החוג למדעי החיים (570)
מסלול מדעי-החיים פיסיקה במסלול דו-חוגי (ביופיסיקה) (4022)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג פיסיקה
( 541)
סה"כ נקודות בחוג מדעי החיים
( 570)
חובהחובה בחוג6039
לימודי מתמטיקה חובה28
חובהלימודי יסוד חובה25
חובת בחירה613-15
בחירה בחוג10-12
סה"כ בחוג9855
לימודי תכנות4
אבני פינה6
חוג נוסף54-5598
סה"כ נ"ז למסלול מינימום158159
סה"כ נ"ז למסלול מקסימום159
מס שנים לתואר33
סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר 300300


ָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ******מסלול מבוטל החל מתש"פ*************

תנאי מעבר לשנה ב' ממוצע 80 לפחות בקורסי שנה א'