החוג לפיסיקה (541)
מסלול פיסיקה מורחב מתמטיקה במסלול דו-חוגי (8012)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג מתמטיקה
( 530)
סה"כ נקודות בחוג פיסיקה
( 541)
חובה בחוג5074
חובת בחירה125-6
סה"כ בחוג6283-84
לימודי תכנות4
אבני פינה4
חוג נוסף83-8462
סה"כ נ"ז למסלול מינימום151151
סה"כ נ"ז למסלול מקסימום152152
מס שנים לתואר33
סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר 300300


מסלול זה מדגיש את לימודי הפיסיקה ואף מאפשר עמידה בתנאי הקבלה ללימודי מוסמך בחוג. 

מי שילמד 3 קורסי חובת בחירה במתמטיקה שמסתכמים בפחות מ-12 נ"ז, יידרש להשלים את סך הנקודות במתמטיקה ל-62 נ"ז מתוך קורסי חובת הבחירה או הבחירה של החוג.
ניתן ללמוד רק אחד מהקורסים 80312 או 80420 וכן רק אחד מהקורסים 80314 או 80519.

האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע