החוג לפיסיקה (541)
מסלול מתמטיקה מורחב פיסיקה במסלול דו-חוגי (8010)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים


שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
היקף הלימודים במסלול
סה"כ נקודות בחוג מתמטיקה
( 530)
סה"כ נקודות בחוג פיסיקה
( 541)
חובה בחוג5053
חובת בחירה22-243-7
בחירה בחוג7-100-2
סה"כ בחוג82-8362-64
לימודי תכנות4
אבני פינה4
חוג נוסף62-6482-83
סה"כ נ"ז למסלול מינימום149149
סה"כ נ"ז למסלול מקסימום153153
מס שנים לתואר33
סה"כ אחוז שכר לימוד לתואר 300300


מסלול זה מדגיש את לימודי המתמטיקה ואף מאפשר עמידה בתנאי הקבלה ללימודי מוסמך במתמטיקה, בכפוף לבחירת קורסים כמפורט להלן.


 א. בקורסי חובת הבחירה במתמטיקה ניתן ללמוד לכל היותר שני קורסים  של 3 נ"ז.
 ב.  ניתן ללמוד רק אחד מהקורסים 80312 או 80420 וכן רק אחד מהקורסים 80314 או 80519.
 ג.  כדי לעמוד בתנאי הקבלה למוסמך במתמטיקה במסגרת מסלול זה יש ללמוד את הקורסים הבאים: אינפי מתקדם 2 (80316), תורת ההסתברות 1 (80420) [או הסתברות ושימושיה (80312)], מבוא ללוגיקה (80423), תורת הקבוצות (80200), מבנים אלגבריים 2 (80446),  מבוא לטופולוגיה (80516), תורת המידה (80517), פונקציות מרוכבות (80519) [או פונקציות מרוכבות ושימושיהן (80314)].
 ד. לימודי הבחירה במתמטיקה צריכים להיות בהיקף המשלים את מספר נקודות הזכות במתמטיקה ל-81-83.
 ה. קורס בחירה: משוואות של פיסיקה מתמטית (77313) יכול להיחשב כקורס בחירה במתמטיקה או כקורס בחירה בפיסיקה, אך לא בשניהם.
 

האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע