי
תרגיל ב ד 16:00 17:45 שפרינצק 101 א' גב אדר אדמסקי
* אינו פתוח למי שלומד קורס 51106 הקורס יתקיים בקמפוס אדמונד ספרא. התרגיל יתקיים פעם בשבועיים
לימודי חובה קוגניציה שנים א-ב.
6110
היסודות הפילוסופיים של מדעי הקוגניציה
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א 16:00 18:45 2714 רוח ב' ד"ר בנימין יאנג
*ההרצאות יינתנו באנגלית. התרגיל יתקיים אחת לשבועיים בימי ג' בשעות 18.30-20.00 בכיתה 2714 רוח.
52005
מבוא להסתברות וסטטיסטיקה למדעי המחשב א
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור, תרגיל ומעבדה סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 16:00 17:45 פלדמן ב' א' ד"ר אור צוק
שעור ב א 10:00 11:45 לוין 8 א' ד"ר פבל צ'יגנסקי
תרגיל א א 18:00 19:45 קפלן א' ד"ר אור צוק, ד"ר פבל צ'יגנסקי
תרגיל ב ב 18:00 19:45 שפרינצק 115 א' מר יניב טנצר
תרגיל ג ב 8:00 9:45 שפרינצק 217 א' מר יניב טנצר
מעבדה א ד 8:00 9:45 פלדמן א' א' ד"ר פבל צ'יגנסקי
מעבדה ב ד 18:00 19:45 פלדמן א' א' ד"ר אור צוק
הקורס ינתן בגבעת רם דרישה מוקדמת:קורסים 80131 או 80177 , 80134 או 80152 , 80132 דרישת קדם או דרישה מקבילה 80181 דרישת קדם או דרישה מקבילה
קורסי בחירה להשלמת הנקודות בפיסיקה אפשר לבחור מרשימת הקורסים הבאה:
77153
רעיונות יסוד בפיסיקה מודרנית
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ה 14:00 15:45 פלדמן א' ב' פרופ אבישי דקל
קורסי בחירה קוגניציה קורסי בחירה שנים א-ג במהלך התואר יש ללמוד 12 נ"ז קורסי בחירה
10810
שפה, חברה ומחשבה
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ג 10:00 11:45 2718 רוח ב' ד"ר אליצור בר-אשר-סיגל
תרגיל א ה 9:00 9:45 2207 רוח ב' גב יעל גולן
תרגיל ב ה 10:00 10:45 2331 רוח ב' גב יעל גולן
תרגיל ג ד 9:00 9:45 2207 רוח ב' מר בנימין פרידנברג
תרגיל ד ד 14:00 14:45 2305 רוח ב' מר בנימין פרידנברג
קורס מתכנית "אבני פינה" - תחום רוח.
51201
תהליכים חברתיים
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ג 14:00 16:45 טבע 1 ב' ד"ר טלי קליימן
ניתן ללמוד משנה ב'. דרישה מוקדמת: מילוי חובות הקורס השתתפות בניסויים ( 51110)
51537
תהליכים פסיכוביולוגיים
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ד 10:00 12:45 טבע 2 ב' פרופ יהודה שביט
דרישה מוקדמת: קורס יסודות ביולוגיים (51106). מומלץ ללמוד בשנה א'.
שנה ב'
לימודי חובה לימודי חובה בחוג לפיסיקה: שני הקורסים 06126+06136חליפים לקורס 76641 . שני הקורסים 52114+52115 חליפים לקורס 80312
76223
קורס ממוחשב בבטיחות - שנה ב
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 0 ש"ש: 0 סוג: הדרכה סמסטר: א' או ב'

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
הדרכה א א'
הדרכה ב ב'
76412
הכרת משאבי הספרייה לתלמידי החוג לפיסיקה - קורס מתוקשב
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 0 ש"ש: 0 סוג: הדרכה סמסטר: א' או ב'

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
הדרכה א א'
הדרכה ב ב'
76641
תכנות סי++ ומטלאב
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: קורס שנתי סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 16:00 17:45 ח'מחשבים שנתי מר גד קסיר
שעור ב ג 16:00 17:45 ח'מחשבים שנתי מר גד קסיר
שעור ג ה 16:00 17:45 ח'מחשבים שנתי מר גד קסיר
תרגיל א א 18:00 18:45 ח'מחשבים שנתי מר גד קסיר
תרגיל ב ג 18:00 18:45 ח'מחשבים שנתי מר גד קסיר
תרגיל ג ה 18:00 18:45 ח'מחשבים שנתי מר גד קסיר
תרגיל רשות ללא נזי"ם יינתן במעבדה. עקב בעייות אפשריות של מקום במעבדה, ייתכנו שינויים בזמני התרגול בתאום עם התלמידים. פתוח לכולם, מלבד תלמידי ביה"ס להנדסה. קיימת חובת הגשת תרגילים.
77152
פיסיקה תרמית
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א 11:00 11:45 פלדמן א' א' פרופ רונן רפפורט, פרופ רונן רפפורט
שעור ג 14:00 15:45 פלדמן א' א' פרופ רונן רפפורט, פרופ רונן רפפורט
תרגיל א א 14:00 15:45 מתמטיקה 2 א' מר ניר מנדלקר
תרגיל ב א 12:00 13:45 שפרינצק 217 א' מר אלמוג ילינביץ
תרגיל ג ב 10:00 11:45 שפרינצק 24 א' מר ניר מנדלקר
תרגיל ד ד 8:00 9:45 שפרינצק 215 א' מר אלמוג ילינביץ
תרגיל ד' להנדסה ואחרים. קבוצת תרגיל ב' לתלפיות ואחרים
77302
מעבדה בפיסיקה ב
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: מעבדה סמסטר: קורס שנתי

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה א ב 8:00 10:45 בנין מעבדות שנתי פרופ ג'אי פינברג
מעבדה ב ד 16:00 18:45 בנין מעבדות שנתי פרופ ג'אי פינברג
מעבדה ג ה 14:00 16:45 בנין מעבדות שנתי פרופ ג'אי פינברג
מעבדה ד ד 8:00 10:45 בנין מעבדות שנתי
מעבדה ה ה 8:00 10:45 בנין מעבדות שנתי
מעבדה ו ב 15:00 17:45 בנין מעבדות שנתי
מעבדה ז א 15:00 17:45 בנין מעבדות שנתי
פרופ' ג'איי פיינברג - אחראי.
77303
מכניקה אנליטית
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ב 14:00 14:45 רוטברג א' פרופ ברק קול, פרופ ברק קול
שעור ה 12:00 13:45 מתמטיקה 2 א' פרופ ברק קול, פרופ ברק קול
תרגיל א א 12:00 13:45 לוי 06 א' מר נמרוד שחם
תרגיל ב ג 12:00 13:45 שפרינצק 28 א' מר נמרוד שחם
תרגיל ג ד 13:00 14:45 שפרינצק 117 א' מר פז בנימיני
תרגיל ד ד 9:00 10:45 שפרינצק 102 א' מר פז בנימיני
תרגיל ד למדעים מדוייקים ואחרים. קבוצת תרגיל ג' לתלפיות ואחרים.
77305
גלים ואופטיקה
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א 10:00 10:45 פלדמן א' א' פרופ נדב כ"ץ, פרופ נדב כ"ץ
שעור ג 8:00 9:45 פלדמן א' א' פרופ נדב כ"ץ, פרופ נדב כ"ץ
תרגיל א ב 18:00 19:45 שפרינצק 215 א' מר משה חרץ
תרגיל ב ג 12:00 13:45 שפרינצק 217 א' מר אברהם קליין
תרגיל ג ד 15:00 16:45 לוין 8 א' מר משה חרץ
תרגיל ד א 16:00 17:45 מתמטיקה 110 א' מר אברהם קליין
תרגיל ג' למדעים מדוייקים ואחרים. תרגיל ד לתלפיות ואחרים.
77318
תורת הקוונטים (1)
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א 10:00 11:45 פלדמן א' ב' פרופ חגי איזנברג, פרופ חגי איזנברג
שעור ג 16:00 17:45 קפלן ב' פרופ חגי איזנברג, פרופ חגי איזנברג
תרגיל א ד 13:00 14:45 שפרינצק 117 ב' מר אלעד שטיינברג
תרגיל ב ב 16:00 17:45 שפרינצק 215 ב' מר פז בנימיני
תרגיל ג ה 12:00 13:45 שפרינצק 29 ב' מר אלעד שטיינברג
תרגיל ד ה 11:00 12:45 שפרינצק 116 ב' מר פז בנימיני
תרגיל א למדעים מדוייקים ואחרים. תרגיל ד לתלפיות.
לימודי חובה קוגניציה
6112
מבוא לחקר השפה
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ב 16:00 17:45 2712 רוח ב' פרופ מלכה חובב, פרופ מלכה חובב, ד"ר לוקה צרניץ', ד"ר לוקה צרניץ'
שעור ה 14:00 15:45 2718 רוח ב' פרופ מלכה חובב, פרופ מלכה חובב, ד"ר לוקה צרניץ', ד"ר לוקה צרניץ'
תרגיל א ב 8:00 9:45 שפרינצק 27 ב' מר הנרי ברייס
תרגיל ב ב 12:00 13:45 2603 רוח ב' מר הנרי ברייס
*התרגיל יינתן פעם בשבועיים. מועדי התרגיל יפורסמו בהמשך השעור יתקיים בקמפוס הר הצופים במתחם אוסטרליה חדר 200. תרגול א יתקיים בקמפוס ספרא תרגול ב' יתקיים בקמפוס הר הצופים
6120
סמינריון חוגי בקוגניציה
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: סמינריון סמסטר: קורס שנתי סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון ב 17:00 18:45 א' ד"ר הלל אביעזר, ד"ר אייבי סישל, ד"ר הלל אביעזר, ד"ר אייבי סישל
סמינריון ג 10:00 11:45 שפרינצק 117 ב' ד"ר הלל אביעזר, ד"ר אייבי סישל, ד"ר הלל אביעזר, ד"ר אייבי סישל
המפגשים בסמסטר א' יתחילו בשעה 16:45.
6122
מבוא ללוגיקה למדעי הקוגניציה
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ב 8:00 9:45 מתמטיקה 2 א' ד"ר אליעזר זילברפניג, ד"ר אליעזר זילברפניג
שעור ד 13:00 14:45 שפרינצק 115 א' ד"ר אליעזר זילברפניג, ד"ר אליעזר זילברפניג
תרגיל א ב 10:00 11:45 שפרינצק 26 א' גב תמר קולודני
תרגיל ב ב 12:00 13:45 2330 רוח א' גב תמר קולודני
תרגיל ג ב 10:00 11:45 שפרינצק 29 א' גב לוטם אלבר
*אינו פתוח לתלמידי קורסים מס' 15101 או 15102. השיעור יתקיים בקמפוס א. ספרא תרגילים א וג יתקיימו בקמפוס א. ספרא תרגיל ב יתקיים בקמפוס הר הצופים.
6125
נוירואנטומיה תפקודית למדעי הקוגניציה
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ותרגיל ג 16:00 18:45 פלדמן א' א' פרופ אמיר עמדי
*דרישה מוקדמת: קורס מס' 51106. אינו פתוח לתלמידים שלמדו קורס 51778. *בנוסף ייערכו שני מפגשים בביה"ס לרפואה למטרות תרגול ודיסקצית הדגמה. *השיעור והתרגיל יתקיימו לסירוגין. * הקורס יתקיים בקמפוס אדמונד ספרא.
6128
מבוא למדעי המוח הקוגנטיביים
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א 13:00 15:45 2713 רוח ב' ד"ר אילת לנדאו
*דרישה מוקדמת: 1. תהליכים קוגניטיביים קורס 51539 או 06115 וגם 2. אחד מהקורסים הבאים: נוירואנטומיה תפקודית(06125 או 51778) או יסודות ביולוגיים(51106).או באישור במרצה. **תכני הקורס חופפים חלקית לתכני הקורס יסודות הנוירופסיכולוגיה(51404) ***מוגבל ל-80 תלמידים. מטלות הקורס כוללות השתתפות בשלוש שעות ניסוי במעבדות המחקר באוניברסיטה. בעקבות שעות הניסוי, תלמידים יגישו שתי מטלות המסתמכות על ספרות בנושאי המחקר בו השתתפו.
6132
שיטות מחקר בקוגניציה
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ה 10:00 11:45 קנדה עליון א' פרופ אילנה ריטוב
תרגיל ג 10:00 11:45 קנדה עליון א' מר ניב רגב
השעור והתרגיל יתקיימו בקמפוס אדמונד ספרא
6140
התנסות מעשית במחקר
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ב 14:00 15:45 2712 רוח ב' פרופ אילנה ריטוב, גב עינב הרט
*דרישה בו זמנית: קורס מס' 06132 שיטות מחקר בקוגניציה. פרטים על הקורס ניתן למצוא באתר החוג למדעי הקוגניציה.
לימודי חובה קוגניציה שנים א-ב.
6110
היסודות הפילוסופיים של מדעי הקוגניציה
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א 16:00 18:45 2714 רוח ב' ד"ר בנימין יאנג
*ההרצאות יינתנו באנגלית. התרגיל יתקיים אחת לשבועיים בימי ג' בשעות 18.30-20.00 בכיתה 2714 רוח.
52005
מבוא להסתברות וסטטיסטיקה למדעי המחשב א
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור, תרגיל ומעבדה סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 16:00 17:45 פלדמן ב' א' ד"ר אור צוק
שעור ב א 10:00 11:45 לוין 8 א' ד"ר פבל צ'יגנסקי
תרגיל א א 18:00 19:45 קפלן א' ד"ר אור צוק, ד"ר פבל צ'יגנסקי
תרגיל ב ב 18:00 19:45 שפרינצק 115 א' מר יניב טנצר
תרגיל ג ב 8:00 9:45 שפרינצק 217 א' מר יניב טנצר
מעבדה א ד 8:00 9:45 פלדמן א' א' ד"ר פבל צ'יגנסקי
מעבדה ב ד 18:00 19:45 פלדמן א' א' ד"ר אור צוק
הקורס ינתן בגבעת רם דרישה מוקדמת:קורסים 80131 או 80177 , 80134 או 80152 , 80132 דרישת קדם או דרישה מקבילה 80181 דרישת קדם או דרישה מקבילה
קורסי בחירה להשלמת הנקודות בפיסיקה אפשר לבחור מרשימת הקורסים הבאה:
77153
רעיונות יסוד בפיסיקה מודרנית
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ה 14:00 15:45 פלדמן א' ב' פרופ אבישי דקל
77313
משוואות של פיסיקה מתמטית
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 6 ש"ש: 84 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ג 10:00 11:45 כימיה 7 א' פרופ עמירם לויתן, פרופ עמירם לויתן
שעור ה 9:00 10:45 מתמטיקה 2 א' פרופ עמירם לויתן, פרופ עמירם לויתן
תרגיל א א 18:00 19:45 שפרינצק 29 א' מר הלל אהרוני
תרגיל ב ב 8:00 9:45 שפרינצק 117 א' מר הלל אהרוני
תרגיל ג ה 14:00 15:45 שפרינצק 201 א' מר משה מיכאל
תרגיל ד ב 15:00 16:45 לוי 07 א' מר משה מיכאל
תרגיל א למדעים מדוייקים ואחרים. תרגיל ד להנדסה ואחרים. תרגיל ג לתלפיות. במסלולי פיסיקה מתמטיקה בהם הקורס אינו חובה למסלול ייחשב קורס זה כקורס בחירה במתמטיקה או כקורס בחירה בפיסיקה, אך לא בשניהם.
77315
מבוא לפיסיקה עם מחשב
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א 16:00 17:45 שפרינצק 116 ב' ד"ר שמעון עצידה, ד"ר שמעון עצידה
שעור ה 14:00 14:45 שפרינצק 26 ב' ד"ר שמעון עצידה, ד"ר שמעון עצידה
תרגיל ה 15:00 15:45 ח'מחשבים ב' ד"ר שמעון עצידה
פתוח לתלמידי מוסמך ודוקטור. מומלץ לכל תלמידי פיסיקה
77401
חשמל אנליטי
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 5 ש"ש: 70 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א 12:00 13:45 פלדמן ב' ב' פרופ מקסים חודאס, פרופ מקסים חודאס
שעור ג 14:00 15:45 פלדמן א' ב' פרופ מקסים חודאס, פרופ מקסים חודאס
תרגיל א ג 9:00 9:45 שפרינצק 215 ב' גב נויה דימנשטיין
תרגיל ב ג 18:00 18:45 שפרינצק 115 ב' גב נויה דימנשטיין
תרגיל א למדעים מדוייקים ואחרים.
77407
מבוא למדע המורכבות
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א 14:00 15:45 שפרינצק 117 ב' פרופ סורין סולומון, פרופ סורין סולומון
שעור ג 14:00 14:45 שפרינצק 117 ב' פרופ סורין סולומון, פרופ סורין סולומון
77412
שיטות קירוב ושיערוך בבעיות פיסיקליות
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ה 12:00 13:45 רוטברג ב' פרופ נדב כ"ץ
מיועד לתלמידי שנה ב ו-ג.
77606
תורת הרצף
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ב 12:00 13:45 A100 ב' ד"ר שמואל בלברג
שעור ב 12:00 13:45 A100 ב' ד"ר שמואל בלברג
תרגיל א 14:00 14:45 שפרינצק 115 ב' ד"ר שמואל בלברג
פתוח לתלמידי שנה ב .
קורסי בחירה קוגניציה קורסים בחירה שנים א-ג במהלך התואר יש ללמוד 12 נ"ז מכלל קורסי הבחירה של החוג
10810
שפה, חברה ומחשבה
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ג 10:00 11:45 2718 רוח ב' ד"ר אליצור בר-אשר-סיגל
תרגיל א ה 9:00 9:45 2207 רוח ב' גב יעל גולן
תרגיל ב ה 10:00 10:45 2331 רוח ב' גב יעל גולן
תרגיל ג ד 9:00 9:45 2207 רוח ב' מר בנימין פרידנברג
תרגיל ד ד 14:00 14:45 2305 רוח ב' מר בנימין פרידנברג
קורס מתכנית "אבני פינה" - תחום רוח.
51201
תהליכים חברתיים
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ג 14:00 16:45 טבע 1 ב' ד"ר טלי קליימן
ניתן ללמוד משנה ב'. דרישה מוקדמת: מילוי חובות הקורס השתתפות בניסויים ( 51110)
51537
תהליכים פסיכוביולוגיים
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 3 ש"ש: 42 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ד 10:00 12:45 טבע 2 ב' פרופ יהודה שביט
דרישה מוקדמת: קורס יסודות ביולוגיים (51106). מומלץ ללמוד בשנה א'.
קורסי בחירה קוגניציה קורסים בחירה שנים ב-ג במהלך התואר יש ללמוד 12 נ"ז מכלל קורסי הבחירה של החוג
6142
הירוגליפים מצריים, והלקסיקון המנטלי – הקשרים בלתי צפויים
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: סמינריון סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון ה 10:00 11:45 2501 רוח ב' פרופ אורלי גולדווסר, ד"ר ענת מריל
* ממומלץ ללמוד לפני את הקורס "מצרית למתחילים" 22150. שייחשב במסגרת מכסת הנ"ז של קורסי בחירה שפות (עד 4 נ"ז). הקורס יתקיים במתחם אוסטרליה חדר 200.
6147
פרוייקט מחקר עצמאי במעבדה- שנה ב'
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: עבודה מעשית סמסטר: א' או ב' סוג הבחינה: פרויקט

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
עבודה מעשית א א'
עבודה מעשית ב ב'
*פרטים על הקורס ניתן למצוא באתר החוג למדעי הקוגניציה.
6161
שפה וארכיטקטורה קוגניטיבית ב'
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינת בית


סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ב 10:00 11:45 2103 רוח ב' פרופ יוסף גרודזינסקי
דרישה מוקדמת : שפה וארכיטקטורה קוגניטיבית א' פתוח להרשמה לתלמידי בוגר באישור החוג בלבד
6162
קבלת החלטות: היבטים התנהגותיים
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: סמינריון סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב


סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון ב 12:00 13:45 2606 רוח ב' פרופ אילנה ריטוב
15302
מבוא לתורת ההכרה
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור סמסטר: קורס שנתי סוג הבחינה: בחינת בית

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א 16:00 17:45 2713 רוח ב' ד"ר איתי ניסן-רוזן, ד"ר איתי ניסן-רוזן
שעור ב 16:00 17:45 2713 רוח א' ד"ר איתי ניסן-רוזן, ד"ר איתי ניסן-רוזן
דרישה מוקדמת: הקורס 15103 'מבוא לתורת ההגיון' תתקיים בחינת בית הגשה בתאריך 10.8.2015.
36602
פונולוגיה
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א 12:00 13:45 2502 רוח ב' ד"ר נעם פאוסט, ד"ר נעם פאוסט
שעור ג 16:00 17:45 2502 רוח ב' ד"ר נעם פאוסט, ד"ר נעם פאוסט
*דרישה מוקדמת: קורס מס' 10801 "מבוא לבלשנות".
36603
משמעות והקשר
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: תרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
תרגיל ב 10:00 11:45 2102 רוח א' מר משה-אלישיב לוין, מר משה-אלישיב לוין
תרגיל ד 10:00 11:45 2102 רוח א' מר משה-אלישיב לוין, מר משה-אלישיב לוין
36604
תאוריה תחבירית
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ותרגיל ג 12:00 13:45 2206 רוח ב' ד"ר נורה בונה, ד"ר נורה בונה
שעור ותרגיל ה 12:00 13:45 2206 רוח ב' ד"ר נורה בונה, ד"ר נורה בונה
*דרישה מוקדמת: קורס 10801 "מבוא לבלשנות".
36607
מורפולוגיה
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור סמסטר: א' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א 12:00 13:45 2606 רוח א' ד"ר נעם פאוסט, ד"ר נעם פאוסט
שעור ג 16:00 17:45 2605 רוח א' ד"ר נעם פאוסט, ד"ר נעם פאוסט
*דרישה מוקדמת: קורס מס' 10801 "מבוא לבלשנות".
36610
סוגיות בתחביר
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ותרגיל ג 10:00 11:45 2705 רוח ב' ד"ר אייבי סישל, ד"ר אייבי סישל
שעור ותרגיל ה 10:00 11:45 2705 רוח ב' ד"ר אייבי סישל, ד"ר אייבי סישל
הקורס אינו פתוח לתלמידים שהשתתפו בקורס מס' 80663 "עקרונות ופרמטרים". דרישה מוקדמת: קורס 40663 "תיאוריה תחבירית".
36623
מבוא לבלשנות חישובית
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 2 ש"ש: 28 סוג: שעור ותרגיל סמסטר: א' סוג הבחינה: בחינה בכתב

סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ב 16:00 17:45 2402 רוח א' ד"ר מורי רמון
*דרישה מוקדמת: לפחות קורס מבוא אחד בבלשנות גנרטיבית. (לתלמידי קוגניציה: מבוא לחקר השפה).
36632
סמנטיקה מודאלית וסקאלרית
החוג הנותן: פיסיקה נ"ז: 4 ש"ש: 56 סוג: סמינריון סמסטר: ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב


סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון ב 10:00 11:45 2331 רוח ב' ד"ר עינת רובינשטיין, ד"ר עינת רובינשטיין
סמינריון ד 10:00 11:45