החוג לפיסיקה (541)
מסלול פיסיקה מתמטיקה במסלול דו-חוגי (8013)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג מתמטיקה
( 530)
סה"כ נקודות בחוג פיסיקה
( 541)
חובה בחוג5056
חובת בחירה15-162
בחירה בחוג4-89
סה"כ בחוג70-7371
לימודי תכנות4
אבני פינה4
חוג נוסף7170-73
סה"כ נ"ז למסלול מינימום145145
סה"כ נ"ז למסלול מקסימום148148
מס שנים לתואר33
סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר 300300


מסלול לימודים זה מאזן בין לימודי הפיסיקה והמתמטיקה, כדי להמשיך למוסמך בפיסיקה, יש לעמוד בקורסים הנדרשים למוסמך בחוג: 77313 "משוואות של פיסיקה מתמטית", 77532 "מבוא למחקר", 77401 "חשמל אנליטי", 77605 "קוונטים 2", 77307 "מבוא לפיסיקה סטטיסטית".

א. בקורסי חובת הבחירה במתמטיקה ניתן ללמוד לכל היותר שני קורסים  של 3 נ"ז.
ב. ניתן ללמוד רק אחד מהקורסים 80312 או 80420 וכן רק אחד מהקורסים 80314 או 80519.
ג. לימודי הבחירה במתמטיקה צריכים להיות בהיקף המשלים את מספר נקודות הזכות במתמטיקה ל-70.
ד. קורס בחירה: משוואות של פיסיקה מתמטית (77313) יכול להיחשב כקורס בחירה במתמטיקה או כקורס בחירה בפיסיקה, אך לא בשניהם.
 

 

האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע