החוג לפיסיקה (541)
מסלול מדעי המחשב פיסיקה - מסלול דו-חוגי (8015)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג פיסיקה
( 541)
סה"כ נקודות בחוג מדעי המחשב
( 521)
חובהחובה בחוג53
חובה בחוג43
חובהלימודי מתמטיקה חובה27
חובת בחירה3-7
8
בחירה בחוג5
5
סה"כ בחוג88-92
56
אבני פינה4
חוג נוסף56
88
סה"כ נ"ז למסלול מינימום148
148
סה"כ נ"ז למסלול מקסימום152
מס שנים לתואר3
3
סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר 300
300


תכנית הלימודים במדעי המחשב:

לימודי חובה בחוג למדעי המחשב:   43 נ"ז

 • מבוא למדעי המחשב (7)
 • מבני נתונים (4)
 • מבוא לתכנות מונחה עצמים (4)
 • מתמטיקה דיסקרטית  (5)
 • סדנה  מנאנד טו טאטריס (5)
 • סדנת תכנות C/C++   (4)
 • אלגוריתמים (5)
 • מודלים חישוביים, חישוביות וסיבוכיות (5)
 • מערכות הפעלה (4)

לימודי חובת בחירה ובחירה בחוג למדעי המחשב:  13 נ"ז, יש ללמוד לפחות 2 קורסים  (ולא פחות מ 8 נ"ז) מתוך רשימת קורסי חובת בחירה:

 • מסדי נתונים (5)
 • עיבוד ספרתי של תמונות (4)
 • מבוא לבינה מלאכותית (4)
 • מבוא למערכות לומדות (5)
 • מבוא לרשתות תקשורת (4)
 • מבוא לקריפטוגרפיה (4) 
 • הנדסת תוכנה (4) 
 • מבנה המחשב (5)
 •  
 • תלמידי מסלול זה חייבים  בלימודי אבני פינה בהיקף של 4  נ"ז :  2 נ"ז ממדעי הרוח , 2 נ"ז ממדעי החברה. 
 • ראשי התוכנית: ד״ר צבי באטוס, ד״ר מור ניצן, פרופ׳ שמואל רובינשטיין, וד״ר זוהר רינגל

האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע