החוג למדעי הכימיה והביולוגיה (566)
מסלול תכנית משולבת במדעי הכימיה והביולוגיה- אתגר כימיה (8052)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים
שנה א'
שנה ב'
שנה ג'

היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג מדעי הכימיה והביולוגיה
( 566)
חובהחובה בחוג109
לימודי יסוד חובה33
חובת בחירה14-15
בחירה בחוג2-3
לימודי תכנות3
אבני פינה4
סה"כ נ"ז למסלול מינימום164
מס שנים לתואר3
סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר 300


האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע