החוג לכימיה (560)
מסלול כימיה- מוסמך מחקרי בהתמחות בכימיה פיסיקלית (5044)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג כימיה
( 560)
חובה בחוג15
חובת בחירה8
בחירה בחוג8
סה"כ נ"ז למסלול מינימום31


המגמה בכימיה פיסיקלית ותאורטית (תת מסלול: 5044):

לימודי המוסמך במסלול המחקרי תחת המגמה בכימיה פיסיקלית ותאורטית נפרשים על פני תקופה של שנתיים (ארבעה סמסטרים) וכוללים חלק עיוני (קורסים) וחלק מחקרי (תזה) שמתבצעת בהדרכת מורה מבין אנשי הסגל בחוג לכימיה. הלימודים כוללים קורסי חובה, סמינרים, קורסי חובת מגמה בתחום ההתמחות וקורסי ובחירה. 
בין הקורסים המוצעים על ידי החוג ישנם קורסי חובה, סמינרים וקורסי מגמה בתחום ההתמחות של התלמיד (היקפם: 31 נ"ז לפחות ובכללן 3 נ"ז - סמינרי חובה, 12 נ"ז קורסי חובה (בנוסף לסמינריון), כ - 8 נ"ז לימודי חובת מגמה (תלוי במגמה) ולימודי בחירה כלליים להשלמה למכסה של 31 נ"ז).

 יועץ המגמה: פרופ' דניאל סטראסר ,  strasser@mail.huji.ac.il  קבלה בתיאום מראש, בנין  לוס אנג'לס, חדר 38.
בחירת הקורסים תעשה בהתייעצות עם יועץ המגמה והמנחה ובהתאמה לתכנית המחקר. שימו לב: על התלמיד ליידע את היועץ במייל לאחר הכנסת המערכת ולבקש את אישורו וכן לביצוע כל שינוי בה. האישור מתבצע באמצעות מערכת הרישום לקורסים (מערכת הרישום - נט).
כאמור, במסגרת לימודי החובה נדרש כל תלמיד ללמוד קורסי חובת מגמה בהיקף של 8 נ"ז.  חלק מקורסי המגמה ניתן לקחת כבר בשנה ג' של לימודי הבוגר, אם הסטודנט לקח חלק מקורסי המגמה כבר בשנה ג' בתואר הראשון, הוא יהיה רשאי להשלים את קורסי החובה מקורסים אחרים בחוג לכימיה או בפקולטה למדעי הטבע, וזאת בכפוף לאישורו של יועץ המגמה.
כמו כן, כל קורסי הבחירה של שנה ג' בלימודי הבוגר פתוחים לתלמידי מוסמך, כאמור, בכפוף לאישור יועץ המגמה. לתשומת הלב: לא ניתן ללמוד קורסי תכנות כחלק מחובות הלימודים למוסמך בכימיה, תלמיד החפץ בכך יוכל ללמדם כקורסים עודפים לתואר.


להלן רשימת קורסי החובה למגמות השונות. לתשומת לבכם: ניתן להמיר עד 2 נ"ז מחובת הבחירה במגמה בקורסים ממגמות אחרות.

שימו לב: המגמה אינה מצוינת על גבי התעודה (דיפלומה).
חלק מהקורסים מוצעים אחת לשנתיים. לתשומת ליבכם: הקורסים המסומנים בכוכבית לא ינתנו בתשע"ט.

קורסי חובה כלל מגמתיים:

  • ** לתלמידים השוקלים מסלול ישיר לדוקטורט - מומלץ ללמדם בשנה הראשונה.

מס' הקורס

שם הקורס

נ"ז

סמסטר

69601

כימיה פיסיקלית ג'

4

א'

69667

כימיה אורגנית ג'

4

ב'

69991

סמינריון למוסמך

2

שנתי

69993

נושאים נבחרים בכימיה של חומרים

4

ב'

69998 סמינריון מחקרי בכימיה פיסיקלית לתלמידי מוסמך 1 שנתי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שימו לב: דף הנחיות לסמינריון המחקרי (69998) + החתמת נוכחות ניתן למצוא באתר המכון לכימיה (תחת לשונית - studies - M.Sc) בכתובת: https://chemistry.huji.ac.il/book/msc

 בחירת חובה של 8 נ"ז לפחות בשלושה קורסים לפחות מהרשימה הבאה:

מס' הקורס

                                                  שם הקורס

נ"ז

סמסטר

 69315

 תרמודינאמיקה סטטיסטית ושימושיה א'*

 4

ב'

 69512

 המצב המעובה: אינטראקציות וארגון סופרמולקולארי

 3

ב'

 69609

 תורת פונקציונל הצפיפות

 3

א'

 69619

 נושאים בביופיסיקה א

 3

ב'

 69638

 מבוא לתופעות אולטרא מהירות*

 3

ב'

 69674

 כימיה פיסיקלית של ננו חומרים

 4

א'

 69689

 שיטות עבודה וחישובים בכימיה תיאורטית*

 4

א'

 69873

 תהליכים סטוכסטיים*

 3

ב'

 69899

 תופעות שטח: מבט פיסיקלי - דינאמי

 2 

ב'

 69902

 שיטות איפיון וננופבריקציה

 3

ב'

 94704

 ליפוזומים - ממחקר בסיסי ליישום בהעברת תרופות, חיסון ותרפיה גנית

 6

ב'

69685 חלקיקים ותופעות בשטחי בין פנים 3 א'