החוג למדעי החיים (570)
מסלול פסיכוביולוגיה (4024)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג מדעי החיים
( 570)
סה"כ נקודות בחוג צירוף פסיכולוגיה ומדעי החיים
( 318)
חובהחובה בחוג39
לימודי יסוד חובה25
חובת בחירה16-20
בחירה בחוג4
סה"כ בחוג88
אבני פינה4
חוג נוסף58
סה"כ נ"ז למסלול מינימום150
מס שנים לתואר33
סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר 300300א. תכנית הלימודים לתואר בוגר משותפת לחוג לפסיכולוגיה בפקולטה למדעי החברה ולחוג למדעי החיים בפקולטה למדעי הטבע.

ב. התכנית מיועדת לתלמידים מצטיינים המעוניינים ללמוד את שני התחומים ואת נקודות המפגש ביניהם.

ג. תכנית הלימודים סוקרת מושגי יסוד בכל אחד מהתחומים ומתמקדת בבסיס הביולוגי של תפקודי מח כולל התנהגות ותפיסה. תלמידי התכנית משתתפים בסמינריון ייחודי שניתן במשותף ע"י מורים ממדעי החיים ומפסיכולוגיה ומשתלבים במחקר במעבדות המורים.

ד. משך הלימודים בתכנית - שלוש שנים. בסופן יוענק לתלמידים בוגר אוניברסיטה במדעי הטבע B.Sc    בחוג צירוף פסיכולוגיה ומדעי החיים  (או במדעי החברה , לפי בחירת התלמיד ).

ה. במקרים חריגים ניתן לפרוס את השנה השלישית לשנה רביעית - אישור זה יינתן רק באישור ראש המסלול.


ו. תנאי המעבר בין שנה א' לב' הוא ממוצע 87 בקורסי החובה.

ז. תלמידים שלא עוברים את שנה א' (לפי תקנון הפקולטה של מתמטיקה ומדעי הטבע) לא יכולים להישאר בתוכנית ויהיה עליהם לעבור לתוכנית דו חוגית - ביולוגיה פסיכולוגיה