החוג למדעי החיים (570)
מסלול מדעי החיים קוגניציה במסלול דו-חוגי (4025)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג מדעי החיים
( 570)
סה"כ נקודות בחוג מדעי הקוגניציה והמוח
( 143)
חובהחובה בחוג23
לימודי יסוד חובה25
חובת בחירה29-34
בחירה בחוג2-4
סה"כ בחוג85
חוג נוסף68
סה"כ נ"ז למסלול מינימום153
מס שנים לתואר33
סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר 300300


 תלמידי החוג למדעי הקוגניציה פטורים מלימודי קורסי אבני פינה