מסלול מדעי החיים - חטיבה ביוכימית לתלמידי כימיה (4034)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג חטיבה בביולוגיה-כיוון ביוכימי
( 570)
חובה בחוג19
חובת בחירה13-15
בחירה בחוג3-5
סה"כ בחוג32
מס שנים לתואר
סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר


 
הלימודים בחטיבה מיועדים לסטודנטים הלומדים במסלול חד חוגי בחוג לכימיה, ומעוניינים להעשיר את הידע שלהם במגוון תחומים במכון למדעי החיים.

החטיבה מיועדת לתלמידים שנשרו מתוכנית כימיה ביולוגיה ומעוניינים לעבור לכימיה עם חטיבה בביולוגיה - בלבד

היקף הלימודים בחטיבה הוא 32 נקודות זכות.
לימודי החובה כוללים קורסי מבוא במדעי החיים.
מעבר לקורסי המבוא תינתן אפשרות לבחור קורסי בחירה ממגוון הקורסים במכון למדעי החיים או קורסים מורחבים להעמקת הידע בביולוגיה.