החוג לכימיה (560)
מסלול כימיה- מוסמך מחקרי בהתמחות בחומרים וננו טכנולוגיה יישומית (5045)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג כימיה
( 560)
חובה בחוג15
חובת בחירה8
בחירה בחוג8
סה"כ נ"ז למסלול מינימום31


המגמה בכימיה של חומרים והתמחות בננו - טכנולוגיה ישומית (תת מסלול: 5045):

לימודי המוסמך במסלול המחקרי תחת המגמה בכימיה של חומרים והתמחות בננו - טכנולוגיה ישומית נפרשים על פני תקופה של שנתיים (ארבעה סמסטרים) וכוללים חלק עיוני (קורסים) וחלק מחקרי (תזה) שמתבצעת בהדרכת מורה מבין אנשי הסגל בחוג לכימיה. הלימודים כוללים קורסי חובה, סמינרים, קורסי חובת מגמה בתחום ההתמחות וקורסי ובחירה. 
בין הקורסים המוצעים על ידי החוג ישנם קורסי חובה, סמינרים וקורסי מגמה בתחום ההתמחות של התלמיד (היקפם: 31 נ"ז לפחות ובכללן 3 נ"ז - סמינרי חובה, 12 נ"ז קורסי חובה (בנוסף לסמינריון), כ - 8 נ"ז לימודי חובת מגמה (תלוי במגמה) ולימודי בחירה כלליים להשלמה למכסה של 31 נ"ז).

שימו לב: המגמה לא תצוין על גבי התעודה (דיפלומה).

המגמה בכימיה של חומרים וננו טכנולוגיה ישומית (מס' מסלול המגמה: 5045), יועץ המגמה: ד"ר אלעד גרוס, ד"ר אלעד גרוס, elad.gross@mail.huji.ac.il , קבלה בתיאום מראש, בנין לוס אנג'לס 40 .
בחירת הקורסים תעשה בהתייעצות עם יועץ המגמה והמנחה ובהתאמה לתכנית המחקר. שימו לב: על התלמיד ליידע את היועץ במייל לאחר הכנסת המערכת ולבקש את אישורו וכן לביצוע כל שינוי בה. האישור מתבצע באמצעות מערכת הרישום לקורסים (מערכת הרישום - נט).
כאמור, במסגרת לימודי החובה נדרש כל תלמיד ללמוד קורסי חובת מגמה בהיקף של 8 נ"ז.  חלק מקורסי המגמה ניתן לקחת כבר בשנה ג' של לימודי הבוגר, אם הסטודנט לקח חלק מקורסי המגמה כבר בשנה ג' בתואר הראשון, הוא יהיה רשאי להשלים את קורסי החובה מקורסים אחרים בחוג לכימיה או בפקולטה למדעי הטבע, וזאת בכפוף לאישורו של יועץ המגמה.
כמו כן, כל קורסי הבחירה של שנה ג' בלימודי הבוגר פתוחים לתלמידי מוסמך, כאמור, בכפוף לאישור יועץ המגמה. לתשומת הלב: לא ניתן ללמוד קורסי תכנות כחלק מחובות הלימודים למוסמך בכימיה, תלמיד החפץ בכך יוכל ללמדם כקורסים עודפים לתואר.

להלן רשימת קורסי החובה למגמה זו.  לתשומת לבכם: ניתן להמיר עד 2 נ"ז מחובת הבחירה במגמה בקורסים ממגמות אחרות.
חלק מהקורסים מוצעים אחת לשנתיים. לתשומת ליבכם: הקורסים המסומנים בכוכבית לא ינתנו בתשע"ט.

קורסי חובה כלל מגמתיים:

** לתלמידים השוקלים מסלול ישיר לדוקטורט - מומלץ ללמדם בשנה הראשונה.

מס' הקורס שם הקורס נ"ז סמסטר
69601 כימיה פיסיקלית ג' 4 א'
69667 כימיה אורגנית ג' 4 ב'
69991 סמינריון למוסמך 2 שנתי
69993 נושאים נבחרים בכימיה של חומרים 4 ב'
69700 סמינריון מחקר בננו - מדע וננו - טכנולוגיה  1 שנתי

 

 

 

 

 

 

שימו לב: דף הנחיות לסמינריון המחקרי (69700) + החתמת נוכחות ניתן למצוא באתר המכון לכימיה (תחת לשונית - studies - M.Sc) בכתובת: https://chemistry.huji.ac.il/book/msc

קורסי החובה למגמה בכימיה של חומרים וננו טכנולוגיה ישומית (תת מסלול: 5045):
 

 בחירת חובה של 8 נ"ז ולפחות 3 קורסים מבין הקורסים להלן:

מס' הקורס  שם הקורס  נ"ז  סמסטר
69667  פרקים נבחרים בתרמודינמיקה סטטיסטית  4 ב'
69611      מעבדה בכימיה של חומרים 3 ב'
69674      כימיה פיסיקלית של ננו חומרים 4 א'
69685      חלקיקים ותופעות בשטחי בין פנים 3 א'
69913 תאים סולריים מבוססי ננו חומרים* 3 א'
69710      שכבות ננומטריות 2 א'
69835      ננו מבנית וכימית פני שטח* 2 ב'
69902      שיטות איפיון וננופבריקציה  3 ב'
69503 אלקטרוכימיה 3 א'