החוג למדעי החיים (570)
מסלול מדעי החיים ומדעי כדור הארץ בהתמחות גאולוגיה במסלול דו חוגי (8029)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג מדעי החיים
( 570)
סה"כ נקודות בחוג מדעי כדור הארץ
( 595)
חובהחובה בחוג2814.5
לימודי יסוד חובה38
חובהלימודים בשנים ב' - ג'35
חובת בחירה206
סה"כ בחוג8659.5
לימודי תכנות44
אבני פינה44
חוג נוסף5686
סה"כ נ"ז למסלול מינימום151149.5
מס שנים לתואר33
סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר 300300


המסלול נועד לתלמידים המעונינים ללמוד בשני החוגים גיאולוגיה וביולוגיה (מסלול דו-חוגי). 
תלמידי המסלול חייבים ללמוד אבני פינה בהיקף של 6 נ"ז 3 נ"ז ממדעי החברה ו-3 נ"ז ממדעי הרוח.