החוג למדעי הכימיה והביולוגיה (566)
מסלול תכנית משולבת במדעי הכימיה והביולוגיה (8050)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג מדעי הכימיה והביולוגיה
( 566)
חובהחובה בחוג98
לימודי יסוד חובה33
חובת בחירה14-15
בחירה בחוג2-3
לימודי תכנות3
אבני פינה4
סה"כ נ"ז למסלול מינימום155
מס שנים לתואר3
סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר 300


הלימודים לקראת תואר בוגר נמשכים שלוש שנים והיקפם 155 נקודות זכות(נ"ז) לפחות. בסופם יקבלו התלמידים  תואר  B.Sc במדעי הכימיה והביולוגיה.
 

 

 

 

א.    תואר בוגר יוענק לתלמידים שיסיימו את כל קורסי החובה בשנים א,ב,ג  וישלימו 155 נ"ז לפחות.

ב.      קורסי בחירה: הבחירה יכולה להיות מתוך קורסי שנה ג' או קורסים לתואר שני בכימיה או בביולוגיה הרשומים בשנתון, באישור יועץ התכנית.  הרשימה המופיעה בשנתון התכנית הינה חלקית.

ג.        הקורסים: "מבוא למיקרוביולוגיה" (72335) ו- "מבוא לפיסיולוגיה (72336) – יילמדו בשנה ב או ג.

ד.   בשנה ב' יש ללמוד את הקורס "מעבדה בכימיה פיסיקלית" (69313); ניתן ללמוד במקומו את הקורס "מעבדה בכימיה פיסיקלית למדעים  
      מדוייקים (69330).
 

 

האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע