החוג לתכנית משולבת: פיסיקה-כימיה (569)
מסלול תוכנית משולבת: פיסיקה- כימיה - בוגר בהדגשת פיסיקה (2080)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים
מסלול אב:
תוכנית משולבת: פיסיקה-כימיה שנים א' ב' (2082)
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג תכנית משולבת: פיסיקה-כימיה
( 569)
חובהחובה בחוג67
לימודי מתמטיקה חובה28
חובת בחירה6
בחירה בחוג1
לימודי חובה למדגישים פיסיקה או כימיה32
לימודי תכנות4
אבני פינה4
סה"כ נ"ז למסלול מקסימום147
מס שנים לתואר3
סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר 300