החוג למדעי הכימיה והביולוגיה (566)
מסלול תכנית משולבת במדעי הכימיה והביולוגיה- בדגש ביולוגיה-שנה ג' (8055)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים
מסלול אב: תכנית משולבת במדעי הכימיה והביולוגיה- שנים א'+ב' (8053)
שנה ג'

היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג מדעי הכימיה והביולוגיה
( 566)
אבני פינה4
סה"כ נ"ז למסלול מינימום150
מס שנים לתואר3
סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר 300


האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע