החוג לפיסיקה (541) - מסלול פיסיקה קוגניציה במסלול דו- חוגי
קורסי המסלול
תואר בוגר
פיסיקה קוגניציה במסלול דו- חוגי (2025)
שנה א'
לימודי חובה לימודי חובה בחוג לפיסיקה: שני הקורסים 06141+06136חליפים לקורס 76641
76222 קורס ממוחשב בבטיחות - שנה א' Computarized Safety Course
החוג הנותן: פיסיקה 0 נ"ז 0 ש"ש הדרכה סמסטר א' או ב'
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
הדרכה א א'
הדרכה ב ב'
חומר הקורס והמבדק באתר הקורס
76412 הכרת משאבי הספרייה לתלמידי החוג לפיסיקה - קורס מתוקשב INFORMATION & LIBRARY RESOURCES FOR PHYS. STUD.
החוג הנותן: פיסיקה 0 נ"ז 0 ש"ש הדרכה סמסטר א' או ב'
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
הדרכה א א'
הדרכה ב ב'
76641 תכנות סי++ ומטלאב C++ PROGRAMMING AND MATLAB
החוג הנותן: פיסיקה 4 נ"ז 56 ש"ש שעור ותרגיל קורס שנתי סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 16:00 17:45 ח'מחשבים שנתי מר גד קסיר
שעור ב ג 16:00 17:45 ח'מחשבים שנתי מר גד קסיר
שעור ג ה 16:00 17:45 ח'מחשבים שנתי מר גד קסיר
תרגיל א א 18:00 18:45 ח'מחשבים שנתי מר גד קסיר
תרגיל ב ג 18:00 18:45 ח'מחשבים שנתי מר גד קסיר
תרגיל ג ה 18:00 18:45 ח'מחשבים שנתי מר גד קסיר
תרגיל רשות ללא נזי"ם יינתן במעבדה. עקב בעייות אפשריות של מקום במעבדה, ייתכנו שינויים בזמני התרגול בתאום עם התלמידים. פתוח לכולם, מלבד תלמידי ביה"ס להנדסה. קיימת חובת הגשת תרגילים.
77101 מכניקה ויחסות פרטית MECHANICS AND SPECIAL RELATIVITY
החוג הנותן: פיסיקה 7 נ"ז 98 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 14:00 15:45 פלדמן ב' א' פרופ גיא רון, פרופ גיא רון, פרופ גיא רון
שעור א ד 13:00 14:45 פלדמן ב' א' פרופ גיא רון, פרופ גיא רון, פרופ גיא רון
שעור א ה 14:00 16:45 פלדמן ב' א' פרופ גיא רון, פרופ גיא רון, פרופ גיא רון
שעור ב א 12:00 13:45 לוין 8 א' פרופ ראם סרי, פרופ ראם סרי, פרופ ראם סרי
שעור ב ג 8:00 9:45 פלדמן ב' א' פרופ ראם סרי, פרופ ראם סרי, פרופ ראם סרי
שעור ב ה 12:00 13:45 פלדמן א' א' פרופ ראם סרי, פרופ ראם סרי, פרופ ראם סרי
שעור ג א 12:00 13:45 פלדמן א' א' פרופ יהודה הופמן, פרופ יהודה הופמן, פרופ יהודה הופמן
שעור ג ג 8:00 9:45 מתמטיקה 2 א' פרופ יהודה הופמן, פרופ יהודה הופמן, פרופ יהודה הופמן
שעור ג ה 12:00 13:45 פלדמן ב' א' פרופ יהודה הופמן, פרופ יהודה הופמן, פרופ יהודה הופמן
תרגיל א ב 16:00 17:45 קפלן א' מר אלעד שטיינברג
תרגיל ב ד 19:00 20:45 שפרינצק 214 א' גב נויה דימנשטיין
תרגיל ג ד 15:00 16:45 לוי 06 א' מר אלעד שטיינברג
תרגיל ד ד 8:00 9:45 שפרינצק 115 א' גב מור ניצן
תרגיל ה ב 10:00 11:45 לוין 8 א' מר אופק בירנהולץ
תרגיל ו ד 13:00 14:45 לוין 8 א' מר אופק בירנהולץ
תרגיל ז ג 18:00 19:45 A100 א' מר דורון גרוסמן
תרגיל ז ג 18:00 19:45 A100 א' מר דורון גרוסמן
כולל השלמות במתמטיקה שאינן מקנות נ"ז. מומלץ רקע במתמטיקה ופיסיקה ברמה של 5 יחידות בגרות. שעור א לתלפיות פיסיקה ביולוגיה ואחרים. שעור א' יתחיל בתחילת הסמסטר (26.10.14) ויינתן במשך 12 שבועות, כך שיסתיים שבועיים לפני תום הסמסטר. שעור ב' למדעים מדוייקים ואחרים.שיעור ג' לתלמידי הנדסה. תרגיל א' למדעים מדוייקים ואחרים, תרגיל ב' לפיסיקה ומדעי החיים, תרגיל ה' לתלפיות. קבוצות תרגיל ו',ז' לתלמידי הנדסה ופיסיקה יישומית.
77102 חשמל ומגנטיות ELECTRICITY AND MAGNETISM
החוג הנותן: פיסיקה 6 נ"ז 84 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 8:00 9:45 פלדמן א' ב' ד"ר יורם בורק, ד"ר יורם בורק
שעור א ה 12:00 13:45 פלדמן א' ב' ד"ר יורם בורק, ד"ר יורם בורק
שעור ב א 12:00 13:45 פלדמן א' ב' ד"ר אילון שרמן, ד"ר אילון שרמן
שעור ב ג 12:00 13:45 פלדמן א' ב' ד"ר אילון שרמן, ד"ר אילון שרמן
תרגיל א ד 13:00 14:45 שפרינצק 215 ב' מר אליה פרנקין
תרגיל ב ד 8:00 9:45 שפרינצק 217 ב' מר נמרוד שחם
תרגיל ג ד 15:00 16:45 קפלן ב' מר נמרוד שחם
תרגיל ד ב 10:00 11:45 שפרינצק 214 ב' מר ניר מנדלקר
תרגיל ה ג 10:00 11:45 שפרינצק 217 ב' מר ניר מנדלקר
קבוצת שעור ב' לתלפיות, מדעים מדוייקים' הנדסה, פיסיקה ביולוגיה ואחרים. קבוצת תרגיל ג' להנדסה ואחרים. קבוצת תרגיל ד' למדעים מדוייקים ואחרים. קב' תרגי ה' לתלפיות בלבד.
77159 מעבדה בפיסיקה א - חלקית PHYSICS LAB I (PARTIAL)
החוג הנותן: פיסיקה 3 נ"ז 42 ש"ש מעבדה סמסטר ב'
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה א א 9:00 11:45 ביתן 9 ב'
מעבדה ב ה 8:00 10:45 ביתן 9 ב'
מיועד לתלמידי פיסיקה במסלולים חד חוגי או דו-חוגי. אחראי ד"ר עדי וקנין. במהלך סמסטר ב' תינתן השלמת מעבדה
80114 מתמטיקה שימושית (1) Mathematical Methods I
החוג הנותן: פיסיקה 6 נ"ז 84 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:00 15:45 קנדה א' פרופ רז קופרמן, פרופ רז קופרמן, פרופ רז קופרמן
שעור א ב 12:00 13:45 קפלן א' פרופ רז קופרמן, פרופ רז קופרמן, פרופ רז קופרמן
שעור א ג 12:00 12:45 קפלן א' פרופ רז קופרמן, פרופ רז קופרמן, פרופ רז קופרמן
שעור ב ב 8:00 9:45 קפלן א' ד"ר מוריה סיגרון, ד"ר מוריה סיגרון, ד"ר מוריה סיגרון
שעור ב ה 8:00 8:45 קנדה א' ד"ר מוריה סיגרון, ד"ר מוריה סיגרון, ד"ר מוריה סיגרון
שעור ב ה 12:00 13:45 קפלן א' ד"ר מוריה סיגרון, ד"ר מוריה סיגרון, ד"ר מוריה סיגרון
תרגיל א א 16:00 16:45 מתמטיקה 2 א' מר עמית סולומון
תרגיל ב ד 17:00 17:45 מתמטיקה 110 א' מר חיים אבן זהר
תרגיל ג ג 18:00 18:45 שפרינצק 217 א' גב חנה גלזנר
תרגיל ד ב 12:00 12:45 לוי 06 א' גב חנה גלזנר
תרגיל ה ג 16:00 16:45 שפרינצק 214 א' גב חנה גלזנר
תרגיל ו ד 15:00 15:45 לוי 07 א' מר חיים אבן זהר
תרגיל ז ב 18:00 18:45 שפרינצק 29 א' מר עמית סולומון
קבוצת תרגיל ג' לתלפיות ואחרים.
80152 אלגברה לינארית לפיסיקאים LINEAR ALGEBRA FOR PHYSICISTS
החוג הנותן: פיסיקה 6 נ"ז 84 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א 10:00 11:45 רוטברג א' ד"ר איב גודין, ד"ר איב גודין
שעור ג 10:00 11:45 רוטברג א' ד"ר איב גודין, ד"ר איב גודין
תרגיל א ג 14:00 15:45 קפלן א' מר דוד אל חי בן עזרא
תרגיל ב א 16:00 17:45 לוין 8 א' מר אסף חורב
תרגיל ג ב 18:00 19:45 מתמטיקה 2 א' מר דוד אל חי בן עזרא
תרגיל א למדעים מדוייקים ואחרים. תרגיל ג' להנדסה ואחרים.
80155 סדנה באנליזה מתמטית למדעים מדוייקים ANALYSIS WORKSHOP FOR EXACT SCIENCES
החוג הנותן: פיסיקה 3 נ"ז 42 ש"ש סדנה סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סדנה ב 16:00 17:45 לוי 07 ב' ד"ר אבגניה זוכוביצקי, ד"ר אבגניה זוכוביצקי
סדנה ד 10:00 10:45 קנדה עליון ב' ד"ר אבגניה זוכוביצקי, ד"ר אבגניה זוכוביצקי
80157 מתמטיקה שימושית (2) Mathematical Methods II
החוג הנותן: פיסיקה 6 נ"ז 84 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 14:00 15:45 קנדה ב' ד"ר יוסי שמאי, ד"ר יוסי שמאי
שעור א ג 8:00 9:45 קפלן ב' ד"ר יוסי שמאי, ד"ר יוסי שמאי
שעור ב ב 12:00 13:45 קפלן ב' ד"ר מרים בנק, ד"ר מרים בנק
שעור ב ד 13:00 14:45 קנדה ב' ד"ר מרים בנק, ד"ר מרים בנק
תרגיל א ב 12:00 13:45 לוי 06 ב' גב חנה גלזנר
תרגיל ב ג 16:00 17:45 לוי 214 ב' מר עמית סולומון
תרגיל ג ב 14:00 15:45 לוי 07 ב' מר נדב עמיר
תרגיל ד א 18:00 19:45 שפרינצק 117 ב' מר עמית סולומון
תרגיל ה ד 17:00 18:45 שפרינצק 115 ב' גב שרה טוקצ'ינסקי
תרגיל ו ג 14:00 15:45 רוטברג ב' מר נדב עמיר
קבוצת תרגיל ו' לתלפיות ואחרים.
לימודי חובה קוגניציה
6115 תהליכים קוגניטיביים למדעי הקוגניציה COGNITIVE PROCESSES FOR COGNITIVE SCIENCES
החוג הנותן: פיסיקה 3 נ"ז 42 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ותרגיל ג 14:00 16:45 2713 רוח א' ד"ר ענת מריל
*מוגבל ל-80 תלמידים. **הקורס מקביל לקורס מס' 51539. על התלמידים להיבחן בקורס אליו הם רשומים.
6136 תכנות מתמטי למדעי הקוגניציה MATLAB FOR COGNITIVE SCIENCE
החוג הנותן: פיסיקה 2 נ"ז 28 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ג 15:00 16:45 חוות מחשבים חברה ב' מר אוהד דן
שעור ב ה 12:00 13:45 חוות מחשבים חברה ב' מר אוהד דן
תרגיל א ג 17:00 17:45 חוות מחשבים חברה ב' מר אוהד דן
תרגיל ב ה 14:00 14:45 חוות מחשבים חברה ב' מר אוהד דן
* קב' א' תינתן בחוות המחשבים בהר-הצופים במדעי החברה. * קב' ב' תינתן בחוות המחשבים בא.ספרא בניין שפרינצק. * דרישה מוקדמת: קורס מס' 06141 "תכנות מונחה עצמים". : תרגיל רשות ללא נזי"ם יינתן במעבדה. קיימת חובת הגשת תרגילים.
6141 תכנות מונחה עצמים ב-Python OBJECTS ORIENTED PROGRAMMING FOR COGNITIVE SCIE.
החוג הנותן: פיסיקה 2 נ"ז 28 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א ב 16:00 17:45 חוות מחשבים חברה א' ד"ר אריה שלזינגר
שעור ב ד 10:00 11:45 ח'מחשבים א' ד"ר אריה שלזינגר
תרגיל א ב 18:00 18:45 חוות מחשבים חברה א' ד"ר אריה שלזינגר
תרגיל ב ד 12:00 12:45 ח'מחשבים א' ד"ר אריה שלזינגר
* קב' א' תינתן בחוות המחשבים בהר-הצופים במדעי החברה . * קב' ב' תינתן בחוות המחשבים בא.ספרא בניין שפרינצק. ***פתוח כקורס בחירה לתלמידים שהחלו לימודיהם לפני תשע"ג. תרגיל רשות ללא נזי"ם יינתן במעבדה. קיימת חובת הגשת תרגילים. הקורס אינו פתוח לתלמידי ביה"ס להנדסה.
6145 פיזיולוגיה של התנהגות PHYSIOLOGY OF BEHAVIOR
החוג הנותן: פיסיקה 3 נ"ז 42 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ה 8:00 9:45 לוי 07 א' ד"ר ענבל גושן
תרגיל א ד 8:00 9:45 שפרינצק 114 א' גב אדר אדמסקי
תרגיל ב ד 16:00 17:45 שפרינצק 101 א' גב אדר אדמסקי
* אינו פתוח למי שלומד קורס 51106 הקורס יתקיים בקמפוס אדמונד ספרא. התרגיל יתקיים פעם בשבועיים
לימודי חובה קוגניציה שנים א-ב.
6110 היסודות הפילוסופיים של מדעי הקוגניציה THE PHILOS. FOUNDATIONS OF COGNITIVE SCIENCE
החוג הנותן: פיסיקה 3 נ"ז 42 ש"ש שעור סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א 16:00 18:45 2714 רוח ב' ד"ר בנימין יאנג
*ההרצאות יינתנו באנגלית. התרגיל יתקיים אחת לשבועיים בימי ג' בשעות 18.30-20.00 בכיתה 2714 רוח.
52005 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה למדעי המחשב א INTRODUCTION TO PROBABILITY AND STAT FOR CS A
החוג הנותן: פיסיקה 6 נ"ז 84 ש"ש שעור, תרגיל ומעבדה סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 16:00 17:45 פלדמן ב' א' ד"ר אור צוק
שעור ב א 10:00 11:45 לוין 8 א' ד"ר פבל צ'יגנסקי
תרגיל א א 18:00 19:45 קפלן א' ד"ר אור צוק, ד"ר פבל צ'יגנסקי
תרגיל ב ב 18:00 19:45 שפרינצק 115 א' מר יניב טנצר
תרגיל ג ב 8:00 9:45 שפרינצק 217 א' מר יניב טנצר
מעבדה א ד 8:00 9:45 פלדמן א' א' ד"ר פבל צ'יגנסקי
מעבדה ב ד 18:00 19:45 פלדמן א' א' ד"ר אור צוק
הקורס ינתן בגבעת רם דרישה מוקדמת:קורסים 80131 או 80177 , 80134 או 80152 , 80132 דרישת קדם או דרישה מקבילה 80181 דרישת קדם או דרישה מקבילה
קורסי בחירה להשלמת הנקודות בפיסיקה אפשר לבחור מרשימת הקורסים הבאה:
77153 רעיונות יסוד בפיסיקה מודרנית Basic Ideas of Modern Physics
החוג הנותן: פיסיקה 2 נ"ז 28 ש"ש שעור סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ה 14:00 15:45 פלדמן א' ב' פרופ אבישי דקל
קורסי בחירה קוגניציה קורסי בחירה שנים א-ג במהלך התואר יש ללמוד 12 נ"ז קורסי בחירה
10810 שפה, חברה ומחשבה LANGUAGE, SOCIETY AND THOUGHT
החוג הנותן: פיסיקה 3 נ"ז 42 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ג 10:00 11:45 2718 רוח ב' ד"ר אליצור בר-אשר-סיגל
תרגיל א ה 9:00 9:45 2207 רוח ב' גב יעל גולן
תרגיל ב ה 10:00 10:45 2331 רוח ב' גב יעל גולן
תרגיל ג ד 9:00 9:45 2207 רוח ב' מר בנימין פרידנברג
תרגיל ד ד 14:00 14:45 2305 רוח ב' מר בנימין פרידנברג
קורס מתכנית "אבני פינה" - תחום רוח.
51201 תהליכים חברתיים SOCIAL PSYCHOLOGY
החוג הנותן: פיסיקה 3 נ"ז 42 ש"ש שעור סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ג 14:00 16:45 טבע 1 ב' ד"ר טלי קליימן
ניתן ללמוד משנה ב'. דרישה מוקדמת: מילוי חובות הקורס השתתפות בניסויים ( 51110)
51537 תהליכים פסיכוביולוגיים PSYCHOBIOLOGICAL PROCESSES
החוג הנותן: פיסיקה 3 נ"ז 42 ש"ש שעור סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ד 10:00 12:45 טבע 2 ב' פרופ יהודה שביט
דרישה מוקדמת: קורס יסודות ביולוגיים (51106). מומלץ ללמוד בשנה א'.
שנה ב'
לימודי חובה לימודי חובה בחוג לפיסיקה: שני הקורסים 06126+06136חליפים לקורס 76641 . שני הקורסים 52114+52115 חליפים לקורס 80312
76223 קורס ממוחשב בבטיחות - שנה ב COMPUTAIZED SAFETY COURSE
החוג הנותן: פיסיקה 0 נ"ז 0 ש"ש הדרכה סמסטר א' או ב'
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
הדרכה א א'
הדרכה ב ב'
76412 הכרת משאבי הספרייה לתלמידי החוג לפיסיקה - קורס מתוקשב INFORMATION & LIBRARY RESOURCES FOR PHYS. STUD.
החוג הנותן: פיסיקה 0 נ"ז 0 ש"ש הדרכה סמסטר א' או ב'
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
הדרכה א א'
הדרכה ב ב'
76641 תכנות סי++ ומטלאב C++ PROGRAMMING AND MATLAB
החוג הנותן: פיסיקה 4 נ"ז 56 ש"ש שעור ותרגיל קורס שנתי סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 16:00 17:45 ח'מחשבים שנתי מר גד קסיר
שעור ב ג 16:00 17:45 ח'מחשבים שנתי מר גד קסיר
שעור ג ה 16:00 17:45 ח'מחשבים שנתי מר גד קסיר
תרגיל א א 18:00 18:45 ח'מחשבים שנתי מר גד קסיר
תרגיל ב ג 18:00 18:45 ח'מחשבים שנתי מר גד קסיר
תרגיל ג ה 18:00 18:45 ח'מחשבים שנתי מר גד קסיר
תרגיל רשות ללא נזי"ם יינתן במעבדה. עקב בעייות אפשריות של מקום במעבדה, ייתכנו שינויים בזמני התרגול בתאום עם התלמידים. פתוח לכולם, מלבד תלמידי ביה"ס להנדסה. קיימת חובת הגשת תרגילים.
77152 פיסיקה תרמית THERMAL PHYSICS
החוג הנותן: פיסיקה 4 נ"ז 56 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א 11:00 11:45 פלדמן א' א' פרופ רונן רפפורט, פרופ רונן רפפורט
שעור ג 14:00 15:45 פלדמן א' א' פרופ רונן רפפורט, פרופ רונן רפפורט
תרגיל א א 14:00 15:45 מתמטיקה 2 א' מר ניר מנדלקר
תרגיל ב א 12:00 13:45 שפרינצק 217 א' מר אלמוג ילינביץ
תרגיל ג ב 10:00 11:45 שפרינצק 24 א' מר ניר מנדלקר
תרגיל ד ד 8:00 9:45 שפרינצק 215 א' מר אלמוג ילינביץ
תרגיל ד' להנדסה ואחרים. קבוצת תרגיל ב' לתלפיות ואחרים
77302 מעבדה בפיסיקה ב PHYSICS LAB II
החוג הנותן: פיסיקה 6 נ"ז 84 ש"ש מעבדה קורס שנתי
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
מעבדה א ב 8:00 10:45 בנין מעבדות שנתי פרופ ג'אי פינברג
מעבדה ב ד 16:00 18:45 בנין מעבדות שנתי פרופ ג'אי פינברג
מעבדה ג ה 14:00 16:45 בנין מעבדות שנתי פרופ ג'אי פינברג
מעבדה ד ד 8:00 10:45 בנין מעבדות שנתי
מעבדה ה ה 8:00 10:45 בנין מעבדות שנתי
מעבדה ו ב 15:00 17:45 בנין מעבדות שנתי
מעבדה ז א 15:00 17:45 בנין מעבדות שנתי
פרופ' ג'איי פיינברג - אחראי.
77303 מכניקה אנליטית ANALYTICAL MECHANICS
החוג הנותן: פיסיקה 5 נ"ז 70 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ב 14:00 14:45 רוטברג א' פרופ ברק קול, פרופ ברק קול
שעור ה 12:00 13:45 מתמטיקה 2 א' פרופ ברק קול, פרופ ברק קול
תרגיל א א 12:00 13:45 לוי 06 א' מר נמרוד שחם
תרגיל ב ג 12:00 13:45 שפרינצק 28 א' מר נמרוד שחם
תרגיל ג ד 13:00 14:45 שפרינצק 117 א' מר פז בנימיני
תרגיל ד ד 9:00 10:45 שפרינצק 102 א' מר פז בנימיני
תרגיל ד למדעים מדוייקים ואחרים. קבוצת תרגיל ג' לתלפיות ואחרים.
77305 גלים ואופטיקה WAVES AND OPTICS
החוג הנותן: פיסיקה 5 נ"ז 70 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א 10:00 10:45 פלדמן א' א' פרופ נדב כ"ץ, פרופ נדב כ"ץ
שעור ג 8:00 9:45 פלדמן א' א' פרופ נדב כ"ץ, פרופ נדב כ"ץ
תרגיל א ב 18:00 19:45 שפרינצק 215 א' מר משה חרץ
תרגיל ב ג 12:00 13:45 שפרינצק 217 א' מר אברהם קליין
תרגיל ג ד 15:00 16:45 לוין 8 א' מר משה חרץ
תרגיל ד א 16:00 17:45 מתמטיקה 110 א' מר אברהם קליין
תרגיל ג' למדעים מדוייקים ואחרים. תרגיל ד לתלפיות ואחרים.
77318 תורת הקוונטים (1) QUANTUM THEORY I
החוג הנותן: פיסיקה 6 נ"ז 84 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א 10:00 11:45 פלדמן א' ב' פרופ חגי איזנברג, פרופ חגי איזנברג
שעור ג 16:00 17:45 קפלן ב' פרופ חגי איזנברג, פרופ חגי איזנברג
תרגיל א ד 13:00 14:45 שפרינצק 117 ב' מר אלעד שטיינברג
תרגיל ב ב 16:00 17:45 שפרינצק 215 ב' מר פז בנימיני
תרגיל ג ה 12:00 13:45 שפרינצק 29 ב' מר אלעד שטיינברג
תרגיל ד ה 11:00 12:45 שפרינצק 116 ב' מר פז בנימיני
תרגיל א למדעים מדוייקים ואחרים. תרגיל ד לתלפיות.
לימודי חובה קוגניציה
6112 מבוא לחקר השפה INTRODUCTION TO THE STUDY OF LANGUAGE
החוג הנותן: פיסיקה 5 נ"ז 70 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ב 16:00 17:45 2712 רוח ב' פרופ מלכה חובב, פרופ מלכה חובב, ד"ר לוקה צרניץ', ד"ר לוקה צרניץ'
שעור ה 14:00 15:45 2718 רוח ב' פרופ מלכה חובב, פרופ מלכה חובב, ד"ר לוקה צרניץ', ד"ר לוקה צרניץ'
תרגיל א ב 8:00 9:45 שפרינצק 27 ב' מר הנרי ברייס
תרגיל ב ב 12:00 13:45 2603 רוח ב' מר הנרי ברייס
*התרגיל יינתן פעם בשבועיים. מועדי התרגיל יפורסמו בהמשך השעור יתקיים בקמפוס הר הצופים במתחם אוסטרליה חדר 200. תרגול א יתקיים בקמפוס ספרא תרגול ב' יתקיים בקמפוס הר הצופים
6120 סמינריון חוגי בקוגניציה DEPARTMENTAL SEMINAR IN CONGNITION
החוג הנותן: פיסיקה 4 נ"ז 56 ש"ש סמינריון קורס שנתי סוג הבחינה: עבודה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון ב 17:00 18:45 א' ד"ר הלל אביעזר, ד"ר אייבי סישל, ד"ר הלל אביעזר, ד"ר אייבי סישל
סמינריון ג 10:00 11:45 שפרינצק 117 ב' ד"ר הלל אביעזר, ד"ר אייבי סישל, ד"ר הלל אביעזר, ד"ר אייבי סישל
המפגשים בסמסטר א' יתחילו בשעה 16:45.
6122 מבוא ללוגיקה למדעי הקוגניציה INTRODUCTION TO LOGIC FOR COGNITIVE SCIENCES
החוג הנותן: פיסיקה 6 נ"ז 84 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ב 8:00 9:45 מתמטיקה 2 א' ד"ר אליעזר זילברפניג, ד"ר אליעזר זילברפניג
שעור ד 13:00 14:45 שפרינצק 115 א' ד"ר אליעזר זילברפניג, ד"ר אליעזר זילברפניג
תרגיל א ב 10:00 11:45 שפרינצק 26 א' גב תמר קולודני
תרגיל ב ב 12:00 13:45 2330 רוח א' גב תמר קולודני
תרגיל ג ב 10:00 11:45 שפרינצק 29 א' גב לוטם אלבר
*אינו פתוח לתלמידי קורסים מס' 15101 או 15102. השיעור יתקיים בקמפוס א. ספרא תרגילים א וג יתקיימו בקמפוס א. ספרא תרגיל ב יתקיים בקמפוס הר הצופים.
6125 נוירואנטומיה תפקודית למדעי הקוגניציה FUNCTIONAL NEUROANATOMY FOR COGNITION SCIENCES
החוג הנותן: פיסיקה 4 נ"ז 56 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ותרגיל ג 16:00 18:45 פלדמן א' א' פרופ אמיר עמדי
*דרישה מוקדמת: קורס מס' 51106. אינו פתוח לתלמידים שלמדו קורס 51778. *בנוסף ייערכו שני מפגשים בביה"ס לרפואה למטרות תרגול ודיסקצית הדגמה. *השיעור והתרגיל יתקיימו לסירוגין. * הקורס יתקיים בקמפוס אדמונד ספרא.
6128 מבוא למדעי המוח הקוגנטיביים INTODUCTION TO COGNITIVE NEUROSCIENCE
החוג הנותן: פיסיקה 3 נ"ז 42 ש"ש שעור סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א 13:00 15:45 2713 רוח ב' ד"ר אילת לנדאו
*דרישה מוקדמת: 1. תהליכים קוגניטיביים קורס 51539 או 06115 וגם 2. אחד מהקורסים הבאים: נוירואנטומיה תפקודית(06125 או 51778) או יסודות ביולוגיים(51106).או באישור במרצה. **תכני הקורס חופפים חלקית לתכני הקורס יסודות הנוירופסיכולוגיה(51404) ***מוגבל ל-80 תלמידים. מטלות הקורס כוללות השתתפות בשלוש שעות ניסוי במעבדות המחקר באוניברסיטה. בעקבות שעות הניסוי, תלמידים יגישו שתי מטלות המסתמכות על ספרות בנושאי המחקר בו השתתפו.
6132 שיטות מחקר בקוגניציה RESEARCH METHODS IN COGNITION
החוג הנותן: פיסיקה 4 נ"ז 56 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: עבודה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ה 10:00 11:45 קנדה עליון א' פרופ אילנה ריטוב
תרגיל ג 10:00 11:45 קנדה עליון א' מר ניב רגב
השעור והתרגיל יתקיימו בקמפוס אדמונד ספרא
6140 התנסות מעשית במחקר HANDS-ON INTRO. TO RESEARCH
החוג הנותן: פיסיקה 2 נ"ז 28 ש"ש שעור סמסטר ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ב 14:00 15:45 2712 רוח ב' פרופ אילנה ריטוב, גב עינב הרט
*דרישה בו זמנית: קורס מס' 06132 שיטות מחקר בקוגניציה. פרטים על הקורס ניתן למצוא באתר החוג למדעי הקוגניציה.
לימודי חובה קוגניציה שנים א-ב.
6110 היסודות הפילוסופיים של מדעי הקוגניציה THE PHILOS. FOUNDATIONS OF COGNITIVE SCIENCE
החוג הנותן: פיסיקה 3 נ"ז 42 ש"ש שעור סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א 16:00 18:45 2714 רוח ב' ד"ר בנימין יאנג
*ההרצאות יינתנו באנגלית. התרגיל יתקיים אחת לשבועיים בימי ג' בשעות 18.30-20.00 בכיתה 2714 רוח.
52005 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה למדעי המחשב א INTRODUCTION TO PROBABILITY AND STAT FOR CS A
החוג הנותן: פיסיקה 6 נ"ז 84 ש"ש שעור, תרגיל ומעבדה סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א א 16:00 17:45 פלדמן ב' א' ד"ר אור צוק
שעור ב א 10:00 11:45 לוין 8 א' ד"ר פבל צ'יגנסקי
תרגיל א א 18:00 19:45 קפלן א' ד"ר אור צוק, ד"ר פבל צ'יגנסקי
תרגיל ב ב 18:00 19:45 שפרינצק 115 א' מר יניב טנצר
תרגיל ג ב 8:00 9:45 שפרינצק 217 א' מר יניב טנצר
מעבדה א ד 8:00 9:45 פלדמן א' א' ד"ר פבל צ'יגנסקי
מעבדה ב ד 18:00 19:45 פלדמן א' א' ד"ר אור צוק
הקורס ינתן בגבעת רם דרישה מוקדמת:קורסים 80131 או 80177 , 80134 או 80152 , 80132 דרישת קדם או דרישה מקבילה 80181 דרישת קדם או דרישה מקבילה
קורסי בחירה להשלמת הנקודות בפיסיקה אפשר לבחור מרשימת הקורסים הבאה:
77153 רעיונות יסוד בפיסיקה מודרנית Basic Ideas of Modern Physics
החוג הנותן: פיסיקה 2 נ"ז 28 ש"ש שעור סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ה 14:00 15:45 פלדמן א' ב' פרופ אבישי דקל
77313 משוואות של פיסיקה מתמטית EQUATIONS OF MATHEMATICAL PHYSICS
החוג הנותן: פיסיקה 6 נ"ז 84 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ג 10:00 11:45 כימיה 7 א' פרופ עמירם לויתן, פרופ עמירם לויתן
שעור ה 9:00 10:45 מתמטיקה 2 א' פרופ עמירם לויתן, פרופ עמירם לויתן
תרגיל א א 18:00 19:45 שפרינצק 29 א' מר הלל אהרוני
תרגיל ב ב 8:00 9:45 שפרינצק 117 א' מר הלל אהרוני
תרגיל ג ה 14:00 15:45 שפרינצק 201 א' מר משה מיכאל
תרגיל ד ב 15:00 16:45 לוי 07 א' מר משה מיכאל
תרגיל א למדעים מדוייקים ואחרים. תרגיל ד להנדסה ואחרים. תרגיל ג לתלפיות. במסלולי פיסיקה מתמטיקה בהם הקורס אינו חובה למסלול ייחשב קורס זה כקורס בחירה במתמטיקה או כקורס בחירה בפיסיקה, אך לא בשניהם.
77315 מבוא לפיסיקה עם מחשב INTRODUCTION TO PHYSICS WITH COMPUTER
החוג הנותן: פיסיקה 4 נ"ז 56 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א 16:00 17:45 שפרינצק 116 ב' ד"ר שמעון עצידה, ד"ר שמעון עצידה
שעור ה 14:00 14:45 שפרינצק 26 ב' ד"ר שמעון עצידה, ד"ר שמעון עצידה
תרגיל ה 15:00 15:45 ח'מחשבים ב' ד"ר שמעון עצידה
פתוח לתלמידי מוסמך ודוקטור. מומלץ לכל תלמידי פיסיקה
77401 חשמל אנליטי ANALITICAL ELECTRODYNAMICS
החוג הנותן: פיסיקה 5 נ"ז 70 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א 12:00 13:45 פלדמן ב' ב' פרופ מקסים חודאס, פרופ מקסים חודאס
שעור ג 14:00 15:45 פלדמן א' ב' פרופ מקסים חודאס, פרופ מקסים חודאס
תרגיל א ג 9:00 9:45 שפרינצק 215 ב' גב נויה דימנשטיין
תרגיל ב ג 18:00 18:45 שפרינצק 115 ב' גב נויה דימנשטיין
תרגיל א למדעים מדוייקים ואחרים.
77407 מבוא למדע המורכבות Introduction to Complexity
החוג הנותן: פיסיקה 3 נ"ז 42 ש"ש שעור סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א 14:00 15:45 שפרינצק 117 ב' פרופ סורין סולומון, פרופ סורין סולומון
שעור ג 14:00 14:45 שפרינצק 117 ב' פרופ סורין סולומון, פרופ סורין סולומון
77412 שיטות קירוב ושיערוך בבעיות פיסיקליות ORDER OF MAGNITUDE IN PHYSICS PROBLEMS
החוג הנותן: פיסיקה 2 נ"ז 28 ש"ש שעור סמסטר ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ה 12:00 13:45 רוטברג ב' פרופ נדב כ"ץ
מיועד לתלמידי שנה ב ו-ג.
77606 תורת הרצף MECHANICS OF CONTINUA
החוג הנותן: פיסיקה 3 נ"ז 42 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ב 12:00 13:45 A100 ב' ד"ר שמואל בלברג
שעור ב 12:00 13:45 A100 ב' ד"ר שמואל בלברג
תרגיל א 14:00 14:45 שפרינצק 115 ב' ד"ר שמואל בלברג
פתוח לתלמידי שנה ב .
קורסי בחירה קוגניציה קורסים בחירה שנים א-ג במהלך התואר יש ללמוד 12 נ"ז מכלל קורסי הבחירה של החוג
10810 שפה, חברה ומחשבה LANGUAGE, SOCIETY AND THOUGHT
החוג הנותן: פיסיקה 3 נ"ז 42 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ג 10:00 11:45 2718 רוח ב' ד"ר אליצור בר-אשר-סיגל
תרגיל א ה 9:00 9:45 2207 רוח ב' גב יעל גולן
תרגיל ב ה 10:00 10:45 2331 רוח ב' גב יעל גולן
תרגיל ג ד 9:00 9:45 2207 רוח ב' מר בנימין פרידנברג
תרגיל ד ד 14:00 14:45 2305 רוח ב' מר בנימין פרידנברג
קורס מתכנית "אבני פינה" - תחום רוח.
51201 תהליכים חברתיים SOCIAL PSYCHOLOGY
החוג הנותן: פיסיקה 3 נ"ז 42 ש"ש שעור סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ג 14:00 16:45 טבע 1 ב' ד"ר טלי קליימן
ניתן ללמוד משנה ב'. דרישה מוקדמת: מילוי חובות הקורס השתתפות בניסויים ( 51110)
51537 תהליכים פסיכוביולוגיים PSYCHOBIOLOGICAL PROCESSES
החוג הנותן: פיסיקה 3 נ"ז 42 ש"ש שעור סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ד 10:00 12:45 טבע 2 ב' פרופ יהודה שביט
דרישה מוקדמת: קורס יסודות ביולוגיים (51106). מומלץ ללמוד בשנה א'.
קורסי בחירה קוגניציה קורסים בחירה שנים ב-ג במהלך התואר יש ללמוד 12 נ"ז מכלל קורסי הבחירה של החוג
6142 הירוגליפים מצריים, והלקסיקון המנטלי – הקשרים בלתי צפויים PICTURES & WORDS IN THE MIND: FROM HIEROGLYPHS
החוג הנותן: פיסיקה 2 נ"ז 28 ש"ש סמינריון סמסטר ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון ה 10:00 11:45 2501 רוח ב' פרופ אורלי גולדווסר, ד"ר ענת מריל
* ממומלץ ללמוד לפני את הקורס "מצרית למתחילים" 22150. שייחשב במסגרת מכסת הנ"ז של קורסי בחירה שפות (עד 4 נ"ז). הקורס יתקיים במתחם אוסטרליה חדר 200.
6147 פרוייקט מחקר עצמאי במעבדה- שנה ב' INDIVIDUAL RESEARCH PROJECT IN THE LAB.
החוג הנותן: פיסיקה 4 נ"ז 56 ש"ש עבודה מעשית סמסטר א' או ב' סוג הבחינה: פרויקט
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
עבודה מעשית א א'
עבודה מעשית ב ב'
*פרטים על הקורס ניתן למצוא באתר החוג למדעי הקוגניציה.
6161 שפה וארכיטקטורה קוגניטיבית ב' Language and cognitive architecture - B
החוג הנותן: פיסיקה 2 נ"ז 28 ש"ש שעור סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינת בית
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ב 10:00 11:45 2103 רוח ב' פרופ יוסף גרודזינסקי
דרישה מוקדמת : שפה וארכיטקטורה קוגניטיבית א' פתוח להרשמה לתלמידי בוגר באישור החוג בלבד
6162 קבלת החלטות: היבטים התנהגותיים Behavioral Decision Making
החוג הנותן: פיסיקה 2 נ"ז 28 ש"ש סמינריון סמסטר ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
סמינריון ב 12:00 13:45 2606 רוח ב' פרופ אילנה ריטוב
15302 מבוא לתורת ההכרה INTRODUCTION TO EPISTEMOLOGY
החוג הנותן: פיסיקה 4 נ"ז 56 ש"ש שעור קורס שנתי סוג הבחינה: בחינת בית
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א 16:00 17:45 2713 רוח ב' ד"ר איתי ניסן-רוזן, ד"ר איתי ניסן-רוזן
שעור ב 16:00 17:45 2713 רוח א' ד"ר איתי ניסן-רוזן, ד"ר איתי ניסן-רוזן
דרישה מוקדמת: הקורס 15103 'מבוא לתורת ההגיון' תתקיים בחינת בית הגשה בתאריך 10.8.2015.
36602 פונולוגיה PHONOLOGY
החוג הנותן: פיסיקה 4 נ"ז 56 ש"ש שעור סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א 12:00 13:45 2502 רוח ב' ד"ר נעם פאוסט, ד"ר נעם פאוסט
שעור ג 16:00 17:45 2502 רוח ב' ד"ר נעם פאוסט, ד"ר נעם פאוסט
*דרישה מוקדמת: קורס מס' 10801 "מבוא לבלשנות".
36603 משמעות והקשר MEANING AND CONTEXT
החוג הנותן: פיסיקה 4 נ"ז 56 ש"ש תרגיל סמסטר א' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
תרגיל ב 10:00 11:45 2102 רוח א' מר משה-אלישיב לוין, מר משה-אלישיב לוין
תרגיל ד 10:00 11:45 2102 רוח א' מר משה-אלישיב לוין, מר משה-אלישיב לוין
36604 תאוריה תחבירית SYNTACTIC THEORY
החוג הנותן: פיסיקה 4 נ"ז 56 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר ב' סוג הבחינה: בחינה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ותרגיל ג 12:00 13:45 2206 רוח ב' ד"ר נורה בונה, ד"ר נורה בונה
שעור ותרגיל ה 12:00 13:45 2206 רוח ב' ד"ר נורה בונה, ד"ר נורה בונה
*דרישה מוקדמת: קורס 10801 "מבוא לבלשנות".
36607 מורפולוגיה MORPHOLOGY
החוג הנותן: פיסיקה 4 נ"ז 56 ש"ש שעור סמסטר א' סוג הבחינה: עבודה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור א 12:00 13:45 2606 רוח א' ד"ר נעם פאוסט, ד"ר נעם פאוסט
שעור ג 16:00 17:45 2605 רוח א' ד"ר נעם פאוסט, ד"ר נעם פאוסט
*דרישה מוקדמת: קורס מס' 10801 "מבוא לבלשנות".
36610 סוגיות בתחביר ISSUES IN SYNTAX
החוג הנותן: פיסיקה 4 נ"ז 56 ש"ש שעור ותרגיל סמסטר ב' סוג הבחינה: עבודה בכתב
סוג שעורקבוצהיוםמשעהעד שעהמקוםסמסטרמרצים
שעור ותרגיל ג 10:00 11:45 2705 רוח ב' ד"ר אייבי סישל, ד"ר אייבי סישל
שעור ותרגיל ה 10:00 11:45 2705 רוח ב' ד"ר אייבי סישל, ד"ר אייבי סישל
הקורס אינו פתוח לתלמידים שהשתתפו בקורס מס' 80663 "עקרונות ופרמטרים". דרישה מוקדמת: קורס 40663 "תיאוריה תחבירית".
36623 מבוא לבלשנות חישובית