החוג לפיסיקה (541)
מסלול סביבה פיסיקה במסלול דו-חוגי (8034)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג פיסיקה
( 541)
סה"כ נקודות בחוג מדעי הסביבה
( 591)
חובהחובה בחוג5317.5
לימודי מתמטיקה חובה27
חובהלימודים בשנים ב' - ג'11
חובת בחירה224-26
לימודי חובה למדגישים פיסיקה או כימיה6-7
סה"כ בחוג8659.5-60.5
לימודי תכנות4
אבני פינה4
חוג נוסף57.5-59.586
סה"כ נ"ז למסלול מינימום147.5149.5-150
סה"כ נ"ז למסלול מקסימום149.5
מס שנים לתואר33
סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר 300300