החוג לחטיבה בפיסיקה (5422)
מסלול חטיבה בפיסיקה (2030)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג חטיבה בפיסיקה
( 541)
חובה בחוג34
סה"כ בחוג34
סה"כ נ"ז למסלול מינימום34
מס שנים לתואר
סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר


החטיבה מיועדת לתלמידים לתואר ראשון, המעוניינים להרחיב את הידע שלהם בפיסיקה ועומדים בסף הקבלה לחוג. 
על תלמידי החטיבה לעמוד בדרישות הקדם המתמטיות של החוג לפיסיקה -

80114 מתמטיקה שימושית 1 

80157 מתמטיקה שימושית 2

80153 אלגברה לינארית לתלמידי הנדסה ומדעים 1 (או קורס חליפי, המופיע בשנתון)

80154 אלגברה לינארית לתלמידי הנדסה ומדעים 2 (או קורס חליפי, המופיע בשנתון)

  
לימודי החטיבה נמשכים שנתיים וניתן להתחיל אותם בשנה א' של לימודי הבוגר או בשנה ב'. יש צורך להתקבל לחטיבה ע"י פנייה למזכירות החוג talbs@savion.huji.ac.il 

היקף הלימודים בחטיבה הוא 34 נקודות זכות (נ"ז), קורסי המתמטיקה לא נכללים בשקלול החטיבה.

החל משנת הלימודים תשפ"א החטיבות יופיעו רק על גיליון הציונים ולא יופיעו על הדיפלומה.

האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע