החוג לכימיה (560)
מסלול כימיה-מוסמך מחקרי בהתמחות בכימיה אורגנית,אי אורגנית,ביולוגית ואנליטית (5043)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג כימיה
( 560)
חובה בחוג15
חובת בחירה8
בחירה בחוג8
סה"כ נ"ז למסלול מינימום31


המגמה בכימיה אורגנית, אי אורגנית וביולוגית:

שימו לב: בתוך מגמה זו תלמידים נדרשים לקורסים חובה שונים בהתאם לתחום התמחותם: אורגנית - או אורגנית - ביולוגית.

לימודי המוסמך במסלול המחקרי תחת המגמה בכימיה אורגנית, אי אורגנית וביולוגית נפרשים על פני תקופה של שנתיים (ארבעה סמסטרים) וכוללים חלק עיוני (קורסים) וחלק מחקרי (תזה) שמתבצעת בהדרכת מורה מבין אנשי הסגל בחוג לכימיה. הלימודים כוללים קורסי חובה, סמינרים, קורסי חובת מגמה בתחום ההתמחות וקורסי ובחירה. 
בין הקורסים המוצעים על ידי החוג ישנם קורסי חובה, סמינרים וקורסי מגמה בתחום ההתמחות של התלמיד (היקפם: 31 נ"ז לפחות ובכללן 3 נ"ז - סמינרי חובה, 12 נ"ז קורסי חובה (בנוסף לסמינריון), כ - 8 נ"ז לימודי חובת מגמה (תלוי במגמה) ולימודי בחירה כלליים להשלמה למכסה של 31 נ"ז).

המגמה בכימיה אורגנית, אי אורגנית וביולוגית (מס' מסלול המגמה: 5043), יועץ המגמה: פרופ' ראאד אבו ראזק, raed.abu-reziq@mail.huji.ac.il קבלה בתיאום מראש, בנין פילדלפיה, חדר 117.
בחירת הקורסים תעשה בהתייעצות עם יועץ המגמה והמנחה ובהתאמה לתכנית המחקר. שימו לב: על התלמיד ליידע את היועץ במייל לאחר הכנסת המערכת ולבקש את אישורו וכן לביצוע כל שינוי בה. האישור מתבצע באמצעות מערכת הרישום לקורסים (מערכת הרישום - נט).
כאמור, במסגרת לימודי החובה נדרש כל תלמיד ללמוד קורסי חובת מגמה בהיקף של 8 נ"ז.  חלק מקורסי המגמה ניתן לקחת כבר בשנה ג' של לימודי הבוגר, אם הסטודנט לקח חלק מקורסי המגמה כבר בשנה ג' בתואר הראשון, הוא יהיה רשאי להשלים את קורסי החובה מקורסים אחרים בחוג לכימיה או בפקולטה למדעי הטבע, וזאת בכפוף לאישורו של יועץ המגמה.
כמו כן, כל קורסי הבחירה של שנה ג' בלימודי הבוגר פתוחים לתלמידי מוסמך, כאמור, בכפוף לאישור יועץ המגמה. לתשומת הלב: לא ניתן ללמוד קורסי תכנות כחלק מחובות הלימודים למוסמך בכימיה, תלמיד החפץ בכך יוכל ללמדם כקורסים עודפים לתואר.


להלן רשימת קורסי החובה למגמות השונות. לתשומת לבכם: ניתן להמיר עד 2 נ"ז מחובת הבחירה במגמה בקורסים ממגמות אחרות.

שימו לב: המגמה אינה מצויינת על גבי התעודה (דיפלומה).
חלק מהקורסים מוצעים אחת לשנתיים. לתשומת ליבכם: הקורסים המסומנים בכוכבית לא ינתנו בתשע"ט.

קורסי חובה כלל מגמתיים:

  • ** לתלמידים השוקלים מסלול ישיר לדוקטורט - מומלץ ללמדם בשנה הראשונה.

מס' הקורס

שם הקורס

נ"ז

סמסטר

69601

כימיה פיסיקלית ג'

4

א'

69667

כימיה אורגנית ג'

4

ב'

69991

סמינריון למוסמך

2

שנתי

69993

נושאים נבחרים בכימיה של חומרים

4

ב'

69702 סמינר מחקרי בכימיה (ביו) אורגנית לתלמידי מוסמך 1 שנתי

 

כ

 

 

 

 

 

 

 

שימו לב: דף הנחיות לסמינריון המחקרי (69702) + החתמת נוכחות ניתן למצוא באתר המכון לכימיה (תחת לשונית - studies - M.Sc) בכתובת: https://chemistry.huji.ac.il/book/msc

קורסי החובה למגמה בכימיה אורגנית אי אורגנית וביולוגית (תת מסלול: 5043):

התמחות בכימיה אורגנית - קורסי חובה (8 נ"ז)

מס' הקורס

שם הקורס

נ"ז

סמסטר

69633

פרקים נבחרים בכימיה אורגנית מתקדמת

2

ב'

69655

כימיה ביואורגנית מתקדמת

3

ב'

69671

תגובות, מנגנונים ומבנה בכימיה אורגנית 

3

א'

69809

מבעד למראה: כיראליות בכימיה*

2

א'

 

 

 

 

 

 

 

 

קורס השלמה - במידה ולא נלמד בתואר הראשון:

מס' הקורס

שם הקורס

נ"ז

סמסטר

69635

מעבדה מתקדמת בסינתטיקה אורגנית

4

א'


 

 

 

 

התמחות בכימיה אי אורגנית - קורסי חובה

 

מס' הקורס

שם הקורס

נ"ז

סמסטר

 69503

 אלקטרוכימיה

 3

א'

 69674

 כימיה פיסיקלית של ננו חומרים

 4

א'


 

 

 

 

 

כמו כן אחד מבין שני הקורסים הבאים: 

מס' הקורס

שם הקורס

נ"ז

סמסטר

 69605

 כימיה אי אורגנית ג'

 2

ב'

 69885

 פרקים נבחרים בכימיה אי אורגנית מודרנית*

 2

ב'


 

 

 

 

 

התמחות בכימיה ביולוגית - קורסי חובה

מס' הקורס

שם הקורס

נ"ז

סמסטר

 69617

 כימיה ביולוגית של חומרים

 5

ב'

 69619

 נושאים בביופיסיקה א'

 3

ב'

 69703

 כימיה של חלבונים-שיטות ביופיסיקליות מתקדמות *

 2

ב'