החוג לפיסיקה (541)
מסלול תכנית תלפיות - חד חוגי פיסיקה עם חטיבה במתמטיקה (2066)
נכון לשנתון:
 


תוכנית הלימודים
מסלול אב:
תכנית תלפיות (2055)
שנה ב'
שנה ג'
האתר נבנה ע"יהפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע