מסלול מדעי החיים - חטיבה כללית (4030)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג חטיבה בביולוגיה-כיוון כללי
( 570)
חובה בחוג13
חובת בחירה13-15
בחירה בחוג5-6
סה"כ בחוג32
מס שנים לתואר
סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר חטיבה זו מומלצת לתלמידים מהפקולטה למדעי הטבע, שאינם לומדים בחוג למדעי החיים - 566+570, ומבקשים להיחשף לידע ולמחקר במדעי החיים.

הלימודים מבוססים על לימודי יסוד במתמטיקה, פיסיקה, כימיה ותכנות של הפקולטה למדעי הטבע.
היקף הלימודים בחטיבה הוא 32 נקודות זכות.
מעבר לקורסי המבוא תינתן אפשרות לבחור קורסי בחירה ממגוון הקורסים במכון למדעי החיים או קורסים מורחבים להעמקת הידע בביולוגיה.


החל משנת הלימודים תשפ"א החטיבות יופיעו רק על גיליון הציונים וכבר לא יופיעו על הדיפלומות