החוג למדעי החיים (570)
מסלול מדעי החיים במסלול דו חוגי עם חוג במדעי הרוח או במדעי החברה (4013)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג מדעי החיים
( 570)
חובהחובה בחוג27-29
לימודי יסוד חובה33
חובת בחירה18-20
בחירה בחוג11
סה"כ בחוג93-97
לימודי תכנות4
אבני פינה4
חוג נוסף60
סה"כ נ"ז למסלול מינימום157-161
מס שנים לתואר3
סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר 300


 

מטרת לימודי הבוגר במסלול זה הינה להעניק לתלמידים שאינם רוצים ללכת בתלם הזדמנות להרחיב את אופקיהם במגוון תחומי דעת. צרופים ייחודיים כמו מוזיקה-ביולוגיה, אומנות-ביולוגיה, ארכאולוגיה-ביולוגיה משפטים-ביולוגיה ועוד, הובילו סטודנטים ממסלול זה לקריירות מרתקות במחקר ובתעשייה.

החוג למדעי החיים מקנה לתלמידים ידע בסיסי, ומצייד אותם בכלים הדרושים לעיסוק בבעיות במגוון תחומים ברמה המולקולרית, התאית, האורגניזמית והעל-אורגניזמית (סביבתית) ובביולוגיה תעשייתית. תחומי הלימוד כוללים לימודי אבולוציה, אקולוגיה, ביוכימיה, ביולוגיה תאית, גנטיקה, התנהגות בעלי חיים מדעי הצמח, מיקרוביולוגיה ומדעי המוח .

בשנה הראשונה של לימודי הבוגר, מורכבים הלימודים מקורסי יסוד במדעי הטבע וממבואות בתחום מדעי החיים. בשנה השניה נלמדים בסמסטר הראשון קורסי מבוא נוספים. החל מהסמסטר השני בשנה השניה ולאורך כל השנה השלישית מרכיב כל תלמיד תכנית לימודים אישית, בהתאם לתחומי התעניינותו, מתוך מגוון רחב מאד של קורסים.

הלימודים כוללים הזדמנויות להתנסות מעשית במעבדות המחקר במכון למדעי החיים ובחברות ביוטכנולוגיות.

לימודי החוג בהיקף דו חוגי במסלול זה מיועד לתלמידים שהחוג השני שלהם הוא בפקולטאות למדעי הרוח או החברה. לקבלת תעודת התואר במסגרת הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע על תלמיד זה ללמוד כ- 90 נקודות זכות לפחות במדעי הטבע מכלל הנקודות לתואר, ומתוכן 60 נ"ז לפחות בקורסים ביולוגיים.

תלמיד הלומד את המסלול הזה פטור מחלק מהקורסים במכון למדעי החיים - לפרטים נוספים נא לפנות למזכירות החוג וליועץ החוג במכון למדעי החיים.

את מספר נקודות הזכות הנדרשות בקורסי אבני פינה, יש לבדוק באתר  אבני פינה

לצורך קבלה ללימודי מוסמך במדעי החיים, יתכן שבוגר מדעי החיים בהיקף דו חוגי יחוייב בלימודי השלמה.