החוג למדעי הכימיה והביולוגיה (566)
מסלול תוכנית משולבת במדעי הכימיה והביולוגיה - אתגר ביולוגיה (8051)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג מדעי הכימיה והביולוגיה
( 566)
חובהחובה בחוג107
לימודי יסוד חובה33
חובת בחירה13-15
בחירה בחוג2-3
לימודי תכנות3
אבני פינה4
סה"כ נ"ז למסלול מינימום163
מס שנים לתואר3
סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר 300


האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע