החוג למדעי החיים (570)
מסלול מדעי החיים חד חוגי (4012)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג מדעי החיים
( 570)
חובהחובה בחוג29
לימודי יסוד חובה38
חובת בחירה23-25
בחירה בחוג9
סה"כ בחוג103-105
לימודי תכנות4
חטיבה32
אבני פינה0-8
סה"כ נ"ז למסלול מינימום145
מס שנים לתואר3
סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר 300מטרת לימודי הבוגר במסלול זה הינה להעניק לתלמידים בסיס רחב ומעמיק של ידע בתחום מדעי החיים ולהעשירו בידע מתחומים נוספים , לצורך התמודדות עם הבעיות המדעיות שצופן העתיד.

התמצאות במחקר הביולוגי חיונית לקידום תחומי חיים רבים – רפואה, חקלאות, איכות הסביבה, ביוטכנולוגיה, חינוך, מדיניות ציבורית ועוד.

החוג למדעי החיים מקנה לתלמידים ידע בסיסי, ומצייד אותם בכלים הדרושים לעיסוק בבעיות במגוון תחומים ברמה המולקולרית, התאית, האורגניזמית והעל-אורגניזמית (סביבתית) ובביולוגיה תעשייתית. תחומי הלימוד כוללים לימודי אבולוציה, אקולוגיה, ביוכימיה, ביולוגיה תאית, גנטיקה, התנהגות בעלי חיים מדעי הצמח, מיקרוביולוגיה  ומדעי המוח . 

בשנה הראשונה של לימודי הבוגר, מורכבים הלימודים מקורסי יסוד במדעי הטבע (מתמטיקה, פיסיקה, כימיה ותכנות) וממבואות בתחום מדעי החיים (גנטיקה, ביולוגיה של התא וביולוגיה של האורגניזם). בשנה השניה נלמדים בסמסטר הראשון קורסי מבוא נוספים (אקולוגיה וביולוגיה של אוכלוסיות, ביולוגיה מולקולרית, מדעי הצמח, מיקרוביולוגיה, פיזיולוגיה ואבולוציה). החל מהסמסטר השני בשנה השניה ולאורך כל השנה השלישית מרכיב כל תלמיד תכנית לימודים אישית, בהתאם לתחומי התעניינותו, מתוך מגוון רחב מאד של קורסים.

הלימודים כוללים הזדמנויות להתנסות מעשית במעבדות המחקר במכון למדעי החיים ובחברות ביוטכנולוגיות.

את הלימודים במסלול חד חוגי יש להשלים בחטיבת לימודים כמפורט באתר השנתון של הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע. . (אין לבחור את החטיבה הכללית של מדעי החיים או החטיבה במדעי החיים לתלמידי כימיה.)
לקבלת תעודת התואר במסגרת הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע, על תלמיד במסלול זה ללמוד כ-90 נקודות זכות לפחות במדעי הטבע מכלל הנקודות לתואר, מתוכן 60 נ"ז לפחות בקורסים ביולוגיים.

מספר הנ"ז בחטיבות השונות לא יעלה על 32 נ"ז.

את מספר נקודות הזכות הנדרשות בקורסי אבני פינה, יש לבדוק באתר  אבני פינה

תנאי מעבר משנה לשנה - ציון 60 לפחות בכל קורס.