החוג לפיסיקה (541)
מסלול סביבה פיסיקה במסלול דו-חוגי (8034)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג פיסיקה
( 541)
סה"כ נקודות בחוג מדעי הסביבה
( 591)
חובהחובה בחוג5317.5
לימודי מתמטיקה חובה27
חובהלימודים בשנים ב' - ג'12
חובת בחירה224-27
סה"כ בחוג8660.5-62.5
לימודי תכנות4
אבני פינה4
חוג נוסף57.5-59.586
סה"כ נ"ז למסלול מינימום147.5150.5-152.5
סה"כ נ"ז למסלול מקסימום149.5
מס שנים לתואר33
סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר 300300


האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע