החוג לכימיה (560)
מסלול כימיה- אתגר במסלול דו חוגי (5015)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג כימיה
( 560)
חובה בחוג106
סה"כ בחוג116
אבני פינה4
קורס ספרייה ובטיחותחובה
סה"כ נ"ז למסלול מינימום134 לפחות
מס שנים לתואר3
סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר 300


תנאי לזכאות לתואר בוגר הוא סיום בהצלחה של 2 קורסי בחירה שנלמדים באוניברסיטה בשפה האנגלית. תנאי זה רלוונטי לכל תלמיד בוגר שהחל את לימודיו בשנת תשפ"ב.